Szkolenia Miękkie

Szkolenia Miękkie

Umiejętności miękkie (znane również jako umiejętności ludzi, umiejętności interpersonalne, umiejętności społeczne i umiejętności zbywalne) odnoszą się do umiejętności kształtujących relacje z innymi ludźmi, zwłaszcza w kontekście pracy. Szkolenia NobleProg onsite na żywo w ramach Soft Skills pokazują dyskusję i ćwiczą, jak zrozumieć dynamikę relacji międzyludzkich w środowisku biznesowym oraz jak zastosować techniki, nawyki i nastawienie Soft Skills, aby poprawić relacje, a także wyniki biznesowe, jednocześnie tworząc satysfakcjonujące doświadczenie. w pracy i życiu. Szkolenie z zakresu Miękkich Umiejętności jest dostępne w różnych formatach, w tym szkolenie na żywo na żywo i szkolenie instruktorskie na żywo z wykorzystaniem interaktywnej, zdalnej konfiguracji pulpitu. Lokalne szkolenia w zakresie miękkich umiejętności mogą być przeprowadzane na żywo w siedzibie klienta lub w lokalnych ośrodkach szkoleniowych NobleProg.

Opinie uczestników

Plany Szkoleń Miękkie

Kod Nazwa Czas trwania Charakterystyka kursu
changeman2 Zarządzanie zmianą 14 godz. Przeznaczenie kursu: Dla kadry zarządzającej: kierowników zespołów, menedżerów oraz pracowników, którzy jako liderzy wprowadzają zmiany. Szkolenie jest także elementem wspomagającym do rozwijanie poszczególnych funkcji kierowniczych oraz zarządzanie zasobami ludzkimi. Korzyści wynikające z ukończenia kursu: wzrost efektywności zarządzania zespołem, skuteczne podejmowanie decyzji związanych z wprowadzaniem zmian, funkcjami kierowniczymi, zrozumienie istoty procesu zmian w organizacji, nabycie umiejętność spoglądania na zmianę z różnych punktów widzenia na proces zmian,  adekwatny dobór stylu kierowania do zespołu, sytuacji, rozwoju firmy. Metoda szkolenia: Szkolenie pomyślane jest jako interaktywne, gdzie udział uczestników sięga ponad 80% czasu. Każda sesja przebiega według podobnej dynamiki, opartej o metodologię opracowaną z uwzględnieniem cyklu Kolba: ćwiczenie otwierające na nowe nawyki (budujące świadomość), mini wykład o technikach (wiedza), ćwiczenie nowych taktyk i technik (umiejętność). Po zamknięciu każdej sesji uczestnicy otrzymują materiały pomocnicze dotyczące omówionej sesji. Materiał praktyczny jest podsumowywany mini wykładami dającymi teoretyczne podstawy oraz wyjaśniającymi podstawowe mechanizmy psychologiczne, których uczestnicy doświadczają w trakcie pracy na sali szkoleniowej.
66256 Presenting technical solutions to the world of non-engineers 14 godz. This course is dedicated to: engineers who come up with difficult to explain technical solutions and want to present them to non-technical people, marketers who have to translate the language of engineers from the company to the language of users, which sometimes is not the same. After taking this course, the delegates will be able to present hard technical solutions in a simple way. The course will consist mostly of practical tasks, including designing a short presentation. Some short videos with examples of great presentations will be shown as well.
66279 Rozmowa telefoniczna - szkolenie dla sprzedaży 14 godz. Dzięki temu szkoleniu zmienisz nastawienie do wykonywania tzw. „zimnej sesji telefonicznej” Dowiesz się o różnych sposobach prowadzenia tego typu rozmowy Stworzysz swój projekt rozmowy telefonicznej, dzięki któremu będziesz miał więcej spotkań, a co za tym idzie więcej klientów Szkolenie skierowane jest do wszystkich, którzy zajmują się sprzedażą pośrednią oraz bezpośrednią, a początkiem do sukcesu jest umówienie spotkania handlowego. Szkolenie bardzo angażujące grupę. Oparte o przygotowane case study oraz ćwiczenia.
infavdconf Influencing and Avoiding Conflict 21 godz. Audience Staff who need to be fully aware of the issues surrounding Influencing and Avoiding Conflict with :  Their colleagues Their bosses Their internal and external customers and stakeholders Course Objectives By the end of the course, delegates will be able to: Appreciate the need to manage their own behaviour before they can influence others’ behaviour Understand the strengths and weaknesses of the various communications media available Manage their internal and external customers and stakeholders Format The course will be a highly-interactive combination of: Facilitated Discussions Slide Presentations Exercises and  Case Studies
solvpro Kreatywne rozwiązywanie problemów w zespole 14 godz. Szkolenie pomyślane jest jako interaktywne, gdzie udział uczestników sięga ponad 80% czasu. Każda sesja przebiega według podobnej dynamiki, opartej o metodologię opracowaną z uwzględnieniem cyklu Kolba: ćwiczenie otwierające na nowe nawyki (budujące świadomość), mini wykład o technikach (wiedza), ćwiczenie nowych taktyk i technik (umiejętność). Po zamknięciu każdej sesji uczestnicy otrzymują materiały pomocnicze dotyczące omówionej sesji. Materiał praktyczny jest podsumowywany mini wykładami dającymi teoretyczne podstawy oraz wyjaśniającymi podstawowe mechanizmy psychologiczne, których uczestnicy doświadczają w trakcie pracy na sali szkoleniowej. • Uruchomienie i rozwinięcie potencjału techniki twórczego myślenia • Niwelowanie skutków działania barier dla twórczego myślenia • Nauka generowania oryginalnych pomysłów i niestereotypowego podchodzenia do problemów • Nabycie umiejętności wykorzystywania wyobraźni i fantazji w pracy umysłowej • Kształtowanie nawyku szukania wielu rozwiązań (myślenie dywergencyjne), identyfikowania sedna problemu i nabycie odwagi we wprowadzaniu nietypowych rozwiązań • Doskonalenie umiejętności ustalania celów w procesie rozwiązywania problemów • Pobudzenie otwartości i spontaniczności w wyrażaniu własnych myśli, pomysłów i emocji • Doskonalenie umiejętności stosowania technik i narzędzi rozwiązywania problemów • Poprawa trafności podejmowanych decyzji • Wzrost kompetencji w zakresie komunikacji w zespole i współpracy zorientowanej na cel
313 Springboard Women Development Programme 7 godz. Many women use the programme to get results at work, such as new qualifications, promotions, new skills, a new attitude to change and a massive boost in confidence.Others focus on results in their personal life, such as sorting out difficult relationships, improving health, dealing with stress and gaining a work/life balance.
66278 Bezstresowe zarządzanie sobą w czasie - jak mieć zawsze określone cele i być efektywnym w ich realizacji. 14 godz. Umiejętności zdobyte podczas kursu: Szkolenie wskaże Tobie drogę, jak efektywnie zarządzać swoją pracą. Podczas szkolenia dowiesz się o wielu prostych zasadach, które pomogły w osiągnięciu sukcesu u innych. Szkolenie pozwoli Tobie znaleźć motywację i określić konkretne działania, żeby osiągnąć swój cel
pptfinance Creating Slide Decks for the Financial World 7 godz. This course will give you the knowledge about how to present finance information (numbers) in PowerPoint and not just the presentations skills itself. You will be able to present finance information in more professional way.
advpp Advanced Slide Design in PowerPoint 7 godz. This course is aimed at anyone wanting to work more efficiently in PowerPoint when creating slides and to learn the basics of presenting them.
297 Assertiveness 7 godz. A highly participative course involving individual and group discussions and skills practice to enable delegates to share ideas and develop their skill levels. Audience Anyone who is looking to enhance their assertiveness skills Aim This course aims to raise confidence and increase the delegate’s ability to communicate confidently and assertively with colleagues and customers. Objectives By the end of the programme the participants will: Understand and overcome the barriers to being assertive Recognise behaviour traits within yourself and others and learn effective strategies for managing them Communicate effectively with a wide range of people to achieve a win-win situation wherever possible Effectively manage difficult situations.
29030 Train the trainers - trening kompetencji trenerskich 14 godz. Cel szkolenia: Nabycie wiedzy z zakresu metodologii prowadzenia szkoleń: techniki, narzędzia, metody szkoleniowe Przekazanie wiedzy z zakresu samodzielnego budowania i realizowania programów szkoleniowych - planowanie szkolenia, konspekt, zarządzanie czasem Rozwój wiedzy z zakresu pracy grupowej: proces grupowy, dynamika, role w grupie Rozwój kompetencji trenerskich - zarządzanie energią własną, budowanie wizerunku, radzenie sobie w trudnych sytuacjach (uczestnicy, nieoczekiwane zdarzenia), analiza swoich mocnych stron i kierunków dalszego rozwoju Korzyści: Po odbyciu szkolenia uczestnik: rozumie proces i dynamikę pracy zespołowej wie, jak prowadzić szkolenia i dopasować je do indywidualnego stylu uczenia się uczestników umie budować programy szkoleniowe umie przekazać informację zwrotną i zwiększać motywację uczestników szkoleń zna standardy pracy trenera wewnętrznego
sccomm Scientific Communication 14 godz. During this workshop participants will be familiarised with basics of scientific communication including ways of preparing presentations, short articles and posters promoting scientific results. The theoretical course is interwoven with simple practical exercises, quizzes and tests to make sure that participants understand the concepts. During the training you will be taught how to present your results in a comprehensible and interesting way. By the end of the course you will be able to deliver a memorable speech and create a presentation that will be remembered. The course has been designed for people who want to learn how to present their work in an interesting, clear, understandable and memorable way. It has been designed especially for: Researchers presenting their scientific results at conferences and workshops Scientists applying for grants Managers who want to introduce their ideas and plans in a scientific environment Lecturers who want to learn how to run their courses in a professional way
ConResBe Conflict Resolution, Assertiveness and Self Confidence 14 godz. In an increasingly globalised world, we work in more multicultural environments where conflicts between individuals and groups are possible. The fundamental belief behind conflict resolution is that conflicts are unavoidable but that they are manageable. Assertiveness, self-confidence, negotiation ability, interpersonal and other skills are pivotal in supporting conflict resolution. In our everyday life, we encounter many occasions where we consciously or unconsciously (with family members, friends, clients, business partners) manage conflicts. Mastering conflict resolution helps to resolve conflicts effectively, as well as helping us to communicate better, persuade efficiently, improve business results as well as enhancing organisational and personal behavior and performance. This course offers a mix of theories and concepts, combined with group exercises and individual activities to enable delegates to share ideas and develop their skills. Objectives: To understand the fundamentals and nuances of conflicts in organizations To explore key concepts, factors, theories, types, and models in conflict resolution To discover the personality types, leadership styles supporting negotiation skills To learn the art of assertiveness and self-confidence To experiment, experience and practice conflict resolutions 
skobki Skuteczna Obsługa Klienta 7 godz. Skuteczna Obsługa Klienta to szkolenie, którego zadaniem jest wyposażyć uczestników w zasady oraz umiejętności operowania odpowiednimi zwrotami i słownictwem, ukierunkowane na typ poszczególnych Klientów. Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatowej, co pozwala uczestnikom odnieść treści szkolenia do poszczególnych sytuacji zawodowych.
862 Building an Effective Team with Belbin Team Roles 7 godz. The Team Roles identified by Dr Meredith Belbin are used extensively in organisations worldwide. This course will guide you through the Team Roles theory to help identify ways to use your strengths to your advantage and manage your weaknesses as best you can. The course is suitable for individuals who want to learn to function better in, or improve their management of, teams. It is also ideal for existing teams, who, together, can examine ways to work more effectively in their specific environment.
3107 Zarządzanie sobą w czasie 14 godz.
unicorp University to Industry – preparing for the transition 7 godz. This course is aimed at people who are about to begin or have just begun a professional career in industry. Designed to build an understanding and appreciation of the corporate workplace, the expectations and behaviours that post graduates will face when starting their career. Following the course, a mentor will be assigned for a period of 6 months whereby upto 6 meetings will take place (via phone, skype, etc) on a 1-2-1 basis. The purpose of these meetings will be defined between the mentor and the mentee ahead of each session and will be focused on the issues that are most important to the mentee at the time.
Negskills0017 Negotiation Skills 14 godz. This two day course is designed for people who want to achieve better outcomes from their negotiations with customers, suppliers and colleagues. It teaches the skills and tactics used by effective negotiators and builds the confidence needed to succeed. Delegates learn the different negotiating styles and how to maximise their personal power while protecting important relationships. The course is highly participative with a combination of lecture, discussion, coaching and exercises.
efektkom Efektywna komunikacja interpersonalna i rozwiązywanie konfliktów 14 godz. Umiejętności zdobywane podczas kursu Budowanie efektywnego stylu komunikowania się z innymi Praktycznej diagnozy barier komunikacyjnych i technik aktywnego zapobiegania ich wystąpieniu Budowanie wspierających relacji w zespole Efektywnie współdziałanie w zespole Świadomość wzajemnego wpływu w relacji zespół- jednostka i jednostka –zespół Umiejętność stosowania różnorodnych technik zarządzania konfliktem Zmiana postaw własnych oraz modelowania zachowań konstruktywnych (np. postawy asertywnej)
3632 Organisational Behaviour 14 godz.
6hats 6 kapeluszy myślowych wg Edwarda de Bono 14 godz. Przeznaczenie kursu  dla wszystkich którzy kierują zespołami podejmującymi decyzje, bądź sami decyzje podejmują, dla tych, którzy chcą wykorzystać kreatywność w podejmowaniu decyzji dla prowadzących spotkania zespołowe dla szefów zespołów interdyscyplinarnych Korzyści wynikające z ukończenia kursu identyfikacja i zrozumienie procesów jakie mają miejsce w grupie pracowników na różnych etapach jej rozwoju identyfikacja umiejętności potrzebnych do efektywnego zarządzania zespołami ludzkimi umiejętność kierowania zespołami pracowniczymi, z uwzględnieniem aspektów różnorodności: wiek, płeć, kultura pochodzenia, przekonania i inne umiejętności komunikacyjne praktyczne zastosowanie wiedzy z zakresu zarządzania różnorodnością w procesie zarządzania zespołem pracowników: delegowanie zdań, motywowanie, Biorąc udział w szkoleniu Rozwiniesz swoje indywidualne umiejętności świadomego podejmowania decyzji. Nauczysz się zauważać, nazywać i eliminować błędy w procesie grupowego podejmowania decyzji. Poznasz różne modele i strategie myślenia, analizy i podejmowania decyzji. Dowiesz się jakie pułapki czyhają na tych, którzy w podejmowaniu decyzji stosują tylko walkę na argumenty, oraz jak zamienić walkę na 6 różnych spojrzeń na problem by szybciej zobaczyć co naprawdę jest ważne Metoda szkolenia  Szkolenie pomyślane jest jako interaktywne, gdzie udział uczestników sięga ponad 80% czasu. Każda sesja przebiega według podobnej dynamiki, opartej o metodologię opracowaną z uwzględnieniem cyklu Kolba: ćwiczenie otwierające na nowe nawyki (budujące świadomość), mini wykład o technikach (wiedza), ćwiczenie nowych taktyk i technik (umiejętność). Po zamknięciu każdej sesji uczestnicy otrzymują materiały pomocnicze dotyczące omówionej sesji. Materiał praktyczny jest podsumowywany mini wykładami dającymi teoretyczne podstawy oraz wyjaśniającymi podstawowe mechanizmy psychologiczne, których uczestnicy doświadczają w trakcie pracy na sali szkoleniowej.
line Leadership in the new economy 21 godz. At the end of the course, the participants should be able to: Acquire an understanding of  self-mastery as a foundation for inspiring leaders Strengthen and sustain their execution capabilities and contribute to the creation of a high performance culture Lead cultural transformation and change processes in their respective areas of influence using emotional intelligence and change management tools
motro Motywująca rozmowa oceniająca 7 godz. Szkolenie przeznaczone jest dla menedżerów, specjalistów HR i wszystkich, którzy są odpowiedzialni za przeprowadzanie rozmów oceniających z pracownikami. Dzięki udziałowi w szkoleniu Menedżerowie : - docenią znaczenie oceniania pracowników, - nauczą się wykorzystywać system ocen do budowania motywacji i zaangażowania, - będą postrzegani, jako sprawiedliwie oceniający, - nauczą się prowadzić trudne rozmowy z pracownikami, - dowiedzą się, jakie standardy zachowań powinni prezentować podczas rozmów oceniających, - poznają swoje mocne i słabsze strony w zakresie komunikacji i otrzymają narzędzia doskonalenia, - zwiększą poczucie pewności siebie z kontaktach z podwładnymi oraz w sytuacjach trudnych.
advmspp MS PowerPoint - poziom zaawansowany 7 godz. This course aims to improve PowerPoint skills of the trainees by practical exercises supported by relevant theory. It’s designed for everyone, mostly presentation designers, but also conference speakers and team-meeting presenters.
3105 Delegowanie zadań i motywowanie pracowników 14 godz. Przeznaczenie kursu: Kurs jest przeznaczony dla osób odpowiedzialnych za uruchomienie i realizację projektów: członków Komitetów Sterujących oraz kierowników projektów i podprojektów. Stanowi także niezbędne przygotowanie dla każdego, kto pracując na kierowniczym stanowisku chce odnosić sukcesy w zarządzaniu zespołami, delegowaniu zadań oraz motywowaniu. Oczekiwane przygotowanie słuchaczy: Kurs ma charakter ogólny i udział w nim nie wymaga wiedzy z zakresu zarządzania projektami. Jednak zdecydowanie najwięcej korzyści z tego szkolenia wyniosą osoby, które mają już podstawową wiedzę z zakresu zarządzania zespołem – zdobytą na przykład poprzez udział w szkoleniu ZZP. Umiejętności zdobywane podczas kursu: rozpoznawanie podstawowych zasad proces grupowego budowanie efektywnego systemu komunikacji w zespole rozpoznanie ról występujących w zespole praktyczne stosowanie zasad efektywnego delegowania zadań identyfikacja przyczyn oporu i błędów związanych z delegowaniem zadań znajomość zasad efektywnego motywowania środkami materialnymi i niematerialnymi psychologiczne zasady motywowania efektywne stosowanie informacji zwrotnej i ocen w procesie motywowania
xyz Róznice pokoleniowe w zarządzaniu. Pracownicy pokoleń XYZ. Jak z nimi funkcjonować 14 godz. Szkolenie adresowane jest do osób kierującymi zespołami pracowników, kierującymi projektami, chcących w pełni korzystać z potencjału drzemiącego w zespole   Korzyści dla uczestników szkolenia: Poznanie charakterystyki poszczególnych grup pokoleniowych Nabędą umiejętności odpowiedniego komunikowania się z pracownikami Nabędą umiejętności udzielania informacji zwrotne według zasady „tu i teraz” Poznanie sposobów na motywowanie pracowników pokolenia X, Y oraz Z Poznanie modelowych typów rozmów z pracownikami pokolenia X,Y i Z Metoda szkolenia: Szkolenie pomyślane jest jako interaktywne, gdzie udział uczestników sięga ponad 80% czasu. Każda sesja przebiega według podobnej dynamiki, opartej o metodologię opracowaną z uwzględnieniem cyklu Kolba: ćwiczenie otwierające na nowe nawyki (budujące świadomość),  mini wykład o technikach (wiedza), ćwiczenie nowych taktyk i technik (umiejętność). Po zamknięciu każdej sesji uczestnicy otrzymują materiały pomocnicze dotyczące omówionej sesji. Materiał praktyczny jest podsumowywany mini wykładami dającymi teoretyczne podstawy oraz wyjaśniającymi podstawowe mechanizmy psychologiczne, których uczestnicy doświadczają w trakcie pracy na sali szkoleniowej.
budzesp Budowanie i zarządzanie zespołem 14 godz. Umiejętności zdobywane podczas kursu identyfikacja i zrozumienie procesów jakie mają miejsce w grupie pracowników na różnych etapach jej rozwoju identyfikacja umiejętności potrzebnych do efektywnej współpracy na różnych szczeblach umiejętności ułatwiające współprace grupową jak i indywidualną umiejętności komunikacyjne
12 Innovation in training 7 godz. This course aims to provide trainers with fresh ideas to improve their training courses.
3100 Budowanie i zarządzanie zespołem - trening menedżerski 14 godz. Przeznaczenie kursu: Dla kadry zarządzającej: kierowników zespołów, menedżerów rozpoczynających swoją ścieżkę zawodową oraz pracowników o wysokim potencjale wytypowanych do rozwoju. Szkolenie jest także wstępem do rozwijania poszczególnych funkcji kierowniczych oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Korzyści wynikające z ukończenia kursu: Wzrost efektywności zarządzania zespołem, skuteczne podejmowanie decyzji związanych z funkcjami kierowniczymi, adekwatny dobór stylu kierowania do zespołu, sytuacji, rozwoju firmy, wzmocnienie umiejętności rozwiązywania konfliktów, wzmocnienie umiejętności zarządzania czasem. Metoda szkolenia: krótkie wykłady tematyczne, ćwiczenia indywidualne, symulacje, analiza przypadków, odgrywanie ról
advyldshp Advisory & Leadership Skills 14 godz. This course is part of the Data Scientist skill set (Domain: Advisory & Leadership).
coachs Coaching - stymulacja i czuwanie nad rozwojem pracowników 14 godz. Umiejętności zdobywane podczas kursu  wzrost efektywności zarządzania pracownikami,  wzrost skuteczności prowadzenia rozmów z pracownikami,  umiejętność wkomponowania systemowego coachingu w strategię firmy,  poznanie kompetencji niezbędnych w realizacji efektywnego coachingu menedżerskiego,  skuteczne przygotowanie kadry kierowniczą do roli coacha. Metoda szkolenia Szkolenie pomyślane jest jako interaktywne, gdzie udział uczestników sięga ponad 80% czasu. Każda sesja przebiega według podobnej dynamiki, opartej o metodologię opracowaną z uwzględnieniem cyklu Kolba: ćwiczenie otwierające na nowe nawyki (budujące świadomość), mini wykład o technikach (wiedza), ćwiczenie nowych taktyk i technik (umiejętność). Po zamknięciu każdej sesji uczestnicy otrzymują materiały pomocnicze dotyczące omówionej sesji. Materiał praktyczny jest podsumowywany mini wykładami dającymi teoretyczne podstawy oraz wyjaśniającymi podstawowe mechanizmy psychologiczne, których uczestnicy doświadczają w trakcie pracy na sali szkoleniowej. Oczekiwane przygotowanie słuchaczy
1 Leadership 101 7 godz. This course aims to inspire trainees to become leaders by showing what makes or breaks a leader.
3099 Zarządzanie konfliktem 14 godz. Przeznaczenie szkolenia: Dla wszystkich dążących do skutecznego i efektywnego radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi. Szkolenie dla osób chcących rozwijać swoje kompetencje związane z wykorzystaniem konfliktu w pracy zespołu, dążących do rozwoju umiejętności stosowania strategii, metod i technik zarządzania konfliktem. Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia: zastosowanie metod i technik rozwiązywania sytuacji konfliktowych, skuteczne zarządzanie konfliktem, efektywne komunikowanie się w sytuacji konfliktu, umiejętne przygotowanie analizy potrzeb stron konfliktu i formułowania problemu, wykorzystanie umiejętności zarządzania stresem, emocjami oraz asertywnymi technikami w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych. Umiejętności zdobywane podczas szkolenia: efektywne komunikowanie się w sytuacji konfliktu rozpoznawanie źródeł konfliktów analiza potrzeb stron konfliktu i formułowanie problemu zastosowanie metod i technik rozwiązywania sytuacji konfliktowych korzystanie z zasad asertywności i zarządzania emocjami w rozwiązywaniu konfliktów stosowanie zasad asertywnego przeciwstawiania się próbom manipulacji adekwatne zachowania się w konflikcie stosowanie elementów zarządzania stresem, emocjami Metoda szkolenia: wykład, symulacje, analiza przypadków, odgrywanie ról, udzielanie informacji zwrotnej uczestnikom
sdtpml Strategic Development: Thinking, Planning, Management and Leadership 35 godz. Overview This 5-day course will help delegates develop their strategic thinking, planning and management skills including the tactical and operational requirements for successful implementation in a banking environment. The course will deal with the tough issues of conflict management, managing change, what makes a good leader and how to motivate a team. Using interactive case studies as well as sector examples, delegates will be encouraged to share experiences and challenges to help build practical and work focused solutions which they can take back and actually use.   The core objective of the programme is to equip the executives with the skills to scan the business environment to uncover profitable business opportunities as well as develop strategies for gaining competitive advantage in an increasingly competitive business environment. Amongst others, the programme will also provide insight on leadership best practices and behaviors that will strengthen the capacity of the executives to handle the complexities and uncertainties of managing a high performance financial institution. Learning Objectives After attending this course, delegates will be able to: Describe the main problems that are faced by a large bank; Explain the various approaches to organisational development planning; Analyse the current business environment and influences affecting the organisation; Analyse resources within and external to the organisation; Explain the various approaches to managing strategy and it place in the business plan; Evaluate the alternative development strategies so as to recommend the one(s) most suited to the needs of the firm. Apply a deeper understanding of strategic development plans; Discuss objectively the risks, benefits and costs that accompany the implementation of the new strategy including managing conflict in a team; Define approaches to managing the identified risks; Analyse the potential impacts on his or her firm (both positive and negative) that will result from implementing the new strategy; Design policies, systems and processes to successfully implement the emergent strategic plans; Cover the key steps in change management Who Should Attend Product/Service Managers Newly appointed as well as established Managers and Team Leaders Heads of Operations Senior Bank Managers Human Resource Managers Operations Managers Marketing Managers Methodology The course consists of facilitated workshops, supplemented by case studies drawn from a combination of published real life examples and/or practical experience.  There will also be opportunities for attendees to work in small groups to synthesise ideas and strategies and to apply the material in the context of their own organisations/departments.  Open forum discussions will also be a key element.
dzm DZM – delegowanie zadań i motywowanie pracowników 14 godz. Przeznaczenie kursu Kurs jest przeznaczony dla osób odpowiedzialnych za uruchomienie i realizację projektów: członków Komitetów Sterujących oraz kierowników projektów i podprojektów. Stanowi także niezbędne przygotowanie dla każdego, kto  pracując na kierowniczym stanowisku  chce odnosić sukcesy w zarządzaniu zespołami, delegowaniu zadań oraz motywowaniu.  Umiejętności zdobywane podczas kursu rozpoznawanie podstawowych zasad proces grupowego budowanie efektywnego systemu komunikacji w zespole rozpoznanie ról występujących w zespole praktyczne stosowanie zasad efektywnego delegowania zadań identyfikacja przyczyn oporu i błędów związanych z delegowaniem zadań znajomość zasad efektywnego motywowania środkami materialnymi i niematerialnymi psychologiczne zasady motywowania efektywne stosowanie informacji zwrotnej i ocen w procesie motywowania
814 Essential Management Skills for Executive Assistants, Senior PAs and Administration Professionals 28 godz. Essential Management Skills for Executive Assistants, Senior PAs and Administration Professionals recognizes that apart from learning to optimize your own effectiveness and productivity, to be more effective, you need to be able to increase the effectiveness of your team, deal with difficult people, manage conflicts and stress
3098 Efektywna komunikacja interpersonalna z elementami asertywności 14 godz. Cel Celem szkolenia będzie przegląd i poprawa kompetencji niezbędnych do realizacji celów biznesowych zarówno w aspekcie pracy indywidualnej jak i zespołowej, szczególnie poprzez nabycie przez uczestników takich umiejętności jak: Budowanie efektywnego stylu komunikowania się z innymi Praktycznej diagnozy barier komunikacyjnych i technik aktywnego zapobiegania ich wystąpieniu Budowanie wspierających relacji w zespole Efektywnie współdziałanie w zespole Świadomość wzajemnego wpływu w relacji zespół-jednostka i jednostka–zespół Umiejętność stosowania różnorodnych technik zarządzania konfliktem Zmiana postaw własnych oraz modelowania zachowań konstruktywnych (np. postawy asertywnej) Sposób pracy Szkolenie pomyślane jest jako interaktywne, gdzie udział uczestników sięga ponad 80% czasu. Każda sesja przebiega według podobnej dynamiki: ćwiczenie otwierające na nowe nawyki (budujące świadomość), mini wykład o technikach (wiedza), ćwiczenie nowych taktyk i technik (umiejętność). Po zamknięciu każdej sesji uczestnicy otrzymują materiały pomocnicze dotyczące omówionej sesji. Materiał praktyczny jest podsumowywany mini wykładami dającymi teoretyczne podstawy oraz wyjaśniającymi podstawowe mechanizmy psychologiczne, których uczestnicy doświadczają w trakcie pracy na sali szkoleniowej.
intrcgov Integrated Risk & Corporate Governance 35 godz. Overview Across the globe regulators are increasingly linking the amount of risk taken by a bank to the amount of capital it is required to hold and banks and financial services are increasingly being managed on risk-based management practices. The banks, their products, the regulations and the global market are becoming increasingly complex, driving ever greater challenges in effective risk management. A key lesson of the banking crisis of the last five years is that risks are highly integrated and to manage them efficiently banks have to understand these interactions. Key features include: the explanation of the current risk-based regulations detailed review of the major risks faced by banks industry best practices for adopting an enterprise approach to integrating risk management across an entire organisation using governance techniques to build a group wide culture to ensure everyone takes an active role in managing risks in line with the banks strategic objectives what challenges could be faced by risk managers in the future. The course will make extensive use of case studies designed to explore, examine and reinforce the concepts and ideas covered over the five days. Historical events at banks will be used throughout the course to highlight how they have failed to manage their risks and actions that could have been taken to prevent loss. Objectives The objective of this course is to help bank management deliver an appropriate integrated strategy for managing the complex and changing risks and regulations in today’s international banking environment. Specifically this course aims to give senior level management an understanding of: major risk within the financial industry and the major international risk regulations how to manage a bank’s assets and liabilities whilst maximising return the interaction between risk types and how banks use an integrated approach for their management corporate governance and the best practice approaches to managing the diverse interests of the stakeholders how to develop a culture of risk governance as a tool for minimising unnecessary risk taking Who should attend this seminar This course is intended those who are new to integrated risk management, senior management responsible strategic risk management, or those who wish to further their understanding of enterprise risk management. It will be of use to: Board level bank management Senior managers Senior risk managers and analysts Senior directors and risk managers responsible for strategic risk management Internal auditors Regulatory and compliance personnel Treasury professionals Asset and liability managers and analysts Regulators and supervisory professionals Suppliers and consultants to banks and the risk management industry Corporate governance and risk governance managers.
kulti Różnice międzykulturowe w pracy zespołowej 14 godz. Przeznaczenie i cel szkolenia Szkolenie skierowane jest do wszystkich, którzy mają do czynienia w swojej pracy zawodowej z przedstawicielami odmiennych kultur. Szkolenie skierowane jest zarówno do osób, które zamierzają (lub już to robią) nawiązywać kontakty handlowe z partnerami zagranicznymi, prowadzić negocjacje, sprzedawać i promować swoje produkty, ale także osób, które współpracują z obcokrajowcami na miejscu w Polsce. W szkoleniu mogą brać udział przedstawiciele różnych branż, niezależnie od wieku czy szczebla menadżerskiego. W zależności od zapotrzebowania szkolenie może zostać dostosowane dla grupy zaawansowanej w danej dziedzinie i dotyczyć konkretnego regionu lub kraju (np. kraje skandynawskie, kraje arabskie, itd.) Szkolenia są otwarte, jednak w miarę zapotrzebowania mogą być zamknięte i skierowane do konkretnej firmy/grupy osób..
543212 Public Speaking 101 14 godz. This course aims to improve public speaking skills of the trainees by practical exercises supported by relevant theory. It’s designed for everyone, mostly conference speakers and team-meeting presenters.
communic Komunikacja interpersonalna 14 godz. Jeśli chcesz: zrozumieć dlaczego niektórzy nie reagują na to co do nich mówisz, poprawić swoje relacje z małżonkiem, dziećmi, szefem, współpracownikiem, itd... poszerzyć zakres swoich umiejętności osobistych w dziedzinie komunikacji z innymi ludźmi, nauczyć się jak szybko poczuć się lepiej, pewniej, spokojniej lub jak tylko zechcesz, zainteresować innych swoją osobą i sprawić aby Cię polubili ten kurs jest dla Ciebie! Narzędzia komunikacji, których się nauczysz pochodzą z różnych dziedzin: NLP, psychologii, psychoterapii, hipnoterapii. To skumulowana wiedza bazująca na najnowszych badaniach i osiągnięciach w tych dziedzinach. Setki godzin nauki, czytania, słuchania i oglądania materiałów, książek i filmów oraz konsultacji psychologicznej dostępne w postaci wykładu z ćwiczeniami. Serdecznie zapraszam!
advprsnt Delivering Impressive Presentation Decks - Social Skills Workshop 21 godz. Objective: Improving the ability to prepare an attractive presentations using Powerpoint and other tools Addressees: Sales representatives, consultants, research and teaching staff, managers, teachers, corporate employees, SMEs and public institutions, for which the challenge is to stand in front of a group of people, say to them, arousing interest
userstories Praktyczny warsztat tworzenia User Stories 7 godz. Kurs praktyczny (ok. 60% ‐ warsztaty), przeznaczony dla osób, które tworzą, bądź będą tworzyć historyjki użytkownika (User Stories). Szkolenie opiera się przede wszystkim na przykłdach oraz zadaniach zaprojektowanych przez osoby pracujące na co dzień z Agile oraz Scrum. Celem szkolenia jest nauczenie kursantów jak tworzyć i opisywać User Stories aby usprawnić komunikację w grupie projektowej oraz aby były one zrozumiałe w sposób jednoznaczny dla developerów.
commtm2 Communicating and Influencing - For Managers and Team Leaders 14 godz. Audience Staff who need to be fully aware of the issues surrounding Communicating and Influencing: Their colleagues Their bosses Their internal and external customers and stakeholders Format of the course The course will be a highly-interactive combination of: Facilitated Discussions Slide Presentations Exercises and Case Studies By the end of the course, delegates will be able to: Appreciate the need to manage their own behaviour before they can influence others’ behaviour Understand the strengths and weaknesses of the various communications media available Manage their internal and external customers and stakeholders Explain how to deal with the difficult situations they may encounter in the office
3251 Efektywna rekrutacja i selekcja pracowników 14 godz. Efektem projektu rekrutacyjnego jest zminimalizowanie ryzyka, związanego z zatrudnianiem nieodpowiednich osób. Szkolenie o charakterze treningowym, przeznaczone jest dla pracowników działów HR i kadry zarządzającej. Celem szkolenia jest prezentacja najskuteczniejszych narzędzi naboru i selekcji pracowników
advppst Zaawansowany PowerPoint dla zespołów sprzedażowych 7 godz. The course is dedicated to sales teams. It focuses on leveraging PowerPoint's functions that aid in the sales process, ie. how to show data effectively, how not to over-clutter slides and what to focus on in a sales deck.
812 New Supervisor Training 28 godz. New Supervisor Program Objectives At this program's conclusion, participants should be able to: Describe the role of supervisor and how it differs from the role of coworker. Delegate tasks to others. Set SMART goals for themselves and others. Provide constructive feedback and follow up on goals and workgroup targets with subordinates. Counsel an employee who is not performing up to expectations. Describe appropriate ways of building a congenial work environment without crossing supervisor/coworker boundaries. Understand the impact of body language and vocal tones on communication. Explain the four basic behavioral styles and how to adapt to each. Capitalize on personal style for more effective communication. List tactics for dealing with difficult behaviors. Develop an action plan to improve supervision skills.
commtm Communicating and Influencing For Team Members 14 godz. Audience Staff who need to be fully aware of the issues surrounding Communicating and Influencing: Their colleagues Their bosses Their internal and external customers and stakeholders Format of the course The course will be a highly-interactive combination of: Facilitated Discussions Slide Presentations Exercises and Case Studies By the end of the course, delegates will be able to: Appreciate the need to manage their own behaviour before they can influence others’ behaviour Understand the strengths and weaknesses of the various communications media available Manage their internal and external customers and stakeholders
3111 Trening radzenie sobie ze stresem 14 godz. Przeznaczenie kursu: Celem szkolenia jest rozwijanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, zrozumienia źródeł powstawania stresu i określenia swej podatności na stres, poprzez rozpoznanie swoich słabych i mocnych stron, roli i sytuacji w pracy, rodzinie, środowisku prywatnym. Kurs adresowany jest do pracowników wszystkich szczebli organizacji. Umiejętności zdobywane podczas kursu: rozpoznawanie symptomów ostrzegawczych stresu określanie indywidualnego poziomu podatności na stres dostrzeganie korzyści płynące ze stresu rozróżnianie stresu pozytywnego i destrukcyjnego umiejętność określenia i wyboru odpowiedniej strategii radzenia sobie w trudnych sytuacjach umiejętność określenia najistotniejszych czynników stresogennych w życiu zawodowym i prywatnym Opanowanie umiejętności relaksacji poprzez różnorodne techniki: kontrolowanie i regulacja oddechu stosowanie technik relaksacji mięśniowej: np. treningu Jacobsona stosowanie technik wizualizacji i autosugestii: np. trening Shultza stosowanie technik masażu antystresowego. Opanowanie zasad profilaktyki antystresowej Metoda szkolenia: mini wykład + warsztaty + zajęcia treningowe
ccarestr Customer Care Strategy 21 godz. A customer care strategy plays an important role in building customer satisfaction, helping you to retain loyal customers and increase levels of repeat business.  Through good customer service you gain the client’s trust, enhance the company’s image and strengthen your competitive advantage in the market. This course focuses on strategies and skills for building lifelong customer relationships by developing valuable and effective customer-care strategies.  Satisfied customers may, through conversations and story-telling, become voluntary ambassadors for your company and are highly likely to recommend your services to others.  This workshop will also help participants communicate effectively, appropriately and clearly in all situations. OBJECTIVES Developing competencies in the area of professional customer care Increasing the efficiency of communication with customers Attaining the knowledge of how to get to the underlying needs and expectations of customers Building strong and sustainable relationships with clients Expanding the positive image of the company in the market Identifying, reducing, and overcoming objections and barriers Learning about personalities and communication preferences when dealing with clients Establsihing the ability to create an open environment for communication Developing skills to communicate clearly and effectively Identifying barriers to effective communication Mastering body language and non-verbal communication METHODS Role-playing Self-assessment tests Exercises in groups Individual work Practice sessions Lectures Discussions LEARING OUTCOMES At the completion of this course, participants will be able to: Adopt a focused customer care strategy Identify key customer issues Build the professional image of the company Adapt to specific customer behaviour styles Increase customer loyalty through exceptional customer service Develop communication abilities with clients Use techniques to build relationships Develop a personal action plan to improve customer service skills Show gestures of generosity and high quality customer care Use techniques to deal with difficult situations Recognise barriers to the delivery of outstanding customer service
811 Management Skills for Administrative Professionals 28 godz. This comprehensive course will provide you with practical ideas, skills, and increased self-awareness which are the key to moving into a more demanding role where you have supervisory responsibility. The skills and awareness that you gain at this course will help you attain your business objectives – the goals your organization expects you to reach. They will give you the ability to work productively with people and the skills to build your credibility which will lead to more important leadership roles. The course is fully participative, combining practical exercises, group discussions and accelerated learning interventions. Complete this course and you will be able to: Understand the role of a manager and how it differs from an administrative role Organize, attend and record effective meetings Plan and prioritize your workload Plan and coordinate workflow and productivity Build effective relationships with senior managers, colleagues and customers Assert yourself and influence colleagues with maximum effect Understand the various management styles available to you and when to use each style Structure and prepare presentations Manage change and transitions both for yourself and your team members Manage performance and conduct personal development reviews Coach teams and individuals to improve performance
coach Coaching Skills 7 godz. Audience Staff who need to be fully prepared to deliver high quality Coaching sessions To individual members of their own staff To their teams To individuals who are not directly connected to their own teams but who would value their independent – and non-judgemental - input Format of the course A combination of: Facilitated Discussions Delegate Coaching sessions – with full feedback By the end of the course, delegates will be able to: Define “Coaching” and explain in detail the use of Coaching to improve individual and team performance – particularly relating its use to understanding the reasons behind (and rectifying) under-performance Deliver meaningful Coaching Sessions
3110 Coaching jako metoda doskonalenia pracowników w organizacji 14 godz. Przeznaczenie szkolenia: Szkolenie przeznaczone jest dla kierowników zespołów, pracowników działów, personalnych, szkoleniowych, administracyjnych zainteresowanych rozwijaniem swoich kompetencji w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Szkolenie to ma na celu przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wdrożenia i prowadzenia coachingów jako metody rozwojowej. Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia: wzrost efektywności zarządzania pracownikami, wzrost skuteczności prowadzenia rozmów z pracownikami, umiejętność wkomponowania systemowego coachingu w strategię firmy, poznanie kompetencji niezbędnych w realizacji efektywnego coachingu menedżerskiego, skuteczne przygotowanie kadry kierowniczą do roli coacha. Metoda szkolenia: krótkie wykłady tematyczne, ćwiczenia indywidualne, symulacje, analiza przypadków, odgrywanie ról
Influence Influence in Action 14 godz. Pfizer, Hewlett Packard, DellEMC and VMware have benefited from this programme, developing a better balance in their influencing style and demonstrating a resilient response to challenges in the work place. If you want to : • Create high-performing work teams • Consistently win contracts from pitching • Successfully negotiate the best deals • Build shareholder value, year on year... then you need our influencing programme
810 Management Skills for technical staff 28 godz. The training program is designed for participants who have a management component to their work requirements and wish to enhance their skills. Normally, the applicant holds a BA degree or its equivalent (relevant experience can compensate for the degree). Priority will be given to candidates with a civil society background. Applicants must be able to commit themselves full-time throughout the required period and to undertake preparatory reading and written work. A good knowledge of written and spoken English is essential.
didactictb Build your Didactic Toolbox 7 godz. In this workshop you can improve your repertoire of teaching methods to formulate your message clearly, create more interesting lectures and seminars, and collect feedback. You will practice communicative techniques that help students to master difficult subjects in a self-responsible way. Target audience Technical professionals who prepare and deliver training sessions
3109 Wpływ emocji na komunikację i współpracę z innymi 14 godz. Umiejętności zdobywane podczas kursu: identyfikacja i zrozumienie procesów emocjonalnych jakie zachodzą w człowieku identyfikacja i umiejętności radzenia sobie z emocjami negatywnymi na wczesnym etapie ich pojawiania się umiejętności identyfikacji i radzenia sobie z trudnymi emocjami w kontakcie z innymi umiejętności komunikacyjne z uwzględnieniem aspektów emocjonalnych
stressman Jak skutecznie radzić sobie ze stresem. Sztuka zarządzania emocjami 14 godz. Przeznaczenie kursu: Celem szkolenia jest rozwijanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, zrozumienia źródeł powstawania stresu i określenia swej podatności na stres, poprzez rozpoznanie swoich słabych i mocnych stron, roli i sytuacji w pracy, rodzinie, środowisku prywatnym. Umiejętności zdobywane podczas kursu: • rozpoznawanie symptomów ostrzegawczych stresu • określanie indywidualnego poziomu podatności na stres • dostrzeganie korzyści płynące ze stresu • rozróżnianie stresu pozytywnego i destrukcyjnego • umiejętność określenia i wyboru odpowiedniej strategii radzenia sobie w trudnych sytuacjach • umiejętność określenia najistotniejszych czynników stresogennych w życiu zawodowym i prywatnym • Opanowanie umiejętności relaksacji poprzez różnorodne techniki: • kontrolowanie i regulacja oddechu • stosowanie technik relaksacji mięśniowej: np. treningu Jacobsona • Opanowanie zasad profilaktyki antystresowej Szkolenie pomyślane jest jako interaktywne, gdzie udział uczestników sięga ponad 80% czasu. Każda sesja przebiega według podobnej dynamiki, opartej o metodologię opracowaną z uwzględnieniem cyklu Kolba: ćwiczenie otwierające na nowe nawyki (budujące świadomość), mini wykład o technikach (wiedza), ćwiczenie nowych taktyk i technik (umiejętność). Po zamknięciu każdej sesji uczestnicy otrzymują materiały pomocnicze dotyczące omówionej sesji. Materiał praktyczny jest podsumowywany mini wykładami dającymi teoretyczne podstawy oraz wyjaśniającymi podstawowe mechanizmy psychologiczne, których uczestnicy doświadczają w trakcie pracy na sali szkoleniowej.
2899 Effective communication skills 21 godz. Who should attend Individual contributors, Managers, Team leaders, whose success depends on their ability to communicate clearly, to be understood and to influence how another person performs, and create positive working relationships. Course description Individual and team success depends upon the ability of individuals to communicate with others, face to face, as well as virtually. Every interaction with another person determines how you are perceived and every interaction is an opportunity to develop trust and exert positive influence. Whether presenting one to one or to an audience of one thousand, conveying information to a project team or delivering a difficult message, communicating effectively is one of the most powerful skills for achieving your objectives. This course develops your ability to focus on your outcome, tune in to your audience and develop your message for clarity and impact. Your ability to create an environment for open discussion and ongoing dialogue is crucial for communication success. The communications skills covered in this course will increase your ability to exercise choice and control for every type of conversation, influence with out authority and improve quality of relationships and productivity.
traintrainer Train-the-Trainer 21 godz. Dla kogo? Pracownicy, którzy będą prowadzić szkolenia lub przekazywać swoją wiedzę w inny sposób. Format szkolenia Połączenie: Facylitowane dyskusje Teoria Ćwiczenia praktyczne Prezentacje uczestników Na szkoleniu uczestnicy nauczą się: Projektować efektywne szkolenia Przygotowywać się do prowadzenia szkoleń Prowadzić szkolenia z pewnością siebie Używać różnych metod wizualizacji informacji Radzić sobie z różnego rodzaju uczestnikami
3108 Psychologia współpracy z ludźmi 14 godz. Umiejętności zdobywane podczas kursu: identyfikacja i zrozumienie procesów jakie mają miejsce w grupie pracowników na różnych etapach jej rozwoju identyfikacja umiejętności potrzebnych do efektywnej współpracy na różnych szczeblach umiejętności ułatwiające współprace grupową jak  i indywidualną umiejętności komunikacyjne Metoda szkolenia: wykład + warsztaty
stakehol Stakeholder engagement and management – budowanie systemu wsparcia dla projektu 14 godz. Celem szkolenia będzie przegląd i poprawa kompetencji niezbędnych do realizacji celów biznesowych zarówno w aspekcie pracy indywidualnej jak i zespołowej, szczególnie poprzez nabycie przez uczestników takich umiejętności jak: - Budowanie efektywnego stylu komunikowania się z innymi - Praktycznej diagnozy barier komunikacyjnych i technik aktywnego zapobiegania ich wystąpieniu - Umiejętność skutecznego wywierania wpływu i perswazji -Zmiana postaw własnych oraz modelowania zachowań konstruktywnych (np. postawy asertywnej)
809 Introduction to Lean Six Sigma green belt 21 godz. The basic tenants of Lean Six Sigma are: Focus on customers and their needs Ensure internal alignment and communication Develop necessary skill sets to improve effectiveness and efficiency Continually assess all process elements for waste and variation Involve everyone Audience All employees who will be involved in Lean Six Sigma efforts.
pemm Personal Efficiency and Managing Meetings 7 godz. Audience Managers, Team Leaders and staff members who feel that: They are attending too many meetings Their time is being “stolen” by other people They cannot get to the bottom of their day’s work because of a lack of planning, foresight or prioritisation Format of the course The course will be a highly-interactive combination of: Facilitated Discussions Slide Presentations Exercises and Case Studies By the end of the course, delegates will be able to: Appreciate the need to manage meetings effectively – respecting the time pressures of those whom they invite to meetings Follow the standard processes for calling, managing and preparing the output of meetings Appreciate more widely some of the ways of managing themselves and their time more efficiently: to work smarter not harder…
320 Proactive People Management 14 godz. This course is to help managers to get the best performance from the people they are trusted to lead by managing people, priorities, projects and quality more productively.

Najbliższe szkolenia

Other regions

Szkolenie Miękkie, Miękkie boot camp, Szkolenia Zdalne Miękkie, szkolenie wieczorowe Miękkie, szkolenie weekendowe Miękkie , edukacja zdalna Miękkie,Kurs Miękkie, Trener Miękkie, e-learning Miękkie, lekcje UML, wykładowca Miękkie , kurs online Miękkie,Kursy Miękkie, kurs zdalny Miękkie, nauka przez internet Miękkie, nauczanie wirtualne Miękkie

Kursy w promocyjnej cenie

Szkolenie Miejscowość Data Kursu Cena szkolenia [Zdalne / Stacjonarne]
Wzorce projektowe w C# Katowice ul. Opolska 22 śr., 2018-03-28 09:00 1970PLN / 2720PLN
Certified Agile Tester Katowice ul. Opolska 22 pon., 2018-04-02 09:00 8910PLN / 10410PLN
Efektywna rekrutacja i selekcja pracowników Katowice ul. Opolska 22 wt., 2018-04-03 09:00 1970PLN / 2720PLN
Perfect tester Szczecin, ul. Sienna 9 śr., 2018-04-04 09:00 1790PLN / 2540PLN
Comprehensive Git Gdańsk, ul. Grodzka 19 śr., 2018-04-04 09:00 2170PLN / 3170PLN
Metody Inteligencji Obliczeniowej Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 czw., 2018-04-05 09:00 990PLN / 1490PLN
Android - Podstawy Warszawa, ul. Złota 3/11 pt., 2018-04-06 09:00 N/A / 2200PLN
Facebook w marketingu i reklamie Szczecin, ul. Sienna 9 wt., 2018-04-10 09:00 990PLN / 1490PLN
Programowanie w ASP.NET MVC 5 Szczecin, ul. Sienna 9 śr., 2018-04-11 09:00 2960PLN / 3960PLN
C# for Automation Test Engineers Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 śr., 2018-04-11 09:00 4940PLN / 5940PLN
Kontrola jakości i ciągła integracja Katowice ul. Opolska 22 czw., 2018-04-12 09:00 2670PLN / 3420PLN
Oracle 12c – Język SQL dla analityków II - warsztaty Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 pon., 2018-04-16 09:00 3950PLN / 5200PLN
Developing Websites with PHP Warszawa, ul. Złota 3/11 pon., 2018-04-16 09:00 1970PLN / 2720PLN
Protokół SIP w VoIP Rzeszów, Plac Wolności 13 wt., 2018-04-17 09:00 2960PLN / 3960PLN
Wprowadzenie do C# 6.0 w Visual Studio 2015/2017 Szczecin, ul. Sienna 9 pon., 2018-04-23 09:00 3950PLN / 5200PLN
Oracle 12c – Język SQL dla analityków I - warsztaty Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 wt., 2018-04-24 09:00 3950PLN / 5200PLN
UML for the IT Business Analyst Gdańsk, ul. Grodzka 19 śr., 2018-04-25 09:00 4940PLN / 5940PLN
WebServices with SOAP and WSDL Basics Warszawa, ul. Złota 3/11 pon., 2018-04-30 09:00 1970PLN / 2720PLN
Microsoft Office Excel - poziom zaawansowany Katowice ul. Opolska 22 pon., 2018-04-30 09:00 1280PLN / 2280PLN
DZM – delegowanie zadań i motywowanie pracowników Katowice ul. Opolska 22 wt., 2018-05-08 09:00 1970PLN / 2720PLN
Automatyzacja testów za pomocą Selenium Warszawa, ul. Złota 3/11 wt., 2018-05-08 09:00 N/A / 1800PLN
Wprowadzenie do pakietu Microsoft Office - programy Word i Excel Warszawa, ul. Złota 3/11 pon., 2018-05-14 09:00 N/A / 1010PLN
AWS Architect Certification Kraków, ul. Rzemieślnicza 1 czw., 2018-05-17 09:00 1970PLN / 2720PLN
Techniki DTP (InDesign, Photoshop, Illustrator, Acrobat) Warszawa, ul. Złota 3/11 pon., 2018-05-21 09:00 N/A / 1700PLN
Budowanie i zarządzanie zespołem Zielona Góra, ul. Reja 6 pon., 2018-05-28 09:00 1970PLN / 2720PLN
Oracle 12c – wprowadzenie do języka SQL Łódź, ul. Tatrzańska 11 wt., 2018-06-12 09:00 3960PLN / 4710PLN
Jenkins: Continuous integration for Agile development Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 czw., 2018-06-21 09:00 3290PLN / 4040PLN

Newsletter z promocjami

Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj informacje o aktualnych zniżkach na kursy otwarte.
Szanujemy Twoją prywatność, dlatego Twój e-mail będzie wykorzystywany jedynie w celu wysyłki naszego newslettera, nie będzie udostępniony ani sprzedany osobom trzecim.
W dowolnej chwili możesz zmienić swoje preferencje co do otrzymywanego newslettera bądź całkowicie się z niego wypisać.