Szkolenia Leadership

Szkolenia Leadership

Praktyczne szkolenie na żywo z przywództwa umożliwi uczestnikom zdobyć umiejętności lidera, wywierania wpływu na grupę, sprawowania zdrowej władzy i radzenia sobie w sytuacjach wymagających stanowczego podejmowania przemyślanych decyzji.

Szkolenie z przywództwa jest dostępne jako "szkolenie na miejscu" lub "szkolenie na żywo". Szkolenie na żywo w siedzibie klienta może odbywać się lokalnie w siedzibie klienta w Polsce lub w centrach szkoleniowych korporacji NobleProg w Polsce . Zdalne szkolenie na żywo odbywa się za pomocą interaktywnego, zdalnego pulpitu DaDesktop. NobleProg - Twój lokalny dostawca szkoleń.

Opinie uczestników

★★★★★
★★★★★

Plany szkoleń z technologii Leadership

Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
14 godzin
Audience Staff who need to be fully aware of the issues surrounding Communicating and Influencing:
 • Their colleagues
 • Their bosses
 • Their internal and external customers and stakeholders
Format of the course The course will be a highly-interactive combination of:
 • Facilitated Discussions
 • Slide Presentations
 • Exercises and Case Studies
By the end of the course, delegates will be able to:
 • Appreciate the need to manage their own behaviour before they can influence others’ behaviour
 • Understand the strengths and weaknesses of the various communications media available
 • Manage their internal and external customers and stakeholders
 • Explain how to deal with the difficult situations they may encounter in the office
7 godzin
Ten kurs ma na celu zainspirowanie uczestników do zostania liderami poprzez pokazanie, co czyni lub psuje lidera.
35 godzin
Przegląd Ten 5-dniowy kurs pomoże uczestnikom rozwinąć umiejętności strategicznego myślenia, planowania i zarządzania, w tym wymagania taktyczne i operacyjne dla pomyślnego wdrożenia w środowisku o wysokiej stawce. Podczas kursu poruszone zostaną trudne kwestie zarządzania konfliktami, zarządzania zmianą, tego, co czyni dobrego lidera i jak motywować zespół. Korzystając z interaktywnych studiów przypadków, a także przykładów branżowych, delegaci będą zachęcani do dzielenia się doświadczeniami i wyzwaniami, aby pomóc w tworzeniu praktycznych i skoncentrowanych na pracy rozwiązań, które mogą zabrać z powrotem i faktycznie wykorzystać. Głównym celem programu jest wyposażenie kadry kierowniczej w umiejętności skanowania środowiska biznesowego w celu odkrycia zyskownych możliwości biznesowych, a także opracowania strategii uzyskania przewagi konkurencyjnej w coraz bardziej konkurencyjnym środowisku biznesowym. Program zapewni również wgląd w najlepsze praktyki i zachowania przywódcze, które wzmocnią zdolność kadry kierowniczej do radzenia sobie ze złożonością i niepewnością związaną z zarządzaniem organizacją o wysokiej wydajności. Cele nauczania Po ukończeniu tego kursu uczestnicy będą w stanie
  Opisać główne problemy, z którymi boryka się organizacja; Wyjaśnić różne podejścia do planowania rozwoju organizacyjnego; Analizować bieżące otoczenie biznesowe i wpływy oddziałujące na organizację; Analizować zasoby wewnątrz i na zewnątrz organizacji; Wyjaśnić różne podejścia do zarządzania strategią i jej miejsce w biznesplanie; Ocenić alternatywne strategie rozwoju, aby zarekomendować tę (te) najbardziej odpowiadającą potrzebom firmy. Zastosować głębsze zrozumienie strategicznych planów rozwoju; Omówić obiektywnie ryzyko, korzyści i koszty, które towarzyszą wdrażaniu nowej strategii, w tym zarządzanie konfliktem w zespole; Zdefiniować podejścia do zarządzania zidentyfikowanym ryzykiem; Analizować potencjalny wpływ na swoją firmę (zarówno pozytywny, jak i negatywny), który będzie wynikał z wdrożenia nowej strategii; Projektowanie polityk, systemów i procesów w celu pomyślnego wdrożenia nowych planów strategicznych; Omówienie kluczowych etapów zarządzania zmianą
Kto powinien wziąć udział
  Kierownicy ds. produktów/usług Nowo mianowani, jak również doświadczeni menedżerowie i kierownicy zespołów Szefowie operacji Starsi menedżerowie banku Menedżerowie ds. zasobów ludzkich Menedżerowie operacyjni Menedżerowie Marketing
Metodologia Kurs składa się z moderowanych warsztatów, uzupełnionych studiami przypadków zaczerpniętymi z kombinacji opublikowanych przykładów z życia i/lub praktycznych doświadczeń. Uczestnicy będą mieli również możliwość pracy w małych grupach w celu syntezy pomysłów i strategii oraz zastosowania materiału w kontekście własnych organizacji / działów. Kluczowym elementem będą również dyskusje na otwartym forum.
14 godzin
This course is part of the Data Scientist skill set (Domain: Advisory & Leadership).
14 godzin
Umiejętności zdobywane podczas kursu
 • identyfikacja i zrozumienie procesów jakie mają miejsce w grupie pracowników na różnych etapach jej rozwoju
 • identyfikacja umiejętności potrzebnych do efektywnej współpracy na różnych szczeblach
 • umiejętności ułatwiające współprace grupową jak i indywidualną
 • umiejętności komunikacyjne
14 godzin
Przeznaczenie kursu

Kurs jest przeznaczony dla osób odpowiedzialnych za uruchomienie i realizację projektów: członków Komitetów Sterujących oraz kierowników projektów i podprojektów. Stanowi także niezbędne przygotowanie dla każdego, kto  pracując na kierowniczym stanowisku chce odnosić sukcesy w zarządzaniu zespołami, delegowaniu zadań oraz motywowaniu.  Umiejętności zdobywane podczas kursu
 • rozpoznawanie podstawowych zasad proces grupowego.
 • budowanie efektywnego systemu komunikacji w zespole.
 • rozpoznanie ról występujących w zespole.
 • praktyczne stosowanie zasad efektywnego delegowania zadań.
 • identyfikacja przyczyn oporu i błędów związanych z delegowaniem zadań.
 • znajomość zasad efektywnego motywowania środkami materialnymi i niematerialnymi.
 • psychologiczne zasady motywowania.
 • efektywne stosowanie informacji zwrotnej i ocen w procesie motywowania.
21 godzin
At the end of the course, the participants should be able to:
 1. Acquire an understanding of  self-mastery as a foundation for inspiring leaders
 2. Strengthen and sustain their execution capabilities and contribute to the creation of a high performance culture
 3. Lead cultural transformation and change processes in their respective areas of influence using emotional intelligence and change management tools
Methodology:
 1. Lecture
 2. Workshops
 3. Video showing
 4. Role playing
14 godzin
Rozwój przywództwa to praktyka oceny mocnych stron, oceny stylów przywództwa i doskonalenia umiejętności przywódczych, aby stać się pewnym siebie i skutecznym liderem. To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo (online lub na miejscu) jest przeznaczone dla liderów inżynierii i inżynierów, którzy chcą analizować, zarządzać i rozwijać swoje umiejętności przywódcze. Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą w stanie wykorzystać mocne strony, stosować wartości, radzić sobie ze stresem, rozwiązywać problemy i budować plan rozwoju, aby być skutecznym liderem inżynierii. Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
7 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at females who wish to learn about the roles and expectation of women in leadership. Through a variety of exercises and discussions, participants will strengthen their confidence and develop essential management and business skills as a leader on their path to becoming role models in their organizations. By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand the role of female leaders in organizations.
 • Develop a leadership mindset.
 • Demonstrate leadership in team management and decision making.
14 godzin
Grupa docelowa: menedżerowie i liderzy zespołów.

Inteligencja Emocjonalna (IE/EQ) jest to zdolność do rozpoznawania uczuć własnych i innych osób w celu motywowania i umacniania siebie oraz innych, a także efektywnego zarządzania emocjami istniejącymi w nas i naszych relacjach. Szkolnie ma na celu odkrycie i efektywne jej wykorzystanie. Menedżerowie i liderzy, którzy wyróżniają się wysoką Inteligencją Emocjonalną, zazwyczaj:
 • Generują pozytywne emocje w relacjach z innymi ludźmi.
 • Wyczuwają i dostrzegają ważne kwestie stanowiące tło danych interakcji.
 • Potrafią pracować z błędem jako informacją
 • Budują poprawne relacje, postępując świadomie z empatią.
 • Wywierają wpływ dzięki wiarygodności osobistej i zawodowej.
 • Motywują do osiągania celów dzięki umiejętności zaangażowania do działania i pokonywania własnych barier
14 godzin
W wielu organizacjach Scrum Master kojarzony jest jako „ogarniacz" którego głównym zadaniem jest dowieść projekt do końca i zapewnić dobrą atmosferę w projekcie z mnóstwem kolorowych karteczek na ścianie. Czy taka jest rola Scrum Mastera? Co do zasad ogólnych zadaniem Scruma jest stanie na straży teorii Scruma (czyli empirycznej kontroli procesu) i reguł, i praktyk (wydarzenia, role oraz artefakty). W praktyce Scrum Master wspiera Produkt Ownera w zarzadzaniu baclogiem produktowym i działa w przestrzeni deweloperskiej jako ten co usuwa przeszkody w sprawnym funkcjonowaniu procesu dostarczania i utrzymania. Celem szkolenia jest wyposażenie Scrum Mastera w narzędzia do pracy zespołowej. Efektem wspólnej pracy będzie wzmocnienie kompetencji miękkich, zbudowanie świadomości własnej roli, wykorzystując do tego konkretne narzędzia projektowe i coachingowe.
21 godzin
Niektórzy są stworzeni do bycia liderami zespołów, ludzie chętnie za nimi podążają i identyfikują się z ich wizją. Inni z kolei muszą w swoją pozycję zawodową włożyć dużo wysiłku. Powstaje zatem pytanie, czy istnieje coś takiego jak DNA lidera?Okazuje się, zgodnie z najnowszymi badaniami, że nie ma kogoś takiego, jak urodzony lider mamy predyspozycje, pewne cechy, ale bycia dobrym liderem można się nauczyć.  
 
14 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at ___ who wish to use ___ to ___. By the end of this training, participants will be able to:
 • Install and configure ___.
 • ___. 
 • ___. 
 • ___. 

Last Updated:

Szkolenie Leadership, Leadership boot camp, Szkolenia Zdalne Leadership, szkolenie wieczorowe Leadership, szkolenie weekendowe Leadership, Kurs Leadership,Kursy Leadership, Trener Leadership, instruktor Leadership, kurs zdalny Leadership, edukacja zdalna Leadership, nauczanie wirtualne Leadership, lekcje UML, nauka przez internet Leadership, e-learning Leadership, kurs online Leadership, wykładowca Leadership

Kursy w promocyjnej cenie

Newsletter z promocjami

Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj informacje o aktualnych zniżkach na kursy otwarte.
Szanujemy Twoją prywatność, dlatego Twój e-mail będzie wykorzystywany jedynie w celu wysyłki naszego newslettera, nie będzie udostępniony ani sprzedany osobom trzecim.
W dowolnej chwili możesz zmienić swoje preferencje co do otrzymywanego newslettera bądź całkowicie się z niego wypisać.

Zaufali nam

This site in other countries/regions