Polityka prywatności

Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

Definicje

 • NobleProg - oznacza organizatora szkolenia lub konsultacji.
 • Dane osobowe - oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.
 • RODO - oznacza ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
 • Usługa - oznacza szkolenie lub konsultację organizowaną przez NobleProg.
 • Profilowanie - oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administratorem”) jest NobleProg Limited, 12 Hallmark Trading Estate, HA9 0LB London, UK.

Z Administratorem można się kontaktować drogą e-mailową pod adresem rodo@nobleprog.pl

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić możliwe środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Cele przetwarzania danych

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:

 • przygotowania lub przesłania oferty realizacji usługi, uczestnictwa w usługach, przesłania i przetworzenia kwestionariuszy oczekiwań przed wykonaniem usługi, przesłania i przetworzenia ankiet końcowych, a także certyfikatów elektronicznych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy)
 • wystawienia dokumentów sprzedaży (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj.przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego)
 • marketingu bezpośredniego usług szkoleniowych, prezentowanie opinii na temat zrealizowanych usług (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. przetwarzanie na podstawie wyrażonej zgody)
 • analitycznych, optymalizacji i poprawy jakości procesów, archiwizacji informacji na wypadek ustalenia faktów, dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora)

Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

 • NobleProg Grzegorz Pruszczyński al. Solidarności 101/49  00-144 Warszawa
 • NobleProg Marcin Mańka ul. Złota 3/11 00-019 Warszawa
 • NobleProg Sylwester Wlaźlak ul. Franciszkańska 6a/8 41-500 Chorzów
 • NobleProg (NK) Sp. z o.o. Plac Wolności 13 35-073 Rzeszów
 • NobleProg (FS) Sp. z o. o. ul. Garbary 100/63 61-757 Poznań

W naszym imieniu Pani/Pana dane osobowe przetwarzać mogą również:

 • operatorzy pocztowi,
 • podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską,
 • podmioty świadczącym dla nas usługi księgowe,
 • podmioty świadczącym dla nas usługi doradcze, w tym prawne,
 • podmioty realizujące dla nas usługi szkoleniowe i konsultacyjne

Okres przechowywania

 • W przypadku przetwarzania danych niezbędnych do wykonania umowy - maksymalnie przez okres 5 lat.
 • W przypadku przetwarzania danych niezbędnych do wypełnienia przez nas obowiązku prawnego – przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych wynikający z właściwych przepisów prawa podatkowego;
 • W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody (przy braku innej podstawy prawnej przetwarzania) bądź zgłoszenia sprzeciwu.

Pouczenie o prawach

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prawo do cofnięcia każdej zgody w dowolnym momencie.

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji, tj. które odbywałoby się bez udziału człowieka.

Kursy w promocyjnej cenie

Newsletter z promocjami

Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj informacje o aktualnych zniżkach na kursy otwarte.
Szanujemy Twoją prywatność, dlatego Twój e-mail będzie wykorzystywany jedynie w celu wysyłki naszego newslettera, nie będzie udostępniony ani sprzedany osobom trzecim.
W dowolnej chwili możesz zmienić swoje preferencje co do otrzymywanego newslettera bądź całkowicie się z niego wypisać.

Zaufali nam

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Poland!

As a Business Development Manager you will:

 • expand business in Poland
 • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
 • recruit local trainers and consultants

We offer:

 • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
 • high-tech automation
 • continuously upgraded course catalogue and content
 • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!