Privacy Statement PL

POLITYKA PRYWATNOŚCI, PLIKI COOKIES i INNE NARZĘDZIA W NOBLEPROG POLSKA SP. Z O.O.

Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. Dane osobowe są traktowane jako poufne i podlegają ochronie zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Jeśli nasza polityka prywatności ulegnie zmianie, poinformujemy o tym osobnym komunikatem na stronie www.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych 

Administratorem danych osobowych jest NobleProg Polska Sp. z o.o., ul. Rydygiera 2a/22, 50-249 Wrocław

Dane kontaktowe w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych w NobleProg Polska Sp. z o.o.,  oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można kontaktować się elektronicznie pod adresem: rodo@nobleprog.pl lub listownie pod adresem NobleProg Polska Sp. z o.o., ul. Rydygiera 2a/22, 50-249 Wrocław 

W jakich celach NobleProg Polska Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe? 

W NobleProg Polska Sp. z o.o. dane osobowe przetwarza w celach:

Ewentualnie inne cele przetwarzania danych osobowych przez NobleProg Polska Sp. z o.o., przedstawione będą w odrębnych klauzulach informacyjnych.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

W naszym imieniu Pani/Pana dane osobowe przetwarzać mogą również:

Adres IP osoby odwiedzającej stronę www.nobleprog.pl będzie dostępny dla takich aplikacji jak:

Przez jaki okres będą przechowywane  dane osobowe? 

Dane osobowe w zależności od celu będą  przechowywane do chwili, gdy zostanie zrealizowany cel, do którego zostały zebrane;  przechowywane przez okres prowadzenia działalności statutowej NobleProg Polska Sp. z o.o.,  bądź do czasu wycofania zgody na przetwarzanie w tym celu. Natomiast: 

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych? 

NobleProg Polska Sp. z o.o., przetwarza dane osobowe na podstawie: 

Wymóg podania danych 

Podanie danych w celu nawiązania kontaktów  jest dobrowolne. 

Podanie danych w celu zawarcia umowy jest niezbędne w celu prawidłowego zawarcia i wykonania takiej umowy.  

Do jakich odbiorców NobleProg Polska Sp. z o.o., przekazuje dane osobowe?  

Nie sprzedajemy danych osobowych w celach komercyjnych. Możemy natomiast przekazywać dane innym podmiotom w celu wykonania umów, przepisów prawa lub zadań statutowych. W szczególności dotyczy to firm kurierskich, pocztowych, dostawcom usług IT. 

Dane mogą być również przekazane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).  

Przekazywane danych poza Europejski Obszar Gospodarczy 

NobleProg Polska Sp. z o.o. nie przekazuje danych osobowe do Państw trzecich.

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych? 

Każda osoba, której dane dotyczą ma:  

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji, tj. które odbywałoby się bez udziału człowieka.

PLIKI COOKIES I INNE NARZĘDZIA

Niniejsza Polityka Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez NobleProg Polska Sp. z o.o. .

1. Definicje: 

Administrator – oznacza NobleProg Polska Sp. z o.o., ul. Rydygiera 2a/22, 50-249 Wrocław, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

Serwis – oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenach NobleProg Polska Sp. z o.o. .

Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych Serwisu.

Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

2. Rodzaje wykorzystywanych Cookies:

Stosowane przez NobleProg Polska Sp. z o.o. Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość. 

NobleProg Polska Sp. z o.o. wykorzystuje typy plików cookies:

Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

3. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies:

NobleProg Polska Sp. z o.o. wykorzystuje Cookies własne w celu poprawnej konfiguracji serwisu, a w szczególności do:

NobleProg Polska Sp. z o.o. wykorzystuje Cookies własne w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, a w szczególności do dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.

NobleProg Polska Sp. z o.o. wykorzystuje Cookies własne w celu zapamiętania lokalizacji użytkownika, a w szczególności do poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.

4. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Poniżej przedstawiamy jak można ustawić tryb prywatny w przeglądarce (w trybie prywatnym nie są zapamiętywane pliki cookies):  

Internet Explorer: Ctrl+Shift+P 

Microsoft Edge: Ctrl+Shift+P 

Chrome: Ctrl+Shift+N 

Mozilla Firefox: Ctrl+Shift+P 

Opera: Ctrl+Shift+N

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

Strony dostępne w domenach NobleProg Polska Sp. z o.o. mogą zawierać adresy skrzynek mailowych. Użytkownik korzystający z odnośnika będącego adresem e-mail zgadza się na przetwarzanie jego danych (adres e–mail oraz dobrowolne podanie danych w wiadomości) w celu przesłania odpowiedzi na przesłane pytania. Szczegóły przetwarzania danych przez każdą z jednostek znajdują się w polityce przetwarzania danych.

5. Inne Narzędzia

NobleProg Polska Sp. z o.o. korzysta również z analizy logów dostępowych, które zawierają informację dotyczącą aktywności Użytkownika na Stronie Internetowej, w tym przetwarza w tym zakresie adres IP. Celem zbierania logów jest monitorowanie sprawności działania Strony Internetowej, analizy ruchu, monitorowania utrzymania zabezpieczeń, analizy komunikacji i pracy serwera.

Kursy w promocyjnej cenie

Newsletter z promocjami

Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj informacje o aktualnych zniżkach na kursy otwarte.
Szanujemy Twoją prywatność, dlatego Twój e-mail będzie wykorzystywany jedynie w celu wysyłki naszego newslettera, nie będzie udostępniony ani sprzedany osobom trzecim.
W dowolnej chwili możesz zmienić swoje preferencje co do otrzymywanego newslettera bądź całkowicie się z niego wypisać.

Zaufali nam

This site in other countries/regions