Szkolenia Working In A Team

Szkolenia Working In A Team

Praktyczne szkolenie z umiejętności pracy w zespole niesie za sobą korzyści związane z polepszeniem komunikacji interpersonalnej, zwiększeniem efektywności pracy uczestników. Lokalne, prowadzone przez instruktorów szkolenia na żywo Working In A Team pokazują poprzez interaktywną dyskusję i studia przypadków podstawy pracy w zespole, jak planować zadania oraz wyznaczać cele.

Szkolenie z pracy w zespole jest dostępne jako "szkolenie na miejscu" lub "szkolenie na żywo". Szkolenie na żywo w siedzibie klienta może odbywać się lokalnie w siedzibie klienta w Polsce lub w centrach szkoleniowych korporacji NobleProg w Polsce . Zdalne szkolenie na żywo odbywa się za pomocą interaktywnego, zdalnego pulpitu DaDesktop. NobleProg - Twój lokalny dostawca szkoleń.

Opinie uczestników

★★★★★
★★★★★

Plany szkoleń z technologii Working In A Team

Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
21 godzin
Publiczność

Personel, który musi być w pełni świadomy problemów związanych z ludźmi i Management zespołem w celu:

- Sami
- Ich koledzy (rówieśnicy)
- Ich szefowie
- Ich członkowie zespołu
- Ich wewnętrzni i zewnętrzni klienci i interesariusze

Format kursu

Kurs będzie wysoce interaktywną kombinacją:

- Ułatwione dyskusje
- Prezentacje slajdów
- Ćwiczenia i
- Studium przypadku

Pod koniec kursu delegaci będą mogli:

- Doceń potrzebę zarządzania własnym zachowaniem, zanim będą one mogły wpływać na zachowanie innych
- Zrozum mocne i słabe strony różnych dostępnych mediów komunikacyjnych
- Doceń, jak zarządzać, motywować i rozwijać członków zespołu
- Zarządzaj wewnętrznymi i zewnętrznymi klientami i interesariuszami
- Wyjaśnij, jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami, które mogą napotkać w biurze
14 godzin
Szkolenie pomyślane jest jako interaktywne, gdzie udział uczestników sięga ponad 80% czasu. Każda sesja przebiega według podobnej dynamiki, opartej o metodologię opracowaną z uwzględnieniem cyklu Kolba: ćwiczenie otwierające na nowe nawyki (budujące świadomość), mini wykład o technikach (wiedza), ćwiczenie nowych taktyk i technik (umiejętność). Po zamknięciu każdej sesji uczestnicy otrzymują materiały pomocnicze dotyczące omówionej sesji. Materiał praktyczny jest podsumowywany mini wykładami dającymi teoretyczne podstawy oraz wyjaśniającymi podstawowe mechanizmy psychologiczne, których uczestnicy doświadczają w trakcie pracy na sali szkoleniowej. • Uruchomienie i rozwinięcie potencjału techniki twórczego myślenia • Niwelowanie skutków działania barier dla twórczego myślenia • Nauka generowania oryginalnych pomysłów i niestereotypowego podchodzenia do problemów • Nabycie umiejętności wykorzystywania wyobraźni i fantazji w pracy umysłowej • Kształtowanie nawyku szukania wielu rozwiązań (myślenie dywergencyjne), identyfikowania sedna problemu i nabycie odwagi we wprowadzaniu nietypowych rozwiązań • Doskonalenie umiejętności ustalania celów w procesie rozwiązywania problemów • Pobudzenie otwartości i spontaniczności w wyrażaniu własnych myśli, pomysłów i emocji • Doskonalenie umiejętności stosowania technik i narzędzi rozwiązywania problemów • Poprawa trafności podejmowanych decyzji • Wzrost kompetencji w zakresie komunikacji w zespole i współpracy zorientowanej na cel
14 godzin
Pfizer, Hewlett Packard, DellEMC i VMware skorzystały z tego programu, rozwijając lepszą równowagę pod względem wpływu na styl i wykazując odporną odpowiedź na wyzwania w miejscu pracy. Jeśli chcesz: • Tworzyć wysokowydajne zespoły robocze • Konsekwentnie wygrywać kontrakty z pitchingiem • Skutecznie negocjować najlepsze oferty • Budować wartość dla akcjonariuszy, rok po roku ... wtedy potrzebujesz naszego programu wpływającego
14 godzin
Szkolenie adresowane jest do osób kierującymi zespołami pracowników, kierującymi projektami, chcących w pełni korzystać z potencjału drzemiącego w zespole

Korzyści dla uczestników szkolenia:

- Poznanie charakterystyki poszczególnych grup pokoleniowych
- Nabędą umiejętności odpowiedniego komunikowania się z pracownikami
- Nabędą umiejętności udzielania informacji zwrotne według zasady „tu i teraz”
- Poznanie sposobów na motywowanie pracowników pokolenia X, Y oraz Z
- Poznanie modelowych typów rozmów z pracownikami pokolenia X,Y i Z

Metoda szkolenia:

Szkolenie pomyślane jest jako interaktywne, gdzie udział uczestników sięga ponad 80% czasu. Każda sesja przebiega według podobnej dynamiki, opartej o metodologię opracowaną z uwzględnieniem cyklu Kolba: ćwiczenie otwierające na nowe nawyki (budujące świadomość), mini wykład o technikach (wiedza), ćwiczenie nowych taktyk i technik (umiejętność). Po zamknięciu każdej sesji uczestnicy otrzymują materiały pomocnicze dotyczące omówionej sesji.

Materiał praktyczny jest podsumowywany mini wykładami dającymi teoretyczne podstawy oraz wyjaśniającymi podstawowe mechanizmy psychologiczne, których uczestnicy doświadczają w trakcie pracy na sali szkoleniowej.
7 godzin
Praca w zespole wiąże się z wyzwaniami w komunikacji, pracy zespołowej i efektywności. Chociaż techniki przezwyciężania tych wyzwań nie są skomplikowane, wdrażanie ich w życiu rzeczywistym wymaga zaangażowania i praktyki.

To szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (online lub on-site) jest skierowane do liderów zespołu i członków zespołu, którzy chcą poprawić sposób, w jaki komunikują się, współpracują i odnoszą się ze sobą. Poprzez szereg praktyk, zespoły mogą poprawić te umiejętności, prowadząc do bardziej produktywnej pracy i szczęśliwego życia w pracy.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą mogli:

Zidentyfikuj i rozwiąż powszechne problemy w tym, jak komunikują się i reagują na innych w pracy. Poprawa efektywności pracy, z którą praca jest wykonywana jako zespół. Zrozumienie indywidualnych potrzeb, a także wspólnych potrzeb zespołu w celu lepszego zarządzania i kierowania ich wysiłkami. Zrozum znaczenie i znaczenie inteligencji emocjonalnej jako wskaźnika i przewodnika w celu poprawy relacji między ludźmi w pracy.

Format kursu

Interaktywne wykłady i dyskusje. Dużo ćwiczeń i praktyk. Wdrażanie rąk w środowisku Live-Lab.

Opcje dostosowania kursu

Aby poprosić o dostosowane szkolenie dla tego kursu, prosimy o kontakt, aby zorganizować.
7 godzin
Współpraca zespołowa to metoda zarządzania projektami i komunikacji, która promuje pracę zespołową, uczestnictwo, innowacje i zarządzanie konfliktami w celu osiągnięcia celów zbiorowych. Collaboration jest niezbędny w budowaniu wydajnych i skutecznych zespołów.

Ten szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (online lub on-site) jest skierowane do członków zespołu i liderów zespołu, którzy chcą dowiedzieć się i zastosować zasady współpracy zespołowej i najlepsze praktyki w swoich zespołach.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą mogli:

Tworzenie wspólnego kierunku w celu ustalenia wspólnej wizji, misji i celów. Promowanie kultury współpracy w celu opracowania pozytywnych wartości i motywacji zespołów. Zaangażuj zespoły poprzez działalność zespołową, innowacje i zarządzanie konfliktami, aby zwiększyć współpracę. Mierz wyniki współpracy zespołowej w celu analizy pracy zespołowej i produktywności zespołu.

Format kursu

Interaktywne wykłady i dyskusje. Dużo ćwiczeń i praktyk. Wdrażanie rąk w środowisku Live-Lab.

Opcje dostosowania kursu

Aby poprosić o dostosowane szkolenie dla tego kursu, prosimy o kontakt, aby zorganizować.

Last Updated:

Nadchodzące szkolenia z technologii Working In A Team

Szkolenie Working In A Team, Working In A Team boot camp, Szkolenia Zdalne Working In A Team, szkolenie wieczorowe Working In A Team, szkolenie weekendowe Working In A Team, Kurs Working In A Team,Kursy Working In A Team, Trener Working In A Team, instruktor Working In A Team, kurs zdalny Working In A Team, edukacja zdalna Working In A Team, nauczanie wirtualne Working In A Team, lekcje UML, nauka przez internet Working In A Team, e-learning Working In A Team, kurs online Working In A Team, wykładowca Working In A Team

Kursy w promocyjnej cenie

Newsletter z promocjami

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Zaufali nam

This site in other countries/regions