Szkolenia Working In A Team

Szkolenia Working In A Team

Praktyczne szkolenie z umiejętności pracy w zespole niesie za sobą korzyści związane z polepszeniem komunikacji interpersonalnej, zwiększeniem efektywności pracy uczestników. Lokalne, prowadzone przez instruktorów szkolenia na żywo Working In A Team pokazują poprzez interaktywną dyskusję i studia przypadków podstawy pracy w zespole, jak planować zadania oraz wyznaczać cele.

Szkolenie z pracy w zespole jest dostępne jako "szkolenie na miejscu" lub "szkolenie na żywo". Szkolenie na żywo w siedzibie klienta może odbywać się lokalnie w siedzibie klienta w Polsce lub w centrach szkoleniowych korporacji NobleProg w Polsce . Zdalne szkolenie na żywo odbywa się za pomocą interaktywnego, zdalnego pulpitu DaDesktop. NobleProg - Twój lokalny dostawca szkoleń.

Opinie uczestników

★★★★★
★★★★★

Plany szkoleń z technologii Working In A Team

Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
21 godzin
Publiczność Personel, który musi być w pełni świadomy kwestii związanych z People and Team Management dla:
  Sami Ich koledzy (rówieśnicy) Ich szefowie Członkowie zespołu Wewnętrzni i zewnętrzni klienci oraz interesariusze
Format kursu Kurs będzie wysoce interaktywnym połączeniem:
  Dyskusje moderowane Prezentacje slajdów Ćwiczenia i Studia przypadków
Pod koniec kursu uczestnicy będą w stanie
  Doceniają potrzebę zarządzania własnym zachowaniem, zanim będą mogli wpływać na zachowanie innych. Rozumieć mocne i słabe strony różnych dostępnych mediów komunikacyjnych Rozumieć, jak zarządzać, motywować i rozwijać członków swojego zespołu Zarządzać klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz interesariuszami wyjaśnić, jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami, które mogą napotkać w biurze
14 godzin
Szkolenie pomyślane jest jako interaktywne, gdzie udział uczestników sięga ponad 80% czasu. Każda sesja przebiega według podobnej dynamiki, opartej o metodologię opracowaną z uwzględnieniem cyklu Kolba: ćwiczenie otwierające na nowe nawyki (budujące świadomość), mini wykład o technikach (wiedza), ćwiczenie nowych taktyk i technik (umiejętność). Po zamknięciu każdej sesji uczestnicy otrzymują materiały pomocnicze dotyczące omówionej sesji. Materiał praktyczny jest podsumowywany mini wykładami dającymi teoretyczne podstawy oraz wyjaśniającymi podstawowe mechanizmy psychologiczne, których uczestnicy doświadczają w trakcie pracy na sali szkoleniowej. • Uruchomienie i rozwinięcie potencjału techniki twórczego myślenia • Niwelowanie skutków działania barier dla twórczego myślenia • Nauka generowania oryginalnych pomysłów i niestereotypowego podchodzenia do problemów • Nabycie umiejętności wykorzystywania wyobraźni i fantazji w pracy umysłowej • Kształtowanie nawyku szukania wielu rozwiązań (myślenie dywergencyjne), identyfikowania sedna problemu i nabycie odwagi we wprowadzaniu nietypowych rozwiązań • Doskonalenie umiejętności ustalania celów w procesie rozwiązywania problemów • Pobudzenie otwartości i spontaniczności w wyrażaniu własnych myśli, pomysłów i emocji • Doskonalenie umiejętności stosowania technik i narzędzi rozwiązywania problemów • Poprawa trafności podejmowanych decyzji • Wzrost kompetencji w zakresie komunikacji w zespole i współpracy zorientowanej na cel
14 godzin
Pfizer, Hewlett Packard, DellEMC i VMware skorzystały z tego programu, rozwijając lepszą równowagę w swoim stylu wywierania wpływu i wykazując odporną reakcję na wyzwania w miejscu pracy. Jeśli chcesz: • Tworzyć wysokowydajne zespoły robocze • Konsekwentnie zdobywać kontrakty z pitchingu • Z powodzeniem negocjować najlepsze oferty • Budować wartość dla akcjonariuszy, rok po roku... to potrzebujesz naszego programu wywierania wpływu.
14 godzin
Szkolenie adresowane jest do osób kierującymi zespołami pracowników, kierującymi projektami, chcących w pełni korzystać z potencjału drzemiącego w zespole
  Korzyści dla uczestników szkolenia:
 • Poznanie charakterystyki poszczególnych grup pokoleniowych
 • Nabędą umiejętności odpowiedniego komunikowania się z pracownikami
 • Nabędą umiejętności udzielania informacji zwrotne według zasady „tu i teraz”
 • Poznanie sposobów na motywowanie pracowników pokolenia X, Y oraz Z
 • Poznanie modelowych typów rozmów z pracownikami pokolenia X,Y i Z
Metoda szkolenia: Szkolenie pomyślane jest jako interaktywne, gdzie udział uczestników sięga ponad 80% czasu. Każda sesja przebiega według podobnej dynamiki, opartej o metodologię opracowaną z uwzględnieniem cyklu Kolba: ćwiczenie otwierające na nowe nawyki (budujące świadomość),  mini wykład o technikach (wiedza), ćwiczenie nowych taktyk i technik (umiejętność). Po zamknięciu każdej sesji uczestnicy otrzymują materiały pomocnicze dotyczące omówionej sesji. Materiał praktyczny jest podsumowywany mini wykładami dającymi teoretyczne podstawy oraz wyjaśniającymi podstawowe mechanizmy psychologiczne, których uczestnicy doświadczają w trakcie pracy na sali szkoleniowej.
7 godzin
Praca w zespole wiąże się z wyzwaniami w zakresie komunikacji, pracy zespołowej i wydajności. Chociaż techniki pokonywania tych wyzwań nie są skomplikowane, wdrożenie ich w prawdziwym życiu wymaga zaangażowania i praktyki. To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo (online lub na miejscu) jest skierowane do liderów zespołów i członków zespołów, którzy chcą poprawić sposób, w jaki się komunikują, współpracują i odnoszą się do siebie nawzajem. Stosując szereg praktyk, zespoły mogą poprawić te umiejętności, prowadząc do bardziej produktywnej pracy i szczęśliwszego życia zawodowego. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Identyfikowanie i rozwiązywanie typowych problemów w sposobie komunikowania się i reagowania na innych w pracy. Poprawa efektywności pracy zespołowej. Zrozumienie indywidualnych i zbiorowych potrzeb zespołu w celu lepszego zarządzania i kierowania jego wysiłkami. Zrozumienie znaczenia i wagi inteligencji emocjonalnej jako wskaźnika i przewodnika służącego poprawie relacji międzyludzkich w pracy.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
7 godzin
Współpraca zespołowa to metoda zarządzania projektami i komunikacji, która promuje pracę zespołową, uczestnictwo, innowacje i zarządzanie konfliktami w celu osiągnięcia wspólnych celów. Collaboration jest niezbędna w budowaniu wydajnych i skutecznych zespołów. To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo (online lub na miejscu) jest przeznaczone dla członków zespołów i liderów zespołów, którzy chcą poznać i zastosować zasady współpracy zespołowej i najlepsze praktyki w swoich zespołach. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Tworzenie wspólnego kierunku w celu ustalenia wspólnej wizji, misji i celów. Wspieranie kultury współpracy w celu rozwijania pozytywnych wartości i motywowania zespołów. Angażowanie zespołów poprzez działania integracyjne, innowacje i zarządzanie konfliktami w celu zwiększenia współpracy. Mierzenie wydajności współpracy zespołowej w celu analizowania pracy zespołowej i produktywności zespołu.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.

Last Updated:

Szkolenie Working In A Team, Working In A Team boot camp, Szkolenia Zdalne Working In A Team, szkolenie wieczorowe Working In A Team, szkolenie weekendowe Working In A Team, Kurs Working In A Team,Kursy Working In A Team, Trener Working In A Team, instruktor Working In A Team, kurs zdalny Working In A Team, edukacja zdalna Working In A Team, nauczanie wirtualne Working In A Team, lekcje UML, nauka przez internet Working In A Team, e-learning Working In A Team, kurs online Working In A Team, wykładowca Working In A Team

Kursy w promocyjnej cenie

Newsletter z promocjami

Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj informacje o aktualnych zniżkach na kursy otwarte.
Szanujemy Twoją prywatność, dlatego Twój e-mail będzie wykorzystywany jedynie w celu wysyłki naszego newslettera, nie będzie udostępniony ani sprzedany osobom trzecim.
W dowolnej chwili możesz zmienić swoje preferencje co do otrzymywanego newslettera bądź całkowicie się z niego wypisać.

Zaufali nam

This site in other countries/regions