Szkolenia Working In A Team

Szkolenia Working In A Team

Praktyczne szkolenie z umiejętności pracy w zespole niesie za sobą korzyści związane z polepszeniem komunikacji interpersonalnej, zwiększeniem efektywności pracy uczestników. Lokalne, prowadzone przez instruktorów szkolenia na żywo Working In A Team pokazują poprzez interaktywną dyskusję i studia przypadków podstawy pracy w zespole, jak planować zadania oraz wyznaczać cele.

Szkolenie z pracy w zespole jest dostępne jako "szkolenie na miejscu" lub "szkolenie na żywo". Szkolenie na żywo w siedzibie klienta może odbywać się lokalnie w siedzibie klienta w Polsce lub w centrach szkoleniowych korporacji NobleProg w Polsce . Zdalne szkolenie na żywo odbywa się za pomocą interaktywnego, zdalnego pulpitu DaDesktop. NobleProg - Twój lokalny dostawca szkoleń.

Opinie uczestników

★★★★★
★★★★★

Plany szkoleń z technologii Working In A Team

Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
21 godzin
Publiczność Personel, który musi być w pełni świadomy problemów związanych z ludźmi i Management zespołem w celu:
 • Sami
 • Ich koledzy (rówieśnicy)
 • Ich szefowie
 • Ich członkowie zespołu
 • Ich wewnętrzni i zewnętrzni klienci i interesariusze
Format kursu Kurs będzie wysoce interaktywną kombinacją:
 • Ułatwione dyskusje
 • Prezentacje slajdów
 • Ćwiczenia i
 • Studium przypadku
Pod koniec kursu delegaci będą mogli:
 • Doceń potrzebę zarządzania własnym zachowaniem, zanim będą one mogły wpływać na zachowanie innych
 • Zrozum mocne i słabe strony różnych dostępnych mediów komunikacyjnych
 • Doceń, jak zarządzać, motywować i rozwijać członków zespołu
 • Zarządzaj wewnętrznymi i zewnętrznymi klientami i interesariuszami
 • Wyjaśnij, jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami, które mogą napotkać w biurze
14 godzin
Szkolenie pomyślane jest jako interaktywne, gdzie udział uczestników sięga ponad 80% czasu. Każda sesja przebiega według podobnej dynamiki, opartej o metodologię opracowaną z uwzględnieniem cyklu Kolba: ćwiczenie otwierające na nowe nawyki (budujące świadomość), mini wykład o technikach (wiedza), ćwiczenie nowych taktyk i technik (umiejętność). Po zamknięciu każdej sesji uczestnicy otrzymują materiały pomocnicze dotyczące omówionej sesji. Materiał praktyczny jest podsumowywany mini wykładami dającymi teoretyczne podstawy oraz wyjaśniającymi podstawowe mechanizmy psychologiczne, których uczestnicy doświadczają w trakcie pracy na sali szkoleniowej. • Uruchomienie i rozwinięcie potencjału techniki twórczego myślenia • Niwelowanie skutków działania barier dla twórczego myślenia • Nauka generowania oryginalnych pomysłów i niestereotypowego podchodzenia do problemów • Nabycie umiejętności wykorzystywania wyobraźni i fantazji w pracy umysłowej • Kształtowanie nawyku szukania wielu rozwiązań (myślenie dywergencyjne), identyfikowania sedna problemu i nabycie odwagi we wprowadzaniu nietypowych rozwiązań • Doskonalenie umiejętności ustalania celów w procesie rozwiązywania problemów • Pobudzenie otwartości i spontaniczności w wyrażaniu własnych myśli, pomysłów i emocji • Doskonalenie umiejętności stosowania technik i narzędzi rozwiązywania problemów • Poprawa trafności podejmowanych decyzji • Wzrost kompetencji w zakresie komunikacji w zespole i współpracy zorientowanej na cel
14 godzin
Pfizer, Hewlett Packard, DellEMC i VMware skorzystały z tego programu, rozwijając lepszą równowagę pod względem wpływu na styl i wykazując odporną odpowiedź na wyzwania w miejscu pracy. Jeśli chcesz: • Tworzyć wysokowydajne zespoły robocze • Konsekwentnie wygrywać kontrakty z pitchingiem • Skutecznie negocjować najlepsze oferty • Budować wartość dla akcjonariuszy, rok po roku ... wtedy potrzebujesz naszego programu wpływającego
14 godzin
Szkolenie adresowane jest do osób kierującymi zespołami pracowników, kierującymi projektami, chcących w pełni korzystać z potencjału drzemiącego w zespole
  Korzyści dla uczestników szkolenia:
 • Poznanie charakterystyki poszczególnych grup pokoleniowych
 • Nabędą umiejętności odpowiedniego komunikowania się z pracownikami
 • Nabędą umiejętności udzielania informacji zwrotne według zasady „tu i teraz”
 • Poznanie sposobów na motywowanie pracowników pokolenia X, Y oraz Z
 • Poznanie modelowych typów rozmów z pracownikami pokolenia X,Y i Z
Metoda szkolenia: Szkolenie pomyślane jest jako interaktywne, gdzie udział uczestników sięga ponad 80% czasu. Każda sesja przebiega według podobnej dynamiki, opartej o metodologię opracowaną z uwzględnieniem cyklu Kolba: ćwiczenie otwierające na nowe nawyki (budujące świadomość),  mini wykład o technikach (wiedza), ćwiczenie nowych taktyk i technik (umiejętność). Po zamknięciu każdej sesji uczestnicy otrzymują materiały pomocnicze dotyczące omówionej sesji. Materiał praktyczny jest podsumowywany mini wykładami dającymi teoretyczne podstawy oraz wyjaśniającymi podstawowe mechanizmy psychologiczne, których uczestnicy doświadczają w trakcie pracy na sali szkoleniowej.
7 godzin
Praca w zespole wiąże się z wyzwaniami w komunikacji, pracy zespołowej i efektywności. Chociaż techniki przezwyciężania tych wyzwań nie są skomplikowane, wdrażanie ich w życiu rzeczywistym wymaga zaangażowania i praktyki. To szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (online lub on-site) jest skierowane do liderów zespołu i członków zespołu, którzy chcą poprawić sposób, w jaki komunikują się, współpracują i odnoszą się ze sobą. Poprzez szereg praktyk, zespoły mogą poprawić te umiejętności, prowadząc do bardziej produktywnej pracy i szczęśliwego życia w pracy. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą mogli:
  Zidentyfikuj i rozwiąż powszechne problemy w tym, jak komunikują się i reagują na innych w pracy. Poprawa efektywności pracy, z którą praca jest wykonywana jako zespół. Zrozumienie indywidualnych potrzeb, a także wspólnych potrzeb zespołu w celu lepszego zarządzania i kierowania ich wysiłkami. Zrozum znaczenie i znaczenie inteligencji emocjonalnej jako wskaźnika i przewodnika w celu poprawy relacji między ludźmi w pracy.
Format kursu
  Interaktywne wykłady i dyskusje. Dużo ćwiczeń i praktyk. Wdrażanie rąk w środowisku Live-Lab.
Opcje dostosowania kursu
  Aby poprosić o dostosowane szkolenie dla tego kursu, prosimy o kontakt, aby zorganizować.
7 godzin
Współpraca zespołowa to metoda zarządzania projektami i komunikacji, która promuje pracę zespołową, uczestnictwo, innowacje i zarządzanie konfliktami w celu osiągnięcia celów zbiorowych. Collaboration jest niezbędny w budowaniu wydajnych i skutecznych zespołów. Ten szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (online lub on-site) jest skierowane do członków zespołu i liderów zespołu, którzy chcą dowiedzieć się i zastosować zasady współpracy zespołowej i najlepsze praktyki w swoich zespołach. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą mogli:
  Tworzenie wspólnego kierunku w celu ustalenia wspólnej wizji, misji i celów. Promowanie kultury współpracy w celu opracowania pozytywnych wartości i motywacji zespołów. Zaangażuj zespoły poprzez działalność zespołową, innowacje i zarządzanie konfliktami, aby zwiększyć współpracę. Mierz wyniki współpracy zespołowej w celu analizy pracy zespołowej i produktywności zespołu.
Format kursu
  Interaktywne wykłady i dyskusje. Dużo ćwiczeń i praktyk. Wdrażanie rąk w środowisku Live-Lab.
Opcje dostosowania kursu
  Aby poprosić o dostosowane szkolenie dla tego kursu, prosimy o kontakt, aby zorganizować.

Last Updated:

Nadchodzące szkolenia z technologii Working In A Team

Szkolenie Working In A Team, Working In A Team boot camp, Szkolenia Zdalne Working In A Team, szkolenie wieczorowe Working In A Team, szkolenie weekendowe Working In A Team, Kurs Working In A Team,Kursy Working In A Team, Trener Working In A Team, instruktor Working In A Team, kurs zdalny Working In A Team, edukacja zdalna Working In A Team, nauczanie wirtualne Working In A Team, lekcje UML, nauka przez internet Working In A Team, e-learning Working In A Team, kurs online Working In A Team, wykładowca Working In A Team

Kursy w promocyjnej cenie

Newsletter z promocjami

Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj informacje o aktualnych zniżkach na kursy otwarte.
Szanujemy Twoją prywatność, dlatego Twój e-mail będzie wykorzystywany jedynie w celu wysyłki naszego newslettera, nie będzie udostępniony ani sprzedany osobom trzecim.
W dowolnej chwili możesz zmienić swoje preferencje co do otrzymywanego newslettera bądź całkowicie się z niego wypisać.

Zaufali nam

This site in other countries/regions