Szkolenia Communication

Szkolenia Communication

Praktyczne szkolenie na żywo z zakresu komunikacji dostarczy uczestnikom wiedzy oraz umiejętności efektywnej współpracy, rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie z negatywnymi emocjami, a także analizy własnych zachowań.

Szkolenie z komunikacji jest dostępne jako "szkolenie na miejscu" lub "szkolenie na żywo". Szkolenie na żywo w siedzibie klienta może odbywać się lokalnie w siedzibie klienta w Polsce lub w centrach szkoleniowych korporacji NobleProg w Polsce . Zdalne szkolenie na żywo odbywa się za pomocą interaktywnego, zdalnego pulpitu DaDesktop. NobleProg - Twój lokalny dostawca szkoleń.

Opinie uczestników

★★★★★
★★★★★

Podkategorie Communication

Plany szkoleń z technologii Communication

Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
7 godzin
Spotkania online stały się w ostatnich latach niezwykle popularne. Co odróżnia skuteczne, stymulujące i wydajne spotkanie online od przeciętnego, nieefektywnego? To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo (online lub na miejscu) jest przeznaczone dla trenerów, konsultantów, liderów i komunikatorów w dowolnej dziedzinie, którzy chcą skutecznie i efektywnie ułatwiać konferencje internetowe przy użyciu różnych platform wirtualnych. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Dowiedz się, jak skutecznie organizować spotkania online dla zdalnych uczestników. Stwórz bezpieczne i angażujące środowisko wirtualne dla konferencji internetowych, nadając im odpowiedni ton i sposób myślenia. Zarządzaj spotkaniami online bardziej efektywnie, wybierając odpowiednią platformę i oswajając się z technologią. Utrzymywanie zaangażowania uczestników poprzez stymulowanie rozmów online. Budowanie głębszych relacji z uczestnikami i innymi praktykami w celu wspólnego uczenia się i zdobywania cennych spostrzeżeń.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
14 godzin
Audience Staff who need to be fully aware of the issues surrounding Communicating and Influencing:
 • Their colleagues
 • Their bosses
 • Their internal and external customers and stakeholders
Format of the course The course will be a highly-interactive combination of:
 • Facilitated Discussions
 • Slide Presentations
 • Exercises and
 • Case Studies
By the end of the course, delegates will be able to:
 • Appreciate the need to manage their own behaviour before they can influence others’ behaviour
 • Understand the strengths and weaknesses of the various communications media available
 • Manage their internal and external customers and stakeholders
14 godzin
Audience Staff who need to be fully aware of the issues surrounding Communicating and Influencing:
 • Their colleagues
 • Their bosses
 • Their internal and external customers and stakeholders
Format of the course The course will be a highly-interactive combination of:
 • Facilitated Discussions
 • Slide Presentations
 • Exercises and Case Studies
By the end of the course, delegates will be able to:
 • Appreciate the need to manage their own behaviour before they can influence others’ behaviour
 • Understand the strengths and weaknesses of the various communications media available
 • Manage their internal and external customers and stakeholders
 • Explain how to deal with the difficult situations they may encounter in the office
21 godzin
Publiczność Personel, który musi być w pełni świadomy kwestii związanych z People and Team Management dla:
  Sami Ich koledzy (rówieśnicy) Ich szefowie Członkowie zespołu Wewnętrzni i zewnętrzni klienci oraz interesariusze
Format kursu Kurs będzie wysoce interaktywnym połączeniem:
  Dyskusje moderowane Prezentacje slajdów Ćwiczenia i Studia przypadków
Pod koniec kursu uczestnicy będą w stanie
  Doceniają potrzebę zarządzania własnym zachowaniem, zanim będą mogli wpływać na zachowanie innych. Rozumieć mocne i słabe strony różnych dostępnych mediów komunikacyjnych Rozumieć, jak zarządzać, motywować i rozwijać członków swojego zespołu Zarządzać klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz interesariuszami wyjaśnić, jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami, które mogą napotkać w biurze
21 godzin
Publiczność
  Personel, który musi być w pełni świadomy kwestii związanych z Influencing and Avoiding Conflict z :  Ich współpracownikami ich szefami wewnętrznymi i zewnętrznymi klientami oraz interesariuszami
Cele kursu Pod koniec kursu uczestnicy będą w stanie
  Doceniają potrzebę zarządzania własnym zachowaniem, zanim będą mogli wpływać na zachowanie innych. Rozumieć mocne i słabe strony różnych dostępnych mediów komunikacyjnych Zarządzać klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz interesariuszami
Format Kurs będzie wysoce interaktywnym połączeniem:
  Dyskusje moderowane Prezentacje slajdów Ćwiczenia i  Studia przypadków
35 godzin
Umiejętności komunikacyjne od dawna są uznawane za niezbędne do osiągnięcia sukcesu zawodowego, a wiele karier utknęło w martwym punkcie lub uległo stagnacji z powodu braku umiejętności komunikacyjnych. Wbrew miejskim mitom, niewielu z nas rodzi się z tą umiejętnością, zamiast tego większość albo ćwiczyła, albo uczyła się na błędach. Ten kurs ma na celu pomóc uczestnikom poprawić ich umiejętności komunikacyjne, a w konsekwencji ich zdolność do pracy z innymi. Umiejętności mediacyjne są subtelnie, ale znacząco różne. Excel Dobra komunikacja jest warunkiem wstępnym, ale ważniejsza jest umiejętność słuchania i przyjmowania do wiadomości tego, co się mówi. Rolą mediatora jest pomoc stronom w znalezieniu rozwiązania ich problemu i osiągnięcie rezultatu, który obie strony są w stanie zaakceptować. Mediatorzy unikają stawania po czyjejkolwiek stronie, wydawania osądów czy udzielania wskazówek. Są oni po prostu odpowiedzialni za rozwijanie skutecznej komunikacji i budowanie konsensusu między stronami. Kurs ten obejmuje również szerszy zakres umiejętności, oprócz komunikacji, które są wymagane do bycia skutecznym mediatorem.
14 godzin
Umiejętności zdobywane podczas kursu
 • Budowanie efektywnego stylu komunikowania się z innymi
 • Praktycznej diagnozy barier komunikacyjnych i technik aktywnego zapobiegania ich wystąpieniu
 • Budowanie wspierających relacji w zespole
 • Efektywnie współdziałanie w zespole
 • Świadomość wzajemnego wpływu w relacji zespół- jednostka i jednostka –zespół
 • Umiejętność stosowania różnorodnych technik zarządzania konfliktem
 • Zmiana postaw własnych oraz modelowania zachowań konstruktywnych (np. postawy asertywnej)
14 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at persons working in an international business environment who wish to quickly improve their listening, speaking and writing skills to be more effective leaders and team members. By the end of this training, participants will be able to:
 • Learn tools and tactics to quickly expand their workplace English vocabulary.
 • Focus on only the relevant parts of the English language needed to be more effective at work.
 • Gain confidence in their ability to communicate with authority by phone, email and in meetings.
 • Practice techniques to influence and persuade customers, managers, and peers.
 • Apply a systematic approach to continue improving their Business English skills after the training.
7 godzin
Praca w zespole wiąże się z wyzwaniami w zakresie komunikacji, pracy zespołowej i wydajności. Chociaż techniki pokonywania tych wyzwań nie są skomplikowane, wdrożenie ich w prawdziwym życiu wymaga zaangażowania i praktyki. To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo (online lub na miejscu) jest skierowane do liderów zespołów i członków zespołów, którzy chcą poprawić sposób, w jaki się komunikują, współpracują i odnoszą się do siebie nawzajem. Stosując szereg praktyk, zespoły mogą poprawić te umiejętności, prowadząc do bardziej produktywnej pracy i szczęśliwszego życia zawodowego. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Identyfikowanie i rozwiązywanie typowych problemów w sposobie komunikowania się i reagowania na innych w pracy. Poprawa efektywności pracy zespołowej. Zrozumienie indywidualnych i zbiorowych potrzeb zespołu w celu lepszego zarządzania i kierowania jego wysiłkami. Zrozumienie znaczenia i wagi inteligencji emocjonalnej jako wskaźnika i przewodnika służącego poprawie relacji międzyludzkich w pracy.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
7 godzin
Współpraca na lini biznes - IT (architekci, deweloperzy, administratorzy) wiąże się z licznymi wyzwaniami natury komunikacyjnej. Szkolenie o charakterze warsztatowym ma na celu pokazać proste sposoby, techniki i możliwości przekazywania odpowiedno informacji, poprawek, a przede wszystkim zmian, działom IT. Skupiamy się na efektywnej komunikacji, gdzie wspólny cel jest najważniejszy. Uczestnicy szkolenia lepiej zrozumieją język działu IT oraz zobaczą jak w prosty i niewymagający dużego wysiłku sposób przekazać zakres prac działowi IT. To pozwoli uzyskać lepsze efekty, a także przygotuje wszystkich na ewentualne zmiany. Dział IT również lepiej będzie rozumieć biznes, dzięki modułowi poświęconemu rozmowie, jaka powinna się odbyć między biznesem a IT. Grupa docelowa: Działy rowoju produktow, biznesu oraz menedżerowie i działy współpracujące bezpośrednio z działami IT (programiści, UX, QA itd.).  
14 godzin
Podstawą dobrze funkcjonującego zespołu jest umiejętność realizacji innowacyjnych oraz zaawansowanych zadań. Aby uzyskać dużą skuteczność działania osoby tworzące zespół oprócz kompetencji merytorycznych potrzebują jeszcze jednej kluczowej umiejętności komunikowania się między sobą. Szkolenie dostarcza narzędzia komunikacyjne i ćwiczy model Model IPS (Innovative Problem Solving), nuczy zarządzania konfliktem. Uczestnicy wypracowują własny kodeks komunikacji w projekcie i zgłębiają zasady komunikacji nieantagonizującej. Grupa docelowa:
zespoły, które chcą rozwinąć do poziomu mistrzowskiego umiejętności słuchania, przekazywania informacji i zasad komunikacji nieantagonizującej.
 
14 godzin
The training allows you to learn in practice the aspects of collaboration in a project team. Through the perspective of
modern model of cooperation Participants will have the opportunity to familiarize themselves with aspects of formulating and
conveying information, establishing rules of cooperation, receiving/transferring delivered work, as well as with the
aspects of effective communication, motivation and their importance for success in the team work.
The training is dedicated to those interested in development of competencies in managing a project team.
The training consists of a substantive part, workshops, practical examples.
7 godzin
Publiczność Kierownicy, liderzy zespołów i pracownicy, którzy uważają, że:
  Uczestniczą w zbyt wielu spotkaniach Ich czas jest “kradziony” przez inne osoby Nie mogą dotrzeć do sedna swojej codziennej pracy z powodu braku planowania, przewidywania lub ustalania priorytetów.
Format kursu Kurs będzie wysoce interaktywnym połączeniem:
  Dyskusje moderowane Prezentacje slajdów Ćwiczenia i studia przypadków
Pod koniec kursu uczestnicy będą w stanie
  Docenianie potrzeby efektywnego zarządzania spotkaniami – szanowanie presji czasu osób, które zapraszają na spotkania Przestrzeganie standardowych procesów zwoływania, zarządzania i przygotowywania wyników spotkań szerzej doceniać niektóre sposoby bardziej efektywnego zarządzania sobą i swoim czasem: pracować mądrzej, a nie ciężej…

Last Updated:

Szkolenie Communication, Communication boot camp, Szkolenia Zdalne Communication, szkolenie wieczorowe Communication, szkolenie weekendowe Communication, Kurs Communication,Kursy Communication, Trener Communication, instruktor Communication, kurs zdalny Communication, edukacja zdalna Communication, nauczanie wirtualne Communication, lekcje UML, nauka przez internet Communication, e-learning Communication, kurs online Communication, wykładowca Communication

Kursy w promocyjnej cenie

Newsletter z promocjami

Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj informacje o aktualnych zniżkach na kursy otwarte.
Szanujemy Twoją prywatność, dlatego Twój e-mail będzie wykorzystywany jedynie w celu wysyłki naszego newslettera, nie będzie udostępniony ani sprzedany osobom trzecim.
W dowolnej chwili możesz zmienić swoje preferencje co do otrzymywanego newslettera bądź całkowicie się z niego wypisać.

Zaufali nam

This site in other countries/regions