Szkolenia Communication

Szkolenia Communication

Praktyczne szkolenie na żywo z zakresu komunikacji dostarczy uczestnikom wiedzy oraz umiejętności efektywnej współpracy, rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie z negatywnymi emocjami, a także analizy własnych zachowań.

Szkolenie z komunikacji jest dostępne jako "szkolenie na miejscu" lub "szkolenie na żywo". Szkolenie na żywo w siedzibie klienta może odbywać się lokalnie w siedzibie klienta w Polsce lub w centrach szkoleniowych korporacji NobleProg w Polsce . Zdalne szkolenie na żywo odbywa się za pomocą interaktywnego, zdalnego pulpitu DaDesktop. NobleProg - Twój lokalny dostawca szkoleń.

Opinie uczestników

★★★★★
★★★★★

Podkategorie Communication

Plany szkoleń z technologii Communication

Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
14 godzin
Audience

Staff who need to be fully aware of the issues surrounding Communicating and Influencing:

- Their colleagues
- Their bosses
- Their internal and external customers and stakeholders

Format of the course

The course will be a highly-interactive combination of:

- Facilitated Discussions
- Slide Presentations
- Exercises and
- Case Studies

By the end of the course, delegates will be able to:

- Appreciate the need to manage their own behaviour before they can influence others’ behaviour
- Understand the strengths and weaknesses of the various communications media available
- Manage their internal and external customers and stakeholders
14 godzin
Audience

Staff who need to be fully aware of the issues surrounding Communicating and Influencing:

- Their colleagues
- Their bosses
- Their internal and external customers and stakeholders

Format of the course

The course will be a highly-interactive combination of:

- Facilitated Discussions
- Slide Presentations
- Exercises and Case Studies

By the end of the course, delegates will be able to:

- Appreciate the need to manage their own behaviour before they can influence others’ behaviour
- Understand the strengths and weaknesses of the various communications media available
- Manage their internal and external customers and stakeholders
- Explain how to deal with the difficult situations they may encounter in the office
21 godzin
Publiczność

Personel, który musi być w pełni świadomy problemów związanych z ludźmi i Management zespołem w celu:

- Sami
- Ich koledzy (rówieśnicy)
- Ich szefowie
- Ich członkowie zespołu
- Ich wewnętrzni i zewnętrzni klienci i interesariusze

Format kursu

Kurs będzie wysoce interaktywną kombinacją:

- Ułatwione dyskusje
- Prezentacje slajdów
- Ćwiczenia i
- Studium przypadku

Pod koniec kursu delegaci będą mogli:

- Doceń potrzebę zarządzania własnym zachowaniem, zanim będą one mogły wpływać na zachowanie innych
- Zrozum mocne i słabe strony różnych dostępnych mediów komunikacyjnych
- Doceń, jak zarządzać, motywować i rozwijać członków zespołu
- Zarządzaj wewnętrznymi i zewnętrznymi klientami i interesariuszami
- Wyjaśnij, jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami, które mogą napotkać w biurze
21 godzin
Audience

- Staff who need to be fully aware of the issues surrounding Influencing and Avoiding Conflict with :

- Their colleagues
- Their bosses
- Their internal and external customers and stakeholders

Course Objectives

By the end of the course, delegates will be able to:

- Appreciate the need to manage their own behaviour before they can influence others’ behaviour
- Understand the strengths and weaknesses of the various communications media available
- Manage their internal and external customers and stakeholders

Format

The course will be a highly-interactive combination of:

- Facilitated Discussions
- Slide Presentations
- Exercises and
- Case Studies
35 godzin
Communication skills have long been recognised as essential to professional success and many a career has stalled, faltered or stagnated thanks to a lack of communication skills. Contrary to urban myth, few of us are born with this skill, instead most have either practised or learned from mistakes. This course is designed to assist delegates to improve their communication skills and in consequence their ability to work with others.

Mediation skills are subtly yet meaningfully different. Excellent communication is a pre-requisite but more important is the ability to listen and take note of what is being said. The role of the mediator is to help parties reach a solution to their problem and to arrive at an outcome that both parties are happy to accept. Mediators avoid taking sides, making judgements or giving guidance. They are simply responsible for developing effective communications and building consensus between the parties. This course also covers the wider range of skills, in addition to communication, that are required to be an effective mediator.
14 godzin
Umiejętności zdobywane podczas kursu

- Budowanie efektywnego stylu komunikowania się z innymi
- Praktycznej diagnozy barier komunikacyjnych i technik aktywnego zapobiegania ich wystąpieniu
- Budowanie wspierających relacji w zespole
- Efektywnie współdziałanie w zespole
- Świadomość wzajemnego wpływu w relacji zespół- jednostka i jednostka –zespół
- Umiejętność stosowania różnorodnych technik zarządzania konfliktem
- Zmiana postaw własnych oraz modelowania zachowań konstruktywnych (np. postawy asertywnej)
14 godzin
Szkolenie adresowane jest do osób kierującymi zespołami pracowników, kierującymi projektami, chcących w pełni korzystać z potencjału drzemiącego w zespole

Korzyści dla uczestników szkolenia:

- Poznanie charakterystyki poszczególnych grup pokoleniowych
- Nabędą umiejętności odpowiedniego komunikowania się z pracownikami
- Nabędą umiejętności udzielania informacji zwrotne według zasady „tu i teraz”
- Poznanie sposobów na motywowanie pracowników pokolenia X, Y oraz Z
- Poznanie modelowych typów rozmów z pracownikami pokolenia X,Y i Z

Metoda szkolenia:

Szkolenie pomyślane jest jako interaktywne, gdzie udział uczestników sięga ponad 80% czasu. Każda sesja przebiega według podobnej dynamiki, opartej o metodologię opracowaną z uwzględnieniem cyklu Kolba: ćwiczenie otwierające na nowe nawyki (budujące świadomość), mini wykład o technikach (wiedza), ćwiczenie nowych taktyk i technik (umiejętność). Po zamknięciu każdej sesji uczestnicy otrzymują materiały pomocnicze dotyczące omówionej sesji.

Materiał praktyczny jest podsumowywany mini wykładami dającymi teoretyczne podstawy oraz wyjaśniającymi podstawowe mechanizmy psychologiczne, których uczestnicy doświadczają w trakcie pracy na sali szkoleniowej.
14 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at persons working in an international business environment who wish to quickly improve their listening, speaking and writing skills to be more effective leaders and team members.

By the end of this training, participants will be able to:

- Learn tools and tactics to quickly expand their workplace English vocabulary.
- Focus on only the relevant parts of the English language needed to be more effective at work.
- Gain confidence in their ability to communicate with authority by phone, email and in meetings.
- Practice techniques to influence and persuade customers, managers, and peers.
- Apply a systematic approach to continue improving their Business English skills after the training.
7 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at team leaders and team members who wish to improve the way in which they communicate, collaborate and relate to each other. By following a series of practices, teams can enhance these skills, leading to more productive work and a happier work life.

By the end of this training, participants will be able to:

- Identify and address common problems in how they communicate and respond to others at work.
- Improve the efficiency with which work is carried out as a team.
- Understand the individual as well as the collective needs of a team so as to better manage and direct their efforts.
- Understand the meaning and importance of emotional intelligence as an indicator and guide to improve human relations at work.
7 godzin
Współpraca na lini biznes - IT (architekci, deweloperzy, administratorzy) wiąże się z licznymi wyzwaniami natury komunikacyjnej. Szkolenie o charakterze warsztatowym ma na celu pokazać proste sposoby, techniki i możliwości przekazywania odpowiedno informacji, poprawek, a przede wszystkim zmian, działom IT. Skupiamy się na efektywnej komunikacji, gdzie wspólny cel jest najważniejszy. Uczestnicy szkolenia lepiej zrozumieją język działu IT oraz zobaczą jak w prosty i niewymagający dużego wysiłku sposób przekazać zakres prac działowi IT. To pozwoli uzyskać lepsze efekty, a także przygotuje wszystkich na ewentualne zmiany. Dział IT również lepiej będzie rozumieć biznes, dzięki modułowi poświęconemu rozmowie, jaka powinna się odbyć między biznesem a IT.

Grupa docelowa:

Działy rowoju produktow, biznesu oraz menedżerowie i działy współpracujące bezpośrednio z działami IT (programiści, UX, QA itd.).
7 godzin
Audience

Managers, Team Leaders and staff members who feel that:

- They are attending too many meetings
- Their time is being “stolen” by other people
- They cannot get to the bottom of their day’s work because of a lack of planning, foresight or prioritisation

Format of the course

The course will be a highly-interactive combination of:

- Facilitated Discussions
- Slide Presentations
- Exercises and Case Studies

By the end of the course, delegates will be able to:

- Appreciate the need to manage meetings effectively – respecting the time pressures of those whom they invite to meetings
- Follow the standard processes for calling, managing and preparing the output of meetings
- Appreciate more widely some of the ways of managing themselves and their time more efficiently: to work smarter not harder…
7 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at trainers, consultants, leaders and communicators in any fields who wish to apply the Art of Hosting methods to facilitate online meetings more effectively on different virtual platforms (Zoom, Google Meet, Slack, etc.)

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the concepts, methods, and mindset behind Art of Hosting or Participatory Leadership.
- Learn how to facilitate effective online meetings for remote participants by applying the Art of Hosting techniques.
- Create a safe and engaging virtual environment for Art of Hosting by setting the right tone and mindset.
- Manage the online Art of Hosting sessions more efficiently by choosing a suitable platform and getting comfortable with the technology.
- Keep participants engaged by stimulating online conversations through interactive tools (live chat, whiteboard, breakout rooms, etc.)
- Build deeper connections with participants and other practitioners in order to learn collectively and gain valuable insights.

Last Updated:

Nadchodzące szkolenia z technologii Communication

Szkolenie Communication, Communication boot camp, Szkolenia Zdalne Communication, szkolenie wieczorowe Communication, szkolenie weekendowe Communication, Kurs Communication,Kursy Communication, Trener Communication, instruktor Communication, kurs zdalny Communication, edukacja zdalna Communication, nauczanie wirtualne Communication, lekcje UML, nauka przez internet Communication, e-learning Communication, kurs online Communication, wykładowca Communication

Kursy w promocyjnej cenie

Newsletter z promocjami

Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj informacje o aktualnych zniżkach na kursy otwarte.
Szanujemy Twoją prywatność, dlatego Twój e-mail będzie wykorzystywany jedynie w celu wysyłki naszego newslettera, nie będzie udostępniony ani sprzedany osobom trzecim.
W dowolnej chwili możesz zmienić swoje preferencje co do otrzymywanego newslettera bądź całkowicie się z niego wypisać.

Zaufali nam

This site in other countries/regions