Plan Szkolenia

Co to jest Communication

 • Communication style
 • Communication przepływ
 • Ramowanie rozmów
 • Komunikacja niewerbalna Definicje i zasady
 • Komunikacja pisemna
 • Umiejętności telefoniczne

Ćwiczenie/studium przypadku

Zrozumienie Communication

 • Co czyni komunikatora skutecznym
 • Cechy skutecznego komunikatora
 • Definicja perswazji i wpływu
 • Wiara w siebie, pewność siebie i asertywność
 • Style push i pull
 • Ramowanie komunikacji

Ćwiczenie/studium przypadku

Communication Styl

 • Wybierz jeden z wielu stylów komunikacji w zależności od sytuacji
 • Naucz się reagować, a nie reagować
 • Pytania otwarte, wiodące i zamknięte
 • Technika lejka
 • Zrozumienie wartości
 • Techniki zadawania pytań w celu zrozumienia wartości i budowania relacji

Ćwiczenie/studium przypadku

Pokonywanie oporu

 • Co powoduje opór
 • Jak sobie radzić z oporem
 • Praktyczny przewodnik składający się z sześciu kroków
 • Radzenie sobie z konfliktem
 • Radzenie sobie w trudnych sytuacjach bez emocji
 • Przedstaw swoją sprawę z efektem, biorąc pod uwagę wartości innych

Ćwiczenie/studium przypadku

Biedny Communication

 • Przykłady i dlaczego zdarza się to tak często
 • Drabina wnioskowania
 • Z góry na dół, z dołu do góry lub 360 stopni
 • Współpraca kontra dyktatura
 • Wybór najlepszego stylu i zrozumienie, co czyni go „najlepszym”

Ćwiczenie/studium przypadku

Kładąc wszystko razem

 • Informacja zwrotna
 • Zadawanie pytań i słuchanie
 • Zadawanie mocnych pytań
 • Przekazanie kluczowego przesłania
 • Składanie skutecznych próśb
 • Obietnice – błogosławieństwo czy przekleństwo?
 • Jak poprawić umiejętności komunikacyjne w przyszłości

Ćwiczenie/studium przypadku

Sztuka i umiejętność perswazji

Zrozumienie perswazji

 • Co charakteryzuje skutecznego przekonywania?
 • Cechy skutecznego perswadenta
 • Wpływanie i przekonywanie, a nie manipulacja
 • Definicja perswazji i wpływu
 • Zasady skutecznego wywierania wpływu
 • Wiara w siebie, pewność siebie i Assertiveness
 • Co rozumiemy przez pchanie i przyciąganie stylów perswazji?
 • Psychologia perswazji – podstawy

Przykład/ćwiczenie

Przygotowanie do przekonywania

 • Budowanie zaufania
 • Teoria „przedrzeźniacza”.
 • Komunikacja niewerbalna
 • Budowanie zaufania i relacji
 • Dowiadywanie się, czego chcą lub potrzebują inni – słuchanie i zadawanie pytań
 • Percepcja – sposób, w jaki postrzegasz sytuacje i jak inni mogą Cię postrzegać

Przykład/ćwiczenie

Odkryj, czego chcą inni

 • Wyznaczanie jasnych celów w zakresie zakresu sprzedaży, jaki chcesz rozpocząć
 • Skuteczne techniki zadawania pytań
 • Zdawaj sobie sprawę z wartości i motywacji innych
 • Doskonal swoje umiejętności słuchania i pokonaj bariery w aktywnym słuchaniu
 • Identyfikacja poszczególnych „filtrów” i sposoby ich przezwyciężenia
 • Siła pozytywnego myślenia – przygotowanie do dyskusji perswazyjnej

Przykład/ćwiczenie

Communication Styl

 • Wybieraj spośród szerokiej gamy stylów komunikacji w zależności od sytuacji
 • Naucz się reagować, a nie reagować
 • Pytania otwarte, wiodące i zamknięte.
 • Technika zadawania pytań lejkowatych.
 • Zrozumienie wartości i sposobów przekonywania wokół nich
 • Techniki zadawania pytań w celu zrozumienia wartości i budowania relacji

Przykład/ćwiczenie

Pokonaj opór

 • Wybierz jeden z sześciu poziomów asertywności, nie naruszając wartości innych
 • Zastosuj praktyczny 6-stopniowy model wpływu
 • Korzystanie z FAB w celu dopasowania do potrzeb zebranych od klientów
 • Radzenie sobie z konfliktem – radzenie sobie w trudnych sytuacjach bez emocji
 • Przedstaw swoją sprawę z efektem, biorąc pod uwagę wartości innych

Przykład/ćwiczenie

Przedstaw swoją sprawę w przekonujący sposób

 • Prezentacja na właściwym etapie.
 • Przyjmij strategie, które działają dla Ciebie
 • Przedstaw swoją sprawę w sposób stanowczy i przekonujący.
 • Znając publiczność
 • Gromadzenie treści
 • Zasada 10/80/10 dotycząca konstruowania prezentacji
 • Przeprowadzenie prezentacji

Przykład/ćwiczenie

Postępowanie z zastrzeżeniami

 • Identyfikacja często spotykanych zastrzeżeń.
 • Wyprzedzanie sprzeciwów.
 • Opracowanie odpowiednich reakcji.

Przykład/ćwiczenie

Umiejętności negocjacyjne dla Finance profesjonalistów

Wprowadzenie

 • Proces negocjacji
 • Cele w negocjacjach
 • Communication Umiejętności skutecznego negocjatora
 • Ocena informacji
 • Ustalenie parametrów
 • Jaki jest wynik „wygrany-wygrany”.

Studium przypadku/punkt dyskusji

„Zainteresowania”

 • Zainteresowania
 • Różnica między stanowiskami i interesami
 • Identyfikowanie i ustalanie priorytetów swoich zainteresowań
 • Typowe błędy przy obsłudze interesów
 • Kiedy negocjacje są dobrym pomysłem?
 • Elementy skutecznych negocjacji

Studium przypadku/punkt dyskusji

Opcje"

 • Generowanie i ocena możliwych opcji
 • Identyfikacja idealnego wyniku
 • Typowe błędy podczas generowania opcji

Studium przypadku/punkt dyskusji

Zrozumienie wyników negocjacji

 • Oceń opcje
 • Jak myślisz, gdzie to się skończy
 • Czy istnieje „wygrana”, czy też lepszy byłby kompromis
 • Wyznaczanie jasnych celów
 • Gotowość na porażkę, kiedy ma to sens

Studium przypadku/punkt dyskusji

Proces negocjacyjny

 • Składanie propozycji oraz udzielanie i otrzymywanie koncesji
 • Przełamanie impasu
 • Zgadzając się na lekarstwo
 • Zrozumienie roli negocjatora
 • Kluczowe etapy procesu
 • Udzielanie informacji
 • Odczytywanie sygnałów
 • Robienie planu.
 • Przegląd założeń
 • Przepracowanie procesu spotkania/dyskusji
 • Sondowanie w celu rozwinięcia zrozumienia
 • Osiągnięcie porozumienia

Studium przypadku/punkt dyskusji

Wyzwania

 • Różne typy ludzi
 • Podejścia behawioralne i mowa ciała
 • Zakleszczenia, przestoje i koncesje
 • Sztuczki, pułapki i taktyki
 • Kiedy i gdzie negocjować – Electronic Media nie są idealne

Praktyka na żywo

 • Symulacje
 • Zdać sprawozdanie

Presentation Skills dla Finance Profesjonalistów

Najważniejsze — Prezenter — Ty

 • Przeprowadzanie „niezbędnych kontroli”
 • Prezentowanie „właściwego” obrazu
 • Używanie słów, tonu i języka ciała
 • Praca z cechami swojego głosu
 • Uznanie i pokonanie nerwów
 • Stosowanie technik relaksacyjnych
 • Używanie manier i gestów w celu zwiększenia wpływu
 • Cechy skutecznego prezentera

Przykład/ćwiczenie

Najważniejsze – Materiał – Co Go masz do powiedzenia

 • Przeprowadzenie analizy potrzeb
 • Napisanie podstawowego konspektu
 • Badania, pisanie i redagowanie
 • Ustalenie jasnego celu
 • Stosowanie skutecznych technik gromadzenia informacji
 • Wybór najlepszej trasy przez materiał
 • Identyfikacja kluczowych punktów
 • Tworzenie mocnych otwarć i zamknięć
 • Poznanie zalet i wad różnych pomocy wizualnych
 • Dzięki temu będzie duży, odważny i genialny

Przykład/ćwiczenie

Najważniejsze – Publiczność – Do kogo to powiesz

 • Znajomość odbiorców pomoże Ci opracować atrakcyjne prezentacje
 • Budowanie relacji
 • Uzyskanie i utrzymanie ich po swojej stronie
 • Praca z pytaniami
 • Radzenie sobie z trudnymi ludźmi
 • Zrozumienie dynamiki grupy

Przykład/ćwiczenie

Następny krok – Metody dostawy

 • Podstawowe metody
 • Zaawansowane metody
 • Podstawowe kryteria do rozważenia
 • Wybierz jeden z wielu stylów komunikacji w zależności od sytuacji
 • Słuchanie i słyszenie: to nie to samo
 • Zadawać pytania
 • Komunikacja z mocą

Przykład/ćwiczenie

Następny krok – Communication Umiejętności

 • Co rozumiemy przez Communication
 • Przygotowanie mentalne
 • Techniki relaksacji fizycznej
 • Wydawać się pewnym siebie przed tłumem
 • Umiejętności niewerbalne Communication.
 • Język ciała
 • Sygnały, które wysyłasz innym
 • Nie liczy się CO mówisz, ważne JAK to mówisz
 • Prezentując swoją sprawę z efektem,

Przykład/ćwiczenie

Doskonalenie swoich umiejętności

 • Niech się trochę pośmieją
 • Zadaj im pytanie
 • Zachęcanie do dyskusji
 • Radzenie sobie z pytaniami
 • Tworzenie fantastycznych flipchartów
 • Tworzenie przekonujących PowerPoint prezentacji
 • WOW, Twoja publiczność
 • Żywe filmy i niesamowity dźwięk

Przykład/ćwiczenie

Co to jest mediacja

 • Definicja podręcznikowa
 • Mediacja w praktyce
 • Godziwna i zła mediacja
 • Analiza SWOT
 • Cele mediacji
 • Osiągnięcie kompromisu
 • WinWin – czy to zawsze możliwe?
 • Zapełnianie luki pomiędzy unikaniem a formalnym działaniem

Ćwiczenie/studium przypadku

Zrozumienie mediacji

 • Zasady Mediacji
 • Co może osiągnąć.
 • Kiedy jest to właściwe
 • Czy zdarza się, że mediacja jest niewłaściwa?
 • Przyjęcie strategicznego podejścia
 • Praktyki alternatywnego rozstrzygania sporów
 • Polityka HR: pomoc lub przeszkoda w sytuacjach konfliktowych

Ćwiczenie/studium przypadku

Przygotowanie do mediacji

 • Podstawowe umiejętności.
 • Krytyczne dyskusje
 • Zrozumienie, dlaczego ludzie zachowują się w taki, a nie inny sposób podczas konfliktu
 • Jakie są problemy?
 • Czy jest kompromis
 • Najmniej najgorszy wynik
 • BATNA/WATNA
 • Ustawianie parametrów

Ćwiczenie/studium przypadku

Mediacja

 • Strukturyzacja procesu
 • Tworzenie „bezpiecznego” środowiska
 • Budowanie relacji i zaufania
 • Zachowanie bezstronności
 • Pomóż w zwycięstwie
 • Radzenie sobie z destrukcyjnym konfliktem
 • Radzenie sobie z zakleszczeniem
 • Angażowanie osób opornych w konstruktywny sposób
 • Zamknięcie mediacji
 • Potwierdzenie wyniku
 • Wybór alternatyw
 • Mechanizmy monitorowania i przeglądu

Ćwiczenie/studium przypadku

 35 godzin

Liczba uczestnikówCena za uczestnika

Opinie uczestników (5)

Powiązane Kategorie