Szkolenia Zarządzanie

Szkolenia Zarządzanie

Praktyczne szkolenia na żywo z Zarządzania.
Na kursach dowiesz się jak budować zespół i nim kierować, zarządzać zmianą i projektami.

Szkolenie na żywo może odbywać się lokalnie w siedzibie klienta w Polsce lub w centrach szkoleniowych NobleProg w Polsce

Zdalne szkolenie online odbywa się za pomocą interaktywnego, zdalnego pulpitu DaDesktop .

NobleProg Twój lokalny dostawca szkoleń.

Opinie uczestników

★★★★★
★★★★★

Plany szkoleń z technologii Zarządzanie

Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
7 godzin
Publiczność

Menedżerowie i kierownicy zespołów, którzy muszą być w pełni świadomi problemów związanych z zarządzaniem i rozwojem swoich pracowników (raporty bezpośrednie i pośrednie)

Format kursu

Kurs będzie wysoce interaktywną kombinacją:

- Ułatwione dyskusje
- Prezentacje slajdów
- Ćwiczenia i studia przypadków

Pod koniec kursu delegaci będą mogli:

- Zrozum różne umiejętności wymagane do zarządzania i prowadzenia
- Rozwijaj swój zespół w najbardziej efektywny sposób
- Wyjaśnij, jak najlepiej dostarczać zmiany w swojej części organizacji
- Lepiej zarządzaj wydajnością personelu
- Pomyślnie wynegocjuj preferowane rozwiązania
- Wyjaśnij, jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami, które mogą napotkać w biurze
14 godzin
Umiejętności zdobyte podczas kursu: Szkolenie wskaże Tobie drogę, jak efektywnie zarządzać swoją pracą.

Podczas szkolenia dowiesz się o wielu prostych zasadach, które pomogły w osiągnięciu sukcesu u innych.

Szkolenie pozwoli Tobie znaleźć motywację i określić konkretne działania, żeby osiągnąć swój cel
14 godzin
Szkolenie adresowane jest do osób kierującymi zespołami pracowników, kierującymi projektami, chcących w pełni korzystać z potencjału drzemiącego w zespole

Korzyści dla uczestników szkolenia:

- Poznanie charakterystyki poszczególnych grup pokoleniowych
- Nabędą umiejętności odpowiedniego komunikowania się z pracownikami
- Nabędą umiejętności udzielania informacji zwrotne według zasady „tu i teraz”
- Poznanie sposobów na motywowanie pracowników pokolenia X, Y oraz Z
- Poznanie modelowych typów rozmów z pracownikami pokolenia X,Y i Z

Metoda szkolenia:

Szkolenie pomyślane jest jako interaktywne, gdzie udział uczestników sięga ponad 80% czasu. Każda sesja przebiega według podobnej dynamiki, opartej o metodologię opracowaną z uwzględnieniem cyklu Kolba: ćwiczenie otwierające na nowe nawyki (budujące świadomość), mini wykład o technikach (wiedza), ćwiczenie nowych taktyk i technik (umiejętność). Po zamknięciu każdej sesji uczestnicy otrzymują materiały pomocnicze dotyczące omówionej sesji.

Materiał praktyczny jest podsumowywany mini wykładami dającymi teoretyczne podstawy oraz wyjaśniającymi podstawowe mechanizmy psychologiczne, których uczestnicy doświadczają w trakcie pracy na sali szkoleniowej.
14 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at current CTOs and upcoming CTOs such as technical directors or technical managers who wish to acquire the technical and managerial perspective needed to be an effective CTO.

By the end of this training, participants will be able to:

- Hire and lead a vibrant and innovative technical team.
- Effectively adopt and manage the technology needed to develop great products.
- Apply useful techniques and strategies for managing products and projects.
- Scale the company business and move it in the right direction.
7 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at managers and executives who wish to implement the right tools, skills, and methodologies to manage remote teams.

By the end of this training, participants will be able to:

- Explore remote leadership, structures, and components to successfully adapt a remote work setup.
- Develop trust, goals, culture, and teamwork to create an effective and productive remote team.
- Use existing tools and technologies to improve virtual communication and collaboration.
- Implement goal setting and project management methods to measure the performance of a remote team.
7 godzin
Profile uczestników

CxO, menedżerowie operacji, Enterprise Architect , analitycy i projektanci Business i systemowi

Cel

To seminarium wprowadzające zapewnia przegląd cyfrowych modeli biznesowych, ram architektury biznesowej i korporacyjnej, a także metodologii, na których organizacje starają się skoncentrować, aby zwiększyć swoją sprawność biznesową w obliczu zakłóceń ery cyfrowej.

W szczególności seminarium ma na celu pomóc w zrozumieniu ram i architektur referencyjnych używanych na całym świecie w celu dostosowania cyfrowych modeli biznesowych i architektur systemów informatycznych do zmieniającego się otoczenia konkurencyjnego.
14 godzin
Objective:

Helping Business Analysts to understand how to efficiently model and validate their business processes and resources in order to increase business agility of their organization on the basis of their target architecture and changing market needs.

This 2 day training course aims at helping delegates to learn how to model their business processes and resources in order to adapt them to changes of their goals, strategies and impacted capabilities as part of the target architecture. On the basis of the key elements of business performance (strategies, tactics, KPI, business capabilities, etc...), delegates learn there how to elaborate a vision centric business process and resource cartography. Then, only using the appropriate BPMN and UML notation adapted to their language, they understand how to adapt them to changing strategies, tactics and policies.
14 godzin
Audience:

This course is designed for all staff requiring a wider view of the Change Process to get the best results for their part of the business

Format of the course

A combination of:

- Facilitated Discussions
- Slide Presentations
- Exercises and Case Studies

At the end of this course, attendees will be able to:

- Explain the basic Change Strategies that underpin the planning for change in an organisation
- Understand the use and application of the 9 Change Principles
- Construct a Change Plan suitable to their part of the business
14 godzin
Kanban Management Professional 1 (KMP1) is a highly interactive two-day course accredited by the Lean Kanban University (LKU). It combines teaching, group discussions and a fully immersive simulation to illustrate how the Kanban Method helps individuals, teams, and organisations to manage and improve the delivery of products and services to their customers.

The Kanban Method provides pragmatic, actionable, evidence-based guidance for successful evolutionary change. It starts with what you do now and pursues evolutionary change while respecting current roles, responsibilities and job titles, and encouraging leadership at all levels. This allows organisations to evolve business processes gradually, define and use relevant metrics to measure progress, and significantly reduce the risks associated with complex change programmes.

You will leave this course with knowledge of the Kanban principles and general practices, and skills that will enable you to apply Kanban with confidence in your organisation.

What Will You Learn?
- Identify internal and external sources of dissatisfaction
- Analyse demand vs capability
- Model the knowledge discovery process
- Design kanban systems and their visualisations
- Identify and prioritise improvements
- Choose cadences for activities
- Identify classes of service

Who Is This Course For?
Anyone who is involved in product development or knowledge work. This includes but is not limited to the following:
Programme and delivery managers
Product and project managers
Product developers, software developers and testers
People working in operations or support
Business analysts
High-level management
Anyone interested in implementing Agile in their organisation
7 godzin
Who should attend:

Lean and change agents, operational leaders and professionals who want to make sure they are starting this foundational concept the right way

This training course has been created for professionals from all sectors in manufacturing etc. It is not designed for academic purposes, but offers practical advice how to implement 5S in your production facility

The course is aimed at leaders and agents for change who want to make sure that they are introducing 5S the right way.

Each course member will have the opportunity to get hands on experience through a number of exercises to demonstrate that 5S works.

Upon completing the training you will:

- Understand how  5S works and improve efficiency by 10 to 30%
- Be able to indentify sources of waste and improve profitability
- Understand the reasons for the five step process and know how to implement it
- Have the tools and procedures in order to improve production processes
- Develop a concrete plan to introduce 5S to your workplace

If you are thinking about improving workplace efficiency, winning more orders and satisfying your customers while improving safety, you cannot afford not to take this course
7 godzin
Who should attend: Managers interested in improving productivity by implementing 5S and who want to make sure they are starting this vital concept the right way.

This training course has been created for professionals from all sectors. It can be tailored to dental clinics, laboratories, offices etc. It is not designed for academic purposes, but offers practical advice how to implement 5S

The course is aimed at leaders and agents for change who want to make sure that they are introducing 5S the right way.

Each course member will have the opportunity to get hands on experience through a number of exercises to demonstrate that 5S works

Upon completing the training you will:

- Understand how 5S works and improve efficiency by 10 to 30%
- Be able to indentify sources of waste and improve profitability
- Understand the reasons for the five step process and know how to implement it
- Have the tools and procedures in order to improve processes
- Develop a concrete plan to introduce 5S to your workplace

If you are thinking about improving workplace efficiency, winning more orders and satisfying your customers while improving safety, you cannot afford not to take this course
7 godzin
Are you struggling with implementing Agile in your organization? Is the change too prescriptive? Are your teams overburdened and less productive but still too resistant for a revolutionary change?

Choose the “Alternative Path to Agility” and implement an evolutionary and humane Change Management Method which doesn’t change your process but improves it.

The Kanban Method provides pragmatic, actionable, evidence-based guidance for successful evolutionary change. It starts with what you do now and respects current roles, responsibilities and job titles. This allows organizations to evolve business processes gradually, define and use relevant metrics to measure progress, and significantly reduce the risk associated with complex change programs.

If your team is overwhelmed, Kanban can help you to get your work under control. Kanban is a new technique for dynamically managing your process and revealing bottlenecks.

This training provides the skills and knowledge you need to apply Kanban in your work and learn how to determine what to work on now, what to leave until later and what to take off the to-do list forever.

Learning Outcomes

This 1-day course teaches the basics of the Kanban Method® and serves as the entry level and starting point to an alternative path to agility.

Attendees should become familiar with the Kanban Method. They should be able to design and implement a basic Kanban board. They should be able to understand work item types and the risks associated with specific work items. They should be familiar with a variety of different Team Kanban board designs and styles and know how to choose a design that is best suited for their context. They should be aware of the training roadmap and the value and benefits to be derived at each step on the “alternative path to agility.”

Who Should Attend

This course is designed for any professional who is part of a product development or knowledge work environment and who is interested in discovering how Kanban can help improve working environments. Kanban works across multiple functions of an organization, from senior members of staff looking to adopt Lean Management to members of delivery teams willing to improve their working practices. Previous attendees to our classes have been in roles such as:

- Senior Management Positions (CxO)
- Program and Project Managers
- Product Managers, Product Owners and Business Analysts
- Scrum Team Members
- Scrum Masters, Team Leads and Change Agents
- Product & Software Developers & Testers
- Agile Coaches & Practitioners (Scrum, XP, DSDM, AgilePM, etc.)
- Other roles such as HR and Finance professionals
7 godzin
Stress is so prevalent in our culture it has almost become a badge of honour. Back to back meetings, competing priorities, working late into the evening are just a few things considered normal. How often are you experiencing signs of distress: inability to eat without pain, stomach upsets or cramps, headaches, imposter syndrome and other low self-worth beliefs. It's time to take a stress detox.
14 godzin
John Kotter wrote "Leading Change" which looked at what people did to transform their organisations. Kotter introduced an 8-step change model for helping managers deal with transformational change.

This instructor-led, live training in (online or onsite) is aimed for managers, business owners and strategists planning to implement Kotter's 8 model in their respective organization.
14 godzin
Instead of supporting deep analysis and large shifts, the McKinsey 7-S model is great for analyzing how coherent your company is. If you know that you need to change your act, but you’re not sure what to do, this is the change management model for you.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at managers, business owners and strategists planning to implement McKinsey 7s model in their respective organization.\

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 godzin
This instructor-led, live training workshop (onsite or remote) is aimed at introducing available change management models with their pros and cons and case studies in order to equip the delegates with the knowledge and skills to choose the most appropriate model specific to their domain itself.

Format of the Course

A combination of:

- Facilitated Discussions
- Slide Presentations
- Exercises and Case Studies

At the end of this course, attendees will be able to:

- Explain the basic Change Strategies that underpin the planning for change in an organisation
- Construct a Change Plan suitable to their part of the business.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 godzin
Publiczność

Wszyscy Management wyższego szczebla, którzy potrzebują praktycznej wiedzy na temat AML / CTF i ich zapobiegania - oraz świadomości innych istotnych i aktualnych kwestii związanych z Financial Crime ;

Format kursu

Kombinacją:

- Ułatwione dyskusje
- Prezentacje slajdów
- Studium przypadku
- Przykłady

Cele kursu

Pod koniec tego kursu delegaci będą mogli:

- Wyjaśnij, w jaki sposób można zapobiec AML i CTF
- Zrozumienie głównych aspektów AML i CTF w odniesieniu do ich firm oraz wysiłków podejmowanych na szczeblu krajowym i międzynarodowym w celu ich zwalczania
- Określ, w jaki sposób firma i jej pracownicy powinni chronić się przed ryzykiem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
- Wyjaśnij, w jaki sposób firma może stać się celem dla prania pieniędzy i finansowania terroryzmu: i wyjaśnij, które „czerwone flagi” mogą pomóc im w identyfikacji, zapobieganiu i zgłaszaniu wszelkich (podejrzanych lub rzeczywistych) działań przestępczych
- Zrozumcie niektóre inne „gorące punkty” w Financial Crime
7 godzin
Program Compliance and MLRO Refresher analizuje kluczowe kwestie związane z zarządzaniem ryzykiem i tematy, które mają kluczowe znaczenie w dzisiejszym wysoce regulowanym środowisku. Oprócz tego, że jest skierowany do specjalistów ds. Zgodności, MLRO, MLCO i innych specjalistów ds. Zarządzania ryzykiem, skierowany jest również do członków kadry kierowniczej wyższego szczebla i członków zarządów, którzy chcą wiedzieć więcej o tym, czego mogą oczekiwać od funkcji kontroli ryzyka w swoich organizacjach. Program jest prowadzony przez eksperta merytorycznego z Wielkiej Brytanii.

Kluczowym celem edukacyjnym Programu jest wyposażenie uczestników w wiedzę wystarczającą do obiektywnej oceny adekwatności istniejących kontroli i praktyk zarządzania ryzykiem w ich organizacji oraz do wprowadzenia odpowiednich ulepszeń.
7 godzin
Publiczność

Wszyscy pracownicy potrzebują wiedzę z zakresu Corporate Go vernance dla swojej organizacji

Format kursu

Wysoce interaktywna kombinacja:

- Ułatwione dyskusje
- Prezentacje slajdów
- Przykłady
- Ćwiczenia
- Studium przypadku
35 godzin
Overview

Across the globe regulators are increasingly linking the amount of risk taken by a bank to the amount of capital it is required to hold and banks and financial services are increasingly being managed on risk-based management practices. The banks, their products, the regulations and the global market are becoming increasingly complex, driving ever greater challenges in effective risk management. A key lesson of the banking crisis of the last five years is that risks are highly integrated and to manage them efficiently banks have to understand these interactions.

Key features include:

- the explanation of the current risk-based regulations
- detailed review of the major risks faced by banks
- industry best practices for adopting an enterprise approach to integrating risk management across an entire organisation
- using governance techniques to build a group wide culture to ensure everyone takes an active role in managing risks in line with the banks strategic objectives
- what challenges could be faced by risk managers in the future.

The course will make extensive use of case studies designed to explore, examine and reinforce the concepts and ideas covered over the five days. Historical events at banks will be used throughout the course to highlight how they have failed to manage their risks and actions that could have been taken to prevent loss.

Objectives

The objective of this course is to help bank management deliver an appropriate integrated strategy for managing the complex and changing risks and regulations in today’s international banking environment. Specifically this course aims to give senior level management an understanding of:

- major risk within the financial industry and the major international risk regulations
- how to manage a bank’s assets and liabilities whilst maximising return
- the interaction between risk types and how banks use an integrated approach for their management
- corporate governance and the best practice approaches to managing the diverse interests of the stakeholders
- how to develop a culture of risk governance as a tool for minimising unnecessary risk taking

Who should attend this seminar

This course is intended those who are new to integrated risk management, senior management responsible strategic risk management, or those who wish to further their understanding of enterprise risk management. It will be of use to:

- Board level bank management
- Senior managers
- Senior risk managers and analysts
- Senior directors and risk managers responsible for strategic risk management
- Internal auditors
- Regulatory and compliance personnel
- Treasury professionals
- Asset and liability managers and analysts
- Regulators and supervisory professionals
- Suppliers and consultants to banks and the risk management industry
- Corporate governance and risk governance managers.
21 godzin
Course goal:

To ensure that an individual has the core understanding of GRC processes and capabilities, and the skills to integrate governance, performance management, risk management, internal control, and compliance activities.

Overview:

- GRC Basic terms and definitions
- Principles of GRC
- Core components, practices and activities
- Relationship of GRC to other disciplines
7 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at business managers, IT managers, and risk and compliance managers who wish to implement the COBIT framework to optimize IT governance and management.

By the end of this training, participants will be able to design, develop, implement, monitor, and enhance IT governance and management using COBIT principles and methods.
7 godzin
Publiczność

Pracownicy, którzy muszą być w pełni przygotowani do dostarczania wysokiej jakości sesji coachingowych

- Do poszczególnych członków ich własnego personelu
- Do ich zespołów
- Osobom, które nie są bezpośrednio związane z własnymi zespołami, ale ceniłyby ich niezależny - i nieoceniający - wkład

Format kursu

Kombinacją:

- Ułatwione dyskusje
- Sesje coachingu delegatów - z pełną informacją zwrotną

Pod koniec kursu delegaci będą mogli:

- Zdefiniuj „Coaching” i szczegółowo wyjaśnij zastosowanie coachingu w celu poprawy wydajności indywidualnej i zespołowej - w szczególności odnosząc jego zastosowanie do zrozumienia przyczyn (i poprawienia) niedostatecznego działania
- Dostarcz znaczące sesje coachingowe
14 godzin
Audience

Staff who need to be fully aware of the issues surrounding Communicating and Influencing:

- Their colleagues
- Their bosses
- Their internal and external customers and stakeholders

Format of the course

The course will be a highly-interactive combination of:

- Facilitated Discussions
- Slide Presentations
- Exercises and
- Case Studies

By the end of the course, delegates will be able to:

- Appreciate the need to manage their own behaviour before they can influence others’ behaviour
- Understand the strengths and weaknesses of the various communications media available
- Manage their internal and external customers and stakeholders
14 godzin
Publiczność

Pracownicy, którzy muszą być w pełni świadomi problemów związanych z konfliktem i jak sobie z nim radzić:

- Ich koledzy
- Ich szefowie
- Ich wewnętrzni i zewnętrzni klienci i interesariusze

Format kursu

Kurs będzie wysoce interaktywną kombinacją:

- Ułatwione dyskusje
- Prezentacje slajdów
- Ćwiczenia i
- Studium przypadku

Pod koniec kursu delegaci będą mogli:

- Zrozum konflikt i jego wpływ na siebie i innych
- Zdefiniuj zachowania asertywne i niesertywne
- Doceń potrzebę samodzielnego zarządzania przed zarządzaniem innymi
- Rozwijaj zdolność do angażowania się w konflikt
- Buduj zaufanie poprzez demonstracje i praktyczne symulacje
21 godzin
Publiczność

Personel, który musi być w pełni świadomy problemów związanych z ludźmi i Management zespołem w celu:

- Sami
- Ich koledzy (rówieśnicy)
- Ich szefowie
- Ich członkowie zespołu
- Ich wewnętrzni i zewnętrzni klienci i interesariusze

Format kursu

Kurs będzie wysoce interaktywną kombinacją:

- Ułatwione dyskusje
- Prezentacje slajdów
- Ćwiczenia i
- Studium przypadku

Pod koniec kursu delegaci będą mogli:

- Doceń potrzebę zarządzania własnym zachowaniem, zanim będą one mogły wpływać na zachowanie innych
- Zrozum mocne i słabe strony różnych dostępnych mediów komunikacyjnych
- Doceń, jak zarządzać, motywować i rozwijać członków zespołu
- Zarządzaj wewnętrznymi i zewnętrznymi klientami i interesariuszami
- Wyjaśnij, jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami, które mogą napotkać w biurze
35 godzin
Communication skills have long been recognised as essential to professional success and many a career has stalled, faltered or stagnated thanks to a lack of communication skills. Contrary to urban myth, few of us are born with this skill, instead most have either practised or learned from mistakes. This course is designed to assist delegates to improve their communication skills and in consequence their ability to work with others.

Mediation skills are subtly yet meaningfully different. Excellent communication is a pre-requisite but more important is the ability to listen and take note of what is being said. The role of the mediator is to help parties reach a solution to their problem and to arrive at an outcome that both parties are happy to accept. Mediators avoid taking sides, making judgements or giving guidance. They are simply responsible for developing effective communications and building consensus between the parties. This course also covers the wider range of skills, in addition to communication, that are required to be an effective mediator.
7 godzin
This course is aimed at people who are about to begin or have just begun a professional career in industry. Designed to build an understanding and appreciation of the corporate workplace, the expectations and behaviours that post graduates will face when starting their career.

Following the course, a mentor will be assigned for a period of 6 months whereby upto 6 meetings will take place (via phone, skype, etc) on a 1-2-1 basis. The purpose of these meetings will be defined between the mentor and the mentee ahead of each session and will be focused on the issues that are most important to the mentee at the time.
7 godzin
A highly participative course involving individual and group discussions and skills practice to enable delegates to share ideas and develop their skill levels.

Audience

Anyone who is looking to enhance their assertiveness skills

Aim

This course aims to raise confidence and increase the delegate’s ability to communicate confidently and assertively with colleagues and customers.

Objectives

By the end of the programme the participants will:

- Understand and overcome the barriers to being assertive
- Recognise behaviour traits within yourself and others and learn effective strategies for managing them
- Communicate effectively with a wide range of people to achieve a win-win situation wherever possible
- Effectively manage difficult situations.
7 godzin
The aim of this one day course is to provide delegates with mentoring and coaching skills for the workplace. By the end of the course, delegates will be able to:

- State the difference between mentoring and coaching
- Discuss relevant learning theories
- Describe different learning styles
- Explain the feedback model
- Outline basic coaching principles
- State the component parts of the GROW coaching model

Last Updated:

Nadchodzące szkolenia z technologii Zarządzanie

Szkolenie Zarządzanie, Zarządzanie boot camp, Szkolenia Zdalne Zarządzanie, szkolenie wieczorowe Zarządzanie, szkolenie weekendowe Zarządzanie, Kurs Zarządzanie,Kursy Zarządzanie, Trener Zarządzanie, instruktor Zarządzanie, kurs zdalny Zarządzanie, edukacja zdalna Zarządzanie, nauczanie wirtualne Zarządzanie, lekcje UML, nauka przez internet Zarządzanie, e-learning Zarządzanie, kurs online Zarządzanie, wykładowca Zarządzanie

Kursy w promocyjnej cenie

Newsletter z promocjami

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Zaufali nam

This site in other countries/regions