Szkolenia Zarządzanie

Szkolenia Zarządzanie

Praktyczne szkolenia na żywo z Zarządzania.
Na kursach dowiesz się jak budować zespół i nim kierować, zarządzać zmianą i projektami.

Szkolenie na żywo może odbywać się lokalnie w siedzibie klienta w Polsce lub w centrach szkoleniowych NobleProg w Polsce

Zdalne szkolenie online odbywa się za pomocą interaktywnego, zdalnego pulpitu DaDesktop .

NobleProg Twój lokalny dostawca szkoleń.

Opinie uczestników

★★★★★
★★★★★

Plany szkoleń z technologii Zarządzanie

Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
7 godzin
Publiczność Menedżerowie i kierownicy zespołów, którzy muszą być w pełni świadomi problemów związanych z zarządzaniem i rozwojem swoich pracowników (raporty bezpośrednie i pośrednie) Format kursu Kurs będzie wysoce interaktywną kombinacją:
 • Ułatwione dyskusje
 • Prezentacje slajdów
 • Ćwiczenia i studia przypadków
Pod koniec kursu delegaci będą mogli:
 • Zrozum różne umiejętności wymagane do zarządzania i prowadzenia
 • Rozwijaj swój zespół w najbardziej efektywny sposób
 • Wyjaśnij, jak najlepiej dostarczać zmiany w swojej części organizacji
 • Lepiej zarządzaj wydajnością personelu
 • Pomyślnie wynegocjuj preferowane rozwiązania
 • Wyjaśnij, jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami, które mogą napotkać w biurze
14 godzin
Umiejętności zdobyte podczas kursu: Szkolenie wskaże Tobie drogę, jak efektywnie zarządzać swoją pracą. Podczas szkolenia dowiesz się o wielu prostych zasadach, które pomogły w osiągnięciu sukcesu u innych. Szkolenie pozwoli Tobie znaleźć motywację i określić konkretne działania, żeby osiągnąć swój cel
14 godzin
Szkolenie adresowane jest do osób kierującymi zespołami pracowników, kierującymi projektami, chcących w pełni korzystać z potencjału drzemiącego w zespole
  Korzyści dla uczestników szkolenia:
 • Poznanie charakterystyki poszczególnych grup pokoleniowych
 • Nabędą umiejętności odpowiedniego komunikowania się z pracownikami
 • Nabędą umiejętności udzielania informacji zwrotne według zasady „tu i teraz”
 • Poznanie sposobów na motywowanie pracowników pokolenia X, Y oraz Z
 • Poznanie modelowych typów rozmów z pracownikami pokolenia X,Y i Z
Metoda szkolenia: Szkolenie pomyślane jest jako interaktywne, gdzie udział uczestników sięga ponad 80% czasu. Każda sesja przebiega według podobnej dynamiki, opartej o metodologię opracowaną z uwzględnieniem cyklu Kolba: ćwiczenie otwierające na nowe nawyki (budujące świadomość),  mini wykład o technikach (wiedza), ćwiczenie nowych taktyk i technik (umiejętność). Po zamknięciu każdej sesji uczestnicy otrzymują materiały pomocnicze dotyczące omówionej sesji. Materiał praktyczny jest podsumowywany mini wykładami dającymi teoretyczne podstawy oraz wyjaśniającymi podstawowe mechanizmy psychologiczne, których uczestnicy doświadczają w trakcie pracy na sali szkoleniowej.
14 godzin
A Chief Technology Officer (CTO) is the person in charge of all technology-related issues in a company. This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at current CTOs and upcoming CTOs such as technical directors or technical managers who wish to acquire the technical and managerial perspective needed to be an effective CTO. By the end of this training, participants will be able to:
 • Hire and lead a vibrant and innovative technical team.
 • Effectively adopt and manage the technology needed to develop great products.
 • Apply useful techniques and strategies for managing products and projects.
 • Scale the company business and move it in the right direction.
Format of the Course
 • Interactive lecture and discussion.
 • Lots of exercises and practice.
 • Hands-on implementation in a live-lab environment.
Course Customization Options
 • To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
7 godzin
Odległy zespół (znany również jako wirtualny zespół, rozproszony zespół lub rozproszony zespół) to grupa ludzi, którzy współpracują z różnych miejsc. Przywództwo na odległość to niezbędna umiejętność zarządzania, aby zbudować i ułatwiać skuteczny zespół na odległość. To szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (online lub on-site) jest skierowane do menedżerów i wykonawców, którzy chcą wdrożyć odpowiednie narzędzia, umiejętności i metodologię do zarządzania zespołami zdalnymi. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą mogli:
  Odkryj zdalne przywództwo, struktury i składniki, aby pomyślnie dostosować ustawienia pracy zdalnej. Rozwijanie zaufania, celów, kultury i pracy zespołowej w celu stworzenia skutecznego i produktywnego zespołu zdalnego. Korzystaj z istniejących narzędzi i technologii w celu poprawy wirtualnej komunikacji i współpracy. Wdrażanie celów i metod zarządzania projektami w celu pomiaru wydajności zespołu zdalnego.
Format kursu
  Interaktywne wykłady i dyskusje. Dużo ćwiczeń i praktyk. Wdrażanie rąk w środowisku Live-Lab.
Opcje dostosowania kursu
  Aby poprosić o dostosowane szkolenie dla tego kursu, prosimy o kontakt, aby zorganizować.
7 godzin
Profile uczestników CxO, menedżerowie operacji, Enterprise Architect , analitycy i projektanci Business i systemowi Cel To seminarium wprowadzające zapewnia przegląd cyfrowych modeli biznesowych, ram architektury biznesowej i korporacyjnej, a także metodologii, na których organizacje starają się skoncentrować, aby zwiększyć swoją sprawność biznesową w obliczu zakłóceń ery cyfrowej. W szczególności seminarium ma na celu pomóc w zrozumieniu ram i architektur referencyjnych używanych na całym świecie w celu dostosowania cyfrowych modeli biznesowych i architektur systemów informatycznych do zmieniającego się otoczenia konkurencyjnego.
14 godzin
Cel: Pomaganie analitykom Business w zrozumieniu, jak efektywnie modelować i weryfikować ich procesy biznesowe i zasoby, aby zwiększyć sprawność biznesową ich organizacji na podstawie docelowej architektury i zmieniających się potrzeb rynku. Ten 2-dniowy kurs szkoleniowy ma na celu pomóc uczestnikom w nauczeniu się modelowania procesów biznesowych i zasobów w celu dostosowania ich do zmian w celach, strategiach i możliwościach w ramach architektury docelowej. W oparciu o kluczowe elementy wydajności biznesowej (strategie, taktyki, wskaźniki KPI, możliwości biznesowe itp.) Delegaci uczą się, jak opracować proces biznesowy oparty na wizji i kartografię zasobów. Następnie, korzystając tylko z odpowiedniej notacji BPM N i UML dostosowanej do ich języka, rozumieją, jak dostosować je do zmieniających się strategii, taktyk i zasad.
14 godzin
Audience: This course is designed for all staff requiring a wider view of the Change Process to get the best results for their part of the business Format of the course A combination of:
 • Facilitated Discussions
 • Slide Presentations
 • Exercises and Case Studies
At the end of this course, attendees will be able to:
 • Explain the basic Change Strategies that underpin the planning for change in an organisation
 • Understand the use and application of the 9 Change Principles
 • Construct a Change Plan suitable to their part of the business
14 godzin
Kanban Management Professional 1 (KMP1) is a highly interactive two-day course accredited by the Lean Kanban University (LKU). It combines teaching, group discussions and a fully immersive simulation to illustrate how the Kanban Method helps individuals, teams, and organisations to manage and improve the delivery of products and services to their customers.
 
The Kanban Method provides pragmatic, actionable, evidence-based guidance for successful evolutionary change. It starts with what you do now and pursues evolutionary change while respecting current roles, responsibilities and job titles, and encouraging leadership at all levels. This allows organisations to evolve business processes gradually, define and use relevant metrics to measure progress, and significantly reduce the risks associated with complex change programmes.
 
You will leave this course with knowledge of the Kanban principles and general practices, and skills that will enable you to apply Kanban with confidence in your organisation. What Will You Learn?
- Identify internal and external sources of dissatisfaction
- Analyse demand vs capability
- Model the knowledge discovery process
- Design kanban systems and their visualisations
- Identify and prioritise improvements
- Choose cadences for activities
- Identify classes of service Who Is This Course For?
Anyone who is involved in product development or knowledge work. This includes but is not limited to the following:
Programme and delivery managers
Product and project managers
Product developers, software developers and testers
People working in operations or support
Business analysts
High-level management
Anyone interested in implementing Agile in their organisation
7 godzin
To szkolenie zostało stworzone dla profesjonalistów ze wszystkich sektorów produkcji itp. i  oferuje praktyczne porady, jak wdrożyć 5S w Twoim zakładzie produkcyjnym.
Kurs skierowany jest do liderów i agentów zmian, którzy chcą mieć pewność, że wprowadzają 5S we właściwy sposób.
Każdy uczestnik kursu będzie miał okazję zdobyć praktyczne doświadczenie poprzez szereg ćwiczeń, aby zademonstrować, że 5S działa. Po ukończeniu szkolenia będziesz:
- Wiedział jak 5S działa i poprawia wydajność o 10 do 30%
- Potrafił zidentyfikować źródła marnotrawstwa i poprawić rentowność
- Rozumiał przyczyny pięcioetapowego procesu i wiedzieć, jak go wdrożyć
- Posiadał narzędzia i procedury w celu usprawnienia procesów produkcyjnych
- Potrafił opracować konkretny plan wprowadzenia 5S w swoim miejscu pracy
 
7 godzin
Kto powinien uczestniczyć: menedżerowie zainteresowani poprawą produktywności poprzez wdrożenie 5S i którzy chcą upewnić się, że rozpoczynają tę ważną koncepcję w odpowiedni sposób. Ten kurs szkoleniowy został stworzony dla profesjonalistów ze wszystkich sektorów. Może być dostosowany do kliniki stomatologicznych, laboratoriów, biur itp. Nie jest przeznaczony do celów akademickich, ale oferuje praktyczne porady, jak wdrożyć 5S Kurs jest skierowany do przywódców i agentów zmian, którzy chcą upewnić się, że wprowadzają 5S w odpowiedni sposób. Każdy członek kursu będzie miał okazję zdobyć doświadczenie poprzez szereg ćwiczeń, aby pokazać, że 5S działa Po zakończeniu szkolenia będziesz:
  Zrozum, jak działa 5S i poprawia efektywność o 10 do 30% Możliwość identyfikacji źródeł odpadów i poprawy rentowności Zrozum przyczyny procesu pięciu kroków i wiedzieć, jak go wdrożyć Mamy narzędzia i procedury w celu poprawy procesów Opracuj konkretny plan, aby wprowadzić 5S do swojego miejsca pracy
Jeśli myślisz o poprawie efektywności w miejscu pracy, zdobyciu więcej zamówień i zadowoleniu klientów, a jednocześnie poprawie bezpieczeństwa, nie możesz sobie pozwolić, aby nie brać tego kursu •   •  
7 godzin
  Czy masz problem z wdrożeniem Agile w swojej organizacji? Czy zmiana jest zbyt nakazowa? Czy twoje zespoły są przeciążone i mniej produktywne, ale nadal zbyt odporne na rewolucyjne zmiany? Wybierz „Alternatywną ścieżkę do zwinności” i zastosuj ewolucyjną i humanitarną metodę Change Management która nie zmienia twojego procesu, ale go ulepsza. Metoda Kanban zapewnia pragmatyczne, wykonalne i oparte na dowodach wskazówki dotyczące udanej zmiany ewolucyjnej. Zaczyna się od tego, co robisz teraz i szanuje obecne role, obowiązki i stanowiska pracy. Umożliwia to organizacjom stopniową ewolucję procesów biznesowych, definiowanie i stosowanie odpowiednich wskaźników do mierzenia postępów oraz znaczne zmniejszenie ryzyka związanego ze złożonymi programami zmian. Jeśli twój zespół jest przytłoczony, Kanban może pomóc ci w opanowaniu pracy. Kanban to nowa technika dynamicznego zarządzania procesem i ujawniania wąskich gardeł. To szkolenie zapewnia umiejętności i wiedzę, których potrzebujesz, aby zastosować Kanban w swojej pracy i dowiedzieć się, jak określić, nad czym teraz pracować, co zostawić na później i co na zawsze usunąć z listy rzeczy do zrobienia. Wyniki nauki Uczestnicy powinni zapoznać się z metodą Kanban. Powinny być w stanie zaprojektować i wdrożyć podstawową tablicę Kanban. Powinny być w stanie zrozumieć rodzaje elementów pracy i ryzyko związane z określonymi elementami pracy. Powinni znać różne projekty i style planszowe Team Kanban i umieć wybrać projekt, który najlepiej pasuje do ich kontekstu. Powinni być świadomi planu szkolenia oraz wartości i korzyści, jakie można uzyskać na każdym etapie „alternatywnej ścieżki do zwinności”. Kto powinien uczęszczać Ten kurs jest przeznaczony dla każdego profesjonalisty, który jest częścią środowiska rozwoju produktu lub wiedzy i który jest zainteresowany odkrywaniem, w jaki sposób Kanban może pomóc w ulepszeniu środowiska pracy. Kanban działa w wielu funkcjach organizacji, od starszych członków personelu, którzy chcą adoptować Lean Management po członków zespołów dostawczych, którzy chcą poprawić swoje praktyki pracy. Poprzedni uczestnicy naszych zajęć pełnili następujące role:
  • Stanowiska Management wyższego szczebla (CxO)
  • Kierownicy programów i projektów
  • Menedżerowie produktu, właściciele produktu i analitycy Business
  • Członkowie zespołu Scrum
  • Scrum Masters, Team Leaders i Change Agents
  • Deweloperzy i testerzy produktów i oprogramowania
  • Agile Trenerzy i praktycy ( Scrum , XP, DSDM, Agile PM itp.)
  • Inne role, takie jak specjaliści HR i Finance
  Orzecznictwo Ten 1-dniowy kurs uczy podstaw Kanban Method® i służy jako poziom podstawowy i punkt wyjścia do alternatywnej ścieżki do zwinności. Po pomyślnym ukończeniu tego szkolenia otrzymasz certyfikat ukończenia od Lean Kanban University®. Dodatkowo zdobędziesz certyfikat poświadczający Team Kanban Practitioner® (TKP), któremu towarzyszy odznaka TKP. Project Management Institute (PMI): 7 jednostek PDU ( Professional Development Units).
  7 godzin
  This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at stressed individuals who wish to deal with their stress effectively and achieve a calmer, clearer and more energetic state in daily life. By the end of this training, participants will be able to:
  • Understand the two types of stress: distress and eustress.
  • Articulate your personal indicators and relievers of stress.
  • Create a plan with specific routines to enhance calm, clarity and energy, while minimzing stress accumulated in the day.
  • Shift negative emotions and boost positive ones using proven techniques.
  • Deal with stress-causing. disempowering beliefs around work, life, and relationships.
  14 godzin
  W 1996 roku John Kotter napisał "Leading Change", który spojrzał na to, co ludzie robią, aby przekształcić swoje organizacje. Kotter wprowadził 8-stopniowy model zmian, aby pomóc menedżerom radzić sobie z zmianami transformacyjnymi. Ten szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (online lub on-site) jest przeznaczone dla menedżerów, właścicieli firm i strategów, którzy planują wdrożyć model 8 Kottera w swojej organizacji. Format kursu
   Interaktywne wykłady i dyskusje. Dużo ćwiczeń i praktyk. Wdrażanie rąk w środowisku Live-Lab.
  Opcje dostosowania kursu
   Aby poprosić o dostosowane szkolenie dla tego kursu, prosimy o kontakt, aby zorganizować.
  14 godzin
  Zamiast obsługi głębokich analiz i dużych zmian model McKinsey 7-S doskonale nadaje się do analizy spójności Twojej firmy. Jeśli wiesz, że musisz zmienić swój akt, ale nie masz pewności, co zrobić, jest to model zarządzania zmianą dla Ciebie. Szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla menedżerów, właścicieli firm i strategów planujących wdrożenie modelu McKinsey 7s w swojej organizacji. \ Format kursu
  • Interaktywny wykład i dyskusja.
  • Dużo ćwiczeń i ćwiczeń.
  Opcje dostosowywania kursu
  • Aby poprosić o niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami w celu umówienia się.
  14 godzin
  Prowadzone przez instruktora warsztaty szkoleniowe na żywo (u klienta lub zdalnie) mają na celu wprowadzenie dostępnych modeli zarządzania zmianami wraz z ich zaletami i wadami oraz studiów przypadków, aby wyposażyć delegatów w wiedzę i umiejętności pozwalające wybrać najbardziej odpowiedni model właściwy dla ich dziedziny samo. Format kursu Kombinacją:
  • Ułatwione dyskusje
  • Prezentacje slajdów
  • Ćwiczenia i studia przypadków
  Pod koniec tego kursu uczestnicy będą mogli:
  • Wyjaśnij podstawowe strategie zmian, które leżą u podstaw planowania zmian w organizacji
  • Zbuduj plan zmian odpowiedni dla ich części firmy.
  Opcje dostosowywania kursu
  • Aby poprosić o niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami w celu umówienia się.
  14 godzin
  Publiczność Wszyscy Management wyższego szczebla, którzy potrzebują praktycznej wiedzy na temat AML / CTF i ich zapobiegania - oraz świadomości innych istotnych i aktualnych kwestii związanych z Financial Crime ; Format kursu Kombinacją:
  • Ułatwione dyskusje
  • Prezentacje slajdów
  • Studium przypadku
  • Przykłady
  Cele kursu Pod koniec tego kursu delegaci będą mogli:
  • Wyjaśnij, w jaki sposób można zapobiec AML i CTF
  • Zrozumienie głównych aspektów AML i CTF w odniesieniu do ich firm oraz wysiłków podejmowanych na szczeblu krajowym i międzynarodowym w celu ich zwalczania
  • Określ, w jaki sposób firma i jej pracownicy powinni chronić się przed ryzykiem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
  • Wyjaśnij, w jaki sposób firma może stać się celem dla prania pieniędzy i finansowania terroryzmu: i wyjaśnij, które „czerwone flagi” mogą pomóc im w identyfikacji, zapobieganiu i zgłaszaniu wszelkich (podejrzanych lub rzeczywistych) działań przestępczych
  • Zrozumcie niektóre inne „gorące punkty” w Financial Crime
  7 godzin
  Program Compliance and MLRO Refresher analizuje kluczowe kwestie związane z zarządzaniem ryzykiem i tematy, które mają kluczowe znaczenie w dzisiejszym wysoce regulowanym środowisku. Oprócz tego, że jest skierowany do specjalistów ds. Zgodności, MLRO, MLCO i innych specjalistów ds. Zarządzania ryzykiem, skierowany jest również do członków kadry kierowniczej wyższego szczebla i członków zarządów, którzy chcą wiedzieć więcej o tym, czego mogą oczekiwać od funkcji kontroli ryzyka w swoich organizacjach. Program jest prowadzony przez eksperta merytorycznego z Wielkiej Brytanii. Kluczowym celem edukacyjnym Programu jest wyposażenie uczestników w wiedzę wystarczającą do obiektywnej oceny adekwatności istniejących kontroli i praktyk zarządzania ryzykiem w ich organizacji oraz do wprowadzenia odpowiednich ulepszeń.
  7 godzin
  Publiczność Wszyscy pracownicy potrzebują wiedzę z zakresu Corporate Go vernance dla swojej organizacji Format kursu Wysoce interaktywna kombinacja:
  • Ułatwione dyskusje
  • Prezentacje slajdów
  • Przykłady
  • Ćwiczenia
  • Studium przypadku
  35 godzin
  Overview Across the globe regulators are increasingly linking the amount of risk taken by a bank to the amount of capital it is required to hold and banks and financial services are increasingly being managed on risk-based management practices. The banks, their products, the regulations and the global market are becoming increasingly complex, driving ever greater challenges in effective risk management. A key lesson of the banking crisis of the last five years is that risks are highly integrated and to manage them efficiently banks have to understand these interactions. Key features include:
  • the explanation of the current risk-based regulations
  • detailed review of the major risks faced by banks
  • industry best practices for adopting an enterprise approach to integrating risk management across an entire organisation
  • using governance techniques to build a group wide culture to ensure everyone takes an active role in managing risks in line with the banks strategic objectives
  • what challenges could be faced by risk managers in the future.
  The course will make extensive use of case studies designed to explore, examine and reinforce the concepts and ideas covered over the five days. Historical events at banks will be used throughout the course to highlight how they have failed to manage their risks and actions that could have been taken to prevent loss. Objectives The objective of this course is to help bank management deliver an appropriate integrated strategy for managing the complex and changing risks and regulations in today’s international banking environment. Specifically this course aims to give senior level management an understanding of:
  • major risk within the financial industry and the major international risk regulations
  • how to manage a bank’s assets and liabilities whilst maximising return
  • the interaction between risk types and how banks use an integrated approach for their management
  • corporate governance and the best practice approaches to managing the diverse interests of the stakeholders
  • how to develop a culture of risk governance as a tool for minimising unnecessary risk taking
  Who should attend this seminar This course is intended those who are new to integrated risk management, senior management responsible strategic risk management, or those who wish to further their understanding of enterprise risk management. It will be of use to:
  • Board level bank management
  • Senior managers
  • Senior risk managers and analysts
  • Senior directors and risk managers responsible for strategic risk management
  • Internal auditors
  • Regulatory and compliance personnel
  • Treasury professionals
  • Asset and liability managers and analysts
  • Regulators and supervisory professionals
  • Suppliers and consultants to banks and the risk management industry
  • Corporate governance and risk governance managers.
  21 godzin
  Course goal: To ensure that an individual has the core understanding of GRC processes and capabilities, and the skills to integrate governance, performance management, risk management, internal control, and compliance activities. Overview:
  • GRC Basic terms and definitions
  • Principles of GRC
  • Core components, practices and activities
  • Relationship of GRC to other disciplines

   
  7 godzin
  COBIT (Control Goals for Information and Related Technology) to ramy, które pomagają organizacjom w planowaniu i wdrażaniu strategii IT w dziedzinie zgodności z przepisami, zarządzania ryzykiem i ustalania celów. To szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (online lub on-site) jest skierowane do menedżerów biznesowych, menedżerów IT oraz menedżerów ryzyka i zgodności, którzy chcą wdrożyć ramę COBIT w celu optymalizacji zarządzania i zarządzania IT. Do końca tego szkolenia uczestnicy będą w stanie zaprojektować, rozwijać, wdrożyć, monitorować i poprawić zarządzanie i zarządzanie IT przy użyciu zasad i metod COBIT. Format kursu
   Interaktywne wykłady i dyskusje. Dużo ćwiczeń i praktyk. Wdrażanie rąk w środowisku Live-Lab.
  Opcje dostosowania kursu
   Aby poprosić o dostosowane szkolenie dla tego kursu, prosimy o kontakt, aby zorganizować.
  7 godzin
  Wysoko uczestniczący kurs obejmujący indywidualne i grupowe dyskusje i praktyki umiejętności, aby umożliwić delegatom dzielenie się pomysłami i rozwijanie ich poziomów umiejętności. publiczność Wszyscy, którzy chcą poprawić swoje umiejętności AIM Ten kurs ma na celu podniesienie zaufania i zwiększenie zdolności delegata do komunikowania się w sposób zaufany i asertywny z kolegami i klientami. celów Po zakończeniu programu uczestnicy będą:
   Zrozum i przezwyciężanie barier bycia asercyjnym Rozpoznaj cechy zachowania wewnątrz siebie i innych i dowiesz się skutecznych strategii zarządzania nimi Efektywnie komunikować się z szeroką gamą ludzi, aby osiągnąć win-win sytuację, gdziekolwiek jest to możliwe Skuteczne zarządzanie trudnymi sytuacjami.
  7 godzin
  Celem tego jednodniowego kursu jest zapewnienie delegatom umiejętności mentoringu i coaching dla miejsca pracy. Po zakończeniu kursu przedstawiciele będą mogli:
   Znajdź różnicę między mentoringem a coachingem Dyskusja na temat odpowiednich teorii uczenia się Opis różnych stylów uczenia się Wyjaśnij model feedback Podstawowe zasady coaching Zestaw elementów modelu coachingowego GROW 
  7 godzin
  Publiczność Pracownicy, którzy muszą być w pełni przygotowani do dostarczania wysokiej jakości sesji coachingowych
  • Do poszczególnych członków ich własnego personelu
  • Do ich zespołów
  • Osobom, które nie są bezpośrednio związane z własnymi zespołami, ale ceniłyby ich niezależny - i nieoceniający - wkład
  Format kursu Kombinacją:
  • Ułatwione dyskusje
  • Sesje coachingu delegatów - z pełną informacją zwrotną
  Pod koniec kursu delegaci będą mogli:
  • Zdefiniuj „Coaching” i szczegółowo wyjaśnij zastosowanie coachingu w celu poprawy wydajności indywidualnej i zespołowej - w szczególności odnosząc jego zastosowanie do zrozumienia przyczyn (i poprawienia) niedostatecznego działania
  • Dostarcz znaczące sesje coachingowe
  14 godzin
  Audience Staff who need to be fully aware of the issues surrounding Communicating and Influencing:
  • Their colleagues
  • Their bosses
  • Their internal and external customers and stakeholders
  Format of the course The course will be a highly-interactive combination of:
  • Facilitated Discussions
  • Slide Presentations
  • Exercises and
  • Case Studies
  By the end of the course, delegates will be able to:
  • Appreciate the need to manage their own behaviour before they can influence others’ behaviour
  • Understand the strengths and weaknesses of the various communications media available
  • Manage their internal and external customers and stakeholders
  14 godzin
  Publiczność Pracownicy, którzy muszą być w pełni świadomi problemów związanych z konfliktem i jak sobie z nim radzić:
  • Ich koledzy
  • Ich szefowie
  • Ich wewnętrzni i zewnętrzni klienci i interesariusze
  Format kursu Kurs będzie wysoce interaktywną kombinacją:
  • Ułatwione dyskusje
  • Prezentacje slajdów
  • Ćwiczenia i
  • Studium przypadku
  Pod koniec kursu delegaci będą mogli:
  • Zrozum konflikt i jego wpływ na siebie i innych
  • Zdefiniuj zachowania asertywne i niesertywne
  • Doceń potrzebę samodzielnego zarządzania przed zarządzaniem innymi
  • Rozwijaj zdolność do angażowania się w konflikt
  • Buduj zaufanie poprzez demonstracje i praktyczne symulacje
  21 godzin
  Publiczność Personel, który musi być w pełni świadomy problemów związanych z ludźmi i Management zespołem w celu:
  • Sami
  • Ich koledzy (rówieśnicy)
  • Ich szefowie
  • Ich członkowie zespołu
  • Ich wewnętrzni i zewnętrzni klienci i interesariusze
  Format kursu Kurs będzie wysoce interaktywną kombinacją:
  • Ułatwione dyskusje
  • Prezentacje slajdów
  • Ćwiczenia i
  • Studium przypadku
  Pod koniec kursu delegaci będą mogli:
  • Doceń potrzebę zarządzania własnym zachowaniem, zanim będą one mogły wpływać na zachowanie innych
  • Zrozum mocne i słabe strony różnych dostępnych mediów komunikacyjnych
  • Doceń, jak zarządzać, motywować i rozwijać członków zespołu
  • Zarządzaj wewnętrznymi i zewnętrznymi klientami i interesariuszami
  • Wyjaśnij, jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami, które mogą napotkać w biurze
  35 godzin
  Umiejętności Communication od dawna uznawane są za kluczowe dla sukcesu zawodowego, a wiele karier utknęło w martwym punkcie, zawiodło lub zastygło dzięki brakowi umiejętności komunikacyjnych. W przeciwieństwie do miejskiego mitu, niewielu z nas rodzi się z tą umiejętnością, a większość z nich albo ćwiczyła, albo uczyła się na błędach. Ten kurs ma na celu pomóc delegatom poprawić ich umiejętności komunikacyjne, aw konsekwencji ich zdolność do pracy z innymi. Umiejętności mediacji są subtelne, ale znacząco odmienne. Komunikacja pożyczkowa Excel jest warunkiem wstępnym, ale ważniejsza jest umiejętność słuchania i odnotowywania tego, co zostało powiedziane. Rolą mediatora jest pomoc stronom w znalezieniu rozwiązania ich problemu i osiągnięcie wyniku, który obie strony chętnie przyjmą. Mediatorzy unikają stronnictwa, wydawania osądów lub udzielania wskazówek. Są po prostu odpowiedzialni za rozwój skutecznej komunikacji i budowanie konsensusu między stronami. Kurs obejmuje również szerszy zakres umiejętności, oprócz komunikacji, które są wymagane, aby być skutecznym mediatorem.
  7 godzin
  Ten kurs jest skierowany do osób, które mają rozpocząć lub właśnie rozpoczęły karierę zawodową w przemyśle. Zaprojektowany, aby budować zrozumienie i uznanie dla korporacyjnego miejsca pracy, oczekiwań i zachowań, z jakimi borykają się absolwenci po rozpoczęciu kariery. Po kursie mentor zostanie przydzielony na okres 6 miesięcy, w którym do 6 spotkań będzie miało miejsce (przez telefon, skype, itp.) Na podstawie 1-2-1. Cel tych spotkań zostanie określony między mentorem a podopiecznym przed każdą sesją i będzie koncentrował się na sprawach, które są najważniejsze dla podopiecznego w tym czasie.

  Last Updated:

  Nadchodzące szkolenia z technologii Zarządzanie

  Szkolenie Zarządzanie, Zarządzanie boot camp, Szkolenia Zdalne Zarządzanie, szkolenie wieczorowe Zarządzanie, szkolenie weekendowe Zarządzanie, Kurs Zarządzanie,Kursy Zarządzanie, Trener Zarządzanie, instruktor Zarządzanie, kurs zdalny Zarządzanie, edukacja zdalna Zarządzanie, nauczanie wirtualne Zarządzanie, lekcje UML, nauka przez internet Zarządzanie, e-learning Zarządzanie, kurs online Zarządzanie, wykładowca Zarządzanie

  Kursy w promocyjnej cenie

  Newsletter z promocjami

  Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj informacje o aktualnych zniżkach na kursy otwarte.
  Szanujemy Twoją prywatność, dlatego Twój e-mail będzie wykorzystywany jedynie w celu wysyłki naszego newslettera, nie będzie udostępniony ani sprzedany osobom trzecim.
  W dowolnej chwili możesz zmienić swoje preferencje co do otrzymywanego newslettera bądź całkowicie się z niego wypisać.

  Zaufali nam

  This site in other countries/regions