Szkolenia Zarządzanie

Szkolenia Zarządzanie

Praktyczne szkolenia na żywo z Zarządzania.
Na kursach dowiesz się jak budować zespół i nim kierować, zarządzać zmianą i projektami.

Szkolenie na żywo może odbywać się lokalnie w siedzibie klienta w Polsce lub w centrach szkoleniowych NobleProg w Polsce

Zdalne szkolenie online odbywa się za pomocą interaktywnego, zdalnego pulpitu DaDesktop .

NobleProg Twój lokalny dostawca szkoleń.

Opinie uczestników

★★★★★
★★★★★

Plany szkoleń z technologii Zarządzanie

Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
35 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at business professionals who wish to learn how to develop applications and perform process automation even without any IT background. By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand Citizen development and learn common Citizen Developer actions.
 • Learn how to perform process automation.
 • Automate tasks within business applications.
14 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at business professionals who wish to target specific organizational areas where process inefficiencies and defects are prevalent. By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand the core concepts and principles of Lean Six Sigma.
 • Apply the DMAIC methodology to define, measure, analyze, improve, and control processes effectively.
 • Develop a plan for Lean Six Sigma deployment within their organization.
21 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at organization leaders who wish to learn how to drive change within organizations by implementing effective change leadership strategies. By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand the effect of change leadership on individuals, teams, and organizations.
 • Apply planning practices to organizational change efforts.
 • Effectively drive organizational change through change leadership.
7 godzin
Publiczność Menedżerowie i kierownicy zespołów, którzy muszą być w pełni świadomi kwestii związanych z zarządzaniem i rozwojem swoich pracowników (bezpośrednich i pośrednich podwładnych). Format kursu Kurs będzie wysoce interaktywnym połączeniem:
  Dyskusje moderowane Prezentacje slajdów Ćwiczenia i studia przypadków
Pod koniec kursu uczestnicy będą w stanie
  Zrozumienie różnych umiejętności wymaganych do zarządzania i przewodzenia rozwijać swój zespół w najbardziej efektywny sposób Wyjaśnić, jak najlepiej wprowadzać zmiany w swojej części organizacji Lepiej zarządzać wydajnością pracowników Skutecznie negocjować preferowane rozwiązania wyjaśnić, jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami, które mogą napotkać w biurze
14 godzin
Umiejętności zdobyte podczas kursu: Szkolenie wskaże Tobie drogę, jak efektywnie zarządzać swoją pracą. Podczas szkolenia dowiesz się o wielu prostych zasadach, które pomogły w osiągnięciu sukcesu u innych. Szkolenie pozwoli Tobie znaleźć motywację i określić konkretne działania, żeby osiągnąć swój cel
14 godzin
Szkolenie adresowane jest do osób kierującymi zespołami pracowników, kierującymi projektami, chcących w pełni korzystać z potencjału drzemiącego w zespole
  Korzyści dla uczestników szkolenia:
 • Poznanie charakterystyki poszczególnych grup pokoleniowych
 • Nabędą umiejętności odpowiedniego komunikowania się z pracownikami
 • Nabędą umiejętności udzielania informacji zwrotne według zasady „tu i teraz”
 • Poznanie sposobów na motywowanie pracowników pokolenia X, Y oraz Z
 • Poznanie modelowych typów rozmów z pracownikami pokolenia X,Y i Z
Metoda szkolenia: Szkolenie pomyślane jest jako interaktywne, gdzie udział uczestników sięga ponad 80% czasu. Każda sesja przebiega według podobnej dynamiki, opartej o metodologię opracowaną z uwzględnieniem cyklu Kolba: ćwiczenie otwierające na nowe nawyki (budujące świadomość),  mini wykład o technikach (wiedza), ćwiczenie nowych taktyk i technik (umiejętność). Po zamknięciu każdej sesji uczestnicy otrzymują materiały pomocnicze dotyczące omówionej sesji. Materiał praktyczny jest podsumowywany mini wykładami dającymi teoretyczne podstawy oraz wyjaśniającymi podstawowe mechanizmy psychologiczne, których uczestnicy doświadczają w trakcie pracy na sali szkoleniowej.
14 godzin
Chief Technology Officer (CTO) to osoba odpowiedzialna za wszystkie kwestie związane z technologią w firmie. To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo (online lub na miejscu) jest skierowane do obecnych i przyszłych CTO, takich jak dyrektorzy techniczni lub menedżerowie techniczni, którzy chcą uzyskać techniczną i menedżerską perspektywę potrzebną do bycia skutecznym CTO. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Zatrudnianie i kierowanie dynamicznym i innowacyjnym zespołem technicznym. Skutecznie wdrażać i zarządzać technologią potrzebną do opracowywania świetnych produktów. Stosować przydatne techniki i strategie zarządzania produktami i projektami. Skalować działalność firmy i prowadzić ją we właściwym kierunku.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
7 godzin
Zespół zdalny (znany również jako zespół wirtualny, zespół rozproszony lub zespół rozproszony) to grupa osób pracujących razem z różnych lokalizacji. Zdalne przywództwo jest niezbędną umiejętnością zarządzania w celu zbudowania i ułatwienia efektywnego zespołu zdalnego. To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo (online lub na miejscu) jest przeznaczone dla menedżerów i kadry kierowniczej, którzy chcą wdrożyć odpowiednie narzędzia, umiejętności i metodologie do zarządzania zdalnymi zespołami. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Poznaj zdalne przywództwo, struktury i komponenty, aby z powodzeniem dostosować konfigurację pracy zdalnej. Rozwijaj zaufanie, cele, kulturę i pracę zespołową, aby stworzyć skuteczny i produktywny zespół zdalny. Wykorzystanie istniejących narzędzi i technologii w celu poprawy wirtualnej komunikacji i współpracy. Wdrożenie metod wyznaczania celów i zarządzania projektami w celu pomiaru wydajności zespołu zdalnego.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
7 godzin
Profile uczestników  CxO, menedżerowie operacyjni, Enterprise Architect, analitycy biznesowi i systemowi oraz projektanci Cel To seminarium wprowadzające zapewnia przegląd cyfrowych modeli biznesowych, ram architektury biznesowej i korporacyjnej, a także metodologii, na których organizacje starają się skupić, aby zwiększyć swoją sprawność biznesową w obliczu zakłóceń ery cyfrowej. Celem seminarium jest w szczególności pomoc w zrozumieniu ram i architektur referencyjnych, które są wykorzystywane na całym świecie do dostosowania cyfrowych modeli biznesowych i architektur systemów informatycznych do zmieniającego się krajobrazu konkurencyjnego.
14 godzin
Cel: Pomaganie Business analitykom w zrozumieniu, jak skutecznie modelować i walidować ich procesy biznesowe i zasoby w celu zwiększenia zwinności biznesowej ich organizacji w oparciu o docelową architekturę i zmieniające się potrzeby rynku. Ten dwudniowy kurs szkoleniowy ma na celu pomóc uczestnikom w nauce modelowania procesów biznesowych i zasobów w celu dostosowania ich do zmian celów, strategii i możliwości w ramach architektury docelowej. Na podstawie kluczowych elementów wydajności biznesowej (strategie, taktyki, KPI, możliwości biznesowe itp.) delegaci uczą się, jak opracować proces biznesowy skoncentrowany na wizji i kartografię zasobów. Następnie, używając tylko odpowiedniej notacji BPMN i UML dostosowanej do ich języka, rozumieją, jak dostosować je do zmieniających się strategii, taktyk i polityk.
14 godzin
Audience: This course is designed for all staff requiring a wider view of the Change Process to get the best results for their part of the business Format of the course A combination of:
 • Facilitated Discussions
 • Slide Presentations
 • Exercises and Case Studies
At the end of this course, attendees will be able to:
 • Explain the basic Change Strategies that underpin the planning for change in an organisation
 • Understand the use and application of the 9 Change Principles
 • Construct a Change Plan suitable to their part of the business
14 godzin
Kanban Management Professional 1 (KMP1) is a highly interactive two-day course accredited by the Lean Kanban University (LKU). It combines teaching, group discussions and a fully immersive simulation to illustrate how the Kanban Method helps individuals, teams, and organisations to manage and improve the delivery of products and services to their customers.
 
The Kanban Method provides pragmatic, actionable, evidence-based guidance for successful evolutionary change. It starts with what you do now and pursues evolutionary change while respecting current roles, responsibilities and job titles, and encouraging leadership at all levels. This allows organisations to evolve business processes gradually, define and use relevant metrics to measure progress, and significantly reduce the risks associated with complex change programmes.
 
You will leave this course with knowledge of the Kanban principles and general practices, and skills that will enable you to apply Kanban with confidence in your organisation. What Will You Learn?
- Identify internal and external sources of dissatisfaction
- Analyse demand vs capability
- Model the knowledge discovery process
- Design kanban systems and their visualisations
- Identify and prioritise improvements
- Choose cadences for activities
- Identify classes of service Who Is This Course For?
Anyone who is involved in product development or knowledge work. This includes but is not limited to the following:
Programme and delivery managers
Product and project managers
Product developers, software developers and testers
People working in operations or support
Business analysts
High-level management
Anyone interested in implementing Agile in their organisation
7 godzin
To szkolenie zostało stworzone dla profesjonalistów ze wszystkich sektorów produkcji itp. i  oferuje praktyczne porady, jak wdrożyć 5S w Twoim zakładzie produkcyjnym.
Kurs skierowany jest do liderów i agentów zmian, którzy chcą mieć pewność, że wprowadzają 5S we właściwy sposób.
Każdy uczestnik kursu będzie miał okazję zdobyć praktyczne doświadczenie poprzez szereg ćwiczeń, aby zademonstrować, że 5S działa. Po ukończeniu szkolenia będziesz:
- Wiedział jak 5S działa i poprawia wydajność o 10 do 30%
- Potrafił zidentyfikować źródła marnotrawstwa i poprawić rentowność
- Rozumiał przyczyny pięcioetapowego procesu i wiedzieć, jak go wdrożyć
- Posiadał narzędzia i procedury w celu usprawnienia procesów produkcyjnych
- Potrafił opracować konkretny plan wprowadzenia 5S w swoim miejscu pracy
 
7 godzin
Kto powinien wziąć udział: Menedżerowie zainteresowani zwiększeniem produktywności poprzez wdrożenie 5S, którzy chcą mieć pewność, że rozpoczynają tę istotną koncepcję we właściwy sposób. Ten kurs szkoleniowy został stworzony dla profesjonalistów ze wszystkich sektorów. Może być dostosowane do klinik dentystycznych, laboratoriów, biur itp. Nie jest przeznaczony do celów akademickich, ale oferuje praktyczne porady, jak wdrożyć 5S Kurs skierowany jest do liderów i agentów zmian, którzy chcą mieć pewność, że wprowadzają 5S we właściwy sposób. Każdy uczestnik kursu będzie miał możliwość zdobycia praktycznego doświadczenia poprzez szereg ćwiczeń, aby zademonstrować, że 5S działa Po ukończeniu szkolenia będziesz
  Zrozumieć, jak działa system 5S i poprawić wydajność o 10-30%. Być w stanie zidentyfikować źródła marnotrawstwa i poprawić rentowność Zrozumieć powody stosowania pięciostopniowego procesu i wiedzieć, jak go wdrożyć Posiadać narzędzia i procedury w celu usprawnienia procesów Opracować konkretny plan wprowadzenia 5S w swoim miejscu pracy
Jeśli myślisz o poprawie wydajności w miejscu pracy, zdobyciu większej liczby zamówień i zadowoleniu klientów przy jednoczesnej poprawie bezpieczeństwa, nie możesz sobie pozwolić na nieuczestniczenie w tym kursie    
7 godzin
Czy zmagasz się z wdrożeniem Agile w swojej organizacji? Czy zmiana jest zbyt nakazowa? Czy twoje zespoły są przeciążone i mniej produktywne, ale wciąż zbyt odporne na rewolucyjne zmiany? Wybierz “Alternatywną ścieżkę do zwinności” i wdróż ewolucyjną i humanitarną metodę zmiany Management, która nie zmienia procesu, ale go ulepsza. Metoda Kanban dostarcza pragmatycznych, praktycznych i opartych na dowodach wskazówek dotyczących skutecznych zmian ewolucyjnych. Zaczyna się od tego, co robisz teraz i szanuje obecne role, obowiązki i nazwy stanowisk. Pozwala to organizacjom na stopniową ewolucję procesów biznesowych, definiowanie i wykorzystywanie odpowiednich wskaźników do pomiaru postępów oraz znaczne zmniejszenie ryzyka związanego ze złożonymi programami zmian. Jeśli Twój zespół jest przeciążony, Kanban może pomóc Ci zapanować nad pracą. Kanban to nowa technika dynamicznego zarządzania procesem i ujawniania wąskich gardeł. To szkolenie zapewnia umiejętności i wiedzę potrzebne do zastosowania Kanban w pracy i nauczenia się, jak określić, nad czym należy pracować teraz, co zostawić na później, a co na zawsze usunąć z listy rzeczy do zrobienia. Efekty uczenia się Ten 1-dniowy kurs uczy podstaw metody Kanban® i służy jako poziom wejściowy i punkt wyjścia do alternatywnej ścieżki do zwinności. Uczestnicy powinni zapoznać się z metodą Kanban. Powinni być w stanie zaprojektować i wdrożyć podstawową tablicę Kanban. Powinni być w stanie zrozumieć typy elementów pracy i ryzyko związane z konkretnymi elementami pracy. Powinni być zaznajomieni z różnymi projektami i stylami tablic Team Kanban i wiedzieć, jak wybrać projekt, który najlepiej pasuje do ich kontekstu. Powinni być świadomi mapy drogowej szkolenia oraz wartości i korzyści, które można uzyskać na każdym etapie "alternatywnej ścieżki do zwinności"; Kto powinien wziąć udział Ten kurs jest przeznaczony dla każdego profesjonalisty, który jest częścią środowiska rozwoju produktu lub pracy z wiedzą i który jest zainteresowany odkryciem, w jaki sposób Kanban może pomóc w ulepszeniu środowiska pracy. Kanban sprawdza się w wielu funkcjach organizacji, od pracowników wyższego szczebla, którzy chcą wdrożyć Lean Management, po członków zespołów dostarczających, którzy chcą ulepszyć swoje praktyki pracy. Poprzedni uczestnicy naszych zajęć pełnili takie role jak: Stanowiska kierownicze wyższego szczebla (CxO) Kierownicy programów i projektów Menedżerowie produktu, właściciele produktu i analitycy biznesowi [Członkowie zespołów Scrum Mistrzowie, kierownicy zespołów i agenci ds. zmian Programiści i testerzy produktów i oprogramowania Trenerzy i praktycy Agile (Scrum, XP, DSDM, AgilePM itp.) Inne role, takie jak specjaliści ds. HR i finansów
7 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at stressed individuals who wish to deal with their stress effectively and achieve a calmer, clearer and more energetic state in daily life. By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand the two types of stress: distress and eustress.
 • Articulate your personal indicators and relievers of stress.
 • Create a plan with specific routines to enhance calm, clarity and energy, while minimzing stress accumulated in the day.
 • Shift negative emotions and boost positive ones using proven techniques.
 • Deal with stress-causing. disempowering beliefs around work, life, and relationships.
14 godzin
W 1996 roku John Kotter napisał książkę "Leading Change", w której przyjrzał się temu, co ludzie zrobili, aby przekształcić swoje organizacje. Kotter wprowadził 8-stopniowy model zmiany, aby pomóc menedżerom w radzeniu sobie ze zmianą transformacyjną; To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo (online lub na miejscu) jest przeznaczone dla menedżerów, właścicieli firm i strategów planujących wdrożenie modelu Kotter 8 w swojej organizacji. Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
14 godzin
Zamiast wspierać dogłębną analizę i duże zmiany, model McKinsey 7-S świetnie nadaje się do analizy spójności firmy. Jeśli wiesz, że musisz zmienić swoje działanie, ale nie jesteś pewien, co zrobić, jest to model zarządzania zmianą dla Ciebie. To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo (online lub na miejscu) jest przeznaczone dla menedżerów, właścicieli firm i strategów planujących wdrożenie modelu McKinsey 7s w swojej organizacji. Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
14 godzin
Ten prowadzony przez instruktora warsztat szkoleniowy na żywo (na miejscu lub zdalnie) ma na celu przedstawienie dostępnych modeli zarządzania zmianą wraz z ich zaletami i wadami oraz studiami przypadków, aby wyposażyć delegatów w wiedzę i umiejętności wyboru najbardziej odpowiedniego modelu specyficznego dla ich domeny. Format kursu Połączenie:
  Dyskusje moderowane Prezentacje slajdów Ćwiczenia i studia przypadków
Po zakończeniu tego kursu uczestnicy będą w stanie
  Wyjaśnić podstawowe strategie zmian, które leżą u podstaw planowania zmian w organizacji. Skonstruowanie planu zmian odpowiedniego dla ich części działalności.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
14 godzin
Publiczność Wszyscy pracownicy wyższego szczebla Management, którzy potrzebują praktycznej wiedzy na temat AML / CTF i zapobiegania im oraz świadomości innych istotnych i aktualnych kwestii związanych z przestępstwami finansowymi; Format kursu Połączenie:
  Dyskusje moderowane Prezentacje slajdów Studia przypadków Przykłady
Cele kursu Pod koniec tego kursu uczestnicy będą w stanie
  Wyjaśnić, w jaki sposób można zapobiegać przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Zrozumienie głównych aspektów przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w odniesieniu do ich firm oraz krajowych i międzynarodowych wysiłków podejmowanych w celu ich zwalczania. Zdefiniowanie sposobów, w jakie firma i jej pracownicy powinni chronić się przed ryzykiem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. szczegółowo opisać, w jaki sposób firma może stać się celem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz wyjaśnić, jakie "czerwone flagi" mogą pomóc w identyfikacji, zapobieganiu i zgłaszaniu (podejrzanej lub rzeczywistej) działalności przestępczej Zrozumienie niektórych innych “gorących punktów” w Financial Crime
7 godzin
Compliance and MLRO Refresher Programme analizuje kluczowe kwestie i tematy związane z zarządzaniem ryzykiem, które mają kluczowe znaczenie w dzisiejszym wysoce regulowanym środowisku. Oprócz tego, że jest skierowany do oficerów ds. zgodności, MLRO, MLCO i innych specjalistów ds. zarządzania ryzykiem, jest również skierowany do członków kadry kierowniczej wyższego szczebla i członków zarządu, którzy chcą dowiedzieć się więcej o tym, czego można oczekiwać od funkcji kontroli ryzyka w ich organizacjach. Program jest prowadzony przez ekspertów z Wielkiej Brytanii. Kluczowym celem edukacyjnym programu jest wyposażenie uczestników w wystarczającą wiedzę, aby obiektywnie ocenić adekwatność istniejących kontroli i praktyk zarządzania ryzykiem w ich organizacji oraz wprowadzić odpowiednie ulepszenia.
7 godzin
Publiczność Wszyscy pracownicy potrzebujący praktycznej wiedzy na temat Corporate Governance dla swojej organizacji Format kursu Wysoce interaktywne połączenie:
  Dyskusje moderowane Prezentacje slajdów Przykłady Ćwiczenia Studia przypadków
35 godzin
Overview Across the globe regulators are increasingly linking the amount of risk taken by a bank to the amount of capital it is required to hold and banks and financial services are increasingly being managed on risk-based management practices. The banks, their products, the regulations and the global market are becoming increasingly complex, driving ever greater challenges in effective risk management. A key lesson of the banking crisis of the last five years is that risks are highly integrated and to manage them efficiently banks have to understand these interactions. Key features include:
 • the explanation of the current risk-based regulations
 • detailed review of the major risks faced by banks
 • industry best practices for adopting an enterprise approach to integrating risk management across an entire organisation
 • using governance techniques to build a group wide culture to ensure everyone takes an active role in managing risks in line with the banks strategic objectives
 • what challenges could be faced by risk managers in the future.
The course will make extensive use of case studies designed to explore, examine and reinforce the concepts and ideas covered over the five days. Historical events at banks will be used throughout the course to highlight how they have failed to manage their risks and actions that could have been taken to prevent loss. Objectives The objective of this course is to help bank management deliver an appropriate integrated strategy for managing the complex and changing risks and regulations in today’s international banking environment. Specifically this course aims to give senior level management an understanding of:
 • major risk within the financial industry and the major international risk regulations
 • how to manage a bank’s assets and liabilities whilst maximising return
 • the interaction between risk types and how banks use an integrated approach for their management
 • corporate governance and the best practice approaches to managing the diverse interests of the stakeholders
 • how to develop a culture of risk governance as a tool for minimising unnecessary risk taking
Who should attend this seminar This course is intended those who are new to integrated risk management, senior management responsible strategic risk management, or those who wish to further their understanding of enterprise risk management. It will be of use to:
 • Board level bank management
 • Senior managers
 • Senior risk managers and analysts
 • Senior directors and risk managers responsible for strategic risk management
 • Internal auditors
 • Regulatory and compliance personnel
 • Treasury professionals
 • Asset and liability managers and analysts
 • Regulators and supervisory professionals
 • Suppliers and consultants to banks and the risk management industry
 • Corporate governance and risk governance managers.
21 godzin
Course goal: To ensure that an individual has the core understanding of GRC processes and capabilities, and the skills to integrate governance, performance management, risk management, internal control, and compliance activities. Overview:
 • GRC Basic terms and definitions
 • Principles of GRC
 • Core components, practices and activities
 • Relationship of GRC to other disciplines

 
7 godzin
Control Objectives for Information and Related Technology (COBIT) to struktura, która pomaga organizacjom planować i wdrażać strategie IT w obszarach zgodności z przepisami, zarządzania ryzykiem i wyznaczania celów. To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo (online lub na miejscu) jest przeznaczone dla menedżerów biznesowych, menedżerów IT oraz menedżerów ds. ryzyka i zgodności, którzy chcą wdrożyć platformę COBIT w celu optymalizacji zarządzania IT. Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą w stanie projektować, rozwijać, wdrażać, monitorować i ulepszać ład informatyczny i zarządzanie przy użyciu zasad i metod COBIT. Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
7 godzin
Wysoce partycypacyjny kurs obejmujący indywidualne i grupowe dyskusje oraz ćwiczenia umiejętności, aby umożliwić uczestnikom dzielenie się pomysłami i rozwijanie swoich umiejętności. Publiczność Każdy, kto chce poprawić swoje umiejętności asertywne Cel Kurs ten ma na celu podniesienie pewności siebie i zwiększenie zdolności delegata do pewnej i asertywnej komunikacji ze współpracownikami i klientami. Cele Do końca programu uczestnicy będą
  Zrozumienie i przezwyciężenie barier w byciu asertywnym Rozpoznawanie cech zachowania u siebie i innych oraz uczenie się skutecznych strategii zarządzania nimi. Skutecznie komunikować się z szerokim gronem osób, aby w miarę możliwości osiągnąć sytuację korzystną dla obu stron. Skutecznie zarządzać trudnymi sytuacjami.
7 godzin
Celem tego jednodniowego kursu jest zapewnienie uczestnikom umiejętności mentoringu i coachingu w miejscu pracy. Pod koniec kursu uczestnicy będą w stanie
  Określenie różnicy między mentoringiem a coachingiem Omówienie odpowiednich teorii uczenia się Opisanie różnych stylów uczenia się Wyjaśnij model informacji zwrotnej Zarys podstawowych zasad coachingu Podać części składowe modelu coachingu GROW 
7 godzin
Publiczność Pracownicy, którzy muszą być w pełni przygotowani do prowadzenia wysokiej jakości sesji coachingowych.
  Do poszczególnych pracowników swoim zespołom Osobom, które nie są bezpośrednio związane z ich własnymi zespołami, ale które doceniłyby ich niezależny – i nieoceniający - wkład
Format kursu Połączenie:
  Ułatwione dyskusje Delegowanie sesji coachingowych – z pełną informacją zwrotną
Pod koniec kursu uczestnicy będą w stanie
  Zdefiniuj “Coaching” i wyjaśnij szczegółowo wykorzystanie Coachingu w celu poprawy wyników indywidualnych i zespołowych – w szczególności odnosząc jego zastosowanie do zrozumienia przyczyn (i naprawy) słabych wyników. Prowadzenie znaczących sesji coachingowych
14 godzin
Audience Staff who need to be fully aware of the issues surrounding Communicating and Influencing:
 • Their colleagues
 • Their bosses
 • Their internal and external customers and stakeholders
Format of the course The course will be a highly-interactive combination of:
 • Facilitated Discussions
 • Slide Presentations
 • Exercises and
 • Case Studies
By the end of the course, delegates will be able to:
 • Appreciate the need to manage their own behaviour before they can influence others’ behaviour
 • Understand the strengths and weaknesses of the various communications media available
 • Manage their internal and external customers and stakeholders
14 godzin
Publiczność
  Personel, który musi być w pełni świadomy kwestii związanych z konfliktem i sposobów radzenia sobie z nim: współpracownikami ich szefami wewnętrznymi i zewnętrznymi klientami i interesariuszami
Format kursu Kurs będzie wysoce interaktywnym połączeniem:
  Dyskusje moderowane Prezentacje slajdów Ćwiczenia i Studia przypadków
Pod koniec kursu uczestnicy będą w stanie
  Zrozumienie konfliktu i jego wpływu na nas samych i innych. Definiowanie zachowań asertywnych i nieasertywnych Docenianie potrzeby zarządzania sobą przed zarządzaniem innymi Rozwijanie umiejętności asertywnego angażowania się w konflikt Budowanie pewności siebie poprzez demonstracje i praktyczne symulacje

Last Updated:

Szkolenie Zarządzanie, Zarządzanie boot camp, Szkolenia Zdalne Zarządzanie, szkolenie wieczorowe Zarządzanie, szkolenie weekendowe Zarządzanie, Kurs Zarządzanie,Kursy Zarządzanie, Trener Zarządzanie, instruktor Zarządzanie, kurs zdalny Zarządzanie, edukacja zdalna Zarządzanie, nauczanie wirtualne Zarządzanie, lekcje UML, nauka przez internet Zarządzanie, e-learning Zarządzanie, kurs online Zarządzanie, wykładowca Zarządzanie

Kursy w promocyjnej cenie

Newsletter z promocjami

Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj informacje o aktualnych zniżkach na kursy otwarte.
Szanujemy Twoją prywatność, dlatego Twój e-mail będzie wykorzystywany jedynie w celu wysyłki naszego newslettera, nie będzie udostępniony ani sprzedany osobom trzecim.
W dowolnej chwili możesz zmienić swoje preferencje co do otrzymywanego newslettera bądź całkowicie się z niego wypisać.

Zaufali nam

This site in other countries/regions