Szkolenia Zarządzanie

Szkolenia Zarządzanie

Praktyczne szkolenia na żywo z Zarządzania.
Na kursach dowiesz się jak budować zespół i nim kierować, zarządzać zmianą i projektami.

Szkolenie na żywo może odbywać się lokalnie w siedzibie klienta w Polsce lub w centrach szkoleniowych NobleProg w Polsce

Zdalne szkolenie online odbywa się za pomocą interaktywnego, zdalnego pulpitu DaDesktop .

NobleProg Twój lokalny dostawca szkoleń.

Opinie uczestników

★★★★★
★★★★★

Plany szkoleń z technologii Zarządzanie

Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
14 godzin
Opis
Ten kurs został stworzony dla inwestorów, właścicieli firm, dyrektorów, menedżerów i analityków, którzy chcą rozwijać umiejętności strategicznego planowania. Kurs koncentruje się na planowaniu strategicznym firm w których elastyczność i nieustanny rozwój jest najważniejszy. Największy nacisk kładziemy na strategie inwestycyjną firmy, wykorzystujemy do tego celu aktualne przykłady. Każdy uczestnik szkolenia będzie miał okazję, aby stworzyć własny plan strategiczny i dowiedzieć się jak wykorzystać go w praktyce.
14 godzin
Opis
Wprowadzenie

Każdy z nas obsługuje klientów, zapewnienie pozytywnej obsługi klienta ma kluczowe znaczenie i ważne jest stworzenie możliwości powtórnego biznesu.

Kurs obsługi klienta obejrzy wszystkich rodzajów klientów oraz to, jak lepiej im służyć i doskonalić się w tym procesie. Uczestnicy otrzymają silny zestaw umiejętności, w tym bezpośrednie kontakty, techniki telefoniczne, radzenie sobie z trudnymi klientami i generowanie zwrotów.

Cel

Każdy z nas obsługuje klientów, zapewnianie klientom pozytywnej obsługi klienta jest kluczowe, a tworzenie okazji do powtórnych transakcji jest ważne.

Ten kurs obsługi klienta ma na celu wyposażenie się i ulepszenie. Uczestnicy otrzymają podstawowy zestaw umiejętności i wiedzę wymaganą od pracowników pierwszej linii do obsługi kontaktów z klientami przez telefon, e-mail i bezpośrednie kontakty, techniki telefoniczne z trudnymi klientami i skuteczne generowanie zwrotów.

Korzyści ze szkolenia

- Zidentyfikuj i spełnij oczekiwania klientów
- Skutecznie komunikuj się z klientami
- Zarządzaj postrzeganiem klientów
- Postępuj z różnymi typami klientów
- Odpowiadaj skutecznie na osobiste i telefoniczne kontakty z klientami
- Pisz skuteczne e-maile i listy
- Radzić sobie ze stresem
- Dyskusje o kursie i ćwiczenia
- Podczas sesji wykonywane są ćwiczenia stymulujące, pozwalające uczestnikom na wyostrzenie technik rozwiązywania problemów oraz poprawę umiejętności i sposobu myślenia w obsłudze klienta. Ten kurs został zaprojektowany w celu dostosowania do szerokiej gamy środowisk obsługi klienta i spełnienia
14 godzin
Opis
Kiedy przedsiębiorstwo rozpoczyna szczupłą transformację, czy to w produkcji, usługach czy technologii, zbyt często dział IT zostaje pominięty. Lean IT jest odpowiedzią na to. Lean IT jest rozszerzeniem zasad Lean na technologię informacyjną (IT), a jej zasadą jest „eliminacja odpadów” (praca, która nie dodaje wartości do produktu lub usługi).

W tym prowadzonym przez instruktora szkoleniu na żywo uczestnicy uczą się, jak rozpakować problem odpadów w organizacji IT. Dzięki omówieniu teorii, studiów przypadków i praktycznej praktyki z narzędziami, metodami i potrzebnymi miernikami, uczestnicy uczą się krytycznego myślenia, umiejętności analitycznych i komunikacyjnych potrzebnych do rozwiązania problemu odpadów w działach IT. W ramach tego interaktywnego procesu uczestnicy uczą się, jak stosować zasady i praktyki Lean IT w swojej organizacji i ustanawiają kulturę ciągłego doskonalenia w IT.

Pod koniec tego kursu uczestnicy zrozumieją wpływ i rolę działu IT w transformacji Lean organizacji. W praktyce uczestnicy nauczą się:

- Zmierz wyniki biznesowe.
- Określ ilościowo zwrot z „innowacji”.
- Oceń procesy biznesowe i identyfikuj odpady.
- Obniż koszty operacyjne.
- Popraw jakość i wydajność.
- Popraw poziom usług, zarządzaj zmianami i korzystaj z nowych technologii.
- Utrzymuj jakość i stabilność w czasie.
- Spraw, aby „ Lean thinking” było integralną częścią przedsiębiorstwa i każdego zestawu narzędzi informatycznych.

Format kursu

- Wykład częściowy, dyskusja częściowa, ćwiczenia i praktyka praktyczna
14 godzin
Opis
Lean Management to podejście do prowadzenia organizacji. Promuje długoterminową wizję pracy i kulturę ciągłego doskonalenia - dążąc do ciągłego i systematycznego osiągania małych, przyrostowych zmian w procesach w celu poprawy wydajności i jakości.

W tym prowadzonym przez instruktora szkoleniu na żywo (na miejscu lub zdalnie) uczestnicy uczą się, jak stosować zasady i praktyki Lean w kontekście produkcji i ustanawiać kulturę ciągłego doskonalenia.

Szkolenie łączy działania i dyskusje z żywymi, praktycznymi praktykami przy użyciu narzędzi, metryk i metod potrzebnych do wdrożenia systemów i procesów Lean . Niektóre z omówionych pojęć obejmują:

- Określenie podstawowej przyczyny nieefektywności.
- Pomiar wydajności.
- Realizacja cyklu ciągłego doskonalenia.
- Organizowanie wydarzeń Kaizen.
- Wpajanie myślenia Lean całej organizacji.

Format kursu

- Interaktywny wykład i dyskusja.
- Wiele ćwiczeń i ćwiczeń.
- Praktyczne wdrożenie w środowisku laboratoryjnym na żywo.

Opcje dostosowywania kursu

- Aby poprosić o niestandardowe szkolenie na ten kurs, skontaktuj się z nami w celu umówienia.
14 godzin
Opis
Lean Management polega na skupieniu się na kliencie, rozwijaniu i utrzymywaniu systemów i procesów w celu zapewnienia wartości dla klientów. Lean Services to zastosowanie koncepcji lean do operacji serwisowych.

W tym prowadzonym przez instruktora szkoleniu na żywo (na miejscu lub zdalnie) uczestnicy uczą się, jak stosować zasady i praktyki Lean we własnej organizacji i ustanawiają kulturę ciągłego doskonalenia.

To interaktywne szkolenie łączy działania związane z przypadkami i dyskusje z praktyczną praktyką przy użyciu narzędzi, metryk i metod niezbędnych do wdrożenia systemów i procesów Lean . Ponadto szkolenie to ma na celu zaszczepienie myślenia Lean .

Format kursu

- Wykład częściowy, dyskusja częściowa, ćwiczenia i praktyka praktyczna
14 godzin
Opis
Lean Distribution odnosi się do zastosowania koncepcji Lean Manufacturing w operacjach dystrybucji, logistyki i łańcucha dostaw. Skupiamy się na dodawaniu wartości dla klientów, identyfikując i eliminując marnotrawstwo - wszystko, co nie dodaje tej wartości.

W tym prowadzonym przez instruktora szkoleniu na żywo uczestnicy poznają metodologię, zespoły i narzędzia potrzebne do wdrożenia Lean we własnych centrach dystrybucji i operacjach łańcucha dostaw, jednocześnie ustanawiając kulturę ciągłego doskonalenia.

Szkolenie łączy działania i dyskusje z żywymi, praktycznymi praktykami przy użyciu narzędzi, metryk i metod potrzebnych do wdrożenia systemów i procesów Lean . Niektóre z omówionych pojęć obejmują:

- Obliczanie prawdziwego kosztu spełnienia
- Obniżenie całkowitych kosztów w całym łańcuchu dostaw
- Pokonywanie oporu przed zmianą
- Kultywowanie przywództwa i wpojenie myślenia Lean całej organizacji

Format kursu

- Wykład częściowy, dyskusja częściowa, ćwiczenia i praktyka praktyczna
7 godzin
Opis
There are no specific requirements needed to attend this course.
7 godzin
Opis
Kto powinien uczęszczać:

Lean i zmień agentów, liderów operacyjnych i specjalistów, którzy chcą mieć pewność, że zaczynają tę podstawową koncepcję we właściwy sposób

To szkolenie zostało stworzone dla profesjonalistów ze wszystkich sektorów produkcji itp. Nie jest przeznaczone do celów akademickich, ale oferuje praktyczne porady, jak wdrożyć 5S w zakładzie produkcyjnym

Kurs jest skierowany do liderów i agentów ds. Zmian, którzy chcą upewnić się, że wprowadzają 5S we właściwy sposób.

Każdy członek kursu będzie miał możliwość zdobycia doświadczenia poprzez szereg ćwiczeń, aby wykazać, że 5S działa.

Po ukończeniu szkolenia będziesz:

- Dowiedz się, jak & nbsp; 5S działa i poprawia wydajność o 10 do 30%
- Być w stanie zidentyfikować źródła odpadów i poprawić rentowność
- Poznaj przyczyny tego pięcioetapowego procesu i dowiedz się, jak go wdrożyć
- Posiadaj narzędzia i procedury w celu usprawnienia procesów produkcyjnych
- Opracuj konkretny plan wprowadzenia 5S w miejscu pracy

Jeśli zastanawiasz się nad poprawą wydajności w miejscu pracy, zdobywaniem większej liczby zamówień i zaspokajaniem potrzeb klientów przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa, nie możesz sobie pozwolić na rezygnację z tego kursu
7 godzin
Opis
Kto powinien wziąć udział: Menedżerowie zainteresowani poprawą wydajności poprzez wdrożenie 5S i którzy chcą mieć pewność, że rozpoczynają tę ważną koncepcję we właściwy sposób.

To szkolenie zostało stworzone dla profesjonalistów ze wszystkich sektorów. Może być dostosowany do klinik dentystycznych, laboratoriów, biur itp. Nie jest przeznaczony do celów akademickich, ale oferuje praktyczne porady dotyczące wdrażania 5S

Kurs jest skierowany do liderów i agentów ds. Zmian, którzy chcą upewnić się, że wprowadzają 5S we właściwy sposób.

Każdy członek kursu będzie miał możliwość zdobycia doświadczenia poprzez szereg ćwiczeń, aby wykazać, że 5S działa

Po ukończeniu szkolenia będziesz:

- Dowiedz się, jak działa 5S i popraw wydajność o 10 do 30%
- Być w stanie zidentyfikować źródła odpadów i poprawić rentowność
- Poznaj przyczyny tego pięcioetapowego procesu i dowiedz się, jak go wdrożyć
- Posiadaj narzędzia i procedury w celu usprawnienia procesów
- Opracuj konkretny plan wprowadzenia 5S w miejscu pracy

Jeśli zastanawiasz się nad poprawą wydajności w miejscu pracy, zdobywaniem większej liczby zamówień i zaspokajaniem potrzeb klientów przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa, nie możesz sobie pozwolić na rezygnację z tego kursu
14 godzin
Opis
W coraz bardziej zglobalizowanym świecie pracujemy w bardziej wielokulturowych środowiskach, w których możliwe są konflikty między jednostkami i grupami. Podstawowym przekonaniem stojącym za rozwiązywaniem konfliktów jest to, że konflikty są nieuniknione, ale można je rozwiązać.

Assertiveness , pewność siebie, zdolność do negocjacji, umiejętności interpersonalne i inne są kluczowe dla wspierania rozwiązywania konfliktów. W naszym codziennym życiu spotykamy się z wieloma sytuacjami, w których świadomie lub nieświadomie (z członkami rodziny, przyjaciółmi, klientami, partnerami biznesowymi) zarządzamy konfliktami. Opanowanie rozwiązywania konfliktów pomaga skutecznie rozwiązywać konflikty, a także pomaga nam lepiej komunikować się, skutecznie przekonywać, poprawiać wyniki biznesowe, a także poprawiać zachowanie i wydajność organizacyjną i osobistą.

Kurs oferuje połączenie teorii i pojęć w połączeniu z ćwiczeniami grupowymi i indywidualnymi ćwiczeniami, aby umożliwić delegatom dzielenie się pomysłami i rozwijanie umiejętności.

Cele:

- Zrozumienie podstaw i niuansów konfliktów w organizacjach
- Aby zbadać kluczowe pojęcia, czynniki, teorie, typy i modele w rozwiązywaniu konfliktów
- Aby odkryć typy osobowości, style przywództwa wspierające umiejętności negocjacyjne
- Aby nauczyć się sztuki asertywności i pewności siebie
- Eksperymentować, doświadczać i ćwiczyć rozwiązywanie konfliktów
7 godzin
Opis
Czy masz problem z wdrożeniem Agile w swojej organizacji? Czy zmiana jest zbyt nakazowa? Czy twoje zespoły są przeciążone i mniej produktywne, ale nadal zbyt odporne na rewolucyjne zmiany?

Wybierz „Alternatywną ścieżkę do zwinności” i zastosuj ewolucyjną i humanitarną metodę Change Management która nie zmienia twojego procesu, ale go ulepsza.

Metoda Kanban zapewnia pragmatyczne, wykonalne i oparte na dowodach wskazówki dotyczące udanej zmiany ewolucyjnej. Zaczyna się od tego, co robisz teraz i szanuje obecne role, obowiązki i stanowiska pracy. Umożliwia to organizacjom stopniową ewolucję procesów biznesowych, definiowanie i stosowanie odpowiednich wskaźników do mierzenia postępów oraz znaczne zmniejszenie ryzyka związanego ze złożonymi programami zmian.

Jeśli twój zespół jest przytłoczony, Kanban może pomóc ci w opanowaniu pracy. Kanban to nowa technika dynamicznego zarządzania procesem i ujawniania wąskich gardeł.

To szkolenie zapewnia umiejętności i wiedzę, których potrzebujesz, aby zastosować Kanban w swojej pracy i dowiedzieć się, jak określić, nad czym teraz pracować, co zostawić na później i co na zawsze usunąć z listy rzeczy do zrobienia.

Wyniki nauki

Uczestnicy powinni zapoznać się z metodą Kanban. Powinny być w stanie zaprojektować i wdrożyć podstawową tablicę Kanban. Powinny być w stanie zrozumieć rodzaje elementów pracy i ryzyko związane z określonymi elementami pracy. Powinni znać różne projekty i style planszowe Team Kanban i umieć wybrać projekt, który najlepiej pasuje do ich kontekstu. Powinni być świadomi planu szkolenia oraz wartości i korzyści, jakie można uzyskać na każdym etapie „alternatywnej ścieżki do zwinności”.

Kto powinien uczęszczać

Ten kurs jest przeznaczony dla każdego profesjonalisty, który jest częścią środowiska rozwoju produktu lub wiedzy i który jest zainteresowany odkrywaniem, w jaki sposób Kanban może pomóc w ulepszeniu środowiska pracy. Kanban działa w wielu funkcjach organizacji, od starszych członków personelu, którzy chcą adoptować Lean Management po członków zespołów dostawczych, którzy chcą poprawić swoje praktyki pracy. Poprzedni uczestnicy naszych zajęć pełnili następujące role:

- Stanowiska Management wyższego szczebla (CxO)
- Kierownicy programów i projektów
- Menedżerowie produktu, właściciele produktu i analitycy Business
- Członkowie zespołu Scrum
- Scrum Masters, Team Leaders i Change Agents
- Deweloperzy i testerzy produktów i oprogramowania
- Agile Trenerzy i praktycy ( Scrum , XP, DSDM, Agile PM itp.)
- Inne role, takie jak specjaliści HR i Finance

Orzecznictwo

Ten 1-dniowy kurs uczy podstaw Kanban Method® i służy jako poziom podstawowy i punkt wyjścia do alternatywnej ścieżki do zwinności.

Po pomyślnym ukończeniu tego szkolenia otrzymasz certyfikat ukończenia od Lean Kanban University®. Dodatkowo zdobędziesz certyfikat poświadczający Team Kanban Practitioner® (TKP), któremu towarzyszy odznaka TKP.

Project Management Institute (PMI): 7 jednostek PDU ( Professional Development Units).
21 godzin
Opis
In this instructor-led, live training in w Polsce, participants will learn about the QMS Audit principles, procedures and documentations as they step through a series of case studies, group discussions, and hands-on exercises and activities.

By the end of this training, participants will be able to:

- Identify the Requirements for a successful QMS Audit.
- Create an Audit Checklist for a sample audit scenario.
- Report findings in accordance to ISO 9001 requirements.
- Write and grade non-conformity reports and evaluate proposals for corrective action.
- Prepare and present a convincing evaluation to top management in accordance to the organization's policy and objectives.
7 godzin
Opis
Ten kurs jest skierowany do osób, które mają rozpocząć lub właśnie rozpoczęły karierę zawodową w przemyśle. Zaprojektowany, aby budować zrozumienie i uznanie dla korporacyjnego miejsca pracy, oczekiwań i zachowań, z jakimi borykają się absolwenci po rozpoczęciu kariery.

Po kursie mentor zostanie przydzielony na okres 6 miesięcy, w którym do 6 spotkań będzie miało miejsce (przez telefon, skype, itp.) Na podstawie 1-2-1. Cel tych spotkań zostanie określony między mentorem a podopiecznym przed każdą sesją i będzie koncentrował się na sprawach, które są najważniejsze dla podopiecznego w tym czasie.
14 godzin
Opis
This course is designed to help the attendee to build organizational resilience against a range of threats so that organizations can respond effectively to incidents, maintain the availability of business operations and safeguard its interests.
14 godzin
Opis
skuteczna strategii obsługi klienta jest niezbędna dla rozwoju firmy.... strategii obsługi klienta odgrywa ważną rolę w budowaniu satysfakcji klienta , pomagając zachować lojalnych klientów i zwiększyć poziom powtarzania działalności.

ten kurs skupia się na strategiach i umiejętnościach budowania relacji z klientami przez całe życie poprzez rozwijanie cennych i skutecznych strategii opieki nad klientem.

zadowolonych klientów może, poprzez rozmowy i opowieści, stają się dobrowolne ambasadorów Twojej firmy i są wysoce prawdopodobne, aby polecić swoje usługi lub produkty do innych.

ten kurs pomoże również uczestnikom skutecznie komunikować się, odpowiednio i jasno we wszystkich sytuacjach.

cele

pomaga uczestnikom w opracowaniu efektywnej strategii obsługi klienta, projektowaniu i wdrażaniu systemów, które skupiają się na zaspokajaniu potrzeb klienta i benchmarku ich usług wobec konkurentów, Sprawdź jakość swojej aktualnej obsługi klienta, ustal cele i ustal strategię, aby sprostać następującym celom.

- Tworzenie i zwiększanie jakości obsługi klienta.
- krytycznych umiejętności obsługi klienta.
umiejętności komunikacyjne - z klientami
- rozmowy przez telefon

- E-mail do wzmocnienia obsługi klienta …
- jak radzić sobie z trudnymi klientami
- nakazów i zakazów obsługi klienta

Format kursu

- interaktywne wykłady i dyskusje.
- wiele ćwiczeń i praktyk.
- praktyczne wdrożenie w środowisku Live-Lab.

Opcje dostosowywania kursu

- na zamówienie szkolenia dostosowane do tego kursu, skontaktuj się z nami, aby zorganizować.
- , aby dowiedzieć się więcej o ___, odwiedź stronę: ___
21 godzin
Opis
In this instructor-led, live training in w Polsce, we walk new managers through the most important concepts of strategic thinking, putting theory into practice through task-based activities based on real-life cases. Participants get a unique opportunity to learn new ways of thinking, implement key concepts to solve problems, reflect on how these principles apply to their own work, and listen to and share their own perspectives with their instructor and class peers.
21 godzin
Opis
Zaawansowane planowanie jakości produktu (APQP) to zestaw procedur i technik opracowywania produktów motoryzacyjnych.

Szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (na miejscu lub zdalnie) jest skierowane do profesjonalistów z branży motoryzacyjnej, którzy chcą zrozumieć proces APQP i zastosować go do swoich planów jakości produktów.

Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą mogli:

- Poznaj wymagania i procesy APQP.
- Zastosuj proces APQP do istniejących procesów przemysłowych.
- Użyj najbardziej odpowiednich narzędzi do opracowywania produktów wysokiej jakości.
- Skonfiguruj systemy potrzebne do opracowania produktów i usług spełniających wymagania klientów.
- Użyj APQP, aby umożliwić lepszą współpracę między dostawcami a klientami.

Format kursu

- Interaktywny wykład i dyskusja.
- Dużo ćwiczeń i ćwiczeń.
- Praktyczne wdrożenie w środowisku na żywo.

Opcje dostosowywania kursu

- Aby poprosić o niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami w celu umówienia się.
21 godzin
Opis
IATF 16949 lub International Automotive Task Force 16949, jest jednym z najczęściej używanych samochodowych standardów QMS (Quality Management System) w branży.

to prowadzony przez instruktora, szkolenia na żywo (na miejscu lub zdalnie) jest skierowany do profesjonalistów w przemyśle motoryzacyjnym, którzy chcą tworzyć i zarządzać QMS w przestrzeganie standardów IATF 16949.

do końca tego szkolenia uczestnicy będą mogli:

- zrozumieć wymagania IATF 16949.
- Tworzenie systemu zarządzania jakością, który pomaga zapewnić zadowolenie klienta w produkcie końcowym lub usłudze.
- osiągnąć najlepsze praktyki w projektowaniu, rozwoju, produkcji, instalacji i serwisowaniu produktów motoryzacyjnych.

Format kursu

- Interactive wykładu i dyskusji.
- wiele ćwiczeń i praktyk.
- praktyczne wdrożenie w środowisku laboratorium na żywo.

Opcje dostosowywania kursu

- ten kurs ma na celu zapewnienie praktycznej wiedzy, która może być zastosowana do rozwiązywania rzeczywistych problemów, a nie jako Kurs przygotowawczy do certyfikacji.
- Aby poprosić o szkolenia dostosowane do tego kursu, skontaktuj się z nami, aby zorganizować.
28 godzin
Opis
ISO 26262 określa wymagania dotyczące bezpieczeństwa funkcjonalnego w sektorze motoryzacyjnym.

ten prowadzony przez instruktora trening na żywo (na miejscu lub zdalnie) skierowany jest do profesjonalistów samochodowych, którzy chcą wdrożyć normę ISO 26262 w ramach swojej organizacji.

do końca tego szkolenia uczestnicy będą mogli:

- zrozumieć Bezpieczeństwo funkcjonalne, ponieważ odnosi się do rozwoju sprzętu i oprogramowania samochodowego.
- zrozumienie obowiązków prawnych i zgodności z wymaganiami normy ISO 26262.
- wdrożyć procesy bezpieczeństwa określone w normie ISO 26262.

Format kursu

- Interactive wykładu i dyskusji.
- wiele ćwiczeń i praktyk.
- praktyczne wdrożenie w środowisku laboratorium na żywo.

Opcje dostosowywania kursu

- Aby poprosić o szkolenia dostosowane do tego kursu, skontaktuj się z nami, aby zorganizować.
14 godzin
Opis
A Chief Technology Officer (CTO) is the person in charge of all technology-related issues in a company.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at current CTOs and upcoming CTOs such as technical directors or technical managers who wish to acquire the technical and managerial perspective needed to be an effective CTO.

By the end of this training, participants will be able to:

- Hire and lead a vibrant and innovative technical team.
- Effectively adopt and manage the technology needed to develop great products.
- Apply useful techniques and strategies for managing products and projects.
- Scale the company business and move it in the right direction.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
7 godzin
Opis
Szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (na miejscu lub zdalnie) jest skierowane do osób zestresowanych, które chcą przejąć kontrolę nad stresem i czuć się spokojniejsze, bardziej przejrzyste i zaradne.

Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą mogli:

- Aby móc wyrazić, jakie są dwa rodzaje stresu, twoje osobiste wskaźniki i środki łagodzące stres.
- Aby stworzyć plan z określonymi procedurami, aby zwiększyć spokój, klarowność i energię, jednocześnie minimalizując narastanie stresu w ciągu dnia
- Aby nauczyć się sprawdzonych technik przenoszenia negatywnych emocji i wzmacniania pozytywnych
- Radzenie sobie z pozbawionymi mocy przekonaniami wokół pracy, życia, związków, które często powodują stres

Format kursu

- Interaktywny wykład i dyskusja.
- Dużo ćwiczeń i ćwiczeń.

Opcje dostosowywania kursu

- Aby poprosić o niestandardowe szkolenie dla tego kursu lub zarezerwować indywidualny coaching, skontaktuj się z nami w celu umówienia się.
14 godzin
Opis
In 1996 John Kotter wrote "Leading Change" which looked at what people did to transform their organisations. Kotter introduced an 8-step change model for helping managers deal with transformational change.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed for managers, business owners and strategists planning to implement Kotter's 8 model in their respective organization.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 godzin
Opis
Zamiast obsługi głębokich analiz i dużych zmian model McKinsey 7-S doskonale nadaje się do analizy spójności Twojej firmy. Jeśli wiesz, że musisz zmienić swój akt, ale nie masz pewności, co zrobić, jest to model zarządzania zmianą dla Ciebie.

Szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla menedżerów, właścicieli firm i strategów planujących wdrożenie modelu McKinsey 7s w swojej organizacji. \

Format kursu

- Interaktywny wykład i dyskusja.
- Dużo ćwiczeń i ćwiczeń.

Opcje dostosowywania kursu

- Aby poprosić o niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami w celu umówienia się.
14 godzin
Opis
Prowadzone przez instruktora warsztaty szkoleniowe na żywo (u klienta lub zdalnie) mają na celu wprowadzenie dostępnych modeli zarządzania zmianami wraz z ich zaletami i wadami oraz studiów przypadków, aby wyposażyć delegatów w wiedzę i umiejętności pozwalające wybrać najbardziej odpowiedni model właściwy dla ich dziedziny samo.

Format kursu

Kombinacją:

- Ułatwione dyskusje
- Prezentacje slajdów
- Ćwiczenia i studia przypadków

Pod koniec tego kursu uczestnicy będą mogli:

- Wyjaśnij podstawowe strategie zmian, które leżą u podstaw planowania zmian w organizacji
- Zbuduj plan zmian odpowiedni dla ich części firmy.

Opcje dostosowywania kursu

- Aby poprosić o niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami w celu umówienia się.
14 godzin
Opis
„Jakość dostawcy” oznacza zdolność dostawcy do dostarczania towarów i usług do klientów w zadowalający sposób. „Zarządzanie jakością dostawcy” odnosi się do narzędzi i procesów używanych do zarządzania jakością dostawcy.

Szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (na miejscu lub zdalnie) jest skierowane do kierowników dostaw i personelu, którzy chcą przyjąć podejście zorientowane na jakość w zarządzaniu dostawcami.

Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą mogli:

- Przyjęcie proaktywnego i opartego na współpracy podejścia do poprawy jakości dostawców.
- Jasno zdefiniuj i przekaż specyfikacje i wymagania dotyczące dostaw.
- Poznaj różne systemy Management jakością dostawcy (QMS) i zastosuj podejście analityczne, aby wybrać najbardziej odpowiedni.
- Użyj systemu QMS do ciągłego monitorowania, kontroli i audytu łańcuchów dostaw.
- Upewnij się, że dostawcy zapewniają produkty i usługi najwyższej jakości.

Format kursu

- Interaktywny wykład i dyskusja.
- Dużo ćwiczeń i ćwiczeń.
- Praktyczne wdrożenie w środowisku na żywo.

Opcje dostosowywania kursu

- Aby poprosić o niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami w celu umówienia się.
14 godzin
Opis
Nowoczesna strategia rozwoju przedsiębiorstwa jest drogowskazem, odpowiedzią na zachodzące zmiany, jednocześnie bazując na doświadczeniu i wiedzy osób odpowiedzialnych za jej opracowanie i wdrożenie. Podczas szkolenia zapoznamy się z praktycznym pakietem wiedzy dotyczącym zarządzania strategicznego, ze szczególnym uwzględnieniem elementów dotyczących poprawy funkcjonowania firmy.

Wśród licznych korzyści ze szkolenia wymienić można: znajomość i umiejętność wykorzystywania nowoczesnych, użytecznych narzędzi zarządzania strategicznego, umiejętność formułowania celów rozwojowych, wdrażania zapisów strategii w codziennej działalności przedsiębiorstwa. Kolejnymi korzyściami są wyższa efektywność pracy, poprawa funkcjonowania w zmieniającym się środowisku biznesowym, w relacjach ze współpracownikami i klientami.

Osoby uczestniczące w szkoleniu będą łatwiej radzić sobie z problemami dotyczącymi działalności firmy, w sposób bardziej efektywny będą wykorzystywały jej potencjały oraz identyfikowały przewagi konkurencyjne.
7 godzin
Opis
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at managers and executives who wish to implement the right tools, skills, and methodologies to manage remote teams.

By the end of this training, participants will be able to:

- Explore remote leadership, structures, and components to successfully adapt a remote work setup.
- Develop trust, goals, culture, and teamwork to create an effective and productive remote team.
- Use existing tools and technologies to improve virtual communication and collaboration.
- Implement goal setting and project management methods to measure the performance of a remote team.
14 godzin
Opis
Szkolenie adresowane jest do osób kierującymi zespołami pracowników, kierującymi projektami, chcących w pełni korzystać z potencjału drzemiącego w zespole

Korzyści dla uczestników szkolenia:

- Poznanie charakterystyki poszczególnych grup pokoleniowych
- Nabędą umiejętności odpowiedniego komunikowania się z pracownikami
- Nabędą umiejętności udzielania informacji zwrotne według zasady „tu i teraz”
- Poznanie sposobów na motywowanie pracowników pokolenia X, Y oraz Z
- Poznanie modelowych typów rozmów z pracownikami pokolenia X,Y i Z

Metoda szkolenia:

Szkolenie pomyślane jest jako interaktywne, gdzie udział uczestników sięga ponad 80% czasu. Każda sesja przebiega według podobnej dynamiki, opartej o metodologię opracowaną z uwzględnieniem cyklu Kolba: ćwiczenie otwierające na nowe nawyki (budujące świadomość), mini wykład o technikach (wiedza), ćwiczenie nowych taktyk i technik (umiejętność). Po zamknięciu każdej sesji uczestnicy otrzymują materiały pomocnicze dotyczące omówionej sesji.

Materiał praktyczny jest podsumowywany mini wykładami dającymi teoretyczne podstawy oraz wyjaśniającymi podstawowe mechanizmy psychologiczne, których uczestnicy doświadczają w trakcie pracy na sali szkoleniowej.
7 godzin
Opis
Zdobądź zrozumienie i wgląd w wartość inwestowania w społeczną odpowiedzialność biznesu, filantropię i zrównoważony rozwój. Szkolenia prowadzone są w formie interaktywnej i obejmują szereg studiów przypadku.
Szkolenie Zarządzanie, Zarządzanie boot camp, Szkolenia Zdalne Zarządzanie, szkolenie wieczorowe Zarządzanie, szkolenie weekendowe Zarządzanie, Kurs Zarządzanie,Kursy Zarządzanie, Trener Zarządzanie, instruktor Zarządzanie, kurs zdalny Zarządzanie, edukacja zdalna Zarządzanie, nauczanie wirtualne Zarządzanie, lekcje UML, nauka przez internet Zarządzanie, e-learning Zarządzanie, kurs online Zarządzanie, wykładowca Zarządzanie

Kursy w promocyjnej cenie

Newsletter z promocjami

Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj informacje o aktualnych zniżkach na kursy otwarte.
Szanujemy Twoją prywatność, dlatego Twój e-mail będzie wykorzystywany jedynie w celu wysyłki naszego newslettera, nie będzie udostępniony ani sprzedany osobom trzecim.
W dowolnej chwili możesz zmienić swoje preferencje co do otrzymywanego newslettera bądź całkowicie się z niego wypisać.

Zaufali nam

This site in other countries/regions