Szkolenia Management and Leadership

Szkolenia Management and Leadership

Szkolenia z tematu Management and Leadership w Polsce.

Opinie uczestników

★★★★★
★★★★★

Plany szkoleń z technologii Management and Leadership

Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
7 godzin
Opis
Grupa docelowa: menedżerowie wszystkich branż, a w szczególności: firmy z sektora prywatnego i publicznego, w których odbywa się proces zmian lokalnych i międzynarodowych, i gdzie ten proces ulega przyspieszeniu, jak i firm, które przeżywają fuzję, przejęcie, czy też reorganizację.

Cele szkolenia:

- umieć określić swój profil lidera zmian i sprawdzić profil swoich pracowników
- rozumieć cele zmiany i umieć je przekazywać swojej ekipie
- angażować pracowników w procesie zmian tak, aby stali się jej aktywnymi aktorami
- umieć tworzyć sieć sprzymierzeńców niezbędną w zmieniającym się otoczeniu
- odnosić sukces w swoich pierwszych krokach w procesie zmiany

Forma zajęć: warsztatowa
7 godzin
Opis
Grupa docelowa: osoby, które chcą zwiększyć swoją skuteczność w środowisku zawodowym, szefowie ekip, grup projektowych, menedżerowie projektów.

Cele szkolenia:

- Wpływać na innych i ich mobilizować bez użycia autorytetu władzy
- Poprawić relacje poziome, od swoich dostawców do swoich klientów
- Powiększyć swoją skuteczność jako leadera
- Osiągnąć zadowolenie osobiste dzięki bardziej produktywnym relacjom zawodowym
- Wzbogacić swój kapitał relacji

Forma zajęć: warsztatowa
7 godzin
Opis
Grupa docelowa: menedżerowie zarządzający zespołami z różnych szczebli organizacji, kierownicy projektów, kierownicy zespołów zadaniowych, kierownicy zaangażowani w proces wdrażania zmian oraz Ci liderzy, którzy uczestniczą w procesie zmian i chcą zrozumieć ich mechanizm.

Cele szkolenia:

- Przygotować kadrę menedżerską do zarządzania ludźmi (oraz sobą) w procesie zmian
- Uzyskać przyzwolenie i przystąpić do projektu zmiany
- Stworzyć dynamikę działań związanych z projektem zmiany w organizacji
- Przewidywać, uprzedzać i minimalizować źródła konfliktu
- Zaangażować każdego w podjęte działania
- Przyspieszyć i ułatwić wdrożenie nowych narzędzi i metod

Forma zajęć: warsztatowa
7 godzin
Opis
Grupa docelowa: osoby związane z zespołem

Cele szkolenia:

- Potrafić swój styl przywództwa
- Posiadać właściwe podejście do zarządzania w różnych sytuacjach,
- Potrafić funkcję zadania pracowników w zespole i ujętnie delegować
- Móc zanalizować dynamikę swojego zespołu i odpowiednio motywować

Forma zajęć: warsztatowa
7 godzin
Opis
Grupa docelowa: osoby z różnych szczebli firmy, których sukces zależy od umiejętnej współpracy w zespole pracującym na odległość, pracujących w Home Office i którzy chcą realizować swoje projekty zawodowe pełniej.

Cele szkolenia:

- Potrafić określić etapy budowania efektywnego zespołu rozproszonego
- Potrafić określić role w zespole i delegować skutecznie zadania
- Móc przeanalizować dynamikę zespołu którym kieruję
- Działać harmonijnie korzystając z potencjału, który drzemie u osób w moim zespole

Forma zajęć: warsztatowa

Nadchodzące szkolenia z technologii Management and Leadership

Szkolenie Management and Leadership, Management and Leadership boot camp, Szkolenia Zdalne Management and Leadership, szkolenie wieczorowe Management and Leadership, szkolenie weekendowe Management and Leadership, Kurs Management and Leadership,Kursy Management and Leadership, Trener Management and Leadership, instruktor Management and Leadership, kurs zdalny Management and Leadership, edukacja zdalna Management and Leadership, nauczanie wirtualne Management and Leadership, lekcje UML, nauka przez internet Management and Leadership, e-learning Management and Leadership, kurs online Management and Leadership, wykładowca Management and Leadership

Kursy w promocyjnej cenie

Newsletter z promocjami

Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj informacje o aktualnych zniżkach na kursy otwarte.
Szanujemy Twoją prywatność, dlatego Twój e-mail będzie wykorzystywany jedynie w celu wysyłki naszego newslettera, nie będzie udostępniony ani sprzedany osobom trzecim.
W dowolnej chwili możesz zmienić swoje preferencje co do otrzymywanego newslettera bądź całkowicie się z niego wypisać.

Zaufali nam

This site in other countries/regions