Szkolenia Management and Leadership

Szkolenia Management and Leadership

Lokalne, prowadzone przez instruktora kursy szkoleniowe z zakresu zarządzania i przywództwa na żywo dla tych, którzy chcą rozwinąć swoje umiejętności coachingu i prowadzenia swoich współpracowników w kierunku doskonałości Szkolenie w zakresie zarządzania i przywództwa jest dostępne jako "szkolenie na żywo na miejscu" lub "szkolenie na żywo na miejscu". Szkolenie na żywo online (inaczej "zdalne szkolenie na żywo") odbywa się za pomocą interaktywnego, zdalnego pulpitu . Szkolenie na żywo na miejscu może odbywać się lokalnie w siedzibie klienta w Polsce lub w korporacyjnych centrach szkoleniowych NobleProg w Polsce. NobleProg — światowy dostawca szkoleń lokalnych

Machine Translated

Opinie uczestników

★★★★★
★★★★★

Plany szkoleń z technologii Management and Leadership

Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
21 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at organization leaders who wish to learn how to drive change within organizations by implementing effective change leadership strategies. By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand the effect of change leadership on individuals, teams, and organizations.
 • Apply planning practices to organizational change efforts.
 • Effectively drive organizational change through change leadership.
7 godzin
Grupa docelowa: menedżerowie wszystkich branż, a w szczególności: firmy z sektora prywatnego i publicznego, w których odbywa się proces zmian lokalnych i międzynarodowych, i gdzie ten proces ulega przyspieszeniu, jak i firm, które przeżywają fuzję, przejęcie, czy też reorganizację. Cele szkolenia:
 •  umieć określić swój profil lidera zmian i sprawdzić profil swoich pracowników
 • rozumieć cele zmiany i umieć je przekazywać swojej ekipie
 • angażować pracowników w procesie zmian tak, aby stali się jej aktywnymi aktorami
 • umieć tworzyć sieć sprzymierzeńców niezbędną w zmieniającym się otoczeniu
 • odnosić sukces w swoich pierwszych krokach w procesie zmiany
Forma zajęć: warsztatowa
7 godzin
Grupa docelowa: osoby, które chcą zwiększyć swoją skuteczność w środowisku zawodowym, szefowie ekip, grup projektowych, menedżerowie projektów. Cele szkolenia:
 • Wpływać na innych i ich mobilizować bez użycia autorytetu władzy
 • Poprawić relacje poziome, od swoich dostawców do swoich klientów
 • Powiększyć swoją skuteczność jako leadera
 • Osiągnąć zadowolenie osobiste dzięki bardziej produktywnym relacjom zawodowym
 • Wzbogacić swój kapitał relacji
Forma zajęć: warsztatowa
7 godzin
Grupa docelowa: menedżerowie zarządzający zespołami z różnych szczebli organizacji, kierownicy projektów, kierownicy zespołów zadaniowych, kierownicy zaangażowani w proces wdrażania zmian oraz Ci liderzy, którzy uczestniczą w procesie zmian i chcą zrozumieć ich mechanizm. Cele szkolenia:
 • Przygotować kadrę menedżerską do zarządzania ludźmi (oraz sobą) w procesie zmian
 • Uzyskać przyzwolenie i przystąpić do projektu zmiany
 • Stworzyć dynamikę działań związanych z projektem zmiany w organizacji
 • Przewidywać, uprzedzać i minimalizować źródła konfliktu
 • Zaangażować każdego w podjęte działania
 • Przyspieszyć i ułatwić wdrożenie nowych narzędzi i metod
Forma zajęć: warsztatowa
7 godzin
Grupa docelowa: osoby związane z zespołem Cele szkolenia:
 • Potrafić swój styl przywództwa
 • Posiadać właściwe podejście do zarządzania w różnych sytuacjach,
 • Potrafić funkcję zadania pracowników w zespole i ujętnie delegować
 • Móc zanalizować dynamikę swojego zespołu i odpowiednio motywować
Forma zajęć: warsztatowa
7 godzin
Grupa docelowa: osoby z różnych szczebli firmy, których sukces zależy od umiejętnej współpracy w zespole pracującym na odległość, pracujących w Home Office i którzy chcą realizować swoje projekty zawodowe pełniej. Cele szkolenia:
 • Potrafić określić etapy budowania efektywnego zespołu rozproszonego
 • Potrafić określić role w zespole i delegować skutecznie zadania
 • Móc przeanalizować dynamikę zespołu którym kieruję
 • Działać harmonijnie korzystając z potencjału, który drzemie u osób w moim zespole
Forma zajęć: warsztatowa
14 godzin
Nabycie umiejętności w zakresie: • rangowania zadań, określania priorytetów,
• nabycia praktycznych umiejętności planowania i organizowania pracy,
• kontrolowania nakładu pracy na poszczególne obowiązki w miejscu pracy,
• podniesienia kontroli monitorowania postępów w zaplanowanych działaniach,
• skutecznego korzystania z narzędzi pozwalających na stworzenie efektywnego systemu
  zarządzania własnym czasem, 
• pracy pod presją czasu,
• identyfikacji i likwidowania czynników zakłócających pracę.
14 godzin
Podstawą dobrze funkcjonującego zespołu jest umiejętność realizacji innowacyjnych oraz zaawansowanych zadań. Aby uzyskać dużą skuteczność działania osoby tworzące zespół oprócz kompetencji merytorycznych potrzebują jeszcze jednej kluczowej umiejętności komunikowania się między sobą. Szkolenie dostarcza narzędzia komunikacyjne i ćwiczy model Model IPS (Innovative Problem Solving), nuczy zarządzania konfliktem. Uczestnicy wypracowują własny kodeks komunikacji w projekcie i zgłębiają zasady komunikacji nieantagonizującej. Grupa docelowa:
zespoły, które chcą rozwinąć do poziomu mistrzowskiego umiejętności słuchania, przekazywania informacji i zasad komunikacji nieantagonizującej.
 
7 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at ___ who wish to use ___ to ___. By the end of this training, participants will be able to:
 • Install and configure ___.
 • ___. 
 • ___. 
 • ___. 

Last Updated:

Szkolenie Management and Leadership, Management and Leadership boot camp, Szkolenia Zdalne Management and Leadership, szkolenie wieczorowe Management and Leadership, szkolenie weekendowe Management and Leadership, Kurs Management and Leadership,Kursy Management and Leadership, Trener Management and Leadership, instruktor Management and Leadership, kurs zdalny Management and Leadership, edukacja zdalna Management and Leadership, nauczanie wirtualne Management and Leadership, lekcje UML, nauka przez internet Management and Leadership, e-learning Management and Leadership, kurs online Management and Leadership, wykładowca Management and Leadership

Kursy w promocyjnej cenie

Newsletter z promocjami

Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj informacje o aktualnych zniżkach na kursy otwarte.
Szanujemy Twoją prywatność, dlatego Twój e-mail będzie wykorzystywany jedynie w celu wysyłki naszego newslettera, nie będzie udostępniony ani sprzedany osobom trzecim.
W dowolnej chwili możesz zmienić swoje preferencje co do otrzymywanego newslettera bądź całkowicie się z niego wypisać.

Zaufali nam

This site in other countries/regions