Szkolenia Zarządzanie projektami

Szkolenia Zarządzanie projektami

Praktyczne szkolenia na żywo z Zarządzania Projektami

Aby osiągnąć założone cele w Twojej firmie niezbędne jest odpowiednie zarządzanie projektami. Na naszych szkoleniach krok po kroku dowiesz się co jest najważniejsze aby zwiększyć efektywność swoją i pracowników.

Szkolenie z Zarządzania projektami jest dostępne jako "szkolenie stacjonarne" lub "szkolenie online na żywo".
Szkolenie stacjonarne może odbywać się lokalnie w siedzibie klienta w Polsce lub w ośrodkach szkoleniowych NobleProg w Polsce. Zdalne szkolenie online odbywa się za pomocą interaktywnego, zdalnego pulpitu DaDesktop .

Opinie uczestników

★★★★★
★★★★★

Plany szkoleń z technologii Zarządzanie projektami

Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
7 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at intermediate-level Jira administrators who wish to learn how to use Jira Service Management efficiently. By the end of this training, participants will be able to:
 • Learn and understand the fundamentals of Jira Service Management.
 • Set up and configure a service desk and manage requests.
 • Manage Jira Service Management backend and integration.
14 godzin
Oracle Primavera P6 to kompleksowe i elastyczne rozwiązanie do zarządzania portfelem projektów. Zapewnia narzędzia do skutecznego planowania, zarządzania i kontrolowania dowolnego projektu. To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo (online lub na miejscu) jest przeznaczone dla kierowników projektów, którzy chcą z powodzeniem zarządzać projektem za pomocą Oracle Primavera P6 rozwiązania do zarządzania projektami. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Zrozumienie interfejsu Primavera P6. Tworzenie i kontrolowanie harmonogramu projektu. Dodawać, organizować i zarządzać działaniami projektowymi. Śledzenie i monitorowanie postępów całego cyklu życia projektu. Tworzenie niestandardowego raportu o stanie projektu.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
21 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at marketing executives who wish to understand how to leverage Agile frameworks to optimize growth marketing strategies, create customer-centric products, and achieve scalable growth. By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand the key frameworks used in agile product management.
 • Analyze the potential demand for new products and services.
 • Learn how to price new products and techniques for tuning value.
14 godzin
Certified Scrum Master (CSM) to poświadczenie na poziomie podstawowym, które zapewnia profesjonalistom solidne podstawy i zrozumienie metodologii zarządzania projektami, aby rozpocząć pracę jako praktyk Scrum. To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo (online lub na miejscu) jest przeznaczone dla początkujących i średnio zaawansowanych profesjonalistów, którzy chcą lepiej zrozumieć Scrum i zdać egzamin certyfikacyjny Certified Scrum Master (CSM). Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Opanowanie podstaw i koncepcji Scrum. Zdobycie podstawowych kompetencji do radzenia sobie z wewnętrznymi i zewnętrznymi zakłóceniami w rozwoju projektu. Opanowanie tajników wszystkich ceremonii Scrum. Zdobądź biegłość w wykonywaniu Scrum. Pewne przystąpienie do egzaminu certyfikacyjnego Certified Scrum Master (CSM).
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
21 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at intermediate-level project managers who wish to create, execute, and manage forms in Jira effectively. By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand Jira's core concepts, including issue types, workflows, and projects.
 • Develop and manage custom fields to collect and organize data effectively.
 • Optimize form-related processes for various project types and teams.
14 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at product owners who wish to gain knowledge of advanced techniques for successful product ownership in dynamic and challenging environments as a Professional Scrum Product Owner II (PSPO II). By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand advanced strategies for maximizing the value delivered by the product and prioritize effectively in complex situations.
 • Apply refined backlog management techniques to ensure the team works on the most valuable items, and collaborate with stakeholders to refine and split user stories.
 • Engage with diverse stakeholders, manage their expectations, and effectively incorporate their feedback into the product development process.
 • Gain insights into scaling Scrum, managing multiple Product Backlogs, and coordinating efforts in larger product development environments.
14 godzin
Opis: Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących jako Scrum Master, które nie chcą ograniczać się do mechanicznego prowadzenia Scrum. Szkolenie pomaga zrozumieć rzeczywiste działanie Scrum, pogłębić swoje kompetencje Scrum Mastera i stać się prawdziwym zwinnym liderem. Szkolenie przeznaczone jest także dla osób, które chcą usystematyzować wiedzę oraz zweryfikować swoje praktyczne doświadczenia pod kątem egzaminu PSM II (Professional Scrum Master II). Szkolenie uczy interpretacji Scrum Guide zgodnej z wizją Scrum.org co jest niezbędne podczas egzaminu. Szkolenie przygotowanie jest na najnowszej wersji ScrumGuide opublikowanej w listopadzie 2020. Cena szkolenia nie uwzględnia kosztu egzaminu PSM II.
14 godzin
Grupa docelowa:
 • Kierownicy działów IT
 • Managerowie projektów, PM
 • Product Owners
 • Pracownicy działu marketingu
14 godzin
This course is part of the Data Scientist skill set (Domain: Advisory & Leadership).
7 godzin
This course is aimed at Project Managers and those interested in Risk Management within Projects.
7 godzin
Dowiedz się więcej o planowaniu projektów i powiązanych działaniach, aby zapewnić skuteczne zarządzanie projektami.
14 godzin
Przeznaczenie kursu: Dla kadry zarządzającej: kierowników zespołów, menedżerów oraz pracowników, którzy jako liderzy wprowadzają zmiany. Szkolenie jest także elementem wspomagającym do rozwijanie poszczególnych funkcji kierowniczych oraz zarządzanie zasobami ludzkimi. Korzyści wynikające z ukończenia kursu:
 • wzrost efektywności zarządzania zespołem,
 • skuteczne podejmowanie decyzji związanych z wprowadzaniem zmian, funkcjami kierowniczymi,
 • zrozumienie istoty procesu zmian w organizacji,
 • nabycie umiejętność spoglądania na zmianę z różnych punktów widzenia na proces zmian, 
 • adekwatny dobór stylu kierowania do zespołu, sytuacji, rozwoju firmy.
Metoda szkolenia: Szkolenie pomyślane jest jako interaktywne, gdzie udział uczestników sięga ponad 80% czasu. Każda sesja przebiega według podobnej dynamiki, opartej o metodologię opracowaną z uwzględnieniem cyklu Kolba: ćwiczenie otwierające na nowe nawyki (budujące świadomość), mini wykład o technikach (wiedza), ćwiczenie nowych taktyk i technik (umiejętność). Po zamknięciu każdej sesji uczestnicy otrzymują materiały pomocnicze dotyczące omówionej sesji. Materiał praktyczny jest podsumowywany mini wykładami dającymi teoretyczne podstawy oraz wyjaśniającymi podstawowe mechanizmy psychologiczne, których uczestnicy doświadczają w trakcie pracy na sali szkoleniowej.
21 godzin
Podczas tego 3-dniowego warsztatu, trwającego 21 godzin, uczestnicy dowiedzą się, jak efektywniej zarządzać projektami, zapewniając, że projekty są dostarczane na czas i w ramach budżetu zgodnie z ich zakresem. Uczestnicy zidentyfikują swoje mocne i słabe strony jako kierownicy projektów; zdobędą umiejętności w zakresie inicjowania, planowania, wykonywania, kontrolowania i oceny swoich projektów.
7 godzin
Dzięki tym 1-dniowym warsztatom uczestnicy dowiedzą się, jak efektywniej zarządzać projektami, zapewniając, że projekty są dostarczane na czas i w ramach budżetu zgodnie z ich zakresem. Uczestnicy zidentyfikują swoje mocne i słabe strony jako kierownicy projektów; zdobędą umiejętności w zakresie inicjowania, planowania, realizacji, kontroli i oceny swoich projektów.
14 godzin
  Cele kursu: Po tym 2-dniowym kursie uczestnicy będą Rozwinąć głębsze zrozumienie elementów, które regulują proces i dostarczanie skutecznego i wydajnego zarządzania projektami Zbudują techniki, które zapewnią rozwój zdolności wysokiego poziomu w stawianiu czoła i interweniowaniu w obliczu wyzwań związanych z transformacją i zmianami poprzez wykorzystanie procesów zarządzania projektami Zastosowanie zdobytej wiedzy w codziennych działaniach uczestników w celu zapewnienia pozytywnych wyników i trwałych rezultatów. Docenienie znaczenia realistycznego zarządzania w zapewnieniu sukcesu każdego projektu i przedsięwzięcia.
Szczegóły: Docelowa liczba osób: 5-10 (maksymalnie 25 osób) Całkowity dzienny czas trwania: 7 godzin + 1-godzinny lunch
 • Konfiguracja: Konfiguracja sali lekcyjnej i prezentacji
 • Metodologie: Szkolenie prowadzone przez instruktora
 • Odgrywanie ról
 • Ćwiczenie analizy ryzyka
 • Prezentacja wyników
 • Potrzebny sprzęt i wyposażenie Projektor
 • Dodatkowy laptop na prezentację 2. dnia
 • Biała tablica z materiałami do pisania
 • Akcesoria do pisania dla uczestników
 • Nagłośnienie/mikrofon
 • Duże klocki konstrukcyjne/Lego
 • Czekoladki i inne upominki za aktywność
 • Certyfikat osiągnięcia/ukończenia
 • 7 godzin
   Cele kursu: Będzie to jednodniowy kurs, a po jego zakończeniu uczestnicy będą w stanie Zdefiniować, czym jest ryzyko, jego pochodzenie i wpływ na biznes, co przejawia się w zwiększeniu ich świadomości na ten temat. Przytoczyć różne przypadki, które będą pomocne dla organizacji w celu ograniczenia, a najlepiej wyeliminowania ryzyka. Właściwe prognozowanie ryzyka i wyzwań w sposób proaktywny. Odkryć liczne techniki identyfikacji, łagodzenia i ograniczania ryzyka. Współpracować z kanałami wewnętrznymi w celu wzmocnienia zarządzania ryzykiem dla całej organizacji.
  Konfiguracja treningu: Docelowa liczba pracowników: 10-20 na partię Docelowa data dostawy: TBD
 • Całkowity dzienny czas trwania: 7 godzin + 1-godzinny lunch
 • Konfiguracja: Konfiguracja sali lekcyjnej i prezentacji
 •  
 •          3. Metodologie:
 • Szkolenie prowadzone przez instruktora Odgrywanie ról Ćwiczenie analizy ryzyka Prezentacja wyników i ćwiczenia dotyczące aktywności Potrzebny sprzęt i wyposażenie
   Projektor Biała tablica z materiałami do pisania Przybory do pisania dla uczestników Nagłośnienie/mikrofon Duże klocki konstrukcyjne/Lego Czekoladki i inne upominki dla uczestników
   Certyfikat osiągnięcia/ukończenia
  14 godzin
  Ten kurs jest przeznaczony dla każdego, kto chce  zrozumieć zarządzanie usługami IT, aby zapewnić klientom lepszą wartość. Jest odpowiedni dla całego personelu IT i kierownictwa, a także dla klientów, którzy ściśle współpracują z IT w celu spełnienia wymagań biznesowych. Ten kurs jest również przeznaczony dla studentów, którzy chcą uzyskać certyfikat ITIL® 4 Foundation i chcą przygotować się do egzaminu ITIL® 4 Foundation. ITIL 4®  Foundation umożliwia kandydatom spojrzenie na zarządzanie usługami IT poprzez kompleksowy model operacyjny w celu tworzenia, dostarczania i ciągłego doskonalenia produktów i usług obsługujących technologię.
  Na szkoleniu ITIL 4®  Foundation poznasz:
  • Holistyczne podejście do ułatwiania współtworzenia wartości z klientami i innymi interesariuszami w postaci produktów i usług
  • Zasady przewodnie ITIL 4® 
  • Cztery wymiary zarządzania usługami
  • Kluczowe koncepcje Lean, Agile, DevOps i dlaczego są one ważne dla dostarczania wartości biznesowej
  • W jaki sposób praktyki ITIL®  opisane w ITIL 4®  utrzymają wartość i znaczenie zapewniane przez obecne procesy ITIL® , jednocześnie rozszerzając się w celu integracji z różnymi obszarami zarządzania usługami i IT, od popytu do wartości.

  Dla kogo jest szkolenie ITIL 4®  Foundation:
  ITIL 4®  Foundation jest odpowiedni dla osób, które potrzebują podstawowej wiedzy na temat struktury ITIL®  i tego, jak można ją wykorzystać do poprawy jakości zarządzania usługami IT w organizacji. Certyfikacja dotyczy również specjalistów IT, którzy pracują w organizacji, która przyjęła ITIL® , a zatem muszą być świadomi i wnosić swój wkład w ogólny program doskonalenia usług.

  Egzamin jest obowiązkowy. Zawiera test jednokrotnego wyboru składający się z 40 pytań.
  Czas trwania egzaminu: 75 minut (dodatkowe 15 minut dla kandydatów z języka obcego do ITIL® )
  Do zdania egzaminu niezbędne jest uzyskanie minimum 26 punktów z 40.
  35 godzin
  In this comprehensive PMP certification training, we cover the following topics along with tools and techniques to be used. Our expert trainers provide guidance on strategic thinking, tips to succeed in the exam as well as in real-world project management scenario. Towards the end of the program, we conduct Q & A sessions so that you can be fully prepared for the examination and achieve project management success in the long run.
  14 godzin
  Praktyczne – w formie ćwiczeń, dyskusji i krótkich prezentacji przedstawienie zasad i wybranych praktyk zwinnego przywództwa oraz przygotowanie uczestników do wprowadzenia i praktycznego stosowania tych zasad i praktyk w swoich firmach i zespołach. Warsztat zorientowany jest na takie zagadnienia zwinnego przywództwa, jak:
  • Rola, zadania i kompetencje lidera w zwinnej organizacji
  • Budowanie systemu wartości w zespole i projekcie
  • Współpraca w samoorganizujących się zespołach
  • Budowanie środowiska pracy opartego na zaufaniu, transparentności i bezpieczeństwie
  • Własny profil lidera 3.0 uczestników warsztatów
  14 godzin
  Szkolenia pozwala na zapoznanie z wiedzą, technikami, narzędziami i praktykami w zakresie prowadzenia projektów w
  oparciu o metodykę Prince2 w wersji 6.0.
  Szkolenie dedykowane jest dla osób zainteresowanych wdrażaniem podejść klasycznych „waterfall” w organizacji, osób
  uczestniczących w projektach, kierowników projektów wdrażających lub planujących wdrożyć podejścia do zarządzania
  projektami.
  Szkolenie składa się z części merytorycznej, warsztatów, praktycznych przykładów.
  W ramach szkolenia uczestnicy przygotowywani są do certyfikacji poprzez egzamin testowy. oraz mają możliwość
  przystąpienia do egzaminu.
  Egzamin kończący szkolenie pozwala na uzyskanie międzynarodowego certyfikatu Peoplecert.
  14 godzin
  • Egzamin jednokrotnego wyboru, zawiera 68 pytań i trwa 150 minut.
  • Do zdania egzaminu wymagane jest udzielenie prawidłowej odpowiedzi na 38 pytań.
  • Materiały i egzamin dostępne są w języku polskim lub angielskim.
  • Certyfikatu PRINCE2® Practitioner ważny jest 3 lata.
  21 godzin
  Szkolenie autorskie przygotowujące do egzaminu CAPM® (Certiefied Associate Project Management®) w wersji
  obowiązującej w 2022 roku.
  Wg informacji PMI formuła egzaminu CAPM® ulegnie zmianie na początku 2023.
  Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia CAPM-Prep (21 godzin)

  Grupa docelowa:
  • Mniej doświadczeni kierownicy projektów oraz członkowie zespołów projektowych, pragnący rozszerzyć swoją wiedzę i umiejętności zarządzania projektami
  • Menedżerowie średniego i wyższego szczebla, chcący poszerzyć swoje kompetencje w zarządzaniu i nadzorze nad projektami
  • Osoby, które mają doświadczenie w zarządzaniu projektami i chcą podnieść swoje kompetencje.

  Cele szkolenia:
  • Przygotowanie do uzyskania certyfikatu Certified Associates Project Management Professional (CAPM®) poprzez
   - Usystematyzowanie posiadanej wiedzy,
   - Zapoznanie się ze specyfiką egzaminu CAPM®
  • Spełnienie w istotnej części formalnego warunku dopuszczenia do egzaminu CAPM®, tj. uzyskanie 21 (z 23 wymaganych) tzw. godzin kontaktowych (szkoleniowych)
  • Poznanie podstawowych praktyk, technik i narzędzi zarządzania projektami
    
  Forma zajęć:
  • Prezentacje zagadnień zarządzania projektami
  • Pytania i quizy dotyczące zagadnień egzaminu CAPM®
  • Odpowiedzi na pytania w stylu pytań certyfikacji CAPM® oraz ich analiza
  35 godzin
  Szkolenie autorskie przygotowujące do egzaminu PMP® (Project Management Professional®)
  Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia PMP-Prep (35 godzin)
  Grupa docelowa:
  • Doświadczeni kierownicy projektów, chcący podnieść swoje kwalifikacje oraz potwierdzić je uznawanym na całym świecie prestiżowym certyfikatem Project Management Professional – (PMP®)
  A także:
  • Mniej doświadczeni kierownicy projektów oraz członkowie zespołów projektowych, pragnący rozszerzyć swoją wiedzę i
  • umiejętności zarządzania projektami
  • Menedżerowie średniego i wyższego szczebla, chcący poszerzyć swoje kompetencje w zarządzaniu i nadzorze nad
  • projektami
  • Osoby, które mają doświadczenie w zarządzaniu projektami i chcą podnieść swoje kompetencje.

  Cele szkolenia:
  • Kompleksowe przygotowanie do uzyskania certyfikatu Project Management Professional (PMP®) poprzez  usystematyzowanie posiadanej wiedzy, o zapoznanie się ze specyfiką egzaminu PMP®
  • Spełnienie formalnego warunku dopuszczenia do egzaminu PMP®, tj. uzyskanie 35 tzw. godzin kontaktowych
  • Poznanie praktyk, technik i narzędzi zarządzania projektami

  Forma zajęć:
  • Prezentacje zagadnień zarządzania projektami
  • Pytania i quizy dotyczące zagadnień egzaminu PMP®
  • Pytania w stylu pytań certyfikacji PMP® oraz ich analiza
  21 godzin
  • Egzamin jednokrotnego wyboru, zawiera 50 pytań i trwa 150 minut.
  • Aby zdać egzamin należy poprawnie odpowiedzieć na 30 pytań.
  • Materiały i egzamin dostępne są w języku polskim lub angielskim.
  • Dopuszczalne jest korzystanie z podręcznika
  21 godzin
  Egzamin wielokrotnego wyboru zawiera 50 pytań i trwa 60 minut.
  Aby zdać egzamin, należy poprawnie odpowiedzieć na 28 pytań.
  Materiały i egzamin dostępne są w języku polskim lub angielskim.
  Niedozwolone jest korzystanie z instrukcji i materiałów pomocniczych
  14 godzin
  Kto powinien wziąć udział? Ten 2-dniowy kurs jest odpowiedni dla wszystkich specjalistów IT, którzy są zainteresowani wdrożeniem metodologii Iterative Agile i Scrum do zarządzania rozwojem oprogramowania. Kurs ten jest szczególnie odpowiedni dla kierowników projektów, liderów zespołów, programistów i klientów rozwoju oprogramowania, którzy chcą mieć udział w procesie rozwoju.
  7 godzin
  Kurs ten został stworzony dla osób zarządzających, kadry kierowniczej oraz innych osób, które chcą wiedzieć, jak oszacować korzyści z wdrożenia metodologii lub chcą zrozumieć, co robi ich zespół.  Szkolenie okażę się również  korzystne dla klientów firm tworzących software, które chcą uczestniczyć w procesie tworzenia aplikacji.
  7 godzin
  Ten kurs jest przeznaczony dla: Właścicieli produktów, menedżerów lub wszystkich zainteresowanych Agile technikami planowania i szacowania. Kurs Scrum Product Owner (SPO) wykorzystuje połączenie prezentacji, dyskusji i praktycznych ćwiczeń wyjaśniających i demonstrujących poprzez praktykę. Ilustruje, jak to jest przyjąć rolę zespołu Agile. Kurs obejmuje wszystkie aspekty zaangażowania właściciela produktu w cykl życia produktu Agile, takie jak szybkie zbieranie wymagań, pisanie historii użytkowników, szacowanie punktów historii, śledzenie, planowanie wydań, raportowanie, prognozowanie, skalowanie i tak dalej.

  Last Updated:

  Szkolenie Zarządzanie projektami, Zarządzanie projektami boot camp, Szkolenia Zdalne Zarządzanie projektami, szkolenie wieczorowe Zarządzanie projektami, szkolenie weekendowe Zarządzanie projektami, Kurs Zarządzanie projektami,Kursy Zarządzanie projektami, Trener Zarządzanie projektami, instruktor Zarządzanie projektami, kurs zdalny Zarządzanie projektami, edukacja zdalna Zarządzanie projektami, nauczanie wirtualne Zarządzanie projektami, lekcje UML, nauka przez internet Zarządzanie projektami, e-learning Zarządzanie projektami, kurs online Zarządzanie projektami, wykładowca Zarządzanie projektami

  Kursy w promocyjnej cenie

  No course discounts for now.

  Newsletter z promocjami

  Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj informacje o aktualnych zniżkach na kursy otwarte.
  Szanujemy Twoją prywatność, dlatego Twój e-mail będzie wykorzystywany jedynie w celu wysyłki naszego newslettera, nie będzie udostępniony ani sprzedany osobom trzecim.
  W dowolnej chwili możesz zmienić swoje preferencje co do otrzymywanego newslettera bądź całkowicie się z niego wypisać.

  Zaufali nam

  This site in other countries/regions