Szkolenia Zarządzanie projektami

Szkolenia Zarządzanie projektami

Praktyczne szkolenia na żywo z Zarządzania Projektami

Aby osiągnąć założone cele w Twojej firmie niezbędne jest odpowiednie zarządzanie projektami. Na naszych szkoleniach krok po kroku dowiesz się co jest najważniejsze aby zwiększyć efektywność swoją i pracowników.

Szkolenie z Zarządzania projektami jest dostępne jako "szkolenie stacjonarne" lub "szkolenie online na żywo".
Szkolenie stacjonarne może odbywać się lokalnie w siedzibie klienta w Polsce lub w ośrodkach szkoleniowych NobleProg w Polsce. Zdalne szkolenie online odbywa się za pomocą interaktywnego, zdalnego pulpitu DaDesktop .

Opinie uczestników

★★★★★
★★★★★

Plany szkoleń z technologii Zarządzanie projektami

Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
14 godzin
Opis:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących jako Scrum Master, które nie chcą ograniczać się do mechanicznego prowadzenia Scrum. Szkolenie pomaga zrozumieć rzeczywiste działanie Scrum, pogłębić swoje kompetencje Scrum Mastera i stać się prawdziwym zwinnym liderem. Szkolenie przeznaczone jest także dla osób, które chcą usystematyzować wiedzę oraz zweryfikować swoje praktyczne doświadczenia pod kątem egzaminu PSM II (Professional Scrum Master II). Szkolenie uczy interpretacji Scrum Guide zgodnej z wizją Scrum.org co jest niezbędne podczas egzaminu. Szkolenie przygotowanie jest na najnowszej wersji ScrumGuide opublikowanej w listopadzie 2020.

Cena szkolenia nie uwzględnia kosztu egzaminu PSM II.
14 godzin
Grupa docelowa:

- Kierownicy działów IT
- Managerowie projektów, PM
- Product Owners
- Pracownicy działu marketingu
14 godzin
This course is part of the Data Scientist skill set (Domain: Advisory & Leadership).
7 godzin
This course is aimed at Project Managers and those interested in Risk Management within Projects.
7 godzin
Learn about project planning and related activities to ensure the successful management of your projects.
21 godzin
Through this 3-day workshop, 21 hours, participants will learn how to manage projects more efficiently, ensuring the projects are delivered on time and within budget according to their scope statement. Participants will identify their strengths and weaknesses as Project Managers; gain skills in initiating, planning, executing, controlling and evaluating their projects.
7 godzin
Through this 1-day workshop, participants will learn how to manage projects more efficiently, ensuring the projects are delivered on time and within budget according to their scope statement. Participants will identify their strengths and weaknesses as Project Managers; gain skills in initiating, planning, executing, controlling and evaluating their projects.
14 godzin
Project Management, Change Management, Transitions Consideration
7 godzin
- Course Objectives:

- This will be a one-day course and after the activity the trainees/participants will be able to:

- Define what is a risk, its origin and impact on the business as manifested by their increase awareness on the topic.
- Cite different instances that will be helpful for the organization to limit and, ideally eliminate risk.
- Perform proper forecasting of risk and challenges in a proactive manner.
- Discover numerous techniques to identify, mitigate and limit risk.
- Collaborate with internal channels to strengthen risk management for the organization as a whole.

- Training Setup:

- Target Headcount: 10 -20 per batch
- Target Date of Delivery: TBD
- Total Daily Duration: 7 hours duration + 1-hour lunch
- Set-up: Classroom and Presentation Set-up

3. Methodologies:

- Instructor Led Training
- Role Playing
- Risk Analysis Exercise
- Presentation of Output and Activity Exercises

- Hardware and Equipment Needed

- Projector
- White Board with Writing Materials
- Writing Paraphernalia for Participants
- Sound System/Lapel Mic
- Big Building Blocks/Lego
- Chocolates and other token for activities

- Certificate of Achievement/Completion
14 godzin
Praktyczne – w formie ćwiczeń, dyskusji i krótkich prezentacji przedstawienie zasad i wybranych praktyk zwinnego przywództwa oraz przygotowanie uczestników do wprowadzenia i praktycznego stosowania tych zasad i praktyk w swoich firmach i zespołach.

Warsztat zorientowany jest na takie zagadnienia zwinnego przywództwa, jak:

- Rola, zadania i kompetencje lidera w zwinnej organizacji
- Budowanie systemu wartości w zespole i projekcie
- Współpraca w samoorganizujących się zespołach
- Budowanie środowiska pracy opartego na zaufaniu, transparentności i bezpieczeństwie
- Własny profil lidera 3.0 uczestników warsztatów
14 godzin
Kto powinien uczęszczać?

Ten dwudniowy kurs jest odpowiedni dla każdego informatyków, którzy są zainteresowani wdrażaniem metodologii Iterative Agile i Scrum w celu zarządzania rozwojem oprogramowania. Ten kurs jest szczególnie przydatny dla kierowników projektów, liderów zespołów, programistów i klientów rozwoju oprogramowania, którzy chcą mieć udział w procesie rozwoju.
7 godzin
Kurs ten został stworzony dla osób zarządzających, kadry kierowniczej oraz innych osób, które chcą wiedzieć, jak oszacować korzyści z wdrożenia metodologii lub chcą zrozumieć, co robi ich zespół.

Szkolenie okażę się również korzystne dla klientów firm tworzących software, które chcą uczestniczyć w procesie tworzenia aplikacji.
7 godzin
This course is for: Product owners, managers, or anyone interested in Agile planning and estimating techniques.

The course, Scrum Product Owner (SPO), utilizes a combination of presentations, discussions, and hands-on exercises explaining and demonstrating through practice. It illustrates what it is like to take on the role of an Agile team. The course covers all aspects of a product owner's involvement in an Agile product's life-cycle, such as gathering requirements rapidly, writing user stories, estimating story points, tracking, release planning, reporting, forecasting, scaling, and so on.
14 godzin


Kurs ten został stworzony dla kierowników zespołów testowych, testerów, programistów oraz kierowników projektów w celu wyjaśnienia, jak metodyka Agile (w szczególności SCRUM) podchodzi do tematu testowania.

Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie potrafił zaprojektować i wdrożyć plan testów dla przykładowej aplikacji.
14 godzin
Grupa docelowa:

IT Director, Project Manager, Technical Team Leader, Analyst, Software Developer, Tester

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i przećwiczenie w warsztatowej formie zagadnień metodyki Kanban i fundamentów Agile.
14 godzin
Kurs iSQI Agile Essentials to uznana na całym świecie kwalifikacja skierowana do wszystkich osób zaangażowanych w zwinne projekty i chcąca zapoznać się z pracą w zwinnym środowisku. Obejmuje to kierowników projektów, kierowników ds. Jakości, kierowników ds. Rozwoju oprogramowania, analityków Business , programistów, testerów, dyrektorów IT i konsultantów ds. Management . Kurs składa się z ośmiu sekcji i prowadzi uczestników przez cały cykl życia zwinnego projektu, od planowania wydania i pisania historii użytkowników po przegląd iteracji (prezentacja) i retrospektywę. Pierwszy dzień koncentruje się na kluczowych zasadach (55% dnia teorii, 45% ćwiczeń), drugi zdominowany jest przez praktyczne zastosowanie (40% teorii, 60% ćwiczeń).

Cele kursu

- Doceń zasady zwinnego manifestu i jego podejście do tworzenia oprogramowania
- Doceń role w zwinnym zespole
- Dowiedz się, jak przyczynić się jako sprawny członek zespołu do wymiernych wymagań
- Zastosuj metody jakościowe dla całego zespołu, aby zapewnić spełnienie kryteriów akceptacji
- Doceń znaczenie skutecznych przeglądów iteracyjnych i jak przyczynić się do ciągłego doskonalenia poprzez retrospektywy
14 godzin
This 2 day course is suitable for any IT professionals who are interested in using the Waterfall model and how people have traditionally tried to deal with its shortcomings - including, but not limited to, Agile approaches.

The aim of the 1st day is to give an overview of these approaches enabling you to decide what might suit them in your environment.

The 2nd day looks at project management techniques and good practices that have been identified from Agile, and which can be applied in a Waterfall or Agile context.
28 godzin
Agile Software Testing is a series of testing practice that provides feesback to software quality issues in a timely and continuous manner following the principles of agile development.

Continuous Integration (CI) refers to all developers in a team merging their work several times a day.
7 godzin
Profile uczestników

CxO, menedżerowie operacji, Enterprise Architect , analitycy i projektanci Business i systemowi

Cel

To seminarium wprowadzające zapewnia przegląd cyfrowych modeli biznesowych, ram architektury biznesowej i korporacyjnej, a także metodologii, na których organizacje starają się skoncentrować, aby zwiększyć swoją sprawność biznesową w obliczu zakłóceń ery cyfrowej.

W szczególności seminarium ma na celu pomóc w zrozumieniu ram i architektur referencyjnych używanych na całym świecie w celu dostosowania cyfrowych modeli biznesowych i architektur systemów informatycznych do zmieniającego się otoczenia konkurencyjnego.
14 godzin
Objective:

Helping Business Analysts to understand how to efficiently model and validate their business processes and resources in order to increase business agility of their organization on the basis of their target architecture and changing market needs.

This 2 day training course aims at helping delegates to learn how to model their business processes and resources in order to adapt them to changes of their goals, strategies and impacted capabilities as part of the target architecture. On the basis of the key elements of business performance (strategies, tactics, KPI, business capabilities, etc...), delegates learn there how to elaborate a vision centric business process and resource cartography. Then, only using the appropriate BPMN and UML notation adapted to their language, they understand how to adapt them to changing strategies, tactics and policies.
21 godzin
Objective:

This training course aims at helping product managers, products owners, business analysts, system architects and developers understand how to efficiently Manage Requirements on the basis of the product vision till guiding developers accurately in implementing them.

More in detail, this course aims at assisting product managers in better defining the value propositions of their products on the basis of strategies and stakeholder needs. Business Analysts and product owners understand how to describe requirements of the product backlog then discover appropriate epics and user stories of the system while contributing to the required value creation. Along interactive case study exercises, participants learn how to describe in detail such requirements in order to validate correct understanding of needs and prepare system acceptance tests. Thus, only using a very common and productive UML profile, they learn to structure requirements in order to communicate efficiently with architects and developers through an iterative requirement gathering process.

Audience:

- Product Managers
- Product Owners
- Business Analysts
- Anyone interetsted in the Requirements Management Process
7 godzin
This course provides a brief introduction to Agile software testing. It deals with foundational test concepts, within the context of Agile (Scrum) development and uses Crispin & Gregory's (More Agile Testing, 2014) Agile Testing Quadrants model as a framework to explore contemporary principles and practices of Agile testing.
35 godzin
This 5 day course is for developers who wish to write high quality iOS applications in Swift. This is a hands on course which involves writing a number of increasingly complex high quality applications. Delegates will need to have an Apple copmputer with the latest version of OS X and Xcode installed. Delegates wishing to run applications on real devices, rather than emulators, will need to be registered with Apple as iOS developers and have their devices registered.
21 godzin
This course is created for people who need to combine Agile (notably SCRUM), with Lean and Kanban togather to manage their projects.

It combines the worlds of product design and software design.
14 godzin
This course is very much structered towards a workshop approach to enable delegates an opportunity to practise the Scrum and Agile skills.
14 godzin
This two-day course teaches the Lean-Agile principles and practices of the Scaled Agile Framework® (SAFe®).

You’ll learn how to execute and release value through Agile Release Trains, how to build an Agile Portfolio, and how to lead a Lean-Agile transformation at enterprise scale.

You will gain an understanding of the Lean-Agile mindset and how to apply the principles and practices of SAFe to support Agile teams, programs, program portfolio management, and to coordinate large Value Streams. Attending the class prepares you to take the exam and become a certified SAFe® Agilist (SA). Associated Certification: SAFe Agilist (SA)
14 godzin
This two-day course teaches teams who are part of an Agile Release Train (ART) how to work in an Agile environment using Scrum, Kanban, and XP. The teams will learn how to become Agile Teams, build their backlog, and plan and execute iterations. Agile teams learn about their ART and their role in it, planning, executing, and improving with other teams.

This class prepares teams to run a Program Increment (PI), including all meetings at the Team and Program level with a specific focus on the upcoming PI planning. Attending the class prepares participants to take the exam and become a certified SAFe® Practitioner (SP).

After this course, you should be able to:

-

Apply SAFe to scale Lean and Agile development in your enterprise

-

Know your team and its role on the Agile Release Train

-

Know all other teams on the train, their roles and the dependencies between the teams

-

Plan iterations

-

Execute iterations, demo value, and improve your process

-

Plan Program Increments

-

Integrate and work with other teams on the train
14 godzin
This two-day course prepares current Scrum Masters for their leadership role in facilitating Agile team, program, and enterprise success in a SAFe® implementation. The course covers facilitation of cross-team interactions in support of the program execution and relentless improvement. It enhances the Scrum paradigm with an introduction to scalable engineering and DevOps practices; the application of Kanban to facilitate the flow of value; and supporting interactions with architects, product management, and other critical stakeholders in the larger program and enterprise contexts. The course offers actionable tools for building high-performing teams and explores practical ways of addressing Agile and Scrum anti-patterns in the enterprise. Attending the class prepares you to take the exam and become a certified SAFe® Advanced Scrum Master (ASM).
14 godzin
Overview

This 2-day course provides a brief introduction to Agile software testing. It deals with foundational test concepts, within the context of Agile (Scrum) development and uses Crispin & Gregory’s (More Agile Testing, 2014) Agile Testing Quadrants model as a framework to explore contemporary principles and practices of Agile testing.

Intended Audience

This course is intended for development teams who want to improve their testing practices in an Agile context.

It is also suitable for those intending to pursue testing as a specific career and is a suitable pre-requisite for the iSQI Certified Agile Tester course.
14 godzin
The course covers contemporary development principles and practices, including the place of project management, testing and business analysis, within Agile and traditional Waterfall contexts.

The course is intended to be workshop-style with opportunities for delegates to ask questions and explore real life application of the content.

This course comprises a series of modules with each module designed to take 1.5hrs, ie 1 training day would consist of 4 modules.

Intended Audience

This course is aimed at those who want to gain a rapid overview of contemporary Waterfall & Agile software development and the impact on project management, testing and business analysis.

Last Updated:

Nadchodzące szkolenia z technologii Zarządzanie projektami

Szkolenie Zarządzanie projektami, Zarządzanie projektami boot camp, Szkolenia Zdalne Zarządzanie projektami, szkolenie wieczorowe Zarządzanie projektami, szkolenie weekendowe Zarządzanie projektami, Kurs Zarządzanie projektami,Kursy Zarządzanie projektami, Trener Zarządzanie projektami, instruktor Zarządzanie projektami, kurs zdalny Zarządzanie projektami, edukacja zdalna Zarządzanie projektami, nauczanie wirtualne Zarządzanie projektami, lekcje UML, nauka przez internet Zarządzanie projektami, e-learning Zarządzanie projektami, kurs online Zarządzanie projektami, wykładowca Zarządzanie projektami

Kursy w promocyjnej cenie

Newsletter z promocjami

Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj informacje o aktualnych zniżkach na kursy otwarte.
Szanujemy Twoją prywatność, dlatego Twój e-mail będzie wykorzystywany jedynie w celu wysyłki naszego newslettera, nie będzie udostępniony ani sprzedany osobom trzecim.
W dowolnej chwili możesz zmienić swoje preferencje co do otrzymywanego newslettera bądź całkowicie się z niego wypisać.

Zaufali nam

This site in other countries/regions