Szkolenia Zarządzanie projektami

Szkolenia Zarządzanie projektami

Praktyczne szkolenia na żywo z Zarządzania Projektami

Aby osiągnąć założone cele w Twojej firmie niezbędne jest odpowiednie zarządzanie projektami. Na naszych szkoleniach krok po kroku dowiesz się co jest najważniejsze aby zwiększyć efektywność swoją i pracowników.

Szkolenie z Zarządzania projektami jest dostępne jako "szkolenie stacjonarne" lub "szkolenie online na żywo".
Szkolenie stacjonarne może odbywać się lokalnie w siedzibie klienta w Polsce lub w ośrodkach szkoleniowych NobleProg w Polsce. Zdalne szkolenie online odbywa się za pomocą interaktywnego, zdalnego pulpitu DaDesktop .

Opinie uczestników

★★★★★
★★★★★

Plany szkoleń z technologii Zarządzanie projektami

Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
14 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at project managers who wish to successfully manage a project with the help of Oracle Primavera P6 project management solution. By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand the Primavera P6 interface.
 • Create and control a project schedule.
 • Add, organize, and manage project activities.
 • Track and monitor the progress of the entire project lifecycle.
 • Create a custom project status report.
14 godzin
Opis: Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących jako Scrum Master, które nie chcą ograniczać się do mechanicznego prowadzenia Scrum. Szkolenie pomaga zrozumieć rzeczywiste działanie Scrum, pogłębić swoje kompetencje Scrum Mastera i stać się prawdziwym zwinnym liderem. Szkolenie przeznaczone jest także dla osób, które chcą usystematyzować wiedzę oraz zweryfikować swoje praktyczne doświadczenia pod kątem egzaminu PSM II (Professional Scrum Master II). Szkolenie uczy interpretacji Scrum Guide zgodnej z wizją Scrum.org co jest niezbędne podczas egzaminu. Szkolenie przygotowanie jest na najnowszej wersji ScrumGuide opublikowanej w listopadzie 2020. Cena szkolenia nie uwzględnia kosztu egzaminu PSM II.
14 godzin
Grupa docelowa:
 • Kierownicy działów IT
 • Managerowie projektów, PM
 • Product Owners
 • Pracownicy działu marketingu
14 godzin
This course is part of the Data Scientist skill set (Domain: Advisory & Leadership).
7 godzin
This course is aimed at Project Managers and those interested in Risk Management within Projects.
7 godzin
Dowiedz się więcej o planowaniu projektu i powiązanych działaniach, aby zapewnić skuteczne zarządzanie projektami.
21 godzin
Dzięki tym trzydniowym warsztatom, trwającym 21 godzin, uczestnicy dowiedzą się, jak zarządzać projektami w bardziej efektywny sposób, zapewniając, że projekty są dostarczane na czas iw ramach budżetu zgodnie z oświadczeniem o zakresie. Uczestnicy określą swoje mocne i słabe strony jako Kierownicy Projektów; zdobyć umiejętności w zakresie inicjowania, planowania, wykonywania, kontrolowania i oceny swoich projektów.
7 godzin
Dzięki tym jednodniowym warsztatom uczestnicy dowiedzą się, jak zarządzać projektami w bardziej efektywny sposób, zapewniając, że projekty są dostarczane na czas iw ramach budżetu zgodnie z ich oświadczeniem o zakresie. Uczestnicy określą swoje mocne i słabe strony jako Kierownicy Projektów; zdobyć umiejętności w zakresie inicjowania, planowania, wykonywania, kontrolowania i oceny swoich projektów.
14 godzin
  Cele kursu: Po dwóch dniach kursu uczestnicy / trenerzy będą Rozwijanie głębszego zrozumienia elementów, które regulują proces i dostarczanie skutecznego i skutecznego zarządzania projektami Budować techniki, które zapewnią rozwój zdolności na wysokim poziomie w obliczu i interwencji z wyzwaniami, które pojawiają się w przejściu i zmiany poprzez wykorzystanie procesów zarządzania projektami Zastosowanie nauki w dostarczaniu codziennych działań uczestników w celu zapewnienia pozytywnych wyników i zrównoważonych wyników Szanuj znaczenie realistycznego zarządzania w zapewnieniu sukcesu dla każdego projektu i wysiłku.
 • specyficzne : Podsumowanie docelowe: 5-10 (maksymalnie 25 pax)
 • Całkowita dzienna długość: 7 godzin + 1 godzina obiadu
 • Instalacja: Klasa i prezentacja
 • Metodologia jest: Instruktor Led Szkolenia
 • Rola grająca
 • Analiza ryzyka ćwiczenia
 • Prezentacja wyjścia
 • Potrzebny sprzęt i sprzęt Projektor
 • Dodatkowy laptop na drugi dzień prezentacji
 • Biała tablica z materiałami do pisania
 • Pisanie paraphernalia dla uczestników
 • System dźwiękowy/Lapel Mic
 • Wielkie bloki budowlane / Lego
 • Czekolady i inne tokeny dla aktywności
 • Certyfikat osiągnięcia / zakończenia
 • 7 godzin
   Cele kursu: Będzie to jednodniowy kurs, a po zajęciach trenerzy/uczestnicy będą mogli: Określ, co to jest ryzyko, jego pochodzenie i wpływ na biznes, jak to przejawia się zwiększoną świadomością na ten temat. Zwróć uwagę na różne przypadki, które będą przydatne dla organizacji w celu ograniczenia i idealnie wyeliminowania ryzyka. Wykonywanie właściwego przewidywania ryzyka i wyzwań w sposób proaktywny. Odkryj liczne techniki identyfikacji, łagodzenia i ograniczenia ryzyka. Współpraca z kanałami wewnętrznymi w celu wzmocnienia zarządzania ryzykiem dla całej organizacji.
 • Instalacja szkolenia: Podsumowanie docelowe: 10 -20 na batch
 • Data dostawy: TBD
 • Całkowita dzienna długość: 7 godzin + 1 godzina obiadu
 • Instalacja: Klasa i prezentacja
 • •   • • • • • • • • • • • • Metodologia jest:
   Instruktor Led Szkolenia Rola grająca Analiza ryzyka ćwiczenia Przedstawienie wyników i ćwiczeń aktywności
   Potrzebny sprzęt i sprzęt
   Projektor Biała tablica z materiałami do pisania Pisanie paraphernalia dla uczestników System dźwiękowy/Lapel Mic Wielkie bloki budowlane / Lego Czekolady i inne tokeny dla aktywności
   Certyfikat osiągnięcia / zakończenia
  14 godzin
  Ten kurs jest przeznaczony dla każdego, kto chce  zrozumieć zarządzanie usługami IT, aby zapewnić klientom lepszą wartość. Jest odpowiedni dla całego personelu IT i kierownictwa, a także dla klientów, którzy ściśle współpracują z IT w celu spełnienia wymagań biznesowych. Ten kurs jest również przeznaczony dla studentów, którzy chcą uzyskać certyfikat ITIL® 4 Foundation i chcą przygotować się do egzaminu ITIL® 4 Foundation. ITIL 4®  Foundation umożliwia kandydatom spojrzenie na zarządzanie usługami IT poprzez kompleksowy model operacyjny w celu tworzenia, dostarczania i ciągłego doskonalenia produktów i usług obsługujących technologię.
  Na szkoleniu ITIL 4®  Foundation poznasz:
  • Holistyczne podejście do ułatwiania współtworzenia wartości z klientami i innymi interesariuszami w postaci produktów i usług
  • Zasady przewodnie ITIL 4® 
  • Cztery wymiary zarządzania usługami
  • Kluczowe koncepcje Lean, Agile, DevOps i dlaczego są one ważne dla dostarczania wartości biznesowej
  • W jaki sposób praktyki ITIL®  opisane w ITIL 4®  utrzymają wartość i znaczenie zapewniane przez obecne procesy ITIL® , jednocześnie rozszerzając się w celu integracji z różnymi obszarami zarządzania usługami i IT, od popytu do wartości.

  Dla kogo jest szkolenie ITIL 4®  Foundation:
  ITIL 4®  Foundation jest odpowiedni dla osób, które potrzebują podstawowej wiedzy na temat struktury ITIL®  i tego, jak można ją wykorzystać do poprawy jakości zarządzania usługami IT w organizacji. Certyfikacja dotyczy również specjalistów IT, którzy pracują w organizacji, która przyjęła ITIL® , a zatem muszą być świadomi i wnosić swój wkład w ogólny program doskonalenia usług.

  Egzamin jest obowiązkowy. Zawiera test jednokrotnego wyboru składający się z 40 pytań.
  Czas trwania egzaminu: 75 minut (dodatkowe 15 minut dla kandydatów z języka obcego do ITIL® )
  Do zdania egzaminu niezbędne jest uzyskanie minimum 26 punktów z 40.
  35 godzin
  In this comprehensive PMP certification training, we cover the following topics along with tools and techniques to be used. Our expert trainers provide guidance on strategic thinking, tips to succeed in the exam as well as in real-world project management scenario. Towards the end of the program, we conduct Q & A sessions so that you can be fully prepared for the examination and achieve project management success in the long run.
  14 godzin
  Praktyczne – w formie ćwiczeń, dyskusji i krótkich prezentacji przedstawienie zasad i wybranych praktyk zwinnego przywództwa oraz przygotowanie uczestników do wprowadzenia i praktycznego stosowania tych zasad i praktyk w swoich firmach i zespołach. Warsztat zorientowany jest na takie zagadnienia zwinnego przywództwa, jak:
  • Rola, zadania i kompetencje lidera w zwinnej organizacji
  • Budowanie systemu wartości w zespole i projekcie
  • Współpraca w samoorganizujących się zespołach
  • Budowanie środowiska pracy opartego na zaufaniu, transparentności i bezpieczeństwie
  • Własny profil lidera 3.0 uczestników warsztatów
  21 godzin
  • Szkolenie przeznaczone dla osób mających styczność z zarządzaniem projektami, kierowników projektów, kadry zarządzającej.
  • Egzamin jednokrotnego wyboru, zawiera 60 pytań i trwa 60 minut. Do zdania egzaminu wymagane jest udzielenie prawidłowej odpowiedzi na 33 pytania. Materiały i egzamin dostępne są w języku polskim lub angielskim.
  14 godzin
  • Egzamin jednokrotnego wyboru, zawiera 68 pytań i trwa 150 minut.
  • Do zdania egzaminu wymagane jest udzielenie prawidłowej odpowiedzi na 38 pytań.
  • Materiały i egzamin dostępne są w języku polskim lub angielskim.
  • Certyfikatu PRINCE2® Practitioner ważny jest 3 lata.
  21 godzin
  Szkolenie autorskie przygotowujące do egzaminu CAPM® (Certiefied Associate Project Management®) w wersji
  obowiązującej w 2022 roku.
  Wg informacji PMI formuła egzaminu CAPM® ulegnie zmianie na początku 2023.
  Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia CAPM-Prep (21 godzin)

  Grupa docelowa:
  • Mniej doświadczeni kierownicy projektów oraz członkowie zespołów projektowych, pragnący rozszerzyć swoją wiedzę i umiejętności zarządzania projektami
  • Menedżerowie średniego i wyższego szczebla, chcący poszerzyć swoje kompetencje w zarządzaniu i nadzorze nad projektami
  • Osoby, które mają doświadczenie w zarządzaniu projektami i chcą podnieść swoje kompetencje.

  Cele szkolenia:
  • Przygotowanie do uzyskania certyfikatu Certified Associates Project Management Professional (CAPM®) poprzez
   - Usystematyzowanie posiadanej wiedzy,
   - Zapoznanie się ze specyfiką egzaminu CAPM®
  • Spełnienie w istotnej części formalnego warunku dopuszczenia do egzaminu CAPM®, tj. uzyskanie 21 (z 23 wymaganych) tzw. godzin kontaktowych (szkoleniowych)
  • Poznanie podstawowych praktyk, technik i narzędzi zarządzania projektami
    
  Forma zajęć:
  • Prezentacje zagadnień zarządzania projektami
  • Pytania i quizy dotyczące zagadnień egzaminu CAPM®
  • Odpowiedzi na pytania w stylu pytań certyfikacji CAPM® oraz ich analiza
  35 godzin
  Szkolenie autorskie przygotowujące do egzaminu PMP® (Project Management Professional®)
  Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia PMP-Prep (35 godzin)
  Grupa docelowa:
  • Doświadczeni kierownicy projektów, chcący podnieść swoje kwalifikacje oraz potwierdzić je uznawanym na całym świecie prestiżowym certyfikatem Project Management Professional – (PMP®)
  A także:
  • Mniej doświadczeni kierownicy projektów oraz członkowie zespołów projektowych, pragnący rozszerzyć swoją wiedzę i
  • umiejętności zarządzania projektami
  • Menedżerowie średniego i wyższego szczebla, chcący poszerzyć swoje kompetencje w zarządzaniu i nadzorze nad
  • projektami
  • Osoby, które mają doświadczenie w zarządzaniu projektami i chcą podnieść swoje kompetencje.

  Cele szkolenia:
  • Kompleksowe przygotowanie do uzyskania certyfikatu Project Management Professional (PMP®) poprzez  usystematyzowanie posiadanej wiedzy, o zapoznanie się ze specyfiką egzaminu PMP®
  • Spełnienie formalnego warunku dopuszczenia do egzaminu PMP®, tj. uzyskanie 35 tzw. godzin kontaktowych
  • Poznanie praktyk, technik i narzędzi zarządzania projektami

  Forma zajęć:
  • Prezentacje zagadnień zarządzania projektami
  • Pytania i quizy dotyczące zagadnień egzaminu PMP®
  • Pytania w stylu pytań certyfikacji PMP® oraz ich analiza
  21 godzin
  • Egzamin jednokrotnego wyboru, zawiera 50 pytań i trwa 150 minut.
  • Aby zdać egzamin należy poprawnie odpowiedzieć na 30 pytań.
  • Materiały i egzamin dostępne są w języku polskim lub angielskim.
  • Dopuszczalne jest korzystanie z podręcznika
  14 godzin
  Kto powinien uczęszczać? Ten dwudniowy kurs jest odpowiedni dla każdego informatyków, którzy są zainteresowani wdrażaniem metodologii Iterative Agile i Scrum w celu zarządzania rozwojem oprogramowania. Ten kurs jest szczególnie przydatny dla kierowników projektów, liderów zespołów, programistów i klientów rozwoju oprogramowania, którzy chcą mieć udział w procesie rozwoju.
  7 godzin
  Kurs ten został stworzony dla osób zarządzających, kadry kierowniczej oraz innych osób, które chcą wiedzieć, jak oszacować korzyści z wdrożenia metodologii lub chcą zrozumieć, co robi ich zespół.  Szkolenie okażę się również  korzystne dla klientów firm tworzących software, które chcą uczestniczyć w procesie tworzenia aplikacji.
  7 godzin
  Ten kurs jest przeznaczony dla: właścicieli produktów, menedżerów lub wszystkich osób zainteresowanych Agile w zakresie technik planowania i szacowania. Kurs, Scrum Product Owner (SPO), wykorzystuje połączenie prezentacji, dyskusji i praktycznych ćwiczeń wyjaśniających i demonstrujących poprzez praktykę. Pokazuje, jak to jest przyjąć rolę zespołu Agile. Kurs obejmuje wszystkie aspekty zaangażowania właściciela produktu w cykl życia produktu Agile, takie jak szybkie gromadzenie wymagań, pisanie opowiadań użytkownika, szacowanie punktów fabularnych, śledzenie, planowanie wydania, raportowanie, prognozowanie, skalowanie i tak dalej.
  14 godzin
    Kurs ten został stworzony dla kierowników zespołów testowych, testerów, programistów oraz kierowników projektów w celu wyjaśnienia, jak metodyka Agile (w szczególności SCRUM) podchodzi do tematu testowania. Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie potrafił zaprojektować i wdrożyć plan testów dla przykładowej aplikacji.
  14 godzin
  Grupa docelowa: IT Director, Project Manager, Technical Team Leader, Analyst, Software Developer, Tester Cel szkolenia: Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i przećwiczenie w warsztatowej formie  zagadnień metodyki Kanban i fundamentów Agile.
  14 godzin
  Kurs iSQI Agile Essentials to uznana na całym świecie kwalifikacja skierowana do wszystkich osób zaangażowanych w zwinne projekty i chcąca zapoznać się z pracą w zwinnym środowisku. Obejmuje to kierowników projektów, kierowników ds. Jakości, kierowników ds. Rozwoju oprogramowania, analityków Business , programistów, testerów, dyrektorów IT i konsultantów ds. Management . Kurs składa się z ośmiu sekcji i prowadzi uczestników przez cały cykl życia zwinnego projektu, od planowania wydania i pisania historii użytkowników po przegląd iteracji (prezentacja) i retrospektywę. Pierwszy dzień koncentruje się na kluczowych zasadach (55% dnia teorii, 45% ćwiczeń), drugi zdominowany jest przez praktyczne zastosowanie (40% teorii, 60% ćwiczeń). Cele kursu
  • Doceń zasady zwinnego manifestu i jego podejście do tworzenia oprogramowania
  • Doceń role w zwinnym zespole
  • Dowiedz się, jak przyczynić się jako sprawny członek zespołu do wymiernych wymagań
  • Zastosuj metody jakościowe dla całego zespołu, aby zapewnić spełnienie kryteriów akceptacji
  • Doceń znaczenie skutecznych przeglądów iteracyjnych i jak przyczynić się do ciągłego doskonalenia poprzez retrospektywy
  14 godzin
  Ten 2-dniowy kurs jest odpowiedni dla każdego profesjonalistów IT, którzy są zainteresowani korzystaniem z modelu Waterfall i jak ludzie tradycyjnie starają się poradzić sobie z jego wadami - w tym, ale nie ograniczając się do, Agile podejścia. Celem pierwszego dnia jest przekazanie przeglądu tych podejść, które pozwalają Ci zdecydować, co może im pasować w Twoim otoczeniu. Dzień 2 zajmuje się technikami zarządzania projektami i dobrymi praktykami, które zostały zidentyfikowane z Agile, i które można zastosować w kontekście Waterfall lub Agile.
  28 godzin
  Agile Software Testing to seria praktyk testowych, która zapewnia zwrot opłat za problemy z jakością oprogramowania w sposób terminowy i ciągły, zgodnie z zasadami rozwoju zwinnego.
  Continuous Integration (CI) odnosi się do wszystkich programistów w zespole łączącym ich pracę kilka razy dziennie.
  7 godzin
  Profile uczestników CxO, menedżerowie operacji, Enterprise Architect , analitycy i projektanci Business i systemowi Cel To seminarium wprowadzające zapewnia przegląd cyfrowych modeli biznesowych, ram architektury biznesowej i korporacyjnej, a także metodologii, na których organizacje starają się skoncentrować, aby zwiększyć swoją sprawność biznesową w obliczu zakłóceń ery cyfrowej. W szczególności seminarium ma na celu pomóc w zrozumieniu ram i architektur referencyjnych używanych na całym świecie w celu dostosowania cyfrowych modeli biznesowych i architektur systemów informatycznych do zmieniającego się otoczenia konkurencyjnego.
  14 godzin
  Cel: Pomaganie analitykom Business w zrozumieniu, jak efektywnie modelować i weryfikować ich procesy biznesowe i zasoby, aby zwiększyć sprawność biznesową ich organizacji na podstawie docelowej architektury i zmieniających się potrzeb rynku. Ten 2-dniowy kurs szkoleniowy ma na celu pomóc uczestnikom w nauczeniu się modelowania procesów biznesowych i zasobów w celu dostosowania ich do zmian w celach, strategiach i możliwościach w ramach architektury docelowej. W oparciu o kluczowe elementy wydajności biznesowej (strategie, taktyki, wskaźniki KPI, możliwości biznesowe itp.) Delegaci uczą się, jak opracować proces biznesowy oparty na wizji i kartografię zasobów. Następnie, korzystając tylko z odpowiedniej notacji BPM N i UML dostosowanej do ich języka, rozumieją, jak dostosować je do zmieniających się strategii, taktyk i zasad.

  Last Updated:

  Nadchodzące szkolenia z technologii Zarządzanie projektami

  Szkolenie Zarządzanie projektami, Zarządzanie projektami boot camp, Szkolenia Zdalne Zarządzanie projektami, szkolenie wieczorowe Zarządzanie projektami, szkolenie weekendowe Zarządzanie projektami, Kurs Zarządzanie projektami,Kursy Zarządzanie projektami, Trener Zarządzanie projektami, instruktor Zarządzanie projektami, kurs zdalny Zarządzanie projektami, edukacja zdalna Zarządzanie projektami, nauczanie wirtualne Zarządzanie projektami, lekcje UML, nauka przez internet Zarządzanie projektami, e-learning Zarządzanie projektami, kurs online Zarządzanie projektami, wykładowca Zarządzanie projektami

  Kursy w promocyjnej cenie

  Newsletter z promocjami

  Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj informacje o aktualnych zniżkach na kursy otwarte.
  Szanujemy Twoją prywatność, dlatego Twój e-mail będzie wykorzystywany jedynie w celu wysyłki naszego newslettera, nie będzie udostępniony ani sprzedany osobom trzecim.
  W dowolnej chwili możesz zmienić swoje preferencje co do otrzymywanego newslettera bądź całkowicie się z niego wypisać.

  Zaufali nam

  This site in other countries/regions