Szkolenia Zarządzanie projektami

Szkolenia Zarządzanie projektami

Project Management (PM) odnosi się do dyscypliny planowania, organizowania i zarządzania wysiłkiem, aby osiągnąć udany projekt. Szkolenia NobleProg na żywo z Project Management pokazują, jak wdrożyć efektywne zarządzanie, aby osiągnąć konkretne cele w projekcie. Szkolenie z zakresu zarządzania projektami jest dostępne w różnych formatach, w tym szkolenia na żywo w siedzibie klienta i szkolenie z instruktorem na żywo przy użyciu interaktywnej, zdalnej konfiguracji pulpitu. Szkolenia w zakresie lokalnego zarządzania projektami mogą być przeprowadzane na żywo w siedzibach klientów lub w lokalnych ośrodkach szkoleniowych NobleProg.

Opinie uczestników

Podkategorie

Plany Szkoleń Zarządzanie projektami

Kod Nazwa Czas trwania Charakterystyka kursu
agilekanbanlean Managing Agile Projects with Lean and Kanban 21 godz. This course is created for people who need to combine Agile (notably SCRUM), with Lean and Kanban togather to manage their projects. It combines the worlds of product design and software design.  
dddintro Wprowadzenie do Domain Driven Design 14 godz. Grupa docelowa: Kierownicy działów IT Managerowie projektów, PM Product Owners Pracownicy działu marketingu
kanban1 Kanban Management Professional 1 16 godz. Kanban Management Professional 1 (KMP1) is a highly interactive two-day course accredited by the Lean Kanban University (LKU). It combines teaching, group discussions and a fully immersive simulation to illustrate how the Kanban Method helps individuals, teams, and organisations to manage and improve the delivery of products and services to their customers.   The Kanban Method provides pragmatic, actionable, evidence-based guidance for successful evolutionary change. It starts with what you do now and pursues evolutionary change while respecting current roles, responsibilities and job titles, and encouraging leadership at all levels. This allows organisations to evolve business processes gradually, define and use relevant metrics to measure progress, and significantly reduce the risks associated with complex change programmes.   You will leave this course with knowledge of the Kanban principles and general practices, and skills that will enable you to apply Kanban with confidence in your organisation. What Will You Learn? - Identify internal and external sources of dissatisfaction - Analyse demand vs capability - Model the knowledge discovery process - Design kanban systems and their visualisations - Identify and prioritise improvements - Choose cadences for activities - Identify classes of service What Will I Receive? Two days of high quality training with Michael Chik who has 20 years of experience in software development. During the course, refreshments and lunch will be provided. You will also receive: Course materials (print & electronic) Electronic copy of the book "Kanban - Successful Evolutionary Change for Your Technology Business" by David J. Anderson Membership of the Lean-Kanban University (LKU) Lean-Kanban University (LKU) certificate of course completion Who Is This Course For? Anyone who is involved in product development or knowledge work. This includes but is not limited to the following: Programme and delivery managers Product and project managers Product developers, software developers and testers People working in operations or support Business analysts High-level management Anyone interested in implementing Agile in their organisation  
reqman Zarządzanie wymaganiami 21 godz. Zarządzanie wymaganiami jest dziedziną aktywności biznesowej mającą na celu określenie rzeczywistych potrzeb użytkowników w stosunku do tworzonego produktu oraz działań niezbędnych dla wytworzenia takiego produktu. Zarządzanie wymaganiami zajmuje się również pomiarem użyteczności produktów przy porównaniu i wyborze optymalnej oferty na produkt z wielu dostępnych wariantów oferowanych przez różnych dostawców. Zarządzanie wymaganiami obejmuje również bieżącą ocenę gotowości produktu w trakcie tworzenia oraz ocenę zgodności produktu z potrzebami użytkownika po jego wytworzeniu. Zarządzanie wymaganiami jest jedną z bardziej istotnych faz projektowania produktu, od której jakości realizacji zależy bezpośrednio liczba wytworzonych błędów w produkcie skutkujących koniecznością nanoszenia poprawek i przeprowadzania ponownych testów do momentu wytworzenia produktu zgodnego z potrzebami użytkownika.   Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę: techniki zbierania i precyzowania wymagań  modelowanie i weryfikowanie wymagań (omówienie narzędzi służących do modelowania wymagań, prcesów biznesowych zasady organizowania dokumentów i skuteczne przekazywanie ich wykonawcom dobre praktyki przy realizacji projektów IT   Forma szkolenia: wykłady (50%) warsztaty (10%) ćwiczenia parktyczne (20%) praca indywidualna (10%) praca w grupach i dyskusja (10%)
scrumintro Introduction to Scrum 14 godz. Introduction to Scrum
scrummanexec Scrum for Managers and Executives 7 godz. Kurs ten został stworzony dla osób zarządzających, kadry kierowniczej oraz innych osób, które chcą wiedzieć, jak oszacować korzyści z wdrożenia metodologii lub chcą zrozumieć, co robi ich zespół.  Szkolenie okażę się również  korzystne dla klientów firm tworzących software, które chcą uczestniczyć w procesie tworzenia aplikacji.
agilescrumcust Agile Project Management with Scrum - Customized 14 godz. Who should attend? This 2 day course is suitable for any IT professionals who are interested in implementing Iterative Agile and Scrum methodologies to manage software and infrastructure development. This course is particularly suited to project managers, team leaders, developers and customers of software development wishing to have a stake holding in the development process.
95235 ITIL Expert, PMP & PRINCE2 Practitioner 21 godz. ITIL The ITIL Foundation Certification is an entry-level Certification for IT Professionals. Globally, it is the most widely accepted framework for IT Service Management. ITIL Foundation is a comprehensive collection of “best practices” framework provided by APMG,UK/CSME,USA. Knowledge gained from the ITIL Foundation plays a significant role in delivering value to customers by providing IT Services efficiently and effectively. A Certificate in ITIL Foundation is evidence that a person understands ITIL terminology, structure, fundamental concepts, and has comprehended the core principles of ITIL practices. Our ezPrep ITIL Foundation Training Program is packed with lots of practical examples, recapitulations, followed by a real-life case study that reinforces learning and provides a thorough grasp of the concepts.
scrumpdtown Scrum Product Owner 7 godz. This course is for: Product owners, managers, or anyone interested in Agile planning and estimating techniques. The course, Scrum Product Owner (SPO), utilizes a combination of presentations, discussions, and hands-on exercises explaining and demonstrating through practice. It illustrates what it is like to take on the role of an Agile team. The course covers all aspects of a product owner's involvement in an Agile product's life-cycle, such as gathering requirements rapidly, writing user stories, estimating story points, tracking, release planning, reporting, forecasting, scaling, and so on.
tkanm The Kanban Method (TKP) 7 godz. Are you struggling with implementing Agile in your organization? Is the change too prescriptive? Are your teams overburdened and less productive but still too resistant for a revolutionary change? Choose the “Alternative Path to Agility” and implement an evolutionary and humane Change Management Method which doesn’t change your process but improves it. The Kanban Method provides pragmatic, actionable, evidence-based guidance for successful evolutionary change. It starts with what you do now and respects current roles, responsibilities and job titles. This allows organizations to evolve business processes gradually, define and use relevant metrics to measure progress, and significantly reduce the risk associated with complex change programs. If your team is overwhelmed, Kanban can help you to get your work under control. Kanban is a new technique for dynamically managing your process and revealing bottlenecks. This training provides the skills and knowledge you need to apply Kanban in your work and learn how to determine what to work on now, what to leave until later and what to take off the to-do list forever. Learning Outcomes Attendees should become familiar with the Kanban Method. They should be able to design and implement a basic Kanban board. They should be able to understand work item types and the risks associated with specific work items. They should be familiar with a variety of different Team Kanban board designs and styles and know how to choose a design that is best suited for their context. They should be aware of the training roadmap and the value and benefits to be derived at each step on the “alternative path to agility.” Who Should Attend This course is designed for any professional who is part of a product development or knowledge work environment and who is interested in discovering how Kanban can help improve working environments. Kanban works across multiple functions of an organization, from senior members of staff looking to adopt Lean Management to members of delivery teams willing to improve their working practices. Previous attendees to our classes have been in roles such as: Senior Management Positions (CxO) Program and Project Managers Product Managers, Product Owners and Business Analysts Scrum Team Members Scrum Masters, Team Leads and Change Agents Product & Software Developers & Testers Agile Coaches & Practitioners (Scrum, XP, DSDM, AgilePM, etc.) Other roles such as HR and Finance professionals Certification This 1-day course teaches the basics of the Kanban Method® and serves as the entry level and starting point to an alternative path to agility. Upon successful completion of this training, you will receive Certificate of Completion from Lean Kanban University®. Additionally, you will earn a Team Kanban Practitioner® (TKP) credential certificate accompanied by the TKP Badge. Project Management Institute (PMI): 7 PDUs (Professional Development Units).
423 Trac User and Administration 7 godz. Trac is a project management tool that is implemented as a web-based application and can be used for software development projects but is flexible enough to be used for many types of projects. It provides an interface to ​Subversion (or other version control systems), an integrated Wiki and reporting facilities. Trac allows wiki markup in issue descriptions and commit messages, creating links and seamless references between bugs, tasks, changesets, files and wiki pages. A timeline shows all current and past project events in order, making the production of an overview of the project and tracking progress very easy.
PMGPMP1 Effective Project Management 21 godz. Through this 3-day workshop, 21 hours, participants will learn how to manage projects more efficiently, ensuring  the projects are delivered on time and within budget according to their scope statement. Participants will identify their strengths and weaknesses as Project Managers; gain skills in initiating, planning, executing, controlling and evaluating their projects.
orangescrum Agile Project Management with OrangeScrum 14 godz. OrangeScrum is an open-source, web-based project management and collaboration tool for managing projects, teams and tasks in one place. It includes bug tracking, email integration, and issue management, among other features. In this instructor-led, live training participants will learn how to implement Agile and Scrum methodologies using OrangeScrum. By the end of this training, participants will be able to: Set up and configure OrangeScrum on their own premises (optional) Identify and implement key Scrum principles and practices, including the product backlog, sprint burndown chart, task boards, and more. Use OrangeScrum to organize tasks, communicate with a team effectively and keep project documents under control Audience IT professionals Project managers Team leaders Developers Format of the course Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice Notes If you are interested in installing and administering an onsite instance of OrangeScrum, contact us to arrange.
agilepz Agile w projektach zdalnych 14 godz. Pracownicy, którzy nie mają przez kilka miesięcy bezpośredniego kontaktu z firmą tracą z nią więź i motywację do pracy. Synchronizacja pracy programistów znajdujących się w różnych zakątkach świata. Różnice kulturowe oraz inna strefa czasowa klienta. To tylko niektóre z problemów jakie trzeba rozwiązać, aby projekt w środowisku zdalnym zakończył się sukcesem. Szkolenie ma na celu uświadomić uczestnikom genezę problemów charakterystycznych dla projektów zdalnych oraz pomóc je rozwiązać. Przedstawione zostaną rozwiązania wywodzące się ze zwinnego zarządzania projektami (Agile) takimi jak Scrum, Kanban czy Extreme Programming. Zajęcia odbywają się w formie warsztatu, co pozwoli uczestnikom zastosować poznane narzędzia w praktyce zaraz po szkoleniu. Szkolenie przeznaczone jest głównie dla Scrum Masterów, Product Ownerów oraz Project Managerów pracujących w projektach zdalnych. Jednak dostarczy również wartości pozostałym uczestnikom projektu zdalnego.
agilescrum Agile Project Management with Scrum 14 godz. Who should attend? This 2 day course is suitable for any IT professionals who are interested in implementing Iterative Agile and Scrum methodologies to manage software development. This course is particularly suited to project managers, team leaders, developers and customers of software development wishing to have a stake holding in the development process.
advyldshp Advisory & Leadership Skills 14 godz. This course is part of the Data Scientist skill set (Domain: Advisory & Leadership).
agilers Agile Retrospective 14 godz. Jeżeli w projekcie problemy nie są rozwiązywane na bieżąco będzie ich coraz więcej i więcej. Może to nawet doprowadzić to do porażki projektu. Jak wiadomo zawsze lepiej zapobiegać niż leczyć. Dlatego właśnie w projektach zwinnych regularnie stosuje się retrospektywy. W retrospektywę zaangażowany jest cały zespół. Wspólnymi siłami dochodzi się do korzeni problemów i wprowadza w życie akcje naprawcze. Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom potrzebnej wiedzy i umiejętności, aby mogli prowadzić w skuteczny sposób retrospektywy we własnych projektach. Szkolenie jest prowadzone w formie warsztatów tak więc każdy z uczestników zostanie zanurzony w doświadczeniu. Szkolenie przeznaczone jest dla Scrum Masterów, managerów liniowych oraz Project Managerów.
apachemaven Apache Maven 21 godz. According to your profile Maven will help you in your day to day work. As we mention some of the benefits: Developers: As a developer you will be using Maven to create projects, manage the dependencies, compile your code, run your tests, deploy your components … Maven will become part of your every day development tools. Technical lead profiles: Integrating Maven as a build tool will have significant impact on the project:  Managing dependencies will become easy (Maven dependency management) Complex builds will be significantly simplified (Maven build profiles) The project architecture will be managed smoothly (inheritance and multimodule projects) …. Project Managers: Maven will enforce standardization and collaboration: “Project Object Model” is the standard Maven introduces for projects Maven uses build lifecycles for developers to compile , test and report, deploy Maven repositories will act as a common store and gather releases and third party libraries …. Release Managers: Maven repository managers will act as highly configurable proxies between your organization and public Maven repositories they also provide an organization with a deployment destination for your builds.
safeTM03 SAFe® 4.0 for Teams (For onsite delivery as part of a real-world Agile Release Train) 14 godz. This two-day course teaches teams who are part of an Agile Release Train (ART) how to work in an Agile environment using Scrum, Kanban, and XP. The teams will learn how to become Agile Teams, build their backlog, and plan and execute iterations. Agile teams learn about their ART and their role in it, planning, executing, and improving with other teams. This class prepares teams to run a Program Increment (PI), including all meetings at the Team and Program level with a specific focus on the upcoming PI planning. Attending the class prepares participants to take the exam and become a certified SAFe® Practitioner (SP).
agilesofttestci Agile Software Testing with Continuous Integration 28 godz. Agile Software Testing is a series of testing practice that provides feesback to software quality issues in a timely and continuous manner following the principles of agile development. Continuous Integration (CI) refers to all developers in a team merging their work several times a day.
safeSA02 Leading the Lean-Agile Software Enterprise with the Scaled Agile Framework® - Scaled Agilist Certification (SA) 14 godz. This two-day course teaches the Lean-Agile principles and practices of the Scaled Agile Framework® (SAFe®). You’ll learn how to execute and release value through Agile Release Trains, how to build an Agile Portfolio, and how to lead a Lean-Agile transformation at enterprise scale. You will gain an understanding of the Lean-Agile mindset and how to apply the principles and practices of SAFe to support Agile teams, programs, program portfolio management, and to coordinate large Value Streams. Attending the class prepares you to take the exam and become a certified SAFe® Agilist (SA). Associated Certification: SAFe Agilist (SA)
pplteamman People and Team Management 21 godz. Audience Staff who need to be fully aware of the issues surrounding People and Team Management for: Themselves Their colleagues (peers) Their bosses Their team members Their internal and external customers and stakeholders Format of the course The course will be a highly-interactive combination of: Facilitated Discussions Slide Presentations Exercises and Case Studies By the end of the course, delegates will be able to: Appreciate the need to manage their own behaviour before they can influence others’ behaviour Understand the strengths and weaknesses of the various communications media available Appreciate how to manage, motivate and develop their team members Manage their internal and external customers and stakeholders Explain how to deal with the difficult situations they may encounter in the office
condev Contemporary Development Principles and Practices 14 godz. The course covers contemporary development principles and practices, including the place of project management, testing and business analysis, within Agile and traditional Waterfall contexts. The course is intended to be workshop-style with opportunities for delegates to ask questions and explore real life application of the content. This course comprises a series of modules with each module designed to take 1.5hrs, ie 1 training day would consist of 4 modules. Intended Audience This course is aimed at those who want to gain a rapid overview of contemporary Waterfall & Agile software development and the impact on project management, testing and business analysis.
pmrisk Project Risk Management 7 godz. This course is aimed at Project Managers and those interested in Risk Management within Projects.
agiletdd Agile TDD 7 godz. Szkolenie skierowany jest dla osób pracujących w grupach odpowiedzialnych za rozwój i dostarczanie produktów. Ze względu na specyfikę metodyk zwinnych tematy poruszane podczas szkolenia mają na celu polepszenie współpracy działu biznesowego i IT.
projplan Project Planning 101 7 godz. Learn about project planning and related activities to ensure the successful management of your projects.
scrumstep Scrum - Step by Step 14 godz. Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla uczestników początkujących, jak i zaawansowanych. W trakcie szkolenia będzie przekazana wiedza obejmująca zakres egzaminu Professional Scrum Master I (http://www.scrum.org/psmoverview). Każdy z uczestników będzie miał szansę zapoznać się z formą egzaminu, podczas próbnej sesji testowej. Forma zajęć: dyskusja + ćwiczenia praktyczne. SCRUM jest obecnie najbardziej popularną metodą zarządzania procesem wytwórczym oprogramowania, zaliczanym do metodyk zwinnych. Kurs ma na celu zapoznać uczestników z metodyką SCRUM krok po kroku.
prodown Preparation for Professional Product Owner 14 godz. This course is designed to provide a clear understanding of Scrum and the importance of the role of the Product Owner and is highly interactive.  Audience: Product managers, Scrum Product Owners, Scrum Masters, Managers of business lines, architects, strategy managers, business analysts or anyone with and interest and role in optimizing the return of investment.
absunu Analiza biznesowa i systemowa z użyciem notacji UML - warsztat praktyczny dla PO w metodyce Scrum 21 godz.
scrummast Preparation for Professional Scrum Master 14 godz. The Scrum Master role is an essential part to any Agile/Scrum team. This course trains delegates in key aspects of the Scrum framework and prepares them to sit the online Scrum.org Professional Scrum Master (PSM1) exam. Audience: Anyone who either is, or is planning to be, a Scrum Master and for others working in a Scrum environment who have a need for in-depth knowledge of Scrum. At the end of this course you will be able to: Understand the origins of Agile methods. Understand and apply the core values and principles of Agile methods. Know the difference between the defined process and the empirical processes used in Agile. Understand the Scrum roles, Artefacts, Ceremonies and practices. Be fully prepared to sit the Professional Scrum Master (PSM1) exam
tcpsm Techniki coachingowe w pracy Scrum Mastera - warsztat praktyczny 21 godz.
projsev2 MS Project i MS Project Server - zarządzanie wieloma projektami. 14 godz. Kurs przeznaczony dla osób chcących zapoznać się z możliwościami pracy w systemie połączonym MS Project Professional - MS Project Server. Centralne zarządzanie zasobami współdzielonymi pomiędzy projektami, możliwość określenia dla każdego projektu ryzyk, problemów i sposobów na postępowanie w chwili ich wystąpienia oraz publikacja witryny internetowej projektu to tylko niektóre z możliwości na jakie pozwala MS Project Server za pomocą dedykowanej witryny Project Web App.
msproj1 Microsoft Project - podstawy zarządzania projektami 14 godz. Na kursie uczestnik dowie się, jak umiejetnie wykorzystywać narzędzie Microsoft Project by stworzyć harmonogram zadań, gospodarować zasobami i monitorować realizację poszczególnych etapów projektu.
agiletest Rola testera w Agile 7 godz. Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i przećwiczenie w warsztatowej formie zagadnień roli i odpowiedzialności testera, a w szczególności samego testowania w metodach Agile. Grupa docelowa szkolenia to osoby pełniące rolę zapewnienia jakości w dostarczaniu oprogramowania, zarówno testerzy, liderzy zespołów, menedżerowie liniowi, jak również kadra zarządzająca.
agilekanban Zwinne zarządzanie projektami za pomocą Kanban 14 godz. Grupa docelowa: IT Director, Project Manager, Technical Team Leader, Analyst, Software Developer, Tester Cel szkolenia: Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i przećwiczenie w warsztatowej formie  zagadnień metodyki Kanban i fundamentów Agile.
pazzitsa Psychologiczne aspekty zarządzania zespołem IT – psychologia zespołu Scrum agile 14 godz. Cel szkolenia Poznanie oraz zdobycie wprawy w stosowaniu praktycznych metod pozwalających lepiej niż dotąd radzić sobie w sytuacjach, w których czynniki psychologiczne oraz interpersonalne mają decydujące znaczenie dla skuteczności działań w projektach IT. Przez większą część czasu szkolenia uczestnicy wykonują zadania warsztatowe oraz biorą udział w odgrywaniu scenek, odpowiadających typowym sytuacjom występującym w projektach IT. W szczególności, możliwe jest realizowanie scenariuszy charakteryzujących wydarzenia z działania zespołu agile scrum (zależy od składu i potrzeb uczestników szkolenia). Grupa docelowa Uczestnicy projektów IT lub zespołów scrumowych, tak kierownicy, jak programiści oraz testerzy.

Najbliższe szkolenia

Other regions

Szkolenie Zarządzanie projektami, Zarządzanie projektami boot camp, Szkolenia Zdalne Zarządzanie projektami, szkolenie wieczorowe Zarządzanie projektami, szkolenie weekendowe Zarządzanie projektami , e-learning Zarządzanie projektami, instruktor Zarządzanie projektami, kurs online Zarządzanie projektami, kurs zdalny Zarządzanie projektami, nauczanie wirtualne Zarządzanie projektami, nauka przez internet Zarządzanie projektami, wykładowca Zarządzanie projektami ,Kursy Zarządzanie projektami, edukacja zdalna Zarządzanie projektami, Trener Zarządzanie projektami,Kurs Zarządzanie projektami

Kursy w promocyjnej cenie

Szkolenie Miejscowość Data Kursu Cena szkolenia [Zdalne / Stacjonarne]
Wzorce projektowe w C# Katowice ul. Opolska 22 śr., 2018-03-28 09:00 1970PLN / 2720PLN
Certified Agile Tester Katowice ul. Opolska 22 pon., 2018-04-02 09:00 8910PLN / 10410PLN
Efektywna rekrutacja i selekcja pracowników Katowice ul. Opolska 22 wt., 2018-04-03 09:00 1970PLN / 2720PLN
Perfect tester Szczecin, ul. Sienna 9 śr., 2018-04-04 09:00 1790PLN / 2540PLN
Comprehensive Git Gdańsk, ul. Grodzka 19 śr., 2018-04-04 09:00 2170PLN / 3170PLN
Metody Inteligencji Obliczeniowej Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 czw., 2018-04-05 09:00 990PLN / 1490PLN
Android - Podstawy Warszawa, ul. Złota 3/11 pt., 2018-04-06 09:00 N/A / 2200PLN
Facebook w marketingu i reklamie Szczecin, ul. Sienna 9 wt., 2018-04-10 09:00 990PLN / 1490PLN
Programowanie w ASP.NET MVC 5 Szczecin, ul. Sienna 9 śr., 2018-04-11 09:00 2960PLN / 3960PLN
C# for Automation Test Engineers Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 śr., 2018-04-11 09:00 4940PLN / 5940PLN
Kontrola jakości i ciągła integracja Katowice ul. Opolska 22 czw., 2018-04-12 09:00 2670PLN / 3420PLN
Oracle 12c – Język SQL dla analityków II - warsztaty Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 pon., 2018-04-16 09:00 3950PLN / 5200PLN
Developing Websites with PHP Warszawa, ul. Złota 3/11 pon., 2018-04-16 09:00 1970PLN / 2720PLN
Protokół SIP w VoIP Rzeszów, Plac Wolności 13 wt., 2018-04-17 09:00 2960PLN / 3960PLN
Wprowadzenie do C# 6.0 w Visual Studio 2015/2017 Szczecin, ul. Sienna 9 pon., 2018-04-23 09:00 3950PLN / 5200PLN
Oracle 12c – Język SQL dla analityków I - warsztaty Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 wt., 2018-04-24 09:00 3950PLN / 5200PLN
UML for the IT Business Analyst Gdańsk, ul. Grodzka 19 śr., 2018-04-25 09:00 4940PLN / 5940PLN
WebServices with SOAP and WSDL Basics Warszawa, ul. Złota 3/11 pon., 2018-04-30 09:00 1970PLN / 2720PLN
Microsoft Office Excel - poziom zaawansowany Katowice ul. Opolska 22 pon., 2018-04-30 09:00 1280PLN / 2280PLN
DZM – delegowanie zadań i motywowanie pracowników Katowice ul. Opolska 22 wt., 2018-05-08 09:00 1970PLN / 2720PLN
Automatyzacja testów za pomocą Selenium Warszawa, ul. Złota 3/11 wt., 2018-05-08 09:00 N/A / 1800PLN
Wprowadzenie do pakietu Microsoft Office - programy Word i Excel Warszawa, ul. Złota 3/11 pon., 2018-05-14 09:00 N/A / 1010PLN
AWS Architect Certification Kraków, ul. Rzemieślnicza 1 czw., 2018-05-17 09:00 1970PLN / 2720PLN
Techniki DTP (InDesign, Photoshop, Illustrator, Acrobat) Warszawa, ul. Złota 3/11 pon., 2018-05-21 09:00 N/A / 1700PLN
Budowanie i zarządzanie zespołem Zielona Góra, ul. Reja 6 pon., 2018-05-28 09:00 1970PLN / 2720PLN
Oracle 12c – wprowadzenie do języka SQL Łódź, ul. Tatrzańska 11 wt., 2018-06-12 09:00 3960PLN / 4710PLN
Jenkins: Continuous integration for Agile development Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 czw., 2018-06-21 09:00 3290PLN / 4040PLN

Newsletter z promocjami

Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj informacje o aktualnych zniżkach na kursy otwarte.
Szanujemy Twoją prywatność, dlatego Twój e-mail będzie wykorzystywany jedynie w celu wysyłki naszego newslettera, nie będzie udostępniony ani sprzedany osobom trzecim.
W dowolnej chwili możesz zmienić swoje preferencje co do otrzymywanego newslettera bądź całkowicie się z niego wypisać.