Szkolenia Agile akredytowane

Szkolenia Agile akredytowane

Szkolenia AgilePM to najpopularniejsze kursy oparte na metodyce Agile Project Management w wersji 2.0, opracowanej we współpracy z APMG-International i DSDM® Consortium.

Machine Translated

Opinie uczestników

★★★★★
★★★★★

Plany szkoleń z technologii Agile akredytowane

Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
14 godzin
Szkolenia pozwala na zapoznanie z wiedzą, technikami, narzędziami i praktykami w zakresie prowadzenia projektów w oparciu o metodykę Agile Project Management w wersji 2.0, opracowaną we współpracy APMG-International oraz DSDM® Consortium. Szkolenie dedykowane jest dla osób zainteresowanych wdrażaniem podejść Agile w organizacji, osób uczestniczących w projektach, kierowników projektów wdrażających lub planujących wdrożyć podejścia Agile w projektach. Szkolenie składa się z części merytorycznej, warsztatów, praktycznych przykładów. W ramach szkolenia uczestnicy przygotowywani są do certyfikacji poprzez egzamin testowy. oraz mają możliwość przystąpienia do egzaminu. Egzamin kończący szkolenie pozwala na uzyskanie międzynarodowego certyfikatu AgilePM® Foundation. Język szkolenia: polski/ angielski.
Język egzaminu: polski/ angielski Egzamin trwa 40 minut. W przypadku osób przystępujących do egzaminu z języka, który nie jest ich językiem ojczystym, doliczane jest dodatkowe 10 minut. Aby zdać należy uzyskać minimum 25 punktów na 5 Wynik pozytywny: 25
Limit czasu: 40 minut
Liczba pytań: 50
Format: wielokrotny wybór, wielokrotna odpowiedź, prawda/fałsz
14 godzin
Szkolenia pozwala na rozwój kompetencji, zapoznanie się z zaawansowaną wiedzą, technikami, narzędziami i praktykami w
zakresie prowadzenia projektów w oparciu o metodykę Agile Project Management w wersji 2.0, opracowaną we współpracy
APMG-International oraz DSDM® Consortium z perspektywy Kierownika Projektu Agile – lidera odpowiadającego za
rozumienie i stosowanie Agile.
Szkolenie jest naturalną kontynuacją ścieżki rozwoju dla Kierowników projektów Agile.
Szkolenie dedykowane jest dla Kierowników Projektów Agile, osób zainteresowanych wdrażaniem podejść Agile i rozwojem
kompetencji. 
Szkolenie składa się z części merytorycznej, warsztatów, praktycznych przykładów.
W ramach szkolenia uczestnicy przygotowywani są do certyfikacji poprzez egzamin testowy oraz mają możliwość
przystąpienia do egzaminu. Egzamin kończący szkolenie pozwala na uzyskanie międzynarodowego certyfikatu AgilePM® Practitioner.
14 godzin
PRZEGLĄD Kurs ten zawiera wskazówki dotyczące obowiązków właściciela procesu, dzięki czemu mogą oni opisać to, co robią jako proces i zapewnia edukację potrzebną do nadzorowania projektowania, przeprojektowywania i ulepszania procesów zarządzania usługami IT (ITSM); szczególnie w kontekście zwinnego zarządzania usługami. Uczestnicy dowiadują się, jak zastosować Scrum praktyk do obowiązków właściciela procesu oraz wykorzystać zasady i praktyki Agile i Lean, aby wdrożyć ‘just enough’ proces i jak stale dostosowywać wydajność procesu do ogólnych celów biznesowych; Właściciel procesu to osoba odpowiedzialna za wydajność procesu i za zapewnienie, że proces dostarcza wartość jego interesariuszom. Właściciele procesów zarządzają wymaganiami interesariuszy procesu, przekładają te wymagania na cele wydajności procesu i nadzorują cały cykl projektowania i doskonalenia procesu; Ta certyfikacja umożliwia uczestnikom pomyślne ukończenie egzaminu Certified Agile Process Owner; CELE KURSU Cele edukacyjne dla CAPO obejmują zrozumienie
    Podstawowe koncepcje Agile i Agile Service Management Rola i obowiązki właściciela procesu Zarządzanie i ustalanie priorytetów rejestru procesów Tworzenie i wykorzystywanie historyjek użytkownika Współpraca z interesariuszami procesu i innymi właścicielami procesów Nadzorowanie działań związanych z projektowaniem i usprawnianiem procesów Agile Zarządzanie działaniami związanymi ze zmianami organizacyjnymi Monitorowanie i mierzenie wydajności procesów Przeprowadzanie przeglądów procesów i identyfikowanie ulepszeń
MATERIAŁY DLA UCZĄCYCH SIĘ
    2 dni szkolenia prowadzonego przez instruktora i facylitacja ćwiczeń  The Agile Service Management Guide i Scrum Guide (zasoby przed zajęciami)  Cyfrowy podręcznik dla uczestników (doskonałe odniesienie po zajęciach)  Udział w wyjątkowych ćwiczeniach praktycznych mających na celu zastosowanie koncepcji  Przykładowe dokumenty, szablony, narzędzia i techniki    Dostęp do dodatkowych źródeł informacji i społeczności
EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Pomyślne zdanie (65%) 60-minutowego egzaminu, składającego się z 40 pytań wielokrotnego wyboru, prowadzi do uzyskania przez kandydata tytułu Certified Agile Process Owner. Certyfikacja jest regulowana i utrzymywana przez DevOps Institute.
14 godzin
PRZEGLĄD  Kurs ten stanowi wprowadzenie do Agile Service Management, zastosowania i integracji zwinnego myślenia w procesach zarządzania usługami. Zwinne myślenie poprawia efektywność i wydajność IT oraz umożliwia IT dalsze dostarczanie wartości w obliczu zmieniających się wymagań. IT Service Management (ITSM) koncentruje się na zapewnieniu, że usługi IT dostarczają wartość poprzez zrozumienie i optymalizację ich kompleksowych strumieni wartości. Kurs ten łączy praktyki Agile i ITSM, aby wspierać kompleksowe usługi Agile Management poprzez skalowanie do “just enough” procesu prowadzącego do poprawy przepływu pracy i czasu do wartości. Agile Service Management pomaga działowi IT w szybszym spełnianiu wymagań klientów, poprawie współpracy między działami Dev i Ops, przezwyciężaniu ograniczeń w przepływach pracy procesów poprzez iteracyjne podejście do inżynierii procesów, które poprawi szybkość zespołów doskonalących procesy, aby osiągnąć więcej. Ten kurs przygotowuje uczestników do pomyślnego zdania egzaminu CASM; CELE KURSU Cele edukacyjne dla certyfikowanego Agile Service Managera (CASM) obejmują zrozumienie:
    Co to znaczy "być zwinnym?"; Manifest Agile, jego podstawowe wartości i zasady Adaptacja zwinnego myślenia i wartości do zarządzania usługami Zwinne koncepcje i praktyki, w tym DevOps, ITIL®, SRE, Lean i Scrum Scrum Scrum role, artefakty i zdarzenia w odniesieniu do procesów Dwa aspekty zwinnego zarządzania usługami: 1 - Agile Process Improvement– zapewnienie, że procesy są szczupłe i dostarczają “just enough” kontroli 2- Zwinna Inżynieria Procesów– zastosowanie zwinnych praktyk w projektach inżynierii procesów.
MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELI 
    2 dni szkolenia prowadzonego przez instruktora i facylitacja ćwiczeń  Przewodnik po Agile Service Management (zasób przed zajęciami)  Podręcznik dla uczestników (doskonałe odniesienie po zajęciach) Udział w wyjątkowych ćwiczeniach praktycznych mających na celu zastosowanie koncepcji  Przykładowy egzamin i wytyczne dotyczące wymagań egzaminacyjnych   Dostęp do dodatkowych źródeł informacji i społeczności
Egzamin certyfikujący  Pomyślne zdanie (65%) 60-minutowego egzaminu, składającego się z 40 pytań wielokrotnego wyboru, prowadzi do uzyskania przez kandydata tytułu Certified Agile Service Manager. Certyfikacja jest regulowana i utrzymywana przez DevOps Institute. 

Last Updated:

Szkolenie Agile akredytowane, Agile akredytowane boot camp, Szkolenia Zdalne Agile akredytowane, szkolenie wieczorowe Agile akredytowane, szkolenie weekendowe Agile akredytowane, Kurs Agile akredytowane,Kursy Agile akredytowane, Trener Agile akredytowane, instruktor Agile akredytowane, kurs zdalny Agile akredytowane, edukacja zdalna Agile akredytowane, nauczanie wirtualne Agile akredytowane, lekcje UML, nauka przez internet Agile akredytowane, e-learning Agile akredytowane, kurs online Agile akredytowane, wykładowca Agile akredytowane

Kursy w promocyjnej cenie

Newsletter z promocjami

Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj informacje o aktualnych zniżkach na kursy otwarte.
Szanujemy Twoją prywatność, dlatego Twój e-mail będzie wykorzystywany jedynie w celu wysyłki naszego newslettera, nie będzie udostępniony ani sprzedany osobom trzecim.
W dowolnej chwili możesz zmienić swoje preferencje co do otrzymywanego newslettera bądź całkowicie się z niego wypisać.

Zaufali nam

This site in other countries/regions