Szkolenia Agile akredytowane

Szkolenia Agile akredytowane

Szkolenia z tematu Agile akredytowane w Polsce.

Opinie uczestników

★★★★★
★★★★★

Plany szkoleń z technologii Agile akredytowane

Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
14 godzin
Szkolenie zapoznaje z wiedzą, technikami, narzędziami i praktykami z zakresu zarządzania projektami w oparciu o metodykę Agile Project Management w wersji 2.0, opracowaną we współpracy z APMG-International oraz DSDM® Consortium. Egzamin końcowy umożliwia uzyskanie międzynarodowego certyfikatu AgilePM® Foundation.
Egzamin trwa 40 minut. W przypadku osób przystępujących do egzaminu z języka, który nie jest ich językiem ojczystym, doliczane jest dodatkowe 10 minut. Aby zdać egzamin trzeba uzyskać minimum 25 punktów na 50.

 
14 godzin
Szkolenie dedykowane jest dla osób zainteresowanych wdrażaniem podejść Agile w organizacji, osób uczestniczących w projektach, kierowników projektów wdrażających lub planujących wdrożyć podejścia Agile w projektach. Poziom practitioner koncentruje się na dobrych praktykach w zarządzaniu projektami z poziomu Kierownika projektów – podpowiada jak efektywnie prowadzić projekt Agile. Egzamin końcowy umożliwia uzyskanie międzynarodowego certyfikatu AgilePM® Practitioner. Czas trwania egzaminu to 150 minut
Do zdania egzaminu wymagane jest minimum 40 punktów na 80.  
14 godzin
PRZEGLĄDTen kurs zawiera wskazówki dotyczące obowiązków właściciela procesu, dzięki czemu mogą oni opisać, co robią jako proces, oraz zapewnia wykształcenie potrzebne do nadzorowania projektowania, przebudowy i doskonalenia procesów usług IT Management (ITSM); szczególnie w kontekście Agile Usługi Management. Uczestnicy uczą się, jak stosować praktyki Scrum w zakresie obowiązków właściciela procesu oraz stosować zasady i praktyki Agile i Lean, aby wprowadzić „wystarczająco dużo” procesu oraz jak stale dostosowywać wydajność procesu do ogólnych celów biznesowych.Właściciel procesu jest osobą odpowiedzialną za wykonanie procesu i zapewnienie, że proces dostarcza wartości swoim interesariuszom. Właściciele procesów zarządzają wymaganiami interesariuszy procesu, przekładają te wymagania na cele wydajności procesu i nadzorują cały cykl projektowania i doskonalenia procesu.Ten certyfikat daje uczestnikom możliwość pomyślnego zdania egzaminu Certyfikowany Agile Właściciel Procesu.CELE KURSUCele nauczania dla CAPO obejmują zrozumienie:
    Podstawowe koncepcje Agile i Agile usługi Management Rola i obowiązki właściciela procesu Zarządzanie rejestrem procesów i ustalanie ich priorytetów Tworzenie i wykorzystywanie historyjek użytkownika Współpraca z interesariuszami procesu i innymi właścicielami procesów Nadzorowanie Agile działań związanych z projektowaniem i doskonaleniem procesów Zarządzanie działaniami związanymi ze zmianami organizacyjnymi Monitorowanie i mierzenie wydajności procesów Przeprowadzanie przeglądów procesów i identyfikowanie ulepszeń
MATERIAŁY UCZNIOWE
    2 dni szkolenia prowadzonego przez instruktora i ułatwienia w ćwiczeniach Agile Usługa Management Przewodnik i Scrum Przewodnik (zasoby przed zajęciami) Cyfrowy podręcznik ucznia (doskonałe materiały referencyjne po zajęciach) Udział w wyjątkowych ćwiczeniach praktycznych zaprojektowanych z myślą o zastosowaniu koncepcje Przykładowe dokumenty, szablony, narzędzia i techniki Access do dodatkowych źródeł informacji i społeczności
EGZAMIN CERTYFIKACYJNYPomyślne zdanie (65%) 60-minutowego egzaminu, składającego się z 40 pytań wielokrotnego wyboru, prowadzi do uzyskania przez kandydata tytułu Certyfikowanego Agile Właściciela Procesu. Certyfikacja jest nadzorowana i utrzymywana przez Instytut DevOps.
14 godzin
PRZEGLĄDTen kurs stanowi wprowadzenie do Agile Usługi Management, zastosowania i integracji zwinnego myślenia w procesach zarządzania usługami. Agile myślenie poprawia skuteczność i wydajność IT oraz umożliwia IT dalsze dostarczanie wartości w obliczu zmieniających się wymagań.Usługa IT Management (ITSM) koncentruje się na zapewnieniu wartości usług IT poprzez zrozumienie i optymalizację ich kompleksowych strumieni wartości. Ten kurs zapyla krzyżowo Agile i praktyki ITSM, aby wspierać kompleksową Agile usługę Management poprzez skalowanie do procesu „wystarczająco dużo”, co prowadzi do poprawy przepływu pracy i czasu do wartości.Agile Usługa Management pomaga działowi IT szybciej spełniać wymagania klientów, poprawiać współpracę między programistami i operatorami, przezwyciężać ograniczenia w przepływach pracy procesów poprzez przyjęcie iteracyjnego podejścia do inżynierii procesów, które zwiększy szybkość pracy zespołów usprawniających procesy, aby osiągnąć więcej.Ten kurs przygotowuje uczniów do pomyślnego zdania egzaminu CASM.CELE KURSUCele szkoleniowe dla Certified Agile Service Manager (CASM) obejmują zrozumienie:
    Co to znaczy „być zwinnym”? Agile Manifest, jego podstawowe wartości i zasady Dostosowanie Agile myślenia i wartości do koncepcji i praktyk zarządzania usługami Agile, w tym DevOps, ITIL®, SRE, Lean i Scrum Scrum role, artefakty i zdarzenia w odniesieniu do procesów Dwa aspekty Agile Usługi Management: 1 - Agile Doskonalenie procesu — zapewnienie, że procesy są odchudzone i zapewniają „wystarczającą” kontrolę 2- Agile Inżynieria procesu — zastosowanie [ 1] praktyki do projektów inżynierii procesowej
MATERIAŁY UCZNIOWE
    2 dni szkolenia prowadzonego przez instruktora i ułatwiania ćwiczeń Przewodnik Agile Usługa Management (zasoby przed zajęciami) Podręcznik ucznia (doskonałe źródło informacji po zajęciach) Udział w unikalnych ćwiczeniach praktycznych mających na celu zastosowanie koncepcji Przykładowy egzamin i wymagania egzaminacyjne wytyczne Access do dodatkowych źródeł informacji i społeczności
EGZAMIN CERTYFIKACYJNYPomyślne zdanie (65%) 60-minutowego egzaminu, składającego się z 40 pytań wielokrotnego wyboru, prowadzi do uzyskania przez kandydata tytułu Certified Agile Service Manager. Certyfikacja jest zarządzana i utrzymywana przez Instytut DevOps.

Last Updated:

Szkolenie Agile akredytowane, Agile akredytowane boot camp, Szkolenia Zdalne Agile akredytowane, szkolenie wieczorowe Agile akredytowane, szkolenie weekendowe Agile akredytowane, Kurs Agile akredytowane,Kursy Agile akredytowane, Trener Agile akredytowane, instruktor Agile akredytowane, kurs zdalny Agile akredytowane, edukacja zdalna Agile akredytowane, nauczanie wirtualne Agile akredytowane, lekcje UML, nauka przez internet Agile akredytowane, e-learning Agile akredytowane, kurs online Agile akredytowane, wykładowca Agile akredytowane

Kursy w promocyjnej cenie

Newsletter z promocjami

Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj informacje o aktualnych zniżkach na kursy otwarte.
Szanujemy Twoją prywatność, dlatego Twój e-mail będzie wykorzystywany jedynie w celu wysyłki naszego newslettera, nie będzie udostępniony ani sprzedany osobom trzecim.
W dowolnej chwili możesz zmienić swoje preferencje co do otrzymywanego newslettera bądź całkowicie się z niego wypisać.

Zaufali nam

This site in other countries/regions