Szkolenia KanBan

Szkolenia KanBan

Kanban to popularny framework używany do wdrażania zwinnego tworzenia oprogramowania. Metodologia Kanban pomaga zarządzać tworzeniem produktów, koncentrując się na ciągłym dostarczaniu i nie obciążając zwinnych zespołów programistycznych. Lokalne, prowadzone przez instruktorów kursy szkoleniowe na żywo Kanban demonstrują poprzez interaktywną dyskusję i praktyczne ćwiczenia, jak Kanban może pomóc w poprawie środowiska pracy, a także dostarczają umiejętności i wiedzy potrzebnej do zastosowania Kanban.

Szkolenie z usługi Kanban jest dostępne jako "szkolenie na miejscu" lub "szkolenie na żywo". Szkolenie na żywo w siedzibie klienta może odbywać się lokalnie w siedzibie klienta w Polsce lub w centrach szkoleniowych korporacji NobleProg w Polsce . Zdalne szkolenie na żywo odbywa się za pomocą interaktywnego, zdalnego pulpitu DaDesktop. NobleProg - Twój lokalny dostawca szkoleń.

Opinie uczestników

★★★★★
★★★★★

Plany szkoleń z technologii KanBan

Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
14 godzin
Grupa docelowa: IT Director, Project Manager, Technical Team Leader, Analyst, Software Developer, Tester Cel szkolenia: Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i przećwiczenie w warsztatowej formie  zagadnień metodyki Kanban i fundamentów Agile.
21 godzin
Ten kurs jest przeznaczony dla osób, które potrzebują połączyć Agile (zwłaszcza SCRUM), z Lean i Kanban, aby zarządzać swoimi projektami. Łączy w sobie świat projektowania produktów i oprogramowania.  
7 godzin
Szkolenie pokazuje w praktyczny sposób - poprzez grę i ćwiczenia - podstawowe pryncypia i praktyki podejścia Kanban, umożliwiające:
 • Efektywną pracę w projekcie i/lub pracę operacyjną
 • Zwiększenie przewidywalności dostarczania produktów
 • Ciągłe doskonalenie systemu pracy.
Szkolenie jest punktem wyjścia do kolejnych szkoleń dotyczących zwinnego zarządzania pracami, projektami i produktami przy zastosowaniu podejścia Kanban. Cele szkolenia Poznanie, przećwiczenie i doświadczenie pryncypiów i podstawowych praktyk podejścia Kanban, w szczególności poznanie:
 • Tablicy i kart Kanban
 • Limitu prac wtoku (WIP Limit) 
 • Zasad przepływu (ang. flow) i jego znaczenia w zarządzaniu pracami i projektami
 • Poznanie podstawowych miar Kanban
14 godzin
 • Poznanie zasad i praktyk podejścia Kanban, umożliwiające
  • Efektywną pracę w projekcie i/lub pracę operacyjną
  • Zwiększenie przewidywalności dostarczania produktów
  • Ciągłe doskonalenie systemu pracy.
 • Doświadczenie, podczas gry symulacyjnej, podejścia zwinnego (Kanban-owego) w porównaniu z tradycyjnymi metodami pracy
 • Zidentyfikowanie Kanban-owych metod pracy możliwych do zastosowania w środowisku pracy uczestników szkolenia.
14 godzin
Kanban Management Professional 1 (KMP1) to wysoce interaktywny dwudniowy kurs akredytowany przez Lean Kanban University (LKU). Łączy w sobie nauczanie, dyskusje grupowe i w pełni wciągającą symulację, aby zilustrować, w jaki sposób metoda Kanban pomaga jednostkom, zespołom i organizacjom zarządzać i ulepszać dostarczanie produktów i usług swoim klientom.   Metoda Kanban dostarcza pragmatycznych, praktycznych i opartych na dowodach wskazówek dotyczących skutecznych zmian ewolucyjnych. Zaczyna się od tego, co robisz teraz i dąży do ewolucyjnej zmiany przy jednoczesnym poszanowaniu obecnych ról, obowiązków i tytułów zawodowych oraz zachęcaniu do przywództwa na wszystkich poziomach. Pozwala to organizacjom na stopniową ewolucję procesów biznesowych, definiowanie i wykorzystywanie odpowiednich wskaźników do pomiaru postępów oraz znaczne zmniejszenie ryzyka związanego ze złożonymi programami zmian.   Ukończysz ten kurs ze znajomością zasad i ogólnych praktyk Kanban oraz umiejętnościami, które pozwolą ci z pewnością zastosować Kanban w swojej organizacji. Czego się nauczysz? - Identyfikować wewnętrzne i zewnętrzne źródła niezadowolenia - Analizować popyt i możliwości - Modelować proces odkrywania wiedzy - Projektować systemy kanban i ich wizualizacje - Identyfikować i ustalać priorytety ulepszeń - Wybieranie kadencji dla działań - Identyfikacja klas usług Dla kogo jest ten kurs? Każdy, kto jest zaangażowany w rozwój produktu lub pracę z wiedzą. Obejmuje to, ale nie ogranicza się do następujących: Menedżerowie programów i dostaw Menedżerowie produktów i projektów Twórcy produktów, programiści i testerzy Osoby pracujące w działach operacyjnych lub wsparcia Analitycy Business Kierownictwo wysokiego szczebla Każdy zainteresowany wdrożeniem Agile w swojej organizacji  
14 godzin
JIRA to Java aplikacja internetowa, która zapewnia śledzenie projektów i zgłoszeń w celu poprawy elastyczności tworzenia oprogramowania. W tym prowadzonym przez instruktora szkoleniu na żywo uczestnicy dowiedzą się, jak używać Jira do wdrażania podejścia Kanban do Agile w swojej organizacji. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Zrozumienie zasad Agile i Kanban Wykorzystanie Jira do tworzenia i zarządzania projektem Kanban Dostosować Jira do potrzeb swojej organizacji Wykonywanie podstawowych i zaawansowanych wyszukiwań i analiz Generowanie i przeglądanie raportów
Publiczność
  Menedżerowie produktu Programiści Inżynierowie testów analitycy Business
Format kursu
  Część wykładu, część dyskusji, ćwiczenia i ciężka praktyka praktyczna w środowisku live-lab.
Uwaga
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
14 godzin
Ten dwudniowy kurs uczy zespoły, które są częścią Agile Release Train (ART), jak pracować w środowisku Agile przy użyciu Scrum, Kanban i XP. Zespoły dowiedzą się, jak stać się zespołami Agile, budować swój backlog oraz planować i wykonywać iteracje. Zwinne zespoły uczą się o swoim ART i swojej roli w nim, planując, wykonując i ulepszając wraz z innymi zespołami. Ta klasa przygotowuje zespoły do prowadzenia przyrostu programu (PI), w tym wszystkich spotkań na poziomie zespołu i programu, ze szczególnym naciskiem na nadchodzące planowanie PI. Udział w zajęciach przygotowuje uczestników do przystąpienia do egzaminu i uzyskania certyfikatu SAFe® Practitioner (SP). Po ukończeniu tego kursu powinieneś być w stanie
  Zastosowanie SAFe do skalowania Lean i zwinnego rozwoju w przedsiębiorstwie Poznaj swój zespół i jego rolę w Agile Release Train Znajomość wszystkich innych zespołów w pociągu, ich ról i zależności między zespołami. Planowanie iteracji Wykonywanie iteracji, prezentowanie wartości i ulepszanie procesu Planowanie przyrostów programu Integracja i współpraca z innymi zespołami w pociągu
7 godzin
Grupa docelowa i cele szkolenia: Menedżerowie, liderzy i członkowie zespołów projektowych i/lub produktowych, pragnący poznać podejście Flow Management: jego praktyki i metryki, rozpoczynający wędrówkę po świecie Flow Management. Formy zajęć:
  Gra symulacyjna on-line, wykorzystująca platformę Kanbanize (www.kanbanize.com) Prezentacja praktyk i metryk będących przedmiotem symulacji Wymiana zebranych doświadczeń, refleksji i pomysłów uczestników
7 godzin
Grupa docelowa i cele szkolenia: Menedżerowie, liderzy i członkowie zespołów projektowych znający podstawowe praktyki i metryki podejścia Flow Management, pragnący pogłębić i usystematyzować swoją wiedzę w obszarze Flow Management Formy zajęć:
  Gra symulacyjna on-line, wykorzystująca platformę Kanbanize (www.kanbanize.com) Prezentacja praktyk i metryk będących przedmiotem symulacji Wymiana zebranych doświadczeń, refleksji i pomysłów uczestników
7 godzin
Grupa docelowa i cele szkolenia: Doświadczeni w zakresie Flow Management menedżerowie, liderzy i członkowie zespołów projektowych pragnący zgłębić szczegóły praktyk i metryk Flow, ugruntować swoją wiedzę w tym zakresie, wymienić doświadczenia z innymi uczestnikami oraz rozszerzyć stosowanie praktyk Flow w swoich zespołach/firmach. Formy zajęć:
  Gra symulacyjna on-line, wykorzystująca platformę Kanbanize (www.kanbanize.com) Prezentacja praktyk i metryk będących przedmiotem symulacji Wymiana zebranych doświadczeń, refleksji i pomysłów uczestników
7 godzin
Czy zmagasz się z wdrożeniem Agile w swojej organizacji? Czy zmiana jest zbyt nakazowa? Czy twoje zespoły są przeciążone i mniej produktywne, ale wciąż zbyt odporne na rewolucyjne zmiany? Wybierz “Alternatywną ścieżkę do zwinności” i wdróż ewolucyjną i humanitarną metodę zmiany Management, która nie zmienia procesu, ale go ulepsza. Metoda Kanban dostarcza pragmatycznych, praktycznych i opartych na dowodach wskazówek dotyczących skutecznych zmian ewolucyjnych. Zaczyna się od tego, co robisz teraz i szanuje obecne role, obowiązki i nazwy stanowisk. Pozwala to organizacjom na stopniową ewolucję procesów biznesowych, definiowanie i wykorzystywanie odpowiednich wskaźników do pomiaru postępów oraz znaczne zmniejszenie ryzyka związanego ze złożonymi programami zmian. Jeśli Twój zespół jest przeciążony, Kanban może pomóc Ci zapanować nad pracą. Kanban to nowa technika dynamicznego zarządzania procesem i ujawniania wąskich gardeł. To szkolenie zapewnia umiejętności i wiedzę potrzebne do zastosowania Kanban w pracy i nauczenia się, jak określić, nad czym należy pracować teraz, co zostawić na później, a co na zawsze usunąć z listy rzeczy do zrobienia. Efekty uczenia się Ten 1-dniowy kurs uczy podstaw metody Kanban® i służy jako poziom wejściowy i punkt wyjścia do alternatywnej ścieżki do zwinności. Uczestnicy powinni zapoznać się z metodą Kanban. Powinni być w stanie zaprojektować i wdrożyć podstawową tablicę Kanban. Powinni być w stanie zrozumieć typy elementów pracy i ryzyko związane z konkretnymi elementami pracy. Powinni być zaznajomieni z różnymi projektami i stylami tablic Team Kanban i wiedzieć, jak wybrać projekt, który najlepiej pasuje do ich kontekstu. Powinni być świadomi mapy drogowej szkolenia oraz wartości i korzyści, które można uzyskać na każdym etapie "alternatywnej ścieżki do zwinności"; Kto powinien wziąć udział Ten kurs jest przeznaczony dla każdego profesjonalisty, który jest częścią środowiska rozwoju produktu lub pracy z wiedzą i który jest zainteresowany odkryciem, w jaki sposób Kanban może pomóc w ulepszeniu środowiska pracy. Kanban sprawdza się w wielu funkcjach organizacji, od pracowników wyższego szczebla, którzy chcą wdrożyć Lean Management, po członków zespołów dostarczających, którzy chcą ulepszyć swoje praktyki pracy. Poprzedni uczestnicy naszych zajęć pełnili takie role jak: Stanowiska kierownicze wyższego szczebla (CxO) Kierownicy programów i projektów Menedżerowie produktu, właściciele produktu i analitycy biznesowi [Członkowie zespołów Scrum Mistrzowie, kierownicy zespołów i agenci ds. zmian Programiści i testerzy produktów i oprogramowania Trenerzy i praktycy Agile (Scrum, XP, DSDM, AgilePM itp.) Inne role, takie jak specjaliści ds. HR i finansów

Last Updated:

Szkolenie KanBan, KanBan boot camp, Szkolenia Zdalne KanBan, szkolenie wieczorowe KanBan, szkolenie weekendowe KanBan, Kurs KanBan,Kursy KanBan, Trener KanBan, instruktor KanBan, kurs zdalny KanBan, edukacja zdalna KanBan, nauczanie wirtualne KanBan, lekcje UML, nauka przez internet KanBan, e-learning KanBan, kurs online KanBan, wykładowca KanBan

Kursy w promocyjnej cenie

Newsletter z promocjami

Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj informacje o aktualnych zniżkach na kursy otwarte.
Szanujemy Twoją prywatność, dlatego Twój e-mail będzie wykorzystywany jedynie w celu wysyłki naszego newslettera, nie będzie udostępniony ani sprzedany osobom trzecim.
W dowolnej chwili możesz zmienić swoje preferencje co do otrzymywanego newslettera bądź całkowicie się z niego wypisać.

Zaufali nam

This site in other countries/regions