Szkolenia KanBan

Szkolenia KanBan

Kanban to popularny framework używany do wdrażania zwinnego tworzenia oprogramowania. Metodologia Kanban pomaga zarządzać tworzeniem produktów, koncentrując się na ciągłym dostarczaniu i nie obciążając zwinnych zespołów programistycznych. Lokalne, prowadzone przez instruktorów kursy szkoleniowe na żywo Kanban demonstrują poprzez interaktywną dyskusję i praktyczne ćwiczenia, jak Kanban może pomóc w poprawie środowiska pracy, a także dostarczają umiejętności i wiedzy potrzebnej do zastosowania Kanban.

Szkolenie z usługi Kanban jest dostępne jako "szkolenie na miejscu" lub "szkolenie na żywo". Szkolenie na żywo w siedzibie klienta może odbywać się lokalnie w siedzibie klienta w Polsce lub w centrach szkoleniowych korporacji NobleProg w Polsce . Zdalne szkolenie na żywo odbywa się za pomocą interaktywnego, zdalnego pulpitu DaDesktop. NobleProg - Twój lokalny dostawca szkoleń.

Opinie uczestników

★★★★★
★★★★★

Plany szkoleń z technologii KanBan

Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
14 godzin
Grupa docelowa:

IT Director, Project Manager, Technical Team Leader, Analyst, Software Developer, Tester

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i przećwiczenie w warsztatowej formie zagadnień metodyki Kanban i fundamentów Agile.
14 godzin
Kanban Management Professional 1 (KMP1) is a highly interactive two-day course accredited by the Lean Kanban University (LKU). It combines teaching, group discussions and a fully immersive simulation to illustrate how the Kanban Method helps individuals, teams, and organisations to manage and improve the delivery of products and services to their customers.

The Kanban Method provides pragmatic, actionable, evidence-based guidance for successful evolutionary change. It starts with what you do now and pursues evolutionary change while respecting current roles, responsibilities and job titles, and encouraging leadership at all levels. This allows organisations to evolve business processes gradually, define and use relevant metrics to measure progress, and significantly reduce the risks associated with complex change programmes.

You will leave this course with knowledge of the Kanban principles and general practices, and skills that will enable you to apply Kanban with confidence in your organisation.

What Will You Learn?
- Identify internal and external sources of dissatisfaction
- Analyse demand vs capability
- Model the knowledge discovery process
- Design kanban systems and their visualisations
- Identify and prioritise improvements
- Choose cadences for activities
- Identify classes of service

Who Is This Course For?
Anyone who is involved in product development or knowledge work. This includes but is not limited to the following:
Programme and delivery managers
Product and project managers
Product developers, software developers and testers
People working in operations or support
Business analysts
High-level management
Anyone interested in implementing Agile in their organisation
21 godzin
This course is created for people who need to combine Agile (notably SCRUM), with Lean and Kanban togather to manage their projects.

It combines the worlds of product design and software design.
14 godzin
This two-day course teaches teams who are part of an Agile Release Train (ART) how to work in an Agile environment using Scrum, Kanban, and XP. The teams will learn how to become Agile Teams, build their backlog, and plan and execute iterations. Agile teams learn about their ART and their role in it, planning, executing, and improving with other teams.

This class prepares teams to run a Program Increment (PI), including all meetings at the Team and Program level with a specific focus on the upcoming PI planning. Attending the class prepares participants to take the exam and become a certified SAFe® Practitioner (SP).

After this course, you should be able to:

-

Apply SAFe to scale Lean and Agile development in your enterprise

-

Know your team and its role on the Agile Release Train

-

Know all other teams on the train, their roles and the dependencies between the teams

-

Plan iterations

-

Execute iterations, demo value, and improve your process

-

Plan Program Increments

-

Integrate and work with other teams on the train
7 godzin
Are you struggling with implementing Agile in your organization? Is the change too prescriptive? Are your teams overburdened and less productive but still too resistant for a revolutionary change?

Choose the “Alternative Path to Agility” and implement an evolutionary and humane Change Management Method which doesn’t change your process but improves it.

The Kanban Method provides pragmatic, actionable, evidence-based guidance for successful evolutionary change. It starts with what you do now and respects current roles, responsibilities and job titles. This allows organizations to evolve business processes gradually, define and use relevant metrics to measure progress, and significantly reduce the risk associated with complex change programs.

If your team is overwhelmed, Kanban can help you to get your work under control. Kanban is a new technique for dynamically managing your process and revealing bottlenecks.

This training provides the skills and knowledge you need to apply Kanban in your work and learn how to determine what to work on now, what to leave until later and what to take off the to-do list forever.

Learning Outcomes

This 1-day course teaches the basics of the Kanban Method® and serves as the entry level and starting point to an alternative path to agility.

Attendees should become familiar with the Kanban Method. They should be able to design and implement a basic Kanban board. They should be able to understand work item types and the risks associated with specific work items. They should be familiar with a variety of different Team Kanban board designs and styles and know how to choose a design that is best suited for their context. They should be aware of the training roadmap and the value and benefits to be derived at each step on the “alternative path to agility.”

Who Should Attend

This course is designed for any professional who is part of a product development or knowledge work environment and who is interested in discovering how Kanban can help improve working environments. Kanban works across multiple functions of an organization, from senior members of staff looking to adopt Lean Management to members of delivery teams willing to improve their working practices. Previous attendees to our classes have been in roles such as:

- Senior Management Positions (CxO)
- Program and Project Managers
- Product Managers, Product Owners and Business Analysts
- Scrum Team Members
- Scrum Masters, Team Leads and Change Agents
- Product & Software Developers & Testers
- Agile Coaches & Practitioners (Scrum, XP, DSDM, AgilePM, etc.)
- Other roles such as HR and Finance professionals
14 godzin
JIRA is a Java based web application that provides project and issue tracking for improving the agility of software development.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to use Jira to implement a Kanban approach to Agile within their organization.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the principles behind Agile and Kanban
- Use Jira to create and manage a Kanban project
- Customize Jira to fit the needs of their organization
- Perform basic and advanced searches and analysis
- Generate and review reports

Audience

- Product managers
- Software developers
- Test engineers
- Business analysts

Format of the Course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice in a live-lab environment.

Note

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
7 godzin
Szkolenie pokazuje w praktyczny sposób - poprzez grę i ćwiczenia - podstawowe pryncypia i praktyki podejścia Kanban, umożliwiające:

- Efektywną pracę w projekcie i/lub pracę operacyjną
- Zwiększenie przewidywalności dostarczania produktów
- Ciągłe doskonalenie systemu pracy.

Szkolenie jest punktem wyjścia do kolejnych szkoleń dotyczących zwinnego zarządzania pracami, projektami i produktami przy zastosowaniu podejścia Kanban.

Cele szkolenia

Poznanie, przećwiczenie i doświadczenie pryncypiów i podstawowych praktyk podejścia Kanban, w szczególności poznanie:

- Tablicy i kart Kanban
- Limitu prac wtoku (WIP Limit)
- Zasad przepływu (ang. flow) i jego znaczenia w zarządzaniu pracami i projektami
- Poznanie podstawowych miar Kanban
14 godzin
- Poznanie zasad i praktyk podejścia Kanban, umożliwiające

- Efektywną pracę w projekcie i/lub pracę operacyjną
- Zwiększenie przewidywalności dostarczania produktów
- Ciągłe doskonalenie systemu pracy.

- Doświadczenie, podczas gry symulacyjnej, podejścia zwinnego (Kanban-owego) w porównaniu z tradycyjnymi metodami pracy
- Zidentyfikowanie Kanban-owych metod pracy możliwych do zastosowania w środowisku pracy uczestników szkolenia.
7 godzin
Grupa docelowa i cele szkolenia:
Menedżerowie, liderzy i członkowie zespołów projektowych i/lub produktowych, pragnący poznać podejście Flow Management: jego praktyki i metryki, rozpoczynający wędrówkę po świecie Flow Management.

Formy zajęć:

- Gra symulacyjna on-line, wykorzystująca platformę Kanbanize (www.kanbanize.com)
- Prezentacja praktyk i metryk będących przedmiotem symulacji
- Wymiana zebranych doświadczeń, refleksji i pomysłów uczestników
7 godzin
Grupa docelowa i cele szkolenia:
Menedżerowie, liderzy i członkowie zespołów projektowych znający podstawowe praktyki i metryki podejścia Flow Management, pragnący pogłębić i usystematyzować swoją wiedzę w obszarze Flow Management

Formy zajęć:

- Gra symulacyjna on-line, wykorzystująca platformę Kanbanize (www.kanbanize.com)
- Prezentacja praktyk i metryk będących przedmiotem symulacji
- Wymiana zebranych doświadczeń, refleksji i pomysłów uczestników
7 godzin
Grupa docelowa i cele szkolenia:
Doświadczeni w zakresie Flow Management menedżerowie, liderzy i członkowie zespołów projektowych pragnący zgłębić szczegóły praktyk i metryk Flow, ugruntować swoją wiedzę w tym zakresie, wymienić doświadczenia z innymi uczestnikami oraz rozszerzyć stosowanie praktyk Flow w swoich zespołach/firmach.

Formy zajęć:

- Gra symulacyjna on-line, wykorzystująca platformę Kanbanize (www.kanbanize.com)
- Prezentacja praktyk i metryk będących przedmiotem symulacji
- Wymiana zebranych doświadczeń, refleksji i pomysłów uczestników

Last Updated:

Nadchodzące szkolenia z technologii KanBan

Szkolenie KanBan, KanBan boot camp, Szkolenia Zdalne KanBan, szkolenie wieczorowe KanBan, szkolenie weekendowe KanBan, Kurs KanBan,Kursy KanBan, Trener KanBan, instruktor KanBan, kurs zdalny KanBan, edukacja zdalna KanBan, nauczanie wirtualne KanBan, lekcje UML, nauka przez internet KanBan, e-learning KanBan, kurs online KanBan, wykładowca KanBan

Kursy w promocyjnej cenie

Newsletter z promocjami

Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj informacje o aktualnych zniżkach na kursy otwarte.
Szanujemy Twoją prywatność, dlatego Twój e-mail będzie wykorzystywany jedynie w celu wysyłki naszego newslettera, nie będzie udostępniony ani sprzedany osobom trzecim.
W dowolnej chwili możesz zmienić swoje preferencje co do otrzymywanego newslettera bądź całkowicie się z niego wypisać.

Zaufali nam

This site in other countries/regions