Szkolenia Scrum.org

Szkolenia Scrum.org

NobleProg jest członkiem Professional Training Network i akredytowanym dostawcą szkoleń Scrum.org. Akredytacja zapewnia najwyższej jakości szkolenia i zaawansowane materiały szkoleniowe oraz certyfikowanych trenerów - Professional Scrum Trainers™ (PST). Materiały szkoleniowe są tworzone i utrzymywane przez założyciela Scrum.org i współtwórcę Scruma Kena Schwabera. Trenerzy PST wnoszą do kursów swój własny styl i doświadczenie, ale wszyscy korzystają z tych samych materiałów na całym świecie, dzięki czemu studenci uczą się z tych samych treści, niezależnie od tego, gdzie prowadzony jest kurs.

Opinie uczestników

★★★★★
★★★★★

Plany szkoleń z technologii Scrum.org

Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
14 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at product owners who wish to gain knowledge of advanced techniques for successful product ownership in dynamic and challenging environments as a Professional Scrum Product Owner II (PSPO II). By the end of this training, participants will be able to:
  • Understand advanced strategies for maximizing the value delivered by the product and prioritize effectively in complex situations.
  • Apply refined backlog management techniques to ensure the team works on the most valuable items, and collaborate with stakeholders to refine and split user stories.
  • Engage with diverse stakeholders, manage their expectations, and effectively incorporate their feedback into the product development process.
  • Gain insights into scaling Scrum, managing multiple Product Backlogs, and coordinating efforts in larger product development environments.
14 godzin
Professional Agile Leadership Essentials to dwudniowe warsztaty dla liderów i menedżerów zespołów Agile oraz Product Ownerów i Scrum Masterów. Podczas szkolenia uczestnicy:
- dowiedzą się czym jest „Agile” i dlaczego organizacje potrzebują go, aby prosperować w zmieniającym się świecie.
- poznają sposoby identyfikowania potencjalnych możliwości, wyzwań i wpływów Agile pod względem wartości biznesowej.
- zrozumieją na czym polegają techniki wspierania zespołów w utrzymaniu długoterminowej sprawności, w tym roli, jaką odgrywają liderzy i zmian w sposobie myślenia.
- poznają sposoby dalszego rozwoju ludzi, aby pomóc im wzrastać i prosperować w zwinny sposób.
- otrzymają wskazówki dotyczące mierzenia i kierowania sprawnym dostarczaniem produktów.
- będą omawiać sposoby skalowania zwinności w kilku zespołach w organizacji, jednocześnie utrzymując ich współpracę w celu realizacji wspólnej wizji. W cenie szkolenia uczestnicy otrzymują voucher na certyfikowany egzamin PAL-E uprawniający do dwukrotnego podejścia oraz 14 punktów PDU.  
14 godzin
Applying Professional Scrum (APS) to dwudniowy kurs, który w bardzo praktyczny sposób uczy Scruma. Pracując w serii sprintów, zespoły budują aplikację, stawiając czoła prawdziwym problemom. Omawiane są typowe błędy i nieporozumienia. Applying Professional Scrum (APS) to szkolenie dla zespołów i każdego, kto chce poznać sposób pracy Scrum. Kurs stanowi również podstawę wiedzy potrzebnej do szkolenia skoncentrowanego na rolach dla Product Ownerów, Scrum Masterów i Developerów. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą:
- rozumieli podejście Scrum
- nauczą się korzystać z informacji wizualnej.
- nauczą się jak zidentyfikować typowe pułapki i dysfunkcje. W cenie szkolenia uczestnicy otrzymują voucher na egzamin PSM I z możliwością dwukrotnego podejścia i 14 punktów PDU w PMI.
14 godzin
Dwudniowy kurs Professional Scrum with Kanban (PSK) uczy praktyków Scrum, jak stosować praktyki Kanban w swojej pracy. Poprzez teorię, studia przypadków i ćwiczenia praktyczne uczestnicy zrozumieją znaczenie przejrzystości i przepływu w odniesieniu do frameworka Scrum.  Podczas tych zajęć uczniowie dowiedzą się, w jaki sposób Zespoły Scrumowe mogą wprowadzać dodatkowe praktyki z Kanban, kontynuując dotychczasową pracę ze Scrumem, a wszystko to bez zmiany Scrum. Po ukończeniu tego kursu uczestnik:
- Zrozumie, jak działa przepływ w kontekście Scrum.
- Zapozna się z praktykami Kanban, dowie się jakie zespoły scrumowe mogą je zastosować, aby poprawić ich skuteczność i wydajność.
- Dowie się, jak skutecznie korzystać z odpowiednich praktyk Kanban bez zmiany Scruma.
- Pozna praktyczne podejście do poprawy przejrzystości i widoczności swojej pracy.

W cenie szkolenia uczestnicy otrzymują voucher na egzamin PSK o wartości 200$ z możliwością dwukrotnego podejścia.
14 godzin
Szkolenia pozwala na zapoznanie z wiedzą, technikami, narzędziami i praktykami w zakresie prowadzenia projektów w oparciu o „Scrum framework” z perspektywy Scrum Master – lidera odpowiadającego za rozumienie i stosowanie Scrum, efektywność. Szkolenie dedykowane jest dla osób zainteresowanych wdrażaniem podejść Agile w organizacji, osób uczestniczących w projektach, kierowników projektów wdrażających lub planujących wdrożyć podejścia Agile w projektach. Szkolenie składa się z części merytorycznej, warsztatów, praktycznych przykładów. W ramach szkolenia uczestnicy przygotowywani są do certyfikacji – Scrum Master poprzez egzamin testowy oraz mają możliwość przystąpienia do egzaminu certyfikującego. Język szkolenia: polski/ angielski.
Język egzaminu: angielski. Wynik pozytywny: 85%
Limit czasu: 60 minut
Liczba pytań: 80
Format: wielokrotny wybór, wielokrotna odpowiedź, prawda/fałsz  
14 godzin
Szkolenia pozwala na rozwój kompetencji, zapoznanie się
zaawansowaną wiedzą, technikami, narzędziami i praktykami w
zakresie prowadzenia projektów w oparciu o „Scrum
framework” z perspektywy Scrum Master – lidera
odpowiadającego za rozumienie i stosowanie Scrum
efektywność. Szkolenie jest naturalną kontynuacją ścieżki
rozwoju dla Scrum Masterów.

Szkolenie dedykowane jest dla Scrum Master-ów, którzy są
zainteresowani dalszym rozwojem, wdrażaniem i
podnoszeniem efektywności Scrum w organizacji.

Szkolenie składa się z części merytorycznej, warsztatów,
praktycznych przykładów.
W ramach szkolenia uczestnicy przygotowywani są do
certyfikacji – Scrum Master poziom II poprzez egzamin testowy
oraz mają możliwość przystąpienia do egzaminu certyfikującego.
14 godzin
Szkolenie dedykowane jest osobom zainteresowanym wdrażaniem podejść Agile w organizacji, osobom uczestniczącym w projektach, kierownikom projektów wdrażającym lub planującym wdrożenie podejść Agile w projektach.
14 godzin
Podczas tego dwudniowego warsztatu Scaled Professional Scrum (SPS) uczestnicy będą symulować duży projekt rozwoju oprogramowania przy użyciu platformy Nexus™. Warsztaty są prowadzone przy użyciu kompleksowego studium przypadku, w którym kursanci pracują razem, aby zorganizować i symulować projekt rozwoju oprogramowania na dużą skalę. Podczas warsztatów zapoznają się z ponad 50 praktykami, które można wykorzystać, aby zmniejszyć złożoność. Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie:
- wiedział, jak uruchamiać, organizować, obsługiwać i zarządzać dużym projektem Agile przy użyciu Scrum.
- znał techniki wykrywania nieprawidłowości i odpowiedniego ich rozwiązywania.
- wiedział, jak pokonywać wyzwania związane z inicjatywami rozwojowymi na dużą skalę.
- znał doświadczenie w organizacji kilku zespołów pracujących nad tym samym produktem, aby zoptymalizować produktywność.
- wiedział, jak identyfikować, minimalizować i usuwać zależności.  
21 godzin
Szkolenia pozwala na zapoznanie z wiedzą, technikami,
narzędziami i praktykami w zakresie prowadzenia projektów w
oparciu o „Scrum framework” z perspektywy Developera –
odpowiadającego wspólnie ze Scrum team za dostarczenie
wartości biznesowej, współpracę przy przygotowaniu,
monitorowaniu Sprint Backlog – planu Sprint oraz dostarczanie
jakości.

Szkolenie dedykowane jest dla osób zainteresowanych
wdrażaniem podejść Agile w organizacji, osób uczestniczących
w projektach, kierowników projektów wdrażających lub
planujących wdrożyć podejścia Agile w projektach.

Szkolenie składa się z części merytorycznej, warsztatów,
praktycznych przykładów.

W ramach szkolenia uczestnicy przygotowywani są do
certyfikacji – Scrum Developer poprzez egzamin testowy oraz
mają możliwość przystąpienia do egzaminu certyfikującego.

Last Updated:

Szkolenie Scrum.org, Scrum.org boot camp, Szkolenia Zdalne Scrum.org, szkolenie wieczorowe Scrum.org, szkolenie weekendowe Scrum.org, Kurs Scrum.org,Kursy Scrum.org, Trener Scrum.org, instruktor Scrum.org, kurs zdalny Scrum.org, edukacja zdalna Scrum.org, nauczanie wirtualne Scrum.org, lekcje UML, nauka przez internet Scrum.org, e-learning Scrum.org, kurs online Scrum.org, wykładowca Scrum.org

Kursy w promocyjnej cenie

Newsletter z promocjami

Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj informacje o aktualnych zniżkach na kursy otwarte.
Szanujemy Twoją prywatność, dlatego Twój e-mail będzie wykorzystywany jedynie w celu wysyłki naszego newslettera, nie będzie udostępniony ani sprzedany osobom trzecim.
W dowolnej chwili możesz zmienić swoje preferencje co do otrzymywanego newslettera bądź całkowicie się z niego wypisać.

Zaufali nam

This site in other countries/regions