Przeglądaj szkolenia

Professional Scrum for Software Development

21 godzin

Professional Scrum Product Owner II

14 godzin

Applying Professional Scrum | APS (Scrum.org accredited training course)

14 godzin

Professional Agile Leadership Essentials | PAL-E (Scrum.org accredited training course)

14 godzin

Professional Scrum with Kanban | PSK (Scrum.org accredited training course)

14 godzin

Professional Scrum Master II | PSM II (Scrum.org accredited training course)

14 godzin

Professional Scrum Master I | PSM I (accredited training course with Scrum.org exam and certification)

14 godzin

Professional Scrum Product Owner I | PSPO I (accredited training course with Scrum.org exam and certification)

14 godzin

Scrum Developer I - (accredited training course with Scrum.org exam and certification)

21 godzin

Scaled Professional Scrum | SPS (Scrum.org accredited training course)

14 godzin

Last Updated:

Opinie uczestników(5)

Upcoming Courses

Szkolenie Scrum.org, Scrum.org boot camp, Szkolenia Zdalne Scrum.org, szkolenie wieczorowe Scrum.org, szkolenie weekendowe Scrum.org, Kurs Scrum.org,Kursy Scrum.org, Trener Scrum.org, instruktor Scrum.org, kurs zdalny Scrum.org, edukacja zdalna Scrum.org, nauczanie wirtualne Scrum.org, lekcje UML, nauka przez internet Scrum.org, e-learning Scrum.org, kurs online Scrum.org, wykładowca Scrum.org