Plan Szkolenia

1. Scrum Framework w praktyce:
1. 1 Wprowadzenie do Scrum framework

● Empiryzm i Lean thinking
● Filary Scrum
● Wartości i postawy w Scrum

1.2 Odpowiedzialność w zespole Scrum – organizacja pracy
zespołu zwinnego

● Scrum Master
● Product Owner
● Developers

1.3 Zdarzenia i proces w Scrum – organizacja projektu/ procesu
w Scrum

● Struktura Sprintu
● Sprint Planning
● Daily Scrum
● Sprint Review
● Sprint Retrospective

1.4 Artefakty i proces w Scrum – tworzenie wartości biznesowej
w Scrum - praca z wymaganiami, jakością

● Product Backlog
● Sprint Backlog
● Increment
● Product Backlog refinement

1.5 Skalowanie Scrum

2. Rozwój i przywództwo w samozarządzających się zespołach

● Samozarządzanie i współpraca w zespole
● Facylitacja – zasady, techniki i narzędzia
● Coaching i mentoring
● Leadership – przywództwo
● Współpraca z ludźmi i zespołami
● Scrum w organizacji
● Facylitacja i coaching

3. Zwinne zarządzanie produktami

● planowanie wydań
● wizja i cel produktu
● wartość biznesowa produktu
● zarządzanie wymaganiami
● strategia biznesowa I zarządzanie produktami
● współpraca z otoczeniem

4.Rozwój i dostarczanie produktów

● kluczowe elementy procesu dostarczania
● ryzyka techniczne
● jakość
● integracja
● optymalizacja

5. Kultura Agile w organizacji

● organizacja i kultura Agile
● planowanie portfolio
● zarządzanie dostarczaniem wartości

6. Przygotowanie do egzaminu - testy próbne Scrum Master II

Wymagania

Szkolenie wymaga posiadania certyfikatu Professional Scrum Master I, Scrum.org

 14 godzin

Liczba uczestników


Cena za uczestnika (netto)

Opinie uczestników (3)

Nadchodzące szkolenia