Plan Szkolenia

 

 1. Wprowadzenie
 • Przegląd kursu PMP
 • Standard Project Management
 • Wspólne słownictwo w PMP Project Management
 • Podstawowe elementy
 • Znaczenie Project Management
 1. Środowisko projektu
 • Czynniki środowiskowe przedsiębiorstwa
 • Czynniki wewnętrzne i zewnętrzne
 • Aktywa procesów organizacyjnych
 • Ramy zarządzania organizacją
 • Management & Typy struktur
 1. Rola kierownika projektu
 • Definicja & zestaw umiejętności kierownika projektu
 • Kompetencje kierownika projektu
 • Przywództwo & Management
 • Przeprowadzanie integracji na różnych poziomach
 1. Integracja projektu Management
 • Opracowanie karty projektu
 • Opracowanie planu Project Management
 • Kieruj i wzmacniaj; Zarządzaj pracą nad projektem
 • Zarządzanie wiedzą projektową
 • Monitorowanie i kontrolowanie prac projektowych
 • Zintegrowana kontrola zmian
 • Zamykanie projektu lub fazy
 1. Zakres projektu Management
 • Planowanie zakresu Management
 • Zbieranie wymagań
 • Zdefiniuj zakres
 • Tworzenie WBS
 • Zatwierdzanie zakresu
 • Kontrola zakresu
 1. Harmonogram projektu Management
 • Zaplanuj harmonogram Management
 • Definiowanie działań
 • Sekwencjonowanie działań
 • Oszacowanie czasu trwania działań
 • Opracowanie harmonogramu
 • Kontrola harmonogramu
 1. Koszt projektu Management
 • Planowanie kosztów Management
 • Oszacowanie kosztów
 • Określanie budżetów
 • Kontrola kosztów
 1. Jakość projektu Management
 • Planuj jakość Management
 • Zarządzanie jakością
 • Kontrola jakości
 1. Zasoby projektu Management
 • Zaplanuj zasoby Management
 • Oszacowanie zasobów działania
 • Pozyskiwanie zasobów
 • Rozwój zespołu
 • Zarządzanie zespołem
 • Kontroluj zasoby
 1. Komunikacja w ramach projektu Management
 • Planowanie komunikacji Management
 • Zarządzanie komunikacją
 • Monitorowanie komunikacji
 1. Projekt Risk Management
 • Plan Risk Management
 • Identyfikacja ryzyka
 • Przeprowadzenie jakościowej analizy ryzyka
 • Przeprowadzenie ilościowej analizy ryzyka
 • Zaplanuj reakcje na ryzyko
 • Wdrożenie reakcji na ryzyko
 • Monitorowanie ryzyka
 1. Zamówienia publiczne Management
 • Planowanie zamówień Management
 • Przeprowadzanie zamówień
 • Kontrola zamówień
 1. Interesariusz projektu Management
 • Identyfikacja interesariuszy
 • Planowanie zaangażowania interesariuszy
 • Zarządzanie zaangażowaniem interesariuszy
 • Monitorowanie zaangażowania interesariuszy
 35 godzin

Liczba uczestnikówCena za uczestnika

Opinie uczestników (5)

Powiązane Kategorie