Szkolenia Scrum

Szkolenia Scrum

Scrum is an Agile methodology for managing software development projects.

NobleProg onsite live Scrum training courses demonstrate through discussion and hands-on practice how to understand, plan and implement a Scrum strategy within a software organization.

Scrum training is available in various formats, including onsite live training and live instructor-led training using an interactive, remote desktop setup. Local Scrum training can be carried out live on customer premises or in NobleProg local training centers.

Certification

Opinie uczestników

Plany Szkoleń Scrum

Kod Nazwa Czas trwania Charakterystyka kursu
eraamauml Efficient Requirement Management using Agile Methods and Agile UML Modeling 21 godz. Objective: This training course aims at helping product managers, products owners, business analysts, system architects and developers understand how to efficiently Manage Requirements on the basis of the product vision till guiding developers accurately in implementing them. More in detail, this course aims at assisting product managers in better defining the value propositions of their products on the basis of strategies and stakeholder needs. Business Analysts and product owners understand how to describe requirements of the product backlog then discover appropriate epics and user stories of the system while contributing to the required value creation. Along interactive case study exercises, participants learn how to describe in detail such requirements in order to validate correct understanding of needs and prepare system acceptance tests. Thus, only using a very common and productive UML profile, they learn to structure requirements in order to communicate efficiently with architects and developers through an iterative requirement gathering process. Audience: Product Managers Product Owners Business Analysts Anyone interetsted in the Requirements Management Process
agilekanban Zwinne zarządzanie projektami za pomocą Kanban 14 godz. Grupa docelowa: IT Director, Project Manager, Technical Team Leader, Analyst, Software Developer, Tester Cel szkolenia: Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i przećwiczenie w warsztatowej formie  zagadnień metodyki Kanban i fundamentów Agile.
scrumintro Introduction to Scrum 14 godz. Introduction to Scrum
agilesofttest Agile Software Testing 14 godz.   Kurs ten został stworzony dla kierowników zespołów testowych, testerów, programistów oraz kierowników projektów w celu wyjaśnienia, jak metodyka Agile (w szczególności SCRUM) podchodzi do tematu testowania. Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie potrafił zaprojektować i wdrożyć plan testów dla przykładowej aplikacji.
agilepz Agile w projektach zdalnych 14 godz. Pracownicy, którzy nie mają przez kilka miesięcy bezpośredniego kontaktu z firmą tracą z nią więź i motywację do pracy. Synchronizacja pracy programistów znajdujących się w różnych zakątkach świata. Różnice kulturowe oraz inna strefa czasowa klienta. To tylko niektóre z problemów jakie trzeba rozwiązać, aby projekt w środowisku zdalnym zakończył się sukcesem. Szkolenie ma na celu uświadomić uczestnikom genezę problemów charakterystycznych dla projektów zdalnych oraz pomóc je rozwiązać. Przedstawione zostaną rozwiązania wywodzące się ze zwinnego zarządzania projektami (Agile) takimi jak Scrum, Kanban czy Extreme Programming. Zajęcia odbywają się w formie warsztatu, co pozwoli uczestnikom zastosować poznane narzędzia w praktyce zaraz po szkoleniu. Szkolenie przeznaczone jest głównie dla Scrum Masterów, Product Ownerów oraz Project Managerów pracujących w projektach zdalnych. Jednak dostarczy również wartości pozostałym uczestnikom projektu zdalnego.
scrummanexec Scrum for Managers and Executives 7 godz. Kurs ten został stworzony dla osób zarządzających, kadry kierowniczej oraz innych osób, które chcą wiedzieć, jak oszacować korzyści z wdrożenia metodologii lub chcą zrozumieć, co robi ich zespół.  Szkolenie okażę się również  korzystne dla klientów firm tworzących software, które chcą uczestniczyć w procesie tworzenia aplikacji.
agilescrumcust Agile Project Management with Scrum - Customized 14 godz. Who should attend? This 2 day course is suitable for any IT professionals who are interested in implementing Iterative Agile and Scrum methodologies to manage software and infrastructure development. This course is particularly suited to project managers, team leaders, developers and customers of software development wishing to have a stake holding in the development process.
agilers Agile Retrospective 14 godz. Jeżeli w projekcie problemy nie są rozwiązywane na bieżąco będzie ich coraz więcej i więcej. Może to nawet doprowadzić to do porażki projektu. Jak wiadomo zawsze lepiej zapobiegać niż leczyć. Dlatego właśnie w projektach zwinnych regularnie stosuje się retrospektywy. W retrospektywę zaangażowany jest cały zespół. Wspólnymi siłami dochodzi się do korzeni problemów i wprowadza w życie akcje naprawcze. Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom potrzebnej wiedzy i umiejętności, aby mogli prowadzić w skuteczny sposób retrospektywy we własnych projektach. Szkolenie jest prowadzone w formie warsztatów tak więc każdy z uczestników zostanie zanurzony w doświadczeniu. Szkolenie przeznaczone jest dla Scrum Masterów, managerów liniowych oraz Project Managerów.
scrumpdtown Scrum Product Owner 7 godz. This course is for: Product owners, managers, or anyone interested in Agile planning and estimating techniques. The course, Scrum Product Owner (SPO), utilizes a combination of presentations, discussions, and hands-on exercises explaining and demonstrating through practice. It illustrates what it is like to take on the role of an Agile team. The course covers all aspects of a product owner's involvement in an Agile product's life-cycle, such as gathering requirements rapidly, writing user stories, estimating story points, tracking, release planning, reporting, forecasting, scaling, and so on.
orangescrum Agile Project Management with OrangeScrum 14 godz. OrangeScrum is an open-source, web-based project management and collaboration tool for managing projects, teams and tasks in one place. It includes bug tracking, email integration, and issue management, among other features. In this instructor-led, live training participants will learn how to implement Agile and Scrum methodologies using OrangeScrum. By the end of this training, participants will be able to: Set up and configure OrangeScrum on their own premises (optional) Identify and implement key Scrum principles and practices, including the product backlog, sprint burndown chart, task boards, and more. Use OrangeScrum to organize tasks, communicate with a team effectively and keep project documents under control Audience IT professionals Project managers Team leaders Developers Format of the course Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice Notes If you are interested in installing and administering an onsite instance of OrangeScrum, contact us to arrange.
tcpsmlp Techniki coachingowe w pracy Scrum Mastera / Lidera Projektu 14 godz. Coaching jest procesem, którego głównym celem jest wzmocnienie klienta oraz wspieranie go w samodzielnym dokonywaniu zamierzonej zmiany. Klient opiera się na własnych odkryciach, wnioskach i zasobach. Scrum Master pracując z zespołem ma podobne wyzwania. Czy może nauczyć się czegoś od Coacha? Postaram się udowodnić, że jest to możliwe i to w krótkim czasie. Przedstawione zostaną narzędzia i techniki stosowane podczas sesji coachingowych, które w bardzo szybki sposób mogą zostać użyte przy pracy z zespołem. Zajęcia odbywają się w formie warsztatu, co pozwoli uczestnikom zastosować poznane narzędzia w praktyce zaraz po szkoleniu. Szkolenie przeznaczone jest dla Scrum Masterów, managerów liniowych oraz Project Managerów.
agilescrum Agile Project Management with Scrum 14 godz. Who should attend? This 2 day course is suitable for any IT professionals who are interested in implementing Iterative Agile and Scrum methodologies to manage software development. This course is particularly suited to project managers, team leaders, developers and customers of software development wishing to have a stake holding in the development process.
agiletesting Introduction to Agile Testing 14 godz. Overview This 2-day course provides a brief introduction to Agile software testing. It deals with foundational test concepts, within the context of Agile (Scrum) development and uses Crispin & Gregory’s (More Agile Testing, 2014) Agile Testing Quadrants model as a framework to explore contemporary principles and practices of Agile testing. Intended Audience This course is intended for development teams who want to improve their testing practices in an Agile context. It is also suitable for those intending to pursue testing as a specific career and is a suitable pre-requisite for the iSQI Certified Agile Tester course.
agilesofttestci Agile Software Testing with Continuous Integration 28 godz. Agile Software Testing is a series of testing practice that provides feesback to software quality issues in a timely and continuous manner following the principles of agile development. Continuous Integration (CI) refers to all developers in a team merging their work several times a day.
safeSM04 SAFe® 4.0 Advanced Scrum Master Course with ASM Certification 14 godz. This two-day course prepares current Scrum Masters for their leadership role in facilitating Agile team, program, and enterprise success in a SAFe® implementation. The course covers facilitation of cross-team interactions in support of the program execution and relentless improvement. It enhances the Scrum paradigm with an introduction to scalable engineering and DevOps practices; the application of Kanban to facilitate the flow of value; and supporting interactions with architects, product management, and other critical stakeholders in the larger program and enterprise contexts. The course offers actionable tools for building high-performing teams and explores practical ways of addressing Agile and Scrum anti-patterns in the enterprise. Attending the class prepares you to take the exam and become a certified SAFe® Advanced Scrum Master (ASM).
scrumtestspe The Scrum Test Specialist 7 godz. This course is designed for testers, from a traditional test background, who are seeking to find their place in an Agile development environment. There is no specific Tester role in Scrum - there is just the Team. The Team collectively is responsible for the quality of the delivery, including testing, and so the ‘traditional’ Tester role is redundant. However, this course demonstrates how a Team member specialising in testing can add a great deal of value in the Scrum development process.
safeTM03 SAFe® 4.0 for Teams (For onsite delivery as part of a real-world Agile Release Train) 14 godz. This two-day course teaches teams who are part of an Agile Release Train (ART) how to work in an Agile environment using Scrum, Kanban, and XP. The teams will learn how to become Agile Teams, build their backlog, and plan and execute iterations. Agile teams learn about their ART and their role in it, planning, executing, and improving with other teams. This class prepares teams to run a Program Increment (PI), including all meetings at the Team and Program level with a specific focus on the upcoming PI planning. Attending the class prepares participants to take the exam and become a certified SAFe® Practitioner (SP).
scrumbelbintr Building an Effective Scrum Team with Belbin Team Roles 7 godz. The self-organising Scrum Team is the bedrock of the Scrum development process. An effective team is directly related to more effective delivery of products of value. Belbin Team Roles theory is used worldwide to help create more effective teams, in all kinds of environments. This course is led by a Belbin Accredited Trainer and Certified ScrumMaster. It provides a detailed overview of Scrum and examines how understanding Belbin Team Roles can benefit the Scrum Team.
safeSA02 Leading the Lean-Agile Software Enterprise with the Scaled Agile Framework® - Scaled Agilist Certification (SA) 14 godz. This two-day course teaches the Lean-Agile principles and practices of the Scaled Agile Framework® (SAFe®). You’ll learn how to execute and release value through Agile Release Trains, how to build an Agile Portfolio, and how to lead a Lean-Agile transformation at enterprise scale. You will gain an understanding of the Lean-Agile mindset and how to apply the principles and practices of SAFe to support Agile teams, programs, program portfolio management, and to coordinate large Value Streams. Attending the class prepares you to take the exam and become a certified SAFe® Agilist (SA). Associated Certification: SAFe Agilist (SA)
scrumtrintro An Introduction to the Scrum Team Role 7 godz. This course is a comprehensive introduction to the world of Scrum for all those prospective members of the Scrum team (analysts, developers, testers et al) who want to be more effective as a Scrum member, but don’t particularly want to become a ScrumMaster or Product Owner. For those who do want to become a ScrumMaster, it also provides a good introduction to the Scrum Alliance Certified ScrumMaster syllabus.
condev Contemporary Development Principles and Practices 14 godz. The course covers contemporary development principles and practices, including the place of project management, testing and business analysis, within Agile and traditional Waterfall contexts. The course is intended to be workshop-style with opportunities for delegates to ask questions and explore real life application of the content. This course comprises a series of modules with each module designed to take 1.5hrs, ie 1 training day would consist of 4 modules. Intended Audience This course is aimed at those who want to gain a rapid overview of contemporary Waterfall & Agile software development and the impact on project management, testing and business analysis.
scrumess Scrum Essentials Workshop 14 godz. This course is very much structered towards a workshop approach to enable delegates an opportunity to practise the Scrum and Agile skills.
agiletdd Agile TDD 7 godz. Szkolenie skierowany jest dla osób pracujących w grupach odpowiedzialnych za rozwój i dostarczanie produktów. Ze względu na specyfikę metodyk zwinnych tematy poruszane podczas szkolenia mają na celu polepszenie współpracy działu biznesowego i IT.
prodown Preparation for Professional Product Owner 14 godz. This course is designed to provide a clear understanding of Scrum and the importance of the role of the Product Owner and is highly interactive.  Audience: Product managers, Scrum Product Owners, Scrum Masters, Managers of business lines, architects, strategy managers, business analysts or anyone with and interest and role in optimizing the return of investment.
scrumstep Scrum - Step by Step 14 godz. Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla uczestników początkujących, jak i zaawansowanych. W trakcie szkolenia będzie przekazana wiedza obejmująca zakres egzaminu Professional Scrum Master I (http://www.scrum.org/psmoverview). Każdy z uczestników będzie miał szansę zapoznać się z formą egzaminu, podczas próbnej sesji testowej. Forma zajęć: dyskusja + ćwiczenia praktyczne. SCRUM jest obecnie najbardziej popularną metodą zarządzania procesem wytwórczym oprogramowania, zaliczanym do metodyk zwinnych. Kurs ma na celu zapoznać uczestników z metodyką SCRUM krok po kroku.
scrummast Preparation for Professional Scrum Master 14 godz. The Scrum Master role is an essential part to any Agile/Scrum team. This course trains delegates in key aspects of the Scrum framework and prepares them to sit the online Scrum.org Professional Scrum Master (PSM1) exam. Audience: Anyone who either is, or is planning to be, a Scrum Master and for others working in a Scrum environment who have a need for in-depth knowledge of Scrum. At the end of this course you will be able to: Understand the origins of Agile methods. Understand and apply the core values and principles of Agile methods. Know the difference between the defined process and the empirical processes used in Agile. Understand the Scrum roles, Artefacts, Ceremonies and practices. Be fully prepared to sit the Professional Scrum Master (PSM1) exam
absunu Analiza biznesowa i systemowa z użyciem notacji UML - warsztat praktyczny dla PO w metodyce Scrum 21 godz.
agileba Agile Business Analysis 14 godz. This course focuses on the business analyst role to be successful on Agile projects. Course participants will learn how to cooperate with the Team, Product Owner, Scrum Master as well as with the Customer to facilitate the development process. Participants will go through a mock project practising common stations.
tcpsm Techniki coachingowe w pracy Scrum Mastera - warsztat praktyczny 21 godz.
agiletest Rola testera w Agile 7 godz. Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i przećwiczenie w warsztatowej formie zagadnień roli i odpowiedzialności testera, a w szczególności samego testowania w metodach Agile. Grupa docelowa szkolenia to osoby pełniące rolę zapewnienia jakości w dostarczaniu oprogramowania, zarówno testerzy, liderzy zespołów, menedżerowie liniowi, jak również kadra zarządzająca.
3587 Managing Projects using Waterfall and Agile Techniques 14 godz. This 2 day course is suitable for any IT professionals who are interested in using the Waterfall model and how people have traditionally tried to deal with its shortcomings - including, but not limited to, Agile approaches. The aim of the 1st day is to give an overview of these approaches enabling you to decide what might suit them in your environment. The 2nd day looks at project management techniques and good practices that have been identified from Agile, and which can be applied in a Waterfall or Agile context.
userstories Praktyczny warsztat tworzenia User Stories 7 godz. Kurs praktyczny (ok. 60% ‐ warsztaty), przeznaczony dla osób, które tworzą, bądź będą tworzyć historyjki użytkownika (User Stories). Szkolenie opiera się przede wszystkim na przykłdach oraz zadaniach zaprojektowanych przez osoby pracujące na co dzień z Agile oraz Scrum. Celem szkolenia jest nauczenie kursantów jak tworzyć i opisywać User Stories aby usprawnić komunikację w grupie projektowej oraz aby były one zrozumiałe w sposób jednoznaczny dla developerów.
8525 Testowanie w Agile 7 godz. Cel szkolenia: Zdobycie umiejętności w zakresie testowania w projektach realizowanych w ramach Agile Scrum. Grupa docelowa: Osoby uczestniczące w zespołach scrum, lub przynajmniej znające zasady framework’u Agile Scrum.
pazzitsa Psychologiczne aspekty zarządzania zespołem IT – psychologia zespołu Scrum agile 14 godz. Cel szkolenia Poznanie oraz zdobycie wprawy w stosowaniu praktycznych metod pozwalających lepiej niż dotąd radzić sobie w sytuacjach, w których czynniki psychologiczne oraz interpersonalne mają decydujące znaczenie dla skuteczności działań w projektach IT. Przez większą część czasu szkolenia uczestnicy wykonują zadania warsztatowe oraz biorą udział w odgrywaniu scenek, odpowiadających typowym sytuacjom występującym w projektach IT. W szczególności, możliwe jest realizowanie scenariuszy charakteryzujących wydarzenia z działania zespołu agile scrum (zależy od składu i potrzeb uczestników szkolenia). Grupa docelowa Uczestnicy projektów IT lub zespołów scrumowych, tak kierownicy, jak programiści oraz testerzy.

Najbliższe szkolenia

Szkolenie Scrum, Scrum boot camp, Szkolenia Zdalne Scrum, szkolenie wieczorowe Scrum, szkolenie weekendowe Scrum , Trener Scrum,Kursy Scrum, kurs zdalny Scrum, instruktor Scrum, e-learning Scrum,Kurs Scrum, kurs online Scrum, lekcje UML, nauka przez internet Scrum, wykładowca Scrum , edukacja zdalna Scrum

Kursy w promocyjnej cenie

Szkolenie Miejscowość Data Kursu Cena szkolenia [Zdalne / Stacjonarne]
Natural Language Processing with Python Warszawa, ul. Złota 3/11 wt., 2018-02-27 09:00 3950PLN / 5200PLN
WordPress Gdańsk, ul. Grodzka 19 śr., 2018-02-28 09:00 2960PLN / 3960PLN
Symfony 3 Lublin, ul. Spadochroniarzy 9 śr., 2018-02-28 09:00 2000PLN / 3000PLN
Introduction to AUTOSAR RTE for Automotive Software Professionals Kraków, ul. Rzemieślnicza 1 śr., 2018-02-28 09:00 1970PLN / 2720PLN
Enterprise Architecture Overview Warszawa, ul. Złota 3/11 czw., 2018-03-01 09:00 1970PLN / 2720PLN
Techniki DTP (InDesign, Photoshop, Illustrator, Acrobat) Katowice ul. Opolska 22 pon., 2018-03-05 09:00 2150PLN / 3650PLN
Adobe Photoshop Katowice ul. Opolska 22 pon., 2018-03-05 09:00 850PLN / 1600PLN
Test Automation with Selenium and Jenkins Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 pon., 2018-03-05 09:00 4940PLN / 5940PLN
Visual Basic for Applications (VBA) w Excel - wstęp do programowania Katowice ul. Opolska 22 pon., 2018-03-05 09:00 3560PLN / 4810PLN
Microsoft SQL Server 2008/2012 (MSSQL) Gdańsk, ul. Grodzka 19 wt., 2018-03-06 09:00 1970PLN / 2720PLN
Microsoft Office Excel - poziom podstawowy Opole, Władysława Reymonta 29 wt., 2018-03-06 09:00 850PLN / 1600PLN
Adobe Illustrator Katowice ul. Opolska 22 śr., 2018-03-07 09:00 850PLN / 1600PLN
Techniki DTP (InDesign, Photoshop, Illustrator, Acrobat) Gdańsk, ul. Grodzka 19 czw., 2018-03-08 09:00 2130PLN / 3630PLN
Spring Cloud: Building Microservices with Spring Cloud Gdańsk, ul. Grodzka 19 czw., 2018-03-15 09:00 1970PLN / 2720PLN
Certified Agile Tester Katowice ul. Opolska 22 pon., 2018-04-02 09:00 8910PLN / 10410PLN
Comprehensive Git Gdańsk, ul. Grodzka 19 śr., 2018-04-04 09:00 2170PLN / 3170PLN
Perfect tester Szczecin, ul. Sienna 9 śr., 2018-04-04 09:00 1790PLN / 2540PLN
Kontrola jakości i ciągła integracja Katowice ul. Opolska 22 czw., 2018-04-12 09:00 2670PLN / 3420PLN
Protokół SIP w VoIP Rzeszów, Plac Wolności 13 wt., 2018-04-17 09:00 2960PLN / 3960PLN
UML for the IT Business Analyst Gdańsk, ul. Grodzka 19 śr., 2018-04-25 09:00 4940PLN / 5940PLN
Microsoft Office Excel - poziom zaawansowany Katowice ul. Opolska 22 pon., 2018-04-30 09:00 1280PLN / 2280PLN
Oracle 12c – wprowadzenie do języka SQL Łódź, ul. Tatrzańska 11 wt., 2018-06-12 09:00 3960PLN / 4710PLN

Newsletter z promocjami

Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj informacje o aktualnych zniżkach na kursy otwarte.
Szanujemy Twoją prywatność, dlatego Twój e-mail będzie wykorzystywany jedynie w celu wysyłki naszego newslettera, nie będzie udostępniony ani sprzedany osobom trzecim.
W dowolnej chwili możesz zmienić swoje preferencje co do otrzymywanego newslettera bądź całkowicie się z niego wypisać.

Zaufali nam