Plan Szkolenia

ITIL 4 - PRZEGLĄD

 • Wprowadzenie do ITIL® 
 • Kluczowe pojęcia ITIL® 
 • RAMY ITIL
 • Cztery wymiary zarządzania usługami
 • System wartości usług ITIL

  ZASADY PRZEWODNIE ITIL® 

 • Skoncentruj się na wartości
 • Zacznij tam, gdzie jesteś
 • Postępuj iteracyjnie dzięki informacjom zwrotnym
 • Współpracuj i promuj widoczność
 • Myśl i pracuj holistycznie
 • Zachowaj prostotę i praktyczność
 • Optymalizuj i automatyzuj

SYSTEM WARTOŚCI SERWISOWYCH ITIL® 

 • Zarządzanie
 • Łańcuch wartości usług
 • Ciągłe doskonalenie

KLUCZOWE PRAKTYKI ITIL® 

 • Ciągłe doskonalenie
 • Zarządzanie poziomem usług
 • Kontrola zmian
 • Zarządzanie incydentami
 • Zarządzanie zgłoszeniami serwisowymi
 • Biuro obsługi
 • Zarządzanie problemami

INNE PRAKTYKI ITIL I PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU

 • Ogólne praktyki zarządzania
 • Praktyki zarządzania usługami
 • Praktyki zarządzania technicznego

ITIL® jest zarejestrowanym znakiem towarowym AXELOS Limited, używane za zgodą AXELOS Limited. Logo SwirlTM jest znakiem towarowym firmy AXELOS Limited, używany za zgodą AXELOS Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.

 

Wymagania

NA

 14 godzin

Liczba uczestnikówCena za uczestnika

Opinie uczestników (3)

Powiązane Kategorie