Szkolenia Agile

Szkolenia Agile

Metodyki zwinne (ang. Agile) zarządzania aktualnie przodują w zarządzaniu w obszarze IT, jednak aktualny trend na rynku pokazuje zastosowania również poza IT. Podejście zwinne można zastosować praktycznie wszędzie tam gdzie mamy styczność ze złożonym, nieprzewidywalnym, procesem wytwórczym (produkt / usługa) gdzie określenie z góry i zamrożenie wymagań nie jest możliwe. Najczęściej kończy się tym że klient otrzymuje zupełnie co innego, nieadekwatnie do swoich wyobrażeń i faktycznej potrzeby biznesowej. Założeniem podejścia zwinnego jest stała współpraca z klientem i stopniowe, iteracyjne dostarczanie wartość biznesowej.

Certification

Opinie uczestników

Plany Szkoleń Agile

Kod Nazwa Czas trwania Charakterystyka kursu
jenkins Jenkins: Continuous integration for Agile development 14 godz. Jenkins is an open-source continuous integration tool written in Java. It is a server-based system that runs in a servlet container such as Apache Tomcat. Jenkins supports a number of Software Configuration Management (SCM) tools, including CVS, Subversion, Git, Perforce, and Clearcase, among others. It is highly scriptable and provides support for Apache Ant, Apache Maven, shell scripts, and Windows batch commands. This course covers the concepts, tools and techniques needed to carry out continuous integration of your software projects in an Agile environment. Participants carry out a series of hands-on exercises throughout the course to apply their knowledge in real situations. Interaction among instructor and participants is encouraged. Real-world cases are discussed and specific issues and questions are addressed and resolved in class. Audience Build engineers Software developers involved in agile development QA engineers Project managers Release managers Format of the course Part lecture, part discussion, heavy hands-on practice
scrumintro Introduction to Scrum 14 godz. Introduction to Scrum
prodown Preparation for Professional Product Owner 14 godz. This course is designed to provide a clear understanding of Scrum and the importance of the role of the Product Owner and is highly interactive.  Audience: Product managers, Scrum Product Owners, Scrum Masters, Managers of business lines, architects, strategy managers, business analysts or anyone with and interest and role in optimizing the return of investment.
eaptogafc Adapting Business Capabilities and 'Value Propositions' to Changes  21 godz. Adapting Business Capabilities and the Value Propositions (Products and Services) to Changes  Objective: This training course aims at helping business strategists, analysts and product managers understand foundations of the Business Motivation Model and its connections with the Enterprise Architecture and Value Propositions in order to efficiently integrate "value creation and value delivery" from business strategies till the implementation of appropriate products and services. Attendees will learn during this course how to establish the traceability chain from the strategy plan by assessing impacts of the changes and deciding how to efficiently react to them till updating required capabilities in order to create differentiating products and services (value propositions). Concepts explained during the course are reinforced by examples, exercises and a case study whose solutions are worked out and presented by groups of attendees. 
agilekanban Zwinne zarządzanie projektami za pomocą Kanban 14 godz. Grupa docelowa: IT Director, Project Manager, Technical Team Leader, Analyst, Software Developer, Tester Cel szkolenia: Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i przećwiczenie w warsztatowej formie  zagadnień metodyki Kanban i fundamentów Agile.
scrummast Preparation for Professional Scrum Master 14 godz. The Scrum Master role is an essential part to any Agile/Scrum team. This course trains delegates in key aspects of the Scrum framework and prepares them to sit the online Scrum.org Professional Scrum Master (PSM1) exam. Audience: Anyone who either is, or is planning to be, a Scrum Master and for others working in a Scrum environment who have a need for in-depth knowledge of Scrum. At the end of this course you will be able to: Understand the origins of Agile methods. Understand and apply the core values and principles of Agile methods. Know the difference between the defined process and the empirical processes used in Agile. Understand the Scrum roles, Artefacts, Ceremonies and practices. Be fully prepared to sit the Professional Scrum Master (PSM1) exam
agilepz Agile w projektach zdalnych 14 godz. Pracownicy, którzy nie mają przez kilka miesięcy bezpośredniego kontaktu z firmą tracą z nią więź i motywację do pracy. Synchronizacja pracy programistów znajdujących się w różnych zakątkach świata. Różnice kulturowe oraz inna strefa czasowa klienta. To tylko niektóre z problemów jakie trzeba rozwiązać, aby projekt w środowisku zdalnym zakończył się sukcesem. Szkolenie ma na celu uświadomić uczestnikom genezę problemów charakterystycznych dla projektów zdalnych oraz pomóc je rozwiązać. Przedstawione zostaną rozwiązania wywodzące się ze zwinnego zarządzania projektami (Agile) takimi jak Scrum, Kanban czy Extreme Programming. Zajęcia odbywają się w formie warsztatu, co pozwoli uczestnikom zastosować poznane narzędzia w praktyce zaraz po szkoleniu. Szkolenie przeznaczone jest głównie dla Scrum Masterów, Product Ownerów oraz Project Managerów pracujących w projektach zdalnych. Jednak dostarczy również wartości pozostałym uczestnikom projektu zdalnego.
agilesofttest Agile Software Testing 14 godz.   Kurs ten został stworzony dla kierowników zespołów testowych, testerów, programistów oraz kierowników projektów w celu wyjaśnienia, jak metodyka Agile (w szczególności SCRUM) podchodzi do tematu testowania. Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie potrafił zaprojektować i wdrożyć plan testów dla przykładowej aplikacji.
agilescrumcust Agile Project Management with Scrum - Customized 14 godz. Who should attend? This 2 day course is suitable for any IT professionals who are interested in implementing Iterative Agile and Scrum methodologies to manage software and infrastructure development. This course is particularly suited to project managers, team leaders, developers and customers of software development wishing to have a stake holding in the development process.
agileba Agile Business Analysis 14 godz. This course focuses on the business analyst role to be successful on Agile projects. Course participants will learn how to cooperate with the Team, Product Owner, Scrum Master as well as with the Customer to facilitate the development process. Participants will go through a mock project practising common stations.
agilers Agile Retrospective 14 godz. Jeżeli w projekcie problemy nie są rozwiązywane na bieżąco będzie ich coraz więcej i więcej. Może to nawet doprowadzić to do porażki projektu. Jak wiadomo zawsze lepiej zapobiegać niż leczyć. Dlatego właśnie w projektach zwinnych regularnie stosuje się retrospektywy. W retrospektywę zaangażowany jest cały zespół. Wspólnymi siłami dochodzi się do korzeni problemów i wprowadza w życie akcje naprawcze. Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom potrzebnej wiedzy i umiejętności, aby mogli prowadzić w skuteczny sposób retrospektywy we własnych projektach. Szkolenie jest prowadzone w formie warsztatów tak więc każdy z uczestników zostanie zanurzony w doświadczeniu. Szkolenie przeznaczone jest dla Scrum Masterów, managerów liniowych oraz Project Managerów.
scrummanexec Scrum for Managers and Executives 7 godz. Kurs ten został stworzony dla osób zarządzających, kadry kierowniczej oraz innych osób, które chcą wiedzieć, jak oszacować korzyści z wdrożenia metodologii lub chcą zrozumieć, co robi ich zespół.  Szkolenie okażę się również  korzystne dla klientów firm tworzących software, które chcą uczestniczyć w procesie tworzenia aplikacji.
gocd GoCD: Continuous Delivery for Agile Development 7 godz. Continuous Delivery is a development practice wherein developers release new changes to users quickly and sustainably. GoCD is an open source tool used to achieve continuous delivery in software development. In this instructor-led, live training, participants will learn the fundamentals of Continuous Delivery (CD) as they step through setting up and configuring CD pipelines on GoCD. By the end of this training, participants will be able to: Understand the fundamentals of Continuous Delivery Use GoCD to setup their CD process and pipelines Configure GoCD depending on their needs Audience Developers IT Professionals DevOps Engineers Business Managers Format of the course Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
ISAM2 ISTQB CTFL - AT 7 godz. ISTQB CTFL - AT 70% theory + 30% practice
tcpsmlp Techniki coachingowe w pracy Scrum Mastera / Lidera Projektu 14 godz. Coaching jest procesem, którego głównym celem jest wzmocnienie klienta oraz wspieranie go w samodzielnym dokonywaniu zamierzonej zmiany. Klient opiera się na własnych odkryciach, wnioskach i zasobach. Scrum Master pracując z zespołem ma podobne wyzwania. Czy może nauczyć się czegoś od Coacha? Postaram się udowodnić, że jest to możliwe i to w krótkim czasie. Przedstawione zostaną narzędzia i techniki stosowane podczas sesji coachingowych, które w bardzo szybki sposób mogą zostać użyte przy pracy z zespołem. Zajęcia odbywają się w formie warsztatu, co pozwoli uczestnikom zastosować poznane narzędzia w praktyce zaraz po szkoleniu. Szkolenie przeznaczone jest dla Scrum Masterów, managerów liniowych oraz Project Managerów.
scrumpdtown Scrum Product Owner 7 godz. This course is for: Product owners, managers, or anyone interested in Agile planning and estimating techniques. The course, Scrum Product Owner (SPO), utilizes a combination of presentations, discussions, and hands-on exercises explaining and demonstrating through practice. It illustrates what it is like to take on the role of an Agile team. The course covers all aspects of a product owner's involvement in an Agile product's life-cycle, such as gathering requirements rapidly, writing user stories, estimating story points, tracking, release planning, reporting, forecasting, scaling, and so on.
codeship Codeship: Continuous Integration for Agile Development 7 godz. Continuous Integration (CI) is a development practice wherein developers merge changes in their code as often as possible in order to detect and locate errors quickly. Codeship is a platform that provides Continuous Integration services in the cloud. In this instructor-led, live training, participants will learn the fundamentals of Continuous Integration as they step through setting up a simple Continuous Integration process on Codeship. By the end of this training, participants will be able to: Understand the fundamentals of Continuous Integration Operate the essential functions in Codeship Set up a simple CI process using Codeship Audience Developers IT Professionals DevOps Engineers Business Managers Format of the course Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
agiletest Rola testera w Agile 7 godz. Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i przećwiczenie w warsztatowej formie zagadnień roli i odpowiedzialności testera, a w szczególności samego testowania w metodach Agile. Grupa docelowa szkolenia to osoby pełniące rolę zapewnienia jakości w dostarczaniu oprogramowania, zarówno testerzy, liderzy zespołów, menedżerowie liniowi, jak również kadra zarządzająca.
agilesofttestci Agile Software Testing with Continuous Integration 28 godz. Agile Software Testing is a series of testing practice that provides feesback to software quality issues in a timely and continuous manner following the principles of agile development. Continuous Integration (CI) refers to all developers in a team merging their work several times a day.
agilescrum Agile Project Management with Scrum 14 godz. Who should attend? This 2 day course is suitable for any IT professionals who are interested in implementing Iterative Agile and Scrum methodologies to manage software development. This course is particularly suited to project managers, team leaders, developers and customers of software development wishing to have a stake holding in the development process.
jenkinsmaven Continuous Integration with Jenkins and Maven 21 godz. Jenkins is an open-source continuous integration (CI) tool written in Java. Maven is a build automation tool for Java projects. Together they can be used to trigger continuous builds that include, for example: the execution of JUnit tests whenever a new code is committed, deployment of these builds to production, and scheduling of these tasks at strategic times of the day, for example midnight. These tools and processes make up a DevOps approach to the development and deployment of software and are popular in Agile development. In this instructor-led, live training, participants will start with an introduction to DevOps, version control and automation scripting, then move on to hands-on practice, learning how to install, configure, and deploy Jenkins and Maven in a live lab environment. Audience Developers System Administrators DevOps engineers Format of the course Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
userstories Praktyczny warsztat tworzenia User Stories 7 godz. Kurs praktyczny (ok. 60% ‐ warsztaty), przeznaczony dla osób, które tworzą, bądź będą tworzyć historyjki użytkownika (User Stories). Szkolenie opiera się przede wszystkim na przykłdach oraz zadaniach zaprojektowanych przez osoby pracujące na co dzień z Agile oraz Scrum. Celem szkolenia jest nauczenie kursantów jak tworzyć i opisywać User Stories aby usprawnić komunikację w grupie projektowej oraz aby były one zrozumiałe w sposób jednoznaczny dla developerów.
scrumtestspe The Scrum Test Specialist 7 godz. This course is designed for testers, from a traditional test background, who are seeking to find their place in an Agile development environment. There is no specific Tester role in Scrum - there is just the Team. The Team collectively is responsible for the quality of the delivery, including testing, and so the ‘traditional’ Tester role is redundant. However, this course demonstrates how a Team member specialising in testing can add a great deal of value in the Scrum development process.
behat Behat: Behavior Driven Development (BDD) with PHP 14 godz. Behat is a Behavior Driven Development (BDD) test framework written in PHP. It facilitates communication among developers, testers, business stakeholders and clients during the software development process. Behat allows non-technical people to write clear descriptions of an application's intended behavior, then runs those "scenarios" as functional tests against the application. In this instructor-led, live training, participants will learn how to write and execute BDD style test cases using Behat and PHP. By the end of this training, participants will be able to: Run automated tests written in the human-readable, "Given, When, Then" Gherkin language Use Behat based test cases to improve collaboration between technical and non-technical teams Integrate Behat with Selenium, Mink, Goutte and other browser emulators to drive tests and generate reports Extend Behat functionality through its extension system Test numerous usage scenarios through terminal commands, REST APIs, and more. Audience Test engineers Developers Format of the course Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
jbehave JBehave: BDD with Java 7 godz. JBehave is an open-source, Java-based BDD framework for writing tests in a natural language style. BDD, or Behavior Driven Development, is an agile software development technique that encourages collaboration among developers, QA and non-technical business people in a software project. This training begins with a discussion of BDD and how the JBehave framework can be used to carry out BDD testing for web applications. Participants are given ample opportunity to interact with the instructor and peers while implementing the concepts and tactics learned in this hands-on, practice-based lab environment. By the end of this training, participants will have a firm understanding of BDD and JBehave, as well as the necessary practice and toolset to write test cases for real-world software test scenarios. Audience Testers and Developers Format of the course Heavy emphasis on hands-on practice. Most of the concepts are learned through samples, exercises and hands-on development.
agilekanbanlean Managing Agile Projects with Lean and Kanban 21 godz. This course is created for people who need to combine Agile (notably SCRUM), with Lean and Kanban togather to manage their projects. It combines the worlds of product design and software design.  
scrumbelbintr Building an Effective Scrum Team with Belbin Team Roles 7 godz. The self-organising Scrum Team is the bedrock of the Scrum development process. An effective team is directly related to more effective delivery of products of value. Belbin Team Roles theory is used worldwide to help create more effective teams, in all kinds of environments. This course is led by a Belbin Accredited Trainer and Certified ScrumMaster. It provides a detailed overview of Scrum and examines how understanding Belbin Team Roles can benefit the Scrum Team.
orangescrum Agile Project Management with OrangeScrum 14 godz. OrangeScrum is an open-source, web-based project management and collaboration tool for managing projects, teams and tasks in one place. It includes bug tracking, email integration, and issue management, among other features. In this instructor-led, live training participants will learn how to implement Agile and Scrum methodologies using OrangeScrum. By the end of this training, participants will be able to: Set up and configure OrangeScrum on their own premises (optional) Identify and implement key Scrum principles and practices, including the product backlog, sprint burndown chart, task boards, and more. Use OrangeScrum to organize tasks, communicate with a team effectively and keep project documents under control Audience IT professionals Project managers Team leaders Developers Format of the course Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice Notes If you are interested in installing and administering an onsite instance of OrangeScrum, contact us to arrange.
agiletdds Agile, TDD and Swift 35 godz. This 5 day course is for developers who wish to write high quality iOS applications in Swift. This is a hands on course which involves writing a number of increasingly complex high quality applications. Delegates will need to have an Apple copmputer with the latest version of OS X and Xcode installed. Delegates wishing to run applications on real devices, rather than emulators, will need to be registered with Apple as iOS developers and have their devices registered.
scrumtrintro An Introduction to the Scrum Team Role 7 godz. This course is a comprehensive introduction to the world of Scrum for all those prospective members of the Scrum team (analysts, developers, testers et al) who want to be more effective as a Scrum member, but don’t particularly want to become a ScrumMaster or Product Owner. For those who do want to become a ScrumMaster, it also provides a good introduction to the Scrum Alliance Certified ScrumMaster syllabus.
bddfornonprogrammers BDD for Non-Programmers: Live workshop 14 godz. BDD, or Behavior Driven Development, is an Agile software development technique that encourages collaboration among developers, quality assurance teams and non-technical business people throughout the planning, development and testing cycle of a software project. The workshop begins with an introduction to BDD, what it is and how it is used by companies to promote good software design, development and testing. We do this from a non-engineering point-of-view, with an eye on the end-users, their requirements, language, and way of thinking. We also address the communication challenges that business stakeholders are likely to encounter as they work closer with their technical-minded peers. By the end of this training, participants will know how to: Write succinct user stories that capture the usage patterns of real users of the software Translate their user stories into the behavioral language of BDD (Given, When, Then) Derive test cases from these stories, for use by engineers to implement and test Understand the relationship between product requirements, acceptance criteria, and test cases Demystify the technical jargon that impedes communication and understanding Install and use great tools for writing BDD feature files Understand and appreciate what happens once the work is handed to engineers Play a more active role in the iterative development cycle Audience Product owners and managers Business analysts Manual testers End-users of a software product or system Non-engineers and non-coders involved in product design Format of the course A interactive, instructor-led workshop with lots of activities and hands-on practice. Notes The workshop includes case studies and software samples. To customize the materials to your company's product and situation, please contact us to arrange.
istqbate ISTQB - Agile Tester Extension - Exam Preparation 14 godz. This is preparation course for Agile Tester Extension Exam by ISTQB. The price of the exam is not included the the price of the course.
agiletesting Introduction to Agile Testing 14 godz. Overview This 2-day course provides a brief introduction to Agile software testing. It deals with foundational test concepts, within the context of Agile (Scrum) development and uses Crispin & Gregory’s (More Agile Testing, 2014) Agile Testing Quadrants model as a framework to explore contemporary principles and practices of Agile testing. Intended Audience This course is intended for development teams who want to improve their testing practices in an Agile context. It is also suitable for those intending to pursue testing as a specific career and is a suitable pre-requisite for the iSQI Certified Agile Tester course.
agileess Agile Essentials 14 godz. The iSQI Agile Essentials course is an internationally recognised qualification, Aimed at anyone involved in agile Projects and wants to become familiar with working in an agile environment. This includes Project Managers, Quality Managers, Software Development Managers, Business Analysts, Developers, Testers, IT Directors and Management Consultants. The course is comprised of eight sections and takes participants through the lifecycle of an agile project from the release planning and writing user stories to the iteration review (showcase) and retrospective. The first day focuses on the key principles (55% of the day on theory, 45% exercises), the second is dominated by practical application (40% theory, 60% exercises). Course Objectives Value the principles behind agile manifesto and its approach to software development Appreciate the roles within an agile team  Understand how to contribute as an agile team member to quantifiable requirements Apply Whole Team quality methods to ensure acceptance criteria are met Appreciate the importance of effective Iteration Reviews and how to contribute to continuous improvement through retrospectives
safeTM03 SAFe® 4.0 for Teams (For onsite delivery as part of a real-world Agile Release Train) 14 godz. This two-day course teaches teams who are part of an Agile Release Train (ART) how to work in an Agile environment using Scrum, Kanban, and XP. The teams will learn how to become Agile Teams, build their backlog, and plan and execute iterations. Agile teams learn about their ART and their role in it, planning, executing, and improving with other teams. This class prepares teams to run a Program Increment (PI), including all meetings at the Team and Program level with a specific focus on the upcoming PI planning. Attending the class prepares participants to take the exam and become a certified SAFe® Practitioner (SP).
eraamauml Efficient Requirement Management using Agile Methods and Agile UML Modeling 21 godz. Objective: This training course aims at helping product managers, products owners, business analysts, system architects and developers understand how to efficiently Manage Requirements on the basis of the product vision till guiding developers accurately in implementing them. More in detail, this course aims at assisting product managers in better defining the value propositions of their products on the basis of strategies and stakeholder needs. Business Analysts and product owners understand how to describe requirements of the product backlog then discover appropriate epics and user stories of the system while contributing to the required value creation. Along interactive case study exercises, participants learn how to describe in detail such requirements in order to validate correct understanding of needs and prepare system acceptance tests. Thus, only using a very common and productive UML profile, they learn to structure requirements in order to communicate efficiently with architects and developers through an iterative requirement gathering process. Audience: Product Managers Product Owners Business Analysts Anyone interetsted in the Requirements Management Process
agiletdd Agile TDD 7 godz. Szkolenie skierowany jest dla osób pracujących w grupach odpowiedzialnych za rozwój i dostarczanie produktów. Ze względu na specyfikę metodyk zwinnych tematy poruszane podczas szkolenia mają na celu polepszenie współpracy działu biznesowego i IT.
safeSA02 Leading the Lean-Agile Software Enterprise with the Scaled Agile Framework® - Scaled Agilist Certification (SA) 14 godz. This two-day course teaches the Lean-Agile principles and practices of the Scaled Agile Framework® (SAFe®). You’ll learn how to execute and release value through Agile Release Trains, how to build an Agile Portfolio, and how to lead a Lean-Agile transformation at enterprise scale. You will gain an understanding of the Lean-Agile mindset and how to apply the principles and practices of SAFe to support Agile teams, programs, program portfolio management, and to coordinate large Value Streams. Attending the class prepares you to take the exam and become a certified SAFe® Agilist (SA). Associated Certification: SAFe Agilist (SA)
bmam Business Modeling for an Agile Enterprise 14 godz. Objective: Helping Business Analysts to understand how to efficiently model and validate their business processes and resources in order to increase business agility of their organization on the basis of their target architecture and changing market needs. This 2 day training course aims at helping delegates to learn how to model their business processes and resources in order to adapt them to changes of their goals, strategies and impacted capabilities as part of the target architecture. On the basis of the key elements of business performance (strategies, tactics, KPI, business capabilities, etc...), delegates learn there how to elaborate a vision centric business process and resource cartography. Then, only using the appropriate BPMN and UML notation adapted to their language, they understand how to adapt them to changing strategies, tactics and policies.
scrumstep Scrum - Step by Step 14 godz. Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla uczestników początkujących, jak i zaawansowanych. W trakcie szkolenia będzie przekazana wiedza obejmująca zakres egzaminu Professional Scrum Master I (http://www.scrum.org/psmoverview). Każdy z uczestników będzie miał szansę zapoznać się z formą egzaminu, podczas próbnej sesji testowej. Forma zajęć: dyskusja + ćwiczenia praktyczne. SCRUM jest obecnie najbardziej popularną metodą zarządzania procesem wytwórczym oprogramowania, zaliczanym do metodyk zwinnych. Kurs ma na celu zapoznać uczestników z metodyką SCRUM krok po kroku.
condev Contemporary Development Principles and Practices 14 godz. The course covers contemporary development principles and practices, including the place of project management, testing and business analysis, within Agile and traditional Waterfall contexts. The course is intended to be workshop-style with opportunities for delegates to ask questions and explore real life application of the content. This course comprises a series of modules with each module designed to take 1.5hrs, ie 1 training day would consist of 4 modules. Intended Audience This course is aimed at those who want to gain a rapid overview of contemporary Waterfall & Agile software development and the impact on project management, testing and business analysis.
lbatogafam2 Putting Enterprise Architecture in Practice 21 godz. Putting Enterprise Architecture in Practice Designing and Realizing Entreprise Architectures using TOGAF® and ArchiMate / UML in practice   Designing your Enterprise Architecture in Practice (3 days for Certified Architects or people that are interested in putting EA in practice) Objective : This course aims at helping attendees understand how to put TOGAF® 9.1 in practice using ArchiMate and UML to meet the enterprise business strategies. Concepts and techniques explained during the course are progressively applied by the attendees using a case study and different exercises on it.
tcpsm Techniki coachingowe w pracy Scrum Mastera - warsztat praktyczny 21 godz.
scrumess Scrum Essentials Workshop 14 godz. This course is very much structered towards a workshop approach to enable delegates an opportunity to practise the Scrum and Agile skills.
eaintro1 Introduction to Enterprise Architectures 14 godz. Objective This training course aims at helping attendees to understand the most used Enterprise Architectures and rules to follow up in their construction to succeed with an appropriate architecture scenario for their organisation. Thanks to the selection of appropriate architecture layers, components and traceability links that are to be established from the business layer to the technical layer, the resulting enterprise architecture framework allows you a good impact analysis in the face of evolutions of the business decisions and anticipates mutations of the corresponding information system components.
agilecat Certified Agile Tester 35 godz. The iSQI Certified Agile Tester is an internationally recognised software testing qualification, specifically designed for testers working in Agile environments. This course delivers the fully-accredited iSQI syllabus and provides the required assessments to gain the certification. This assessment is in three parts: an assessment of the delegates’ soft skills as observed through the duration of the course; a practical exam, giving the delegate the opportunity to demonstrate their practical testing ability; and an open-ended written exam, testing their knowledge of the subjects covered by the course.  Course Objectives Understand the principles behind the agile approach to software development Differentiate between the testing role in agile projects compared with the role of testers in non-agile projects  Positively contribute as an agile team member focused on testing Appreciate the challenges and difficulties associated with the non-testing activities performed in an agile team Demonstrate a range of soft skills required by agile team members
agilesofttesto Agile Software Testing Overview 7 godz. This course provides a brief introduction to Agile software testing. It deals with foundational test concepts, within the context of Agile (Scrum) development and uses Crispin & Gregory's (More Agile Testing, 2014) Agile Testing Quadrants model as a framework to explore contemporary principles and practices of Agile testing.
bitsas Business and IT System Agility using Standards 7 godz. Objective: This introduction seminar provides you with an overview of the digital business models, business and enterprise architecture frameworks as well as methodologies that are used by the organizations to increase their agility facing the digital age disruptions. In particular, this seminar aims at helping you to understand frameworks that are used worldwide to align digital business models, organization and IT architectures with changing competitive landscape.
3587 Managing Projects using Waterfall and Agile Techniques 14 godz. This 2 day course is suitable for any IT professionals who are interested in using the Waterfall model and how people have traditionally tried to deal with its shortcomings - including, but not limited to, Agile approaches. The aim of the 1st day is to give an overview of these approaches enabling you to decide what might suit them in your environment. The 2nd day looks at project management techniques and good practices that have been identified from Agile, and which can be applied in a Waterfall or Agile context.
orgmantes Organizacja i zarządzanie testowaniem 14 godz. Cel szkolenia: Zdobycie umiejętności planowania, nadzorowania i sterowania testowaniem w projekcie informatycznym. Grupa docelowa: Osoby kierujące zespołami testowymi lub zarządzające testowaniem w ramach innej roli w projekcie IT. Także kierownicy projektów, właściciele produktów, analitycy biznesowi.
8525 Testowanie w Agile 7 godz. Cel szkolenia: Zdobycie umiejętności w zakresie testowania w projektach realizowanych w ramach Agile Scrum. Grupa docelowa: Osoby uczestniczące w zespołach scrum, lub przynajmniej znające zasady framework’u Agile Scrum.
pazzitsa Psychologiczne aspekty zarządzania zespołem IT – psychologia zespołu Scrum agile 14 godz. Cel szkolenia Poznanie oraz zdobycie wprawy w stosowaniu praktycznych metod pozwalających lepiej niż dotąd radzić sobie w sytuacjach, w których czynniki psychologiczne oraz interpersonalne mają decydujące znaczenie dla skuteczności działań w projektach IT. Przez większą część czasu szkolenia uczestnicy wykonują zadania warsztatowe oraz biorą udział w odgrywaniu scenek, odpowiadających typowym sytuacjom występującym w projektach IT. W szczególności, możliwe jest realizowanie scenariuszy charakteryzujących wydarzenia z działania zespołu agile scrum (zależy od składu i potrzeb uczestników szkolenia). Grupa docelowa Uczestnicy projektów IT lub zespołów scrumowych, tak kierownicy, jak programiści oraz testerzy.

Najbliższe szkolenia

Szkolenie Agile, Agile boot camp, Szkolenia Zdalne Agile, szkolenie wieczorowe Agile, szkolenie weekendowe Agile , lekcje UML, edukacja zdalna Agile, Trener Agile, nauka przez internet Agile, nauczanie wirtualne Agile,Kurs Agile, kurs online Agile, wykładowca Agile , instruktor Agile, e-learning Agile,Kursy Agile

Kursy w promocyjnej cenie

Szkolenie Miejscowość Data Kursu Cena szkolenia [Zdalne / Stacjonarne]
Natural Language Processing with Python Warszawa, ul. Złota 3/11 wt., 2018-02-27 09:00 3950PLN / 5200PLN
WordPress Gdańsk, ul. Grodzka 19 śr., 2018-02-28 09:00 2960PLN / 3960PLN
Symfony 3 Lublin, ul. Spadochroniarzy 9 śr., 2018-02-28 09:00 2000PLN / 3000PLN
Introduction to AUTOSAR RTE for Automotive Software Professionals Kraków, ul. Rzemieślnicza 1 śr., 2018-02-28 09:00 1970PLN / 2720PLN
Enterprise Architecture Overview Warszawa, ul. Złota 3/11 czw., 2018-03-01 09:00 1970PLN / 2720PLN
Techniki DTP (InDesign, Photoshop, Illustrator, Acrobat) Katowice ul. Opolska 22 pon., 2018-03-05 09:00 2150PLN / 3650PLN
Adobe Photoshop Katowice ul. Opolska 22 pon., 2018-03-05 09:00 850PLN / 1600PLN
Test Automation with Selenium and Jenkins Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 pon., 2018-03-05 09:00 4940PLN / 5940PLN
Visual Basic for Applications (VBA) w Excel - wstęp do programowania Katowice ul. Opolska 22 pon., 2018-03-05 09:00 3560PLN / 4810PLN
Microsoft SQL Server 2008/2012 (MSSQL) Gdańsk, ul. Grodzka 19 wt., 2018-03-06 09:00 1970PLN / 2720PLN
Microsoft Office Excel - poziom podstawowy Opole, Władysława Reymonta 29 wt., 2018-03-06 09:00 850PLN / 1600PLN
Adobe Illustrator Katowice ul. Opolska 22 śr., 2018-03-07 09:00 850PLN / 1600PLN
Techniki DTP (InDesign, Photoshop, Illustrator, Acrobat) Gdańsk, ul. Grodzka 19 czw., 2018-03-08 09:00 2130PLN / 3630PLN
Spring Cloud: Building Microservices with Spring Cloud Gdańsk, ul. Grodzka 19 czw., 2018-03-15 09:00 1970PLN / 2720PLN
Certified Agile Tester Katowice ul. Opolska 22 pon., 2018-04-02 09:00 8910PLN / 10410PLN
Comprehensive Git Gdańsk, ul. Grodzka 19 śr., 2018-04-04 09:00 2170PLN / 3170PLN
Perfect tester Szczecin, ul. Sienna 9 śr., 2018-04-04 09:00 1790PLN / 2540PLN
Kontrola jakości i ciągła integracja Katowice ul. Opolska 22 czw., 2018-04-12 09:00 2670PLN / 3420PLN
Protokół SIP w VoIP Rzeszów, Plac Wolności 13 wt., 2018-04-17 09:00 2960PLN / 3960PLN
UML for the IT Business Analyst Gdańsk, ul. Grodzka 19 śr., 2018-04-25 09:00 4940PLN / 5940PLN
Microsoft Office Excel - poziom zaawansowany Katowice ul. Opolska 22 pon., 2018-04-30 09:00 1280PLN / 2280PLN
Oracle 12c – wprowadzenie do języka SQL Łódź, ul. Tatrzańska 11 wt., 2018-06-12 09:00 3960PLN / 4710PLN

Newsletter z promocjami

Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj informacje o aktualnych zniżkach na kursy otwarte.
Szanujemy Twoją prywatność, dlatego Twój e-mail będzie wykorzystywany jedynie w celu wysyłki naszego newslettera, nie będzie udostępniony ani sprzedany osobom trzecim.
W dowolnej chwili możesz zmienić swoje preferencje co do otrzymywanego newslettera bądź całkowicie się z niego wypisać.

Zaufali nam