Szkolenia Business Analysis

Szkolenia Business Analysis

Praktyczne szkolenia na żywo z zakresu analizy biznesowej pokazują jak określać potrzeby i rozwiązywać problemy biznesowe.

Szkolenie z analizy biznesowej jest dostępne jako "szkolenie na miejscu" lub "szkolenie na żywo" Szkolenie na żywo w siedzibie klienta może odbywać się lokalnie w siedzibie klienta w Polsce lub w centrach szkoleniowych NobleProg w Polsce

Zdalne szkolenie online odbywa się za pomocą interaktywnego, zdalnego pulpitu DaDesktop .

NobleProg - Twój lokalny dostawca szkoleń.

Opinie uczestników

★★★★★
★★★★★

Podkategorie Business Analysis

Plany szkoleń z technologii Business Analysis

Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
21 godzin
This course has been created for business analysts who want to use BPMN 2.0 extensively in their projects.

It focuses on practical aspects of all BPMN 2.0 specification as well as implementations of common patterns.

It is a series of short lectures followed by exercises: the delegates will have a problem described in English, and will have to create a proper diagram for each problem. After that, the diagrams will be discussed and assessed by the group and the trainer.

This course doesn't cover execution part of BPMN, it focuses on analysis and process design aspects of BPMN 2.0.
14 godzin
There are plenty of tried and tested patterns widely available to everyone. Sometimes it is a matter of changing the names and implementing the pattern in a specific technology. It can save hundreds of hours, which otherwise would be spent on design and testing. Training Goals This course has two goals: first, it allows you to reuse widely-known patterns, second, it allows you to create and reuse patterns specific to your organization. It helps you to estimate how patterns can reduce costs, systematize the design process and generate a code framework based on your patterns. Audience Software designers, business analysts, project managers, programmers and developers as well as operational managers and software division managers. Course Style The course focuses on use cases and their relationship with a specific pattern. Most of the examples are explained in UML and in simple Java examples (the language can change if the course is booked as a closed course). It guides you through the sources of the patterns as well as showing you how to catalogue and describe patterns which can be reused across your organization.
21 godzin
Streszczenie:

Analityk biznesowy / systemowy rozwiązuje problemy biznesowe, projektując systemy informacyjne, które realizują strategię zdefiniowaną przez firmę. Te rozwiązania informatyczne generalnie osiągają jeden z następujących celów dla firmy: wdrożenie nowego procesu biznesowego, zwiększenie wydajności i wydajności istniejących procesów biznesowych lub obniżenie kosztów operacyjnych istniejących procesów.

Ten kurs jest przeznaczony dla analityków Business tym tych, którzy mogą chcieć kontynuować i przygotować się do certyfikacji IIBA (CCBA lub CBAP) i jest zgodny z ramami nakreślonymi przez BABOK® Wersja 3.0

Cele:

- Określ najważniejsze zasady, działania, zadania i techniki opisane w BABOK® V3.0
- Zrozum podstawowe obszary wiedzy, działania, zadania, rezultaty i ich relacje:

Kluczowe definicje:

BABOK® ( Business Analysis Body of Knowledge) Standard dla praktyki analizy biznesowej i służący jako struktura opisująca zadania, które należy wykonać.

CCBA® (Certified of Competency in Business Analysis ) Certyfikat oferowany przez International Institute of Business Analysis (IIBA) wymagający zdania testu opartego na BABOK® tylko po zatwierdzeniu wniosku, który opiera się na edukacji i doświadczeniu.

CBAP® (Certified Business Analysis Professional) Certyfikat oferowany przez International Institute of Business Analysis (IIBA) wymagający zdania testu opartego na BABOK® dopiero po zatwierdzeniu wniosku, który opiera się na edukacji i doświadczeniu.
21 godzin
A business/systems analyst solves business problems by designing information systems which execute the strategy defined by the business. These IT solutions generally achieve one of the following goals for the business: implement a new/novel business process, increase efficiency and productivity of existing business processes, or reduce operating costs of existing processes.

This course is intended for those who are moving into the Business Analysis profession and who may, after any pre-requisites are met, be interested in taking the CBAP certification examination by IIBA (www.iiba.org).

Who should attend?

- Entry-level IT Business Analysts
- Self-taught IT Business Analysts wanting to fill in the gaps and put all the pieces together
- Systems Analysts and programmers interested in expanding their role into the business area
21 godzin
The course will cover how to:

- Select, organise and implement a business re-engineering project
- Achieve competitive advantage by capitalising on technology and the use of UML tools
- Maximise customer satisfaction by matching process design to customer needs
- Identify typical symptoms of business process dysfunction
- Redesign workflow and structure successfully within the business
- Ensure the best practice through the application of business patterns
21 godzin
Ten kurs pokazuje, jak: Wykonuj kluczowe funkcje analityka biznesowego, stosując solidne ramy analizy biznesowej Przeprowadzenie analizy potrzeb biznesowych w celu wywołania wymagań interesariuszy Zastosuj techniki analizy biznesowej, aby zidentyfikować kluczowe problemy i potencjalne możliwości w przedsiębiorstwie Twórz skuteczne wymagania i plany komunikacji Analizuj i określ wymagania przy użyciu najlepszych praktyk branżowych Zarządzaj oceną i sprawdzaniem rozwiązań .
7 godzin
Profile uczestników

CxO, menedżerowie operacji, Enterprise Architect , analitycy i projektanci Business i systemowi

Cel

To seminarium wprowadzające zapewnia przegląd cyfrowych modeli biznesowych, ram architektury biznesowej i korporacyjnej, a także metodologii, na których organizacje starają się skoncentrować, aby zwiększyć swoją sprawność biznesową w obliczu zakłóceń ery cyfrowej.

W szczególności seminarium ma na celu pomóc w zrozumieniu ram i architektur referencyjnych używanych na całym świecie w celu dostosowania cyfrowych modeli biznesowych i architektur systemów informatycznych do zmieniającego się otoczenia konkurencyjnego.
14 godzin
Objective:

Helping Business Analysts to understand how to efficiently model and validate their business processes and resources in order to increase business agility of their organization on the basis of their target architecture and changing market needs.

This 2 day training course aims at helping delegates to learn how to model their business processes and resources in order to adapt them to changes of their goals, strategies and impacted capabilities as part of the target architecture. On the basis of the key elements of business performance (strategies, tactics, KPI, business capabilities, etc...), delegates learn there how to elaborate a vision centric business process and resource cartography. Then, only using the appropriate BPMN and UML notation adapted to their language, they understand how to adapt them to changing strategies, tactics and policies.
21 godzin
Objective:

This training course aims at helping product managers, products owners, business analysts, system architects and developers understand how to efficiently Manage Requirements on the basis of the product vision till guiding developers accurately in implementing them.

More in detail, this course aims at assisting product managers in better defining the value propositions of their products on the basis of strategies and stakeholder needs. Business Analysts and product owners understand how to describe requirements of the product backlog then discover appropriate epics and user stories of the system while contributing to the required value creation. Along interactive case study exercises, participants learn how to describe in detail such requirements in order to validate correct understanding of needs and prepare system acceptance tests. Thus, only using a very common and productive UML profile, they learn to structure requirements in order to communicate efficiently with architects and developers through an iterative requirement gathering process.

Audience:

- Product Managers
- Product Owners
- Business Analysts
- Anyone interetsted in the Requirements Management Process
14 godzin
Objective:

Helping Technical Analysts and Designers to understand how to go through software implementation of the requirements, ensuring traceability between business specifications and the software code.

This 2 day training course aims at assisting technical analysts and designers in designing specifications described by the business analysts. After transformation into software component representations, the resulting system components trace system requirements toward software component structures.

Finally, these technical specifications are implemented in software code and tested upon component basis. The resulting software components provide good level of reactivity to changes as they allow to trace separately toward the implementation level the system behaviours layer by layer (from the user interfaces toward business objects layer through the application components where the usage choices of the actors are stored.
14 godzin
Audience:

Delegates who have an interest in Process Modelling will benefit from attending this business process modeling notation training course including:

- Business and Process Analysts
- Process Designers and Implementers
- Project and Programme Managers
- Anyone involved with business change and transformation.
21 godzin
This course focuses on holistic, structured approaced to finding bottle necks and optimizing business processes.

It is a practical workshop where participants will be given examples and later will need to solve similar cases during team exercises.

- Using the company experience in process management in other banks / sectors to illustrate the presentation
- Introducing the participants to the different process methodologies (Lean, SIX Sigma) but not full of theory about those methodologies (aim of this training is not to pass the Lean or Six Sigma certifications but to get an awareness of different methodologies to see how we can use part of it in our daily activity)
- The presentation should be oriented mostly on business issues (and not pure IT processes)
28 godzin
Objective:

Delegates be able to analyse big data sets, extract patterns, choose the right variable impacting the results so that a new model is forecasted with predictive results.
21 godzin
Apache Hadoop is the most popular framework for processing Big Data. Hadoop provides rich and deep analytics capability, and it is making in-roads in to tradional BI analytics world. This course will introduce an analyst to the core components of Hadoop eco system and its analytics

Audience

Business Analysts

Duration

three days

Format

Lectures and hands on labs.
21 godzin
Audience:

Business consultants, Business analysts, Project Managers, IT professionals.
14 godzin
The course covers contemporary development principles and practices, including the place of project management, testing and business analysis, within Agile and traditional Waterfall contexts.

The course is intended to be workshop-style with opportunities for delegates to ask questions and explore real life application of the content.

This course comprises a series of modules with each module designed to take 1.5hrs, ie 1 training day would consist of 4 modules.

Intended Audience

This course is aimed at those who want to gain a rapid overview of contemporary Waterfall & Agile software development and the impact on project management, testing and business analysis.
14 godzin
This course focuses on the business analyst role to be successful on Agile projects. Course participants will learn how to cooperate with the Team, Product Owner, Scrum Master as well as with the Customer to facilitate the development process. Participants will go through a mock project practising common scenarios.
14 godzin
Dashbuilder is an open-source web application for visually creating business dashboards and reports.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to create business dashboards and reports using Dashbuilder.

By the end of this training, participants will be able to:

- Visual configure and personalize dashboards using drag-and-drop
- Create different types of visualizations using charting libraries
- Define interactive report tables
- Create and edit inline KPIs (Key Performance Indicators)
- Customize the look and feel of metric displayers

Audience

- Managers
- Analysts

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 godzin
Cel szkolenia

Tworzenie raportów z użyciem narzędzi Power BI, udostępnianie ich współpracownikom. Import i łączenie danych z plików i baz SQL. Transformacja, konwersja i scalanie dostępnych informacji.
21 godzin
Format kursu

Kurs rozpoczyna się od przeglądu zastosowań i analiz Process Mining. Omawiamy bibliotekę bupaR oraz różne algorytmy do odkrywania i analizowania procesów w oparciu o dane. Spoglądamy do wnętrza struktur danych będących podstawą modelowania odkrywanych procesów. Kurs skupia się na technicznych aspektach Process Mining. Studia przypadków z życia codziennego analizowane są w czasie ćwiczeń w R.
21 godzin

Format kursu

Kurs rozpoczyna się od przeglądu zastosowań i analiz Process Mining. Omawiamy zaawansowane narzędzia do odkrywania i modelowania procesów w oparciu o surowe dane z dzienników zdarzeń. Kurs skupia się na cyklu życia projektu Process Mining oraz dobrych praktykach stosowanych przy wdrażaniu tego typu projektów. Do ćwiczeń wykorzystane są studia przypadków z życia codziennego, a zestawy danych są analizowane przy użyciu platform open source m.in. ProM.
21 godzin
Format kursu

Kurs rozpoczyna się od przeglądu zastosowań i analiz Process Mining. Omawiamy bibliotekę pm4py oraz różne algorytmy do odkrywania i analizowania procesów w oparciu o dane. Spoglądamy do wnętrza struktur danych będących podstawą modelowania odkrywanych procesów. Kurs skupia się na technicznych aspektach Process Mining. Studia przypadków z życia codziennego analizowane są w czasie ćwiczeń w Python.
21 godzin
Format kursu

Kurs rozpoczyna się od wprowadzenia do świata Process Mining. Omawiamy podstawowe narzędzia do odkrywania i modelowania procesów w oparciu o surowe dane z dzienników zdarzeń. Kurs skupia się wprowadzeniu pojęć z dziedziny Process Mining oraz możliwych zastosowaniach. Studia przypadków z życia codziennego analizowane są w formie ćwiczeń przy użyciu platform open source m.in. ProM.
14 godzin
Kurs przeznaczony jest dla osób, które chciałyby się zapoznać oraz nauczyć korzystać z nowej funkcjonalności MS Excel 2013, przeznaczonego dla Business Inteligence.
63 godzin
This course demonstrates through hands-on practice the fundamentals and applications of software engineering, requirements engineering and testing.
21 godzin
Szkolenie przygotowujące do zdobycia certyfikatu IREB CPRE Foundation Level. Certyfikat ten potwierdza umiejętności określania i opisywania wymagań oraz przeprowadzania skuteczniej analizy wymagań. Stanowi też potwierdzenie znajomości procesu i procedur inżynierii wymagań oraz zarządzania ryzykiem.
21 godzin
Model Based Development (MBD) is a software development methodology that enables faster, more cost-effective development of dynamic systems such as control systems, signal processing and communication systems. It relies on graphic modeling rather than the traditional text based programming.

In this instructor-led, live training participants will learn how to apply MBD methodologies to reduce development costs and accelerate the time to market of their embedded software products.

By the end of this training, participants will be able to

- Select and utilize the right tools for implementing MBD.
- Use MBD to carry out rapid development in the early stages of their embedded software project.
- Shorten the release of their embedded software into the market.

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
21 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at persons who wish to understand requirements analysis and conduct requirements analysis efficiently and accurately using analysis techniques for their projects.

By the end of this training, participants will be able to:

- identify different types of requirements.
- understand the overall concepts of, and activities within, requirements analysis.
- be familiar with the requirements analysis methodology.
- use different requirements analysis techniques to their advantage.
- structure requirements in order to communicate efficiently with architects and developers through an iterative requirement gathering process.
14 godzin
In this instructor-led, live training in w Polsce, participants will gain an understanding of the technologies, methods and mindset needed to implement a Fintech strategy.

This training is aimed at managers who need to gain a "big picture" understanding of Fintech, break down the hype and jargon, and take tangible first steps towards the adoption of new technologies applicable to financial business and services.

By the end of this training, participants will be able to

- Present viable Fintech strategies for their organization.
- Understand and explain the role and functionality of key technologies.
- Draft an action plan for introducing new technologies in step-by-step fashion.

Last Updated:

Nadchodzące szkolenia z technologii Business Analysis

Szkolenie Business Analysis, Business Analysis boot camp, Szkolenia Zdalne Business Analysis, szkolenie wieczorowe Business Analysis, szkolenie weekendowe Business Analysis, Kurs Business Analysis,Kursy Business Analysis, Trener Business Analysis, instruktor Business Analysis, kurs zdalny Business Analysis, edukacja zdalna Business Analysis, nauczanie wirtualne Business Analysis, lekcje UML, nauka przez internet Business Analysis, e-learning Business Analysis, kurs online Business Analysis, wykładowca Business Analysis

Kursy w promocyjnej cenie

Newsletter z promocjami

Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj informacje o aktualnych zniżkach na kursy otwarte.
Szanujemy Twoją prywatność, dlatego Twój e-mail będzie wykorzystywany jedynie w celu wysyłki naszego newslettera, nie będzie udostępniony ani sprzedany osobom trzecim.
W dowolnej chwili możesz zmienić swoje preferencje co do otrzymywanego newslettera bądź całkowicie się z niego wypisać.

Zaufali nam

This site in other countries/regions