Plan Szkolenia

Dzień 1

1. Wprowadzenie i podstawy

2. System i kontekst systemu 

 • System, kontekst systemu i granice

 • Określanie granic systemu i kontekstu

3. Pozyskiwanie wymagań

 • Źródła wymagań

 • Kategoryzacja wymagań według modelu Kano

 • Techniki pozyskiwania

4.  Dokumentacja wymagań

 • Projekt dokumentu

 • Typy dokumentacji

 • Struktury dokumentów

 • Korzystanie z dokumentów wymagań

 • Kryteria jakości dla dokumentu wymagań

 • Kryteria jakości dla wymagań

 • Słowniczek 

Dzień 2

5. Dokumentacja wymagań przy użyciu języka naturalnego

 • Efekty językowe

 • Konstrukcja wymagań przy użyciu szablonów

6. Dokumentacja wymagań przy pomocy modelu

 • Termin „model”

 • Modele celów

 • Przypadków użycia

 • Trzy perspektywy wymagań

 • Modelowanie wymagań w perspektywie danych

 • Modelowanie wymagań w perspektywie funkcjonalnej

 • Modelowanie wymagań w perspektywie behawioralnej

Dzień 3

7. Negocjowanie i walidacja wymagań

 • Podstawy weryfikacji wymagań

 • Podstawy negocjacji wymagań

 • Aspekty jakościowe dla wymagań

 • Zasady walidacji wymagań

 • Techniki walidacji wymagań

 • Negocjacja wymagań

8. Zarządzanie wymaganiami

 • Przypisywanie atrybutów do wymagań

 • Poglądy na wymagania

 • Poglądy na wymagania

 • Identyfikowalność wymagań

 • Wersjonowanie wymagań

 • Zarządzanie zmianami wymagań

 • Pomiar wymagań

9. Narzędzia wspomagające

 • Rodzaje narzędzi

 • Wprowadzenie do narzędzi

 • Narzędzia oceny

 21 godzin

Liczba uczestników


Cena za uczestnika (netto)

Opinie uczestników (1)

Nadchodzące szkolenia

Powiązane Kategorie