Szkolenia Software Engineering

Szkolenia Software Engineering

Praktyczne szkolenia na żywo z software engineering prezentują w jaki sposób tworzyć oprogramowanie pomimo ogromnych rozmiarów i złożoności tak, aby ostatecznie otrzymać działający produkt.
Szkolenie software engineering jest dostępne jako "szkolenie stacjonarne" lub "szkolenie online na żywo".
Szkolenie stacjonarne może odbywać się lokalnie w siedzibie klienta w Polsce lub w ośrodkach szkoleniowych NobleProg w Polsce. Zdalne szkolenie online odbywa się za pomocą interaktywnego, zdalnego pulpitu DaDesktop .

NobleProg -- Twój lokalny dostawca szkoleń.

Opinie uczestników

★★★★★
★★★★★

Plany szkoleń z technologii Software Engineering

Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
14 godzin
Opis
In this instructor-led, live training, participants will learn how to write and maintain tests for Angular applications.

By the end of this training, participants will be able to

- Decide the most appropriate strategy for testing an Angular application
- Carry out unit testing, component testing, A/B testing and end-to-end on an Angular application
- Choose the right tools for the job: Jasmine, Karma, Protractor, Mocha, etc.
- Write tests in Protractor and Jasmine
- Run and debug tests with Karma and Protractor
- Create a maintainable test suite
- Employ best practices for unit testing in Angular

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Note

- Angular goes by different names and versions, namely: Angular.js, AngularJS, AngularJS 1, Angular 1, Angular 2, etc. To customize the version used in this training, please contact us to arrange.
14 godzin
Opis
In this instructor-led, live training in w Polsce, participants learn first-hand how to write Protractor tests against a sample Angular web application in a live lab environment.

By the end of this course, participants will have gained proficiency in Protractor and be comfortable

- creating their own automation tests for Angular applications.
- integrating Protractor into their existing development workflow.
- ensuring that their tests are clean and maintainable.
- running Protractor with or without Selenium to drive browser behavior.
35 godzin
Opis
Software Engineering starts where programming stops. In this course you will learn a solid foundation in Software Engineering. It builds a bridge from programming to solid engineering practices. The course gives you an overview of basic concepts and vocabulary typically used in the field. During the course, you will learn to use many techniques to plan, implement and validate software projects and to evaluate and improve development processes.

Audience:

This course is intended for software developers with various backgrounds who know at least one programming language.
21 godzin
Opis
Szkolenie przygotowujące do zdobycia certyfikatu IREB CPRE Foundation Level. Certyfikat ten potwierdza umiejętności określania i opisywania wymagań oraz przeprowadzania skuteczniej analizy wymagań. Stanowi też potwierdzenie znajomości procesu i procedur inżynierii wymagań oraz zarządzania ryzykiem.
14 godzin
Opis
A two day course covering all design principles with code examples coupled with recent industrial technology; very useful for automotive software developers
7 godzin
Opis
Kurs praktyczny (ok. 60% ‐ warsztaty), przeznaczony dla osób, które tworzą, bądź będą tworzyć historyjki użytkownika (User Stories). Szkolenie opiera się przede wszystkim na przykłdach oraz zadaniach zaprojektowanych przez osoby pracujące na co dzień z Agile oraz Scrum.

Celem szkolenia jest nauczenie kursantów jak tworzyć i opisywać User Stories aby usprawnić komunikację w grupie projektowej oraz aby były one zrozumiałe w sposób jednoznaczny dla developerów.
21 godzin
Opis
With the emergence of very complex distributed systems, complexity of a single system moved to the complexity of the architecture of the group of systems. This course covers the relationship of Software Architecture with Technical Enterprise Architecture. These two areas are interrelated in a way which currently is not well described. For example, splitting complex monolithic system into two systems communicating via web services will trigger substantial changes to both the new systems, and the architecture between them.

This course will cover trade-offs, currently common patterns and solutions for managing complex systems and communication within and between them.
14 godzin
Opis
This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at C developers wishing to learn embedded C design principles.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the design considerations that make embedded C programs reliable
- Define the functionality of an embedded system
- Define the program logic and structure to obtain the desired result
- Design a reliable, error-free embedded application
- Obtain optimal performance from target hardware

Format of the Course:

- Interactive lecture and discussion
- Exercises and practice
- Hands-on implementation in a live-lab environment

Course Customization Options:

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
21 godzin
Opis
Model Based Development (MBD) is a software development methodology that enables faster, more cost-effective development of dynamic systems such as control systems, signal processing and communication systems. It relies on graphic modeling rather than the traditional text based programming.

In this instructor-led, live training participants will learn how to apply MBD methodologies to reduce development costs and accelerate the time to market of their embedded software products.

By the end of this training, participants will be able to

- Select and utilize the right tools for implementing MBD.
- Use MBD to carry out rapid development in the early stages of their embedded software project.
- Shorten the release of their embedded software into the market.

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 godzin
Opis
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at web designers who wish to design an application with Adobe XD.

By the end of this training, participants will be able to:

- Set up Adobe XD to start designing an application.
- Develop quick wireframes.
- Create prototypes that contain micro interactions.
- Add UX designs to a CV.
14 godzin
Opis
There are plenty of tried and tested patterns widely available to everyone. Sometimes it is a matter of changing the names and implementing the pattern in a specific technology. It can save hundreds of hours, which otherwise would be spent on design and testing. Training Goals This course has two goals: first, it allows you to reuse widely-known patterns, second, it allows you to create and reuse patterns specific to your organization. It helps you to estimate how patterns can reduce costs, systematize the design process and generate a code framework based on your patterns. Audience Software designers, business analysts, project managers, programmers and developers as well as operational managers and software division managers. Course Style The course focuses on use cases and their relationship with a specific pattern. Most of the examples are explained in UML and in simple Java examples (the language can change if the course is booked as a closed course). It guides you through the sources of the patterns as well as showing you how to catalogue and describe patterns which can be reused across your organization.
14 godzin
Opis
Grupa docelowa:

Technical Team Leader, Software Developer

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności projektowania zawansowanych struktur programistycznych / projektowych w języku C#.
14 godzin
Opis
Grupa docelowa

Software Developer, Technical Team Leader, Business Analyst, System Analyst

Charakterystyka i cel kursu

Celem szkolenia jest zapoznanie się z praktycznym zastosowaniem wzorców projektowych Gang of Four. Uczestnicząc w szkoleniu poznasz obszary w których wybrane wzorce mają zastosowanie. Podczas warsztatów w których będziesz samemu opracowywał rozwiązania prostych problemów lub prowadził refaktoryzację fragmentów kodu zdobędziesz podstawy praktyki w stosowaniu najpopularniejszych wzorców.
14 godzin
Opis
Celem szkolenia jest zapoznanie się z praktycznym zastosowaniem wzorców projektowych Gang of Four. Uczestnicząc w szkoleniu poznasz obszary w których wybrane wzorce mają zastosowanie. Podczas warsztatów w których będziesz samemu opracowywał rozwiązania prostych problemów lub prowadził refaktoryzację fragmentów kodu zdobędziesz podstawy praktyki w stosowaniu najpopularniejszych wzorców.
21 godzin
Opis
Szkolenie skierowane do doświadczonych programistów pragnących zgłębić zagadnienia z zakresu użycia wzorców oraz refaktoryzacji kodu. Każdy z uczestników pozna właściwości oraz praktyczne przykłady użycia omawianych wzorców, co w rezultacie pozwoli na efektywne budowanie poprawnego kodu aplikacji.
14 godzin
Opis
Szkolenie przeznaczony jest dla developerów JavaScript, projektujących oraz wdrażających zaawansowane aplikacje internetowe. Tematy omawiane podczas szkolenia mają na celu przybliżenie najlepszych wzorców programowania w języku JavaScript jak i zwrócenie uwagi na najczęściej popełniane błędy. Istotnym punktem szkolenia jest omówienie programowania obiektowego dostępnego za pomocą składni JavaScriptu.
14 godzin
Opis
Grupa docelowa:

Software Developer, Technical Team Leader, Business Analyst, System Analyst

Charakterystyka i cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie się z praktycznym zastosowaniem wzorców projektowych Gang of Four. Uczestnicząc w szkoleniu poznasz obszary w których wybrane wzorce mają zastosowanie. Podczas warsztatów w których będziesz samemu opracowywał rozwiązania prostych problemów lub prowadził refaktoryzację fragmentów kodu zdobędziesz podstawy praktyki w stosowaniu najpopularniejszych wzorców.
14 godzin
Opis
Objective:

Helping Technical Analysts and Designers to understand how to go through software implementation of the requirements, ensuring traceability between business specifications and the software code.

This 2 day training course aims at assisting technical analysts and designers in designing specifications described by the business analysts. After transformation into software component representations, the resulting system components trace system requirements toward software component structures.

Finally, these technical specifications are implemented in software code and tested upon component basis. The resulting software components provide good level of reactivity to changes as they allow to trace separately toward the implementation level the system behaviours layer by layer (from the user interfaces toward business objects layer through the application components where the usage choices of the actors are stored.
14 godzin
Opis
Microservice architecture is an approach to developing a software application as a suite of small, independent services, each running in its own process and communicating with lightweight mechanisms such as an HTTP resource API. These services can be efficiently deployed using continuous automation systems and bypass the need for centralized management. Microservices can be written in different programming languages and integrate with different data storage systems.

This instructor-led, live training is aimed at enterprise developers and architects. It introduces microservice architecture from a .Net perspective, presents migration strategies from a monolithic system, and walks participants through the creation and deployment of a sample microservice-based application.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand when to use and when not to use microservice architecture
- Create and implement a testing strategy for microservices
- Deploy a sample microservice-based application into a production environment
- Refactor a monolithic application into services

Audience

- Developers
- Architects

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
21 godzin
Opis
The evolution of microservices and containers in recent years has significantly changed how we design, develop, deploy and run software. Modern applications must be optimized for scalability, elasticity, failure, and change. Driven by these new demands, modern architectures require a different set of patterns and practices. In this training, we examine ways to identify, understand and adjust to these new requirements.

Audience
This training is intended for people who are somewhat familiar with container technology and with Kubernetes concepts but are perhaps lacking the real world experience. It is based on use cases, and lessons learnt from real life projects with the intention of making people inspired to create and manage even better cloud native applications.

- Developers
- Operations
- DevOps
- QA Engineers
- IT Project Managers

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion
- Lots of exercises and practice
- Handson implementation in a live-lab environment

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 godzin
Opis
Kubernetes is an open-source platform for automating all development stages of containerized applications. Design patterns are iterable solutions to software development problems pertinent to software design. Kubernetes extensions are utilized for configuring and supporting Kubernetes clusters. With the help of Kubernetes design patterns and extensions, users of the platform can achieve CI/CD approaches while maintaining scalability and flexibility of software applications.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at developers and DevOps engineers who wish to leverage Kubernetes design patterns and extensions to create enterprise applications on Kubernetes clusters.

By the end of this training, participants will be able to:

- Set up a Kubernetes cluster and configure the necessary DevOps tools.
- Understand the fundamentals of software design patterns and Kubernetes extensions.
- Utilize Kubernetes extensions and design patterns when interacting with Kubernetes API.
- Develop customized Kubernetes resources and apply dynamic controllers to a cluster.
- Manage and secure any Kubernetes environment with the help of Kubernetes plugins.
- Integrate DevOps networking models to existing and prospective Kubernetes projects.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 godzin
Opis
Grupa docelowa:

- Kierownicy działów IT
- Managerowie projektów, PM
- Product Owners
- Pracownicy działu marketingu
14 godzin
Opis
Design Thinking is a solutions-based methodology for tackling complex problems that are ill-defined or unknown. The approach has been adapted by both business and engineering teams to resolve challenges ranging from internal team conflict resolution to product development. Some of the methods used in Design Thinking include understanding human needs, re-framing problems in a human-centric way, brainstorming new ideas, and adopting a hands-on approach in prototyping and testing.

In this instructor-led, live workshop training, participants will learn how to apply the five stages of Design Thinking to better understand the problems experienced by end-users of a product or service, then develop the best approach for resolving them.

By the end of this training, participants will be able to:

- Use creative strategies to match customers' needs with technologically feasible solutions
- Formulate a strategy to increase customer value and enhance product and service offerings

Audience

- Developers
- Project managers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 godzin
Opis
In an increasingly complex world, we deal with problems that may need special approaches. Design Thinking helps deal with complex problems. Mastering design-thinking helps to deal with complex problems effectively, communicate better, persuade efficiently, improve business results and enhances organizational and personal behavior and performance.

Program Objectives:

- Introduction to Design Thinking and its use across industries
- Identify the benefits of Design Thinking and its importance in solutions
- Understand the importance of the customer to Design Thinking
- Understand the tools utilized in Design Thinking and how to apply them
35 godzin
Opis
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at persons who wish to learn how to carry out a successful design sprint within their organization.

By the end of this training, participants will be able to:

- Reduce the risk of bringing a new product to market.
- Gather feedback from customers on a new concept, before the product is built.
- Stir up creativity in a team to make critical decisions, faster.
14 godzin
Opis


Kurs ten został stworzony dla kierowników zespołów testowych, testerów, programistów oraz kierowników projektów w celu wyjaśnienia, jak metodyka Agile (w szczególności SCRUM) podchodzi do tematu testowania.

Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie potrafił zaprojektować i wdrożyć plan testów dla przykładowej aplikacji.
35 godzin
Opis
Publiczność

- Kierownicy testów
- Testerzy wydajności lub inżynierowie wydajności
- Deweloperzy, którzy chcą rozwijać swoją karierę w testowaniu wydajności.

Format kursu

40% wykładów, 60% laboratoriów
14 godzin
Opis
Szkolenie skierowane jest zarówno do programistów, Scrum Masterów, Product Ownerów a niektóre jego aspekty również dla działu biznesowego. Celem szkolenia jest przybliżenie tematów Quality Assurance i Continuous Integration oraz ich miejsca w projektach prowadzonych metodykami zwinnymi. Uczestnicy szkolenia zyskają szeroki pogląd na omawiane tematy jak i praktyczną wiedzę na temat narzędzi i procesów wytwarzania oprogramowania zgodnie z założeniami QA/CI. Osoby reprezentujące biznes, będą mogły poznać korzyści płynące z wdrożenia wymienionych procesów i narzędzi a przekładające się zarówno na czas jak i koszt tworzenia oprogramowania. Zagadnienia prezentowane są w oparciu o język PHP lub Java w zależności od wymagań klienta.
28 godzin
Opis
Agile Software Testing is a series of testing practice that provides feesback to software quality issues in a timely and continuous manner following the principles of agile development.

Continuous Integration (CI) refers to all developers in a team merging their work several times a day.
63 godzin
Opis
This course demonstrates through hands-on practice the fundamentals and applications of software engineering, requirements engineering and testing.

Nadchodzące szkolenia z technologii Software Engineering

Szkolenie Software Engineering, Software Engineering boot camp, Szkolenia Zdalne Software Engineering, szkolenie wieczorowe Software Engineering, szkolenie weekendowe Software Engineering, Kurs Software Engineering,Kursy Software Engineering, Trener Software Engineering, instruktor Software Engineering, kurs zdalny Software Engineering, edukacja zdalna Software Engineering, nauczanie wirtualne Software Engineering, lekcje UML, nauka przez internet Software Engineering, e-learning Software Engineering, kurs online Software Engineering, wykładowca Software Engineering

Kursy w promocyjnej cenie

Newsletter z promocjami

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Zaufali nam

This site in other countries/regions