Szkolenia Software Engineering

Szkolenia Software Engineering

Praktyczne szkolenia na żywo z software engineering prezentują w jaki sposób tworzyć oprogramowanie pomimo ogromnych rozmiarów i złożoności tak, aby ostatecznie otrzymać działający produkt.
Szkolenie software engineering jest dostępne jako "szkolenie stacjonarne" lub "szkolenie online na żywo".
Szkolenie stacjonarne może odbywać się lokalnie w siedzibie klienta w Polsce lub w ośrodkach szkoleniowych NobleProg w Polsce. Zdalne szkolenie online odbywa się za pomocą interaktywnego, zdalnego pulpitu DaDesktop .

NobleProg -- Twój lokalny dostawca szkoleń.

Opinie uczestników

★★★★★
★★★★★

Plany szkoleń z technologii Software Engineering

Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
21 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at experienced automation test engineers who want to learn advanced C# programming concepts for automation testing. By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand advanced C# programming concepts and best practices.
 • Apply advanced object-oriented programming principles to create efficient and flexible automation solutions.
 • Design and develop modular and reusable automation frameworks using industry best practices.
7 godzin
Pomiary i metryki oprogramowania są wykorzystywane do wskazywania jakości produktu programistycznego, oceny produktywności, śledzenia postępów w rozwoju oraz tworzenia linii bazowej do szacowania i przewidywania procesu tworzenia oprogramowania. To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo (online lub na miejscu) jest przeznaczone dla profesjonalistów, którzy chcą poznać i zrozumieć koncepcję pomiaru oprogramowania oraz wykorzystać ją do oszacowania i określenia wielkości dowolnego procesu tworzenia oprogramowania i produktywności. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Zrozumienie wykorzystania pomiarów i metryk oprogramowania w tworzeniu oprogramowania. Śledzenie postępów i ocena produktywności przy użyciu metryk oprogramowania. Analizowanie danych pomiarowych oprogramowania w celu zapewnienia jakości i usprawnienia procesu.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
7 godzin
Function Point Analysis (FPA) to metoda, która mierzy rozmiar funkcjonalny oprogramowania w oparciu o ilość funkcji biznesowych. Impacted Function Point (IFP) jest jednostką wynikową FPA. To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo (online lub na miejscu) jest przeznaczone dla profesjonalistów, którzy chcą zrozumieć koncepcję pomiaru punktów funkcyjnych i jak włączyć ją do pomiaru produktywności tworzenia oprogramowania. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Zrozumienie pomiarów punktów funkcyjnych i niefunkcyjnych w tworzeniu oprogramowania. Mierzenie jednostek oprogramowania w celu analizy jakości i produktywności.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
14 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at developers and testers who wish to perform test automation using C# and Selenium. By the end of this training, participants will be able to:
 • Install and configure Selenium WebDriver.
 • Write tests using Selenium, C#, and Nunit with Visual Studio IDE.
 • Run C# Selenium test automation.
14 godzin
Proces oceny niefunkcjonalności oprogramowania (SNAP) to pomiar rozwoju oprogramowania oparty na niefunkcjonalnych wymaganiach i rozmiarze oprogramowania. Jest szeroko stosowany we współpracy z punktami funkcyjnymi, aby pomóc w oszacowaniu projektu, wydajności i analizie jakości. International Function Point User Group (IFPUG) to amerykańska organizacja zrzeszająca użytkowników oprogramowania do analizy punktów funkcyjnych. Metoda pomiaru rozmiaru funkcjonalnego IFPUG kwantyfikuje funkcjonalność oprogramowania w oparciu o jego logiczny projekt i wymagania funkcjonalne. To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo (online lub na miejscu) jest przeznaczone dla profesjonalistów, którzy chcą dowiedzieć się, jak używać SNAP do pomiaru i szacowania projektów. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Poznaj zasady i wytyczne SNAP i FPA. Możliwość lepszego planowania i szacowania projektów oprogramowania. Zrozumieć podstawy wydajności procesów i zidentyfikować obszary wymagające poprawy. Wykorzystanie SNAP do zwiększenia wydajności i uzyskania stabilności funkcjonalnej.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
21 godzin
LoadRunner Enterprise to internetowe narzędzie do testowania wydajności opracowane przez firmę Micro Focus. Zapewnia platformę, która ułatwia testowanie i współpracę w całym przedsiębiorstwie. To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo (online lub na miejscu) jest przeznaczone dla średnio zaawansowanych testerów, którzy chcą dowiedzieć się, jak przeprowadzać testy wydajności za pomocą platformy LoadRunner Enterprise. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Zrozumienie podstaw testowania wydajności i jego znaczenia w tworzeniu oprogramowania. Skutecznie planować i projektować testy wydajności w oparciu o wymagania biznesowe i specyfikacje systemu. Konfigurować i zarządzać środowiskami testowymi, w tym serwerami, sieciami i systemami klienckimi. Wykonywanie testów wydajności, monitorowanie zasobów systemowych i zbieranie odpowiednich wskaźników wydajności. Analizowanie wyników testów i identyfikowanie wąskich gardeł wydajności. Generowanie kompleksowych raportów w celu przekazania wyników testów i zaleceń.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
7 godzin
EasyTest to wieloplatformowe narzędzie do automatyzacji testowania systemów lub funkcji aplikacji. Zapewnia łatwe zintegrowane środowisko programistyczne (IDE) do tworzenia, automatyzacji i utrzymywania skryptów automatyzacji. To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo (online lub na miejscu) jest przeznaczone dla operatorów i testerów, którzy chcą używać EasyTest do testowania aplikacji lub systemów. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Zainstaluj i skonfiguruj EasyTest. Używanie EasyTest do testowania systemów i funkcji aplikacji. Zautomatyzuj i utrzymuj skrypty w EasyTest.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
21 godzin
Kurs dostarcza wiedzy potrzebnej do obsługi projektów testowych oraz wyjaśnia praktyczną pracę z aplikacjami Web, automatyzacją testów funkcjonalnych oraz automatyzacją testów na wielu przeglądarkach za pomocą Selenium.
14 godzin
Są to kursy JMeter Fundamentals i JMeter Advanced oferowane razem dla wygody. JMeter Podstawy Ten kurs obejmuje tworzenie i wdrażanie testów funkcjonalnych i jednostkowych za pomocą Apache JMeter, bezpłatnego oprogramowania do testowania aplikacji od The Apache Software Foundation. Celem kursu jest umożliwienie organizacjom całkowitej automatyzacji różnych wymagań testowych, oszczędzając czas, pieniądze i pomagając zminimalizować ryzyko błędu ludzkiego w testowaniu. Program omawia koncepcje projektowania i tworzenia planów testowych dla rzeczywistych aplikacji internetowych przy użyciu Apache JMeter, w tym planów testów funkcjonalnych, regresji i testów warunków skrajnych. Uczestnicy dowiedzą się, jak projektować plany testów do różnych celów i wykorzystywać różne komponenty i funkcje w ramach JMeter na swoją korzyść, pozwalając im całkowicie zautomatyzować proces testowania aplikacji internetowych. JMeter Zaawansowane Ten kurs dotyczy zaawansowanych technik testowania aplikacji internetowych. Koncentruje się na pełnej automatyzacji, skryptowaniu, integracji testów z zewnętrznym źródłem danych.
21 godzin
SoapUI jest najczęściej używanym narzędziem open source do testowania interfejsów API SOAP i REST. Oferuje testowanie funkcjonalne SOAP Web Services, testowanie funkcjonalne REST API, pokrycie WSDL, testowanie asercji komunikatów i refaktoryzację testów. W tym prowadzonym przez instruktora szkoleniu na żywo uczestnicy dowiedzą się, jak testować usługi internetowe za pomocą SoapAPI. Omawiamy, w jaki sposób testowanie API może rozwiązać niektóre niedociągnięcia interfejsu użytkownika i testów jednostkowych. Szkolenie obejmuje sesje treningowe i projekt rozwoju zestawu testów API. Pod koniec szkolenia uczestnicy będą mieli solidne wyobrażenie o tym, kiedy należy wdrożyć testowanie API, jak eksplorować i uzyskiwać dostęp do interfejsów API, jak przeprowadzać różne rodzaje testów zarówno na interfejsach API SOAP, jak i REST oraz jak połączyć swoją pracę w zintegrowany, zautomatyzowany zestaw testów. Format kursu Kurs prowadzony przez instruktora, który obejmuje wprowadzenie do testowania API, jego narzędzi i procesów oraz praktyczny SoapUI oparty na projekcie rozwoju zestawu testów.
  Opcje dostosowywania kursu
Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
7 godzin
This course has been created for test managers, testers, business analysts, designers, developers, administrators and anyone interested in planning and performing web application performance tests. It covers how to set up non-functional requirements, which indicators are most important in specific implementations, how to create a performance test plan, implement it in JMeter, execute it and analyse the results.
7 godzin
This introductory course is designed to familiarize testing professionals with the basics of testing web applications using Selenium. Testers can build, enhance, and maintain scripts using both the Selenium IDE and the Selenium 2 WebDriver. Intended Audience The target audience is software testers who are seeking to automate the testing of web applications using Selenium. These testers maybe new to test automation and may also include quality assurance practitioners, managers, or team leaders who are responsible for interacting with testers or who need to ensure that the tools are being implemented fully and appropriately. At the end of the course, you will be able to:
 • Describe the function and purpose of Selenium
 • Understand the benefits and proper approach to test automation
 • Record automated test cases
 • Play back automated test cases
 • Apply and use different verification techniques
 • View and analyze results
 • Configure and use the Selenium RC (Remote Control)
 • Create and work with test suites
 • Schedule automatic test runs
 • Utilize different Selenium script formats
 • Modify scripts to extend the capability to test the application
 • Configure Selenium with Eclipse and the Selenium 2 WebDriver
 • Understand and use RTTS helper files
 • Convert selenium code to work with the Selenium 2 WebDriver
 • Configure Custom Log Files
 • Create a custom object map
 • Create reusable modules to reduce script maintenance
 • Use tools to help identify XPath
21 godzin
Ten kurs zapewnia szkolenie w zakresie obsługi projektów testowych przy użyciu Selenium zestawu testów i ciągłego testowania za pomocą Jenkins. Docelowi odbiorcy:
  Inżynierowie testów oprogramowania Programiści zaangażowani w rozwój zwinny Menedżerowie wydań Inżynierowie QA
Po zakończeniu szkolenia Selenium uczestnicy będą w stanie
  Efektywne wykorzystanie zestawu testów Selenium w rzeczywistych projektach Używanie Selenium do testowania w różnych przeglądarkach Dystrybucja testów przy użyciu Selenium Grid Uruchamianie testów regresji Selenium w Jenkins Przygotowywanie raportów z testów i raportów okresowych przy użyciu Jenkinsa
14 godzin
Szkolenie Selenium dla testerów manualnych jest kursem praktycznym, przeznaczonym dla testerów. Kurs ma na celu zobrazowanie możliwości jakie daje automatyzacja procesu testowania.
14 godzin
W tym prowadzonym przez instruktora szkoleniu na żywo uczestnicy dowiedzą się, jak ulepszyć zautomatyzowany zestaw testów przy użyciu zaawansowanych technik, aby napędzać Selenium. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Rozwiązywanie złożonych problemów z automatyzacją testów aplikacji internetowych za pomocą Selenium. Stosowanie wyrażeń regularnych i technik weryfikacji opartych na wzorcach. Obsługa wyjątków wstrzymujących wykonywanie testów. Programowe wyszukiwanie obiektów sieciowych. Dynamiczne przechwytywanie danych z kontrolek internetowych. Tworzenie struktury testowania opartego na danych. Dystrybucja testów za pomocą Selenium Grid.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
14 godzin
To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo wprowadza uczestników w zautomatyzowane testowanie za pomocą Selenium WebDriver i C# w Visual Studio. Jeśli nie masz doświadczenia w programowaniu w języku C# lub chcesz odświeżyć język C#, zapoznaj się z kursem: C# for Automation Test Engineers. Format kursu Po części wykład, po części dyskusja, dużo ćwiczeń praktycznych, okazjonalne testy w celu oceny zrozumienia.
21 godzin
Testowanie jednostkowe to podejście do testowania, które polega na testowaniu poszczególnych jednostek kodu źródłowego poprzez modyfikowanie ich właściwości lub wyzwalanie zdarzenia w celu potwierdzenia, czy wynik jest zgodny z oczekiwaniami. PyTest jest w pełni funkcjonalnym, niezależnym od API, elastycznym i rozszerzalnym frameworkiem testowym z zaawansowanym, pełnym modelem utrwalania. Podczas tego prowadzonego przez instruktora szkolenia na żywo uczestnicy dowiedzą się, jak używać PyTest do pisania krótkich, łatwych w utrzymaniu testów, które są eleganckie, wyraziste i czytelne. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Pisanie czytelnych i łatwych w utrzymaniu testów bez potrzeby stosowania standardowego kodu. Używaj modelu utrwalania do pisania małych testów. Skalowanie testów do złożonych testów funkcjonalnych dla aplikacji, pakietów i bibliotek. Zrozumieć i zastosować funkcje PyTest, takie jak haki, przepisywanie asercji i wtyczki. Skracanie czasu testów poprzez ich równoległe wykonywanie na wielu procesorach. Uruchamianie testów w środowisku ciągłej integracji wraz z innymi narzędziami, takimi jak tox, mock, coverage, unittest, doctest i Selenium. Używanie Pythona do testowania aplikacji nie korzystających z Pythona.
Format kursu
  Część wykładu, część dyskusji, ćwiczenia i ciężka praktyka praktyczna
14 godzin
Cypress to kompleksowy framework do testowania. Cypress umożliwia użytkownikom konfigurowanie, pisanie, uruchamianie i debugowanie testów dla dowolnej aplikacji frontendowej lub strony internetowej. Szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla testerów oprogramowania, którzy chcą używać Cypress do automatyzacji testów. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Przeprowadzanie kompleksowych testów automatyzacji za pomocą Cypress. Wdrażanie testów integracyjnych i jednostkowych w aplikacji internetowej. Wykorzystanie Cypress jako alternatywy dla Selenium.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
7 godzin
Ten kurs obejmuje tworzenie i wdrażanie testów funkcjonalnych i jednostkowych za pomocą Apache JMeter, bezpłatnego oprogramowania do testowania aplikacji od The Apache Software Foundation. Celem kursu jest umożliwienie organizacjom całkowitej automatyzacji różnych wymagań testowych, oszczędzając czas, pieniądze i pomagając zminimalizować ryzyko błędu ludzkiego w testowaniu. Program bada koncepcje projektowania i tworzenia planów testowych dla rzeczywistych aplikacji internetowych przy użyciu Apache JMeter, w tym planów testów funkcjonalnych, regresji i testów warunków skrajnych. Uczestnicy dowiedzą się, jak projektować plany testów do różnych celów i wykorzystywać różne komponenty i funkcje w ramach JMeter na swoją korzyść, pozwalając im całkowicie zautomatyzować proces testowania aplikacji internetowych.
21 godzin
To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo jest przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych nauką C# w celu testowania automatyzacji. Jest to usprawniony, intensywny kurs z dużą ilością praktycznych ćwiczeń, aby uczestnicy szybko zdobyli podstawowe umiejętności programistyczne potrzebne do zastosowania w testowaniu automatyzacji oprogramowania. Skupia się na podstawach C#, które można bezpośrednio i natychmiast zastosować do automatyzacji testów. Ten kurs nie obejmuje dogłębnych frameworków automatyzacji testów, takich jak Selenium. Jeśli jesteś już biegły w C# i chcesz od razu przejść do testowania z Selenium, sprawdź: Selenium WebDriver in C#: Wprowadzenie do automatyzacji testowania stron internetowych w C#. Format kursu Część wykładu, część dyskusji, intensywne ćwiczenia praktyczne, okazjonalne testy sprawdzające zrozumienie tematu.
21 godzin
This course demonstrates through hands-on practice the fundamentals and applications of test automation with HP UFT.
21 godzin
Ewolucja mikrousług i kontenerów w ostatnich latach znacząco zmieniła sposób, w jaki projektujemy, rozwijamy, wdrażamy i uruchamiamy oprogramowanie. Nowoczesne aplikacje muszą być zoptymalizowane pod kątem skalowalności, elastyczności, awaryjności i zmian. Kierując się tymi nowymi wymaganiami, nowoczesne architektury wymagają innego zestawu wzorców i praktyk. W tym szkoleniu przeanalizujemy sposoby identyfikacji, zrozumienia i dostosowania się do tych nowych wymagań. Odbiorcy To szkolenie jest przeznaczone dla osób, które są nieco zaznajomione z technologią kontenerową i koncepcjami Kubernetes, ale być może brakuje im doświadczenia w świecie rzeczywistym. Opiera się na przypadkach użycia i wnioskach wyciągniętych z rzeczywistych projektów z zamiarem zainspirowania ludzi do tworzenia i zarządzania jeszcze lepszymi aplikacjami natywnymi w chmurze.
  Deweloperzy Operacje DevOps Inżynierowie QA Kierownicy projektów IT
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja Dużo ćwiczeń i praktyki Praktyczna implementacja w środowisku live-lab
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
35 godzin
This course provides training for handling testing projects and provides hands on experience with web applications, functional test automation and cross browser test automation using Selenium test suite. Also, it comprehesively introduced jMeter. Roughtly 2 days of JMeter and 3 days of Selenium.
14 godzin
In this instructor-led, live training in w Polsce, participants learn first-hand how to write Protractor tests against a sample Angular web application in a live lab environment. By the end of this course, participants will have gained proficiency in Protractor and be comfortable
 • creating their own automation tests for Angular applications.
 • integrating Protractor into their existing development workflow.
 • ensuring that their tests are clean and maintainable.
 • running Protractor with or without Selenium to drive browser behavior.
7 godzin
Audience: Anyone involved in testing including Mobile Automation Testers
14 godzin
In this instructor-led, live training in w Polsce participants combine the power of Python with Selenium to automate the testing of a sample web application. By combining theory with practice in a live lab environment, participants will gain the knowledge and practice needed to automate their own web testing projects using Python and Selenium.
28 godzin
To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo jest przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych nauką Java w celu automatyzacji testów. Jest to usprawniony, intensywny kurs z dużą ilością praktycznych ćwiczeń, aby uczestnicy szybko zdobyli podstawowe umiejętności programistyczne potrzebne do testowania automatyzacji oprogramowania. Skupia się na podstawach Java, które można bezpośrednio i natychmiast zastosować do automatyzacji testów. Kurs ten nie obejmuje dogłębnych ram automatyzacji testów, takich jak Selenium. Pomija również konwencjonalne podejście "Hello World" do nauki języka Java, ponieważ nie jest to kurs tworzenia aplikacji. Ten kurs ma na celu szybkie przygotowanie uczestników do automatyzacji testów. Jeśli jesteś już biegły w Javie i chcesz od razu przejść do testowania z Selenium, sprawdź: Wprowadzenie do Selenium (https://www.nobleprog.com/introduction-selenium-training). Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
14 godzin
PHPUnit jest frameworkiem testów jednostkowych dla PHP. PHPUnit wykorzystuje ścisłe parametry do określenia, czy poszczególne jednostki kodu są wolne od błędów i gotowe do wdrożenia. Izolując i testując poszczególne jednostki, programiści mogą zapewnić większą stabilność aplikacji, uniknąć błędów regresji i zmniejszyć koszty związane z nieprawidłowym działaniem kodu w produkcji. To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo uczy uczestników, jak pisać testowalny kod w postaci jednostek testowych, aby ułatwić diagnozowanie, izolowanie i rozwiązywanie błędów. Szkolenie prowadzi uczestników przez tworzenie gotowego do pracy środowiska testowego przy użyciu PHPUnit struktury testowej. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Rozróżnianie dobrych i złych jednostek testowych. Czytać i interpretować wyniki testów. Proaktywnie zarządzać i diagnozować bazę kodu w celu zmniejszenia liczby błędów. Upewnić się, że ich baza kodu nadaje się do ciągłej integracji i wdrażania.
Format kursu
  Część wykładu, część dyskusji, ćwiczenia i ciężka praktyka praktyczna
14 godzin
W tym prowadzonym przez instruktora szkoleniu na żywo uczestnicy dowiedzą się, jak ulepszyć zautomatyzowany zestaw testów przy użyciu zaawansowanych technik, aby napędzać Selenium. Odbiorcy: testerzy oprogramowania, kierownicy testów, specjaliści ds. zapewnienia jakości.
7 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce begins with a discussion of BDD and how the Behave framework can be used to carry out BDD testing for web applications. Participants are given ample opportunity to interact with the instructor and peers while implementing the concepts and tactics learned in this hands-on, practice-based lab environment. By the end of this training, participants will have a firm understanding of BDD and Behave, as well as the necessary practice to implement these techniques and tools in real-world test scenarios.

Last Updated:

Szkolenie Software Engineering, Software Engineering boot camp, Szkolenia Zdalne Software Engineering, szkolenie wieczorowe Software Engineering, szkolenie weekendowe Software Engineering, Kurs Software Engineering,Kursy Software Engineering, Trener Software Engineering, instruktor Software Engineering, kurs zdalny Software Engineering, edukacja zdalna Software Engineering, nauczanie wirtualne Software Engineering, lekcje UML, nauka przez internet Software Engineering, e-learning Software Engineering, kurs online Software Engineering, wykładowca Software Engineering

Kursy w promocyjnej cenie

No course discounts for now.

Newsletter z promocjami

Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj informacje o aktualnych zniżkach na kursy otwarte.
Szanujemy Twoją prywatność, dlatego Twój e-mail będzie wykorzystywany jedynie w celu wysyłki naszego newslettera, nie będzie udostępniony ani sprzedany osobom trzecim.
W dowolnej chwili możesz zmienić swoje preferencje co do otrzymywanego newslettera bądź całkowicie się z niego wypisać.

Zaufali nam

This site in other countries/regions