Przeglądaj szkolenia

AI Coding Assistants: Enhancing Developer Productivity

7 godzin

AI-Augmented Software Engineering (AIASE)

14 godzin

FlexNet Publisher Fundamentals

14 godzin

Unit of Software Measurement Parameterization (UMSP)

7 godzin

Impacted Function Point (IFP)

7 godzin

SNAP IFPUG Software Size Estimation and Measurement

14 godzin

Sparx Enterprise Architect (EA)

21 godzin

Software Engineering

35 godzin

IREB CPRE Foundation - przygotowanie do egzaminu

21 godzin

The Principal Engineer - Masterclass

14 godzin

Embedded C Application Design Principles for Automotive Professionals

14 godzin

Praktyczny warsztat tworzenia User Stories

7 godzin

Technical Architecture and Patterns

21 godzin

Embedded C Application Design Principles

14 godzin

Model Based Development for Embedded Systems

21 godzin

Architecture and Design: Core + Advanced Training

42 godzin

Adobe XD

14 godzin

Brainstorming

7 godzin

Agile Software Testing

14 godzin

Performance Testing with LoadRunner

35 godzin

Kontrola jakości i ciągła integracja

14 godzin

Agile Software Testing with Continuous Integration

28 godzin

Software Engineering, Requirements Engineering and Testing

63 godzin

Agile Software Testing Overview

7 godzin

Introduction to Agile Testing

14 godzin

Web Security Testing - Bezpieczeństwo i testowanie WebAplikacji przy wykorzystaniu OWASP

21 godzin

Certyfikacja OCUP2 UML - Przygotowanie do egzaminu UML2 Intermediate

14 godzin

Certyfikacja OCUP2 UML - Przygotowanie do egzaminu UML2 Advanced

14 godzin

Praktyka testowania

14 godzin

Zapewnienie jakości oprogramowania – przegląd metodyk

14 godzin

Last Updated:

Opinie uczestników(25)

Upcoming Courses

Szkolenie Software Engineering, Software Engineering boot camp, Szkolenia Zdalne Software Engineering, szkolenie wieczorowe Software Engineering, szkolenie weekendowe Software Engineering, Kurs Software Engineering,Kursy Software Engineering, Trener Software Engineering, instruktor Software Engineering, kurs zdalny Software Engineering, edukacja zdalna Software Engineering, nauczanie wirtualne Software Engineering, lekcje UML, nauka przez internet Software Engineering, e-learning Software Engineering, kurs online Software Engineering, wykładowca Software Engineering