Plan Szkolenia

Wprowadzenie do testów automatycznych

 • Koncepcje testowania
 • Możliwości i ograniczenia lokalizatorów Selenium
 • Zrozumienie lokalizatorów
 • Typy lokalizatorów ID, CSS, XPath i Name

Zaawansowane lokalizatory

 • Dynamiczne lokalizatory
 • Tworzenie ścieżki
 • Relacje między elementami na ścieżce
 • Lokalizowanie elementów z żądanym tekstem
 • Najlepsze praktyki

Apache Maven

 • Konfigurowanie projektu

Selenium WebDriver

 • Java podstawy
 • Java IDE
 • API WebDriver
 • Rozwiązywanie problemów
 • Debugowanie

TestNG

 • Asercje
 • Adnotacje
 • Zestaw testów
 • Parametry
 • Testowanie w różnych przeglądarkach
 • Raportowanie

Zaawansowane Selenium WebDriver

 • Dynamiczna zawartość

Selenium Siatka

 • Zrozumienie testowania rozproszonego
 • Przygotowanie infrastruktury
 • Korzystanie ze zdalnego WebDrivera

Zarządzanie projektami

 • System kontroli wersji Git
 • Integracja z Jenkins
 • Integracja pakietów testowych BDD Cucumber w Jenkins

Wymagania

 • Zrozumienie ciągłej integracji.
 • Doświadczenie z subversion lub dowolnym systemem kontroli wersji.
 • Java doświadczenie w programowaniu.

Publiczność

 • Inżynierowie
 • Testerzy
 35 godzin

Liczba uczestników


Cena za uczestnika (netto)

Opinie uczestników (3)

Nadchodzące szkolenia

Powiązane Kategorie