Plan Szkolenia

Wprowadzenie

 • Czym jest Jenkins i jego rola w CI/CD
 • Przegląd przypadków użycia Jenkins

Pierwsze kroki z Jenkins

 • Instalacja i konfiguracja Jenkins
 • Konfiguracja Jenkins wtyczek

Tworzenie Jenkins zadań

 • Tworzenie i konfigurowanie podstawowych Jenkins zadań
 • Wprowadzenie do potoku jako kodu

Automatyzacja kompilacji

 • Zautomatyzowane tworzenie projektów oprogramowania
 • Integracja kontroli wersji z Jenkins

Testowanie i ciągła integracja

 • Uruchamianie testów w Jenkins
 • Konfigurowanie potoków testów automatycznych

Wdrażanie i ciągłe dostarczanie

 • Zrozumienie wdrażania w procesie CI/CD
 • Wdrażanie ciągłego dostarczania z Jenkins

Najlepsze praktyki i rozwiązywanie problemów

 • Najlepsze praktyki Jenkins
 • Rozwiązywanie typowych problemów

Podsumowanie i kolejne kroki

Wymagania

  Podstawowe zrozumienie koncepcji rozwoju oprogramowania Znajomość cyklu życia oprogramowania (SDLC)

Publiczność

  Programiści Inżynierowie DevOps specjaliści IT
 14 godzin

Liczba uczestnikówCena za uczestnika

Opinie uczestników (5)

Powiązane Kategorie