Szkolenia CI/CD (Continuous Integration / Continuous Delivery)

Szkolenia CI/CD (Continuous Integration / Continuous Delivery)

Praktyczne szkolenia na żywo z CI/CD (Continuous Integration / Continuous Delivery).
CI/CD to część metodyki DevOps odnoszączej się do połączonych praktyk ciągłej integracji i ciągłego wdrażania.

Szkolenie Ciągła integracja/płyta CD jest dostępne jako "szkolenie stacjonarne" lub "szkolenie online na żywo".
Szkolenie stacjonarne może odbywać się lokalnie w siedzibie klienta w Polsce lub w ośrodkach szkoleniowych NobleProg w Polsce. Zdalne szkolenie online odbywa się za pomocą interaktywnego, zdalnego pulpitu DaDesktop .

NobleProg -- Twój lokalny dostawca szkoleń.

Zapytaj konsultanta NobleProg o dedykowane szkolenie dla Twojego zespołu.

Opinie uczestników

★★★★★
★★★★★

Podkategorie Continuous Integration / Continuous Delivery (CI/CD)

Plany szkoleń z technologii Continuous Integration / Continuous Delivery

Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
14 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at cloud engineers who wish to use Kubernetes and Spinnaker for CI/CD operations.

By the end of this training, participants will be able to:

- Build on the Kubernetes platform to accelerate cloud targeted deployments.
- Integrate Spinnaker with Docker and Git for automating code to pipelines.
- Automate and manage CD pipelines with CI tool options.
14 godzin
Szkolenie skierowane jest zarówno do programistów, Scrum Masterów, Product Ownerów a niektóre jego aspekty również dla działu biznesowego. Celem szkolenia jest przybliżenie tematów Quality Assurance i Continuous Integration oraz ich miejsca w projektach prowadzonych metodykami zwinnymi. Uczestnicy szkolenia zyskają szeroki pogląd na omawiane tematy jak i praktyczną wiedzę na temat narzędzi i procesów wytwarzania oprogramowania zgodnie z założeniami QA/CI. Osoby reprezentujące biznes, będą mogły poznać korzyści płynące z wdrożenia wymienionych procesów i narzędzi a przekładające się zarówno na czas jak i koszt tworzenia oprogramowania. Zagadnienia prezentowane są w oparciu o język PHP lub Java w zależności od wymagań klienta.
28 godzin
Agile Software Testing is a series of testing practice that provides feesback to software quality issues in a timely and continuous manner following the principles of agile development.

Continuous Integration (CI) refers to all developers in a team merging their work several times a day.
7 godzin
Travis CI is a hosted, distributed continuous integration service used to build and test software projects hosted on GitHub. It is a hosted alternative to Jenkins.

In this instructor-led, live training, participants will learn a cloud-based approach to continuous integration as they build and deploy a sample web application using Travis CI.

By the end of this training, participants will be able to:

- Build and test projects hosted on GitHub
- Deploy an application to different hosting providers using Travis CI
- Use Travis CI to automatically check software when committed to GitHub
- Run automated tests on different machines, operating systems and software versions
- Integrate Travis CI with third-party tools

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
35 godzin
In this instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite), participants will learn how to create, update, and maintain applications using OpenShift Container Platform.

By the end of this training, participants will be able to:

- Undersand OCI (Open Containers Initiative) and its implications for using container enginees such as Docker in OpenShift.
- Understand the relationship between the different versions of OpenShift (OKP, OpenShift Container Platform, Red Hat OpenShift, etc.)
- Automate the software delivery pipeline.
- Apply DevOps principles to deliver software continuously.
7 godzin
Continuous Integration (CI) is a development practice wherein developers merge changes in their code as often as possible in order to detect and locate errors quickly. Codeship is a platform that provides Continuous Integration services in the cloud.

In this instructor-led, live training, participants will learn the fundamentals of Continuous Integration as they step through setting up a simple Continuous Integration process on Codeship.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the fundamentals of Continuous Integration
- Operate the essential functions in Codeship
- Set up a simple CI process using Codeship

Audience

- Developers
- IT Professionals
- DevOps Engineers
- Business Managers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
7 godzin
Continuous Delivery is a development practice wherein developers release new changes to users quickly and sustainably. GoCD is an open source tool used to achieve continuous delivery in software development.

In this instructor-led, live training, participants will learn the fundamentals of Continuous Delivery (CD) as they step through setting up and configuring CD pipelines on GoCD.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the fundamentals of Continuous Delivery
- Use GoCD to set up their CD process and pipelines
- Configure GoCD depending on their needs

Audience

- Developers
- IT Professionals
- DevOps Engineers
- Business Managers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 godzin
Continuous Integration (CI) is a development practice wherein developers merge changes in their code as often as possible in order to detect and locate errors quickly.

In this instructor-led, live training, participants will learn the basics of Continuous Integration for JavaScript as they step through setting up a Continuous Integration process for a JavaScript project.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the fundamentals of Continuous Integration
- Build their own Continuous Integration system for their JavaScript projects

Audience

- Developers
- IT Professionals
- DevOps Engineers
- Business Managers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 godzin
When developers finish writing a piece of code, they often integrate their code into an application, copy the application into a folder, run the application installer, then initialize the application to check whether it runs as expected. This manual approach does not scale very well, is tedious, very error-prone and offers no mechanism for tracking changes during the process.

A better approach would be to automate the process using Continuous Integration. Continuous Integration refers to the processes, tools and infrastructure needed to automate the building, deployment and testing of software applications.

In this instructor-led, live training (onsite or remote), participants will learn how to transform a traditional, manual (or semi-manual) approach to software deployment into an agile, Continuous Integration (CI) one using Jenkins. Participants carry out a series of hands-on, live-lab exercises throughout the course, applying their new knowledge to various software development and deployment problems every step of the way. Interaction among the instructor and participants is encouraged. Real-world cases are discussed and specific issues and questions are addressed and resolved throughout the training. The training is especially focused on .Net application development.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure Jenkins for .Net application development
- Use Jenkins to automate the process of checking in and merging .Net source code into a code repository
- Use Jenkins to automate the process of downloading, compiling and deploying an application to a release server
- Integrate Jenkins with other software development tools such as issue trackers and

Audience

- .Net developers
- Build engineers
- QA engineers
- Project managers
- Release managers
- DevOps engineers

Format of the Course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Note

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 godzin
W dobie bardzo szybkiego rozwoju technologii, a także coraz większej liczby frameworków, kluczowa staje się sprawna optymalizacja procesu developmentu. Zespół programistyczny powinien móc skupić się na pisaniu solidnego kodu, zaś reszta procesów związana z automatycznym wykonywaniem buildów, testów i deployu powinna odbywać się z minimalną liczbą manualnych kroków do wykonania.

Po wdrożeniu procesów Continuous Integration / Continuous Delivery (CI/CD) oraz deployment auotomation firmy mogą osiągać oszczędności czasu pracy programistów na poziomie dodatkowych 20-30%, które mogą wykorzystać na pisanie kodu, a nie wtórne czynności związane z deploymentem czy wykonywaniem testów.

Szkolenie pozwoli uczestnikom na poznanie logiki działania CI/CD, a także na nabycie umiejętności samodzielnej konfiguracji takiego środowiska. Podczas szkolenia uczestnicy otrzymają startowy pakiet plików konfiguracyjnych oraz przykłady działających automatyzacji procesów DevOps.

Na szkolenie zapraszamy osoby, które programują głównie aplikacje internetowe - bowiem tutaj najważniejsze jest zoptymalizowanie procesu.

Szkolenie bazuje na oprogramowaniu GitLab, które zyskuje coraz większą popularność w firmach polskich oraz tych o globalnym zasięgu.
14 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at engineers who wish to use open source tools to automate the process of building, testing and deploying PHP applications and services.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure different open source tools to enable continuous integration, testing and deployment.
- Understand the advantages and disadvantages of employment different open source CI tools such as such as Gitlab CI and Jenkins.
- Combine CI tools with open source tools for unit testing as well as integration testing a PHP application.
21 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at DevOps engineers who wish to set up, deploy and manage a Git-based software deployment workflow for their Kubernetes applications.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure Spinnaker and Terraform.
- Understand the benefits of GitOps over traditional CI/CD and Infrastructure-as-Code (IAC).
- Move away from maintaining scripts. Configure and execute well-defined deployment process.
- Apply best practices for cloud-native deployment, management, and monitoring.
- Recover deployments from partial failures without manual intervention.
- Create a GitOps strategy for application development.
14 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at developers who wish to build, test, deploy and monitor containerized software to the cloud, without having to provision or manage infrastructure.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand and apply a configuration-as-code approach to setting up infrastructure.
- Create custom configured Docker containers for deploying software applications to the cloud.
- Deploy software to multiple environments.
- Monitor deployments via the Bitbucket Pipelines Deployment Dashboard.
21 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at technical persons who wish to create a content pipeline to optimize the content creation and publication process.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure the different software components needed to generate and publish content.
- Replace manual publication processes with automated ones.
- Describe each step of the publication process in a declarative format that is easy to read and understand.
- Run content through a series of checks and tests to ensure that it's ready for public consumption.
- Publish content predictably and consistently every time.
14 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at developers and DevOps engineers who wish to leverage Tekton Pipelines for supporting complex software development workflows and building automated CI/CD pipelines.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure Tekton Pipelines and other foundational Tekton components.
- Design and create the building blocks of pipelines for software development in Tekton.
- Automate existing pipelines and development processes using Tekton framework concepts and principles.
- Run and manage Tekton Pipelines for various workload types across multiple platforms.
- Implement CI/CD systems based on the Tekton framework to enhance future software development projects.
7 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at developers and DevOps engineers who wish to familiarize themselves with Argo Project tools and maximize its functions for developing cloud-native applications.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure Argo CD along with Workflows, Rollouts, and Events.
- Understand how each core component and main functionality of the Argo Project works.
- Execute basic CI/CD implementations in Kubernetes using Argo Project tools and features.
- Automate the deployment of an application and efficiently manage its state throughout the process.
21 godzin
This course focuses on practical implementation and tooling. It assumes good knowledge on theoretical principals (see DEVOPS course) as it focuses on newest tools and methods of implementing DevOps principles.
21 godzin
Ten kurs zapewnia szkolenie w zakresie obsługi projektów testowych przy użyciu zestawu testów Selenium i ciągłych testów z Jenkins .

Grupa docelowa:

- Inżynierowie testujący oprogramowanie
- Twórcy oprogramowania zaangażowani w rozwój zwinny
- Menedżerowie wersji
- Inżynierowie QA

Pod koniec szkolenia Selenium delegaci będą mogli:

- Korzystaj z zestawu testów Selenium skutecznie w prawdziwych projektach
- Użyj Selenium do testowania w różnych przeglądarkach
- Rozdaj testy za pomocą Selenium Grid
- Uruchom regresję Selenium w Jenkins
- Przygotuj raporty z testów i raporty okresowe za pomocą Jenkins
14 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce covers the concepts, tools and techniques needed to carry out continuous integration of your software projects in an Agile environment. Participants carry out a series of hands-on exercises throughout the course to apply their knowledge in real situations. Interaction among instructor and participants is encouraged. Real-world cases are discussed and specific issues and questions are addressed and resolved in class.
21 godzin
Jenkins is an open-source continuous integration (CI) tool written in Java. Maven is a build automation tool for Java projects. Together they can be used to trigger continuous builds that include, for example: the execution of JUnit tests whenever a new code is committed, deployment of these builds to production, and scheduling of these tasks at strategic times of the day, for example midnight. These tools and processes make up a DevOps approach to the development and deployment of software and are popular in Agile development.

In this instructor-led, live training, participants will start with an introduction to DevOps, version control and automation scripting, and then move on to hands-on practice, learning how to install, configure and deploy Jenkins and Maven in a live lab environment.

Audience

- Developers
- System Administrators
- DevOps engineers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at DevOp engineers who wish to optimize and simplify the CI/CD process with Docker and Jenkins.

By the end of this training, participants will be able to:

- Automate code delivery and pipeline deployment with Jenkins.
- Build an application using Docker and Docker File.
- Configure authentication options to strengthen security.
14 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at DevOps engineers who wish to use OpenShift and Jenkins to build, deploy, and manage container-based applications.

By the end of this training, participants will be able to:

- Build Jenkins pipelines in OpenShift.
- Automate the lifecycle management for containerized applications and cluster infrastructures.
- Orchestrate the deployment of CI/CD pipelines.
21 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at engineers who wish to use Jenkins X to create automated, cloud-ready CI/CD pipelines on Kubernetes.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure Jenkins X.
- Code resilient CI/CD pipelines using a versatile DSL (Domain Specific Language).
- Create CI/CD pipelines that leverage popular technologies such as GitHub, Kubernetes and Docker containers.
- Combine Jenkins X with other popular tools such as Helm, Prow, and Skaffold.
- Deploy applications to any environment, whether in the cloud or on-premises.
14 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at engineers who wish to use Jenkins 2 to build pipelines that automate the process of moving an application from development to production.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure Jenkins 2.
- Adopt a script approach to automating every step of the software deployment process.
- Automatically generate application builds when software is checked into a version control system.
- Automatically kick off the compiling, testing, and packaging of a software application.
- Quickly respond to notifications and reports when things go wrong.
- Install additional plugins to extend Jenkins.
14 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at engineers who wish to use Spinnaker to frequently and continuously deploy software to AWS or Kubernetes.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure Spinnaker for advanced operations.
- Integrate Spinnaker with existing continuous integration tools such as Jenkins.
- Understand Spinnaker's internal architecture and deployment workflow constructs.
- Create pipelines for deploying software on Kubernetes.
- Create pipelines for deploying software on AWS.
- Troubleshoot common Spinnaker issues.
7 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at system administrators and developers who wish to use Argo CD to automate the deployment and lifecycle management of applications.

By the end of this training, participants will be able to automate, monitor, audit, and roll back their Kubernetes systems using Argo CD.
14 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at DevOps engineers and developers who wish to use SonarQube to run code reviews that are fully-integrated into development tool chains, such as Jenkins, GitHub, Azure DevOps, etc.

By the end of this training, participants will be able to:

- Set up the necessary development environment to start running automatic code reviews.
- Integrate SonarQube with continuous integration tools, such as Jenkins, Azure DevOps, etc.
- Run continuous code inspections to eliminate bugs and security vulnerabilities.
- Collect and analyze data to drive improvements for code cleanup, maintenance, and security.
35 godzin
By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure Maven.
- Automate Testing using Selenium
- Managing GIT
- Integrating continous integration

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 godzin
This instructor-led, live training w Polsce (online or onsite) is aimed at developers or DevOps engineers who wish to build automation pipelines using CI/CD practices with Python.

By the end of this training, participants will be able to:

- Set up the necessary development environment to start building CI/CD pipelines with Python.
- Build automated pipelines for testing and publishing Python packages using Travis-CI.
- Automate the deployment of containerized applications with Docker and Heroku.

Last Updated:

Nadchodzące szkolenia z technologii CI/CD (Continuous Integration / Continuous Delivery)

Szkolenie CI/CD, Continuous Integration / Continuous Delivery (CI/CD) boot camp, Szkolenia Zdalne CI/CD (Continuous Integration / Continuous Delivery), szkolenie wieczorowe CI/CD (Continuous Integration / Continuous Delivery), szkolenie weekendowe Continuous Integration / Continuous Delivery, Kurs CI/CD,Kursy Continuous Integration / Continuous Delivery, Trener Continuous Integration / Continuous Delivery, instruktor Continuous Integration / Continuous Delivery, kurs zdalny Continuous Integration / Continuous Delivery (CI/CD), edukacja zdalna Continuous Integration / Continuous Delivery, nauczanie wirtualne Continuous Integration / Continuous Delivery, lekcje UML, nauka przez internet CI/CD (Continuous Integration / Continuous Delivery), e-learning CI/CD (Continuous Integration / Continuous Delivery), kurs online Continuous Integration / Continuous Delivery (CI/CD), wykładowca CI/CD (Continuous Integration / Continuous Delivery)

Kursy w promocyjnej cenie

Newsletter z promocjami

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Zaufali nam

This site in other countries/regions