Szkolenia CI/CD (Continuous Integration / Continuous Delivery)

Szkolenia CI/CD (Continuous Integration / Continuous Delivery)

Praktyczne szkolenia na żywo z CI/CD (Continuous Integration / Continuous Delivery).
CI/CD to część metodyki DevOps odnoszączej się do połączonych praktyk ciągłej integracji i ciągłego wdrażania.

Szkolenie Ciągła integracja/płyta CD jest dostępne jako "szkolenie stacjonarne" lub "szkolenie online na żywo".
Szkolenie stacjonarne może odbywać się lokalnie w siedzibie klienta w Polsce lub w ośrodkach szkoleniowych NobleProg w Polsce. Zdalne szkolenie online odbywa się za pomocą interaktywnego, zdalnego pulpitu DaDesktop .

NobleProg -- Twój lokalny dostawca szkoleń.

Zapytaj konsultanta NobleProg o dedykowane szkolenie dla Twojego zespołu.

Opinie uczestników

★★★★★
★★★★★

Podkategorie Continuous Integration / Continuous Delivery (CI/CD)

Plany szkoleń z technologii Continuous Integration / Continuous Delivery

Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
14 godzin
Ciągła integracja (CI) to praktyka programistyczna polegająca na automatyzacji procesu scalania zmian kodu do centralnego repozytorium tak często, jak to możliwe, w celu szybkiego wykrywania i lokalizowania błędów. Szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla programistów, którzy chcą poznać i zastosować podstawy ciągłej integracji dla Java. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Poznanie i zrozumienie CI dla projektu Java. Zbuduj system ciągłej integracji dla projektu Java.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
21 godzin
Ten kurs zapewnia szkolenie w zakresie obsługi projektów testowych przy użyciu Selenium zestawu testów i ciągłego testowania za pomocą Jenkins. Docelowi odbiorcy:
  Inżynierowie testów oprogramowania Programiści zaangażowani w rozwój zwinny Menedżerowie wydań Inżynierowie QA
Po zakończeniu szkolenia Selenium uczestnicy będą w stanie
  Efektywne wykorzystanie zestawu testów Selenium w rzeczywistych projektach Używanie Selenium do testowania w różnych przeglądarkach Dystrybucja testów przy użyciu Selenium Grid Uruchamianie testów regresji Selenium w Jenkins Przygotowywanie raportów z testów i raportów okresowych przy użyciu Jenkinsa
14 godzin
Kubernetes to system orkiestracji kontenerów typu open source do automatyzacji zarządzania CI/CD. Kubernetes Spinnaker to wielochmurowa platforma CD o otwartym kodzie źródłowym do wydajnego udostępniania oprogramowania. Dzięki Kubernetes i Spinnaker użytkownicy mogą korzystać z niezmiennych struktur, potoków wdrażania i zarządzania klastrami. To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla inżynierów chmury, którzy chcą korzystać z Kubernetes i Spinnaker do operacji CI/CD. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Oparcie się na platformie Kubernetes w celu przyspieszenia wdrożeń ukierunkowanych na chmurę. Integracja Spinnaker z Docker i Git w celu automatyzacji dostarczania kodu do potoków. Zautomatyzuj i zarządzaj potokami CD, wybierając spośród wielu opcji narzędzi CI.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
14 godzin
Szkolenie skierowane jest zarówno do programistów, Scrum Masterów, Product Ownerów a niektóre jego aspekty również dla działu biznesowego. Celem szkolenia jest przybliżenie tematów Quality Assurance i Continuous Integration oraz ich miejsca w projektach prowadzonych metodykami zwinnymi. Uczestnicy szkolenia zyskają szeroki pogląd na omawiane tematy jak i praktyczną wiedzę na temat narzędzi i procesów wytwarzania oprogramowania zgodnie z założeniami QA/CI. Osoby reprezentujące biznes, będą mogły poznać korzyści płynące z wdrożenia wymienionych procesów i narzędzi a przekładające się zarówno na czas jak i koszt tworzenia oprogramowania. Zagadnienia prezentowane są w oparciu o język PHP lub Java w zależności od wymagań klienta.
28 godzin
Agile Software Testing to seria praktyk testowania, które zapewniają zwrot opłat za kwestie jakości oprogramowania w sposób terminowy i ciągły, zgodnie z zasadami zwinnego rozwoju. Ciągła integracja (CI) odnosi się do wszystkich programistów w zespole, którzy łączą swoją pracę kilka razy dziennie.
7 godzin
Travis CI to hostowana, rozproszona usługa ciągłej integracji używana do tworzenia i testowania projektów oprogramowania hostowanych na GitHub. Jest to hostowana alternatywa dla Jenkins. W tym prowadzonym przez instruktora szkoleniu na żywo uczestnicy poznają oparte na chmurze podejście do ciągłej integracji, budując i wdrażając przykładową aplikację internetową za pomocą Travis CI. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Budowanie i testowanie projektów hostowanych na GitHub Wdrażanie aplikacji u różnych dostawców hostingu przy użyciu Travis CI Używanie Travis CI do automatycznego sprawdzania oprogramowania po zatwierdzeniu na GitHub Uruchamianie testów automatycznych na różnych maszynach, systemach operacyjnych i wersjach oprogramowania Integracja Travis CI z narzędziami innych firm
Format kursu
  Część wykładu, część dyskusji, ćwiczenia i ciężka praktyka praktyczna
35 godzin
OpenShift Container Platform (dawniej OpenShift Enterprise) to zbiór oprogramowania stworzonego przez firmę Red Hat do wdrażania kontenerów i Kubernetes w przedsiębiorstwie. OpenShift Container Platform optymalizuje produktywność programistów dzięki takim funkcjom, jak Red Hat CodeReady Workspaces, OpenShift Service Mesh, oparte na Kubernetes automatyczne skalowanie sterowane zdarzeniami oraz Red Hat OpenShift Container Storage z obsługą operatora. W tym prowadzonym przez instruktora szkoleniu na żywo (online lub na miejscu) uczestnicy dowiedzą się, jak tworzyć, aktualizować i utrzymywać aplikacje za pomocą OpenShift Container Platform. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Zrozumienie OCI (Open Containers Initiative) i jego implikacji dla używania silników kontenerowych, takich jak Docker w OpenShift. Zrozumienie relacji między różnymi wersjami OpenShift (OKP,  OpenShift Container Platform,  Red Hat OpenShift, itp.) Automatyzacja procesu dostarczania oprogramowania. Stosowanie zasad DevOps w celu ciągłego dostarczania oprogramowania.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Ten kurs koncentruje się na OpenShift Container Platform, wersja 4. Jeśli chcesz korzystać z innej wersji OpenShift (np. OpenShift Container Platform 3 lub OKD), skontaktuj się z nami w celu uzgodnienia. Aby poprosić o niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami w celu uzgodnienia.
7 godzin
Ciągła integracja (CI) to praktyka programistyczna, w której programiści łączą zmiany w swoim kodzie tak często, jak to możliwe, w celu szybkiego wykrywania i lokalizowania błędów. Codeship to platforma, która zapewnia usługi ciągłej integracji w chmurze. W tym prowadzonym przez instruktora szkoleniu na żywo uczestnicy poznają podstawy ciągłej integracji, przechodząc przez proces konfiguracji prostego procesu ciągłej integracji w Codeship. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Zrozumienie podstaw ciągłej integracji Obsługa podstawowych funkcji w Codeship Konfigurowanie prostego procesu CI przy użyciu Codeship
Publiczność
  Programiści Specjaliści IT Inżynierowie DevOps Menedżerowie biznesowi
Format kursu
  Część wykładu, część dyskusji, ćwiczenia i ciężka praktyka praktyczna
7 godzin
Ciągłe dostarczanie to praktyka programistyczna, w ramach której programiści szybko i trwale udostępniają użytkownikom nowe zmiany. Go CD to narzędzie typu open source wykorzystywane do ciągłego dostarczania oprogramowania. W tym prowadzonym przez instruktora szkoleniu na żywo uczestnicy poznają podstawy ciągłego dostarczania (CD), przechodząc przez proces konfigurowania potoków CD w GoCD. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Zrozumienie podstaw ciągłego dostarczania Używanie GoCD do konfigurowania procesu CD i potoków Konfiguracja GoCD w zależności od potrzeb
Publiczność
  Programiści Specjaliści IT Inżynierowie DevOps Menedżerowie biznesowi
Format kursu
  Część wykładu, część dyskusji, ćwiczenia i ciężka praktyka praktyczna
14 godzin
Ciągła integracja (CI) to praktyka programistyczna, w której programiści łączą zmiany w swoim kodzie tak często, jak to możliwe, aby szybko wykrywać i lokalizować błędy. W tym prowadzonym przez instruktora szkoleniu na żywo uczestnicy poznają podstawy Continuous Integration for JavaScript podczas konfigurowania procesu ciągłej integracji dla projektu JavaScript. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Zrozumienie podstaw ciągłej integracji Zbudują własny system ciągłej integracji dla swoich projektów JavaScript
Publiczność
  Programiści Specjaliści IT Inżynierowie DevOps Menedżerowie biznesowi
Format kursu
  Część wykładu, część dyskusji, ćwiczenia i ciężka praktyka praktyczna
14 godzin
Kiedy programiści kończą pisanie fragmentu kodu, często integrują swój kod z aplikacją, kopiują aplikację do folderu, uruchamiają instalator aplikacji, a następnie inicjalizują aplikację, aby sprawdzić, czy działa zgodnie z oczekiwaniami. To ręczne podejście nie skaluje się zbyt dobrze, jest żmudne, bardzo podatne na błędy i nie oferuje mechanizmu śledzenia zmian w trakcie procesu. Lepszym podejściem byłoby zautomatyzowanie procesu przy użyciu Continuous Integration. Ciągła integracja odnosi się do procesów, narzędzi i infrastruktury potrzebnych do automatyzacji tworzenia, wdrażania i testowania aplikacji. W tym prowadzonym przez instruktora szkoleniu na żywo (na miejscu lub zdalnie) uczestnicy dowiedzą się, jak przekształcić tradycyjne, ręczne (lub pół-ręczne) podejście do wdrażania oprogramowania w zwinną, ciągłą integrację (CI) przy użyciu Jenkins. W trakcie kursu uczestnicy wykonują szereg praktycznych ćwiczeń laboratoryjnych na żywo, wykorzystując zdobytą wiedzę do rozwiązywania różnych problemów związanych z tworzeniem i wdrażaniem oprogramowania. Zachęca się do interakcji między prowadzącym a uczestnikami. Omawiane są rzeczywiste przypadki, a konkretne kwestie i pytania są poruszane i rozwiązywane podczas całego szkolenia. Szkolenie jest szczególnie skoncentrowane na rozwoju aplikacji .Net.   Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą w stanie:
  Zainstaluj i skonfiguruj Jenkins do tworzenia aplikacji .Net Użyj Jenkins, aby zautomatyzować proces sprawdzania i scalania kodu źródłowego .Net w repozytorium kodu. Wykorzystanie Jenkins do automatyzacji procesu pobierania, kompilowania i wdrażania aplikacji na serwerze wydań. Integracja Jenkins z innymi narzędziami do tworzenia oprogramowania, takimi jak narzędzia do śledzenia zgłoszeń i
Publiczność
  Programiści .Net Inżynierowie kompilacji Inżynierowie QA Kierownicy projektów Menedżerowie wydań Inżynierowie DevOps
Format kursu
  Część wykładu, część dyskusji, ćwiczenia i ciężka praktyka praktyczna
Uwaga
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
14 godzin
W dobie bardzo szybkiego rozwoju technologii, a także coraz większej liczby frameworków, kluczowa staje się sprawna optymalizacja procesu developmentu. Zespół programistyczny powinien móc skupić się na pisaniu solidnego kodu, zaś reszta procesów związana z automatycznym wykonywaniem buildów, testów i deployu powinna odbywać się z minimalną liczbą manualnych kroków do wykonania. Po wdrożeniu procesów Continuous Integration / Continuous Delivery (CI/CD) oraz deployment auotomation firmy mogą osiągać oszczędności czasu pracy programistów na poziomie dodatkowych 20-30%, które mogą wykorzystać na pisanie kodu, a nie wtórne czynności związane z deploymentem czy wykonywaniem testów. Szkolenie pozwoli uczestnikom na poznanie logiki działania CI/CD, a także na nabycie umiejętności samodzielnej konfiguracji takiego środowiska. Podczas szkolenia uczestnicy otrzymają startowy pakiet plików konfiguracyjnych oraz przykłady działających automatyzacji procesów DevOps. Na szkolenie zapraszamy osoby, które programują głównie aplikacje internetowe - bowiem tutaj najważniejsze jest zoptymalizowanie procesu. Szkolenie bazuje na oprogramowaniu GitLab, które zyskuje coraz większą popularność w firmach polskich oraz tych o globalnym zasięgu.
14 godzin
Szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla inżynierów, którzy chcą korzystać z narzędzi open source do automatyzacji procesu tworzenia, testowania i wdrażania PHP aplikacji i usług. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Instalowanie i konfigurowanie różnych narzędzi open source w celu umożliwienia ciągłej integracji, testowania i wdrażania. Poznanie zalet i wad narzędzi CI, takich jak Gitlab CI i Jenkins. Łączenie narzędzi CI z narzędziami do testowania jednostkowego i integracyjnego.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
21 godzin
GitOps to ciągłe wdrażanie natywnych aplikacji w chmurze w oparciu o Git i Kubernetes. To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla inżynierów DevOps, którzy chcą skonfigurować, wdrożyć i zarządzać przepływem pracy wdrażania oprogramowania opartego na Git dla swoich aplikacji Kubernetes. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Instalowanie i konfigurowanie oprogramowania Spinnaker i Terraform. Zrozumienie korzyści płynących z GitOps w porównaniu z tradycyjnymi CI/CD i Infrastructure-as-Code (IAC). Odejście od utrzymywania skryptów. Skonfigurować i wykonać dobrze zdefiniowany proces wdrażania. Stosowanie najlepszych praktyk w zakresie wdrażania, zarządzania i monitorowania rozwiązań natywnych dla chmury. Odzyskiwanie wdrożeń po częściowych awariach bez ręcznej interwencji. Tworzenie strategii GitOps dla rozwoju aplikacji.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
14 godzin
Bitbucket Pipelines to CI/CD (Continuous Integration / Continuous Delivery) SaaS do tworzenia, testowania i wdrażania oprogramowania przy użyciu pliku konfiguracyjnego w repozytorium. To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo (w trybie online lub na miejscu) jest przeznaczone dla programistów, którzy chcą tworzyć, testować, wdrażać i monitorować oprogramowanie kontenerowe w chmurze, bez konieczności udostępniania infrastruktury lub zarządzania nią. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Zrozumienie i zastosowanie podejścia konfiguracyjnego do konfigurowania infrastruktury. Tworzenie niestandardowo skonfigurowanych Docker kontenerów do wdrażania aplikacji w chmurze. Wdrażanie oprogramowania w wielu środowiskach. Monitorowanie wdrożeń za pomocą Bitbucket Pipelines Deployment Dashboard.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
21 godzin
CI/CD to skrót od Continuous Integration and Continuous Delivery, czyli "ciągła integracja i ciągłe dostarczanie".CI/CD for Content" odnosi się do tworzenia i publikowania treści przy użyciu tych samych narzędzi i procesów DevOps, których programiści używają do dostarczania kodu. To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo (online lub na miejscu) jest przeznaczone dla osób technicznych, które chcą stworzyć potok treści, aby zoptymalizować proces tworzenia i publikowania treści. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Zainstaluj i skonfiguruj różne komponenty oprogramowania potrzebne do generowania i publikowania treści. Zastąpienie ręcznych procesów publikacji zautomatyzowanymi. Opisać każdy etap procesu publikacji w deklaratywnym formacie, który jest łatwy do odczytania i zrozumienia. Przeprowadzać treści przez serię kontroli i testów, aby upewnić się, że są gotowe do publicznego użytku. Publikować treści w sposób przewidywalny i spójny za każdym razem.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
14 godzin
Tekton to platforma open-source zbudowana na platformie Kubernetes do tworzenia zoptymalizowanego oprogramowania. Jego podstawowymi komponentami są Tekton Pipelines, które można wykorzystać do tworzenia systemów ciągłej integracji i ciągłego dostarczania (CI/CD). Tekton Pipelines umożliwiają również zaawansowane wzorce wdrażania aplikacji w środowiskach hybrydowych lub u wielu dostawców usług w chmurze, jednocześnie efektywnie wykorzystując natywne dla chmury narzędzia CI/CD. Szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla programistów i DevOps inżynierów, którzy chcą wykorzystać Tekton Pipelines do wspierania złożonych procesów tworzenia oprogramowania i budowania zautomatyzowanych potoków CI / CD. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Instalowanie i konfigurowanie Tekton Pipelines i innych podstawowych komponentów Tekton. Projektować i tworzyć elementy składowe potoków do tworzenia oprogramowania w Tekton. Automatyzować istniejące potoki i procesy programistyczne przy użyciu koncepcji i zasad frameworka Tekton. Uruchamianie i zarządzanie potokami Tekton dla różnych typów obciążeń na wielu platformach. Wdrażanie systemów CI/CD opartych na frameworku Tekton w celu usprawnienia przyszłych projektów rozwoju oprogramowania.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
7 godzin
Projekt Argo firmy GitOps to zbiór narzędzi programistycznych do obsługi Kubernetes. Dzięki jego platformie i funkcjom użytkownicy mogą wdrażać zasady CI/CD do swoich projektów rozwoju aplikacji, jednocześnie wykonując kontrolę wersji i utrzymując zautomatyzowany proces wdrażania. Podstawowe komponenty Argo Project obejmują Argo CD, Workflows, Rollouts i Events. Szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla programistów i DevOps inżynierów, którzy chcą zapoznać się z narzędziami Argo Project i zmaksymalizować jego funkcje do tworzenia natywnych aplikacji w chmurze. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Zainstalować i skonfigurować Argo CD wraz z przepływami pracy, rolloutami i zdarzeniami. Zrozumieć, jak działa każdy podstawowy komponent i główna funkcjonalność Argo Project. Wykonywanie podstawowych wdrożeń CI/CD w Kubernetes przy użyciu narzędzi i funkcji Argo Project. Automatyzacja wdrażania aplikacji i efektywne zarządzanie jej stanem w trakcie całego procesu.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
14 godzin
Ciągła integracja / ciągłe dostarczanie (CI/CD) to praktyka tworzenia oprogramowania, w której tworzenie i wdrażanie aplikacji odbywa się częściej w mniejszych przyrostach. Zapewnia ona płynną integrację zmian w kodzie oraz automatyzację tworzenia, testowania i wdrażania aplikacji. To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla programistów lub inżynierów DevOps, którzy chcą budować potoki automatyzacji przy użyciu praktyk CI/CD z Python. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Skonfigurowanie środowiska programistycznego niezbędnego do rozpoczęcia tworzenia potoków CI/CD z Python. Tworzenie zautomatyzowanych potoków do testowania i publikowania pakietów Python przy użyciu Travis-CI. Zautomatyzuj wdrażanie aplikacji kontenerowych za pomocą Docker i Heroku.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby poprosić o niestandardowe szkolenie dla tego kursu (np. Heroku lub alternatywy Travis-CI), skontaktuj się z nami w celu ustalenia szczegółów.
21 godzin
Ten kurs koncentruje się na praktycznej implementacji i narzędziach. Zakłada dobrą znajomość zasad teoretycznych (patrz kurs DEVOPS), ponieważ koncentruje się na najnowszych narzędziach i metodach wdrażania zasad DevOps.
14 godzin
Jenkins to narzędzie do ciągłej integracji typu open source napisane w języku Java. Jest to system oparty na serwerze, który działa w kontenerze serwletów, takim jak Apache Tomcat. Jenkins obsługuje wiele narzędzi do zarządzania konfiguracją oprogramowania (SCM), w tym między innymi CVS, Subversion, Git, Perforce i Clearcase. Jest wysoce skryptowalny i zapewnia wsparcie dla Apache Ant, Apache Maven, skryptów powłoki i poleceń wsadowych systemu Windows. To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo obejmuje koncepcje, narzędzia i techniki potrzebne do przeprowadzenia ciągłej integracji projektów oprogramowania w środowisku Agile. Uczestnicy wykonują serię praktycznych ćwiczeń podczas całego kursu, aby zastosować swoją wiedzę w rzeczywistych sytuacjach. Zachęcamy do interakcji między instruktorem a uczestnikami. Omawiane są rzeczywiste przypadki, a konkretne kwestie i pytania są rozwiązywane i rozwiązywane w klasie. Format kursu Część wykładu, część dyskusji, ciężka praktyka praktyczna
21 godzin
Jenkins to narzędzie do ciągłej integracji (CI) o otwartym kodzie źródłowym napisane w języku Java. Maven to narzędzie do automatyzacji kompilacji dla projektów Java. Razem mogą być używane do uruchamiania ciągłych kompilacji, które obejmują na przykład: wykonywanie testów JUnit za każdym razem, gdy nowy kod zostanie zatwierdzony, wdrażanie tych kompilacji do produkcji i planowanie tych zadań w strategicznych porach dnia, na przykład o północy. Te narzędzia i procesy składają się na podejście DevOps do tworzenia i wdrażania oprogramowania i są popularne w rozwoju Agile. W tym prowadzonym przez instruktora szkoleniu na żywo uczestnicy rozpoczną od wprowadzenia do DevOps, kontroli wersji i skryptów automatyzacji, a następnie przejdą do praktycznej praktyki, ucząc się, jak instalować, konfigurować i wdrażać Jenkins i Maven w środowisku laboratoryjnym na żywo. Publiczność
  Programiści Administratorzy systemu Inżynierowie DevOps
Format kursu
  Część wykładu, część dyskusji, ćwiczenia i ciężka praktyka praktyczna
14 godzin
Jenkins to otwarty serwer automatyzacji do ciągłej integracji i ciągłego dostarczania (CI/CD) . Docker to platforma usługowa do dostarczania oprogramowania w kontenerach. Jenkins i Docker wspólnie optymalizują i upraszczają proces CI/CD, umożliwiając bardziej niezawodne wdrażanie i testowanie środowisk. Szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla inżynierów DevOp, którzy chcą zoptymalizować i uprościć proces CI/CD za pomocą Docker i Jenkins. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Zautomatyzuj dostarczanie kodu i wdrażanie potoków za pomocą Jenkins. Tworzenie aplikacji przy użyciu Docker i Docker File. Konfigurowanie opcji uwierzytelniania w celu zwiększenia bezpieczeństwa.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
14 godzin
Jenkins to serwer automatyzacji typu open source do ciągłej integracji i ciągłego dostarczania (CI/CD). Jenkins OpenShift to platforma konteneryzacji do zarządzania infrastrukturą w chmurze lub lokalnie. To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla inżynierów DevOps, którzy chcą używać OpenShift i Jenkins do tworzenia, wdrażania i zarządzania aplikacjami opartymi na kontenerach. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Tworzenie potoków Jenkinsa w OpenShift. Automatyzacja zarządzania cyklem życia aplikacji kontenerowych i infrastruktur klastrowych. Orkiestracja wdrażania potoków CI/CD.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
21 godzin
Jenkins X to zbiór narzędzi do automatycznego tworzenia i wdrażania potoków ciągłej integracji i ciągłego dostarczania (CI/CD) w klastrze Kubernetes. Szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla inżynierów, którzy chcą używać Jenkins X do tworzenia zautomatyzowanych, gotowych do pracy w chmurze potoków CI/CD na Kubernetes. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Instalacja i konfiguracja Jenkins X. Kodowanie odpornych potoków CI/CD przy użyciu wszechstronnego języka DSL (Domain Specific Language). Tworzenie potoków CI/CD wykorzystujących popularne technologie, takie jak GitHub, Kubernetes i kontenery Docker. Łączenie Jenkins X z innymi popularnymi narzędziami, takimi jak Helm, Prow i Skaffold. Wdrażanie aplikacji w dowolnym środowisku, zarówno w chmurze, jak i lokalnie.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
14 godzin
Jenkins 2 to serwer automatyzacji z nowymi funkcjami do tworzenia potoków end-to-end CI/CD (Continuous Integration / Continuous Delivery). Rozszerza Jenkinsa poza ciągłą integrację (CI). Jenkins 2 oferuje możliwość ciągłego dostarczania (CD). Szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla inżynierów, którzy chcą używać Jenkins 2 do tworzenia potoków automatyzujących proces przenoszenia aplikacji z fazy rozwoju do produkcji. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Instalacja i konfiguracja Jenkins 2. Przyjęcie deklaratywnego podejścia skryptowego do definiowania każdego kroku procesu kompilacji i wdrażania oprogramowania. Automatycznie generuj kompilacje aplikacji, gdy oprogramowanie jest sprawdzane w systemie kontroli wersji. Automatyczne uruchamianie kompilacji, testowania i pakowania aplikacji. Szybkie reagowanie na powiadomienia i raporty, gdy coś pójdzie nie tak. Instalowanie dodatkowych wtyczek w celu rozszerzenia Jenkins.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
14 godzin
Spinnaker to wielochmurowa platforma ciągłego dostarczania o otwartym kodzie źródłowym do wydajnego wydawania oprogramowania. Szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla inżynierów, którzy chcą używać Spinnaker do częstego i ciągłego wdrażania oprogramowania w AWS lub Kubernetes. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Zainstaluj i skonfiguruj Spinnaker do zaawansowanych operacji. Integracja Spinnaker z istniejącymi narzędziami do ciągłej integracji, takimi jak Jenkins. Zrozumieć wewnętrzną architekturę Spinnaker i konstrukcje przepływu pracy wdrażania. Tworzenie potoków do wdrażania oprogramowania w Kubernetes. Tworzenie potoków do wdrażania oprogramowania w AWS. Rozwiązywanie typowych Spinnaker problemów.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
7 godzin
Argo CD (określane również jako argocd, argo-cd i argoproj) to deklaratywne narzędzie do ciągłego dostarczania dla klastrów Kubernetes, które upraszcza monitorowanie i wdrażanie aplikacji. Szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla administratorów systemów i programistów, którzy chcą używać Argo CD do automatyzacji wdrażania i zarządzania cyklem życia aplikacji. Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą mogli zautomatyzować, monitorować, audytować i wycofywać swoje systemy Kubernetes za pomocą Argo CD. Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
14 godzin
SonarQube to narzędzie do testowania jakości kodu opracowane przez SonarSource do wykonywania automatycznych przeglądów w celu wykrywania błędów i luk w zabezpieczeniach. Można je łatwo zintegrować z istniejącymi przepływami pracy i potokami kompilacji w celu ciągłej inspekcji kodu. To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo (w trybie online lub na miejscu) jest przeznaczone dla inżynierów DevOps i programistów, którzy chcą używać SonarQube do przeprowadzania przeglądów kodu, które są w pełni zintegrowane z łańcuchami narzędzi programistycznych, takimi jak Jenkins, GitHub, Azure DevOps itp. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Skonfiguruj niezbędne środowisko programistyczne, aby rozpocząć automatyczne przeglądy kodu. Integracja SonarQube z narzędziami do ciągłej integracji, takimi jak Jenkins, Azure DevOps itp. Przeprowadzanie ciągłych inspekcji kodu w celu wyeliminowania błędów i luk w zabezpieczeniach. Zbieranie i analizowanie danych w celu wprowadzania ulepszeń w zakresie czyszczenia, konserwacji i bezpieczeństwa kodu.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
35 godzin
Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Instalacja i konfiguracja Maven. Automatyzacja testowania przy użyciu Selenium Zarządzanie GIT Integracja integracji ciągłej
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.

Last Updated:

Szkolenie CI/CD, Continuous Integration / Continuous Delivery (CI/CD) boot camp, Szkolenia Zdalne CI/CD (Continuous Integration / Continuous Delivery), szkolenie wieczorowe CI/CD (Continuous Integration / Continuous Delivery), szkolenie weekendowe Continuous Integration / Continuous Delivery, Kurs CI/CD,Kursy Continuous Integration / Continuous Delivery, Trener Continuous Integration / Continuous Delivery, instruktor Continuous Integration / Continuous Delivery, kurs zdalny Continuous Integration / Continuous Delivery (CI/CD), edukacja zdalna Continuous Integration / Continuous Delivery, nauczanie wirtualne Continuous Integration / Continuous Delivery, lekcje UML, nauka przez internet CI/CD (Continuous Integration / Continuous Delivery), e-learning CI/CD (Continuous Integration / Continuous Delivery), kurs online Continuous Integration / Continuous Delivery (CI/CD), wykładowca CI/CD (Continuous Integration / Continuous Delivery)

Kursy w promocyjnej cenie

No course discounts for now.

Newsletter z promocjami

Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj informacje o aktualnych zniżkach na kursy otwarte.
Szanujemy Twoją prywatność, dlatego Twój e-mail będzie wykorzystywany jedynie w celu wysyłki naszego newslettera, nie będzie udostępniony ani sprzedany osobom trzecim.
W dowolnej chwili możesz zmienić swoje preferencje co do otrzymywanego newslettera bądź całkowicie się z niego wypisać.

Zaufali nam

This site in other countries/regions