Plan Szkolenia

Wprowadzenie

Jenkins

 • Instalacja i konfiguracja
 • Przegląd funkcjonalności
 • Wtyczki
 • Narzędzia do tworzenia potoków
 • Raportowanie

Jenkins Rurociąg

 • Jenkinsfile
 • Składnia
 • Błękitny ocean
 • Dobre praktyki

Docker

 • Instalacja
 • Przegląd funkcjonalności
 • DockerPliki
 • Tworzenie obrazów

Środowisko rozproszone

 • Dodawanie węzłów
 • Przygotowywanie kluczy SSH
 • Uruchamianie agentów przy użyciu SSH
 • Zarządzanie węzłami
 • Bezpieczeństwo

Rozwiązywanie problemów

 • Pisanie testów integracyjnych

Wymagania

 • Zrozumienie procesu tworzenia oprogramowania

Publiczność

 • DevOps Inżynierowie
 14 godzin

Liczba uczestnikówCena za uczestnika

Opinie uczestników (5)

Powiązane Kategorie