Przeglądaj szkolenia

Minikube for Developers

14 godzin

Hyper-V Virtualization

21 godzin

Introduction to Minikube and Kubernetes

21 godzin

Docker i Kubernetes

21 godzin

Kubernetes from Basic to Advanced

14 godzin

Docker and Kubernetes: Building and Scaling a Containerized Application

21 godzin

Certified Kubernetes Administrator (CKA) - exam preparation

21 godzin

Kubernetes on Azure (AKS)

14 godzin

Docker (introducing Kubernetes)

14 godzin

Docker, Kubernetes and OpenShift 3 for Administrators

35 godzin

Docker, Kubernetes and OpenShift 3 for Developers

35 godzin

Kubernetes Advanced

14 godzin

Certified Kubernetes Application Developer (CKAD) - exam preparation

21 godzin

Managing Kubernetes with Rancher

14 godzin

Creating a Service Mesh with Istio and Kubernetes

14 godzin

Microservice Development with Java EE 8, Docker, and Kubernetes

28 godzin

Kubernetes on AWS

14 godzin

Kubernetes Design Patterns

21 godzin

Choosing a Kubernetes Solution

14 godzin

Deploying Kubernetes Applications with Helm

7 godzin

Monitoring Kubernetes with Prometheus

7 godzin

Kubernetes and Gitlab

14 godzin

Kubernetes Networking with Calico

14 godzin

Google Kubernetes Engine (GKE)

14 godzin

Wprowadzenie do Microsoft Azure i Azure Kubernetes Service

28 godzin

OKD (Origin Kubernetes Distribution) for Administrators

21 godzin

Kubernetes Security

14 godzin

Docker i Kubernetes - poziom zaawansowany

35 godzin

Docker and Kubernetes on AWS

21 godzin

OKD (Origin Kubernetes Distribution) for Developers

21 godzin

Kubernetes with Spinnaker

14 godzin

Virtualization with QEMU, KVM and Libvirt

14 godzin

DC/OS (Distributed Cloud Operating System)

14 godzin

Alpine Linux

7 godzin

Penetration Testing: Python and Kali Linux

14 godzin

Podman Containers

14 godzin

Running Containers Directly from Kubernetes with CRI-O

14 godzin

Heroku for Developers

14 godzin

Veeam Backup and Replication

14 godzin

Microsoft App-V: Implementing Enterprise Desktop Virtualization

28 godzin

App-V: Advanced Techniques and Troubleshooting

21 godzin

Building OSGi Applications with Apache Karaf

21 godzin

OpenShift 4 for Administrators

35 godzin

OpenShift 4 for Developers

35 godzin

OpenShift with Jenkins

14 godzin

Kubeflow on OpenShift

28 godzin

Introduction to MicroK8s

14 godzin

GitOps Continuous Deployment for Kubernetes

21 godzin

K3s for Building Lightweight Kubernetes Clusters

21 godzin

Google Anthos for Hybrid and Multi-Cloud Computing

14 godzin

Microsoft Azure Infrastructure and Deployment

35 godzin

Ostatnia aktualizacja:

Opinie uczestników(25)

Nadchodzące szkolenia

Szkolenie Containers and Virtual Machines (VMs), Containers and Virtual Machines (VMs) boot camp, Szkolenia Zdalne Containers and Virtual Machines (VMs), szkolenie wieczorowe Containers and Virtual Machines (VMs), szkolenie weekendowe Containers and Virtual Machines (VMs), Kurs Containers and Virtual Machines (VMs),Kursy Containers and Virtual Machines (VMs), Trener Containers and Virtual Machines (VMs), instruktor Containers and Virtual Machines (VMs), kurs zdalny Containers and Virtual Machines (VMs), edukacja zdalna Containers and Virtual Machines (VMs), nauczanie wirtualne Containers and Virtual Machines (VMs), lekcje UML, nauka przez internet Containers and Virtual Machines (VMs), e-learning Containers and Virtual Machines (VMs), kurs online Containers and Virtual Machines (VMs), wykładowca Containers and Virtual Machines (VMs)