Plan Szkolenia

[Dzień 01]

Wstęp

Przegląd orkiestracji kontenerów za pomocą Kubernetes

Przegląd Kubernetes architektury

 • Pody, etykiety/selektory, kontrolery replikacji, usługi, API

Instalowanie klastra Kubernetes.

Pobieranie Docker obrazu z Internetu

Tworzenie Kubernetes podów, woluminów i wdrożeń

Grupowanie i organizowanie klastra

Używanie Kubernetes Przestrzeni nazw do zarządzania różnymi środowiskami

 • Zarządzanie środowiskami testowymi, przejściowymi i produkcyjnymi w ramach tego samego klastra
 • Kubernetes Najlepsze praktyki dotyczące przestrzeni nazw

Odkrywanie i łączenie się z kontenerami

Usługi odkrywania i publikowania

 • Usługi inne niż HTTP (pasywny FTP, SMTP, LDAP itp.)

Kubernetes bezpieczeństwo

 • Uwierzytelnianie i autoryzacja

Uaktualnianie klastra Kubernetes.

 • Minimalizowanie wpływu

Zaawansowana sieć

 • Docker tworzenie sieci a Kubernetes tworzenie sieci

Interfejsy pomiędzy dostawcami sieci i Kubernetes sieciami

 • Najlepsze praktyki dotyczące oddzielania usług w klastrze
 • Porównanie różnych dostawców CNI (wydajność, funkcje itp.)

Monitorowanie Kubernetes

 • Rejestrowanie klastrów za pomocą Elasticsearch i płynnie
 • Monitorowanie poziomu kontenera (cAdvisor UI, Influxdb, Prometheus)

Najlepsze praktyki dotyczące uruchamiania serwerów kontenerowych i magazynów danych


[Dzień 02]

Skalowanie klastra Kubernetes.

Infrastruktura dla Kubernetes

 • Udostępnianie, partycjonowanie, tworzenie sieci

Budowa klastra o wysokiej dostępności

 • Równoważenie obciążenia i wykrywanie usług

Wdrożenie skalowalnej aplikacji

 • Automatyczne skalowanie pod w poziomie
 • Database grupowanie w Kubernetes

Aktualizowanie aplikacji

 • Wydania w Kubernetes

Rozwiązywanie problemów

 • Diagnozowanie i rozwiązywanie typowych Kubernetes problemów

Podsumowanie i wnioski

Wymagania

 • Doświadczenie z kontenerami Docker
 • Znajomość Linux wiersza poleceń
 • Zrozumienie koncepcji sieciowych

Publiczność

 • Deweloperzy oprogramowania
 • Architektów
 • Inżynierowie ds. wdrożeń
 14 godzin

Liczba uczestników


Cena za uczestnika (netto)

Opinie uczestników (7)

Nadchodzące szkolenia

Powiązane Kategorie