Szkolenia Docker

Szkolenia Docker

Docker operating system–level virtualization courses

Opinie uczestników

Docker for Developers and System Administrators

materiały szkoleniowe w wersji on-line na stronie coursem.com

Jacek Kosowski - Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.; Staples Europe BV; SolwIT S.A.

Docker for Developers and System Administrators

The content was interesting

Leke Adeboye - CISCO

Docker for Developers and System Administrators

A lot of content explained in a simple and straightforward manner, will definitely remember many of the things taught thanks to the simple format.

- CISCO

Container management with Docker

The trainer had the right skillsets to help us in training

Rexon Philip - HP International Bank

Container management with Docker

Very Informative and knowledgeable

Karthick Thoppe - HP International Bank

Container management with Docker

Learning Linux for the second time and the power of the Docker technology.

Ross Carbery - HP International Bank

Docker - zarządzanie kontenerami

Przykłady i praca online nad problemami/zagadnieniem. Dążenie do rozwiązania problemów podczas uruchamiania przykładów

Piotr Jędrzejak - Advatech Sp. z o.o.

Docker - zarządzanie kontenerami

UCP (Docker Universal Control Plane)

Damian Kołkowski - Advatech Sp. z o.o.

Docker and Kubernetes

Trainer knowledge and enthusiasm

Ruben Ortega - L M Ericsson Ltd

Docker and Kubernetes

It was very well laid out with good examples and very good knowledge level from the trainer. The food and the installations were great.

Ruben Sancho - L M Ericsson Ltd

Docker and Kubernetes

trainer knowledge

Marcus Quintino Kuhnen - SAP SE

Podkategorie

Plany Szkoleń Docker

Kod Nazwa Czas trwania Charakterystyka kursu
dockeradm1 Docker for Developers and System Administrators 14 godz. Docker is a platform for developers and sysadmins to maintain distributed applications. It consists of a runtime to run containers and a service for sharing containers. With docker the same app can run unchanged on laptops, dedicated servers and virtual servers. This course teaches the basic usage of Docker, useful both for developers and system administrators. The course includes a lot of hands on exercises and the participants will practice in their own Docker environment and build their own Docker images during the 2 days. What is Docker? Use cases Major components of Docker Docker architecture fundamentals Docker architecture Docker images Docker registry Docker containers The underlying technology Namespaces Control groups Union FS Container format Installation of Docker Installation on Ubuntu via apt-get installation of newer version of Docker Dockerizing applications The hello world example Interactive container Daemonizing programs Container usage Running a webapp in a container Investigating a container Port mapping Viewing the logs Looking at processes Stopping and restarting Removing a container Managing images Listing images Downloading images Finding images Networking of containers Port mapping details Container linking and naming Linking and environment variables Data in containers Data volumes Host directories as data volume Host file as data volume Data volume containers Backup, restore of data volumes Contributing to the ecosystem What is Docker Hub? Registering on Docker Hub Command line login Uploading to Docker Hub Private repositories Automated builds
dockkubernetes1 Docker and Kubernetes 21 godz. Docker Review Docker Overview Docker Underlying Technologies Docker vs Virtual Machines - pros and cons Docker Core Review images container registry Sharing networking sharing file sharing customizing images Docker Ecosystem private registry deployment and security hardening(*) front-end distribution solutions docker cluster solutions Advanced Cluster networking - pipework(*) Kubernetes Aplication Architecture kube-apiserver kube-controller-manager kube-scheduler kube-proxy kubelet Deployment Logic Architecture Pod and Replication Controller Service Network Communication flannel Business Dispatcher High Availability Replication Scalability Use Permissions(*) ServicePort Front-end Delivery Solution Data Persistence(*) MooseFS GlusterFS Ceph   (*) optional
dockkube Docker (introducing Kubernetes) 14 godz. What is Docker Use cases Major components of Docker Docker architecture fundamentals Docker architecture Docker images Docker registry Docker containers The underlying technology Namespaces Control groups Union FS Container format Installation of Docker Installation on Ubuntu via apt-get Installation of newer version of Docker Dockerizing applications  The hello world example  Interactive container  Daemonizing programs Container usage  Running a webapp in a container  Investigating a container  Port mapping  Viewing the logs  Looking at processes  Stopping and restarting  Removing a container Managing images  Listing images  Downloading images  Finding images Networking of containers  Port mapping details  Container linking and naming  Linking and environment variables Data in containers  Data volumes  Host directories as data volume  Host file as data volume  Data volume containers  Backup, restore of data volumes Contributing to the ecosystem  What is Docker Hub?  Registering on Docker Hub  Command line login  Uploading to Docker Hub  Private repositories  Automated builds Kubernetes introduction  Pods  Labels and Selectors  Controllers  Services  Architecture and the Kubernetes Node
dockcm Docker - zarządzanie kontenerami 21 godz. Docker to platforma dla deweloperów i administratorów do zarządzania aplikacjami rozproszonymi. Docker zapewnia środowisko do uruchamiania kontenerów oraz narzędzia do dystrybucji i zarządzania nimi. Dzięki Dockerowi ta sama niezmieniona aplikacja może zostać uruchomiona na laptopie, fizycznym lub wirtualnym serwerze. Na tym szkoleniu, podczas dwóch pierwszych dni, nauczysz się podstaw Dockera, które będą użyteczne zarówno dla deweloperów jak i administratorów. Szkolenie zawiera dużą liczbę ćwiczeń praktycznych. Każdy uczestnik będzie miał swoje własne środowisko w którym będzie mógł tworzyć własne obrazy a następnie je uruchamiać i zarządzać nimi. Podczas ostatniego dnia szkolenia nauczysz się bardziej zaawansowanych narzędzi wspierających Dockera. Będzie to Docker Machine, Docker Compose i Docker Swarm. Czym jest Docker? Przykłady zastosowania Główne komponenty Dockera Architektura Dockera Wykorzystywane technologie Instalacja i konfiguracja Dockera Instalacja na Ubuntu i/lub Windows Wykorzystanie Docker Machine do tworzenia i zarządzania hostami Docker Machine (drivery i dostawcy jak Amazon, Digital Ocean, Azure) Fazy i czas życia kontenerów Tworzenie i uruchamianie kontenerów Zatrzymywanie i restartowanie Inspekcja kontenera Przeglądanie logów Śledzenie procesów Usuwanie kontenera i jego danych Dokeryzowanie aplikacji Przykład hello-world Kontener z interaktywną powłoką Bash Budowanie obrazów przez zatwierdzanie zmian Budowanie obrazów w oparciu o Dockerfile Zautomatyzowane budowanie obrazów w oparciu o DockerHub i GitHub Uruchamianie więcej niż jednego procesu w kontenerze Narzędzie gosu i różnice w stosunku do sudo Uruchamianie aplikacji webowej w jednym kontenerze Uruchamianie aplikacji webowej w oparciu o architekurę mikro serwisów Zarządzanie obrazami Wyszukiwanie i pobieranie istniejących obrazów Docker Hub i lokalny cache obrazów Współdzielenie obrazów z innymi Uruchamianie prywatnego rejestru i repozytoriów Sieci i interfejsy sieciowe kontenerów Mapowanie portów Linkowanie kontenerów i nazwy Tworzenie i zarządzanie własnymi sieciami Sieci łączące wiele Docker hostów (overlay) Dane w kontenerach Wolumeny (volumes) Katalogi i pliki z hosta jako wolumeny w kontenerze Współdzielenie wolumenów pomiędzy Docker hostami Kopie zapasowe i odtwarzanie danych Docker Compose Wprowadzene do Docker Compose Uruchamianie wplikacji wielokontenerowych przy użyciu jednej komendy Definiowanie serwisów, sieci, wolumenów i zmiennych środowiskowych Definiowanie limitów zasobów oraz ograniczeń Docker Swarm Wprowadzenie do natywnych klastrów Dockera Automatyczne wykrywanie serwisów Strategie i filtry podczas korzystania z Docker Swarm
dockerswarm Docker with Swarm 21 godz. Docker is an open-source platform that automates the building, shipping and running of software applications inside containers. Swarm is a tool that controls a cluster of Docker hosts and exposes them as a single "virtual" host. By pooling together numerous Docker engines, Swarm allows IT operations teams to transparently scale up their software deployment to many hosts. Audience     Software developers     System administrator     IT managers and operations teams Format of the course     After introducing basic software containerization concepts, we discuss how Docker hosts can be deployed across multiple machines using Swarm. Participants carry out live exercises on their workstations to put into practice the concepts learned. By the end of the course, students will be able to deploy Docker with Swarm in a real-life environment. [DAY 1] What is Docker?     Docker.com     Docker & Linux Kernel Technologies     Why containers over [x,y,z]? Docker Essentials     Building Images     Using Registries     Dockerfiles     Running Containers [DAY 2] Docker Swarm     Creating a Swarm     Configuring a Swarm     Deploying & Updating Services on Swarm     Docker Swarm for System Administrators     Service Discovery & Load Balancing     Docker Swarm Schedulers     Running Cronjobs on Swarm     Keeping your Swarm Secure     Monitoring     Logging     Shared Volumes [DAY 3] Preparing your Infrastructure for Swarm     Provisioning     Partitioning     Networking     Keeping it all secure Preparing your Application for Swarm     12-Factor Applications: Build Once, Deploy Anywhere     Continuous Delivery to Swarm
dcos DC/OS: Turn 1000 machines into a single logical computer 14 godz. The Datacenter Operating System (DC/OS) is an open-source distributed operating system built upon the Apache Mesos project. Apache Mesos was built using the same principles as the Linux kernel, only at a different level of abstraction. The Mesos kernel runs on every machine and provides applications such as Hadoop, Spark, Kafka and Elasticsearch with API’s for resource management and scheduling across entire datacenter and cloud environments. Apache Mesos abstracts CPU, memory, storage, and other compute resources away from machines (physical or virtual), enabling fault-tolerant and elastic distributed systems to easily be built and run effectively. DC/OS brings together Mesos and more than 30 applications into one coherent system, similar to how a Linux distribution packages the Linux kernel with applications to create a working operating system. This course provides participants with an overview of Apache Mesos and DC/OS and demonstrates through hands-on practice how to deploy and manage a complete Data Center Operating System. Audience     System administrators     DevOps engineers Format of the course     Part lecture, part discussion, heavy hands-on practice Introduction: the need for a datacenter operating system     Resource Sharing     Data Sharing     Programming Abstractions     Debugging and Monitoring DC/OS's kernel space components     Master and agents DC/OS's user space components     System components         Admin Router, an internal load balancer         Cosmos, an internal packaging API service         Exhibitor, a Java supervisor system for ZooKeeper         Marathon, an Apache Mesos framework for container orchestration         Mesos-DNS, an internal DNS service Installing and operating DC/OS     Working with DC/OS components and services     Working with the CLI     Load balancing with Marathon Installing distributed systems (applications) with DC/OS Universe     HDFS     Apache Spark     Apache Kafka     Apache Cassandra     Jenkins Deploying applications in Docker containers Deploying applications in native Mesos containers (using Linux cgroups and namespaces) Using Marathon for native container orchestration Ensuring high-availability and fault-tolerance for applications and services Using the GUI-based monitoring and management system Scheduling systems such as Kubernetes and Swarm as services Resource management and abstraction Exploring other ready-to-install packages     ArangoDB, Avi Networks, Cassandra, Chronos, Confluent, Crate, DataDog, Elasticsearch, Etcd, Exhibitor, HDFS, Hue, Jenkins, Kafka, Linkerd, Marathon-lb, Marathon, MemSQL, mr-redis, Namerd, NGINIX, OpenVPN, Project Calico, Quobyte, Riak, Ruxit, Spark, Spark Notebook, Storm, Swarm, Weave and Zeppelin Other DC/OS installation options     Bare metal installations vs virtual machines and cloud installations
rancher Rancher: Manage your Docker containers 14 godz. Rancher is an open source software platform that enables organizations to run containers in production. With Rancher, organizations no longer have to cobble together distinct open-source technologies to build a container services platform. It includes a fully supported Kubernetes distribution as well as the option to choose from Docker Swarm and Apache Mesos. Rancher includes modular infrastructure services such as resource management, networking between containers, service discovery, container load balancing, container health monitoring, and backup and recovery, all under one roof. This course provides participants with an overview of Rancher and demonstrates through hands-on practice how to deploy and manage a Rancher container management system. Audience     Software engineers     System administrators     DevOps engineers Format of the course     Part lecture, part discussion, heavy hands-on practice Introduction     Rancher vs DC/OS Installing and configuring Rancher Starting the Rancher server Adding hosts Launching infrastructure services Creating a container using the UI Creating a container through Docker command line Creating a multi-container application Creating a multi-container application using Rancher Compose Launching Kubernetes Launching Mesos Launching Swarm Working with Catalogs Working with the Rancher API Closing remarks
rancheros RancherOS: Just enough OS to run Docker 7 godz. RancherOS is an open-source Linux distribution that runs the entire operating system (including system services such as udev and rsyslog) as Docker containers. RancherOS includes only the bare minimum software needed to run Docker. It runs Docker as PID1 and dynamically pulls everything else it needs through Docker. At about 22MB, RancherOS is easy to distribute, orchestrate and spin up in your data center. This training introduces RancherOS's architecture, tools, and components and walks participants step-by-step through the setup of RancherOS in a live lab environment. By the end of this training, participants will have the understanding and practice to use RancherOS to run containers at scale in development, test and production. Audience     DevOps engineers     System administrators     Software engineers Format of the course     Part lecture, part discussion, heavy hands-on practice Introduction The RancherOS architecture Installing and configuring RancherOS Spinning up containers on RancherOS System level services (containers) vs user level services (containers) Running Linux system services through System Docker Running applications through User Docker Isolating user containers for different applications and user groups Controlling access to containers Networking and storage in RancherOS RancherOS security Upgrading and downgrading RancherOS Running RancherOS in the cloud Some sample deployments     Using Docker Compose to define application deployment     Building an Apache Mesos cluster on RancherOS     Running Nagios as a System Service on RancherOS Other container OSs and the future of the datacenter Closing remarks
alpinelinux Alpine Linux: Setting up a small, simple, and secure OS for your containers 7 godz. Alpine Linux is a security-oriented, lightweight (80 MB) Linux distribution based on musl libc and BusyBox. Alpine Linux is produced by the makers of Docker and is one of several in the recent proliferation of distros tailored for virtualization, containerization and the cloud. Alpine Linux replaces Ubuntu as the official base image for Docker containers. This training introduces Alpine Linux's architecture and walks participants step-by-step through the setup of Alpine Linux in a live lab environment. By the end of this training, participants will have the knowledge and practice to deploy Alpine Linux as the foundation for running containers in development, test and production environments. Audience     DevOps engineers     System administrators     Software engineers Format of the course     Part lecture, part discussion, heavy hands-on practice Introduction The Alpine Linux architecture     musl libc and BusyBox Installing and configuring Alpine Linux Configuring Networking Deploying web servers on Alpine Linux Deploying content management systems on Alpine Linux Deploying system administration utilities on Alpine Linux Alpine Linux security Other container OSs and the future of the datacenter Closing remarks
rkt rkt: Moving from Docker containers to rkt containers 7 godz. rkt is an application container engine for production cloud-native environments. Unlike Docker, rkt executes in the classic Unix process model (there is no central daemon), in a self-contained, isolated environment. rkt implements a modern, open, standard container format -- the App Container (appc) spec -- but can also execute other container images, like those created with Docker. rkt is the default container engine for CoreOS. This training introduces rkt's architecture and walks participants step-by-step through the deployment of rkt containers in a live lab environment. Audience     DevOps engineers     System administrators     Software engineers Format of the course     Part lecture, part discussion, heavy hands-on practice Introduction     rkt vs Docker Overview of rkt's simple architecture Installing and configuring rkt Working with rkt configuration files Using the rkt command line Running a container Running rkt fly Running Docker images with rkt Using the rkt builder Making your own containers Using rkt with Nomad Using rkt with systemd Using rkt with Kubernetes Closing remarks
projectatomic Project Atomic: Re-designing the operating system with the LDK (Linux, Docker, Kubernetes) stack. 14 godz. Project Atomic is an umbrella for many projects related to re-designing the operating system around principles of "immutable infrastructure", using the LDK (Linux, Docker, Kubernetes) stack. Many of the components of Project Atomic are upstream components of OpenShift Origin v3. The primary building block of Project Atomic is the "Atomic Host", a lightweight container OS. Project Atomic also encompasses other tools which are essential to immutable, container-based infrastructures, including:     Cockpit gives visibility into your hosts and your container cluster.     Many patches and extensions to Docker for better SELinux and Systemd integration.     AtomicApp and Nulecule for composing multi-container applications.     Atomic Registry for registering your containers.     Commissaire to provide a better API for Kubernetes hosts.     The Atomic Developer Bundle to make development of containerized applications easy. This training introduces the architecture, components and tools behind Project Atomic and walks participants through the deployment and integration of these in a live lab environment. Audience     DevOps engineers     System administrators     Software engineers Format of the course     Part lecture, part discussion, heavy hands-on practice Introduction Installation and setup Deploying containerized applications Managing containers Networking Updating the system Setting up storage Working with the supported file systems Building Docker images SELinux and container security Closing remarks
projectatomic Project Atomic: Re-designing the operating system with the LDK (Linux, Docker, Kubernetes) stack. 14 godz. Project Atomic is an umbrella for many projects related to re-designing the operating system around principles of "immutable infrastructure", using the LDK (Linux, Docker, Kubernetes) stack. Many of the components of Project Atomic are upstream components of OpenShift Origin v3. The primary building block of Project Atomic is the "Atomic Host", a lightweight container OS. Project Atomic also encompasses other tools which are essential to immutable, container-based infrastructures, including:     Cockpit gives visibility into your hosts and your container cluster.     Many patches and extensions to Docker for better SELinux and Systemd integration.     AtomicApp and Nulecule for composing mulit-container applications.     Atomic Registry for registering your containers.     Commissaire to provide a better API for Kubernetes hosts.     The Atomic Developer Bundle to make development of containerized applications easy. This training introduces the architecture, components and tools behind Project Atomic and walks participants through the deployment and integration of these in a live lab environment. Audience     DevOps engineers     System administrators     Software engineers Format of the course     Part lecture, part discussion, heavy hands-on practice Introduction Installation and setup Deploying containerized applications Managing containers Networking Updating the system Setting up storage Working with the supported file systems Building Docker images SELinux and container security Closing remarks

Najbliższe szkolenia

SzkolenieData KursuCena szkolenia [Zdalne / Stacjonarne]
Container management with Docker - Olsztyn, ul. Kajki 3/1śr., 2017-06-07 09:009000PLN / 3750PLN
Docker (introducing Kubernetes) - Rzeszów, Plac Wolności 13czw., 2017-06-08 09:0019900PLN / 6430PLN

Other regions

Szkolenie Docker, Docker boot camp, Szkolenia Zdalne Docker, szkolenie wieczorowe Docker, szkolenie weekendowe Docker , instruktor Docker, lekcje UML,Kursy Docker, nauczanie wirtualne Docker,Kurs Docker, edukacja zdalna Docker, wykładowca Docker , kurs zdalny Docker, e-learning Docker, kurs online Docker, nauka przez internet Docker

Kursy w promocyjnej cenie

Szkolenie Miejscowość Data Kursu Cena szkolenia [Zdalne / Stacjonarne]
6 kapeluszy myślowych wg Edwarda de Bono Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich 45 czw., 2017-05-25 09:00 5148PLN / 1726PLN
Facebook w marketingu i reklamie Poznań, Garbary 100/63 pt., 2017-05-26 09:00 1881PLN / 952PLN
Programowanie w języku Python Szczecin, ul. Sienna 9 pon., 2017-05-29 09:00 10000PLN / 4448PLN
Facebook w marketingu i reklamie Lublin, ul. Spadochroniarzy 9 pt., 2017-06-02 09:00 1881PLN / 1002PLN
MongoDB for Administrators Kraków, ul. Rzemieślnicza 1 wt., 2017-06-06 09:00 3861PLN / 2087PLN
Oracle 11g - Programowanie w PL/SQL I - warsztaty Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 wt., 2017-06-06 09:00 5990PLN / 2939PLN
Adobe Photoshop Elements Gdynia, ul. Ejsmonda 2 śr., 2017-06-07 09:00 1881PLN / 1127PLN
Microsoft Office Excel - moduł Business Intelligence Gdynia, ul. Ejsmonda 2 śr., 2017-06-07 09:00 2673PLN / 1391PLN
Adobe Photoshop Elements Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich 45 śr., 2017-06-07 09:00 1881PLN / 1127PLN
Adobe InDesign Poznań, Garbary 100/63 czw., 2017-06-08 09:00 1881PLN / 1027PLN
Wzorce projektowe w C# Poznań, Garbary 100/63 czw., 2017-06-08 09:00 3861PLN / 1830PLN
SQL Fundamentals Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich 45 czw., 2017-06-08 09:00 3663PLN / 1610PLN
Visual Basic for Applications (VBA) w Excel - poziom zaawansowany Warszawa, ul. Złota 3/11 pon., 2017-06-12 09:00 3069PLN / 1623PLN
Visual Basic for Applications (VBA) w Excel - wstęp do programowania Gdynia, ul. Ejsmonda 2 pon., 2017-06-12 09:00 3564PLN / 1891PLN
Techniki DTP (InDesign, Photoshop, Illustrator, Acrobat) Opole, Władysława Reymonta 29 pon., 2017-06-12 09:00 5940PLN / 4230PLN
Spring i Hibernate w tworzeniu aplikacji w języku Java Poznań, Garbary 100/63 wt., 2017-06-13 09:00 7722PLN / 3358PLN
Drools Rules Administration Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 śr., 2017-06-14 09:00 21196PLN / 7023PLN
Build applications with Oracle Application Express (APEX) Katowice ul. Opolska 22 pon., 2017-06-19 09:00 9801PLN / 4720PLN
Front End Developer Rzeszów, Plac Wolności 13 pon., 2017-06-19 09:00 23000PLN / 7970PLN
Tworzenie i zarządzanie stronami WWW Poznań, Garbary 100/63 pon., 2017-06-19 09:00 5841PLN / 2298PLN
Introduction to Selenium Warszawa, ul. Złota 3/11 czw., 2017-06-22 09:00 1871PLN / 824PLN
Javascript And Ajax Rzeszów, Plac Wolności 13 pon., 2017-06-26 09:00 5841PLN / 3655PLN
Wprowadzenie do programowania Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich 45 pon., 2017-06-26 09:00 5742PLN / 4121PLN
Implementation and Administration of Elasticsearch Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 śr., 2017-06-28 09:00 20800PLN / 6903PLN
Efektywna komunikacja interpersonalna z elementami asertywności Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 czw., 2017-06-29 09:00 5148PLN / 1430PLN
Elasticsearch Advanced Administration, Monitoring and Maintenance Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich 45 wt., 2017-07-04 09:00 17741PLN / 5876PLN
Nginx konfiguracja i Administracja Bydgoszcz, ul. Dworcowa 94 śr., 2017-07-05 09:00 6930PLN / 2850PLN
SQL Fundamentals Warszawa, ul. Złota 3/11 pon., 2017-07-10 09:00 3663PLN / 1510PLN
Protokół SIP w VoIP Poznań, Garbary 100/63 pon., 2017-07-17 09:00 15929PLN / 5427PLN
Visual Basic for Applications (VBA) w Excel - wprowadzenie Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 śr., 2017-08-02 09:00 2376PLN / 1192PLN
Tworzenie i zarządzanie stronami WWW Poznań, Garbary 100/63 pon., 2017-09-25 09:00 5841PLN / 2298PLN

Newsletter z promocjami

Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj informacje o aktualnych zniżkach na kursy otwarte.
Szanujemy Twoją prywatność, dlatego Twój e-mail będzie wykorzystywany jedynie w celu wysyłki naszego newslettera, nie będzie udostępniony ani sprzedany osobom trzecim.
W dowolnej chwili możesz zmienić swoje preferencje co do otrzymywanego newslettera bądź całkowicie się z niego wypisać.

Zaufali nam