Szkolenia Docker w łódzkie

Docker Training in łódzkie
Docker operating system–level virtualization courses

Łódź, ul. Tatrzańska 11

ul. Tatrzańska 11
93-115 Łódź
Poland
PL

Opinie uczestników

Docker for Developers and System Administrators

materiały szkoleniowe w wersji on-line na stronie coursem.com

Jacek Kosowski - Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.; Staples Europe BV; SolwIT S.A.

Docker for Developers and System Administrators

The content was interesting

Leke Adeboye - CISCO

Docker for Developers and System Administrators

A lot of content explained in a simple and straightforward manner, will definitely remember many of the things taught thanks to the simple format.

- CISCO

Container management with Docker

The trainer had the right skillsets to help us in training

Rexon Philip - HP International Bank

Container management with Docker

Very Informative and knowledgeable

Karthick Thoppe - HP International Bank

Container management with Docker

Learning Linux for the second time and the power of the Docker technology.

Ross Carbery - HP International Bank

Docker - zarządzanie kontenerami

Przykłady i praca online nad problemami/zagadnieniem. Dążenie do rozwiązania problemów podczas uruchamiania przykładów

Piotr Jędrzejak - Advatech Sp. z o.o.

Docker - zarządzanie kontenerami

UCP (Docker Universal Control Plane)

Damian Kołkowski - Advatech Sp. z o.o.

Docker and Kubernetes

Trainer knowledge and enthusiasm

Ruben Ortega - L M Ericsson Ltd

Docker and Kubernetes

It was very well laid out with good examples and very good knowledge level from the trainer. The food and the installations were great.

Ruben Sancho - L M Ericsson Ltd

Docker and Kubernetes

trainer knowledge

Marcus Quintino Kuhnen - SAP SE

Docker Course Events - łódzkie

Kod Nazwa Miejscowość Czas trwania Data Kursu PHP Cena szkolenia [Zdalne / Stacjonarne]
dockkubernetes1 Docker and Kubernetes Łódź, ul. Tatrzańska 11 21 hours śr., 2017-06-28 09:00 15000PLN / 5900PLN
dockcm Docker - zarządzanie kontenerami Łódź, ul. Tatrzańska 11 21 hours wt., 2017-07-11 09:00 9000PLN / 3900PLN
dockeradm1 Docker for Developers and System Administrators Łódź, ul. Tatrzańska 11 14 hours śr., 2017-07-12 09:00 5500PLN / 3350PLN
dockkube Docker (introducing Kubernetes) Łódź, ul. Tatrzańska 11 14 hours czw., 2017-07-13 09:00 19900PLN / 6630PLN
dockkubernetes1 Docker and Kubernetes Łódź, ul. Tatrzańska 11 21 hours wt., 2017-08-22 09:00 15000PLN / 5900PLN
dockeradm1 Docker for Developers and System Administrators Łódź, ul. Tatrzańska 11 14 hours czw., 2017-08-31 09:00 5500PLN / 3350PLN
dockcm Docker - zarządzanie kontenerami Łódź, ul. Tatrzańska 11 21 hours śr., 2017-09-06 09:00 9000PLN / 3900PLN
dockkube Docker (introducing Kubernetes) Łódź, ul. Tatrzańska 11 14 hours czw., 2017-09-07 09:00 19900PLN / 6630PLN
dockkubernetes1 Docker and Kubernetes Łódź, ul. Tatrzańska 11 21 hours pon., 2017-10-16 09:00 15000PLN / 5900PLN
dockeradm1 Docker for Developers and System Administrators Łódź, ul. Tatrzańska 11 14 hours pon., 2017-10-23 09:00 5500PLN / 3350PLN
dockkube Docker (introducing Kubernetes) Łódź, ul. Tatrzańska 11 14 hours pon., 2017-10-30 09:00 19900PLN / 6630PLN
dockcm Docker - zarządzanie kontenerami Łódź, ul. Tatrzańska 11 21 hours wt., 2017-11-07 09:00 9000PLN / 3900PLN

Plany Kursów

Kod Nazwa Czas trwania Spis treści
dockcm Docker - zarządzanie kontenerami 21 hours

Docker to platforma dla deweloperów i administratorów do zarządzania aplikacjami rozproszonymi. Docker zapewnia środowisko do uruchamiania kontenerów oraz narzędzia do dystrybucji i zarządzania nimi.

Dzięki Dockerowi ta sama niezmieniona aplikacja może zostać uruchomiona na laptopie, fizycznym lub wirtualnym serwerze.

Na tym szkoleniu, podczas dwóch pierwszych dni, nauczysz się podstaw Dockera, które będą użyteczne zarówno dla deweloperów jak i administratorów. Szkolenie zawiera dużą liczbę ćwiczeń praktycznych. Każdy uczestnik będzie miał swoje własne środowisko w którym będzie mógł tworzyć własne obrazy a następnie je uruchamiać i zarządzać nimi.

Podczas ostatniego dnia szkolenia nauczysz się bardziej zaawansowanych narzędzi wspierających Dockera. Będzie to Docker Machine, Docker Compose i Docker Swarm.

Czym jest Docker?

 • Przykłady zastosowania
 • Główne komponenty Dockera
 • Architektura Dockera
 • Wykorzystywane technologie

Instalacja i konfiguracja Dockera

 • Instalacja na Ubuntu i/lub Windows
 • Wykorzystanie Docker Machine do tworzenia i zarządzania hostami
 • Docker Machine (drivery i dostawcy jak Amazon, Digital Ocean, Azure)

Fazy i czas życia kontenerów

 • Tworzenie i uruchamianie kontenerów
 • Zatrzymywanie i restartowanie
 • Inspekcja kontenera
 • Przeglądanie logów
 • Śledzenie procesów
 • Usuwanie kontenera i jego danych

Dokeryzowanie aplikacji

 • Przykład hello-world
 • Kontener z interaktywną powłoką Bash
 • Budowanie obrazów przez zatwierdzanie zmian
 • Budowanie obrazów w oparciu o Dockerfile
 • Zautomatyzowane budowanie obrazów w oparciu o DockerHub i GitHub
 • Uruchamianie więcej niż jednego procesu w kontenerze
 • Narzędzie gosu i różnice w stosunku do sudo
 • Uruchamianie aplikacji webowej w jednym kontenerze
 • Uruchamianie aplikacji webowej w oparciu o architekurę mikro serwisów

Zarządzanie obrazami

 • Wyszukiwanie i pobieranie istniejących obrazów
 • Docker Hub i lokalny cache obrazów
 • Współdzielenie obrazów z innymi
 • Uruchamianie prywatnego rejestru i repozytoriów

Sieci i interfejsy sieciowe kontenerów

 • Mapowanie portów
 • Linkowanie kontenerów i nazwy
 • Tworzenie i zarządzanie własnymi sieciami
 • Sieci łączące wiele Docker hostów (overlay)

Dane w kontenerach

 • Wolumeny (volumes)
 • Katalogi i pliki z hosta jako wolumeny w kontenerze
 • Współdzielenie wolumenów pomiędzy Docker hostami
 • Kopie zapasowe i odtwarzanie danych

Docker Compose

 • Wprowadzene do Docker Compose
 • Uruchamianie wplikacji wielokontenerowych przy użyciu jednej komendy
 • Definiowanie serwisów, sieci, wolumenów i zmiennych środowiskowych
 • Definiowanie limitów zasobów oraz ograniczeń

Docker Swarm

 • Wprowadzenie do natywnych klastrów Dockera
 • Automatyczne wykrywanie serwisów
 • Strategie i filtry podczas korzystania z Docker Swarm
dockerswarm Docker with Swarm 21 hours

Docker is an open-source platform that automates the building, shipping and running of software applications inside containers.

Swarm is a tool that controls a cluster of Docker hosts and exposes them as a single "virtual" host. By pooling together numerous Docker engines, Swarm allows IT operations teams to transparently scale up their software deployment to many hosts.

Audience
    Software developers
    System administrator
    IT managers and operations teams

Format of the course
    After introducing basic software containerization concepts, we discuss how Docker hosts can be deployed across multiple machines using Swarm. Participants carry out live exercises on their workstations to put into practice the concepts learned. By the end of the course, students will be able to deploy Docker with Swarm in a real-life environment.

[DAY 1]
What is Docker?
    Docker.com
    Docker & Linux Kernel Technologies
    Why containers over [x,y,z]?

Docker Essentials
    Building Images
    Using Registries
    Dockerfiles
    Running Containers


[DAY 2]
Docker Swarm
    Creating a Swarm
    Configuring a Swarm
    Deploying & Updating Services on Swarm
    Docker Swarm for System Administrators
    Service Discovery & Load Balancing
    Docker Swarm Schedulers
    Running Cronjobs on Swarm
    Keeping your Swarm Secure
    Monitoring
    Logging
    Shared Volumes


[DAY 3]
Preparing your Infrastructure for Swarm
    Provisioning
    Partitioning
    Networking
    Keeping it all secure

Preparing your Application for Swarm
    12-Factor Applications: Build Once, Deploy Anywhere
    Continuous Delivery to Swarm

dcos DC/OS: Turn 1000 machines into a single logical computer 14 hours

The Datacenter Operating System (DC/OS) is an open-source distributed operating system built upon the Apache Mesos project. Apache Mesos was built using the same principles as the Linux kernel, only at a different level of abstraction. The Mesos kernel runs on every machine and provides applications such as Hadoop, Spark, Kafka and Elasticsearch with API’s for resource management and scheduling across entire datacenter and cloud environments. Apache Mesos abstracts CPU, memory, storage, and other compute resources away from machines (physical or virtual), enabling fault-tolerant and elastic distributed systems to easily be built and run effectively.

DC/OS brings together Mesos and more than 30 applications into one coherent system, similar to how a Linux distribution packages the Linux kernel with applications to create a working operating system.

This course provides participants with an overview of Apache Mesos and DC/OS and demonstrates through hands-on practice how to deploy and manage a complete Data Center Operating System.

Audience
    System administrators
    DevOps engineers

Format of the course
    Part lecture, part discussion, heavy hands-on practice

Introduction: the need for a datacenter operating system
    Resource Sharing
    Data Sharing
    Programming Abstractions
    Debugging and Monitoring

DC/OS's kernel space components
    Master and agents

DC/OS's user space components
    System components
        Admin Router, an internal load balancer
        Cosmos, an internal packaging API service
        Exhibitor, a Java supervisor system for ZooKeeper
        Marathon, an Apache Mesos framework for container orchestration
        Mesos-DNS, an internal DNS service

Installing and operating DC/OS
    Working with DC/OS components and services
    Working with the CLI
    Load balancing with Marathon

Installing distributed systems (applications) with DC/OS Universe
    HDFS
    Apache Spark
    Apache Kafka
    Apache Cassandra
    Jenkins

Deploying applications in Docker containers

Deploying applications in native Mesos containers (using Linux cgroups and namespaces)

Using Marathon for native container orchestration

Ensuring high-availability and fault-tolerance for applications and services

Using the GUI-based monitoring and management system

Scheduling systems such as Kubernetes and Swarm as services

Resource management and abstraction

Exploring other ready-to-install packages
    ArangoDB, Avi Networks, Cassandra, Chronos, Confluent, Crate, DataDog, Elasticsearch, Etcd, Exhibitor, HDFS, Hue, Jenkins, Kafka, Linkerd, Marathon-lb, Marathon, MemSQL, mr-redis, Namerd, NGINIX, OpenVPN, Project Calico, Quobyte, Riak, Ruxit, Spark, Spark Notebook, Storm, Swarm, Weave and Zeppelin

Other DC/OS installation options
    Bare metal installations vs virtual machines and cloud installations

rancher Rancher: Manage your Docker containers 14 hours

Rancher is an open source software platform that enables organizations to run containers in production. With Rancher, organizations no longer have to cobble together distinct open-source technologies to build a container services platform. It includes a fully supported Kubernetes distribution as well as the option to choose from Docker Swarm and Apache Mesos. Rancher includes modular infrastructure services such as resource management, networking between containers, service discovery, container load balancing, container health monitoring, and backup and recovery, all under one roof.

This course provides participants with an overview of Rancher and demonstrates through hands-on practice how to deploy and manage a Rancher container management system.

Audience
    Software engineers
    System administrators
    DevOps engineers

Format of the course
    Part lecture, part discussion, heavy hands-on practice

Introduction
    Rancher vs DC/OS

Installing and configuring Rancher

Starting the Rancher server

Adding hosts

Launching infrastructure services

Creating a container using the UI

Creating a container through Docker command line

Creating a multi-container application

Creating a multi-container application using Rancher Compose

Launching Kubernetes

Launching Mesos

Launching Swarm

Working with Catalogs

Working with the Rancher API

Closing remarks

rancheros RancherOS: Just enough OS to run Docker 7 hours

RancherOS is an open-source Linux distribution that runs the entire operating system (including system services such as udev and rsyslog) as Docker containers. RancherOS includes only the bare minimum software needed to run Docker. It runs Docker as PID1 and dynamically pulls everything else it needs through Docker. At about 22MB, RancherOS is easy to distribute, orchestrate and spin up in your data center.

This training introduces RancherOS's architecture, tools, and components and walks participants step-by-step through the setup of RancherOS in a live lab environment. By the end of this training, participants will have the understanding and practice to use RancherOS to run containers at scale in development, test and production.

Audience
    DevOps engineers
    System administrators
    Software engineers

Format of the course
    Part lecture, part discussion, heavy hands-on practice

Introduction

The RancherOS architecture

Installing and configuring RancherOS

Spinning up containers on RancherOS

System level services (containers) vs user level services (containers)

Running Linux system services through System Docker

Running applications through User Docker

Isolating user containers for different applications and user groups

Controlling access to containers

Networking and storage in RancherOS

RancherOS security

Upgrading and downgrading RancherOS

Running RancherOS in the cloud

Some sample deployments
    Using Docker Compose to define application deployment
    Building an Apache Mesos cluster on RancherOS
    Running Nagios as a System Service on RancherOS

Other container OSs and the future of the datacenter

Closing remarks

alpinelinux Alpine Linux: Setting up a small, simple, and secure OS for your containers 7 hours

Alpine Linux is a security-oriented, lightweight (80 MB) Linux distribution based on musl libc and BusyBox. Alpine Linux is produced by the makers of Docker and is one of several in the recent proliferation of distros tailored for virtualization, containerization and the cloud. Alpine Linux replaces Ubuntu as the official base image for Docker containers.

This training introduces Alpine Linux's architecture and walks participants step-by-step through the setup of Alpine Linux in a live lab environment. By the end of this training, participants will have the knowledge and practice to deploy Alpine Linux as the foundation for running containers in development, test and production environments.

Audience
    DevOps engineers
    System administrators
    Software engineers

Format of the course
    Part lecture, part discussion, heavy hands-on practice

Introduction

The Alpine Linux architecture
    musl libc and BusyBox

Installing and configuring Alpine Linux

Configuring Networking

Deploying web servers on Alpine Linux

Deploying content management systems on Alpine Linux

Deploying system administration utilities on Alpine Linux

Alpine Linux security

Other container OSs and the future of the datacenter

Closing remarks

rkt rkt: Moving from Docker containers to rkt containers 7 hours

rkt is an application container engine for production cloud-native environments. Unlike Docker, rkt executes in the classic Unix process model (there is no central daemon), in a self-contained, isolated environment. rkt implements a modern, open, standard container format -- the App Container (appc) spec -- but can also execute other container images, like those created with Docker. rkt is the default container engine for CoreOS.

This training introduces rkt's architecture and walks participants step-by-step through the deployment of rkt containers in a live lab environment.

Audience
    DevOps engineers
    System administrators
    Software engineers

Format of the course
    Part lecture, part discussion, heavy hands-on practice

Introduction
    rkt vs Docker

Overview of rkt's simple architecture

Installing and configuring rkt

Working with rkt configuration files

Using the rkt command line

Running a container

Running rkt fly

Running Docker images with rkt

Using the rkt builder

Making your own containers

Using rkt with Nomad

Using rkt with systemd

Using rkt with Kubernetes

Closing remarks

projectatomic Project Atomic: Re-designing the operating system with the LDK (Linux, Docker, Kubernetes) stack. 14 hours

Project Atomic is an umbrella for many projects related to re-designing the operating system around principles of "immutable infrastructure", using the LDK (Linux, Docker, Kubernetes) stack.

Many of the components of Project Atomic are upstream components of OpenShift Origin v3.

The primary building block of Project Atomic is the "Atomic Host", a lightweight container OS. Project Atomic also encompasses other tools which are essential to immutable, container-based infrastructures, including:
    Cockpit gives visibility into your hosts and your container cluster.
    Many patches and extensions to Docker for better SELinux and Systemd integration.
    AtomicApp and Nulecule for composing multi-container applications.
    Atomic Registry for registering your containers.
    Commissaire to provide a better API for Kubernetes hosts.
    The Atomic Developer Bundle to make development of containerized applications easy.

This training introduces the architecture, components and tools behind Project Atomic and walks participants through the deployment and integration of these in a live lab environment.

Audience
    DevOps engineers
    System administrators
    Software engineers

Format of the course
    Part lecture, part discussion, heavy hands-on practice

Introduction

Installation and setup

Deploying containerized applications

Managing containers

Networking

Updating the system

Setting up storage

Working with the supported file systems

Building Docker images

SELinux and container security

Closing remarks

projectatomic Project Atomic: Re-designing the operating system with the LDK (Linux, Docker, Kubernetes) stack. 14 hours

Project Atomic is an umbrella for many projects related to re-designing the operating system around principles of "immutable infrastructure", using the LDK (Linux, Docker, Kubernetes) stack.

Many of the components of Project Atomic are upstream components of OpenShift Origin v3.

The primary building block of Project Atomic is the "Atomic Host", a lightweight container OS. Project Atomic also encompasses other tools which are essential to immutable, container-based infrastructures, including:
    Cockpit gives visibility into your hosts and your container cluster.
    Many patches and extensions to Docker for better SELinux and Systemd integration.
    AtomicApp and Nulecule for composing mulit-container applications.
    Atomic Registry for registering your containers.
    Commissaire to provide a better API for Kubernetes hosts.
    The Atomic Developer Bundle to make development of containerized applications easy.

This training introduces the architecture, components and tools behind Project Atomic and walks participants through the deployment and integration of these in a live lab environment.

Audience
    DevOps engineers
    System administrators
    Software engineers

Format of the course
    Part lecture, part discussion, heavy hands-on practice

Introduction

Installation and setup

Deploying containerized applications

Managing containers

Networking

Updating the system

Setting up storage

Working with the supported file systems

Building Docker images

SELinux and container security

Closing remarks

dockeradm1 Docker for Developers and System Administrators 14 hours

Docker is a platform for developers and sysadmins to maintain distributed applications. It consists of a runtime to run containers and a service for sharing containers.

With docker the same app can run unchanged on laptops, dedicated servers and virtual servers.

This course teaches the basic usage of Docker, useful both for developers and system administrators. The course includes a lot of hands on exercises and the participants will practice in their own Docker environment and build their own Docker images during the 2 days.

What is Docker?

 • Use cases
 • Major components of Docker
 • Docker architecture fundamentals

Docker architecture

 • Docker images
 • Docker registry
 • Docker containers

The underlying technology

 • Namespaces
 • Control groups
 • Union FS
 • Container format

Installation of Docker

 • Installation on Ubuntu via apt-get
 • installation of newer version of Docker

Dockerizing applications

 • The hello world example
 • Interactive container
 • Daemonizing programs

Container usage

 • Running a webapp in a container
 • Investigating a container
 • Port mapping
 • Viewing the logs
 • Looking at processes
 • Stopping and restarting
 • Removing a container

Managing images

 • Listing images
 • Downloading images
 • Finding images

Networking of containers

 • Port mapping details
 • Container linking and naming
 • Linking and environment variables

Data in containers

 • Data volumes
 • Host directories as data volume
 • Host file as data volume
 • Data volume containers
 • Backup, restore of data volumes

Contributing to the ecosystem

 • What is Docker Hub?
 • Registering on Docker Hub
 • Command line login
 • Uploading to Docker Hub
 • Private repositories
 • Automated builds
dockkubernetes1 Docker and Kubernetes 21 hours

Docker Review

 • Docker Overview
 • Docker Underlying Technologies
 • Docker vs Virtual Machines - pros and cons

Docker Core Review

 • images
 • container
 • registry
 • Sharing
  • networking sharing
  • file sharing
 • customizing images

Docker Ecosystem

 • private registry deployment and security hardening(*)
 • front-end distribution solutions
 • docker cluster solutions

Advanced

Cluster networking - pipework(*)

Kubernetes

Aplication Architecture

 • kube-apiserver
 • kube-controller-manager
 • kube-scheduler
 • kube-proxy
 • kubelet

Deployment

Logic Architecture

 • Pod and Replication Controller
 • Service

Network Communication

 • flannel

Business Dispatcher

 • High Availability
 • Replication
 • Scalability

Use Permissions(*)

 • ServicePort
 • Front-end Delivery Solution

Data Persistence(*)

 • MooseFS
 • GlusterFS
 • Ceph

 

(*) optional

dockkube Docker (introducing Kubernetes) 14 hours

What is Docker

Use cases

 • Major components of Docker
 • Docker architecture fundamentals

Docker architecture

 • Docker images
 • Docker registry
 • Docker containers

The underlying technology

 • Namespaces
 • Control groups
 • Union FS
 • Container format

Installation of Docker

 • Installation on Ubuntu via apt-get
 • Installation of newer version of Docker

Dockerizing applications

 •  The hello world example
 •  Interactive container
 •  Daemonizing programs

Container usage

 •  Running a webapp in a container
 •  Investigating a container
 •  Port mapping
 •  Viewing the logs
 •  Looking at processes
 •  Stopping and restarting
 •  Removing a container

Managing images

 •  Listing images
 •  Downloading images
 •  Finding images

Networking of containers

 •  Port mapping details
 •  Container linking and naming
 •  Linking and environment variables

Data in containers

 •  Data volumes
 •  Host directories as data volume
 •  Host file as data volume
 •  Data volume containers
 •  Backup, restore of data volumes

Contributing to the ecosystem

 •  What is Docker Hub?
 •  Registering on Docker Hub
 •  Command line login
 •  Uploading to Docker Hub
 •  Private repositories
 •  Automated builds

Kubernetes introduction

 •  Pods
 •  Labels and Selectors
 •  Controllers
 •  Services
 •  Architecture and the Kubernetes Node

Other regions

Consulting

Szkolenie Docker w łódzkie, szkolenie wieczorowe Docker w łódzkie, szkolenie weekendowe Docker w łódzkie, Docker boot camp w łódzkie, kurs zdalny Docker w łódzkie , Trener Docker w łódzkie,Kursy Docker w łódzkie, lekcje UML w łódzkie, edukacja zdalna Docker w łódzkie, instruktor Docker w łódzkie,Kurs Docker w łódzkie, wykładowca Docker w łódzkie , nauczanie wirtualne Docker w łódzkie, kurs online Docker w łódzkie

Kursy w promocyjnej cenie

Szkolenie Miejscowość Data Kursu Cena szkolenia [Zdalne / Stacjonarne]
6 kapeluszy myślowych wg Edwarda de Bono Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich 45 czw., 2017-05-25 09:00 5148PLN / 1726PLN
Facebook w marketingu i reklamie Poznań, Garbary 100/63 pt., 2017-05-26 09:00 1881PLN / 952PLN
Programowanie w języku Python Szczecin, ul. Sienna 9 pon., 2017-05-29 09:00 10000PLN / 4448PLN
Facebook w marketingu i reklamie Lublin, ul. Spadochroniarzy 9 pt., 2017-06-02 09:00 1881PLN / 1002PLN
MongoDB for Administrators Kraków, ul. Rzemieślnicza 1 wt., 2017-06-06 09:00 3861PLN / 2087PLN
Oracle 11g - Programowanie w PL/SQL I - warsztaty Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 wt., 2017-06-06 09:00 5990PLN / 2939PLN
Adobe Photoshop Elements Gdynia, ul. Ejsmonda 2 śr., 2017-06-07 09:00 1881PLN / 1127PLN
Microsoft Office Excel - moduł Business Intelligence Gdynia, ul. Ejsmonda 2 śr., 2017-06-07 09:00 2673PLN / 1391PLN
Adobe Photoshop Elements Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich 45 śr., 2017-06-07 09:00 1881PLN / 1127PLN
Adobe InDesign Poznań, Garbary 100/63 czw., 2017-06-08 09:00 1881PLN / 1027PLN
Wzorce projektowe w C# Poznań, Garbary 100/63 czw., 2017-06-08 09:00 3861PLN / 1830PLN
SQL Fundamentals Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich 45 czw., 2017-06-08 09:00 3663PLN / 1610PLN
Visual Basic for Applications (VBA) w Excel - poziom zaawansowany Warszawa, ul. Złota 3/11 pon., 2017-06-12 09:00 3069PLN / 1623PLN
Visual Basic for Applications (VBA) w Excel - wstęp do programowania Gdynia, ul. Ejsmonda 2 pon., 2017-06-12 09:00 3564PLN / 1891PLN
Techniki DTP (InDesign, Photoshop, Illustrator, Acrobat) Opole, Władysława Reymonta 29 pon., 2017-06-12 09:00 5940PLN / 4230PLN
Spring i Hibernate w tworzeniu aplikacji w języku Java Poznań, Garbary 100/63 wt., 2017-06-13 09:00 7722PLN / 3358PLN
Drools Rules Administration Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 śr., 2017-06-14 09:00 21196PLN / 7023PLN
Build applications with Oracle Application Express (APEX) Katowice ul. Opolska 22 pon., 2017-06-19 09:00 9801PLN / 4720PLN
Front End Developer Rzeszów, Plac Wolności 13 pon., 2017-06-19 09:00 23000PLN / 7970PLN
Tworzenie i zarządzanie stronami WWW Poznań, Garbary 100/63 pon., 2017-06-19 09:00 5841PLN / 2298PLN
Introduction to Selenium Warszawa, ul. Złota 3/11 czw., 2017-06-22 09:00 1871PLN / 824PLN
Wprowadzenie do programowania Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich 45 pon., 2017-06-26 09:00 5742PLN / 4121PLN
Javascript And Ajax Rzeszów, Plac Wolności 13 pon., 2017-06-26 09:00 5841PLN / 3655PLN
Implementation and Administration of Elasticsearch Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 śr., 2017-06-28 09:00 20800PLN / 6903PLN
Efektywna komunikacja interpersonalna z elementami asertywności Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 czw., 2017-06-29 09:00 5148PLN / 1430PLN
Elasticsearch Advanced Administration, Monitoring and Maintenance Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich 45 wt., 2017-07-04 09:00 17741PLN / 5876PLN
Nginx konfiguracja i Administracja Bydgoszcz, ul. Dworcowa 94 śr., 2017-07-05 09:00 6930PLN / 2850PLN
SQL Fundamentals Warszawa, ul. Złota 3/11 pon., 2017-07-10 09:00 3663PLN / 1510PLN
Protokół SIP w VoIP Poznań, Garbary 100/63 pon., 2017-07-17 09:00 15929PLN / 5427PLN
Visual Basic for Applications (VBA) w Excel - wprowadzenie Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 śr., 2017-08-02 09:00 2376PLN / 1192PLN
Tworzenie i zarządzanie stronami WWW Poznań, Garbary 100/63 pon., 2017-09-25 09:00 5841PLN / 2298PLN

Newsletter z promocjami

Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj informacje o aktualnych zniżkach na kursy otwarte.
Szanujemy Twoją prywatność, dlatego Twój e-mail będzie wykorzystywany jedynie w celu wysyłki naszego newslettera, nie będzie udostępniony ani sprzedany osobom trzecim.
W dowolnej chwili możesz zmienić swoje preferencje co do otrzymywanego newslettera bądź całkowicie się z niego wypisać.

Zaufali nam