Plan Szkolenia

Wstęp

  • Rancher kontra OpenShift

Instalacja i konfiguracja Rancher

Zrozumienie dystrybucji Rancher Kubernetes.

Uruchamianie serwera Rancher.

Dodawanie hostów

Uruchomienie usług infrastrukturalnych

Tworzenie kontenera za pomocą interfejsu użytkownika

Tworzenie kontenera za pomocą wiersza poleceń Docker.

Tworzenie aplikacji wielokontenerowej

Networking Między kontenerami

Odkrycie usługi

Kontenery równoważące obciążenie

Uruchamianie Kubernetes za pomocą RKE (Rancher Kubernetes silnik)

Administrowanie Kubernetes za pomocą Rancher

Zarządzanie Kubernetes obciążeniami

Monitorowanie stanu zdrowia

Kopii zapasowych i odzyskiwania

Praca z katalogami

Praca z Rancher API (opcjonalnie)

Podsumowanie i wnioski

Wymagania

  • Doświadczenie z Kubernetes.
  • Doświadczenie z aplikacjami rozproszonymi.
  • Ogólne zrozumienie infrastruktury i wdrażania oprogramowania.

Publiczność

  • Inżynierowie oprogramowania
  • Administratorzy systemów
  • DevOps inżynierów
 14 godzin

Liczba uczestnikówCena za uczestnika

Opinie uczestników (1)

Powiązane Kategorie