Szkolenia OpenShift

Szkolenia OpenShift

OpenShift to platforma programistyczna w chmurze (PaaS) opracowana przez firmę Red Hat. Jest to platforma programistyczna typu open source, która umożliwia programistom tworzenie i wdrażanie aplikacji w infrastrukturze chmury. Lokalne, instruktażowe kursy szkoleniowe na żywo OpenShift pokazują poprzez interaktywną dyskusję i praktyczne ćwiczenia, jak zainstalować, skonfigurować i zarządzać kontenerem platformy OpenShift.

Szkolenie z usługi OpenShift jest dostępne jako "szkolenie na miejscu" lub "szkolenie na żywo". Szkolenie na żywo w siedzibie klienta może odbywać się lokalnie w siedzibie klienta w Polsce lub w centrach szkoleniowych korporacji NobleProg w Polsce . Zdalne szkolenie na żywo odbywa się za pomocą interaktywnego, zdalnego pulpitu DaDesktop. NobleProg - Twój lokalny dostawca szkoleń.

Opinie uczestników

★★★★★
★★★★★

Plany szkoleń z technologii OpenShift

Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
35 godzin
Red Hat OpenShift Container Platform (dawniej OpenShift Enterprise) to lokalna platforma jako usługa wykorzystywana do opracowywania i wdrażania aplikacji kontenerowych w Kubernetes. Red Hat OpenShift Container Platform działa na systemie Red Hat Enterprise Linux. W tym prowadzonym przez instruktora szkoleniu na żywo uczestnicy dowiedzą się, jak zarządzać Red Hat OpenShift Container Platform. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Tworzenie, konfigurowanie, zarządzanie i rozwiązywanie klastrów OpenShift. Wdrażanie aplikacji kontenerowych lokalnie, w chmurze publicznej lub w chmurze hostowanej. Zabezpieczanie OpenShift platformy kontenerowej. Monitorowanie i gromadzenie metryk. Zarządzanie pamięcią masową.
Format kursu
  Część wykładu, część dyskusji, ćwiczenia i ciężka praktyka praktyczna.
Opcje dostosowywania kursu
  Ten kurs jest oparty na OpenShift Container Platform w wersji 3.x. Aby dostosować kurs lub poprosić o szkolenie w innej wersji OpenShift (np. OpenShift Container Platform 4 lub OKD), skontaktuj się z nami w celu uzgodnienia.
35 godzin
Docker to platforma open-source służąca do automatyzacji procesu tworzenia, dostarczania i uruchamiania aplikacji w kontenerach. Kubernetes idzie o krok dalej, dostarczając narzędzia potrzebne do wdrażania i zarządzania aplikacjami kontenerowymi na dużą skalę w środowisku klastrowym. OpenShift Container Platform (dawniej OpenShift Enterprise) łączy Docker i Kubernetes w zarządzaną platformę lub PaaS (Platform as a Service), aby jeszcze bardziej ułatwić i uprościć wdrażanie Docker i Kubernetes. Zapewnia ona predefiniowane środowiska aplikacji i pomaga realizować kluczowe zasady DevOps, takie jak skrócenie czasu wprowadzania produktów na rynek, infrastruktura jako kod, ciągła integracja (CI) i ciągłe dostarczanie (CD). OpenShift Container Platform jest utrzymywana przez Red Hat i działa na platformie Red Hat Enterprise Linux. W tym prowadzonym przez instruktora szkoleniu na żywo uczestnicy dowiedzą się, jak używać OpenShift Container Platform do wdrażania aplikacji kontenerowych. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Tworzenie i konfigurowanie konfiguracji OpenShift. Szybko wdrażaj aplikacje lokalnie, w chmurze publicznej lub w hostowanej chmurze.
Format kursu
  Część wykładu, część dyskusji, ćwiczenia i ciężka praktyka praktyczna.
Opcje dostosowywania kursu
  Ten kurs jest oparty na OpenShift Container Platform w wersji 3.x.  Aby dostosować kurs lub poprosić o szkolenie w innej wersji OpenShift (np. OpenShift Container Platform 4 lub OKD), skontaktuj się z nami w celu uzgodnienia.
21 godzin
OKD to platforma programistyczna do wdrażania aplikacji kontenerowych przy użyciu Kubernetes. OKD jest bazą kodu upstream, na której zbudowane są Red Hat OpenShift Online i Red Hat OpenShift Container Platform. W tym prowadzonym przez instruktora szkoleniu na żywo (na miejscu lub zdalnie) uczestnicy dowiedzą się, jak zainstalować, skonfigurować i zarządzać OKD lokalnie lub w chmurze. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Tworzenie, konfigurowanie, zarządzanie i rozwiązywanie problemów klastra OKD. Zabezpieczanie OKD. Wdrażanie aplikacji kontenerowych na OKD. Monitorowanie wydajności aplikacji działającej w OKD. Zarządzać przechowywaniem danych. Szybkie wdrażanie aplikacji lokalnie lub w chmurze publicznej, takiej jak AWS.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Ten kurs jest oparty na OKD (Origin Kubernetes Distribution). Aby dostosować kurs lub poprosić o szkolenie w innej wersji OpenShift (np. OpenShift Container Platform 3 lub OpenShift Container Platform 4), skontaktuj się z nami w celu ustalenia szczegółów.
21 godzin
OKD to platforma programistyczna do wdrażania aplikacji kontenerowych przy użyciu Kubernetes. OKD jest bazą kodu upstream, na której zbudowane są Red Hat OpenShift Online i Red Hat OpenShift Container Platform. W tym prowadzonym przez instruktora szkoleniu na żywo (na miejscu lub zdalnie) uczestnicy nauczą się tworzyć, aktualizować i utrzymywać aplikacje kontenerowe za pomocą OKD. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Wdrażanie konteneryzowanej aplikacji internetowej w klastrze OKD lokalnie lub w chmurze. Automatyzacja części potoku dostarczania oprogramowania. Zastosowanie zasad filozofii DevOps w celu zapewnienia ciągłego dostarczania aplikacji.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Ten kurs jest oparty na OKD (Origin Kubernetes Distribution). Aby dostosować kurs lub poprosić o szkolenie w innej wersji OpenShift (np. OpenShift Container Platform 3 lub OpenShift Container Platform 4), skontaktuj się z nami w celu ustalenia szczegółów.
28 godzin
Kubeflow to framework do uruchamiania obciążeń uczenia maszynowego na Kubernetes. TensorFlow jest jedną z najpopularniejszych bibliotek uczenia maszynowego. Kubernetes to platforma orkiestracji do zarządzania aplikacjami kontenerowymi. OpenShift to platforma do tworzenia aplikacji w chmurze, która wykorzystuje kontenery Docker, orkiestrowane i zarządzane przez Kubernetes, na fundamencie Red Hat Enterprise Linux. To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo (w trybie online lub na miejscu) jest przeznaczone dla inżynierów, którzy chcą wdrożyć obciążenia uczenia maszynowego w chmurze lokalnej lub hybrydowej.
  Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą w stanie Zainstalować i skonfigurować Kubernetes i Kubeflow na klastrze OpenShift. Używać OpenShift do uproszczenia pracy związanej z inicjalizacją klastra Kubernetes. Tworzenie i wdrażanie potoku Kubernetes do automatyzacji i zarządzania modelami ML w produkcji. Trenowanie i wdrażanie TensorFlow modeli ML na wielu GPU i maszynach działających równolegle. Wywoływanie usług chmury publicznej (np. usług AWS) z poziomu OpenShift w celu rozszerzenia aplikacji ML.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
35 godzin
OpenShift Container Platform (dawniej OpenShift Enterprise) v. 4 to zbiór oprogramowania stworzonego przez Red Hat do wdrażania kontenerów i Kubernetes w przedsiębiorstwie. Nowe funkcje w wersji 4 obejmują operatorów, zestawy maszyn i CoreOS - wszystkie z nich umożliwiają klastrom samodzielne zarządzanie niektórymi funkcjami wcześniej wykonywanymi przez administratorów. W tym prowadzonym przez instruktora szkoleniu na żywo (online lub na miejscu) uczestnicy dowiedzą się, jak zainstalować, skonfigurować i zarządzać OpenShift Container Platform v4. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Rozumienie OCI (Open Containers Initiative) i jego implikacji dla używania silników kontenerowych, takich jak Docker w OpenShift. Zrozumienie relacji między różnymi wersjami OpenShift (OKP,  OpenShift Container Platform,  Red Hat OpenShift itp.). Tworzenie, konfigurowanie, zarządzanie i rozwiązywanie problemów klastra OpenShift Container Platform. Wdrażanie funkcji samozarządzania OpenShift Container Platform w celu poprawy stabilności i spójności platformy. Zabezpieczanie OpenShift Container Platform. Monitorowanie i zbieranie metryk. Zarządzanie pamięcią masową. Aktualizacja klastra OpenShift Container Platform 3 do OpenShift Container Platform 4.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Ten kurs koncentruje się na OpenShift Container Platform, wersja 4. Jeśli chcesz korzystać z innej wersji OpenShift (np. OpenShift Container Platform 3 lub OKD), skontaktuj się z nami w celu uzgodnienia. Aby poprosić o niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami w celu uzgodnienia.
35 godzin
OpenShift Container Platform (dawniej OpenShift Enterprise) to zbiór oprogramowania stworzonego przez firmę Red Hat do wdrażania kontenerów i Kubernetes w przedsiębiorstwie. OpenShift Container Platform optymalizuje produktywność programistów dzięki takim funkcjom, jak Red Hat CodeReady Workspaces, OpenShift Service Mesh, oparte na Kubernetes automatyczne skalowanie sterowane zdarzeniami oraz Red Hat OpenShift Container Storage z obsługą operatora. W tym prowadzonym przez instruktora szkoleniu na żywo (online lub na miejscu) uczestnicy dowiedzą się, jak tworzyć, aktualizować i utrzymywać aplikacje za pomocą OpenShift Container Platform. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Zrozumienie OCI (Open Containers Initiative) i jego implikacji dla używania silników kontenerowych, takich jak Docker w OpenShift. Zrozumienie relacji między różnymi wersjami OpenShift (OKP,  OpenShift Container Platform,  Red Hat OpenShift, itp.) Automatyzacja procesu dostarczania oprogramowania. Stosowanie zasad DevOps w celu ciągłego dostarczania oprogramowania.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Ten kurs koncentruje się na OpenShift Container Platform, wersja 4. Jeśli chcesz korzystać z innej wersji OpenShift (np. OpenShift Container Platform 3 lub OKD), skontaktuj się z nami w celu uzgodnienia. Aby poprosić o niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami w celu uzgodnienia.
14 godzin
Jenkins to serwer automatyzacji typu open source do ciągłej integracji i ciągłego dostarczania (CI/CD). Jenkins OpenShift to platforma konteneryzacji do zarządzania infrastrukturą w chmurze lub lokalnie. To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla inżynierów DevOps, którzy chcą używać OpenShift i Jenkins do tworzenia, wdrażania i zarządzania aplikacjami opartymi na kontenerach. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Tworzenie potoków Jenkinsa w OpenShift. Automatyzacja zarządzania cyklem życia aplikacji kontenerowych i infrastruktur klastrowych. Orkiestracja wdrażania potoków CI/CD.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.

Last Updated:

Szkolenie OpenShift, OpenShift boot camp, Szkolenia Zdalne OpenShift, szkolenie wieczorowe OpenShift, szkolenie weekendowe OpenShift, Kurs OpenShift,Kursy OpenShift, Trener OpenShift, instruktor OpenShift, kurs zdalny OpenShift, edukacja zdalna OpenShift, nauczanie wirtualne OpenShift, lekcje UML, nauka przez internet OpenShift, e-learning OpenShift, kurs online OpenShift, wykładowca OpenShift

Kursy w promocyjnej cenie

Newsletter z promocjami

Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj informacje o aktualnych zniżkach na kursy otwarte.
Szanujemy Twoją prywatność, dlatego Twój e-mail będzie wykorzystywany jedynie w celu wysyłki naszego newslettera, nie będzie udostępniony ani sprzedany osobom trzecim.
W dowolnej chwili możesz zmienić swoje preferencje co do otrzymywanego newslettera bądź całkowicie się z niego wypisać.

Zaufali nam

This site in other countries/regions