Plan Szkolenia

Wstęp

Przegląd sekwencjonowania

Metody stosowane do sekwencjonowania w App-V

 • Sekwencjonowanie aplikacji internetowej
 • Tworzenie środowiska wirtualnego dla aplikacji
 • Sekwencjonowanie aplikacji, która na stałe koduje swoją instalację na dysku C:\
 • Wykonanie otwartej aktualizacji pakietu na istniejącym pakiecie
 • Tworzenie skryptów w pliku .OSD

Łączenie i zastępowanie

 • Zastępowanie klucza lokalnego
 • Łączenie z kluczem lokalnym
 • Zastępowanie katalogu lokalnego
 • Łączenie z katalogiem lokalnym

Microsoft Biuro w App-V

 • Zrozumienie różnych wersji pakietu Office
 • Opracowywanie pakietu Office dla App-V przy użyciu narzędzia Office Deployment Tool
 • Kroki stosowane przy publikowaniu opracowanego pakietu Office
 • Dostosowywanie i zarządzanie pakietami App-V.

Porównanie VFS i PVAD

 • Wykorzystanie podstawowego katalogu aplikacji wirtualnych (PVAD) w sekwencjonowaniu
 • Czym różnią się VFS i PVAD w środowisku wirtualnym
 • Jak można uzyskać dostęp do PVAD, nawet jeśli jest ukryty

Wdrażanie i testowanie Power-Shell

 • Pobieranie i instalacja komponentów serwera App-v
 • Procedury stosowane podczas wdrażania powłoki zasilania
 • Typowe kroki wykonane w celu przetestowania wdrożonej powłoki zasilania

Zrozumienie Run-Virtual w App-V

 • Podklucz zostaje dodany do run-virtual
 • Pozyskanie polecenia cmdlet programu Power-Shell AppvClientPackage
 • Użyj wiersza poleceń /appvpid:<PID>
 • Skorzystaj z /appvve:<GUID>

Łatki i aktualizacje w App-V

 • Opis czym są poprawki i aktualizacje
 • Zrozumienie poprawki 8 dla App-V 5.1
 • Sposób wykorzystania poprawki Hot-fix 8 do celów aktualizacji

Użycie skryptów w App-V

 • Więcej informacji na temat skryptu uruchamiającego
 • Problemy związane z rozwiązaniem skryptowym App-v
 • Instalacja środowiska obsługującego skrypt uruchamiający
 • Opis różnych typów skryptów

Automatyzacja konwersji na App-V

 • Należy wziąć pod uwagę czas potrzebny na konwersję
 • Istotny jest także koszt, jaki się poniesie
 • Techniki, które można wykorzystać do konwersji w przyszłości

Akceleratory w pakietach App-V

 • Opis akceleratorów pakietów
 • Etapy tworzenia akceleratora pakietów

Konfiguracja dynamiczna

 • Konfiguracja plików użytkownika
 • Konfigurowanie plików wdrożeniowych

Zaawansowane grupy połączeń

 • Funkcja pliku grupy konfiguracyjnej i miejsce jego znalezienia
 • Układ pliku grupy połączeń
 • Konfiguracja pakietów w grupie połączeń
 • Grupy połączeń, które są obsługiwane wirtualnie

Zaawansowana integracja klienta

 • Opis na czym polega integracja klienta w App-V.
 • Jak osiąga się integrację w App-V
 • Znaczenie integracji klienta w App-V

Rozwiązywanie problemów App-V

 • Unikanie króliczych nor
 • Łączenie różnych obszarów wiedzy: podstawowej, operacyjnej, kontekstowej
 • Korzystanie z Monitora procesu do rozwiązywania problemów
 • Rozwiązywanie problemów z klientem App-V.
 • Rozwiązywanie problemów z plikiem OSD

Debugowanie klienta

 • Regularne szkolenia obsługi klienta w zakresie funkcji App-V
 • Naprawa paczki
 • Czyszczenie grupy połączeń
 • Zrozumienie logów klienta w aplikacji – V

Optymalizatory pakietów w aplikacji — V

 • Zrozumienie, czym jest optymalizacja pakietów
 • Co się robi, aby osiągnąć optymalizację przestrzeni
 • Co się robi, aby osiągnąć optymalizację wydajności

Najlepsze praktyki

Podsumowanie i wnioski

Wymagania

 • Doświadczenie we wdrażaniu Microsoft wirtualizacji aplikacji

Publiczność

 • Specjaliści IT odpowiedzialni za zarządzanie konfiguracjami i wdrożeniami desktopów
 • Specjaliści IT pragnący poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie wirtualizacji
 21 godzin

Liczba uczestników


Cena za uczestnika (netto)

Opinie uczestników (2)

Nadchodzące szkolenia