Plan Szkolenia

Wstęp

Przegląd Agile Rozwoju i jego zalet

  • Ciągła integracja
  • Ciągła dostawa
  • Ciągłe wdrażanie

Korzyści ze stosowania ciągłej integracji dla JavaScriptu

Przegląd narzędzi ciągłej integracji dla JavaScriptu

Przegląd Jenkins

Instalacja i konfiguracja Jenkins

Instalowanie i konfigurowanie Git i Gradle

Przegląd jQuery TestSwarm

Instalacja i konfiguracja jQuery TestSwarm

Korzystanie z TestSwarma

Tworzenie projektu w Githubie

Konfigurowanie zadania ciągłej integracji w Jenkins

Łączenie Githuba i Jenkins

Wyewidencjonowywanie i tworzenie repozytorium na Jenkins

Konfiguracja projektu na Jenkins

Konfigurowanie procesu wdrażania na Jenkins

Użycie PhantomJS do uruchomienia Javatestów jednostkowych skryptu

Używanie JSHint do wyszukiwania potencjalnych błędów

Zrozumienie najlepszych praktyk ciągłej integracji dla JavaScriptu

Łączenie wszystkiego w całość: budowanie systemu ciągłej integracji dla JavaScriptu

Podsumowanie i wnioski

Wymagania

  • Javadoświadczenie w programowaniu skryptów
 14 godzin

Liczba uczestnikówCena za uczestnika (netto)

Opinie uczestników (5)

Powiązane Kategorie