Szkolenia Programowanie

Szkolenia Programowanie

Praktyczne szkolenia na żywo z Programowania

Programowanie to proces tworzenia programu lub oprogramowania komputerowego, który składa się z wielu etapów.

Szkolenie z Programowania jest dostępne jako "szkolenie stacjonarne" lub "szkolenie online na żywo".
Szkolenie stacjonarne może odbywać się lokalnie w siedzibie klienta w Polsce lub w ośrodkach szkoleniowych NobleProg w Polsce. Zdalne szkolenie online odbywa się za pomocą interaktywnego, zdalnego pulpitu DaDesktop .

Opinie uczestników

★★★★★
★★★★★

Plany szkoleń z technologii Programowanie

Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
35 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at data analysts and anyone who is interested to learn how to use and integrate Tableau, Python, R, and SQL for data visualization and analysis. By the end of this training, participants will be able to:
 • Perform data analysis using Python, R, and SQL.
 • Create insights through data visualization with Tableau.
 • Make data-driven decisions for business operations.
7 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at developers who wish to use JWT to transmit information between different parties as a JSON object. By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand the JWT structure and use cases.
 • Learn how to validate and invalidate JWTs.
 • Manage Cryptographic keys.
14 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at developers who wish to use and integrate Node.js, Express, and MongoDB to build fast and scalable REST APIs. By the end of this training, participants will be able to:
 • Set up and integrate Node.js and Express with MongoDB.
 • Understand the features and architecture of Node.js, Express, and MongoDB.
 • Learn how to build RESTful APIs using the Node.js, Express, and MongoDB backend stack.
 • Implement routes, filtering, sorting, and pagination to Node.js REST APIs.
 • Design data models and perform CRUD operations with MongoDB and Mongoose.
 • Test and debug APIs with Postman.
21 godzin
Grupa docelowa: Technical Team Leader, Software Developer. Cel szkolenia: Celem szkolenia jest nabycie umiejętności programowania biznesowych aplikacji desktopowych we frameworku WPF 4.5 w języku C#. W trakcie kursu uczestnicy zapoznają się również z zasobami MSDN, a także narzędziami wspierającymi rozwój oprogramowania, takimi jak Microsoft Visual Studio.
7 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at Java developers who wish to use JVM tools and features to run Java programs. By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand JVM and how it works.
 • Learn about reflection and the different memory areas.
 • Understand how to use the JVM tool interface.
 • Use JVM to run Java programs on any device or operating system.
7 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at developers who wish to learn and use Alpine JS to enhance JavaScript applications with its reactive and declarative nature. By the end of this training, participants will be able to:
 • Learn and understand the basic concepts of Alpine JS.
 • Use Alpine JS to develop dynamic websites and other projects efficiently.
21 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at web developers who wish to learn how to use Progressive Web Application (PWA) development features to create an app-like experience in a website using Entity Framework (EF) Core and Blazor. By the end of this training, participants will be able to:
 • Use the EF package to work with databases.
 • Use Blazor components, services, dependency injection, layout, and routing.
 • Create service workers to enable PWA features in an application.
 • Utilize push notifications and other PWA features.
21 godzin
Python jest skalowalnym, elastycznym i szeroko stosowanym językiem programowania dla nauk danych i uczenia się maszynowego. Spark to silnik przetwarzania danych wykorzystywany w wyszukiwaniu, analizowaniu i przekształcaniu dużych danych, podczas gdy Hadoop to ramy biblioteki oprogramowania do przechowywania i przetwarzania danych na dużą skalę. Ten szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (online lub on-site) jest skierowane do deweloperów, którzy chcą wykorzystać i zintegrować Spark, Hadoop, i Python do przetwarzania, analizowania i przekształcania dużych i złożonych zestawów danych. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą mogli:
  Stwórz niezbędne środowisko do rozpoczęcia przetwarzania dużych danych za pomocą Spark, Hadoop, i Python. Zrozum cechy, podstawowe składniki i architektura Spark i Hadoop. Dowiedz się, jak zintegrować Spark, Hadoop, i Python do przetwarzania dużych danych. Odkryj narzędzia w ekosystemie Spark (Spark MlLib, Spark Streaming, Kafka, Sqoop, Kafka i Flume). Zbuduj współpracujące systemy polecania filtracji podobne do Netflix, YouTube, Amazon, Spotify i Google. Użyj Apache Mahout do skali algorytmów uczenia się maszynowego.
Format kursu
  Interaktywne wykłady i dyskusje. Dużo ćwiczeń i praktyk. Wdrażanie rąk w środowisku Live-Lab.
Opcje dostosowania kursu
  Aby poprosić o dostosowane szkolenie dla tego kursu, prosimy o kontakt, aby zorganizować.
14 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at developers and testers who wish to perform test automation using C# and Selenium. By the end of this training, participants will be able to:
 • Install and configure Selenium WebDriver.
 • Write tests using Selenium, C#, and Nunit with Visual Studio IDE.
 • Run C# Selenium test automation.
14 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at developers or anyone who wish to learn the basics of Tcl and Tk as they step through the creation of a basic word processing application. By the end of this training, participants will be able to:
 • Create complex GUIs using only a few dozen lines of code.
 • Quickly create simple GUI programs for Linux.
14 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at programmers who wish to use Java 16 to build, manage, and package Java applications. By the end of this training, participants will be able to:
 • Learn and understand the new features and changes from the older versions of Java to Java 16.
 • Learn Java fundamental concepts and use them to build Java applications.
14 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at developers who wish to learn and apply the basics of Continuous Integration for Java. By the end of this training, participants will be able to:
 • Learn and understand CI for a Java project.
 • Build a CI system for Java.
14 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at programmers, java developers, and anyone who wishes to use Vaadin to develop and deploy applications. By the end of this training, participants will be able to:
 • Setup and configure a Vaadin project.
 • Understand the fundamentals of Vaadin in developing applications.
 • Use Vaadin to develop applications.
21 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at Java programmers who wish to learn about Guava and how to utilize Guava in programming. By the end of this training, participants will be able to:
 • Learn how to use Guava in Java programming.
 • Utilize Guava to facilitate standard coding practices.
 • Make easy to read and concise Java codes.
14 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at developers who wish to use NetBeans to develop applications with Java and other programming languages. By the end of this training, participants will be able to:
 • Learn about NetBeans and how it works.
 • Learn how to use NetBeans in Java programming.
 • Use NetBeans to create templates and projects.
14 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at JavaScript programmers and developers who wish to learn how to work with JSON. By the end of this training, participants will be able to:
 • Learn what JSON is and how it works.
 • Learn to use JSON with JavaScript.
35 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at programmers who wish to use HTML5, JavaScript, and CSS4 together to create a web application. By the end of this training, participants will be able to:
 • Integrate and use HTML5, JavaScript, and CSS4 features in application development.
 • Use CSS4 to enhance the appeal and usability of the application.
 • Use JavaScript and HTML in creating modern interactive applications.
28 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at programmers who wish to use the latest features of Angular 13 to build, test, and deploy web applications. By the end of this training, participants will be able to:
 • Use TypeScript and Angular CLI to develop Angular 13 applications.
 • Develop, test, and deploy Angular 13 web applications.
 • Create web components that can be used for any web application or page.
14 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at developers who wish to use the FARM (FastAPI, React, and MongoDB) stack to build dynamic, high-performance, and scalable web applications. By the end of this training, participants will be able to:
 • Set up the necessary development environment that integrates FastAPI, React, and MongoDB.
 • Understand the key concepts, features, and benefits of the FARM stack.
 • Learn how to build REST APIs with FastAPI.
 • Learn how to design interactive applications with React.
 • Develop, test, and deploy applications (front end and back end) using the FARM stack.
14 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at intermediate-level developers who wish to create micro-frontend applications using Vue.js. By the end of this training, participants will be able to:
 • Have a better understanding of micro-frontends.
 • Learn how to split large applications into micro-frontends.
 • Implement micro-frontends using different approaches.
 • Build micro-frontend applications with Vue.js.
14 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at web developers who wish to use Blazor Web Assembly to build a web application. By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand forms and authentication in Blazor WebAssembly.
 • Create a Blazor WebAssembly project.
 • Learn different ways to run your web application.
7 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at developers who wish to learn and use Livewire to build modern and dynamic application interfaces. By the end of this training, participants will be able to:
 • Build and test livewire components.
 • Build applications using the Livewire library.
 • Create dynamic components within PHP.
14 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at data scientists and developers who wish to use and integrate SQL, Python, and Tableau to perform complex data analysis, processing, and visualization. By the end of this training, participants will be able to:
 • Set up the necessary environment to perform data analysis with SQL, Python, and Tableau.
 • Understand the key concepts of software integration (data, servers, clients, APIs, endpoints, etc.).
 • Get a refresher on the fundamentals of Python and SQL.
 • Perform data pre-processing techniques in Python.
 • Learn how to connect Python and SQL for data analysis.
 • Create insightful data visualizations and charts with Tableau.
21 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at developers or anyone who wish to learn the basics of Tcl and Tk as they step through the creation of a basic word processing application. By the end of this training, participants will be able to:
 • Create complex GUIs using only a few dozen lines of code.
 • Quickly create simple GUI programs for Linux.
14 godzin
Bazel jest open-source budowa i testowanie narzędzie opracowane przez Google. Zapewnia narzędzia, które automatyzują wykonywanie zadań budowlanych i testowych. Ten szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (online lub on-site) jest skierowane do deweloperów, którzy chcą dowiedzieć się, jak Bazel działa w automatyzacji oprogramowania budowania i testowania przepływu pracy. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą mogli:
  Zrozum podstawowe pojęcia Bazel i dowiedzieć się, jak to działa. Dowiedz się, jak używać Bazel w budowie i testowaniu. Użyj Bazel w wykonywaniu konstrukcji i testowania automatyzacji.
Format kursu
  Interaktywne wykłady i dyskusje. Dużo ćwiczeń i praktyk. Wdrażanie rąk w środowisku Live-Lab.
Opcje dostosowania kursu
  Aby poprosić o dostosowane szkolenie dla tego kursu, prosimy o kontakt, aby zorganizować.
21 godzin
Przegląd Node.js to platforma do łatwego budowania szybkich, skalowalnych aplikacji sieciowych. Dowiedz się, jak używać opartego na zdarzeniach, nieblokującego modelu we / wy do budowania aplikacji czasu rzeczywistego, które wymagają dużych ilości danych, działających na rozproszonych urządzeniach. Przeanalizujemy wybory projektowe, które czynią Node.js wyjątkowym, jak to zmienia sposób budowania aplikacji i jak systemy aplikacji działają najskuteczniej w tym modelu. Dowiedz się, jak tworzyć modułowy kod, który jest solidny, wyrazisty i przejrzysty. Dowiedz się, kiedy używać połączeń zwrotnych, emiterów zdarzeń i strumieni. Użyj strumieni, aby łatwo manipulować danymi, których nie można zmieścić w pamięci aplikacji. Zyskaj pewność skutecznego zarządzania błędami, aby zapewnić niezawodność środowiska wykonawczego. Kurs obejmuje obszerne ćwiczenia laboratoryjne w celu wzmocnienia omówionych pojęć i technik. Cele Po ukończeniu tego kursu studenci będą mogli:
 • Wyraźnie zrozum wybór opcji projektowania platformy, które doprowadziły do wybrania przez Node.js pętli zdarzeń i co to oznacza dla aplikacji zbudowanych na tej podstawie.
 • Poznaj wyjątkowe kompromisy występujące w programowaniu sterowanym zdarzeniami.
 • Twórz moduły Node.js i wyrażaj modułowość kodu w aplikacji.
 • Zrozum podstawowe wzorce kontroli przepływu w Node.js i Node.js , kiedy należy użyć wywołań zwrotnych, emiterów zdarzeń lub strumieni.
 • Efektywnie twórz bufory i manipuluj nimi.
 • Dowiedz się, jak zarządzać stanem błędu i dowiedz się, kiedy proces powinien zakończyć się z powodu błędu.
 • Twórz aplikacje sieciowe za pomocą Node.js
28 godzin
Kurs przeznaczony jest dla osób pragnących nauczyć się języka programowania Python . Nacisk kładziony jest na język Python , podstawowe biblioteki, a także na wybór najlepszych i najbardziej przydatnych bibliotek opracowanych przez społeczność Python . Python napędza firmy i jest używany przez naukowców na całym świecie - jest to jeden z najpopularniejszych języków programowania. Kurs może być prowadzony w Python 2.7.x lub 3.x, z praktycznymi ćwiczeniami wykorzystującymi pełną moc obu wersji języka. Ten kurs może być dostarczony w dowolnym systemie operacyjnym (wszystkie wersje UNIX, w tym Linux i Mac OS X, a także Microsoft Windows). Ćwiczenia praktyczne stanowią około 70% czasu kursu, a około 30% to pokazy i prezentacje. W trakcie kursu można zadawać dyskusje i pytania. Uwaga: szkolenie może być dostosowane do konkretnych potrzeb na wcześniejsze żądanie przed proponowaną datą kursu.
14 godzin
RabbitMQ to system brokera wiadomości typu open source do przechowywania i pobierania wiadomości przekazywanych przez procesy, aplikacje i serwery. Wiosna to framework Java . Korzystając z Java i Spring z RabbitMQ , użytkownicy mogą tworzyć złożone kolejki, wymiany, powiązania i inne. Szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla architektów oprogramowania i twórców stron internetowych, którzy chcą wykorzystywać RabbitMQ jako oprogramowanie pośredniczące i program do przesyłania wiadomości w Java używając Spring do tworzenia aplikacji. Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą mogli:
 • Do budowania aplikacji używaj Java i Spring z RabbitMQ .
 • Projektuj systemy asynchroniczne oparte na komunikatach za pomocą RabbitMQ .
 • Twórz i stosuj kolejki, tematy, wymiany i powiązania w RabbitMQ
Format kursu
 • Interaktywny wykład i dyskusja.
 • Dużo ćwiczeń i ćwiczeń.
 • Praktyczne wdrożenie w środowisku na żywo.
Opcje dostosowywania kursu
 • Aby poprosić o niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami w celu umówienia się.
28 godzin
W tym instruktażowym szkoleniu na żywo uczestnicy poznają zaawansowane techniki programowania w Python , w tym jak stosować ten wszechstronny język do rozwiązywania problemów w takich obszarach, jak aplikacje rozproszone, analiza i wizualizacja danych, programowanie interfejsu użytkownika i skrypty obsługi.
  Format kursu
  • Interaktywny wykład i dyskusja.
  • Dużo ćwiczeń i ćwiczeń.
  • Praktyczne wdrożenie w środowisku na żywo.
  Opcje dostosowywania kursu
  • Jeśli chcesz dodać, usunąć lub dostosować dowolną sekcję lub temat w ramach tego kursu, skontaktuj się z nami w celu ustalenia terminu.
  14 godzin
  RabbitMQ jest otwartym brokerem wiadomości korporacyjnych do przechowywania i pobierania wiadomości przekazywanych przez procesy, aplikacje i serwery. Wykorzystuje kolejkę komunikatów do asynchronicznego przetwarzania zadań i jest szczególnie przydatny w aplikacjach, które muszą przetwarzać duże zestawy danych w tle, jednocześnie odpowiadając na bieżące żądania użytkowników w czasie rzeczywistym. W tym instruktażowym szkoleniu na żywo uczestnicy dowiedzą się, jak zainstalować, skonfigurować i administrować RabbitMQ , a następnie zintegrować komunikację RabbitMQ z wieloma przykładowymi aplikacjami .NET. Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą mogli:
  • Konfiguruj, konfiguruj i zarządzaj RabbitMQ .
  • Poznaj rolę RabbitQ w projektowaniu i wdrażaniu architektury mikrousług.
  • Dowiedz się, jak RabbitMQ porównaniu z innymi architekturami kolejkowania wiadomości.
  • Skonfiguruj i używaj RabbitMQ jako brokera do obsługi asynchronicznych i synchronicznych komunikatów dla rzeczywistych aplikacji korporacyjnych .Net.
  Format kursu
  • Część wykładu, część dyskusji, ćwiczenia i ciężka praktyka

  Last Updated:

  Nadchodzące szkolenia z technologii Programowanie

  Szkolenie Programowanie, Programowanie boot camp, Szkolenia Zdalne Programowanie, szkolenie wieczorowe Programowanie, szkolenie weekendowe Programowanie, Kurs Programowanie,Kursy Programowanie, Trener Programowanie, instruktor Programowanie, kurs zdalny Programowanie, edukacja zdalna Programowanie, nauczanie wirtualne Programowanie, lekcje UML, nauka przez internet Programowanie, e-learning Programowanie, kurs online Programowanie, wykładowca Programowanie

  Kursy w promocyjnej cenie

  Newsletter z promocjami

  Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj informacje o aktualnych zniżkach na kursy otwarte.
  Szanujemy Twoją prywatność, dlatego Twój e-mail będzie wykorzystywany jedynie w celu wysyłki naszego newslettera, nie będzie udostępniony ani sprzedany osobom trzecim.
  W dowolnej chwili możesz zmienić swoje preferencje co do otrzymywanego newslettera bądź całkowicie się z niego wypisać.

  Zaufali nam

  This site in other countries/regions