Szkolenia PHP

Szkolenia PHP

Praktyczne szkolenia na żywo z PHP>br>

PHP to obiektowy język programowania, udostępniony w ramach licencji Open Source służący do tworzenia aplikacji internetowych. Istotną cechą PHP jest skalowalność. Jest narzędziem zarówno dla początkujących programistów, jak i ekspertów tworzących rozbudowane aplikacje. Nasze szkolenia to podróż po wszystkich aspektach programowania w PHP. Tworzenie stron i aplikacji, zapewnianie ciągłości ich działania, nadzór i kontrola oraz wykorzystanie wzorców projektowych.

Szkolenie z PHP jest dostępne jako "szkolenie stacjonarne" lub "szkolenie online na żywo".
Szkolenie stacjonarne może odbywać się lokalnie w siedzibie klienta w Polsce lub w ośrodkach szkoleniowych NobleProg w Polsce. Zdalne szkolenie online odbywa się za pomocą interaktywnego, zdalnego pulpitu DaDesktop .

NobleProg -- Twój lokalny dostawca szkoleń.

Opinie uczestników

★★★★★
★★★★★

Plany szkoleń z technologii PHP

Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
14 godzin
Opis
Ten kurs dotyczy tworzenia aplikacji internetowych w PHP . Kurs został stworzony dla osób znających już inne proceduralne języki programowania. Podczas kursu uczestnicy dowiedzą się, jak stworzyć prostą dynamiczną aplikację z PHP i bazą danych My SQL .
7 godzin
Opis
Kurs został stworzony dla programistów PHP i twórców stron zainteresowanych optymalizacją kodu PHP .

Kurs pokazuje, jak znaleźć wąskie gardło i jak go zmienić lub zmienić kod w odpowiedni sposób.

Podczas tego kursu uczestnicy zajmą się prawdziwymi przykładami stron internetowych, które będą śledzone, analizowane i optymalizowane.
21 godzin
Opis
Symfony to zestaw komponentów PHP , frameworka aplikacji sieci Web, filozofii i społeczności.
21 godzin
Opis
Kurs zaznajamia uczestnika z językiem PHP oraz jego integracją ze środowiskiem WWW. Uczestnik dowie się jak wykonać dynamiczną stronę, napisać aplikacje bazodanowe oraz zabezpieczać aplikacje przed niepowołanym dostępem.
35 godzin
Opis
Program szkolenia przygotowuje do zawodu Projektant stron internetowych (kod zawodu: 213202 wg Standardów Kwalifikacji Zawodowej) w zakresie pracy "HTML i CSS w projektowaniu stron internetowych" oraz zawiera zagadnienia programowania z wykorzystaniem języków JavaScript oraz PHP.

Przedstawiony program zakłada, że uczestnik szkolenia będzie potrafił zaprojektować oraz wykonać strony internetowe korzystając z języka HTML 4.0 oraz ze stylów kaskadowych CSS 2.0. W budowaniu stron internetowych wykorzystywał będzie znaczniki języka HTML pozwalające na umieszczanie na stronie WWW tekstu, grafiki, tabel, interaktywnych formularzy oraz połączeń do innych stron internetowych. Korzystając ze stylów kaskadowych CSS 2.0 uczestnik szkolenia będzie dokonywał formatowania zawartości stron internetowych zgodnie z wymogami klienta.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w firmach usługowych zajmujących się projektowaniem stron internetowych lub pracować na własny rachunek (samozatrudnienie). Program szkolenia obejmuje zagadnienia tworzenia stron internetowych za pomocą języka HTML i stylów CSS. Znajomość tego zakresu pracy jest niezbędna do podjęcia pracy w zawodzie projektant stron internetowych na typowych stanowiskach pracy.
14 godzin
Opis
Celem szkolenia jest zapoznanie się z praktycznym zastosowaniem wzorców projektowych Gang of Four. Uczestnicząc w szkoleniu poznasz obszary w których wybrane wzorce mają zastosowanie. Podczas warsztatów w których będziesz samemu opracowywał rozwiązania prostych problemów lub prowadził refaktoryzację fragmentów kodu zdobędziesz podstawy praktyki w stosowaniu najpopularniejszych wzorców.
21 godzin
Opis
Kurs przeznaczony jest dla średnio zaawansowanych programistów PHP, którzy chcą wzbogacic swoją wiedzę i poznać najlepsze praktyki programistyczne oraz techniki tworzenia aplikacji internetowych w oparciu o programowanie obiektowe i wzorce projektowe.
21 godzin
Opis
Szkolenie skierowane do doświadczonych programistów pragnących zgłębić zagadnienia z zakresu użycia wzorców oraz refaktoryzacji kodu. Każdy z uczestników pozna właściwości oraz praktyczne przykłady użycia omawianych wzorców, co w rezultacie pozwoli na efektywne budowanie poprawnego kodu aplikacji.
14 godzin
Opis
Yii to wysokowydajny framework PHP najlepszy do tworzenia aplikacji Web 2.0.
28 godzin
Opis
Symfony to zestaw komponentów PHP , frameworka aplikacji sieci Web, filozofii i społeczności.
21 godzin
Opis
Kurs zapewnia niezbędne umiejętności dla programistów PHP, aby ich aplikacje były odporne na współczesne ataki za pośrednictwem Internetu Luki w sieci są omawiane za pomocą przykładów opartych na PHP wykraczających poza pierwszą dziesiątkę OWASP, zajmujących się różnymi atakami wtrysku, iniekcjami skryptowymi, atakami na sesję obsługi PHP, niepewnymi referencjami bezpośrednich obiektów, problemami z przesyłaniem plików i wieloma innymi Zagrożenia związane z PHP są pogrupowane w standardowe typy luk w zabezpieczeniach: brakujące lub niewłaściwe sprawdzanie danych wejściowych, nieprawidłowe błędy i obsługa wyjątków, niewłaściwe korzystanie z funkcji bezpieczeństwa oraz problemy z czasem i staterelacją W tym ostatnim przypadku omawiamy ataki takie jak obejście open_basedir, denialofservice za pomocą magicznego float lub atak kolizyjny tablicy hash We wszystkich przypadkach uczestnicy zapoznają się z najważniejszymi technikami i funkcjami, które zostaną użyte w celu złagodzenia wymienianych zagrożeń Szczególną uwagę poświęca się bezpieczeństwu klienta, rozwiązując problemy bezpieczeństwa JavaScript, Ajax i HTML5 Wiele rozszerzeń powiązanych z bezpieczeństwem PHP jest wprowadzanych, takich jak hash, mcrypt i OpenSSL do kryptografii, lub Ctype, ext / filter i HTML Purifier do sprawdzania poprawności danych wejściowych Najlepsze praktyki w zakresie hartowania są podane w związku z konfiguracją PHP (ustawienie phpini), Apache i ogólnie serwera Na koniec omówiono różne narzędzia i techniki testowania bezpieczeństwa, z których mogą korzystać deweloperzy i testerzy, w tym skanery bezpieczeństwa, testy penetracyjne i pakiety exploitów, sniffery, serwery proxy, narzędzia do fuzzingu i statyczne analizatory kodu źródłowego Zarówno wprowadzenie luk w zabezpieczeniach, jak i praktyki konfiguracyjne są wspierane przez szereg ćwiczeń handson demonstrujących konsekwencje udanych ataków, pokazujących, jak stosować techniki łagodzenia i wprowadzania różnych rozszerzeń i narzędzi Uczestnicy uczestniczący w tym kursie Zapoznaj się z podstawowymi pojęciami z zakresu bezpieczeństwa, bezpieczeństwa IT i bezpiecznego kodowania Dowiedz się luki w sieci poza dziesiątką OWASP i dowiedz się, jak ich unikać Dowiedz się o lukach w zabezpieczeniach klienta i bezpiecznych metodach kodowania Miej praktyczne zrozumienie kryptografii Naucz się korzystać z różnych funkcji bezpieczeństwa PHP Dowiedz się o typowych błędach w kodowaniu i jak ich unikać Bądź informowany o ostatnich lukach w strukturze PHP Zdobądź praktyczną wiedzę w zakresie korzystania z narzędzi do testowania bezpieczeństwa Uzyskaj źródła i dalsze odczyty dotyczące bezpiecznych metod kodowania Publiczność Deweloperzy .
28 godzin
Opis
Nawet doświadczeni programiści nie do końca opanowują różne usługi bezpieczeństwa oferowane przez ich platformy programistyczne, a także nie są świadomi różnych luk w zabezpieczeniach, które są istotne dla ich rozwoju. Ten kurs jest przeznaczony dla programistów używających zarówno Java jak i PHP , zapewniając im niezbędne umiejętności niezbędne do uczynienia ich aplikacji odpornymi na współczesne ataki przez Internet.

Poziomy architektury bezpieczeństwa Java są omawiane przez zajęcie się kontrolą dostępu, uwierzytelnianiem i autoryzacją, bezpieczną komunikacją i różnymi funkcjami kryptograficznymi. Wprowadzono również różne interfejsy API, które można wykorzystać do zabezpieczenia kodu w PHP , takie jak OpenSSL do kryptografii lub HTML Purifier do sprawdzania poprawności danych wejściowych. Po stronie serwera podano najlepsze praktyki dotyczące wzmacniania i konfigurowania systemu operacyjnego, kontenera internetowego, systemu plików, serwera SQL i samego PHP , a szczególny nacisk położono na bezpieczeństwo po stronie klienta poprzez kwestie bezpieczeństwa Java Script , Ajax i HTML 5.

Ogólne luki w sieci omówione są przez przykłady dostosowane do pierwszej dziesiątki OWASP , pokazujące różne ataki wstrzykiwania, zastrzyki skryptu, ataki na obsługę sesji, niepewne bezpośrednie odwołania do obiektów, problemy z przesyłaniem plików i wiele innych. Różne problemy specyficzne dla języka Java i PHP oraz problemy wynikające ze środowiska wykonawczego zostały pogrupowane w standardowe typy podatności na brakujące lub niewłaściwe sprawdzanie poprawności danych wejściowych, niewłaściwe korzystanie z funkcji bezpieczeństwa, niepoprawną obsługę błędów i wyjątków, związane z czasem i stanem problemy, problemy z jakością kodu i podatności związane z kodem mobilnym.

Uczestnicy mogą sami wypróbować omówione interfejsy API, narzędzia i efekty konfiguracji, a wprowadzenie luk w zabezpieczeniach jest poparte szeregiem praktycznych ćwiczeń pokazujących konsekwencje udanych ataków, pokazujących, jak poprawić błędy i zastosować techniki ograniczania ryzyka oraz wprowadzenie korzystania z różnych rozszerzeń i narzędzi.

Uczestnicy tego kursu będą

- Zrozumienie podstawowych pojęć bezpieczeństwa, bezpieczeństwa IT i bezpiecznego kodowania
- Dowiedz się o zagrożeniach sieciowych poza OWASP dziesiątką OWASP i dowiedz się, jak ich uniknąć
- Poznaj luki po stronie klienta i bezpieczne praktyki kodowania
- Naucz się korzystać z różnych funkcji bezpieczeństwa środowiska programistycznego Java
- Praktycznie rozumiesz kryptografię
- Naucz się korzystać z różnych funkcji bezpieczeństwa PHP
- Zrozumienie koncepcji bezpieczeństwa usług sieciowych
- Zdobądź praktyczną wiedzę na temat korzystania z narzędzi do testowania zabezpieczeń
- Dowiedz się o typowych błędach kodowania i jak ich uniknąć
- Bądź informowany o najnowszych lukach w frameworkach i bibliotekach Java i PHP
- Uzyskaj źródła i dalsze odczyty dotyczące bezpiecznych praktyk kodowania

Publiczność

Deweloperzy
21 godzin
Opis
Ten prowadzony przez instruktora kurs na żywo skierowany jest do programistów, którzy chcą nauczyć się myśleć o PHP celu tworzenia aplikacji internetowych.

Pomyśl, że PHP jest szybkim i prostym frameworkiem MVC zorientowanym obiektowo na PHP z obsługą UTF-8, wtyczek, RBCA, mechanizmu kontroli szablonów i wielu baz danych.

Format kursu

-

Duży nacisk na praktyczne ćwiczenia.

-

Większość pojęć uzyskuje się dzięki próbkom, ćwiczeniom i praktycznemu rozwojowi.
21 godzin
Opis
21 godzin
Opis
Kurs ma na celu pomóc pośrednikom CakePHP uzyskać dostęp do bardziej zaawansowanych funkcji CakePHP Dzięki wyjaśnieniom i prowadzonej praktyce uczestnicy będą mogli wprowadzić lepsze funkcje, stabilność, bezpieczeństwo i rozszerzalność do swoich obecnych i przyszłych projektów CakePHP Publiczność Deweloperzy CakePHP, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności rozwoju Format kursu Omówienie zaawansowanych funkcji CakePHP wraz z opracowaniem stepbystep przykładowej aplikacji .
28 godzin
Opis
Ten kurs uczy programistów PHP jak budować funkcjonalne aplikacje internetowe przy użyciu popularnego środowiska programistycznego Cake PHP MVC. Kurs obejmuje początkowe zasady i podejścia, a następnie przechodzi do zaawansowanych tematów, które pomagają poprawić zachowanie, elastyczność i bezpieczeństwo aplikacji. Dyskusje są interaktywne, a nauka jest praktyczna i praktyczna.

Format kursu

- Omówienie funkcji i możliwości Cake PHP wraz z krokowym rozwojem przykładowej aplikacji.
14 godzin
Opis
Laravel jest Laravel na PHP otwartym środowiskiem programistycznym MVC (model-view-controller) Laravel na PHP . Laravel obejmują modułowy system pakowania z dedykowanym menedżerem zależności, różne sposoby uzyskiwania dostępu do relacyjnych baz danych, narzędzia ułatwiające wdrażanie i konserwację aplikacji oraz cukier syntaktyczny. Laravel został nazwany „ PHP Framework for Web Artisans”

Ten prowadzony przez instruktora trening na żywo wprowadza podstawy Laravel i prowadzi uczestników poprzez stworzenie aplikacji internetowej Laravel na Laravel .

Format kursu

- Przegląd funkcji i możliwości Laravel wraz ze stopniowym rozwojem aplikacji internetowej.
7 godzin
Opis
PHP 7 to największa aktualizacja do PHP od 2004 roku. Oferuje znaczny wzrost wydajności dzięki nowemu silnikowi Zend 3.0 i poprawia wydajność prawie dwukrotnie w porównaniu do PHP 5.6. Dzięki zmniejszeniu zużycia pamięci o 50% i wielu innym nowym funkcjom PHP 7 ma znaczący wpływ na rozwój aplikacji internetowych na różnych platformach.

W tym instruktażowym szkoleniu na żywo uczestnicy dowiedzą się, jak korzystać z najnowszych funkcji i usprawnień przetwarzania PHP 7, krok po kroku przez tworzenie i wdrażanie przykładowej aplikacji internetowej.

Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą mogli:

- Korzystaj z rozszerzonych funkcji PHP 7, takich jak statki kosmiczne i operatory koalescencji zerowej, wskazówki dotyczące typów skalarnych, nowe deklaracje typów skalarnych i nowe wyjątki błędów
- Opracuj i wdróż nową aplikację internetową PHP 7
- Zoptymalizuj istniejące aplikacje lub strony internetowe

Publiczność

- Programiści PHP
- Zaawansowani do średnio zaawansowanych programistów po stronie serwera

Format kursu

- Część wykładu, część dyskusji, ćwiczenia i ciężka praktyka
14 godzin
Opis
PHPUnit to platforma testująca jednostki dla PHP PHPUnit stosuje surowe parametry w celu ustalenia, czy poszczególne jednostki kodu są wolne od błędów i gotowe do wdrożenia Izolując i testując poszczególne jednostki, programiści mogą zapewnić większą stabilność aplikacji, uniknąć błędów regresji i zmniejszyć koszty związane z nieprawidłowym działaniem kodu w produkcji Ten instruktażowy trening na żywo uczy uczestników, jak pisać testowalny kod w postaci jednostek testowych, aby ułatwić diagnozowanie, izolację i rozwiązywanie błędów Szkolenie prowadzi uczestników przez stworzenie działającego środowiska testowego z wykorzystaniem platformy testowej PHPUnit Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą mogli: Rozróżniaj dobre i złe jednostki testujące Przeczytaj i zinterpretuj wyniki testu Proaktywnie zarządzaj i diagnozuj ich podstawę kodu, aby zmniejszyć liczbę błędów Upewnij się, że ich baza kodów nadaje się do ciągłej integracji i wdrażania Publiczność Średnio zaawansowani i zaawansowani programiści PHP, którzy chcą poprawić testowalność swojego kodu Format kursu Wykład częściowy, dyskusja częściowa, ćwiczenia i ciężka praktyka handson .
21 godzin
Opis
Ten kurs jest skierowany do programistów, którzy chcą tworzyć i tworzyć aplikacje sieciowe w skali przedsiębiorstwa, spełniające rygorystyczne wymagania dotyczące skalowalności, niezawodności i modułowości To instruktażowe szkolenie na żywo demonstruje szereg typowych problemów i pokazuje uczestnikom, jak skutecznie rozwiązywać je za pomocą Zend Framework 2 (ZF2) Uczestnicy przechodzą serię ćwiczeń, w wyniku których powstają moduły wielokrotnego użytku, które są zarówno usprawnione, jak i solidne Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą mogli: Przeanalizuj i zrozum wzorce projektowe związane z projektowaniem modułowym Użyj komponentów Zend Framework 2, aby zapewnić bezpieczeństwo w obszarach takich jak uwierzytelnianie, szyfrowanie, LDAP i uprawnienia (autoryzacja) Zastosuj zaawansowane techniki tworzenia usług internetowych i interfejsów RESTful Rozwiązywanie problemów, optymalizacja i wdrażanie korporacyjnej aplikacji internetowej Publiczność Zaawansowani i średniozaawansowani programiści PHP doświadczeni w ZF2 Programiści z branży, którzy chcą poprawić wydajność, modułowość i skalowalność ciężkich, interaktywnych aplikacji internetowych w skali korporacyjnej Format kursu Wykład częściowy, dyskusja częściowa, ćwiczenia i ciężka praktyka handson .
21 godzin
Opis
Zend Framework to otwarta, obiektowa struktura do projektowania, wdrażania i zarządzania aplikacjami i usługami sieciowymi opartymi na PHP Zend Framework wykorzystuje paradygmat ModelViewController (MVC) do tworzenia podstawowych struktur dla aplikacji Zend jest uważany za "bibliotekę komponentów"; Unikalna modułowa konstrukcja umożliwia użytkownikom stosowanie komponentów niezależnie od siebie W tym instruktażowym szkoleniu na żywo uczestnicy dowiedzą się, jak stworzyć niezawodną i skalowalną aplikację internetową za pomocą Zend Framework Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą mogli: Użyj wzorców projektowych ModelViewController do zbudowania aplikacji internetowej opartej na bazie danych Odbieranie i przetwarzanie formularzy Skonfiguruj sprawdzanie danych wejściowych i przeglądaj skrypty Obsługuje różne typy zdarzeń i usług MVC oferowanych przez bibliotekę komponentów MVC Zend Framework Przygotuj i wykonaj zapytania dla adaptera bazy danych Publiczność Średnio zaawansowani i zaawansowani programiści PHP poszukujący bezpiecznych aplikacji internetowych o skali korporacyjnej Format kursu Wykład częściowy, dyskusja częściowa, ćwiczenia i ciężka praktyka handson .
14 godzin
Opis
Behat to framework testowy BDD (Behavior Driven Development) napisany w PHP Ułatwia komunikację między programistami, testerami, interesariuszami biznesowymi i klientami podczas procesu tworzenia oprogramowania Dzięki temu osoby nietechniczne mogą pisać jasne opisy zamierzonego zachowania aplikacji, a następnie uruchamiają te "scenariusze" jako testy funkcjonalne względem aplikacji W tym instruktażowym szkoleniu na żywo uczestnicy dowiedzą się, jak pisać i wykonywać testy przypadków BDD przy użyciu Behat i PHP Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą mogli: Przeprowadź automatyczne testy napisane w ludzkim języku "Given, When, Then" Gherkin Użyj przypadków testowych opartych na Behat, aby poprawić współpracę między zespołami technicznymi i nietechnicznymi Zintegruj Behat z Selenium, Mink, Goutte i innymi emulatorami przeglądarki, aby prowadzić testy i generować raporty Rozszerz funkcjonalność Behat poprzez swój system rozszerzeń Przetestuj wiele scenariuszy użycia za pomocą poleceń terminalowych, interfejsów REST API i innych Publiczność Inżynierowie testowi Deweloperzy Format kursu Wykład częściowy, dyskusja częściowa, ćwiczenia i ciężka praktyka handson .
28 godzin
Opis
Symfony 4 to framework do tworzenia oprogramowania dla PHP . Zawiera biblioteki PHP wielokrotnego użytku, aby ułatwić tworzenie i testowanie nowych aplikacji napisanych w PHP (aplikacje internetowe lub API). Symfony 4 jest strukturą oprogramowania wiersza poleceń z wbudowanymi poleceniami, które usprawniają tworzenie kodu PHP .

W tym prowadzonym przez instruktora szkoleniu na żywo uczestnicy nauczą się korzystać z frameworka Symfony i języka PHP podczas tworzenia aplikacji PHP .

Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą mogli:

- Użyj Symfony 4, aby utworzyć i przetestować kod napisany w PHP
- Utwórz prosty kod dla PHP który odczytuje i zapisuje do bazy danych

Publiczność

- Programiści i programiści z praktyczną znajomością PHP i HTML
- Zaawansowani programiści, którzy szukają bardziej wydajnych narzędzi programistycznych do szybszego zamykania
- Projektanci oprogramowania, którzy muszą zaktualizować swoje zrozumienie aktualnych narzędzi programistycznych, które odpowiadają potrzebom użytkowników

Format kursu

- Wykład częściowy, dyskusja częściowa, ćwiczenia i ciężka praktyka praktyczna
35 godzin
Opis
PHP jest wszechstronnym językiem skryptowym ogólnego przeznaczenia, który jest najpopularniejszy i nadaje się do tworzenia stron internetowych.

W tym prowadzonym przez instruktora szkoleniu na żywo uczestnicy dowiedzą się, jak wdrażać zaawansowane narzędzia i techniki programowania PHP .

Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą mogli:

- Naucz się zaawansowanych koncepcji programowania w PHP .
- Ustal spójność i rozwiązuj zaawansowane problemy za pomocą programowania PHP .

Format kursu

- Wykład częściowy, dyskusja częściowa, ćwiczenia i ciężka praktyka praktyczna
14 godzin
Opis
Internet of Things (IoT) to infrastruktura sieciowa, która bezprzewodowo łączy obiekty fizyczne i aplikacje, umożliwiając im komunikację między sobą i wymianę danych za pośrednictwem komunikacji sieciowej, przetwarzania w chmurze i przechwytywania danych. PHP jest językiem skryptowym po stronie serwera zalecanym dla IoT ze względu na jego doskonałą wydajność.

W tym prowadzonym przez instruktora szkoleniu na żywo uczestnicy dowiedzą się, jak rozwijać aplikacje IoT przy użyciu PHP .

Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą mogli:

- Zrozumienie podstaw architektury IoT
- Zainstaluj i skonfiguruj narzędzia (IBM Watson IoT Platform, IoT Starter for Android Application), aby pomóc w tworzeniu aplikacji PHP
- Poznaj zalety korzystania z PHP w programowaniu systemów IoT
- Buduj, testuj, wdrażaj i rozwiązuj problemy z systemem IoT przy użyciu PHP

Publiczność

- Deweloperzy
- Inżynierowie

Format kursu

- Wykład częściowy, dyskusja częściowa, ćwiczenia i ciężka praktyka praktyczna

Uwaga

- Aby poprosić o niestandardowe szkolenie na ten kurs, skontaktuj się z nami w celu umówienia.
21 godzin
Opis
Z 60% udziałem w rynku Word Press jest systemem Management treścią (CMS) dla wielu najbardziej znanych witryn na świecie. PHP to język po stronie serwera, który obsługuje około 82 procent sieci.

W tym instruktażowym szkoleniu na żywo (na miejscu lub zdalnie) uczestnicy z niewielkim doświadczeniem w programowaniu lub bez niego nauczą się, jak dostosować witrynę Word Press za pomocą PHP .

Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą mogli:

- Skonfiguruj narzędzia programistyczne potrzebne do szybkiego rozpoczęcia pracy w PHP
- Zrozum i zmieniaj różne typy plików PHP w Word Press
- Zrozumienie składni PHP (instrukcje warunkowe, pętle, funkcje itp.)
- Napisz własną wtyczkę lub motyw w Word Press
- Debuguj, wdrażaj i rozwiązuj problemy z witryną Word Press

Publiczność

- Projektanci stron internetowych
- Twórcy treści posiadający umiejętności techniczne
- Business właściciele z umiejętności technicznych
- Programiści bez wcześniejszego doświadczenia z PHP

Format kursu

- Interaktywny wykład i dyskusja
- Dużo ćwiczeń i ćwiczeń
- Praktyczne wdrożenie w środowisku na żywo

Uwaga

- Aby poprosić o niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami w celu umówienia się.
- Aby dowiedzieć się więcej o Word , odwiedź: https://wordpress.org/
14 godzin
Opis
To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo (na miejscu lub zdalnie) skierowane jest do programistów PHP którzy chcą napisać asynchroniczne usługi sieciowe przy użyciu języka PHP (w sposób podobny do Node.js ).

Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą mogli:

- Zainstaluj i skonfiguruj Swoole
- Zrozum pojęcia związane z asynchronicznymi, nieblokującymi modelami sieci I / O sterowanymi zdarzeniami.
- Twórz i wdrażaj usługi asynchroniczne napisane w PHP
- Przyspiesz istniejące aplikacje Laravel lub Lumen dzięki Laravel -Swool.

Format kursu

- Interaktywny wykład i dyskusja
- Wiele ćwiczeń i ćwiczeń
- Praktyczne wdrożenie w środowisku laboratoryjnym na żywo

Opcje dostosowywania kursu

- Aby poprosić o niestandardowe szkolenie na ten kurs, skontaktuj się z nami w celu umówienia.
- Aby dowiedzieć się więcej o Swool, odwiedź: https://www.swoole.co.uk/
14 godzin
Opis
ten prowadzony przez instruktora, na żywo szkolenia (na miejscu lub zdalnie) jest skierowany do inżynierów, którzy chcą korzystać z narzędzi open source do automatyzacji procesu budowania, testowania i wdrażania aplikacji i usług PHP.

do końca tego szkolenia uczestnicy będą mogli:

- zainstalować i skonfigurować różne narzędzia Open Source, aby umożliwić ciągłą integrację, testowanie i wdrażanie.
- zrozumienie zalet i wad narzędzi CI, takich jak GitLab CI i Jenkins.
- Połącz narzędzia CI z narzędziami do testowania jednostek i integracji.

Format kursu

- Interactive wykładu i dyskusji.
- wiele ćwiczeń i praktyk.
- praktyczne wdrożenie w środowisku laboratorium na żywo.

Opcje dostosowywania kursu

- Aby poprosić o szkolenia dostosowane do tego kursu, skontaktuj się z nami, aby zorganizować.
14 godzin
Opis
React to biblioteka skryptów Java do projektowania komponentów frontonu (widoków, elementów interaktywnych, odświeżania interfejsu użytkownika itp.) Aplikacji internetowej. Z drugiej strony PHP obejmuje komponenty zaplecza (serwery, systemy baz danych itp.) Aplikacji internetowej. Znajomość obu pozwala na bardziej kompleksowe podejście do tworzenia aplikacji internetowych.

Szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla programistów, którzy chcą użyć PHP do wdrożenia serwera zaplecza dla aplikacji React .

Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą mogli:

- Skonfiguruj niezbędne środowisko programistyczne, aby rozpocząć programowanie.
- Renderuj React komponenty w PHP za pomocą rozszerzenia PHP V8js.
- Użyj PHP do tworzenia interfejsów API, które współdziałają z systemami baz danych.
- Użyj programów pakujących moduły, takich jak Webpack, aby skompilować kod React .

Format kursu

- Interaktywny wykład i dyskusja.
- Dużo ćwiczeń i ćwiczeń.
- Praktyczne wdrożenie w środowisku na żywo.

Opcje dostosowywania kursu

- Aby poprosić o niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami w celu umówienia się.
14 godzin
Opis
Laravel to platforma PHP open source do pakowania modułowego, zarządzania zależnościami oraz wdrażania i konserwacji aplikacji. Budowanie interfejsów API RESTful w Laravel umożliwia aplikacjom orientowanie projektów w zasobach i dostarczanie standardowych odpowiedzi, niezależnie od tego, czy są to kody stanu HTTP i/lub łącza HyperMedia.

Ten prowadzony przez instruktora trening na żywo (na miejscu lub zdalnie) jest skierowany do twórców stron internetowych, którzy chcą budować interfejsy API RESTful w Laravel.

Do końca tego szkolenia uczestnicy będą mogli:

- Użyj Laravel PHP Aritisan do generowania kodu i składników.
- Twórz interfejsy API RESTful w Laravel, które można przeglądać, odczytywać, edytować, dodawać i usuwać.
- Filtrowanie i sortowanie wyników na podstawie parametrów adresu URL przy użyciu interfejsów API RESTful.

Format kursu

- Interaktywny wykład i dyskusja.
- Wiele ćwiczeń i praktyki.
- Praktyczne wdrożenie w środowisku laboratorium na żywo.

Opcje dostosowywania kursu

- Aby poprosić o szkolenie dostosowane do tego kursu, skontaktuj się z nami, aby umówić się.

Nadchodzące szkolenia z technologii PHP

Szkolenie PHP, PHP boot camp, Szkolenia Zdalne PHP, szkolenie wieczorowe PHP, szkolenie weekendowe PHP, Kurs PHP,Kursy PHP, Trener PHP, instruktor PHP, kurs zdalny PHP, edukacja zdalna PHP, nauczanie wirtualne PHP, lekcje UML, nauka przez internet PHP, e-learning PHP, kurs online PHP, wykładowca PHP

Kursy w promocyjnej cenie

Newsletter z promocjami

Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj informacje o aktualnych zniżkach na kursy otwarte.
Szanujemy Twoją prywatność, dlatego Twój e-mail będzie wykorzystywany jedynie w celu wysyłki naszego newslettera, nie będzie udostępniony ani sprzedany osobom trzecim.
W dowolnej chwili możesz zmienić swoje preferencje co do otrzymywanego newslettera bądź całkowicie się z niego wypisać.

Zaufali nam

This site in other countries/regions