Szkolenia PHP

Szkolenia PHP

Praktyczne szkolenia na żywo z PHP>br>

PHP to obiektowy język programowania, udostępniony w ramach licencji Open Source służący do tworzenia aplikacji internetowych. Istotną cechą PHP jest skalowalność. Jest narzędziem zarówno dla początkujących programistów, jak i ekspertów tworzących rozbudowane aplikacje. Nasze szkolenia to podróż po wszystkich aspektach programowania w PHP. Tworzenie stron i aplikacji, zapewnianie ciągłości ich działania, nadzór i kontrola oraz wykorzystanie wzorców projektowych.

Szkolenie z PHP jest dostępne jako "szkolenie stacjonarne" lub "szkolenie online na żywo".
Szkolenie stacjonarne może odbywać się lokalnie w siedzibie klienta w Polsce lub w ośrodkach szkoleniowych NobleProg w Polsce. Zdalne szkolenie online odbywa się za pomocą interaktywnego, zdalnego pulpitu DaDesktop .

NobleProg -- Twój lokalny dostawca szkoleń.

Opinie uczestników

★★★★★
★★★★★

Plany szkoleń z technologii PHP

Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
14 godzin
In this instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite), participants will learn how to decouple a PHP application, then integrate it with the RabbitMQ messaging system to create distributed cloud applications or microservices.

By the end of this training, participants will be able to:

- Setup, configure and manage RabbitMQ.
- Understand RabbitMQ's role in the design and implementation of a microservice's architecture.
- Set up and use RabbitMQ as a broker for handling asynchronous and synchronous messages for real-world PHP applications.
14 godzin
Ten kurs dotyczy tworzenia aplikacji internetowych w PHP . Kurs został stworzony dla osób znających już inne proceduralne języki programowania. Podczas kursu uczestnicy dowiedzą się, jak stworzyć prostą dynamiczną aplikację z PHP i bazą danych My SQL .
7 godzin
Kurs został stworzony dla programistów PHP i twórców stron zainteresowanych optymalizacją kodu PHP .

Kurs pokazuje, jak znaleźć wąskie gardło i jak go zmienić lub zmienić kod w odpowiedni sposób.

Podczas tego kursu uczestnicy zajmą się prawdziwymi przykładami stron internetowych, które będą śledzone, analizowane i optymalizowane.
21 godzin
Kurs zaznajamia uczestnika z językiem PHP oraz jego integracją ze środowiskiem WWW. Uczestnik dowie się jak wykonać dynamiczną stronę, napisać aplikacje bazodanowe oraz zabezpieczać aplikacje przed niepowołanym dostępem.
14 godzin
Celem szkolenia jest zapoznanie się z praktycznym zastosowaniem wzorców projektowych Gang of Four. Uczestnicząc w szkoleniu poznasz obszary w których wybrane wzorce mają zastosowanie. Podczas warsztatów w których będziesz samemu opracowywał rozwiązania prostych problemów lub prowadził refaktoryzację fragmentów kodu zdobędziesz podstawy praktyki w stosowaniu najpopularniejszych wzorców.
21 godzin
Kurs przeznaczony jest dla średnio zaawansowanych programistów PHP, którzy chcą wzbogacic swoją wiedzę i poznać najlepsze praktyki programistyczne oraz techniki tworzenia aplikacji internetowych w oparciu o programowanie obiektowe i wzorce projektowe.
21 godzin
Szkolenie skierowane do doświadczonych programistów pragnących zgłębić zagadnienia z zakresu użycia wzorców oraz refaktoryzacji kodu. Każdy z uczestników pozna właściwości oraz praktyczne przykłady użycia omawianych wzorców, co w rezultacie pozwoli na efektywne budowanie poprawnego kodu aplikacji.
14 godzin
Yii is a high-performance PHP framework best for developing Web 2.0 applications.
28 godzin
Symfony is a set of PHP Components, a Web Application framework, a Philosophy and a Community.
21 godzin
The course provides essential skills for PHP developers necessary to make their applications resistant to contemporary attacks through the Internet. Web vulnerabilities are discussed through PHP-based examples going beyond the OWASP top ten, tackling various injection attacks, script injections, attacks against session handling of PHP, insecure direct object references, issues with file upload, and many others. PHP-related vulnerabilities are introduced grouped into the standard vulnerability types of missing or improper input validation, incorrect error and exception handling, improper use of security features and time- and state-related problems. For this latter we discuss attacks like the open_basedir circumvention, denial-of-service through magic float or the hash table collision attack. In all cases participants will get familiar with the most important techniques and functions to be used to mitigate the enlisted risks.

A special focus is given to client-side security tackling security issues of JavaScript, Ajax and HTML5. A number of security-related extensions to PHP are introduced like hash, mcrypt and OpenSSL for cryptography, or Ctype, ext/filter and HTML Purifier for input validation. The best hardening practices are given in connection with PHP configuration (setting php.ini), Apache and the server in general. Finally, an overview is given to various security testing tools and techniques which developers and testers can use, including security scanners, penetration testing and exploit packs, sniffers, proxy servers, fuzzing tools and static source code analyzers.

Both the introduction of vulnerabilities and the configuration practices are supported by a number of hands-on exercises demonstrating the consequences of successful attacks, showing how to apply mitigation techniques and introducing the use of various extensions and tools.

Participants attending this course will

- Understand basic concepts of security, IT security and secure coding
- Learn Web vulnerabilities beyond OWASP Top Ten and know how to avoid them
- Learn client-side vulnerabilities and secure coding practices
- Have a practical understanding of cryptography
- Learn to use various security features of PHP
- Learn about typical coding mistakes and how to avoid them
- Be informed about recent vulnerabilities of the PHP framework
- Get practical knowledge in using security testing tools
- Get sources and further readings on secure coding practices

Audience

Developers
28 godzin
Even experienced programmers do not master by all means the various security services offered by their development platforms, and are likewise not aware of the different vulnerabilities that are relevant for their developments. This course targets developers using both Java and PHP, providing them essential skills necessary to make their applications resistant to contemporary attacks through the Internet.

Levels of Java security architecture are walked through by tackling access control, authentication and authorization, secure communication and various cryptographic functions. Various APIs are also introduced that can be used to secure your code in PHP, like OpenSSL for cryptography or HTML Purifier for input validation. On server side, the best practices are given for hardening and configuring the operating system, the web container, the file system, the SQL server and the PHP itself, while a special focus is given to client-side security through security issues of JavaScript, Ajax and HTML5.

General web vulnerabilities are discussed by examples aligned to the OWASP Top Ten, showing various injection attacks, script injections, attacks against session handling, insecure direct object references, issues with file uploads, and many others. The various Java- and PHP-specific language problems and issues stemming from the runtime environment are introduced grouped into the standard vulnerability types of missing or improper input validation, improper use of security features, incorrect error and exception handling, time- and state-related problems, code quality issues and mobile code-related vulnerabilities.

Participants can try out the discussed APIs, tools and the effects of configurations for themselves, while the introduction of vulnerabilities are all supported by a number of hands-on exercises demonstrating the consequences of successful attacks, showing how to correct the bugs and apply mitigation techniques, and introducing the use of various extensions and tools.

Participants attending this course will

- Understand basic concepts of security, IT security and secure coding
- Learn Web vulnerabilities beyond OWASP Top Ten and know how to avoid them
- Learn client-side vulnerabilities and secure coding practices
- Learn to use various security features of the Java development environment
- Have a practical understanding of cryptography
- Learn to use various security features of PHP
- Understand security concepts of Web services
- Get practical knowledge in using security testing tools
- Learn about typical coding mistakes and how to avoid them
- Be informed about recent vulnerabilities in Java and PHP frameworks and libraries
- Get sources and further readings on secure coding practices

Audience

Developers
21 godzin
This instructor-led, live course is aimed at developers wishing to learn ThinkPHP to develop web applications.

ThinkPHP is a fast and simple PHP Object-Oriented MVC framework with support for UTF-8, plugins, role-based-control-access (RBCA), a template control engine and multi-databases.

Format of the Course

-

Heavy emphasis on hands-on practice.

-

Most of the concepts are learned through samples, exercises and hands-on development.
21 godzin
7 godzin
PHP 7 is the biggest upgrade to PHP since 2004. It offers significant performance gains through the new Zend engine 3.0 and improves productivity by nearly twice when compared to PHP 5.6. With a 50 percent reduction in memory consumption and a host of other new features, PHP7 is making a significant impact on web application development across various platforms.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to take advantage of PHP 7’s latest features and processing improvements as they walk step-by-step through the creation and deployment of a sample web application.

By the end of this training, participants will be able to:

- Use enhanced PHP 7 features, such as spaceship and null coalescing operators, scalar type hints, new scalar type declarations and new error exceptions
- Develop and deploy a new PHP 7 web application
- Optimize existing web applications or websites

Audience

- PHP developers
- Advanced-to-intermediate server-side programmers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 godzin
Behat is a Behavior Driven Development (BDD) test framework written in PHP. It facilitates communication among developers, testers, business stakeholders and clients during the software development process. Behat allows non-technical people to write clear descriptions of an application's intended behavior, then runs those "scenarios" as functional tests against the application.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to write and execute BDD style test cases using Behat and PHP.

By the end of this training, participants will be able to:

- Run automated tests written in the human-readable, "Given, When, Then" Gherkin language
- Use Behat based test cases to improve collaboration between technical and non-technical teams
- Integrate Behat with Selenium, Mink, Goutte and other browser emulators to drive tests and generate reports
- Extend Behat functionality through its extension system
- Test numerous usage scenarios through terminal commands, REST APIs, and more.

Audience

- Test engineers
- Developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
35 godzin
In this instructor-led, live training in w Polsce, participants will learn how to implement advanced PHP programming tools and techniques.

By the end of this training, participants will be able to:

- Learn advanced concepts in PHP programming.
- Establish consistency and solve advanced problems using PHP programming.
- Explore additional ways to build more flexible software using PHP.
14 godzin
Internet of Things (IoT) is a network infrastructure that connects physical objects and software applications wirelessly, allowing them to communicate with each other and exchange data via network communications, cloud computing, and data capture. PHP is a server-side scripting language recommended for IoT due to its superior performance.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to develop IoT applications using PHP.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the fundamentals of IoT architecture
- Install and configure tools (IBM Watson IoT Platform, IoT Starter for Android Application) to aid in developing PHP applications
- Learn the benefits of using PHP in programming IoT systems
- Build, test, deploy, and troubleshoot an IoT system using PHP

Audience

- Developers
- Engineers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Note

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
21 godzin
With a market share of 60%, WordPress is the Content Management System (CMS) of choice for many of the world's most high-profile websites. PHP is a server side language, which powers about 82 percent of the web.

In this instructor-led, live training (onsite or remote), participants with little or no previous programming experience will learn how to customize a Wordpress website using PHP.

By the end of this training, participants will be able to:

- Set up the development tools needed to quickly start working PHP
- Understand and alter the various types of PHP files in WordPress
- Understand PHP syntax (conditional statements, loops, functions, etc.)
- Write their own plugin or a theme within WordPress
- Debug, deploy and troubleshoot a Wordpress website

Audience

- Web designers
- Content creators with technical skills
- Business owners with technical skills
- Developers with no previous experience with PHP

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion
- Lots of exercises and practice
- Hands-on implementation in a live-lab environment

Note

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
- To learn more about Wordpress, please visit: https://wordpress.org/
14 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at engineers who wish to use open source tools to automate the process of building, testing and deploying PHP applications and services.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure different open source tools to enable continuous integration, testing and deployment.
- Understand the advantages and disadvantages of employment different open source CI tools such as such as Gitlab CI and Jenkins.
- Combine CI tools with open source tools for unit testing as well as integration testing a PHP application.
14 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at developers who wish to use PHP to deploy a back-end server for a React application.

By the end of this training, participants will be able to:

- Set up the necessary development environment to start developing.
- Render React components in PHP with the help of PHP extension V8js.
- Use PHP to create APIs that interact with database systems.
- Use module-bundlers such as Webpack to compile React code.
14 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at web developers who wish to create a web application with Magento 2.

By the end of this training, participants will be able to:

- Master Magento 2 development patterns, design patterns, and approaches.
- Create and personalize themes in Magento 2.
- Implement customizations to Magento 2 functionality with extensions.
14 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at developers who wish to use Lumen to build Laravel-based microservices and applications.

By the end of this training, participants will be able to:

- Set up the necessary development environment to start developing microservices with Lumen.
- Understand the benefits of implementing microservices using Lumen and PHP.
- Perform and implement the microservices functions and operations using the Lumen framework.
- Protect and control access to the microservices architectures by building security layers.
14 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at developers who wish to use PHP 8 to develop, build, and test complex enterprise-level web applications such as e-commerce sites, CRM systems, WMS, etc.

By the end of this training, participants will be able to:

- Set up the necessary development environment to start developing web applications with PHP 8.
- Learn more about the new features in PHP 8 and how to implement them.
- Get a refresher of the PHP basics and some programming tips.
- Use the new functions in PHP 8 to improve the performance of web applications.
- Know the best practices on enhancing the security and stability of web applications with PHP 8.
35 godzin
Program szkolenia przygotowuje do zawodu Projektant stron internetowych (kod zawodu: 213202 wg Standardów Kwalifikacji Zawodowej) w zakresie pracy "HTML i CSS w projektowaniu stron internetowych" oraz zawiera zagadnienia programowania z wykorzystaniem języków JavaScript oraz PHP.

Przedstawiony program zakłada, że uczestnik szkolenia będzie potrafił zaprojektować oraz wykonać strony internetowe korzystając z języka HTML 4.0 oraz ze stylów kaskadowych CSS 2.0. W budowaniu stron internetowych wykorzystywał będzie znaczniki języka HTML pozwalające na umieszczanie na stronie WWW tekstu, grafiki, tabel, interaktywnych formularzy oraz połączeń do innych stron internetowych. Korzystając ze stylów kaskadowych CSS 2.0 uczestnik szkolenia będzie dokonywał formatowania zawartości stron internetowych zgodnie z wymogami klienta.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w firmach usługowych zajmujących się projektowaniem stron internetowych lub pracować na własny rachunek (samozatrudnienie). Program szkolenia obejmuje zagadnienia tworzenia stron internetowych za pomocą języka HTML i stylów CSS. Znajomość tego zakresu pracy jest niezbędna do podjęcia pracy w zawodzie projektant stron internetowych na typowych stanowiskach pracy.
21 godzin
Symfony to zestaw komponentów PHP , frameworka aplikacji sieci Web, filozofii i społeczności.
28 godzin
Symfony 4 is a software development framework for PHP. It contains reusable PHP libraries to facilitate the development and testing of new applications written in PHP (Web apps or APIs). Symfony 4 is a command-line software framework with the built-in commands that makes PHP code development more efficient.

In this instructor-led, live training, participants will learn to use the Symfony framework and the PHP language as they step through the creation of a PHP application.

By the end of this training, participants will be able to:

- Use Symfony 4 to create and test code written in PHP
- Create simple code for PHP that reads and writes to a database

Audience

- Programmers and web developers with working knowledge of PHP and HTML
- Advanced developers who seek more efficient development tools for faster closures
- Software designers who need to update their understanding of current development tools that match user needs

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 godzin
This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at PHP programmers wishing to write asynchronous web services using the PHP language (in a fashion similar to Node.js).

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure Swoole
- Understand the concepts behind event-driven, asynchronous, non-blocking I/O networking models.
- Create and deploy asynchronous services written in PHP
- Speed up existing Laravel or Lumen applications with Laravel-Swool.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion
- Lots of exercises and practice
- Hands-on implementation in a live-lab environment

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
- To learn more about Swool, please visit: https://www.swoole.co.uk/
14 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce introduces the fundamentals of Laravel and walks participants through the creation of a Laravel-based web application.
14 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at web developers who wish to build middleware and web services in Laravel.

By the end of this training, participants will be able to:

- Use Laravel PHP Aritisan to generate code and components.
- Build RESTful APIs in Laravel that can browse, read, edit, add, and delete.
- Filter and sort results based on URL parameters using RESTful APIs.
14 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at web developers who wish to use Laravel and Vue JS for fullstack web development.

By the end of this training, participants will be able to:

- Develop web applications with Laravel and Vue JS.
- Integrate the Laravel backend API into Vue JS.
- Deploy a Laravel application.

Last Updated:

Nadchodzące szkolenia z technologii PHP

Szkolenie PHP, PHP boot camp, Szkolenia Zdalne PHP, szkolenie wieczorowe PHP, szkolenie weekendowe PHP, Kurs PHP,Kursy PHP, Trener PHP, instruktor PHP, kurs zdalny PHP, edukacja zdalna PHP, nauczanie wirtualne PHP, lekcje UML, nauka przez internet PHP, e-learning PHP, kurs online PHP, wykładowca PHP

Kursy w promocyjnej cenie

Newsletter z promocjami

Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj informacje o aktualnych zniżkach na kursy otwarte.
Szanujemy Twoją prywatność, dlatego Twój e-mail będzie wykorzystywany jedynie w celu wysyłki naszego newslettera, nie będzie udostępniony ani sprzedany osobom trzecim.
W dowolnej chwili możesz zmienić swoje preferencje co do otrzymywanego newslettera bądź całkowicie się z niego wypisać.

Zaufali nam

This site in other countries/regions