Plan Szkolenia

Wprowadzenie

Przegląd architektury MVC Laravel

Instalacja i konfiguracja Laravel

Konfiguracja środowiska programistycznego

Tworzenie strony Laravel

Praca z kodem Laravel

Tworzenie aplikacji Laravel

Routing i kontrolery

Obsługa żądań i odpowiedzi

Praca z Database

Uwierzytelnianie użytkowników

Usługi Laravel

Testowanie aplikacji Laravel

Narzędzia i techniki debugowania

Wdrażanie aplikacji Laravel

Podsumowanie i wnioski

Wymagania

  • Zrozumienie PHP.
  • Zrozumienie HTML.
  • Zrozumienie CSS.
  • Ogólne zrozumienie baz danych.

Publiczność

  • Programiści aplikacji internetowych
 14 godzin

Liczba uczestników


Cena za uczestnika (netto)

Opinie uczestników (4)

Nadchodzące szkolenia