Plan Szkolenia

Object-Oriented Programming

 • Obiekt terminologiczny
 • Deklarowanie klas i konstruktorów
 • Tworzenie i używanie obiektów
 • Właściwości i metody
 • Dziedzictwo
 • Access modyfikatory
 • Metody magiczne
 • Deklarowanie i używanie interfejsów
 • Obsługa wyjątków

Databases

 • Metody przechowywania danych
 • Rozszerzenie PDO
 • Łączenie się z bazą danych za pomocą PDO
 • Operacje na danych
 • Błąd obsługi PDO
 • Transakcje
 • Klucze podstawowe
 • Dołącza
 • Funkcje agregujące i grupowanie

Programming interfejsy

 • Usługi architektoniczne
 • Dodanie do systemowego API
 • Format danych JSON i XML
 • Usługi RESTful
 • Projektowanie serwisu internetowego

Design Patterns

 • Czym są wzorce projektowe
 • Wzór Singletona
 • Wzór fabryczny
 • Kontroler widoku modelu MVC

Efektywność

 • Wydajność aplikacji badawczych
 • Pamięć podręczna kodu

Bezpieczeństwo

 • Filtrowanie wejścia
 • Utrwalenie sesji
 • Przejmowanie sesji
 • SQL wtrysk
 • Przechowywanie haseł
 • SSL

Wymagania

Wymaga podstawowej znajomości programowania w PHP i HTML.

 21 godzin

Liczba uczestnikówCena za uczestnika (netto)

Opinie uczestników (1)

Powiązane Kategorie