Szkolenia C++

Szkolenia C++

Praktyczne szkolenia na żywo z programowania w C++ prezentują kompleksowo język obiektowy C++ oraz jego wykorzystanie na prostych przykładach. Omawiane są także standardowe mechanizmy oraz biblioteki.
Szkolenie z programowania w C++ jest dostępne jako "szkolenie stacjonarne" lub "szkolenie online na żywo".
Szkolenie stacjonarne może odbywać się lokalnie w siedzibie klienta w Polsce lub w ośrodkach szkoleniowych NobleProg w Polsce. Zdalne szkolenie online odbywa się za pomocą interaktywnego, zdalnego pulpitu DaDesktop .

NobleProg -- Twój lokalny dostawca szkoleń.

Opinie uczestników

★★★★★
★★★★★

Plany szkoleń z technologii C++

Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
35 godzin
The course presents a comprehensive object-oriented language C++ and its use of simple examples. These are the standard mechanisms and library
14 godzin
This is a 2 day course aimed at C++ programmers who are interested in applying the new C++11 standard in their industry. It is particularly useful for financial applications developers covering all new features with coding examples to be executed within the lab
14 godzin
Jest to specjalistyczny kurs rozwoju HMI przeznaczony dla profesjonalistów z branży motoryzacyjnej, którzy są zaangażowani w rozwój zaawansowanych samochodowych systemów informacyjno-rozrywkowych
21 godzin
Ten trzydniowy kurs obejmuje podstawy zabezpieczania kodu C / C++ przed złośliwymi użytkownikami, którzy mogą wykorzystać wiele luk w kodzie z zarządzaniem pamięcią i obsługą danych wejściowych, kurs obejmuje zasady pisania bezpiecznego kodu.
35 godzin
Jest to zaawansowany C++ kurs szkoleniowy koncentrujący się na tworzeniu i projektowaniu oprogramowania zorientowanego obiektowo (OO) za pomocą C++ języka programowania;
7 godzin
In this course, participants will learn C++ concepts and programming skills.
49 godzin
Głębokie szkolenie C++ obejmujące modelowanie metod ilościowych i wprowadzenie ogromnego projektu dla stażystów, aby mieli rzeczywiste praktyczne doświadczenie z C++ dla kwantów.
21 godzin
Unreal Engine to wiodący w branży zestaw narzędzi do tworzenia gier 3D. Został on wykorzystany do stworzenia wielu współczesnych gier i serii, w tym Borderlands, Gears of War, BioShock i Mass Effect. To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo obejmuje podstawy tworzenia gier z Unreal Engine 4, dając uczestnikom szansę na stworzenie własnej przykładowej gry. Format kursu Dyskusja + silny nacisk na praktyczne projektowanie i rozwój. Okazjonalne quizy mierzące postępy i zrozumienie. Dużo informacji zwrotnych i zaangażowania ze strony instruktora.
21 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce provides in-depth coverage of Qt and its modules. By the end of this training, participants will have the necessary knowledge and practice to develop their own C++ application using Qt.
21 godzin
This training intends to introduce C++ as the common extension of C when applying object-oriented embedded system development. Since C++ encloses C, this training takes us from C to C++ in a natural way, and looks under the hood of how C++ is implemented. This is especially valuable to comprehend when applying C++ in an embedded resource limited environment.  The C++ standard has recently been undergoing a major revision, a.k.a. as C++11, and a new one is on its way, C++14. This course addresses subjects brought in with these revisions that are especially useful like high performance memory management, concurrency making use of a multicore environment, and bare-metal close to the hardware programming. GOAL/BENEFITS The major objective of this class is that you shall be able to use C++ in a “correct way”.
 • Introduce C++ as an object oriented language alternative in an embedded system context
 • Show the similarities ‑ and differences ‑ with the C language
 • Comprehend different memory management strategies – especially the move semantics introduced with C++11
 • Look under the hood and understand what different paradigms in C++ leads to in machine code
 • Use templates to achieve type safe high order abstractions for bare-metal close to the hardware programming – memory mapped I/O as well as interrupts – especially the variadic templates introduced with C++11
 • Provide some useful design patterns especially applicable in an embedded context
 • A few exercises in order to practice some concepts
AUDIENCE/PARTICIPANTS This training is aimed C++- programmers who intend to start using C++ in an embedded system context. PREVIOUS KNOWLEDGE The course requires basic knowledge in C++ programming, corresponding to our trainings ”C++ – Level 1” and ”C++ Level 2 – Introducing C++11”. PRACTICAL EXERCISES During the training you will practice the presented concepts in a number of exercises. We will use the open and free integrated development environment from Eclipse
21 godzin
Is C++ suitable for embedded systems such as microcontrollers and real-time-operating-systems? Should object-oriented-programming be used in microcontrollers? Is C++ too far removed from the hardware to be efficient? This instructor-led, live training addresses these questions and demonstrates through discussion and practice how C++ can be used to develop embedded systems with code that is accurate, readable, and efficient. Participants put theory into practice through the creation of a sample embedded application in C++. By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand the principles of object-oriented modelling, embedded software programming and real-time programming
 • Produce code for embedded systems that is small, fast and safe
 • Avoid code bloat from templates, exceptions, and other language features
 • Understand the issues related to using C++ in safety-critical and real-time systems
 • Debug a C++ program on a target device
Audience
 • Developers
 • Designers
Format of the course
 • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
7 godzin
C++ 17 (C++17) to najnowsza wersja języka programowania C++. Dodaje kilka nowych "dużych" funkcji językowych, aby pomóc programistom pisać prostszy, czystszy i bardziej wyrazisty kod. W tym prowadzonym przez instruktora szkoleniu na żywo uczestnicy poznają najważniejsze nowe funkcje C++ 17', przechodząc przez proces tworzenia przykładowej aplikacji C++. Studia przypadków i interaktywne dyskusje zostaną połączone z praktyczną praktyką, aby zademonstrować, jak uzyskać maksymalne korzyści z C++ 17. Pod koniec tego kursu uczestnicy będą mieli wiedzę i praktykę, aby jak najlepiej wykorzystać C++ 17 do pisania bardziej przejrzystego, prostszego i wyższej jakości C++ kodu. Publiczność
  Programiści średniozaawansowani C++
Format kursu
  Część wykładu, część dyskusji, ćwiczenia i ciężka praktyka praktyczna
14 godzin
LaTex to swobodnie rozpowszechniany język przygotowywania dokumentów typu open source, używany przez naukowców, badaczy, pisarzy i wydawców składających i drukujących swoje prace z najwyższą jakością typograficzną, przy użyciu predefiniowanego, profesjonalnego układu. Jest najczęściej używany do artykułów w czasopismach, średnich i dużych dokumentów technicznych lub naukowych, prac dyplomowych i złożonych raportów. W przeciwieństwie do edytorów tekstu WYSIWYG, LaTex łączy polecenia programistyczne i tekst, aby umożliwić autorowi skupienie się na treści, a nie na problemach z formatowaniem, takich jak odniesienia do numerów wewnętrznych, cytaty bibliograficzne lub spójne formatowanie.
28 godzin
Szkolenie przeznaczone jest dla programistów, którzy w swojej codziennej pracy posługują się językiem C++ na poziomie zaawansowanym i średnio zaawansowanym. Zajęcia skupiają się na prezentowaniu zagadnień związanych z programowaniem wielowątkowym oraz budowaniem architektury aplikacji począwszy od jej struktury a zakończywszy na aspektach technicznych procesów wytwórczych (testowanie, debugowanie). Kurs obejmuje zagadnienia teoretyczne i praktyczne których znajomość umożliwia oszacowanie wydajności przyszłej aplikacji oraz stabilności. Prezentowany jest także zakres zastosowań wzorców projektowych wielowątkowości oraz problemy synchronizacji w klasycznych wzorcach GoF. Jako standard podstawowy, przyjęto standard języka C++14. Niemniej jednak zagadnienia obejmują także nowsze standardy języka (do C++2a). Dodatkowo poruszane są także zagadnienia związane ze współpracą z systemem operacyjnym GNU/Linux oraz różnice implementacji biblioteki standardowej i biblioteki Boost. Stosowane środki dydaktyczne:
 • Wykład wraz z quizem sprawdzającym wiedzę
 • Ćwiczenia interaktywne
 • Uzupełnianie powierzonego kodu
 • Proste samodzielne tworzenie kodu (od podstaw)
 • Mikro-projekt
14 godzin
Programowanie funkcjonalne to ocena funkcji matematycznych dla rozwiązań obliczeniowych. Wraz z C++,  programowanie funkcjonalne pozwala użytkownikom tworzyć złożone elementy i struktury dla aplikacji internetowych, które nie są podatne na efekty uboczne i mutacje. Szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla twórców stron internetowych, którzy chcą funkcjonować z C++ Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Korzystanie z rozwiązań programowania funkcjonalnego w celu poprawy wydajności aplikacji internetowych. Unikanie mutacji danych i efektów ubocznych dzięki programowaniu funkcjonalnemu. Tworzenie aplikacji internetowych w stylu programowania funkcjonalnego.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
35 godzin
C++ to obiektowy język programowania oparty na języku C. Qt to framework do tworzenia graficznych interfejsów użytkownika dla aplikacji C++. Rozproszone aplikacje C++ często używają biblioteki komunikatów, takiej jak ZeroMQ, do asynchronicznej komunikacji z innymi komponentami, usługami i aplikacjami. Wiadomości są najpierw serializowane przy użyciu protokołu serializacji, takiego jak Protocol Buffers, który umożliwia przesyłanie wiadomości jako skompilowanych bajtów, które są mniejsze i lżejsze niż pliki JSON lub XML. To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo (w trybie online lub na miejscu) zapewnia wstępne omówienie języka C++, frameworka GUI Qt i różnych technologii komunikacyjnych, takich jak ZeroMQ i Protocol Buffers, które można wykorzystać do pisania aplikacji rozproszonych. Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą mieli niezbędną wiedzę i praktykę do napisania i skompilowania aplikacji przy użyciu C++, Qt i gcc w systemie Linux Centos 6/7. Uczestnicy zintegrują również możliwości asynchronicznego przesyłania wiadomości przy użyciu Zero MQ i buforów protokołów. Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
35 godzin
C++ to wieloplatformowy, obiektowy język programowania przeznaczony dla dużych systemów i aplikacji o ograniczonych zasobach, charakteryzujący się przejrzystą strukturą, możliwością ponownego wykorzystania kodu, elastycznością i wydajnością. To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla programistów, którzy chcą korzystać z zaawansowanych C++ technik programowania do tworzenia złożonych, bezpiecznych i wydajnych systemów i aplikacji. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Konfigurowanie środowiska programistycznego zawierającego wszystkie biblioteki, pakiety i struktury C++. Zrozumienie funkcji, komponentów i podstawowych elementów C++. Tworzenie złożonych aplikacji C++ przy użyciu zaawansowanych technik programowania. Dowiedz się, jak pisać czytelny, szybki i bezpieczny kod w C++. Poznanie typowych pułapek bezpieczeństwa w języku C++ i sposobów ich łagodzenia. Wdrożyć strategie testowania jakości kodu i kontroli bezpieczeństwa. Korzystać z narzędzi diagnostycznych i debugowania w rozwoju C++.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.

Last Updated:

Szkolenie C++, C++ boot camp, Szkolenia Zdalne C++, szkolenie wieczorowe C++, szkolenie weekendowe C++, Kurs C++,Kursy C++, Trener C++, instruktor C++, kurs zdalny C++, edukacja zdalna C++, nauczanie wirtualne C++, lekcje UML, nauka przez internet C++, e-learning C++, kurs online C++, wykładowca C++

Kursy w promocyjnej cenie

No course discounts for now.

Newsletter z promocjami

Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj informacje o aktualnych zniżkach na kursy otwarte.
Szanujemy Twoją prywatność, dlatego Twój e-mail będzie wykorzystywany jedynie w celu wysyłki naszego newslettera, nie będzie udostępniony ani sprzedany osobom trzecim.
W dowolnej chwili możesz zmienić swoje preferencje co do otrzymywanego newslettera bądź całkowicie się z niego wypisać.

Zaufali nam

This site in other countries/regions