Szkolenia C++

Szkolenia C++

Praktyczne szkolenia na żywo z programowania w C++ prezentują kompleksowo język obiektowy C++ oraz jego wykorzystanie na prostych przykładach. Omawiane są także standardowe mechanizmy oraz biblioteki.
Szkolenie z programowania w C++ jest dostępne jako "szkolenie stacjonarne" lub "szkolenie online na żywo".
Szkolenie stacjonarne może odbywać się lokalnie w siedzibie klienta w Polsce lub w ośrodkach szkoleniowych NobleProg w Polsce. Zdalne szkolenie online odbywa się za pomocą interaktywnego, zdalnego pulpitu DaDesktop .

NobleProg -- Twój lokalny dostawca szkoleń.

Opinie uczestników

★★★★★
★★★★★

Plany szkoleń z technologii C++

Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
35 godzin
The course presents a comprehensive object-oriented language C++ and its use of simple examples. These are the standard mechanisms and library
14 godzin
This is a 2 day course aimed at C++ programmers who are interested in applying the new C++11 standard in their industry. It is particularly useful for financial applications developers covering all new features with coding examples to be executed within the lab
14 godzin
Jest to specjalistyczny kurs rozwoju interfejsu HMI przeznaczony dla profesjonalistów z branży motoryzacyjnej, którzy są zaangażowani w rozwój zaawansowanego samochodowego systemu informacyjno-rozrywkowego
21 godzin
Ten trzydniowy kurs obejmuje podstawy zabezpieczania kodu C / C++ przed złośliwymi użytkownikami, którzy mogą wykorzystać wiele luk w kodzie za pomocą zarządzania pamięcią i obsługi danych wejściowych. Kurs obejmuje zasady pisania bezpiecznego kodu.
35 godzin
Jest to zaawansowany kurs szkoleniowy C++ skupiający się na programowaniu obiektowym (OO) i projektowaniu w C++ programowania C++ .
7 godzin
In this course, participants will learn C++ concepts and programming skills.
49 godzin
Głębokie szkolenie C++ obejmujące modelowanie metod ilościowych i wprowadzenie ogromnego projektu dla uczestników, którzy będą mieli praktyczne doświadczenie z C++ dla Quants
21 godzin
Unreal Engine to wiodący w branży zestaw narzędzi do tworzenia gier do tworzenia gier 3D. Został wykorzystany do opracowania wielu dzisiejszych gier i serii, w tym Borderlands, Gears of War, Bio Shock i Mass Effect. Ten prowadzony przez instruktora trening na żywo obejmuje podstawy tworzenia gier w Unreal Engine 4, dając jednocześnie uczestnikom szansę na stworzenie własnej gry próbnej.
  Format kursu
  • Dyskusja + silny nacisk na praktyczne projektowanie i rozwój. Okazjonalne quizy do pomiaru postępu i zrozumienia. Wiele informacji zwrotnych od instruktora i zaangażowania.
  21 godzin
  This instructor-led, live training in w Polsce provides in-depth coverage of Qt and its modules. By the end of this training, participants will have the necessary knowledge and practice to develop their own C++ application using Qt.
  21 godzin
  This training intends to introduce C++ as the common extension of C when applying object-oriented embedded system development. Since C++ encloses C, this training takes us from C to C++ in a natural way, and looks under the hood of how C++ is implemented. This is especially valuable to comprehend when applying C++ in an embedded resource limited environment.  The C++ standard has recently been undergoing a major revision, a.k.a. as C++11, and a new one is on its way, C++14. This course addresses subjects brought in with these revisions that are especially useful like high performance memory management, concurrency making use of a multicore environment, and bare-metal close to the hardware programming. GOAL/BENEFITS The major objective of this class is that you shall be able to use C++ in a “correct way”.
  • Introduce C++ as an object oriented language alternative in an embedded system context
  • Show the similarities ‑ and differences ‑ with the C language
  • Comprehend different memory management strategies – especially the move semantics introduced with C++11
  • Look under the hood and understand what different paradigms in C++ leads to in machine code
  • Use templates to achieve type safe high order abstractions for bare-metal close to the hardware programming – memory mapped I/O as well as interrupts – especially the variadic templates introduced with C++11
  • Provide some useful design patterns especially applicable in an embedded context
  • A few exercises in order to practice some concepts
  AUDIENCE/PARTICIPANTS This training is aimed C++- programmers who intend to start using C++ in an embedded system context. PREVIOUS KNOWLEDGE The course requires basic knowledge in C++ programming, corresponding to our trainings ”C++ – Level 1” and ”C++ Level 2 – Introducing C++11”. PRACTICAL EXERCISES During the training you will practice the presented concepts in a number of exercises. We will use the open and free integrated development environment from Eclipse
  21 godzin
  Is C++ suitable for embedded systems such as microcontrollers and real-time-operating-systems? Should object-oriented-programming be used in microcontrollers? Is C++ too far removed from the hardware to be efficient? This instructor-led, live training addresses these questions and demonstrates through discussion and practice how C++ can be used to develop embedded systems with code that is accurate, readable, and efficient. Participants put theory into practice through the creation of a sample embedded application in C++. By the end of this training, participants will be able to:
  • Understand the principles of object-oriented modelling, embedded software programming and real-time programming
  • Produce code for embedded systems that is small, fast and safe
  • Avoid code bloat from templates, exceptions, and other language features
  • Understand the issues related to using C++ in safety-critical and real-time systems
  • Debug a C++ program on a target device
  Audience
  • Developers
  • Designers
  Format of the course
  • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
  7 godzin
  C++ 17 ( C++ 17) to najnowsza wersja C++ programowania C++ . Dodaje kilka nowych „dużych” funkcji językowych w celu pomocy programistom w pisaniu prostszego, czystszego i bardziej ekspresyjnego kodu. W tym prowadzonym przez instruktora szkoleniu na żywo uczestnicy dowiedzą się o najważniejszych nowych funkcjach C++ 17 podczas tworzenia przykładowej aplikacji C++ . Studia przypadków i interaktywne dyskusje zostaną połączone z praktyczną praktyką, aby zademonstrować, jak uzyskać maksymalne korzyści z C++ 17. Pod koniec tego kursu uczestnicy będą mieli wiedzę i praktykę, aby jak najlepiej wykorzystać C++ 17 do pisania jaśniejszy, prostszy, wyższej jakości kod C++ . Publiczność
  • Pośredni programiści C++
  Format kursu
  • Wykład częściowy, dyskusja częściowa, ćwiczenia i ciężka praktyka praktyczna
  28 godzin
  Szkolenie przeznaczone jest dla programistów, którzy w swojej codziennej pracy posługują się językiem C++ na poziomie zaawansowanym i średnio zaawansowanym. Zajęcia skupiają się na prezentowaniu zagadnień związanych z programowaniem wielowątkowym oraz budowaniem architektury aplikacji począwszy od jej struktury a zakończywszy na aspektach technicznych procesów wytwórczych (testowanie, debugowanie). Kurs obejmuje zagadnienia teoretyczne i praktyczne których znajomość umożliwia oszacowanie wydajności przyszłej aplikacji oraz stabilności. Prezentowany jest także zakres zastosowań wzorców projektowych wielowątkowości oraz problemy synchronizacji w klasycznych wzorcach GoF. Jako standard podstawowy, przyjęto standard języka C++14. Niemniej jednak zagadnienia obejmują także nowsze standardy języka (do C++2a). Dodatkowo poruszane są także zagadnienia związane ze współpracą z systemem operacyjnym GNU/Linux oraz różnice implementacji biblioteki standardowej i biblioteki Boost. Stosowane środki dydaktyczne:
  • Wykład wraz z quizem sprawdzającym wiedzę
  • Ćwiczenia interaktywne
  • Uzupełnianie powierzonego kodu
  • Proste samodzielne tworzenie kodu (od podstaw)
  • Mikro-projekt
  14 godzin
  Programowanie funkcjonalne to ocena funkcji matematycznych dla rozwiązań komputerowych. Wraz z funkcyjnym programowaniem użytkownicy mogą tworzyć złożone elementy i struktury dla aplikacji internetowych, które nie są narażone na skutki uboczne i mutacje. Ten instruktor prowadzony, szkolenia na żywo (online lub on-site) jest skierowany do deweloperów sieci Web, którzy chcą funkcjonalny program z C++ Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą mogli:
   Korzystaj z funkcyjnych rozwiązań programowania w celu poprawy wydajności aplikacji internetowych. Unikaj mutacji danych i skutków ubocznych za pomocą programowania funkcjonalnego. Tworzenie aplikacji internetowych w funkcjonalnym stylu programowania.
  Format kursu
   Interaktywne wykłady i dyskusje. Dużo ćwiczeń i praktyk. Wdrażanie rąk w środowisku Live-Lab.
  Opcje dostosowania kursu
   Aby poprosić o dostosowane szkolenie dla tego kursu, prosimy o kontakt, aby zorganizować.
  35 godzin
  C++ jest językiem programowania zorientowanym na obiekty opartym na C. Qt jest ramy do opracowania GUI dla aplikacji C++. Dystrybuowane C++ aplikacje często korzystają z biblioteki wiadomości, takich jak ZeroMQ, aby komunikować się asynchronicznie z innymi komponentami, usługami i aplikacjami. Wiadomości są po raz pierwszy serializowane za pomocą protokołu serializacji, takiego jak Protokol Buffers, który umożliwia przesyłanie wiadomości jako kompilowanych bajtów, które są mniejsze i lżejsze niż pliki JSON lub XML. Ten instruktor prowadzony, szkolenie na żywo (online lub on-site) zapewnia wstępne pokrycie C++, Qt ram GUI i różnych technologii komunikacji, takich jak ZeroMQ i Protokol Buffers, które mogą być wykorzystywane do pisania rozproszonych aplikacji. Do końca tego szkolenia uczestnicy będą mieli niezbędne wiedzę i praktykę do pisania i sporządzania wniosku za pomocą C++, Qt i gcc na Linux Centos 6/7. Uczestnicy integrują również asynchroniczne możliwości wiadomości za pomocą Zero MQ i Protocol Buffers. Format kursu
   Interaktywne wykłady i dyskusje. Dużo ćwiczeń i praktyk. Wdrażanie rąk w środowisku Live-Lab.
  Opcje dostosowania kursu
   Aby poprosić o dostosowane szkolenie dla tego kursu, prosimy o kontakt, aby zorganizować.
  35 godzin
  This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at developers who wish to use advanced C++ programming techniques to develop complex, secure, and high-performance systems and applications. By the end of this training, participants will be able to:
  • Set up a development environment that includes all C++ libraries, packages and frameworks.
  • Understand the features, components, and basic elements of C++.
  • Create complex C++ applications using advanced programming techniques.
  • Learn how to write readable, fast, and secure code in C++.
  • Know the common security pitfalls in C++ language and how to mitigate them.
  • Implement test strategies for code quality and security control.
  • Use the diagnostics and debugging tools in C++ development.

  Last Updated:

  Nadchodzące szkolenia z technologii C++

  Szkolenie C++, C++ boot camp, Szkolenia Zdalne C++, szkolenie wieczorowe C++, szkolenie weekendowe C++, Kurs C++,Kursy C++, Trener C++, instruktor C++, kurs zdalny C++, edukacja zdalna C++, nauczanie wirtualne C++, lekcje UML, nauka przez internet C++, e-learning C++, kurs online C++, wykładowca C++

  Kursy w promocyjnej cenie

  Newsletter z promocjami

  Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj informacje o aktualnych zniżkach na kursy otwarte.
  Szanujemy Twoją prywatność, dlatego Twój e-mail będzie wykorzystywany jedynie w celu wysyłki naszego newslettera, nie będzie udostępniony ani sprzedany osobom trzecim.
  W dowolnej chwili możesz zmienić swoje preferencje co do otrzymywanego newslettera bądź całkowicie się z niego wypisać.

  Zaufali nam

  This site in other countries/regions