Szkolenia C++

Szkolenia C++

Praktyczne szkolenia na żywo z programowania w C++ prezentują kompleksowo język obiektowy C++ oraz jego wykorzystanie na prostych przykładach. Omawiane są także standardowe mechanizmy oraz biblioteki.
Szkolenie z programowania w C++ jest dostępne jako "szkolenie stacjonarne" lub "szkolenie online na żywo".
Szkolenie stacjonarne może odbywać się lokalnie w siedzibie klienta w Polsce lub w ośrodkach szkoleniowych NobleProg w Polsce. Zdalne szkolenie online odbywa się za pomocą interaktywnego, zdalnego pulpitu DaDesktop .

NobleProg -- Twój lokalny dostawca szkoleń.

Opinie uczestników

★★★★★
★★★★★

Plany szkoleń z technologii C++

Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
35 godzin
Opis
Kurs omawia kompleksowo język obiektowy C++ oraz jego wykorzystanie na prostych przykładach. Omawiane są także standardowe mechanizmy oraz biblioteki.
14 godzin
Opis
Jest to 2-dniowy kurs skierowany do programistów C++ którzy są zainteresowani zastosowaniem nowego standardu C++ 11 w swojej branży. Jest to szczególnie przydatne dla programistów aplikacji finansowych obejmujących wszystkie nowe funkcje z przykładami kodowania do wykonania w laboratorium
14 godzin
Opis
Jest to specjalistyczny kurs rozwoju interfejsu HMI przeznaczony dla profesjonalistów z branży motoryzacyjnej, którzy są zaangażowani w rozwój zaawansowanego samochodowego systemu informacyjno-rozrywkowego
21 godzin
Opis
Ten trzydniowy kurs obejmuje podstawy zabezpieczania kodu C / C++ przed złośliwymi użytkownikami, którzy mogą wykorzystać wiele luk w kodzie za pomocą zarządzania pamięcią i obsługi danych wejściowych. Kurs obejmuje zasady pisania bezpiecznego kodu.
35 godzin
Opis
Jest to zaawansowany kurs szkoleniowy C++ skupiający się na programowaniu obiektowym (OO) i projektowaniu w C++ programowania C++ .
7 godzin
Opis
In this course, participants will learn C++ concepts and programming skills.
49 godzin
Opis
Głębokie szkolenie C++ obejmujące modelowanie metod ilościowych i wprowadzenie ogromnego projektu dla uczestników, którzy będą mieli praktyczne doświadczenie z C++ dla Quants
21 godzin
Opis
Unreal Engine to wiodący w branży zestaw narzędzi do tworzenia gier do tworzenia gier 3D. Został wykorzystany do opracowania wielu dzisiejszych gier i serii, w tym Borderlands, Gears of War, Bio Shock i Mass Effect.

Ten prowadzony przez instruktora trening na żywo obejmuje podstawy tworzenia gier w Unreal Engine 4, dając jednocześnie uczestnikom szansę na stworzenie własnej gry próbnej.

Format kursu

- Dyskusja + silny nacisk na praktyczne projektowanie i rozwój. Okazjonalne quizy do pomiaru postępu i zrozumienia. Wiele informacji zwrotnych od instruktora i zaangażowania.
21 godzin
Opis
This training intends to introduce C++ as the common extension of C when applying object-oriented embedded system development. Since C++ encloses C, this training takes us from C to C++ in a natural way, and looks under the hood of how C++ is implemented. This is especially valuable to comprehend when applying C++ in an embedded resource limited environment. The C++ standard has recently been undergoing a major revision, a.k.a. as C++11, and a new one is on its way, C++14. This course addresses subjects brought in with these revisions that are especially useful like high performance memory management, concurrency making use of a multicore environment, and bare-metal close to the hardware programming.

GOAL/BENEFITS

The major objective of this class is that you shall be able to use C++ in a “correct way”.

- Introduce C++ as an object oriented language alternative in an embedded system context
- Show the similarities ‑ and differences ‑ with the C language
- Comprehend different memory management strategies – especially the move semantics introduced with C++11
- Look under the hood and understand what different paradigms in C++ leads to in machine code
- Use templates to achieve type safe high order abstractions for bare-metal close to the hardware programming – memory mapped I/O as well as interrupts – especially the variadic templates introduced with C++11
- Provide some useful design patterns especially applicable in an embedded context
- A few exercises in order to practice some concepts

AUDIENCE/PARTICIPANTS

This training is aimed C++- programmers who intend to start using C++ in an embedded system context.

PREVIOUS KNOWLEDGE

The course requires basic knowledge in C++ programming, corresponding to our trainings ”C++ – Level 1” and ”C++ Level 2 – Introducing C++11”.

PRACTICAL EXERCISES

During the training you will practice the presented concepts in a number of exercises. We will use the open and free integrated development environment from Eclipse
21 godzin
Opis
Is C++ suitable for embedded systems such as microcontrollers and real-time-operating-systems?

Should object-oriented-programming be used in microcontrollers?

Is C++ too far removed from the hardware to be efficient?

This instructor-led, live training addresses these questions and demonstrates through discussion and practice how C++ can be used to develop embedded systems with code that is accurate, readable, and efficient. Participants put theory into practice through the creation of a sample embedded application in C++.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the principles of object-oriented modelling, embedded software programming and real-time programming
- Produce code for embedded systems that is small, fast and safe
- Avoid code bloat from templates, exceptions, and other language features
- Understand the issues related to using C++ in safety-critical and real-time systems
- Debug a C++ program on a target device

Audience

- Developers
- Designers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
7 godzin
Opis
C++ 17 ( C++ 17) to najnowsza wersja C++ programowania C++ . Dodaje kilka nowych „dużych” funkcji językowych w celu pomocy programistom w pisaniu prostszego, czystszego i bardziej ekspresyjnego kodu.

W tym prowadzonym przez instruktora szkoleniu na żywo uczestnicy dowiedzą się o najważniejszych nowych funkcjach C++ 17 podczas tworzenia przykładowej aplikacji C++ . Studia przypadków i interaktywne dyskusje zostaną połączone z praktyczną praktyką, aby zademonstrować, jak uzyskać maksymalne korzyści z C++ 17. Pod koniec tego kursu uczestnicy będą mieli wiedzę i praktykę, aby jak najlepiej wykorzystać C++ 17 do pisania jaśniejszy, prostszy, wyższej jakości kod C++ .

Publiczność

- Pośredni programiści C++

Format kursu

- Wykład częściowy, dyskusja częściowa, ćwiczenia i ciężka praktyka praktyczna
28 godzin
Opis
Szkolenie przeznaczone jest dla programistów, którzy w swojej codziennej pracy posługują się językiem C++ na poziomie zaawansowanym i średnio zaawansowanym. Zajęcia skupiają się na prezentowaniu zagadnień związanych z programowaniem wielowątkowym oraz budowaniem architektury aplikacji począwszy od jej struktury a zakończywszy na aspektach technicznych procesów wytwórczych (testowanie, debugowanie). Kurs obejmuje zagadnienia teoretyczne i praktyczne których znajomość umożliwia oszacowanie wydajności przyszłej aplikacji oraz stabilności. Prezentowany jest także zakres zastosowań wzorców projektowych wielowątkowości oraz problemy synchronizacji w klasycznych wzorcach GoF. Jako standard podstawowy, przyjęto standard języka C++14. Niemniej jednak zagadnienia obejmują także nowsze standardy języka (do C++2a). Dodatkowo poruszane są także zagadnienia związane ze współpracą z systemem operacyjnym GNU/Linux oraz różnice implementacji biblioteki standardowej i biblioteki Boost.

Stosowane środki dydaktyczne:

- Wykład wraz z quizem sprawdzającym wiedzę
- Ćwiczenia interaktywne
- Uzupełnianie powierzonego kodu
- Proste samodzielne tworzenie kodu (od podstaw)
- Mikro-projekt
14 godzin
Opis
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at web developers who wish to functional program with C++

By the end of this training, participants will be able to:

- Use functional programming solutions to improve the performance of web applications.
- Avoid data mutation and side effects with functional programming.
- Create web applications in a functional programming style.
35 godzin
Opis
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) provides introductory coverage of C++, the Qt GUI framework, and various communication technologies such as ZeroMQ and Protocol Buffers that can be used for writing distributed applications.

By the end of this training, participants will have the necessary knowledge and practice to write and compile an application using C++, Qt and gcc on Linux Centos 6/7. Participants will also integrate asynchronous messaging capabilities using Zero MQ and Protocol Buffers.

Nadchodzące szkolenia z technologii C++

Szkolenie C++, C++ boot camp, Szkolenia Zdalne C++, szkolenie wieczorowe C++, szkolenie weekendowe C++, Kurs C++,Kursy C++, Trener C++, instruktor C++, kurs zdalny C++, edukacja zdalna C++, nauczanie wirtualne C++, lekcje UML, nauka przez internet C++, e-learning C++, kurs online C++, wykładowca C++

Kursy w promocyjnej cenie

Newsletter z promocjami

Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj informacje o aktualnych zniżkach na kursy otwarte.
Szanujemy Twoją prywatność, dlatego Twój e-mail będzie wykorzystywany jedynie w celu wysyłki naszego newslettera, nie będzie udostępniony ani sprzedany osobom trzecim.
W dowolnej chwili możesz zmienić swoje preferencje co do otrzymywanego newslettera bądź całkowicie się z niego wypisać.

Zaufali nam

This site in other countries/regions