Plan Szkolenia

Wprowadzenie

Funkcjonalność Programming w szczegółach

 • Programowanie obiektowe a programowanie funkcjonalne
 • Funkcje pierwszej klasy i funkcje wyższego rzędu

Funkcjonalny Programming w C++

 • Pisanie kodu w stylu funkcjonalnym
 • Tworzenie funkcji lambda
 • Przechwytywanie obiektów
 • Łączenie funkcji

Metaprogramowanie i funkcjonalne Reactive Programming

 • Stosowanie współczynników
 • Korzystanie z bibliotek szablonów C++ i bibliotek programowania funkcjonalnego
 • Praca z rozszerzeniami Reactive i biblioteką RxCpp

Funkcjonalny C++ Rozwój

 • Tworzenie aplikacji
 • Korzystanie z funkcji wyższego rzędu
 • Praca z obsługą błędów
 • Implementowanie funktorów i monad
 • Refaktoryzacja kodu
 • Pisanie testów jednostkowych
 • Profilowanie wydajności
 • Aplikacje wielowątkowe

Podsumowanie i wnioski

Wymagania

Wymagania wstępne

 • Zrozumienie programowania proceduralnego/obiektowego
 • Podstawowe doświadczenie z C++

Publiczność

 • Web Developerzy
 14 godzin

Liczba uczestnikówCena za uczestnika (netto)

Opinie uczestników (5)

Powiązane Kategorie