Plan Szkolenia

Wprowadzenie

Przegląd funkcji C++ i QT

Konfiguracja środowiska programistycznego na Linux Centos 6/7.

Tworzenie przykładowej C++ aplikacji

Wdrażanie graficznego interfejsu użytkownika za pomocą QT

Obiekty i podstawowe typy

Modele i widoki

Widżety i projektant

Aplikacje i malowanie

Tworzenie 2D i 3D Graphics (kwadrat, koło, wielokąty itp.)

Wielowątkowość Programming

Międzyprocesowy Communication

Zrozumienie wzorców sieciowych Communication (Request/Reply, Publish-Subscribe itp.).

Asynchroniczne przesyłanie wiadomości za pomocą ZeroMQ

Serializacja danych za pomocą buforów protokołów

Testowanie i debugowanie aplikacji

Rozwiązywanie problemów

Podsumowanie i wnioski

Wymagania

  • Znajomość podstawowych pojęć programistycznych.

Publiczność

  • Deweloperzy oprogramowania
 35 godzin

Liczba uczestników


Cena za uczestnika (netto)

Opinie uczestników (5)

Nadchodzące szkolenia

Powiązane Kategorie