Plan Szkolenia

Wprowadzenie do OpenCL

 • Informacje o GPU Oblicz
 • Model platformy
 • Model wykonania
 • Model pamięci

Środowisko dla OpenCL Rozwoju

 • Wymagania
 • Instalacja w systemie Windows
 • Kompilacja OpenCL Źródło

Programowanie językowe dostępne w OpenCL

 • Typy danych
 • Operatorzy
 • Wbudowane funkcje
 • Kwalifikatory i atrybuty
 • Typy wektorów
 • OpenCL Preprocesor C

Przykłady OpenCLprogramów

 • Proste programy
 • Dodatek wektorowy
 • Sieć lokalna i globalna

Przykłady obliczeń w OpenCL

 • Druk serwisowy
 • Operacja redukcyjna
 • Wyznaczanie histogramu
 • Zbiór Mandelbrota
 • Algorytm sortowania bitoniczny
 • Przetwarzanie obrazu

OpenCL w różnych językach

Analiza wydajności w OpenCL

Wymagania

 • Znajomość dowolnego języka programowania (strukturalnego lub obiektowego).
 21 godzin

Liczba uczestnikówCena za uczestnika

Opinie uczestników (1)

Powiązane Kategorie