Plan Szkolenia

Moduł 1

 • Wprowadzenie + referencje
 • Podstawy
 • Podstawy warsztatu
 • Przeciążenie
 • Co i w jaki sposób możemy przeciążyć.
 • Dodatkowe C++ typy (bool i referencja)
 • Przeciążenie warsztatu
 • Ups
 • Szybkie wprowadzenie do Oop
 • Zajęcia
 • Struktury
 • Access Modyfikatory
 • Konstruktor
 • funkcje domyślne/usuń
 • Składnia inicjatora/lista inicjalizacji konstruktora
 • Zajęcia warsztatowe
 • Pamięć
 • Klasyczna interakcja pamięci
 • Pamięć warsztatowa

Moduł2

 • Dziedzictwo
 • Budowa
 • Wielopostaciowość
 • Wirtualny, czysty wirtualny, abstrakcyjny, interfejs
 • Access modyfikatory
 • Dziedziczenie warsztatu (kształty)
 • Wyjątki
 • Czym oni są
 • Jak oni pracują
 • Co rzucić i co złapać
 • Wyjątki warsztatowe
 • Wyczerpanie pamięci
 • Jak jest powiadamiany
 • Jak radzić sobie
 • Nowoczesna pamięć Management
 • RAII
 • Szablony zastosowane do nowoczesnej pamięci Management (SmartPointer)
 • Standaryzowane C++11 SmartPointerów
 • Nullptr
 • Warsztaty SmartPointers
 • Przestrzenie nazw
 • Przestrzenie nazw warsztatów

Moduł3

 • Automatyczny
 • Nowe słowo kluczowe auto
 • Nowa składnia automatycznego powrotu
 • wyliczenie
 • Wyliczenia w nowym stylu
 • constexpr
 • Nowe wyrażenia stałe
 • O stałości
 • Wyjaśniono Const i Mutable
 • Lambdy i obiekty funkcyjne
 • Klasy działające jak funkcje
 • Wprowadzenie Funkcje lambda
 • Chrono
 • n wprowadzenie do nowej biblioteki Chrono

Moduł 4

 • Odlew
 • Standardowa biblioteka
 • Strunowy
 • Kontenery
 • wektor (w porównaniu)
 • Lista
 • Mapa
 • Szyk
 • Krotka
 • Listy inicjatorów
 • Iteratory
 • składnia zakresu
 • Algorytmy standardowe
 • Strumienie
 • Różne słowa kluczowe
 • statyczny
 • wyraźny

Moduł 5

 • Przenieś semantykę
 • Wprowadzenie do wartości L/R
 • Odniesienia do wartości R stosowane do przenoszenia semantyki
 • Typ Cechy
 • Uzyskiwanie informacji o czasie kompilacji
 • Konkurencja
 • Wprowadzenie do implementacji typów wątków, async/future i atomowych w C++11
 • Szablony wariadyczne — wprowadzenie do szablonów wariadycznych C++11

Wymagania

Minimum 1 rok doświadczenia na C++  

 35 godzin

Liczba uczestników


Cena za uczestnika (netto)

Opinie uczestników (3)

Nadchodzące szkolenia