Szkolenia Python

Szkolenia Python

Praktyczne szkolenia na żywo z Python

Python jest językiem programowania starającym się zawrzeć w sobie najlepsze rozwiązania i intencje innych języków, które pojawiły się i były udoskonalane w przeciągu ostatniego dwudziestolecia. Jest on interpretowanym, obiektowym, wysokopoziomowym językiem co ułatwia jego testowanie i stosowanie w sposób interaktywny. Python udostpniany jest na licencji Open Source zarządzany przez Python Software Foundation, działające na wielu platformach, takich jak: GNU/Linux, Mac OS czy Windows. Prowadzone przez naszych trenerów szkolenia budują umiejętności programowania w języku Python, wykorzystania wzorców projektowych i maszynowe uczenie wspierane przez język Python.

Szkolenie z Python jest dostępne jako "szkolenie stacjonarne" lub "szkolenie online na żywo".
Szkolenie stacjonarne może odbywać się lokalnie w siedzibie klienta w Polsce lub w ośrodkach szkoleniowych NobleProg w Polsce. Zdalne szkolenie online odbywa się za pomocą interaktywnego, zdalnego pulpitu DaDesktop .

NobleProg -- Twój lokalny dostawca szkoleń..

Opinie uczestników

★★★★★
★★★★★

Podkategorie Python

Plany szkoleń z technologii Python

Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
28 godzin
Opis
Kurs przeznaczony jest dla osób pragnących nauczyć się języka programowania Python . Nacisk kładziony jest na język Python , podstawowe biblioteki, a także na wybór najlepszych i najbardziej przydatnych bibliotek opracowanych przez społeczność Python . Python napędza firmy i jest używany przez naukowców na całym świecie - jest to jeden z najpopularniejszych języków programowania.

Kurs może być prowadzony w Python 2.7.x lub 3.x, z praktycznymi ćwiczeniami wykorzystującymi pełną moc obu wersji języka. Ten kurs może być dostarczony w dowolnym systemie operacyjnym (wszystkie wersje UNIX, w tym Linux i Mac OS X, a także Microsoft Windows).

Ćwiczenia praktyczne stanowią około 70% czasu kursu, a około 30% to pokazy i prezentacje. W trakcie kursu można zadawać dyskusje i pytania.

Uwaga: szkolenie może być dostosowane do konkretnych potrzeb na wcześniejsze żądanie przed proponowaną datą kursu.
14 godzin
Opis
Keras jest open source Python neuronowych sieci biblioteki do tworzenia głębokiego uczenia sieci neuronowych. Keras oferuje intuicyjny zestaw abstrakcji, upraszczając rozwój głębokiego uczenia się sieci neuronowych i modeli.

Ten prowadzony przez instruktora, szkolenia na żywo (na miejscu lub zdalnie) jest skierowany do inżynierów oprogramowania, którzy chcą rozwijać zaawansowane Deep Learning sieci neuronowych i modelu za pomocą Keras i Python.

Do końca tego szkolenia uczestnicy będą mogli:

- Stosuj uczenie głębokie z zastosowaniem metod uczenia nadzorowanego lub bez nadzoru.
- Opracowywanie, trenowanie i implementowanie równoczesnych sieci neuronowych i powtarzających się sieci neuronowych.
- Użyj Keras i Python do budowania modeli uczenia głębokiego, aby rozwiązywać problemy związane z obrazami, tekstem, dźwiękiem i innymi.

Format kursu

- Interaktywny wykład i dyskusja.
- Wiele ćwiczeń i praktyki.
- Praktyczne wdrożenie w środowisku laboratorium na żywo.

Opcje dostosowywania kursu

- Aby poprosić o szkolenie dostosowane do tego kursu, skontaktuj się z nami, aby umówić się.
14 godzin
Opis
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at software engineers who wish to program in Python with OpenCV 4 for deep learning.

By the end of this training, participants will be able to:

- View, load, and classify images and videos using OpenCV 4.
- Implement deep learning in OpenCV 4 with TensorFlow and Keras.
- Run deep learning models and generate impactful reports from images and videos.
14 godzin
Opis
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at data scientists who wish to program in Python and R for KNIME.

By the end of this training, participants will be able to:

- Plan, build, and deploy machine learning models in KNIME.
- Make data driven decisions for operations.
- Implement end to end data science projects.
14 godzin
Opis
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at business analysts who wish to automate trade with algorithmic trading, Python, and R.

By the end of this training, participants will be able to:

- Employ algorithms to buy and sell securities at specialized increments rapidly.
- Reduce costs associated with trade using algorithmic trading.
- Automatically monitor stock prices and place trades.
14 godzin
Opis
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at network engineers who wish to maintain, manage, and design computer networks with Python.

By the end of this training, participants will be able to:

- Optimize and leverage Paramiko, Netmiko, Napalm, Telnet, and pyntc for network automation with Python.
- Master multi-threading and multiprocessing in network automation.
- Use GNS3 and Python for network programming.
14 godzin
Opis
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at GIS analysts who wish to automate repetitive tasks in GIS processes.

By the end of this training, participants will be able to:

- Build GIS applications using Python and ArcGIS tools.
- Develop with the ArcGIS package ArcPy, using Python.
- Apply the ArcGIS modules for map automation using object classes in Python.
14 godzin
Opis
Plotly jest biblioteką wizualizacji open source do wizualizacji danych i analiz. Plotly zawiera wiele produktów, w tym Dash, Python i R Framework do budowania aplikacji analitycznych.

Ten prowadzony przez instruktora trening na żywo (na miejscu lub zdalnie) jest skierowany do analityków danych, którzy chcą budować aplikacje analityczne za pomocą Python z Plotly i Dash.

Do końca tego szkolenia uczestnicy będą mogli:

- Skonfiguruj interaktywny pulpit nawigacyjny w czasie rzeczywistym do przesyłania strumieniowego danych aktualizowanego na żywo.
- Twórz interaktywne pulpity nawigacyjne za pomocą Python dla rozwiązań do nauki o danych.
- Bezpieczne interaktywne pulpity nawigacyjne z zaawansowanymi metodami uwierzytelniania.

Format kursu

- Interaktywny wykład i dyskusja.
- Wiele ćwiczeń i praktyki.
- Praktyczne wdrożenie w środowisku laboratorium na żywo.

Opcje dostosowywania kursu

- Aby poprosić o szkolenie dostosowane do tego kursu, skontaktuj się z nami, aby umówić się.
35 godzin
Opis
To jest 5-dniowe wprowadzenie do Data Science i AI.

Kurs jest dostarczany z przykładami i ćwiczeniami wykorzystującymi Python
14 godzin
Opis
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at web developers who wish to parallel program with Python.

By the end of this training, participants will be able to:

- Implement parallel programming techniques for performance improvements.
- Synchronize threads and use multi-threading.
- Execute distributed computational tasks.
- Use parallel processing solutions for web applications.
14 godzin
Opis
Kali Linux jest Linux dystrybucji stworzonej dla cyfrowych Forensics i testów penetracyjnych. Dzięki Pythonużytkownicy mogą rozwijać programy testów penetracyjnych w Kali Linux.

Ten prowadzony przez instruktora, szkolenia na żywo (na miejscu lub zdalnie) jest skierowany do testerów penetracji, inżynierów bezpieczeństwa i etycznych hakerów, którzy chcą penetrować sieci testowe w Kali Linux za pomocą Python.

Do końca tego szkolenia uczestnicy będą mogli:

- Tworzenie programów Python w poszukiwaniu luk w zabezpieczeniach sieci.
- Eksploruj i korzystaj z powłoki internetowej Kali oraz shellcode w exploitów.
- Zastosuj różne narzędzia Kali do testów penetracyjnych.
- Wykorzystywanie systemów z kodem Python.

Format kursu

- Interaktywny wykład i dyskusja.
- Wiele ćwiczeń i praktyki.
- Praktyczne wdrożenie w środowisku laboratorium na żywo.

Opcje dostosowywania kursu

- Aby poprosić o szkolenie dostosowane do tego kursu, skontaktuj się z nami, aby umówić się.
14 godzin
Opis
Flask to mikro-ramy dla rozwoju usług internetowych w Python. Flask, w odróżnieniu od innych struktur, nie ma żadnych zależności w bibliotekach zewnętrznych, dzięki czemu jest lekki i szybki.

Ten prowadzony przez instruktora trening na żywo (na miejscu lub zdalnie) jest skierowany do deweloperów zaplecza, którzy chcą budować interfejsy API REST z Python i Flask.

Do końca tego szkolenia uczestnicy będą mogli:

- Implementowanie interfejsu API REST, aby umożliwić Flask aplikacji sieci Web do odczytu i zapisu do bazy danych w zapleczu.
- Tworzenie zaawansowanych funkcji uwierzytelniania, takich jak tokeny odświeżania.
- Tworzenie zaplecza wielokrotnego użytku dla przyszłych projektów Python.
- Uprość przechowywanie danych dzięki SQLalchemii.
- Wdrażanie interfejsów API REST na serwerze opartym na chmurze.

Format kursu

- Interaktywny wykład i dyskusja.
- Wiele ćwiczeń i praktyki.
- Praktyczne wdrożenie w środowisku laboratorium na żywo.

Opcje dostosowywania kursu

- Aby poprosić o szkolenie dostosowane do tego kursu, skontaktuj się z nami, aby umówić się.
14 godzin
Opis
Django to platforma programistyczna Python tworzenia otwartych źródeł. Django REST Framework to zestaw narzędzi służący do tworzenia internetowych interfejsów API. Razem Django i Django REST Framework umożliwiają tworzenie złożonych stron internetowych opartych na danych.

Szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla programistów zaplecza, którzy chcą budować interfejsy API REST zaplecza za pomocą Python i Django .

Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą mogli:

- Utwórz samodokumentujący interfejs API REST.
- Wdróż interfejsy API REST na serwerze opartym na chmurze.
- Zaimplementuj interfejsy API do uwierzytelniania aplikacji.
- Zbuduj backend wielokrotnego użytku dla przyszłych projektów Python .

Format kursu

- Interaktywny wykład i dyskusja.
- Dużo ćwiczeń i ćwiczeń.
- Praktyczne wdrożenie w środowisku na żywo.
14 godzin
Opis
Tkinter jest najczęściej używany Python GUI (Graphical User Interface) programowanie narzędzi i jest to standardowy pakiet GUI dla Python . Tkinter to zorientowana obiektowo warstwa owinięta nad zestawem narzędzi TK GUI.

Szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla twórców stron internetowych, którzy chcą projektować, rozwijać i wdrażać GUI z Tkinter .

Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą mogli:

- Użyj menedżerów geografii, aby ułożyć GUI.
- Organizuj widżety wewnątrz ramek.
- Zbuduj aplikację GUI za pomocą Python Tkinter .

Format kursu

- Interaktywny wykład i dyskusja.
- Dużo ćwiczeń i ćwiczeń.
- Praktyczne wdrożenie w środowisku na żywo.

Opcje dostosowywania kursu

- Aby poprosić o niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami w celu umówienia się.
14 godzin
Opis
Szkolenie jest wprowadzeniem do nauki programowania w języku Python. Nacisk został położony na strukturę języka, główne biblioteki jak również na najciekwsze i najbardziej przydatne, opracowane przez Python community. Python zarówno napędza biznes oraz używany przez naukowców na całym świecie. Dzięki bogatemu zapleczu gotowych bibliotek Python jest jednym z najpopularniejszych języków do analizy danych. Python jest też bardzo prosty w nauce, dzięki czemu pisanie własnych, dedykowanych narzędzi nie stanowi problemu nawet dla początkujących programistów.
14 godzin
Opis
Ten kurs wprowadza studenta do języka Python . Po ukończeniu tej klasy student będzie mógł pisać nietrywialne programy w Python , zajmujące się szeroką gamą dziedzin tematycznych. Tematy obejmują komponenty językowe, pracę z profesjonalnym IDE, konstrukcje kontroli przepływu, ciągi znaków, operacje we / wy, kolekcje, klasy, moduły i wyrażenia regularne. Kurs jest uzupełniony wieloma praktycznymi laboratoriami, rozwiązaniami i przykładami kodu.

Po ukończeniu kursu studenci będą mogli wykazać się znajomością i zrozumieniem Zasad bezpieczeństwa Python .
21 godzin
Opis
PyQt jest wieloplatformową biblioteką do opracowywania GUI (graficznego interfejsu użytkownika) dla aplikacji Pythona. To interfejsy Python z QT GUI toolkit.

ten prowadzony przez instruktora trening na żywo (na miejscu lub zdalnie) skierowany jest do osób, które chcą zaprogramować atrakcyjne wizualnie oprogramowanie za pomocą Pythona i frameworka QT UI.

do końca tego szkolenia uczestnicy będą mogli:

- Konfigurowanie środowiska programistycznego zawierającego wszystkie potrzebne biblioteki, pakiety i struktury.
- Tworzenie aplikacji pulpitu lub serwera, którego interfejs użytkownika funkcjonuje płynnie i jest atrakcyjny wizualnie.
- zaimplementować różne elementy interfejsu użytkownika i efekty, w tym widgety, wykresy, warstwy, itp., aby osiągnąć maksymalny efekt w użyteczności.
- wdrożenie dobrego projektu UI i kodu organizacji w fazie projektowania i rozwoju.
- test i debugowanie aplikacji.

Format kursu

- Interactive wykładu i dyskusji.
- wiele ćwiczeń i praktyk.
- praktyczne wdrożenie w środowisku laboratorium na żywo.

Opcje dostosowywania kursu

- ten kurs może być oferowany do rozwoju w systemach Windows, Linux i Mac OS.
- jest używana najnowsza wersja oprogramowania, np.: PyQt 5, jak to pisze, etc.
- Aby poprosić o szkolenia dostosowane do tego kursu, skontaktuj się z nami, aby zorganizować.
14 godzin
Opis
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at data scientists and data analysts who wish to program in R and Python for outlier detection.

By the end of this training, participants will be able to:

- Identify whether data is an anomaly or is an expected value.
- Implement algorithms for anomaly detection.
- Use various techniques and methods to detect anomalies.
28 godzin
Opis
Jest to praktyczny kurs, który pokazuje, dlaczego programowanie jest potężnym narzędziem w kontekście rozwiązywania problemów biologicznych. Podczas kursu uczestnicy nauczą się języka programowania Python , języka powszechnie uważanego zarówno za potężny, jak i łatwy w użyciu. Ten kurs można uznać za demonstrację, w jaki sposób bioinformatyka poprawia życie biologów.

Kurs jest przeznaczony i przeznaczony dla osób bez wykształcenia informatycznego, które chcą nauczyć się programować.

Ten kurs jest odpowiedni dla:

- Naukowcy zajmujący się danymi biologicznymi.
- Naukowcy, którzy chcieliby nauczyć się automatyzować codzienne zadania i analizować dane.
- Menedżerowie, którzy chcą dowiedzieć się, jak programowanie usprawnia przepływy pracy i prowadzenie projektów.

Pod koniec kursu uczestnicy będą mogli pisać krótkie programy, które pozwolą im manipulować, analizować i przetwarzać dane biologiczne oraz prezentować wyniki w formie graficznej.
14 godzin
Opis
In this instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite), participants will learn how to decouple a Python application, then integrate it with the RabbitMQ messaging system to create distributed cloud applications or microservices.

By the end of this training, participants will be able to:

- Setup, configure and manage RabbitMQ.
- Understand RabbitMQ's role in the design and implementation of a microservice's architecture.
- Understand how RabbitMQ compares to other Message Queuing Architectures.
- Set up and use RabbitMQ as a broker for handling asynchronous and synchronous messages for real-world Python applications.
7 godzin
Opis
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at data engineers, data scientists, and programmers who wish to use Apache Kafka features in data streaming with Python.

By the end of this training, participants will be able to use Apache Kafka to monitor and manage conditions in continuous data streams using Python programming.
21 godzin
Opis
Format kursu

Kurs rozpoczyna się od przeglądu zastosowań i analiz Process Mining. Omawiamy bibliotekę pm4py oraz różne algorytmy do odkrywania i analizowania procesów w oparciu o dane. Spoglądamy do wnętrza struktur danych będących podstawą modelowania odkrywanych procesów. Kurs skupia się na technicznych aspektach Process Mining. Studia przypadków z życia codziennego analizowane są w czasie ćwiczeń w Python.
14 godzin
Opis
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at developers who wish to use CUDA to build Python applications that run in parallel on NVIDIA GPUs.

By the end of this training, participants will be able to:

- Use the Numba compiler to accelerate Python applications running on NVIDIA GPUs.
- Create, compile and launch custom CUDA kernels.
- Manage GPU memory.
- Convert a CPU based application into a GPU-accelerated application.
28 godzin
Opis
Machine learning is a branch of Artificial Intelligence wherein computers have the ability to learn without being explicitly programmed.

Deep learning is a subfield of machine learning which uses methods based on learning data representations and structures such as neural networks.

Python is a high-level programming language famous for its clear syntax and code readability.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to implement deep learning models for telecom using Python as they step through the creation of a deep learning credit risk model.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the fundamental concepts of deep learning.
- Learn the applications and uses of deep learning in telecom.
- Use Python, Keras, and TensorFlow to create deep learning models for telecom.
- Build their own deep learning customer churn prediction model using Python.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
21 godzin
Opis
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at developers who wish to customize and extend a Python-based CMS (content management system).

By the end of this training, participants will be able to:

- Set up the necessary development environment to start developing.
- Create and customize pages, menus, and forms to give personality to a website.
- Test, debug, optimize and deploy a fully functional website.
- Optimize websites for SEO.
21 godzin
Opis
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at developers who wish to customize and extend a Python-based enterprise-grade CMS (content management system).

By the end of this training, participants will be able to:

- Set up the necessary development environment to start developing.
- Create custom page templates and plugins.
- Linking functionality from another application with a DJango system.
- Integrate an entire Django web application with a Django CMS website.
14 godzin
Opis
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at sysadmins who wish to set up, deploy and manage a Python-based enterprise-grade CMS (content management system).

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure a production-grade Django CMS website.
- Define user roles and permissions.
- Configure database and perform maintenance operations.
- Secure, monitor, optimize, and troubleshoot a live Django CMS system.
- Peform administration tasks, including backup, restore and site migration.
- Launch multisite instances of Django CMS on-premise or to a public cloud.
- Integrate a Django CMS with third-party applications and systems.
35 godzin
Opis
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at developers who wish to use Python as the server-side language to create a web application. Various techniques and frameworks will be explored to arrive at the most suitable one for a given problem.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure Python packages and frameworks.
- Set up the appropriate development environment to optimize the coding process.
- Write the code needed to enable common functionality expected by end users of an application (forms, database queries, calculations, etc.)
- Select from a number of popular frameworks such as Django and Flask to automate redundant tasks and reduce development time.
14 godzin
Opis
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at data scientists who wish to use Pandas to preform predictive analysis with machine learning.

By the end of this training, participants will be able to:

- Perform data wrangling in Python.
- Conduct ETL operations for machine learning.
- Create data visualizations with Pandas

Nadchodzące szkolenia z technologii Python

Szkolenie Python, Python boot camp, Szkolenia Zdalne Python, szkolenie wieczorowe Python, szkolenie weekendowe Python, Kurs Python,Kursy Python, Trener Python, instruktor Python, kurs zdalny Python, edukacja zdalna Python, nauczanie wirtualne Python, lekcje UML, nauka przez internet Python, e-learning Python, kurs online Python, wykładowca Python

Kursy w promocyjnej cenie

Newsletter z promocjami

Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj informacje o aktualnych zniżkach na kursy otwarte.
Szanujemy Twoją prywatność, dlatego Twój e-mail będzie wykorzystywany jedynie w celu wysyłki naszego newslettera, nie będzie udostępniony ani sprzedany osobom trzecim.
W dowolnej chwili możesz zmienić swoje preferencje co do otrzymywanego newslettera bądź całkowicie się z niego wypisać.

Zaufali nam

This site in other countries/regions