Szkolenia Python

Szkolenia Python

Praktyczne szkolenia na żywo z Python

Python jest językiem programowania starającym się zawrzeć w sobie najlepsze rozwiązania i intencje innych języków, które pojawiły się i były udoskonalane w przeciągu ostatniego dwudziestolecia. Jest on interpretowanym, obiektowym, wysokopoziomowym językiem co ułatwia jego testowanie i stosowanie w sposób interaktywny. Python udostpniany jest na licencji Open Source zarządzany przez Python Software Foundation, działające na wielu platformach, takich jak: GNU/Linux, Mac OS czy Windows. Prowadzone przez naszych trenerów szkolenia budują umiejętności programowania w języku Python, wykorzystania wzorców projektowych i maszynowe uczenie wspierane przez język Python.

Szkolenie z Python jest dostępne jako "szkolenie stacjonarne" lub "szkolenie online na żywo".
Szkolenie stacjonarne może odbywać się lokalnie w siedzibie klienta w Polsce lub w ośrodkach szkoleniowych NobleProg w Polsce. Zdalne szkolenie online odbywa się za pomocą interaktywnego, zdalnego pulpitu DaDesktop .

NobleProg -- Twój lokalny dostawca szkoleń..

Opinie uczestników

★★★★★
★★★★★

Podkategorie Python

Plany szkoleń z technologii Python

Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
35 godzin
Opis
To jest 5-dniowe wprowadzenie do Data Science i AI.

Kurs jest dostarczany z przykładami i ćwiczeniami wykorzystującymi Python
35 godzin
Opis
Backend development refers to the server-side development of a web application. It involves database operations, user management, and core functionality (business logic) of an application. Backend development complements frontend development to deliver the functionality expected by users of the application.Python is one of several programming languages that can be used to write the backend logic of a web application.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at developers who wish to use Python as the server-side language to create a web application. Various techniques and frameworks will be explored to arrive at the most suitable one for a given problem.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure Python packages and frameworks.
- Set up the appropriate development environment to optimize the coding process.
- Write the code needed to enable common functionality expected by end users of an application (forms, database queries, calculations, etc.)
- Select from a number of popular frameworks such as Django and Flask to automate redundant tasks and reduce development time.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 godzin
Opis
The Python programming language is becoming more and more popular among Matlab users due to its power and versatility as a data analysis tool as well as a general purpose language.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at Matlab users who wish to explore and or transition to Python for data analytics and visualization.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure a Python development environment.
- Understand the differences and similarities between Matlab and Python syntax.
- Use Python to obtain insights from various datasets.
- Convert existing Matlab applications to Python.
- Integrate Matlab and Python applications.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
35 godzin
Opis
Python to język programowania, który zyskał ogromną popularność w branży finansowej. Przyjęty przez największe banki inwestycyjne i fundusze hedgingowe, służy do budowy szerokiej gamy aplikacji finansowych, od podstawowych programów handlowych po systemy zarządzania ryzykiem.

W tym instruktażowym szkoleniu na żywo uczestnicy dowiedzą się, jak używać Python do opracowywania praktycznych aplikacji do rozwiązywania szeregu konkretnych problemów związanych z finansami.

Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą mogli:

- Zrozumienie podstaw języka programowania Python
- Pobierz, zainstaluj i utrzymuj najlepsze narzędzia programistyczne do tworzenia aplikacji finansowych w Python
- Wybierz i wykorzystaj najbardziej odpowiednie pakiety Python i techniki programowania do organizowania, wizualizacji i analizy danych finansowych z różnych źródeł (CSV, Excel , bazy danych, sieć Web itp.)
- Twórz aplikacje, które rozwiązują problemy związane z alokacją aktywów, analizą ryzyka, wydajnością inwestycji i nie tylko
- Rozwiązywanie problemów, integracja, wdrażanie i optymalizacja aplikacji Python

Publiczność

- Deweloperzy
- Analitycy
- Kwanty

Format kursu

- Część wykładu, część dyskusji, ćwiczenia i ciężka praktyka

Uwaga

- Szkolenie ma na celu zapewnienie rozwiązania niektórych podstawowych problemów, przed którymi stoją specjaliści ds. Finansów. Jeśli jednak masz konkretny temat, narzędzie lub technikę, którą chcesz dołączyć lub rozwinąć, prosimy o kontakt w celu ustalenia szczegółów.
14 godzin
Opis
Python to język programowania wysokiego poziomu, znany ze swojej jasnej składni i czytelności kodu. Excel to aplikacja do arkuszy kalkulacyjnych opracowana przez Microsoft, która jest szeroko stosowana w wielu gałęziach przemysłu. Dodanie Python do Excel czyni z niego potężne narzędzie do analizy danych.

W tym prowadzonym przez instruktora szkoleniu na żywo uczestnicy dowiedzą się, jak połączyć możliwości Python i Excel .

Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą mogli:

- Zainstaluj i skonfiguruj pakiety do integracji Python i Excel
- Czytaj, pisz i manipuluj plikami Excel używając Python
- Wywołaj funkcje Python z Excel

Publiczność

- Deweloperzy
- Programiści

Format kursu

- Wykład częściowy, dyskusja częściowa, ćwiczenia i ciężka praktyka praktyczna

Uwaga

- Aby poprosić o niestandardowe szkolenie na ten kurs, skontaktuj się z nami w celu umówienia.
28 godzin
Opis
Your company wishes to gain insights from the data it has collected over the years. Yet you face endless options of tools and approaches for doing so. There are user friendly UI tools such PowerBi, backend command line tools like SQL, and versatile "data wrangling" programming languages like Python and R.

This course elects the most powerful and flexible tool for the job: Python.

Python is a readable programming language with a relatively low learning curve. It offers something that most other solutions cannot: flexibility and adaptability. After the initial investment in learning Python, you can use it to manipulate and visualize your data in ways that would be difficult and time-consuming in other tools.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at persons who wish to learn just enough Python to begin crunching numbers from sales data, traffic analytics, customer interactions, etc..

The training is designed to enhance learning, retention, and hands-on practice. By combining different learning approaches such as online learning, live classroom interaction, peer learning and pair programming, this training aims to maximize the effect of each lesson. It reinforces learned concepts through a mix of pre-learning, interactive learning, and post-learning, all while including a social element that makes the course fun and engaging. The training is divided into three parts:

- Pre-course
- In-course
- Post-course

This training is different from pure online learning in that it emphasizes live interaction with the trainer. It is also different from a traditional classroom in that it includes offline learning and self-paced practice.

A unique aspect of NobleProg trainings is its "pair programming" approach to learning. Pair programming allows two or more person's to collaboratively solve challenging and thought-provoking problems on the same machine. This approach has proven to be a powerful and efficient way to teach and learn. NobleProg makes this possible through its learning platform, DaDesktop. DaDesktop provides a collaborative space for participants and instructors to share and interact with each others' machines in real-time. Video conferencing and the ability to record lessons are just some of the features included in DaDesktop as part of this training.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure the necessary software, libraries and development environment to begin writing just enough Python code for data analysis.
- Analyze data from sources such as Excel, CSV, JSON files and databases.
- Clean data to improve its usefulness before analyzing it.
- Perform simple statistical analysis.
- Generate reports that present the desired data in just the right format, from straight numbers to charts, to graphs and tables.
- Gain valuable insight from data, including trends in performance, and problem areas to make better business decisions.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 godzin
Opis
Computer Vision to dziedzina, która polega na automatycznym wyodrębnianiu, analizowaniu i zrozumieniu użytecznych informacji z mediów cyfrowych Python to język programowania wysokiego poziomu znany ze swojej czytelnej składni i czytelności kodu W tym instruktażowym szkoleniu na żywo uczestnicy poznają podstawy Computer Vision, ponieważ przechodzą przez tworzenie zestawu prostych aplikacji Computer Vision wykorzystujących Python Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą mogli: Zapoznaj się z podstawami Computer Vision Użyj Pythona do implementacji zadań Computer Vision Zbuduj własne systemy wykrywania twarzy, obiektów i ruchu Publiczność Programiści Pythona zainteresowani Computer Vision Format kursu Wykład częściowy, dyskusja częściowa, ćwiczenia i ciężka praktyka handson .
35 godzin
Opis
Python to język programowania wysokiego poziomu, znany ze swojej jasnej składni i czytelności kodu.

Podczas tego prowadzonego przez instruktora szkolenia na żywo uczestnicy dowiedzą się, jak używać Python do finansowania ilościowego.

Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą mogli:

- Poznaj podstawy programowania w Python
- Używaj Python do aplikacji finansowych, w tym do wdrażania technik matematycznych, stochastycznych i statystyk
- Wdrożenie algorytmów finansowych przy użyciu Python wydajności

Publiczność

- Deweloperzy
- Analitycy ilościowi

Format kursu

- Wykład częściowy, dyskusja częściowa, ćwiczenia i ciężka praktyka praktyczna
14 godzin
Opis
Ten prowadzony przez instruktora trening na żywo oparty jest na popularnej książce „Automate the Boring Stuff with Python ” autorstwa Al Sweigart. Jest przeznaczony dla początkujących i obejmuje podstawowe koncepcje programowania w Python poprzez praktyczne ćwiczenia praktyczne i dyskusje. Nacisk kładziony jest na naukę pisania kodu, aby radykalnie zwiększyć produktywność biura.

Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą wiedzieć, jak programować w Python i zastosować tę nową umiejętność do:

- Automatyzacja zadań przez pisanie prostych programów w Python .
- Pisanie programów, które potrafią rozpoznawać wzorce tekstowe za pomocą „wyrażeń regularnych”.
- Programowe generowanie i aktualizowanie Excel kalkulacyjnych Excel .
- Analiza plików PDF i dokumentów Word .
- Przeszukiwanie stron internetowych i pobieranie informacji ze źródeł internetowych.
- Pisanie programów, które wysyłają powiadomienia e-mail.
- Użyj narzędzi do debugowania w Python , aby szybko rozwiązać błędy.
- Programowo steruj myszą i klawiaturą, aby klikać i pisać za Ciebie.

Format kursu

- Część wykładu, część dyskusji, ćwiczenia i ciężka praktyka
28 godzin
Opis
Kurs przeznaczony jest dla osób pragnących nauczyć się języka programowania Python . Nacisk kładziony jest na język Python , podstawowe biblioteki, a także na wybór najlepszych i najbardziej przydatnych bibliotek opracowanych przez społeczność Python . Python napędza firmy i jest używany przez naukowców na całym świecie - jest to jeden z najpopularniejszych języków programowania.

Kurs może być prowadzony w Python 2.7.x lub 3.x, z praktycznymi ćwiczeniami wykorzystującymi pełną moc obu wersji języka. Ten kurs może być dostarczony w dowolnym systemie operacyjnym (wszystkie wersje UNIX, w tym Linux i Mac OS X, a także Microsoft Windows).

Ćwiczenia praktyczne stanowią około 70% czasu kursu, a około 30% to pokazy i prezentacje. W trakcie kursu można zadawać dyskusje i pytania.

Uwaga: szkolenie może być dostosowane do konkretnych potrzeb na wcześniejsze żądanie przed proponowaną datą kursu.
21 godzin
Opis
W tym instruktażowym szkoleniu na żywo uczestnicy poznają najbardziej odpowiednie i najdoskonalsze techniki uczenia maszynowego w Pythonie, ponieważ tworzą serię aplikacji demonstracyjnych obejmujących obraz, muzykę, tekst i dane finansowe Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą mogli: Zaimplementuj algorytmy uczenia maszynowego i techniki rozwiązywania złożonych problemów Zastosuj głębokie uczenie się i nauczanie półinstruowane w aplikacjach wykorzystujących obraz, muzykę, tekst i dane finansowe Pchnij algorytmy Pythona do ich maksymalnego potencjału Używaj bibliotek i pakietów, takich jak NumPy i Theano Publiczność Deweloperzy Analitycy Data naukowcy Format kursu Wykład częściowy, dyskusja częściowa, ćwiczenia i ciężka praktyka handson .
21 godzin
Opis
Testowanie jednostkowe to podejście testowe, które testuje poszczególne jednostki kodu źródłowego poprzez modyfikowanie ich właściwości lub wyzwalanie zdarzenia w celu potwierdzenia, czy wynik jest zgodny z oczekiwaniami PyTest jest pełnowartościowym, niezależnym od API, elastycznym i rozszerzalnym środowiskiem testowym z zaawansowanym, pełnym modelem urządzeń Podczas tego instruktażowego szkolenia na żywo uczestnicy dowiedzą się, jak używać PyTest do pisania krótkich, możliwych do utrzymania testów, które są eleganckie, wyraziste i czytelne Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą mogli: Pisz czytelne i możliwe do przetestowania testy bez potrzeby wprowadzania kodu Użyj modelu urządzenia, aby pisać małe testy Skaluj testy do złożonych testów funkcjonalnych dla aplikacji, pakietów i bibliotek Zapoznaj się z funkcjami PyTest, takimi jak przechwyty, przeprowadź przepisywanie i wtyczki Skróć czas testów, uruchamiając testy równolegle i na wielu procesorach Przeprowadź testy w środowisku ciągłej integracji, wraz z innymi narzędziami, takimi jak: toksyczność, makiety, pokrycia, unittest, doctest i Selenium Użyj Pythona do testowania aplikacji innych niż Python Publiczność Testerzy oprogramowania Format kursu Wykład częściowy, dyskusja częściowa, ćwiczenia i ciężka praktyka handson .
7 godzin
Opis
SikuliX is an open source tool for automating GUI processes and tasks. Users can identify and control GUI components with SikuliX's machine learning capabilities.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at software developers who wish to use Python and SikuliX to automate anything on a desktop computer.

By the end of this training, participants will be able to:

- Automate repetitive tasks with SikuliX scripts.
- Identify text in content with text recognition.
- Find and control GUI components with image recognition.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
21 godzin
Opis
PyQt jest wieloplatformową biblioteką do opracowywania GUI (graficznego interfejsu użytkownika) dla aplikacji Pythona. To interfejsy Python z QT GUI toolkit.

ten prowadzony przez instruktora trening na żywo (na miejscu lub zdalnie) skierowany jest do osób, które chcą zaprogramować atrakcyjne wizualnie oprogramowanie za pomocą Pythona i frameworka QT UI.

do końca tego szkolenia uczestnicy będą mogli:

- Konfigurowanie środowiska programistycznego zawierającego wszystkie potrzebne biblioteki, pakiety i struktury.
- Tworzenie aplikacji pulpitu lub serwera, którego interfejs użytkownika funkcjonuje płynnie i jest atrakcyjny wizualnie.
- zaimplementować różne elementy interfejsu użytkownika i efekty, w tym widgety, wykresy, warstwy, itp., aby osiągnąć maksymalny efekt w użyteczności.
- wdrożenie dobrego projektu UI i kodu organizacji w fazie projektowania i rozwoju.
- test i debugowanie aplikacji.

Format kursu

- Interactive wykładu i dyskusji.
- wiele ćwiczeń i praktyk.
- praktyczne wdrożenie w środowisku laboratorium na żywo.

Opcje dostosowywania kursu

- ten kurs może być oferowany do rozwoju w systemach Windows, Linux i Mac OS.
- jest używana najnowsza wersja oprogramowania, np.: PyQt 5, jak to pisze, etc.
- Aby poprosić o szkolenia dostosowane do tego kursu, skontaktuj się z nami, aby zorganizować.
14 godzin
Opis
Szkolenie jest wprowadzeniem do nauki programowania w języku Python. Nacisk został położony na strukturę języka, główne biblioteki jak również na najciekwsze i najbardziej przydatne, opracowane przez Python community. Python zarówno napędza biznes oraz używany przez naukowców na całym świecie. Dzięki bogatemu zapleczu gotowych bibliotek Python jest jednym z najpopularniejszych języków do analizy danych. Python jest też bardzo prosty w nauce, dzięki czemu pisanie własnych, dedykowanych narzędzi nie stanowi problemu nawet dla początkujących programistów.
14 godzin
Opis
Plotly jest biblioteką wizualizacji open source do wizualizacji danych i analiz. Plotly zawiera wiele produktów, w tym Dash, Python i R Framework do budowania aplikacji analitycznych.

Ten prowadzony przez instruktora trening na żywo (na miejscu lub zdalnie) jest skierowany do analityków danych, którzy chcą budować aplikacje analityczne za pomocą Python z Plotly i Dash.

Do końca tego szkolenia uczestnicy będą mogli:

- Skonfiguruj interaktywny pulpit nawigacyjny w czasie rzeczywistym do przesyłania strumieniowego danych aktualizowanego na żywo.
- Twórz interaktywne pulpity nawigacyjne za pomocą Python dla rozwiązań do nauki o danych.
- Bezpieczne interaktywne pulpity nawigacyjne z zaawansowanymi metodami uwierzytelniania.

Format kursu

- Interaktywny wykład i dyskusja.
- Wiele ćwiczeń i praktyki.
- Praktyczne wdrożenie w środowisku laboratorium na żywo.

Opcje dostosowywania kursu

- Aby poprosić o szkolenie dostosowane do tego kursu, skontaktuj się z nami, aby umówić się.
14 godzin
Opis
Pandas is a Python library for data manipulation and analysis. Using Pandas, users can perform predictive analysis through machine learning.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at data scientists who wish to use Pandas to preform predictive analysis with machine learning.

By the end of this training, participants will be able to:

- Perform data wrangling in Python.
- Conduct ETL operations for machine learning.
- Create data visualizations with Pandas

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
28 godzin
Opis
W tym instruktażowym szkoleniu na żywo uczestnicy poznają zaawansowane techniki programowania w Python , w tym jak stosować ten wszechstronny język do rozwiązywania problemów w takich obszarach, jak aplikacje rozproszone, analiza i wizualizacja danych, programowanie interfejsu użytkownika i skrypty obsługi.

Format kursu

- Interaktywny wykład i dyskusja.
- Dużo ćwiczeń i ćwiczeń.
- Praktyczne wdrożenie w środowisku na żywo.

Opcje dostosowywania kursu

- Jeśli chcesz dodać, usunąć lub dostosować dowolną sekcję lub temat w ramach tego kursu, skontaktuj się z nami w celu ustalenia terminu.
21 godzin
Opis
W tym instruktażowym szkoleniu na żywo uczestnicy dowiedzą się, jak używać właściwych technik uczenia maszynowego i NLP (Natural Language Processing) do wydobywania wartości z danych tekstowych Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą mogli: Rozwiązuj problemy związane z nauką o tekstach za pomocą wysokiej jakości kodu wielokrotnego użytku Zastosuj różne aspekty scikitlearn (klasyfikacja, grupowanie, regresja, redukcja wymiarów) w celu rozwiązania problemów Twórz efektywne modele uczenia maszynowego z wykorzystaniem danych opartych na tekstach Utwórz zestaw danych i wyodrębnij funkcje z nieustrukturyzowanego tekstu Wizualizuj dane za pomocą Matplotlib Twórz i oceniaj modele, aby uzyskać wgląd Rozwiązywanie problemów z kodowaniem tekstu Publiczność Deweloperzy Data Scientists Format kursu Wykład częściowy, dyskusja częściowa, ćwiczenia i ciężka praktyka handson .
14 godzin
Opis
Algorithmic trading is the practice of implementing pre-programmed instructions for placing trades. In theory, with algorithmic trading users will be able to achieve profits at a frequency not possible for a human trader.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at business analysts who wish to automate trade with algorithmic trading, Python, and R.

By the end of this training, participants will be able to:

- Employ algorithms to buy and sell securities at specialized increments rapidly.
- Reduce costs associated with trade using algorithmic trading.
- Automatically monitor stock prices and place trades.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 godzin
Opis
Szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla programistów i naukowców zajmujących się danymi, którzy chcą używać spaCy do przetwarzania bardzo dużych ilości tekstu w celu znalezienia wzorców i uzyskania wglądu.

Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą mogli:

- Zainstaluj i skonfiguruj spaCy.
- Zrozumienie podejścia spaCy do Natural Language Processing (NLP) .
- Wyodrębnij wzorce i uzyskaj informacje biznesowe z dużych źródeł danych.
- Zintegruj bibliotekę spaCy z istniejącymi aplikacjami internetowymi i starszymi.
- Rozmieść spaCy w środowiskach produkcyjnych na żywo, aby przewidzieć ludzkie zachowania.
- Użyj spaCy do wstępnego przetworzenia tekstu do Deep Learning

Format kursu

- Interaktywny wykład i dyskusja.
- Wiele ćwiczeń i ćwiczeń.
- Praktyczne wdrożenie w środowisku laboratoryjnym na żywo.

Opcje dostosowywania kursu

- Aby poprosić o niestandardowe szkolenie na ten kurs, skontaktuj się z nami w celu umówienia.
- Aby dowiedzieć się więcej o spaCy, odwiedź: https://spacy.io/
21 godzin
Opis
Wagtail CMS is an open source content management system that's growing in popularity. It is an add-on to the Python web framework, Django.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at developers who wish to customize and extend a Python-based CMS (content management system).

By the end of this training, participants will be able to:

- Set up the necessary development environment to start developing.
- Create and customize pages, menus, and forms to give personality to a website.
- Test, debug, optimize and deploy a fully functional website.
- Optimize websites for SEO.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 godzin
Opis
Tkinter jest najczęściej używany Python GUI (Graphical User Interface) programowanie narzędzi i jest to standardowy pakiet GUI dla Python . Tkinter to zorientowana obiektowo warstwa owinięta nad zestawem narzędzi TK GUI.

Szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla twórców stron internetowych, którzy chcą projektować, rozwijać i wdrażać GUI z Tkinter .

Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą mogli:

- Użyj menedżerów geografii, aby ułożyć GUI.
- Organizuj widżety wewnątrz ramek.
- Zbuduj aplikację GUI za pomocą Python Tkinter .

Format kursu

- Interaktywny wykład i dyskusja.
- Dużo ćwiczeń i ćwiczeń.
- Praktyczne wdrożenie w środowisku na żywo.

Opcje dostosowywania kursu

- Aby poprosić o niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami w celu umówienia się.
14 godzin
Opis
W uczeniu maszynowym w języku Python funkcja podsumowania tekstu jest w stanie odczytać tekst wejściowy i wygenerować podsumowanie tekstowe Ta funkcja jest dostępna z poziomu wiersza poleceń lub jako API / biblioteka w języku Python Jedną z pasjonujących aplikacji jest szybkie tworzenie podsumowań wykonawczych; Jest to szczególnie przydatne dla organizacji, które muszą dokonać przeglądu dużych ilości danych tekstowych przed wygenerowaniem raportów i prezentacji W tym instruktażowym szkoleniu na żywo uczestnicy nauczą się korzystać z Pythona, aby stworzyć prostą aplikację, która automatycznie generuje podsumowanie tekstu wejściowego Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą mogli: Użyj narzędzia wiersza poleceń, które podsumowuje tekst Zaprojektuj i utwórz kod podsumowania tekstu za pomocą bibliotek Python Oceniaj trzy biblioteki podsumowujące Pythona: sumy 070, pysummaryzacja 104, odczyt 1017 Publiczność Deweloperzy Data Scientists Format kursu Wykład częściowy, dyskusja częściowa, ćwiczenia i ciężka praktyka handson .
14 godzin
Opis
Tableau to narzędzie analizy biznesowej i wizualizacji danych. Python jest powszechnie używanym językiem programowania, który zapewnia obsługę szerokiej gamy technik statystycznych i uczenia maszynowego. Moc wizualizacji danych Tableau i możliwości uczenia maszynowego Python , w połączeniu, pomagają programistom w szybkim tworzeniu zaawansowanych aplikacji do analizy danych dla różnych zastosowań biznesowych.

W tym instruktażowym szkoleniu na żywo uczestnicy dowiedzą się, jak łączyć Tableau i Python aby przeprowadzać zaawansowane analizy. Integracja Tableau i Python zostanie wykonana za pomocą interfejsu API TabPy.

Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą mogli:

- Zintegruj Tableau i Python za pomocą TabPy API
- Użyj integracji Tableau i Python do analizy złożonych scenariuszy biznesowych z kilkoma liniami kodu Python

Publiczność

- Deweloperzy
- Badacze danych

Format kursu

- Część wykładu, część dyskusji, ćwiczenia i ciężka praktyka
14 godzin
Opis
W tym instruktażowym szkoleniu na żywo uczestnicy poznają trzy różne podejścia do uzyskiwania dostępu, analizowania i wizualizacji danych. Zaczynamy od wprowadzenia do baz danych RDMS; nacisk zostanie położony na dostęp do Oracle danych Oracle i wykonywanie zapytań za pomocą języka SQL . Następnie przyjrzymy się strategiom dostępu do bazy danych RDMS programowo przy użyciu języka Python . Na koniec przyjrzymy się, w jaki sposób wizualizować i prezentować dane graficznie za pomocą TIBCO Spotfire .

Format kursu

- Interaktywny wykład i dyskusja.
- Wiele ćwiczeń i ćwiczeń.
- Praktyczne wdrożenie w środowisku laboratoryjnym na żywo.
21 godzin
Opis
Python to język programowania wysokiego poziomu, znany ze swojej jasnej składni i czytelności kodu. Spark to mechanizm przetwarzania danych wykorzystywany do kwerend, analizowania i przekształcania dużych danych. PySpark pozwala użytkownikom na interfejs Sparka z Python .

Podczas tego prowadzonego przez instruktora szkolenia na żywo uczestnicy dowiedzą się, jak używać Python i Sparka do analizowania dużych zbiorów danych podczas pracy nad ćwiczeniami praktycznymi.

Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą mogli:

- Dowiedz się, jak używać Sparka z Python do analizowania Big Data .
- Pracuj nad ćwiczeniami, które naśladują rzeczywiste okoliczności.
- Użyj różnych narzędzi i technik do analizy dużych danych za pomocą PySpark .

Format kursu

- Wykład częściowy, dyskusja częściowa, ćwiczenia i ciężka praktyka praktyczna
14 godzin
Opis
Selenium to biblioteka open source do automatyzacji testowania aplikacji internetowych w wielu przeglądarkach. Selenium współpracuje z przeglądarką, tak jak ludzie: klikając linki, wypełniając formularze i weryfikując tekst. Jest to najbardziej popularne narzędzie do automatyzacji testów aplikacji internetowych. Selenium jest zbudowany na platformie WebDriver i ma doskonałe powiązania dla wielu języków skryptowych, w tym Python .

W tym prowadzonym przez instruktorów uczestnikach szkolenia na żywo łączy się moc Python z Selenium aby zautomatyzować testowanie przykładowej aplikacji internetowej. Łącząc teorię z praktyką w środowisku laboratoryjnym na żywo, uczestnicy zdobędą wiedzę i praktykę niezbędną do zautomatyzowania własnych projektów testowania w sieci za pomocą Python i Selenium .

Format kursu

- Interaktywny wykład i dyskusja.
- Wiele ćwiczeń i ćwiczeń.
- Praktyczne wdrożenie w środowisku laboratoryjnym na żywo.

Opcje dostosowywania kursu

- Aby poprosić o indywidualne szkolenie na ten kurs, skontaktuj się z nami, aby umówić się na spotkanie.
7 godzin
Opis
Pozyskiwanie danych z Internetu to technika wydobywania danych ze strony internetowej, a następnie zapisywania ich w lokalnym pliku lub bazie danych.

Szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla programistów, którzy chcą za pomocą Python zautomatyzować proces indeksowania wielu stron internetowych w celu wyodrębnienia danych do przetwarzania i analizy.

Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą mogli:

- Zainstaluj i skonfiguruj Python i wszystkie odpowiednie pakiety.
- Pobierz i przeanalizuj dane przechowywane w wielu różnych witrynach.
- Dowiedz się, jak działają strony internetowe i jak wygląda ich HTML .
- Skonstruuj pająki, aby indeksowały sieć na dużą skalę.
- Używaj Selenium do indeksowania stron internetowych opartych na AJAX.

Format kursu

- Interaktywny wykład i dyskusja.
- Dużo ćwiczeń i ćwiczeń.
- Praktyczne wdrożenie w środowisku na żywo.

Opcje dostosowywania kursu

- Kurs zakłada znajomość programowania.
- Aby poprosić o niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami w celu umówienia się.
14 godzin
Opis
Flask to mikro-ramy dla rozwoju usług internetowych w Python. Flask, w odróżnieniu od innych struktur, nie ma żadnych zależności w bibliotekach zewnętrznych, dzięki czemu jest lekki i szybki.

Ten prowadzony przez instruktora trening na żywo (na miejscu lub zdalnie) jest skierowany do deweloperów zaplecza, którzy chcą budować interfejsy API REST z Python i Flask.

Do końca tego szkolenia uczestnicy będą mogli:

- Implementowanie interfejsu API REST, aby umożliwić Flask aplikacji sieci Web do odczytu i zapisu do bazy danych w zapleczu.
- Tworzenie zaawansowanych funkcji uwierzytelniania, takich jak tokeny odświeżania.
- Tworzenie zaplecza wielokrotnego użytku dla przyszłych projektów Python.
- Uprość przechowywanie danych dzięki SQLalchemii.
- Wdrażanie interfejsów API REST na serwerze opartym na chmurze.

Format kursu

- Interaktywny wykład i dyskusja.
- Wiele ćwiczeń i praktyki.
- Praktyczne wdrożenie w środowisku laboratorium na żywo.

Opcje dostosowywania kursu

- Aby poprosić o szkolenie dostosowane do tego kursu, skontaktuj się z nami, aby umówić się.
Szkolenie Python, Python boot camp, Szkolenia Zdalne Python, szkolenie wieczorowe Python, szkolenie weekendowe Python, Kurs Python,Kursy Python, Trener Python, instruktor Python, kurs zdalny Python, edukacja zdalna Python, nauczanie wirtualne Python, lekcje UML, nauka przez internet Python, e-learning Python, kurs online Python, wykładowca Python

Kursy w promocyjnej cenie

Newsletter z promocjami

Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj informacje o aktualnych zniżkach na kursy otwarte.
Szanujemy Twoją prywatność, dlatego Twój e-mail będzie wykorzystywany jedynie w celu wysyłki naszego newslettera, nie będzie udostępniony ani sprzedany osobom trzecim.
W dowolnej chwili możesz zmienić swoje preferencje co do otrzymywanego newslettera bądź całkowicie się z niego wypisać.

Zaufali nam

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Poland!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Poland
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!

This site in other countries/regions