Szkolenia Python

Szkolenia Python

Praktyczne szkolenia na żywo z Python

Python jest językiem programowania starającym się zawrzeć w sobie najlepsze rozwiązania i intencje innych języków, które pojawiły się i były udoskonalane w przeciągu ostatniego dwudziestolecia. Jest on interpretowanym, obiektowym, wysokopoziomowym językiem co ułatwia jego testowanie i stosowanie w sposób interaktywny. Python udostpniany jest na licencji Open Source zarządzany przez Python Software Foundation, działające na wielu platformach, takich jak: GNU/Linux, Mac OS czy Windows. Prowadzone przez naszych trenerów szkolenia budują umiejętności programowania w języku Python, wykorzystania wzorców projektowych i maszynowe uczenie wspierane przez język Python.

Szkolenie z Python jest dostępne jako "szkolenie stacjonarne" lub "szkolenie online na żywo".
Szkolenie stacjonarne może odbywać się lokalnie w siedzibie klienta w Polsce lub w ośrodkach szkoleniowych NobleProg w Polsce. Zdalne szkolenie online odbywa się za pomocą interaktywnego, zdalnego pulpitu DaDesktop .

NobleProg -- Twój lokalny dostawca szkoleń..

Opinie uczestników

★★★★★
★★★★★

Plany szkoleń z technologii Python

Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
28 godzin
Kurs przeznaczony jest dla osób pragnących nauczyć się języka programowania Python . Nacisk kładziony jest na język Python , podstawowe biblioteki, a także na wybór najlepszych i najbardziej przydatnych bibliotek opracowanych przez społeczność Python . Python napędza firmy i jest używany przez naukowców na całym świecie - jest to jeden z najpopularniejszych języków programowania.

Kurs może być prowadzony w Python 2.7.x lub 3.x, z praktycznymi ćwiczeniami wykorzystującymi pełną moc obu wersji języka. Ten kurs może być dostarczony w dowolnym systemie operacyjnym (wszystkie wersje UNIX, w tym Linux i Mac OS X, a także Microsoft Windows).

Ćwiczenia praktyczne stanowią około 70% czasu kursu, a około 30% to pokazy i prezentacje. W trakcie kursu można zadawać dyskusje i pytania.

Uwaga: szkolenie może być dostosowane do konkretnych potrzeb na wcześniejsze żądanie przed proponowaną datą kursu.
28 godzin
In this instructor-led, live training in w Polsce, participants will learn advanced Python programming techniques, including how to apply this versatile language to solve problems in areas such as distributed applications, data analysis and visualization, UI programming and maintenance scripting.
21 godzin
In this instructor-led, live training in w Polsce, participants will learn how to use Python and Spark together to analyze big data as they work on hands-on exercises.

By the end of this training, participants will be able to:

- Learn how to use Spark with Python to analyze Big Data.
- Work on exercises that mimic real world cases.
- Use different tools and techniques for big data analysis using PySpark.
14 godzin
Szkolenie jest wprowadzeniem do nauki programowania w języku Python. Nacisk został położony na strukturę języka, główne biblioteki jak również na najciekwsze i najbardziej przydatne, opracowane przez Python community. Python zarówno napędza biznes oraz używany przez naukowców na całym świecie. Dzięki bogatemu zapleczu gotowych bibliotek Python jest jednym z najpopularniejszych języków do analizy danych. Python jest też bardzo prosty w nauce, dzięki czemu pisanie własnych, dedykowanych narzędzi nie stanowi problemu nawet dla początkujących programistów.
35 godzin
The training course will help the participants prepare for Web Application Development using Python Programming with Data Analytics. Such data visualization is a great tool for Top Management in decision making.
14 godzin
The aim of this course is to provide a basic proficiency in applying Machine Learning methods in practice. Through the use of the Python programming language and its various libraries, and based on a multitude of practical examples this course teaches how to use the most important building blocks of Machine Learning, how to make data modeling decisions, interpret the outputs of the algorithms and validate the results.

Our goal is to give you the skills to understand and use the most fundamental tools from the Machine Learning toolbox confidently and avoid the common pitfalls of Data Sciences applications.
14 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce is based on the popular book, "Automate the Boring Stuff with Python", by Al Sweigart. It is aimed at beginners and covers essential Python programming concepts through practical, hands-on exercises and discussions. The focus is on learning to write code to dramatically increase office productivity.

By the end of this training, participants will know how to program in Python and apply this new skill for:

- Automating tasks by writing simple Python programs.
- Writing programs that can do text pattern recognition with "regular expressions".
- Programmatically generating and updating Excel spreadsheets.
- Parsing PDFs and Word documents.
- Crawling web sites and pulling information from online sources.
- Writing programs that send out email notifications.
- Use Python's debugging tools to quickly resolve bugs.
- Programmatically controlling the mouse and keyboard to click and type for you.
21 godzin
In this instructor-led, live training in w Polsce, participants will learn the most relevant and cutting-edge machine learning techniques in Python as they build a series of demo applications involving image, music, text, and financial data.

By the end of this training, participants will be able to:

- Implement machine learning algorithms and techniques for solving complex problems.
- Apply deep learning and semi-supervised learning to applications involving image, music, text, and financial data.
- Push Python algorithms to their maximum potential.
- Use libraries and packages such as NumPy and Theano.
14 godzin
Pandas is a Python package that provides data structures for working with structured (tabular, multidimensional, potentially heterogeneous) and time series data.
21 godzin
In this instructor-led, live training in w Polsce, participants will learn how to use PyTest to write short, maintainable tests that are elegant, expressive and readable.

By the end of this training, participants will be able to:

- Write readable and maintainable tests without the need for boilerplate code.
- Use the fixture model to write small tests.
- Scale tests up to complex functional testing for applications, packages, and libraries.
- Understand and apply PyTest features such as hooks, assert rewriting and plug-ins.
- Reduce test times by running tests in parallel and across multiple processors.
- Run tests in a continuous integration environment, together with other utilities such as tox, mock, coverage, unittest, doctest and Selenium.
- Use Python to test non-Python applications.
14 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at data analysts who wish to build analytic applications using Python with Plotly and Dash.

By the end of this training, participants will be able to:

- Set up a real-time interactive dashboard for streaming live updating data.
- Build interactive dashboards using Python for data science solutions.
- Secure interactive dashboards with advanced authentication methods.
28 godzin
celem tego kursu jest zapewnienie ogólnej biegłości w stosowaniu metod uczenia maszynowego w praktyce. Dzięki użyciu języka programowania Python i jego różnych bibliotek, a w oparciu o wiele praktycznych przykładów ten kurs uczy, jak korzystać z najważniejszych bloków konstrukcyjnych Machine Learning, jak podejmować decyzje modelowania danych, interpretować dane wyjściowe algorytmów i sprawdzić poprawność wyników.

naszym celem jest, aby dać Ci umiejętności, aby zrozumieć i używać najbardziej podstawowych narzędzi z przybornika uczenia maszynowego pewnie i uniknąć typowych pułapek aplikacji Data Sciences.
28 godzin
This course introduces linguists or programmers to NLP in Python. During this course we will mostly use nltk.org (Natural Language Tool Kit), but also we will use other libraries relevant and useful for NLP. At the moment we can conduct this course in Python 2.x or Python 3.x. Examples are in English or Mandarin (普通话). Other languages can be also made available if agreed before booking.
35 godzin
Python is a programming language that has gained huge popularity in the financial industry. Adopted by the largest investment banks and hedge funds, it is being used to build a wide range of financial applications ranging from core trading programs to risk management systems.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to use Python to develop practical applications for solving a number of specific finance related problems.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the fundamentals of the Python programming language
- Download, install and maintain the best development tools for creating financial applications in Python
- Select and utilize the most suitable Python packages and programming techniques to organize, visualize, and analyze financial data from various sources (CSV, Excel, databases, web, etc.)
- Build applications that solve problems related to asset allocation, risk analysis, investment performance and more
- Troubleshoot, integrate, deploy, and optimize a Python application

Audience

- Developers
- Analysts
- Quants

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Note

- This training aims to provide solutions for some of the principle problems faced by finance professionals. However, if you have a particular topic, tool or technique that you wish to append or elaborate further on, please please contact us to arrange.
21 godzin
A geographic information system (GIS) is a system designed to capture, store, manipulate, analyze, manage, and present spatial or geographic data. The acronym GIS is sometimes used for geographic information science (GIScience) to refer to the academic discipline that studies geographic information systems and is a large domain within the broader academic discipline of geoinformatics.

The use of Python with GIS has substantially increased over the last two decades, particularly with the introduction of Python 2.0 series in 2000, which included many new programming features that made the language much easier to deploy. Since that time, Python has not only been utilized within commercial GIS such as products by Esri but also open source platforms, including as part of QGIS and GRASS. In fact, Python today is by far the most widely used language by GIS users and programmers.

This program covers the usage of Python and its advance libraries like geopandas, pysal, bokeh and osmnx to implement your own GIS features. The program also covers introductory modules around ArcGIS API, and QGIS toolboox.
35 godzin
This is a 5 day introduction to Data Science and Artificial Intelligence (AI).

The course is delivered with examples and exercises using Python
28 godzin
This is a 4 day course introducing AI and it's application using the Python programming language. There is an option to have an additional day to undertake an AI project on completion of this course.
21 godzin
Deep Reinforcement Learning refers to the ability of an "artificial agent" to learn by trial-and-error and rewards-and-punishments. An artificial agent aims to emulate a human's ability to obtain and construct knowledge on its own, directly from raw inputs such as vision. To realize reinforcement learning, deep learning and neural networks are used. Reinforcement learning is different from machine learning and does not rely on supervised and unsupervised learning approaches.

In this instructor-led, live training, participants will learn the fundamentals of Deep Reinforcement Learning as they step through the creation of a Deep Learning Agent.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the key concepts behind Deep Reinforcement Learning and be able to distinguish it from Machine Learning
- Apply advanced Reinforcement Learning algorithms to solve real-world problems
- Build a Deep Learning Agent

Audience

- Developers
- Data Scientists

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 godzin
In this instructor-led, live training in w Polsce participants combine the power of Python with Selenium to automate the testing of a sample web application. By combining theory with practice in a live lab environment, participants will gain the knowledge and practice needed to automate their own web testing projects using Python and Selenium.
14 godzin
In this instructor-led, live training in w Polsce (onsite or remote), participants will learn how to combine the capabilities of Python and Excel.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure packages for integrating Python and Excel.
- Read, write, and manipulate Excel files using Python.
- Call Python functions from Excel.
14 godzin
In this instructor-led, live training in w Polsce, participants will learn three different approaches for accessing, analyzing and visualizing data. We start with an introduction to RDMS databases; the focus will be on accessing and querying an Oracle database using the SQL language. Then we look at strategies for accessing an RDMS database programmatically using the Python language. Finally, we look at how to visualize and present data graphically using TIBCO Spotfire.

Format of the Course
Interactive lecture and discussion.
Lots of exercises and practice.
Hands-on implementation in a live-lab environment.
7 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce begins with a discussion of BDD and how the Behave framework can be used to carry out BDD testing for web applications. Participants are given ample opportunity to interact with the instructor and peers while implementing the concepts and tactics learned in this hands-on, practice-based lab environment.

By the end of this training, participants will have a firm understanding of BDD and Behave, as well as the necessary practice to implement these techniques and tools in real-world test scenarios.
21 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at persons who wish to program a visually attractive software application using Python and the Qt UI framework.

By the end of this training, participants will be able to:

- Set up a development environment that includes all needed libraries, packages and frameworks.
- Create a desktop or server application whose user interface functions smoothly and is visually appealing.
- Implement various UI elements and effects, including widgets, charts, layers, etc. to achieve maximum effect in usability.
- Implement good UI design and code organization during the design and development phase.
- Test and debug the application.
14 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at Matlab users who wish to explore and or transition to Python for data analytics and visualization.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure a Python development environment.
- Understand the differences and similarities between Matlab and Python syntax.
- Use Python to obtain insights from various datasets.
- Convert existing Matlab applications to Python.
- Integrate Matlab and Python applications.
14 godzin
Object-Oriented Programming (OOP) is a programming paradigm based around the concept of objects. OOP is more data-focused rather than logic-focused. Python is a high-level programming language famous for its clear syntax and code readibility.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to get started with Object-Oriented Programming using Python.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the fundamental concepts of Object-Oriented Programming
- Understand the OOP syntax in Python
- Write their own object-oriented program in Python

Audience

- Beginners who would like to learn about Object-Oriented Programming
- Developers interested in learning OOP in Python
- Python programmers interested in learning OOP

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
28 godzin
In this instructor-led, live training in w Polsce, participants will learn how to implement deep learning models for telecom using Python as they step through the creation of a deep learning credit risk model.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the fundamental concepts of deep learning.
- Learn the applications and uses of deep learning in telecom.
- Use Python, Keras, and TensorFlow to create deep learning models for telecom.
- Build their own deep learning customer churn prediction model using Python.
28 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at persons who wish to learn just enough Python to begin crunching numbers from sales data, traffic analytics, customer interactions, etc..

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure the necessary software, libraries and development environment to begin writing Python code for data analysis.
- Analyze data from sources such as Excel, CSV, JSON files and databases.
- Clean data to improve its usefulness before analyzing it.
- Perform simple statistical analysis.
- Generate reports that present the desired data in just the right format, from straight numbers to data visualizations.
- Gain valuable insight from data, including trends in performance, problematic areas.
7 godzin
In this instructor-led, live training, participants will learn advanced Python programming techniques, including how to apply this versatile language to solve problems in areas such as distributed applications, data analysis and visualization, UI programming and maintenance scripting.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- If you wish to add, remove or customize any section or topic within this course, please contact us to arrange.
14 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at backend developers who wish to build REST APIs with Python and Flask.

By the end of this training, participants will be able to:

- Implement a REST API to allow a Flask web application to read and write to a database in the backend.
- Develop advanced authentication features like refresh tokens.
- Build a reusable backend for future Python projects.
- Simplify storage of data with SQLAlchemy.
- Deploy REST APIs onto a cloud based server.
7 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at developers who wish to use Python to automate the process of crawling many websites to extract data for processing and analysis.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure Python and all relevant packages.
- Retrieve and parse data stored across many different websites.
- Understand how websites work and how their HTML is structured.
- Construct spiders to crawl the web at scale.
- Use Selenium to crawl AJAX-driven web pages.

Last Updated:

Nadchodzące szkolenia z technologii Python

Szkolenie Python, Python boot camp, Szkolenia Zdalne Python, szkolenie wieczorowe Python, szkolenie weekendowe Python, Kurs Python,Kursy Python, Trener Python, instruktor Python, kurs zdalny Python, edukacja zdalna Python, nauczanie wirtualne Python, lekcje UML, nauka przez internet Python, e-learning Python, kurs online Python, wykładowca Python

Kursy w promocyjnej cenie

Newsletter z promocjami

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Zaufali nam

This site in other countries/regions