Plan Szkolenia

Wprowadzenie

 • Python Wszechstronność: od analizy danych do indeksowania stron internetowych

Python Struktury danych i operacje

 • Liczby całkowite i zmiennoprzecinkowe
 • Sznury i bajty
 • Krotki i listy
 • Słowniki i słowniki uporządkowane
 • Zestawy i zamrożone zestawy
 • Ramki danych (pandas)
 • Konwersje

Programowanie obiektowe z Python

 • Dziedziczenie
 • Polimorfizm
 • Klasy statyczne
 • Funkcje statyczne
 • Dekoratory
 • Inne

Analiza danych za pomocą Pandas

 • Czyszczenie danych
 • Używanie wektoryzowanych danych w pandach
 • Porządkowanie danych
 • Sortowanie i filtrowanie danych
 • Operacje zbiorcze
 • Analiza szeregów czasowych

Data Visualization

 • Wykresy za pomocą matplotlib
 • Używanie matplotlib z poziomu pand
 • Tworzenie diagramów jakości
 • Wizualizacja danych w notatnikach Jupyter
 • Inne biblioteki wizualizacji w Python

Wektoryzacja danych w Numpy

 • Tworzenie tablic Numpy
 • Wspólne operacje na macierzach
 • Używanie ufuncs
 • Widoki i nadawanie na tablicach Numpy
 • Optymalizacja wydajności poprzez unikanie pętli
 • Optymalizacja wydajności za pomocą cProfile

Przetwarzanie dużych zbiorów danych za pomocą Python

 • Budowanie i obsługa aplikacji rozproszonych za pomocą Pythona
 • Przechowywanie danych: Praca z bazami danych SQL i NoSQL
 • Przetwarzanie rozproszone z Hadoop i Spark
 • Skalowanie aplikacji

Rozszerzanie Python (i vice versa) o inne języki

 • C#
 • Java
 • C++
 • Perl
 • Inne

Python Programowanie wielowątkowe

 • Moduły
 • Synchronizacja
 • Priorytetyzacja

Data Serialization

 • Python serializacja obiektów za pomocą Pickle

Programowanie interfejsu użytkownika z Python

 • Opcje frameworka do tworzenia GUI w Pythonie
 • Tkinter
 • Pyqt

Python dla skryptów konserwacyjnych

 • Prawidłowe zgłaszanie i wychwytywanie wyjątków
 • Organizowanie kodu w moduły i pakiety
 • Zrozumienie tablic symboli i dostęp do nich w kodzie
 • Wybór frameworka testowego i zastosowanie TDD w Python

Python dla sieci Web

 • Pakiety do przetwarzania stron internetowych
 • Web crawling
 • Parsowanie HTML i XML
 • Automatyczne wypełnianie formularzy internetowych

Podsumowanie i wnioski

Wymagania

 • Doświadczenie w programowaniu od początkującego do średnio zaawansowanego.
 • Znajomość matematyki i statystyki.
 • Znajomość koncepcji baz danych.

Publiczność

 • Deweloperzy
 28 godzin

Liczba uczestników


Cena za uczestnika (netto)

Opinie uczestników (7)