Plan Szkolenia

Wprowadzenie do stosowanych Machine Learning

 • Uczenie statystyczne a uczenie maszynowe
 • Iteracja i ocena
 • Kompromis odchylenia i wariancji

Machine Learning z Python

 • Wybór bibliotek
 • Narzędzia dodatkowe

Regresja

 • Regresja liniowa
 • Uogólnienia i nieliniowość
 • Ćwiczenia

Klasyfikacja

 • Odświeżacz Bayesa
 • Naiwny Bayes
 • Regresja logistyczna
 • K-Najbliżsi sąsiedzi
 • Ćwiczenia

Walidacja krzyżowa i ponowne próbkowanie

 • Podejścia oparte na walidacji krzyżowej
 • Bootstrap
 • Ćwiczenia

Uczenie się bez nadzoru

 • K-oznacza grupowanie
 • Przykłady
 • Wyzwania uczenia się bez nadzoru i wykraczające poza K-średnie

Wymagania

Znajomość języka programowania Python. Zalecana jest podstawowa znajomość statystyki i algebry liniowej.

 14 godzin

Liczba uczestnikówCena za uczestnika

Opinie uczestników (5)

Powiązane Kategorie