Szkolenia Machine Learning

Szkolenia Machine Learning

Praktyczne szkolenia na żywo z zakresu uczenia maszynowego (ML) demonstrują w trakcie warsztatów techniki uczenia maszynowego i narzędzia do rozwiązywania rzeczywistych problemów w różnych gałęziach przemysłu. Kursy NobleProg ML obejmują różne języki programowania i frameworki, w tym język Python, R i Matlab. Kursy Machine Learning są oferowane dla szeregu zastosowań branżowych, w tym finansów, bankowości i ubezpieczeń i obejmują podstawy uczenia maszynowego, a także bardziej zaawansowane podejścia, takie jak Deep Learning.
Szkolenie Machine Learning jest dostępne jako "szkolenie stacjonarne" lub "szkolenie online na żywo". Szkolenie stacjonarne może odbywać się lokalnie w siedzibie klienta w Polsce lub w ośrodkach szkoleniowych NobleProg w Polsce. Zdalne szkolenie online odbywa się za pomocą interaktywnego, zdalnego pulpitu DaDesktop .

NobleProg -- Twój lokalny dostawca szkoleń.

Opinie uczestników

★★★★★
★★★★★

Plany szkoleń z technologii Machine Learning

Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
7 godzin
Opis
Kurs ten został stworzony dla menadżerów, architektów, analityków biznesowych i systemowych, menedżerów oprogramowania oraz wszystkich zainteresowanych przeglądem stosowania sztucznej inteligencji i prognozą dla jej rozwoju.
7 godzin
Opis
This training course is for people that would like to apply basic Machine Learning techniques in practical applications.

Audience

Data scientists and statisticians that have some familiarity with machine learning and know how to program R. The emphasis of this course is on the practical aspects of data/model preparation, execution, post hoc analysis and visualization. The purpose is to give a practical introduction to machine learning to participants interested in applying the methods at work

Sector specific examples are used to make the training relevant to the audience.
14 godzin
Opis
This training course is for people that would like to apply Machine Learning in practical applications.

Audience

This course is for data scientists and statisticians that have some familiarity with statistics and know how to program R (or Python or other chosen language). The emphasis of this course is on the practical aspects of data/model preparation, execution, post hoc analysis and visualization.

The purpose is to give practical applications to Machine Learning to participants interested in applying the methods at work.

Sector specific examples are used to make the training relevant to the audience.
14 godzin
Opis
The aim of this course is to provide a basic proficiency in applying Machine Learning methods in practice. Through the use of the Python programming language and its various libraries, and based on a multitude of practical examples this course teaches how to use the most important building blocks of Machine Learning, how to make data modeling decisions, interpret the outputs of the algorithms and validate the results.

Our goal is to give you the skills to understand and use the most fundamental tools from the Machine Learning toolbox confidently and avoid the common pitfalls of Data Sciences applications.
14 godzin
Opis
The aim of this course is to provide a basic proficiency in applying Machine Learning methods in practice. Through the use of the R programming platform and its various libraries, and based on a multitude of practical examples this course teaches how to use the most important building blocks of Machine Learning, how to make data modeling decisions, interpret the outputs of the algorithms and validate the results.

Our goal is to give you the skills to understand and use the most fundamental tools from the Machine Learning toolbox confidently and avoid the common pitfalls of Data Sciences applications.
21 godzin
Opis
Artificial Neural Network is a computational data model used in the development of Artificial Intelligence (AI) systems capable of performing "intelligent" tasks. Neural Networks are commonly used in Machine Learning (ML) applications, which are themselves one implementation of AI. Deep Learning is a subset of ML.
21 godzin
Opis
This course introduces machine learning methods in robotics applications.

It is a broad overview of existing methods, motivations and main ideas in the context of pattern recognition.

After a short theoretical background, participants will perform simple exercise using open source (usually R) or any other popular software.
14 godzin
Opis
The aim of this course is to provide a basic proficiency in applying Machine Learning methods in practice. Through the use of the Scala programming language and its various libraries, and based on a multitude of practical examples this course teaches how to use the most important building blocks of Machine Learning, how to make data modeling decisions, interpret the outputs of the algorithms and validate the results.

Our goal is to give you the skills to understand and use the most fundamental tools from the Machine Learning toolbox confidently and avoid the common pitfalls of Data Sciences applications.
14 godzin
Opis
R is an open-source free programming language for statistical computing, data analysis, and graphics. R is used by a growing number of managers and data analysts inside corporations and academia. R has a wide variety of packages for data mining.
21 godzin
Opis
PredictionIO is an open source Machine Learning Server built on top of state-of-the-art open source stack.

Audience

This course is directed at developers and data scientists who want to create predictive engines for any machine learning task.
35 godzin
Opis
This course is created for people who have no previous experience in probability and statistics.
21 godzin
Opis
Szkolenie dedykowane osobom, które chciałyby zapoznać się z obsługą programu alternatywnego do komercyjnego pakietu MATLAB. Kurs trzydniowy dostarcza kompleksowo informacje dotyczące poruszania się po środowisku i wykonywaniu pakietu OCTAVE w zastosowaniu do analizy danych i obliczeń inżynierskich. Adresatami szkolenia są osoby początkujące ale także ci, którzy znają program i chcieliby usystematyzować swoją wiedzę i podnieść umiejętności. Nie jest wymagana znajomość innych języków programowania ale w znacznym stopniu ułatwi to uczestnikom przyswajanie wiedzy. Na kursie pokazane zostaną możliwości wykorzystania program na wielu przykładach praktycznych.
21 godzin
Opis
This training course is for people that would like to apply Machine Learning in practical applications for their team. The training will not dive into technicalities and revolve around basic concepts and business/operational applications of the same.

Target Audience

- Investors and AI entrepreneurs
- Managers and Engineers whose company is venturing into AI space
- Business Analysts & Investors
7 godzin
Opis
Snorkel is a system for rapidly creating, modeling, and managing training data. It focuses on accelerating the development of structured or "dark" data extraction applications for domains in which large labeled training sets are not available or easy to obtain.

In this instructor-led, live training, participants will learn techniques for extracting value from unstructured data such as text, tables, figures, and images through modeling of training data with Snorkel.

By the end of this training, participants will be able to:

- Programmatically create training sets to enable the labeling of massive training sets
- Train high-quality end models by first modeling noisy training sets
- Use Snorkel to implement weak supervision techniques and apply data programming to weakly-supervised machine learning systems

Audience

- Developers
- Data scientists

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
28 godzin
Opis
celem tego kursu jest zapewnienie ogólnej biegłości w stosowaniu metod uczenia maszynowego w praktyce. Dzięki użyciu języka programowania Python i jego różnych bibliotek, a w oparciu o wiele praktycznych przykładów ten kurs uczy, jak korzystać z najważniejszych bloków konstrukcyjnych Machine Learning, jak podejmować decyzje modelowania danych, interpretować dane wyjściowe algorytmów i sprawdzić poprawność wyników.

naszym celem jest, aby dać Ci umiejętności, aby zrozumieć i używać najbardziej podstawowych narzędzi z przybornika uczenia maszynowego pewnie i uniknąć typowych pułapek aplikacji Data Sciences.
14 godzin
Opis
Encog is an open-source machine learning framework for Java and .Net.

In this instructor-led, live training, participants will learn advanced machine learning techniques for building accurate neural network predictive models.

By the end of this training, participants will be able to:

- Implement different neural networks optimization techniques to resolve underfitting and overfitting
- Understand and choose from a number of neural network architectures
- Implement supervised feed forward and feedback networks

Audience

- Developers
- Analysts
- Data scientists

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 godzin
Opis
Encog is an open-source machine learning framework for Java and .Net.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to create various neural network components using ENCOG. Real-world case studies will be discussed and machine language based solutions to these problems will be explored.

By the end of this training, participants will be able to:

- Prepare data for neural networks using the normalization process
- Implement feed forward networks and propagation training methodologies
- Implement classification and regression tasks
- Model and train neural networks using Encog's GUI based workbench
- Integrate neural network support into real-world applications

Audience

- Developers
- Analysts
- Data scientists

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
21 godzin
Opis
In this instructor-led, live training, participants will learn how to use the right machine learning and NLP (Natural Language Processing) techniques to extract value from text-based data.

By the end of this training, participants will be able to:

- Solve text-based data science problems with high-quality, reusable code
- Apply different aspects of scikit-learn (classification, clustering, regression, dimensionality reduction) to solve problems
- Build effective machine learning models using text-based data
- Create a dataset and extract features from unstructured text
- Visualize data with Matplotlib
- Build and evaluate models to gain insight
- Troubleshoot text encoding errors

Audience

- Developers
- Data Scientists

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 godzin
Opis
In this instructor-led, live training, participants will learn how to use the iOS Machine Learning (ML) technology stack as they step through the creation and deployment of an iOS mobile app.

By the end of this training, participants will be able to:

- Create a mobile app capable of image processing, text analysis and speech recognition
- Access pre-trained ML models for integration into iOS apps
- Create a custom ML model
- Add Siri Voice support to iOS apps
- Understand and use frameworks such as coreML, Vision, CoreGraphics, and GamePlayKit
- Use languages and tools such as Python, Keras, Caffee, Tensorflow, sci-kit learn, libsvm, Anaconda, and Spyder

Audience

- Developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
28 godzin
Opis
In this instructor-led, live training, participants will learn how to apply machine learning techniques and tools for solving real-world problems in the banking industry. R will be used as the programming language.

Participants first learn the key principles, then put their knowledge into practice by building their own machine learning models and using them to complete a number of live projects.

Audience

- Developers
- Data scientists
- Banking professionals with a technical background

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
21 godzin
Opis
Machine Learning is a branch of Artificial Intelligence wherein computers have the ability to learn without being explicitly programmed. Python is a programming language famous for its clear syntax and readability. It offers an excellent collection of well-tested libraries and techniques for developing machine learning applications.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to apply machine learning techniques and tools for solving real-world problems in the banking industry.

Participants first learn the key principles, then put their knowledge into practice by building their own machine learning models and using them to complete a number of team projects.

Audience

- Developers
- Data scientists

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 godzin
Opis
The Apache OpenNLP library is a machine learning based toolkit for processing natural language text. It supports the most common NLP tasks, such as language detection, tokenization, sentence segmentation, part-of-speech tagging, named entity extraction, chunking, parsing and coreference resolution.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to create models for processing text based data using OpenNLP. Sample training data as well customized data sets will be used as the basis for the lab exercises.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure OpenNLP
- Download existing models as well as create their own
- Train the models on various sets of sample data
- Integrate OpenNLP with existing Java applications

Audience

- Developers
- Data scientists

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 godzin
Opis
In Python Machine Learning, the Text Summarization feature is able to read the input text and produce a text summary. This capability is available from the command-line or as a Python API/Library. One exciting application is the rapid creation of executive summaries; this is particularly useful for organizations that need to review large bodies of text data before generating reports and presentations.

In this instructor-led, live training, participants will learn to use Python to create a simple application that auto-generates a summary of input text.

By the end of this training, participants will be able to:

- Use a command-line tool that summarizes text.
- Design and create Text Summarization code using Python libraries.
- Evaluate three Python summarization libraries: sumy 0.7.0, pysummarization 1.0.4, readless 1.0.17

Audience

- Developers
- Data Scientists

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
21 godzin
Opis
Machine learning is a branch of Artificial Intelligence wherein computers have the ability to learn without being explicitly programmed. Python is a programming language famous for its clear syntax and readability. It offers an excellent collection of well-tested libraries and techniques for developing machine learning applications.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to apply machine learning techniques and tools for solving real-world problems in the finance industry.

Participants first learn the key principles, then put their knowledge into practice by building their own machine learning models and using them to complete a number of team projects.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the fundamental concepts in machine learning
- Learn the applications and uses of machine learning in finance
- Develop their own algorithmic trading strategy using machine learning with Python

Audience

- Developers
- Data scientists

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
28 godzin
Opis
Machine learning is a branch of Artificial Intelligence wherein computers have the ability to learn without being explicitly programmed. R is a popular programming language in the financial industry. It is used in financial applications ranging from core trading programs to risk management systems.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to apply machine learning techniques and tools for solving real-world problems in the finance industry. R will be used as the programming language.

Participants first learn the key principles, then put their knowledge into practice by building their own machine learning models and using them to complete a number of team projects.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the fundamental concepts in machine learning
- Learn the applications and uses of machine learning in finance
- Develop their own algorithmic trading strategy using machine learning with R

Audience

- Developers
- Data scientists

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
28 godzin
Opis
Cortana Intelligence Suite is a bundle of integrated products and services on the Microsoft Azure Cloud that enable entities to transform data into intelligent actions.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to use the components that are part of the Cortana Intelligence Suite to build data-driven intelligent applications.

By the end of this training, participants will be able to:

- Learn how to use Cortana Intelligence Suite tools
- Acquire the latest knowledge of data management and analytics
- Use Cortana components to turn data into intelligent action
- Use Cortana to build applications from scratch and launch it on the cloud

Audience

- Data scientists
- Programmers
- Developers
- Managers
- Architects

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 godzin
Opis
AI is a collection of technologies for building intelligent systems capable of understanding data and the activities surrounding the data to make "intelligent decisions". For Telecom providers, building applications and services that make use of AI could open the door for improved operations and servicing in areas such as maintenance and network optimization.

In this course we examine the various technologies that make up AI and the skill sets required to put them to use. Throughout the course, we examine AI's specific applications within the Telecom industry.

Audience

- Network engineers
- Network operations personnel
- Telecom technical managers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, hands-on exercises
14 godzin
Opis
This classroom based training session will explore machine learning techniques, with computer based examples and case study solving exercises using a relevant programme languauge
21 godzin
Opis
This classroom based training session will explore machine learning tools with (suggested) Python. Delegates will have computer based examples and case study exercises to undertake.
14 godzin
Opis
Linear algebra is a branch of mathematics that deals with vectors, matrices, and linear transforms. Knowledge of linear algebra helps engineers and developers improve their machine learning capabilities. Understanding linear algebra concepts allows them to better understand the principles behind machine learning techniques and thus solve problems faster.

In this instructor-led, live training, participants will learn the fundamentals of linear algebra as they step through solving a machine learning problem using linear algebra methods.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand fundamental linear algebra concepts
- Learn the linear algebra skills needed for machine learning
- Use linear algebra structures and concepts when working with data, images, algorithms, etc.
- Solve a machine learning problem using linear algebra

Audience

- Developers
- Engineers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Note

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.

Nadchodzące szkolenia z technologii Machine Learning (ML)

Szkolenie Machine Learning, Machine Learning (ML) boot camp, Szkolenia Zdalne Machine Learning (ML), szkolenie wieczorowe Machine Learning, szkolenie weekendowe Machine Learning (ML), Kurs Machine Learning (ML),Kursy ML (Machine Learning), Trener Machine Learning, instruktor Machine Learning (ML), kurs zdalny ML (Machine Learning), edukacja zdalna Machine Learning, nauczanie wirtualne ML (Machine Learning), lekcje UML, nauka przez internet Machine Learning (ML), e-learning ML (Machine Learning), kurs online Machine Learning (ML), wykładowca Machine Learning (ML)

Kursy w promocyjnej cenie

Newsletter z promocjami

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Zaufali nam

This site in other countries/regions