Przeglądaj szkolenia

Deep Learning with TensorFlow in Google Colab

14 godzin

Edge AI for Financial Services

14 godzin

Edge AI in Industrial Automation

14 godzin

Advanced Stable Diffusion: Deep Learning for Text-to-Image Generation

21 godzin

Optimizing AI Models for Edge Devices

14 godzin

Introduction to Stable Diffusion for Text-to-Image Generation

21 godzin

AlphaFold

7 godzin

Edge AI with TensorFlow Lite

14 godzin

H2O AutoML

14 godzin

AutoML with Auto-sklearn

14 godzin

AutoML with Auto-Keras

14 godzin

TensorFlow Lite for Embedded Linux

21 godzin

TensorFlow Lite for Android

21 godzin

TensorFlow Lite for iOS

21 godzin

Tensorflow Lite for Microcontrollers

21 godzin

Deep Learning Neural Networks with Chainer

14 godzin

Distributed Deep Learning with Horovod

7 godzin

Accelerating Deep Learning with FPGA and OpenVINO

35 godzin

Building Deep Learning Models with Apache MXNet

21 godzin

Deep Learning with Keras

21 godzin

Advanced Deep Learning with Keras and Python

14 godzin

Deep Learning for Self Driving Cars

21 godzin

Torch for Machine and Deep Learning

21 godzin

Deep Learning for Vision with Caffe

21 godzin

Mastering Apache SINGA

21 godzin

Mastering Deeplearning4j

21 godzin

NLP with Deeplearning4j

14 godzin

Applied AI from Scratch

28 godzin

Deep Learning for NLP (Natural Language Processing)

28 godzin

Deep Learning for Vision

21 godzin

Last Updated:

Opinie uczestników(25)

Upcoming Courses

Szkolenie Machine Learning, Machine Learning (ML) boot camp, Szkolenia Zdalne Machine Learning (ML), szkolenie wieczorowe Machine Learning, szkolenie weekendowe Machine Learning (ML), Kurs Machine Learning,Kursy Machine Learning, Trener Machine Learning (ML), instruktor Machine Learning (ML), kurs zdalny Machine Learning, edukacja zdalna Machine Learning (ML), nauczanie wirtualne Machine Learning (ML), lekcje UML, nauka przez internet Machine Learning (ML), e-learning Machine Learning (ML), kurs online ML (Machine Learning), wykładowca Machine Learning