Szkolenia Machine Learning

Szkolenia Machine Learning

Praktyczne szkolenia na żywo z zakresu uczenia maszynowego (ML) demonstrują w trakcie warsztatów techniki uczenia maszynowego i narzędzia do rozwiązywania rzeczywistych problemów w różnych gałęziach przemysłu. Kursy NobleProg ML obejmują różne języki programowania i frameworki, w tym język Python, R i Matlab. Kursy Machine Learning są oferowane dla szeregu zastosowań branżowych, w tym finansów, bankowości i ubezpieczeń i obejmują podstawy uczenia maszynowego, a także bardziej zaawansowane podejścia, takie jak Deep Learning.
Szkolenie Machine Learning jest dostępne jako "szkolenie stacjonarne" lub "szkolenie online na żywo". Szkolenie stacjonarne może odbywać się lokalnie w siedzibie klienta w Polsce lub w ośrodkach szkoleniowych NobleProg w Polsce. Zdalne szkolenie online odbywa się za pomocą interaktywnego, zdalnego pulpitu DaDesktop .

NobleProg -- Twój lokalny dostawca szkoleń.

Opinie uczestników

★★★★★
★★★★★

Plany szkoleń z technologii Machine Learning

Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
14 godzin
The aim of this course is to provide a basic proficiency in applying Machine Learning methods in practice. Through the use of the Python programming language and its various libraries, and based on a multitude of practical examples this course teaches how to use the most important building blocks of Machine Learning, how to make data modeling decisions, interpret the outputs of the algorithms and validate the results.

Our goal is to give you the skills to understand and use the most fundamental tools from the Machine Learning toolbox confidently and avoid the common pitfalls of Data Sciences applications.
21 godzin
In this instructor-led, live training in w Polsce, participants will learn the most relevant and cutting-edge machine learning techniques in Python as they build a series of demo applications involving image, music, text, and financial data.

By the end of this training, participants will be able to:

- Implement machine learning algorithms and techniques for solving complex problems.
- Apply deep learning and semi-supervised learning to applications involving image, music, text, and financial data.
- Push Python algorithms to their maximum potential.
- Use libraries and packages such as NumPy and Theano.
28 godzin
celem tego kursu jest zapewnienie ogólnej biegłości w stosowaniu metod uczenia maszynowego w praktyce. Dzięki użyciu języka programowania Python i jego różnych bibliotek, a w oparciu o wiele praktycznych przykładów ten kurs uczy, jak korzystać z najważniejszych bloków konstrukcyjnych Machine Learning, jak podejmować decyzje modelowania danych, interpretować dane wyjściowe algorytmów i sprawdzić poprawność wyników.

naszym celem jest, aby dać Ci umiejętności, aby zrozumieć i używać najbardziej podstawowych narzędzi z przybornika uczenia maszynowego pewnie i uniknąć typowych pułapek aplikacji Data Sciences.
28 godzin
This is a 4 day course introducing AI and it's application using the Python programming language. There is an option to have an additional day to undertake an AI project on completion of this course.
21 godzin
Deep Reinforcement Learning refers to the ability of an "artificial agent" to learn by trial-and-error and rewards-and-punishments. An artificial agent aims to emulate a human's ability to obtain and construct knowledge on its own, directly from raw inputs such as vision. To realize reinforcement learning, deep learning and neural networks are used. Reinforcement learning is different from machine learning and does not rely on supervised and unsupervised learning approaches.

In this instructor-led, live training, participants will learn the fundamentals of Deep Reinforcement Learning as they step through the creation of a Deep Learning Agent.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the key concepts behind Deep Reinforcement Learning and be able to distinguish it from Machine Learning
- Apply advanced Reinforcement Learning algorithms to solve real-world problems
- Build a Deep Learning Agent

Audience

- Developers
- Data Scientists

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
28 godzin
In this instructor-led, live training in w Polsce, participants will learn how to implement deep learning models for telecom using Python as they step through the creation of a deep learning credit risk model.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the fundamental concepts of deep learning.
- Learn the applications and uses of deep learning in telecom.
- Use Python, Keras, and TensorFlow to create deep learning models for telecom.
- Build their own deep learning customer churn prediction model using Python.
7 godzin
This course has been created for managers, solutions architects, innovation officers, CTOs, software architects and anyone who is interested in an overview of applied artificial intelligence and the nearest forecast for its development.
7 godzin
This training course is for people that would like to apply basic Machine Learning techniques in practical applications.

Audience

Data scientists and statisticians that have some familiarity with machine learning and know how to program R. The emphasis of this course is on the practical aspects of data/model preparation, execution, post hoc analysis and visualization. The purpose is to give a practical introduction to machine learning to participants interested in applying the methods at work

Sector specific examples are used to make the training relevant to the audience.
14 godzin
This training course is for people that would like to apply Machine Learning in practical applications.

Audience

This course is for data scientists and statisticians that have some familiarity with statistics and know how to program R (or Python or other chosen language). The emphasis of this course is on the practical aspects of data/model preparation, execution, post hoc analysis and visualization.

The purpose is to give practical applications to Machine Learning to participants interested in applying the methods at work.

Sector specific examples are used to make the training relevant to the audience.
14 godzin
The aim of this course is to provide a basic proficiency in applying Machine Learning methods in practice. Through the use of the R programming platform and its various libraries, and based on a multitude of practical examples this course teaches how to use the most important building blocks of Machine Learning, how to make data modeling decisions, interpret the outputs of the algorithms and validate the results.

Our goal is to give you the skills to understand and use the most fundamental tools from the Machine Learning toolbox confidently and avoid the common pitfalls of Data Sciences applications.
21 godzin
Artificial Neural Network is a computational data model used in the development of Artificial Intelligence (AI) systems capable of performing "intelligent" tasks. Neural Networks are commonly used in Machine Learning (ML) applications, which are themselves one implementation of AI. Deep Learning is a subset of ML.
21 godzin
This course introduces machine learning methods in robotics applications.

It is a broad overview of existing methods, motivations and main ideas in the context of pattern recognition.

After a short theoretical background, participants will perform simple exercise using open source (usually R) or any other popular software.
14 godzin
The aim of this course is to provide a basic proficiency in applying Machine Learning methods in practice. Through the use of the Scala programming language and its various libraries, and based on a multitude of practical examples this course teaches how to use the most important building blocks of Machine Learning, how to make data modeling decisions, interpret the outputs of the algorithms and validate the results.

Our goal is to give you the skills to understand and use the most fundamental tools from the Machine Learning toolbox confidently and avoid the common pitfalls of Data Sciences applications.
14 godzin
R is an open-source free programming language for statistical computing, data analysis, and graphics. R is used by a growing number of managers and data analysts inside corporations and academia. R has a wide variety of packages for data mining.
21 godzin
PredictionIO is an open source Machine Learning Server built on top of state-of-the-art open source stack.

Audience

This course is directed at developers and data scientists who want to create predictive engines for any machine learning task.
35 godzin
This course is created for people who have no previous experience in probability and statistics.
21 godzin
Szkolenie dedykowane osobom, które chciałyby zapoznać się z obsługą programu alternatywnego do komercyjnego pakietu MATLAB. Kurs trzydniowy dostarcza kompleksowo informacje dotyczące poruszania się po środowisku i wykonywaniu pakietu OCTAVE w zastosowaniu do analizy danych i obliczeń inżynierskich. Adresatami szkolenia są osoby początkujące ale także ci, którzy znają program i chcieliby usystematyzować swoją wiedzę i podnieść umiejętności. Nie jest wymagana znajomość innych języków programowania ale w znacznym stopniu ułatwi to uczestnikom przyswajanie wiedzy. Na kursie pokazane zostaną możliwości wykorzystania program na wielu przykładach praktycznych.
21 godzin
This training course is for people that would like to apply Machine Learning in practical applications for their team. The training will not dive into technicalities and revolve around basic concepts and business/operational applications of the same.

Target Audience

- Investors and AI entrepreneurs
- Managers and Engineers whose company is venturing into AI space
- Business Analysts & Investors
7 godzin
Snorkel is a system for rapidly creating, modeling, and managing training data. It focuses on accelerating the development of structured or "dark" data extraction applications for domains in which large labeled training sets are not available or easy to obtain.

In this instructor-led, live training, participants will learn techniques for extracting value from unstructured data such as text, tables, figures, and images through modeling of training data with Snorkel.

By the end of this training, participants will be able to:

- Programmatically create training sets to enable the labeling of massive training sets
- Train high-quality end models by first modeling noisy training sets
- Use Snorkel to implement weak supervision techniques and apply data programming to weakly-supervised machine learning systems

Audience

- Developers
- Data scientists

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 godzin
Encog is an open-source machine learning framework for Java and .Net.

In this instructor-led, live training, participants will learn advanced machine learning techniques for building accurate neural network predictive models.

By the end of this training, participants will be able to:

- Implement different neural networks optimization techniques to resolve underfitting and overfitting
- Understand and choose from a number of neural network architectures
- Implement supervised feed forward and feedback networks

Audience

- Developers
- Analysts
- Data scientists

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 godzin
Encog is an open-source machine learning framework for Java and .Net.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to create various neural network components using ENCOG. Real-world case studies will be discussed and machine language based solutions to these problems will be explored.

By the end of this training, participants will be able to:

- Prepare data for neural networks using the normalization process
- Implement feed forward networks and propagation training methodologies
- Implement classification and regression tasks
- Model and train neural networks using Encog's GUI based workbench
- Integrate neural network support into real-world applications

Audience

- Developers
- Analysts
- Data scientists

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 godzin
In this instructor-led, live training, participants will learn how to use the iOS Machine Learning (ML) technology stack as they step through the creation and deployment of an iOS mobile app.

By the end of this training, participants will be able to:

- Create a mobile app capable of image processing, text analysis and speech recognition
- Access pre-trained ML models for integration into iOS apps
- Create a custom ML model
- Add Siri Voice support to iOS apps
- Understand and use frameworks such as coreML, Vision, CoreGraphics, and GamePlayKit
- Use languages and tools such as Python, Keras, Caffee, Tensorflow, sci-kit learn, libsvm, Anaconda, and Spyder

Audience

- Developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
28 godzin
In this instructor-led, live training, participants will learn how to apply machine learning techniques and tools for solving real-world problems in the banking industry. R will be used as the programming language.

Participants first learn the key principles, then put their knowledge into practice by building their own machine learning models and using them to complete a number of live projects.

Audience

- Developers
- Data scientists
- Banking professionals with a technical background

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 godzin
The Apache OpenNLP library is a machine learning based toolkit for processing natural language text. It supports the most common NLP tasks, such as language detection, tokenization, sentence segmentation, part-of-speech tagging, named entity extraction, chunking, parsing and coreference resolution.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to create models for processing text based data using OpenNLP. Sample training data as well customized data sets will be used as the basis for the lab exercises.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure OpenNLP
- Download existing models as well as create their own
- Train the models on various sets of sample data
- Integrate OpenNLP with existing Java applications

Audience

- Developers
- Data scientists

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
28 godzin
Machine learning is a branch of Artificial Intelligence wherein computers have the ability to learn without being explicitly programmed. R is a popular programming language in the financial industry. It is used in financial applications ranging from core trading programs to risk management systems.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to apply machine learning techniques and tools for solving real-world problems in the finance industry. R will be used as the programming language.

Participants first learn the key principles, then put their knowledge into practice by building their own machine learning models and using them to complete a number of team projects.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the fundamental concepts in machine learning
- Learn the applications and uses of machine learning in finance
- Develop their own algorithmic trading strategy using machine learning with R

Audience

- Developers
- Data scientists

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
28 godzin
Cortana Intelligence Suite is a bundle of integrated products and services on the Microsoft Azure Cloud that enable entities to transform data into intelligent actions.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to use the components that are part of the Cortana Intelligence Suite to build data-driven intelligent applications.

By the end of this training, participants will be able to:

- Learn how to use Cortana Intelligence Suite tools
- Acquire the latest knowledge of data management and analytics
- Use Cortana components to turn data into intelligent action
- Use Cortana to build applications from scratch and launch it on the cloud

Audience

- Data scientists
- Programmers
- Developers
- Managers
- Architects

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 godzin
AI is a collection of technologies for building intelligent systems capable of understanding data and the activities surrounding the data to make "intelligent decisions". For Telecom providers, building applications and services that make use of AI could open the door for improved operations and servicing in areas such as maintenance and network optimization.

In this course we examine the various technologies that make up AI and the skill sets required to put them to use. Throughout the course, we examine AI's specific applications within the Telecom industry.

Audience

- Network engineers
- Network operations personnel
- Telecom technical managers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, hands-on exercises
14 godzin
This classroom based training session will explore machine learning techniques, with computer based examples and case study solving exercises using a relevant programme languauge
21 godzin
This classroom based training session will explore machine learning tools with (suggested) Python. Delegates will have computer based examples and case study exercises to undertake.
14 godzin
Linear algebra is a branch of mathematics that deals with vectors, matrices, and linear transforms. Knowledge of linear algebra helps engineers and developers improve their machine learning capabilities. Understanding linear algebra concepts allows them to better understand the principles behind machine learning techniques and thus solve problems faster.

In this instructor-led, live training, participants will learn the fundamentals of linear algebra as they step through solving a machine learning problem using linear algebra methods.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand fundamental linear algebra concepts
- Learn the linear algebra skills needed for machine learning
- Use linear algebra structures and concepts when working with data, images, algorithms, etc.
- Solve a machine learning problem using linear algebra

Audience

- Developers
- Engineers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Note

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.

Last Updated:

Nadchodzące szkolenia z technologii Machine Learning (ML)

Szkolenie Machine Learning, Machine Learning (ML) boot camp, Szkolenia Zdalne Machine Learning (ML), szkolenie wieczorowe Machine Learning, szkolenie weekendowe Machine Learning (ML), Kurs Machine Learning (ML),Kursy ML (Machine Learning), Trener Machine Learning, instruktor Machine Learning (ML), kurs zdalny ML (Machine Learning), edukacja zdalna Machine Learning, nauczanie wirtualne ML (Machine Learning), lekcje UML, nauka przez internet Machine Learning (ML), e-learning ML (Machine Learning), kurs online Machine Learning (ML), wykładowca Machine Learning (ML)

Kursy w promocyjnej cenie

Newsletter z promocjami

Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj informacje o aktualnych zniżkach na kursy otwarte.
Szanujemy Twoją prywatność, dlatego Twój e-mail będzie wykorzystywany jedynie w celu wysyłki naszego newslettera, nie będzie udostępniony ani sprzedany osobom trzecim.
W dowolnej chwili możesz zmienić swoje preferencje co do otrzymywanego newslettera bądź całkowicie się z niego wypisać.

Zaufali nam

This site in other countries/regions