Przeglądaj szkolenia

Edge AI for Financial Services

14 godzin

Edge AI in Industrial Automation

14 godzin

Advanced Stable Diffusion: Deep Learning for Text-to-Image Generation

21 godzin

Optimizing AI Models for Edge Devices

14 godzin

DeepSpeed for Deep Learning

21 godzin

Introduction to Large Language Models (LLMs)

14 godzin

Introduction to Stable Diffusion for Text-to-Image Generation

21 godzin

AlphaFold

7 godzin

Edge AI with TensorFlow Lite

14 godzin

Advanced Machine Learning with Python

21 godzin

Deep Reinforcement Learning with Python

21 godzin

Deep Learning for Telecom (with Python)

28 godzin

Artificial Neural Networks, Machine Learning, Deep Thinking

21 godzin

Introduction to Deep Learning

21 godzin

Advanced Deep Learning

28 godzin

Deep Learning for Vision with Caffe

21 godzin

Deep Learning for Vision

21 godzin

Artificial Intelligence (AI) in Automotive

14 godzin

Machine Learning and Deep Learning

21 godzin

OpenNMT: Setting Up a Neural Machine Translation System

7 godzin

Introduction Deep Learning & Réseaux de neurones pour l’ingénieur

21 godzin

PaddlePaddle

21 godzin

OpenFace: Creating Facial Recognition Systems

14 godzin

Advanced Machine Learning with R

21 godzin

Deep Learning for Finance (with R)

28 godzin

Deep Learning for Banking (with Python)

28 godzin

Deep Learning for Banking (with R)

28 godzin

Deep Learning for Finance (with Python)

28 godzin

Deep Learning AI Techniques for Executives, Developers and Managers

21 godzin

Neural computing – Data science

14 godzin

Deep Learning for Medicine

14 godzin

Python and Deep Learning with OpenCV 4

14 godzin

Hardware-Accelerated Video Analytics

14 godzin

Deep Learning for Healthcare

14 godzin

Deep Learning for Business

14 godzin

TensorFlow Lite for Embedded Linux

21 godzin

TensorFlow Lite for Android

21 godzin

Tensorflow Lite for Microcontrollers

21 godzin

TensorFlow Lite for iOS

21 godzin

Deep Learning Neural Networks with Chainer

14 godzin

Distributed Deep Learning with Horovod

7 godzin

Accelerating Deep Learning with FPGA and OpenVINO

35 godzin

Building Deep Learning Models with Apache MXNet

21 godzin

Deep Learning with Keras

21 godzin

Deep Learning for Self Driving Cars

21 godzin

Advanced Deep Learning with Keras and Python

14 godzin

Torch for Machine and Deep Learning

21 godzin

Mastering Apache SINGA

21 godzin

NLP with Deeplearning4j

14 godzin

Mastering Deeplearning4j

21 godzin

Using Computer Network ToolKit (CNTK)

28 godzin

Ostatnia aktualizacja:

Opinie uczestników(18)

Nadchodzące szkolenia

Szkolenie Deep Learning, Deep Learning (DL) boot camp, Szkolenia Zdalne Deep Learning (DL), szkolenie wieczorowe Deep Learning, szkolenie weekendowe Deep Learning (DL), Kurs Deep Learning,Kursy Deep Learning, Trener Deep Learning (DL), instruktor Deep Learning (DL), kurs zdalny Deep Learning, edukacja zdalna Deep Learning (DL), nauczanie wirtualne Deep Learning (DL), lekcje UML, nauka przez internet Deep Learning (DL), e-learning Deep Learning (DL), kurs online DL (Deep Learning), wykładowca Deep Learning