Plan Szkolenia

Dzień 1

Data Analysis z pandami

 • Używanie wektoryzowanych danych w pandach

 • Przekształcanie danych

 • Sortowanie i filtrowanie danych

 • Operacje zbiorcze

 • Analiza szeregów czasowych

Wizualizacja danych

 • Rysowanie diagramów za pomocą matplotlib

 • Używanie matplotlib z poziomu pand

 • Tworzenie diagramów jakości

 • Wizualizacja danych w notatnikach Jupyter

 • Inne biblioteki wizualizacji w Python

Dzień 2

Wektoryzacja danych w Numpy

 • Tworzenie tablic Numpy

 • Typowe operacje na macierzach

 • Używanie ufunców

 • Widoki i transmisja na tablicach Numpy

 • Optymalizacja wydajności poprzez unikanie pętli

 • Optymalizacja wydajności za pomocą cProfile

Inne Python biblioteki do analizy danych

 • scikit-ucz się

 • Scypy

 • model statystyczny

 • RPy2

Wymagania

Podstawowe Python i umiejętności analizy danych

 14 godzin

Liczba uczestników


Cena za uczestnika (netto)

Opinie uczestników (4)

Nadchodzące szkolenia

Powiązane Kategorie