Szkolenia Data Analysis

Szkolenia Data Analysis

Praktyczne szkolenia na żywo z Data Analysis pokazuje jak poprzez praktyczne ćwiczenia opanować podstawy i zaawansowane koncepcje. Na szkoleniu Data Analysis poznasz proces przetwarzania danych, które będziesz mógł następnie wykorzystać do różnych celów m.in jak tworzyć różne raporty na podstawie użytecznych informacji i wniosków. W zależności od rodzaju danych i stawianych problemów, może to oznaczać użycie metod statystycznych, eksploracyjnych i innych.

Szkolenia Data Analysis są dostępne jako "szkolenie na miejscu" lub "szkolenie na żywo". Szkolenie stacjonarne może odbywać się lokalnie w siedzibie klienta w Polsce lub w ośrodkach szkoleniowych NobleProg w Polsce. Zdalne szkolenie online odbywa się za pomocą interaktywnego, zdalnego pulpitu DaDesktop .

NobleProg -- Twój lokalny dostawca szkoleń.

Opinie uczestników

★★★★★
★★★★★

Plany szkoleń z technologii Data Analysis

Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
21 godzin
dbt (data build tool) to narzędzie typu open source z interfejsem wiersza poleceń (CLI) służące do zarządzania i przekształcania danych w hurtowniach danych opartych na SQL. dbt Cloud to hostowana w chmurze wersja narzędzia dbt, która zapewnia przyjazny dla użytkownika interfejs do zarządzania projektami dbt i ich wdrażania. To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo (online lub na miejscu) jest przeznaczone dla początkujących inżynierów danych, analityków i naukowców, którzy chcą zrozumieć, jak korzystać z dbt Cloud do zarządzania hurtowniami danych i projektami transformacji w chmurze. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Tworzenie projektów i zarządzanie nimi w dbt Cloud. Używaj interfejsu dbt Cloud do planowania i uruchamiania transformacji danych. Współpracować nad projektami z członkami zespołu. Wdrażać swoje projekty dbt w środowisku produkcyjnym. Debugowanie i rozwiązywanie problemów z projektami dbt.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
14 godzin
AWS Glue to bezserwerowa usługa integracji danych z wielu źródeł, która umożliwia użytkownikom łatwe odkrywanie, przygotowywanie, przenoszenie, integrowanie i analizowanie danych. To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo (w trybie online lub na miejscu) jest przeznaczone dla inżynierów danych i analityków, którzy chcą zdobyć wiedzę na poziomie od początkującego do średnio zaawansowanego w zakresie korzystania z AWS Glue do konfigurowania potoku danych. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Zrozumienie podstaw AWS Glue. Konfiguracja potoku AWS Glue. Konfigurowanie crawlerów i zadań AWS Glue. Dowiedz się, jak korzystać z transformacji AWS Glue.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
28 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at expert-level data analysts who wish to leverage Python's data analysis capabilities within Power BI, enhancing their ability to analyze and visualize data effectively. By the end of this training, participants will be able to:
 • Learn how Python can be integrated into Power BI for data analysis.
 • Use Python scripts to load, clean, and preprocess data within the Power BI environment.
 • Enhance data visualization capabilities by creating custom and interactive visualizations using Python.
 • Acquire advanced data analysis skills using Python.
35 godzin
Analityka danych to nauka o analizowaniu surowych danych w celu uzyskania wglądu i trendów. Tableau jest wiodącym narzędziem do analizy biznesowej i wizualizacji danych, podczas gdy SQL jest najczęściej używanym językiem do tworzenia zapytań do baz danych. Wraz z dwoma najpopularniejszymi językami programowania do nauki o danych, Python i R, Tableau i SQL zapewniają solidne, kompleksowe rozwiązanie, które może pomóc w wizualizacji i efektywnej analizie danych. To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla analityków danych i wszystkich zainteresowanych, którzy chcą dowiedzieć się, jak używać i integrować Tableau, Python, R i SQL do wizualizacji i analizy danych. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Przeprowadzanie analizy danych przy użyciu Python, R i SQL. Twórz spostrzeżenia poprzez wizualizację danych za pomocą Tableau. Podejmowanie decyzji opartych na danych dla operacji biznesowych.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
21 godzin
IBM Planning Analytics powered by TM1 to narzędzie do przetwarzania analitycznego on-line (OLAP). Jest to środowisko klient-serwer, które zapewnia analizę danych przechowywanych w bazie danych. To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo (w trybie online lub na miejscu) jest przeznaczone dla analityków, którzy chcą używać TM1 do analizowania i dostosowywania raportów i szablonów dla danych w bazie danych. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Dowiedz się, jak analizować dane za pomocą IBM Planning Analytics. Tworzenie niestandardowych widoków danych w bazie danych. Tworzenie raportów i formularzy komunikujących się z TM1.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
14 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at data analysts and data scientists who wish to use the MongoDB Aggregation Framework to perform data analysis while simplifying complex operations and aggregation pipelines. By the end of this training, participants will be able to:
 • Install and configure MongoDB for data analysis.
 • Understand the concepts and stages of the MongoDB Aggregation Framework.
 • Learn about the basic structure, syntax, and operations for aggregation.
 • Learn how to handle advanced operations in aggregation.
 • Apply some optimization tools and techniques to improve aggregation performance.
14 godzin
Sisense to narzędzie Business Intelligence, które zapewnia przyjazne dla użytkownika rozwiązania do szybkiego i wydajnego zarządzania, wizualizacji i modyfikowania wielu dużych zbiorów danych. To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo (w trybie online lub na miejscu) jest przeznaczone dla programistów i administratorów systemów, którzy chcą nauczyć się i używać Sisense do manipulacji i wizualizacji dużych zbiorów danych. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Poznaj podstawowe koncepcje Sisense i sposób jego działania. Utwórz pulpit nawigacyjny Sisense, aby wizualizować duże zbiory danych i podejmować decyzje biznesowe oparte na danych. Łącz i zarządzaj danymi z wielu źródeł. Wykorzystaj Sisense do szybkiego manipulowania danymi i ich wizualizacji.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
14 godzin
Tableau Server to internetowa platforma do zarządzania danymi, która zapewnia narzędzia do hostowania i zarządzania źródłami danych Tableau, skoroszytami, raportami i pulpitami nawigacyjnymi z Tableau Desktop. To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla średnio zaawansowanych i zaawansowanych architektów danych, którzy chcą nauczyć się umiejętności instalowania, konfigurowania, zarządzania i utrzymywania serwera Tableau. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Dogłębne zrozumienie architektury Tableau Server. Zrozumienie procesów i funkcji Tableau Server. Używanie Tableau Server do automatyzacji zadań. Konfigurowanie i zarządzanie serwerem Tableau Server. Konfigurowanie Tableau Server pod kątem wysokiej dostępności i skalowalności.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
14 godzin
OrgPlus to oparte na chmurze oprogramowanie do tworzenia wykresów organizacyjnych przeznaczone do tworzenia i zarządzania wykresami hierarchicznymi z zaawansowanym formatowaniem, rysowaniem, narzędziami do wizualizacji i innymi funkcjami zarządzania danymi. Szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla profesjonalistów biznesowych, którzy chcą nauczyć się umiejętności zarządzania schematami organizacyjnymi na poziomie średniozaawansowanym przy użyciu OrgPlus 6. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Obsługa dużych zestawów danych za pomocą zaawansowanych narzędzi do formatowania. Tworzenie raportów i katalogów wizualizacji danych. Korzystaj z funkcji drukowania, eksportowania i publikowania OrgPlus. Łatwa nawigacja po złożonych wykresach.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
14 godzin
AWS QuickSight to usługa analityki biznesowej firmy Amazon. Zapewnia narzędzia do tworzenia wizualizacji danych, przeprowadzania analiz ad hoc i uzyskiwania wglądu biznesowego z różnych źródeł danych. Szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla analityków danych lub każdego, kto chce korzystać z AWS QuickSight analizy i wizualizacji danych. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Zrozumienie podstawowych pojęć związanych z AWS QuickSight. Używanie AWS QuickSight do tworzenia analiz danych, raportów i spostrzeżeń. Używanie AWS do tworzenia relacji między danymi w celu ulepszonej analizy. Poznanie różnych typów wizualizacji w celu zrozumienia danych.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
14 godzin
Python jest najpopularniejszym językiem programowania dla nauki o danych i uczenia maszynowego. SQL jest najczęściej używanym narzędziem do zarządzania bazami danych, podczas gdy Tableau jest wiodącym narzędziem do analizy biznesowej i wizualizacji danych. Połączenie SQL, Python i Tableau zapewnia potężne, kompleksowe rozwiązanie do analizy danych. To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla analityków danych i programistów, którzy chcą używać i integrować SQL, Python i Tableau do wykonywania złożonych analiz danych, przetwarzania i wizualizacji. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Konfiguracja środowiska niezbędnego do przeprowadzania analizy danych za pomocą SQL, Python i Tableau. Zrozumienie kluczowych koncepcji integracji oprogramowania (dane, serwery, klienci, interfejsy API, punkty końcowe itp.) Zapoznanie się z podstawami języka Python i SQL. Wykonywanie technik wstępnego przetwarzania danych w Pythonie. Dowiedz się, jak połączyć Python i SQL w celu analizy danych. Tworzenie wnikliwych wizualizacji danych i wykresów za pomocą Tableau.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
21 godzin
Microsoft Power BI to platforma Business Intelligence do przekształcania, analizowania, wizualizowania i prezentowania danych. Data Analysis Expressions (DAX) to język formuł, który umożliwia użytkownikom tworzenie niestandardowych obliczeń i wyrażeń w Power BI w celu analizy danych i uzyskania wglądu. Szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla początkujących i średnio zaawansowanych analityków biznesowych, analityków danych i programistów, którzy chcą nauczyć się podstaw DAX w Power BI. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Kompleksowe zrozumienie wyrażeń analizy danych (DAX) w Power BI. Tworzenie niestandardowych obliczeń i wyrażeń w Power BI w celu analizowania danych i uzyskiwania wglądu. Poznanie najlepszych praktyk w celu optymalizacji wydajności DAX.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
14 godzin
MicroStrategy to platforma Business Intelligence (BI), która zapewnia narzędzia do tworzenia wizualizacji, interaktywnych pulpitów nawigacyjnych, zautomatyzowanych raportów itp. Oferuje zestaw narzędzi programistycznych, takich jak SDK, do dostosowywania i integracji analityki MicroStrategy z innymi aplikacjami. Szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla początkujących i zaawansowanych architektów MicroStrategy, którzy chcą opracowywać schematy, zarządzać zmianami i korzystać z narzędzi do modelowania w celu zarządzania cyklem rozwoju aplikacji MicroStrategy. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Pełne zrozumienie koncepcji i architektury hurtowni danych. Zrozumieć, jak korzystać z analityki, obiektów pulpitu i schematów. Tworzenie i utrzymywanie MicroStrategy projektów.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
14 godzin
Alteryx to samoobsługowa platforma do analizy danych. Zapewnia użytkownikom narzędzia do szybkiego przygotowywania, dostosowywania i analizowania danych z dowolnego źródła. To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo (online lub na miejscu) jest przeznaczone dla analityków danych i analityków danych, którzy chcą dowiedzieć się, jak korzystać z każdego narzędzia w palecie narzędzi programistycznych w Alteryx Designer. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Naucz się korzystać i konfigurować wszystkie narzędzia na karcie dewelopera. Projektuj wydajne przepływy pracy w Alteryx przy użyciu narzędzi dynamicznych, walidacyjnych i testowych. Dowiedz się, jak używać narzędzi API do pobierania i analizowania danych internetowych. Korzystać z narzędzi skryptowych Alteryx, w tym Python i R.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
14 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at intermediate-level data analysts who wish to learn and utilize the advanced features and components of Grafana for data visualization and analysis. By the end of this training, participants will be able to:
 • Gain an in-depth understanding of advanced Grafana concepts and components.
 • Leverage template variables and dynamic dashboards for enhanced data visualization.
 • Use Grafana Query Language for complex queries.
 • Learn best practices for scaling Grafana, optimizing performance, and ensuring high availability.
7 godzin
Mixpanel to rozwiązanie analityczne, które zapewnia dogłębną analizę produktów i użytkowników dla sieci i urządzeń mobilnych. Szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla analityków danych, którzy chcą przeprowadzić analizę produktów i użytkowników przy użyciu Mixpanel. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Dowiedz się, jak używać Mixpanel jako narzędzia do analityki internetowej. Zrozumienie koncepcji i implementacji Mixpanel. Zrozumienie i interpretacja danych zdarzeń.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
14 godzin
Matomo to oprogramowanie do analityki internetowej o otwartym kodzie źródłowym, które zapewnia raporty statystyczne dotyczące danych opartych na wykorzystaniu i działaniach na stronie internetowej. Szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla analityków, którzy chcą używać Matomo do wykonywania zadań analityki internetowej, takich jak generowanie szczegółowego raportu na temat korzystania ze strony internetowej. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Dowiedz się, jak Matomo działa w analizie danych internetowych. Dowiedz się, w jaki sposób dane są gromadzone i śledzone za pomocą Matomo. Zrozumienie i interpretacja raportów Matomo.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
7 godzin
Datadog to platforma monitorowania dla aplikacji opartych na chmurze, która zapewnia narzędzia do monitorowania serwerów i baz danych. Pomaga określić wskaźniki wydajności i monitorować zdarzenia dla infrastruktury i usług opartych na chmurze. To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla programistów, którzy chcą dowiedzieć się, jak Datadog działa w monitorowaniu serwerów, baz danych oraz aplikacji i usług w chmurze. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Dowiedz się i zrozum, jak działa narzędzie do monitorowania Datadog. Zrozumienie podstawowych pojęć i funkcji Datadog. Skonfiguruj Datadog do monitorowania infrastruktury i zarządzania kontami. Korzystanie z Datadog Application Performance Monitoring (APM) i ciągłego profilowania.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
21 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at intermediate-level systems administrators who wish to learn and utilize the advanced features and components of Nagios for IT monitoring. By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand Nagios architecture, components, and advanced monitoring strategies.
 • Implement advanced service monitoring and extend Nagios functionality.
 • Explore Nagios add-ons and advanced techniques.
14 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at data scientists and developers who wish to set up, deploy, and manage data analytics solutions using Databricks. By the end of this training, participants will be able to:
 • Set up and configure Databricks.
 • Understand how Databricks and Apache Spark work together.
 • Learn how to load and transform data in Databricks.
14 godzin
IBM SPSS Modeler to oprogramowanie wykorzystywane do eksploracji danych i analizy tekstu. Zapewnia zestaw narzędzi do eksploracji danych, które mogą budować modele predykcyjne i wykonywać zadania analizy danych. Szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla analityków danych lub każdego, kto chce używać SPSS Modeler do wykonywania działań związanych z eksploracją danych. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Poznaj podstawy eksploracji danych. Dowiedz się, jak importować i oceniać jakość danych za pomocą Modelera. Efektywnie opracowywać, wdrażać i oceniać modele danych.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
35 godzin
Uczestnicy, którzy ukończą to prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo, zdobędą praktyczne, rzeczywiste zrozumienie Big Data i powiązanych z nim technologii, metodologii i narzędzi. Uczestnicy będą mieli okazję wykorzystać tę wiedzę w praktyce poprzez praktyczne ćwiczenia. Interakcja w grupie i informacje zwrotne od instruktora stanowią ważny element zajęć. Kurs rozpoczyna się od wprowadzenia do podstawowych koncepcji Big Data, a następnie przechodzi do języków programowania i metodologii wykorzystywanych do analizy danych. Na koniec omawiamy narzędzia i infrastrukturę, które umożliwiają przechowywanie Big Data, przetwarzanie rozproszone i Scalability. Format kursu
  Część wykładu, część dyskusji, praktyczna praktyka i wdrażanie, okazjonalne kwizowanie w celu pomiaru postępów.
21 godzin
R is a very popular, open source environment for statistical computing, data analytics and graphics. This course introduces R programming language to students.  It covers language fundamentals, libraries and advanced concepts.  Advanced data analytics and graphing with real world data. Audience Developers / data analytics Duration 3 days Format Lectures and Hands-on
14 godzin
Elasticsearch to rozproszona wyszukiwarka o otwartym kodzie źródłowym. Jest powszechnie używany wraz z Logstash (silnik gromadzenia danych i parsowania logów) i Kibana (platforma analityczna i wizualizacyjna), tworząc stos ELK. Szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora jest przeznaczone dla programistów, którzy chcą tworzyć rozwiązania do wyszukiwania i analizy przy użyciu Elasticsearch. Szkolenie rozpoczyna się od omówienia architektury Elasticsearch, w tym jej modelu rozproszonego i interfejsu API wyszukiwania. Następnie wyjaśniona zostanie funkcjonalność Elasticsearch' i sposób, w jaki najlepiej zintegrować ją z istniejącą aplikacją. Ćwiczenia praktyczne stanowią ważną część szkolenia i dają uczestnikom szansę na wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce, jednocześnie otrzymując informacje zwrotne na temat ich realizacji i postępów. Format kursu Duży nacisk na praktykę na żywo. Większość koncepcji jest przyswajana za pomocą przykładów, ćwiczeń i praktycznego rozwoju.
  Opcje dostosowywania kursu
Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
7 godzin
This course covers how to use Hive SQL language (AKA: Hive HQL, SQL on Hive, HiveQL) for people who extract data from Hive
14 godzin
Kurs jes przeznaczony dla analityków, badaczy naukowych, statystyków, osób na co dzien wykorzystujących MS Excel w pracy oraz wszystkich tych którzy chcieliby poznać jakie możliwości daje analiza statystyczna w Excel. Kurs poprawia znajomość programu Excel, statystyki, analizy statystycznej oraz zwiększa efektywności i skuteczność pracy czy też prowadzonych badań. Szkolenie opisuje jak używać Analysis ToolPack w programie Microsoft Excel, funkcji statystycznych oraz jak wykonywać  procedury statystyczne. Szkolenie pokazuje ograniczenia Excela i wyjaśnia jak je przezwyciężyć.  
35 godzin
Uczestnicy, którzy ukończą to szkolenie, zdobędą praktyczne, rzeczywiste zrozumienie Data Science i powiązanych z nim technologii, metodologii i narzędzi. Uczestnicy będą mieli okazję wykorzystać tę wiedzę w praktyce poprzez praktyczne ćwiczenia. Interakcja w grupie i informacje zwrotne od instruktora stanowią ważny element zajęć. Kurs rozpoczyna się od wprowadzenia do podstawowych pojęć Data Science, a następnie przechodzi do narzędzi i metodologii stosowanych w Data Science. Publiczność
  Deweloperzy Analitycy techniczni Konsultanci IT
Format kursu
  Część wykładu, część dyskusji, ćwiczenia i ciężka praktyka praktyczna
Uwaga
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
7 godzin
Microsoft Excel to najpopularniejsze na świecie oprogramowanie do analizy biznesowej, raportowania i strategii Power BI. Power BI jest narzędziem business intelligence służącym do wizualizacji danych na poziomie operacyjnym biznesu. To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla analityków danych, którzy chcą nauczyć się technik przygotowywania danych w programie Excel, a następnie ich wizualizacjiPower BI. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Zrozumienie zasad analizy danych, celów analizy danych i podejść do analizy danych. Używanie formuł DAX w Power BI do złożonych obliczeń. Tworzenie i używanie wizualizacji i wykresów dla konkretnych przypadków analizy. Importowanie za pomocą Power View w celu przejścia z Power BI opartego na Excelu do niezależnego Power BI.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
42 godzin
Analityka danych jest dziś kluczowym narzędziem w biznesie. Skoncentrujemy się na rozwijaniu umiejętności praktycznej analizy danych. Celem jest pomoc delegatom w udzielaniu opartych na dowodach odpowiedzi na pytania:  Co się stało?
  przetwarzanie i analizowanie danych tworzenie informacyjnych wizualizacji danych
Co się stanie?
  Prognozowanie przyszłych wyników ocena prognoz
Co powinno się stać?
  przekształcanie danych w decyzje biznesowe oparte na dowodach optymalizacja procesów
Sam kurs może być prowadzony jako 6-dniowy kurs stacjonarny lub zdalnie przez okres kilku tygodni, jeśli wolisz. Możemy współpracować z Tobą, aby zapewnić kurs najlepiej odpowiadający Twoim potrzebom.
14 godzin
Pandas to pakiet Python, który zapewnia struktury danych do pracy z danymi strukturalnymi (tabelarycznymi, wielowymiarowymi, potencjalnie heterogenicznymi) i szeregami czasowymi.

Last Updated:

Szkolenie Data Analysis, Data Analysis boot camp, Szkolenia Zdalne Data Analysis, szkolenie wieczorowe Data Analysis, szkolenie weekendowe Data Analysis, Kurs Data Analysis,Kursy Data Analysis, Trener Data Analysis, instruktor Data Analysis, kurs zdalny Data Analysis, edukacja zdalna Data Analysis, nauczanie wirtualne Data Analysis, lekcje UML, nauka przez internet Data Analysis, e-learning Data Analysis, kurs online Data Analysis, wykładowca Data Analysis

Kursy w promocyjnej cenie

Newsletter z promocjami

Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj informacje o aktualnych zniżkach na kursy otwarte.
Szanujemy Twoją prywatność, dlatego Twój e-mail będzie wykorzystywany jedynie w celu wysyłki naszego newslettera, nie będzie udostępniony ani sprzedany osobom trzecim.
W dowolnej chwili możesz zmienić swoje preferencje co do otrzymywanego newslettera bądź całkowicie się z niego wypisać.

Zaufali nam

This site in other countries/regions