Szkolenia Data Analysis

Szkolenia Data Analysis

Praktyczne szkolenia na żywo z Data Analysis pokazuje jak poprzez praktyczne ćwiczenia opanować podstawy i zaawansowane koncepcje. Na szkoleniu Data Analysis poznasz proces przetwarzania danych, które będziesz mógł następnie wykorzystać do różnych celów m.in jak tworzyć różne raporty na podstawie użytecznych informacji i wniosków. W zależności od rodzaju danych i stawianych problemów, może to oznaczać użycie metod statystycznych, eksploracyjnych i innych.

Szkolenia Data Analysis są dostępne jako "szkolenie na miejscu" lub "szkolenie na żywo". Szkolenie stacjonarne może odbywać się lokalnie w siedzibie klienta w Polsce lub w ośrodkach szkoleniowych NobleProg w Polsce. Zdalne szkolenie online odbywa się za pomocą interaktywnego, zdalnego pulpitu DaDesktop .

NobleProg -- Twój lokalny dostawca szkoleń.

Opinie uczestników

★★★★★
★★★★★

Plany szkoleń z technologii Data Analysis

Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
14 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at data engineers and analysts who wish to learn beginner to intermediate-level knowledge of using AWS Glue to set up a data pipeline. By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand the fundamentals of AWS Glue.
 • Set up an AWS Glue pipeline.
 • Set up AWS Glue crawlers and jobs.
 • Learn how to use AWS Glue transformations.
35 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at data analysts and anyone who is interested to learn how to use and integrate Tableau, Python, R, and SQL for data visualization and analysis. By the end of this training, participants will be able to:
 • Perform data analysis using Python, R, and SQL.
 • Create insights through data visualization with Tableau.
 • Make data-driven decisions for business operations.
21 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at analysts who wish to use TM1 to analyze and customize reports and templates for data in a database. By the end of this training, participants will be able to:
 • Learn how to analyze data using IBM Planning Analytics.
 • Create custom views of the data in a database.
 • Build reports and forms that communicate with TM1.
14 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at data analysts and data scientists who wish to use the MongoDB Aggregation Framework to perform data analysis while simplifying complex operations and aggregation pipelines. By the end of this training, participants will be able to:
 • Install and configure MongoDB for data analysis.
 • Understand the concepts and stages of the MongoDB Aggregation Framework.
 • Learn about the basic structure, syntax, and operations for aggregation.
 • Learn how to handle advanced operations in aggregation.
 • Apply some optimization tools and techniques to improve aggregation performance.
14 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at developers and system administrators who wish to learn and use Sisense for big data manipulation and visualization. By the end of this training, participants will be able to:
 • Learn the fundamental concepts of Sisense and how it works.
 • Create a Sisense dashboard to visualize big data and execute data-driven business decisions.
 • Merge and manage data from multiple sources.
 • Utilize Sisense for quick data manipulation and visualization.
14 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at business professionals who wish to learn intermediate-level skills for managing organizational charts using OrgPlus 6. By the end of this training, participants will be able to:
 • Handle large data sets with sophisticated formatting tools.
 • Create data visualization reports and directories.
 • Use OrgPlus printing, exporting, and publishing features.
 • Navigate complex charts with ease.
14 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at data analysts or anyone who wishes to use AWS QuickSight data analysis and visualization. By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand the basic concepts of AWS QuickSight.
 • Use AWS QuickSight to create data analysis, reports, and insights.
 • Use AWS to create relationships between data for enhanced analysis.
 • Learn different types of visualizations in understanding data.
14 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at data scientists and developers who wish to use and integrate SQL, Python, and Tableau to perform complex data analysis, processing, and visualization. By the end of this training, participants will be able to:
 • Set up the necessary environment to perform data analysis with SQL, Python, and Tableau.
 • Understand the key concepts of software integration (data, servers, clients, APIs, endpoints, etc.).
 • Get a refresher on the fundamentals of Python and SQL.
 • Perform data pre-processing techniques in Python.
 • Learn how to connect Python and SQL for data analysis.
 • Create insightful data visualizations and charts with Tableau.
14 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at data scientists and data analysts who wish to learn how to use each tool in the developer tool palette in Alteryx Designer. By the end of this training, participants will be able to:
 • Learn to use and configure all the tools in the developer tab.
 • Design efficient workflows in Alteryx using the dynamic, validation, and testing tools.
 • Learn how to use API tools to download and parse web data.
 • Use Alteryx scripting tools, including Python and R.
7 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at data analysts who wish to perform product and user analysis using Mixpanel. By the end of this training, participants will be able to:
 • Learn how to use Mixpanel as a web analytics tool.
 • Understand the Mixpanel concepts and implementation.
 • Understand and interpret event data.
14 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at analysts who wish to use Matomo to perform web analytics tasks such as generating a detailed report on the usage of a website. By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand how Matomo works in analyzing web data.
 • Learn how data is collected and tracked with Matomo.
 • Understand and interpret Matomo reports.
7 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at developers who wish to learn how Datadog works in monitoring servers, databases, and cloud-based applications and services. By the end of this training, participants will be able to:
 • Learn and understand how the Datadog monitoring tool works.
 • Understand the Datadog core concepts and features.
 • Configure Datadog for infrastructure monitoring and account management.
 • Use Datadog Application Performance Monitoring (APM) and continuous profiling.
14 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at data scientists and developers who wish to set up, deploy, and manage data analytics solutions using Databricks. By the end of this training, participants will be able to:
 • Set up and configure Databricks.
 • Understand how Databricks and Apache Spark work together.
 • Learn how to load and transform data in Databricks.
14 godzin
IBM SPSS Modeler to oprogramowanie wykorzystywane do wydobywania danych i analizy tekstowej. Zapewnia on zestaw narzędzi do wydobywania danych, które mogą zbudować modele przewidywalne i wykonywać zadania analizy danych. Ten szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (online lub on-site) jest skierowane do analityków danych lub każdego, kto chce użyć SPSS Modeler do wykonywania czynności wydobywania danych. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą mogli:
  Zrozum podstawowe elementy wydobycia danych. Dowiedz się, jak importować i oceniać jakość danych z Modellerem. Efektywnie opracowywać, rozwijać i oceniać modele danych.
Format kursu
  Interaktywne wykłady i dyskusje. Dużo ćwiczeń i praktyk. Wdrażanie rąk w środowisku Live-Lab.
Opcje dostosowania kursu
  Aby poprosić o dostosowane szkolenie dla tego kursu, prosimy o kontakt, aby zorganizować.
35 godzin
Uczestnicy, którzy ukończą ten szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora, otrzymają praktyczne, prawdziwe zrozumienie Big Data i powiązanych technologii, metodologii i narzędzi. Uczestnicy będą mieli okazję wprowadzić tę wiedzę do praktyki poprzez praktyczne ćwiczenia. Interakcja grupowa i feedback instruktora stanowią ważny element klasy. Kurs rozpoczyna się od wprowadzenia do podstawowych koncepcji Big Data, a następnie przechodzi do języków programowania i metod wykorzystywanych do wykonywania Data Analysis. Wreszcie omówimy narzędzia i infrastrukturę, które umożliwiają Big Data przechowywanie, dystrybuowane przetwarzanie i Scala pojemność. Format kursu
  Częściowe wykłady, częściowe dyskusje, praktyczne praktyki i realizacja, czasami kwizowanie w celu pomiaru postępu.
21 godzin
R is a very popular, open source environment for statistical computing, data analytics and graphics. This course introduces R programming language to students.  It covers language fundamentals, libraries and advanced concepts.  Advanced data analytics and graphing with real world data. Audience Developers / data analytics Duration 3 days Format Lectures and Hands-on
14 godzin
Elasticsearch jest open-source, dystrybuowany wyszukiwarka. Jest powszechnie używany wraz z Logstash (motory do gromadzenia danych i log-parsing) i Kibana (platforma analityczna i wizualizacyjna) do tworzenia "ELK stack". Ten instruktor prowadzony, trening na żywo jest skierowany do programistów, którzy chcą zbudować rozwiązania wyszukiwania i analizy za pomocą Elasticsearch. Szkolenie rozpoczyna się od dyskusji na temat Elasticsearch architektury, w tym jej dystrybuowanego modelu i API wyszukiwania. Następuje to wyjaśnienie funkcjonalności Elasticsearch's i jak najlepiej zintegrować go w istniejącą aplikację. Ćwiczenia ręczne stanowią ważną część szkolenia i dają uczestnikom możliwość wprowadzenia ich wiedzy do praktyki podczas otrzymywania informacji zwrotnych na temat ich realizacji i postępu. Format kursu
  Duży nacisk na praktyki na żywo. Większość koncepcji jest uczona poprzez próbki, ćwiczenia i praktyczne rozwój.
Opcje dostosowania kursu
  Aby poprosić o dostosowane szkolenie dla tego kursu, prosimy o kontakt, aby zorganizować.
7 godzin
This course covers how to use Hive SQL language (AKA: Hive HQL, SQL on Hive, HiveQL) for people who extract data from Hive
14 godzin
Kurs jes przeznaczony dla analityków, badaczy naukowych, statystyków, osób na co dzien wykorzystujących MS Excel w pracy oraz wszystkich tych którzy chcieliby poznać jakie możliwości daje analiza statystyczna w Excel. Kurs poprawia znajomość programu Excel, statystyki, analizy statystycznej oraz zwiększa efektywności i skuteczność pracy czy też prowadzonych badań. Szkolenie opisuje jak używać Analysis ToolPack w programie Microsoft Excel, funkcji statystycznych oraz jak wykonywać  procedury statystyczne. Szkolenie pokazuje ograniczenia Excela i wyjaśnia jak je przezwyciężyć.  
35 godzin
Uczestnicy, którzy ukończą to szkolenie, zdobędą praktyczną wiedzę na temat Data Science o Data Science oraz związanych z nią technologii, metodologii i narzędzi. Uczestnicy będą mieli okazję wykorzystać tę wiedzę w praktyce poprzez ćwiczenia praktyczne. Ważnym elementem zajęć są interakcje w grupie i informacje zwrotne od instruktora. Kurs rozpoczyna się wprowadzeniem do elementarnych koncepcji Data Science , a następnie przechodzi do narzędzi i metodologii stosowanych w Data Science . Publiczność
 • Deweloperzy
 • Analitycy techniczni
 • Konsultanci IT
Format kursu
 • Część wykładu, część dyskusji, ćwiczenia i ciężka praktyka
Uwaga
 • Aby poprosić o niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami w celu umówienia się.
7 godzin
Microsoft Excel to najpopularniejsze na świecie oprogramowanie do analizy biznesowej, raportowania i strategii. Power BI to narzędzie Business Intelligence do wizualizacji danych na poziomie operacyjnym firmy. Szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla analityków danych, którzy chcą nauczyć się technik przygotowywania danych w programie Excel , a następnie wizualizacji ich w Power BI . Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą mogli:
 • Zrozum zasady analizy danych, cele analizy danych i podejścia do analizy danych.
 • Używaj formuł języka DAX w Power BI do złożonych obliczeń.
 • Twórz i używaj wizualizacji i wykresów dla konkretnych przypadków analizy.
 • Zaimportuj za pomocą programu Power View, aby przejść z Excel Power BI opartego na programie Excel do niezależnego programu Power BI .
Format kursu
 • Interaktywny wykład i dyskusja.
 • Dużo ćwiczeń i ćwiczeń.
 • Praktyczne wdrożenie w środowisku na żywo.
Opcje dostosowywania kursu
 • Aby poprosić o niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami w celu umówienia się.
42 godzin
Data analytics is a crucial tool in business today. We will focus throughout on developing skills for practical hands on data analysis. The aim is to help delegates to give evidence-based answers to questions:  What has happened?
 • processing and analyzing data
 • producing informative data visualizations
What will happen?
 • forecasting future performance
 • evaluating forecasts
What should happen?
 • turning data into evidence-based business decisions
 • optimizing processes
The course itself can be delivered either as a 6 day classroom course or remotely over a period of weeks if preferred. We can work with you to deliver the course to best suit your needs.
14 godzin
Pandas to pakiet Python , który zapewnia struktury danych do pracy z danymi strukturalnymi (tabelarycznymi, wielowymiarowymi, potencjalnie heterogenicznymi) i szeregami czasowymi.
21 godzin
szacuje się, że dane nieustrukturyzowane stanowią ponad 90 procent wszystkich danych, większość z nich w postaci tekstu. Posty na blogu, Tweety, Media społecznościowe i inne publikacje cyfrowe nieustannie dodają do tego rosnącego ciała danych. to prowadzony przez instruktora, na żywo centra kursów wokół wydobycia spostrzeżeń i znaczenie z tych danych. Wykorzystując biblioteki języka R i przetwarzania języka naturalnego (NLP), łączymy koncepcje i techniki z informatyki, sztucznej inteligencji i językoznawstwa obliczeniowego, aby algorytmicznie rozumieć znaczenie danych tekstowych. Próbki danych są dostępne w różnych językach na potrzeby klienta. do końca tego szkolenia uczestnicy będą mogli przygotować zbiory danych (duże i małe) z różnych źródeł, a następnie zastosować odpowiednie algorytmy do analizowania i raportowania o jego znaczeniu.
Format kursu
 • część wykładu, dyskusja część, ciężka praktyka praktyczne, sporadyczne testy, aby ocenić zrozumienie
14 godzin
Szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (na miejscu lub zdalnie) jest skierowane do specjalistów HR i specjalistów ds. Rekrutacji, którzy chcą korzystać z metod analitycznych w celu poprawy wydajności organizacji. Kurs obejmuje podejścia zarówno jakościowe, jak i ilościowe, empiryczne i statystyczne. Format kursu
 • Interaktywny wykład i dyskusja.
 • Dużo ćwiczeń i ćwiczeń.
Opcje dostosowywania kursu
 • Aby poprosić o niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami w celu umówienia się.
21 godzin
Celem tego kursu jest zapewnienie jasnego zrozumienia zastosowania SQL dla różnych Baza danych (Oracle, SQL Server, MS Access...). Zrozumienie funkcji analitycznych oraz Jak dołączyć do różnych tabel w bazie danych pomoże delegatom przenieść analizę danych operacje na stronie bazy danych, zamiast tego w aplikacji MS Excel. To może również pomóc w tworzeniu jakiegokolwiek systemu informatycznego, który wykorzystuje dowolną bazę relacyjną.
28 godzin
R jest popularnym językiem programowania w branży finansowej. Jest on stosowany w aplikacjach finansowych od podstawowych programów handlowych do systemów zarządzania ryzykiem. W tym szkoleniu prowadzonym przez instruktora, uczestnicy dowiedzą się, jak wykorzystać R do opracowania praktycznych aplikacji w celu rozwiązania szeregu konkretnych problemów związanych z finansami. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą mogli:
  Zrozumienie podstaw języka programowania R Wybierz i użyj pakietów i technik R do organizacji, wizualizacji i analizy danych finansowych z różnych źródeł (CSV, [0), baz danych, sieci itp.) Budować aplikacje, które rozwiążą problemy związane z przydzieleniem aktywów, analizą ryzyka, wydajnością inwestycyjną i więcej Rozwiązywanie problemów, integracja wdrażania i optymalizacja aplikacji R
publiczność
  Twórcy Analitycy Ile
Format kursu
  Częściowe wykłady, częściowe dyskusje, ćwiczenia i ciężkie praktyki
Uwaga
  Celem tego szkolenia jest zapewnienie rozwiązań dla niektórych problemów zasady, z którymi borykają się profesjonaliści finansowi. Jednakże, jeśli masz konkretny temat, narzędzie lub techniki, które chcesz uzupełnić lub opracować dalej, prosimy o kontakt, aby zorganizować.
21 godzin
Odkrycie wiedzy w bazach danych (KDD) jest procesem odkrywania przydatnych wiedzy z gromadzenia danych. Prawdziwe aplikacje dla tej techniki wydobywania danych obejmują marketing, wykrywanie oszustw, telekomunikację i produkcję. W tym kursie prowadzonym przez instruktora, wprowadzamy procesy zaangażowane w KDD i przeprowadzamy szereg ćwiczeń, aby praktykować realizację tych procesów. publiczność
  Analitycy danych lub ktokolwiek zainteresowany nauką, jak interpretować dane, aby rozwiązać problemy
Format kursu
  Po teoretycznej dyskusji KDD instruktor przedstawi przypadki w rzeczywistym życiu, które wymagają zastosowania KDD do rozwiązywania problemu. Uczestnicy przygotują, wybierają i oczyszczają zbiory danych próbek oraz wykorzystują swoją wcześniejsze wiedzę na temat danych, aby zaproponować rozwiązania oparte na wynikach swoich obserwacji.
14 godzin
Apache Kylin jest ekstremalnym, dystrybuowanym silnikiem analitycznym dla dużych danych. W tym szkoleniu na żywo prowadzonym przez instruktora uczestnicy dowiedzą się, jak używać Apache Kylin do utworzenia magazynu danych w czasie rzeczywistym. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą mogli:
  Konsumpcja danych transmisji w czasie rzeczywistym za pomocą Kylin Użyj potężnych funkcji Apache Kylin's, bogate SQL interfejs, spark kubing i sekundy zapytania latencji
Uwaga
  Używamy najnowszej wersji Kylin (w oparciu o ten tekst, Apache Kylin v2.0)
publiczność
  Wielki inżynier danych [ 0 ] Analitycy
Format kursu
  Częściowe wykłady, częściowe dyskusje, ćwiczenia i ciężkie praktyki
21 godzin
System informacji geograficznej ( GIS ) to system zaprojektowany do rejestrowania, przechowywania, manipulowania, analizowania, zarządzania i prezentacji danych przestrzennych lub geograficznych. Akronim GIS jest czasami używany do nauki informacji geograficznej ( GIS cience) w odniesieniu do dyscypliny akademickiej, która bada systemy informacji geograficznej i jest dużą dziedziną w szerszej dyscyplinie akademickiej geoinformatyki. Wykorzystanie Python z GIS znacznie wzrosło w ciągu ostatnich dwóch dekad, szczególnie dzięki wprowadzeniu serii Python 2.0 w 2000 r., Która obejmowała wiele nowych funkcji programistycznych, które znacznie ułatwiły wdrożenie języka. Od tego czasu Python był nie tylko wykorzystywany w komercyjnych GIS takich jak produkty Esri, ale także platformy open source, w tym jako część Q GIS i GRASS. W rzeczywistości dzisiaj Python jest najczęściej używanym językiem przez użytkowników i programistów GIS . Ten program obejmuje użycie Python i jego zaawansowanych bibliotek, takich jak geopandas, pysal, bokeh i osmnx, aby zaimplementować własne funkcje GIS . Program obejmuje również moduły wprowadzające do interfejsu API Arc GIS i toolboox Q GIS .

Last Updated:

Nadchodzące szkolenia z technologii Data Analysis

Szkolenie Data Analysis, Data Analysis boot camp, Szkolenia Zdalne Data Analysis, szkolenie wieczorowe Data Analysis, szkolenie weekendowe Data Analysis, Kurs Data Analysis,Kursy Data Analysis, Trener Data Analysis, instruktor Data Analysis, kurs zdalny Data Analysis, edukacja zdalna Data Analysis, nauczanie wirtualne Data Analysis, lekcje UML, nauka przez internet Data Analysis, e-learning Data Analysis, kurs online Data Analysis, wykładowca Data Analysis

Kursy w promocyjnej cenie

Newsletter z promocjami

Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj informacje o aktualnych zniżkach na kursy otwarte.
Szanujemy Twoją prywatność, dlatego Twój e-mail będzie wykorzystywany jedynie w celu wysyłki naszego newslettera, nie będzie udostępniony ani sprzedany osobom trzecim.
W dowolnej chwili możesz zmienić swoje preferencje co do otrzymywanego newslettera bądź całkowicie się z niego wypisać.

Zaufali nam

This site in other countries/regions