Plan Szkolenia

Wprowadzenie

 • Przegląd Python i jego potężnego ekosystemu dla Data Analysis

Pierwsze kroki

 • Konfiguracja środowiska programistycznego
 • Instalowanie Python, Numpy i Pandas
 • Instalacja Jupyter

Python Programming dla Data Analysis

 • Przegląd składni Python
 • Pisanie i uruchamianie kodu Python

Praca z danymi

 • Importowanie zestawu danych
 • Czyszczenie danych

Ramka danych Python

 • Zrozumienie ramek danych
 • Manipulowanie danymi w ramce daty

Uzyskiwanie wglądu w dane

 • Podsumowywanie danych
 • Generowanie raportów
 • Wizualizacja danych

Zapisywanie kodu Python

 • Zapisywanie kodu w repozytorium kontroli wersji
 • Umożliwianie innym dostępu do kodu

Ulepszanie kodu

 • Testowanie kodu i naprawianie błędów
 • Poprawianie kodu przy użyciu podejścia iteracyjnego

Przeniesienie kodu do produkcji

 • Przesyłanie kodu na stronę internetową
 • Automatyzacja wykonywania kodu

Python Programming Najlepsze praktyki

Podsumowanie i wnioski

Wymagania

 • Programming doświadczenie w dowolnym języku

Publiczność

 • Deweloperzy
 • Początkujący analitycy danych
 • Business analiza z umiejętnościami technicznymi
 28 godzin

Liczba uczestnikówCena za uczestnika

Opinie uczestników (1)

Powiązane Kategorie