Plan Szkolenia

Wprowadzenie

  • Potrzeba rejestrowania systemów rozproszonych
  • Nieadekwatność konwencjonalnych rozwiązań logowania

Konfiguracja Fluentd

Przegląd funkcji i architektury Fluentd

Składnia pliku konfiguracyjnego

Przegląd przepływu zdarzeń

Praca z wtyczkami Fluentd

Przegląd Fluentd Use Case

Dane Search

Analizowanie danych

Zbieranie danych

Archiwizowanie danych

Wdrażanie Fluentd do produkcji

Rejestrowanie i monitorowanie

Zarządzanie wydajnością

Zarządzanie wtyczkami

Konfigurowanie Fluentd dla wysokiej dostępności

Rozwiązywanie problemów

Podsumowanie i wnioski

Wymagania

  • Ogólne zrozumienie koncepcji rejestrowania i monitorowania systemu.
  • Linux doświadczenie z wierszem poleceń.

Publiczność

  • Administratorzy systemu
 14 godzin

Liczba uczestnikówCena za uczestnika

Powiązane Kategorie